Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.743 din 21 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.743 din 21 septembrie 2017  pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.743 din 21 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“, cod: 14.13.01.10.11/p.d., prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 21 septembrie 2017.
    Nr. 2.743.
    ANEXA NR. 1
 (a se vedea imaginea asociată)

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
    │DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
    ├───────────────────────┴────────────────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA │ RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │DOMICILIUL FISCAL │
    ├────────┬───────────────┬────────┬────┬───────────┬───────────────────────────┤
    │ JUDEŢ │ │ SECTOR │ │LOCALITATE │ │
    ├────────┼───────────────┴────────┴────┴─────────┬─┴──┬────┬───────┬─────┬─────┤
    │STRADA │ │NR. │ │BLOC │ SC. │ │
    ├─────┬──┴─────┬────────────┬───────────────┬────┴────┴┬───┴───────┴─────┴─────┤
    │ET. │ AP. │ COD POSTAL │ │ TELEFON │ │
    ├─────┴────────┴─────┬──────┴──┬────────────┴──────────┴───────────────────────┤
    │ FAX │ E-MAIL │ │
    ├────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────┤
    │II. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal │
    │ Nr. act împuternicire ...................... Data ................... │
    │ Nume, prenume/Denumire .............................................. │
    │ Cod de identificare fiscală ......................................... │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │III. Opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA │
    │ │
    │ În temeiul prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului │
    │nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, optez pentru aplicarea mecanismului│
    │de plată defalcată a TVA. │
    │ Având în vedere această notificare, aplic mecanismul de plată defalcată a │
    │TVA începând cu ziua următoare înscrierii în Registrul persoanelor care │
    │aplică plata defalcată a TVA, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de │
    │Administrare Fiscală. │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele │
    │ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
    │Numele persoanei care face declaraţia │ │
    ├────────────────────┬───────────────────┴───────────────┬─────────────────────┤
    │Funcţia │ │ │
    ├────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │
    │Semnătura │ │ │
    └────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Se completează de personalul organului fiscal │
    ├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
    │Organ fiscal │ │
    ├────────────────────────────┼─────────────────┬──┬──┬───┬──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┤
    │Număr înregistrare │Data înregistrare│ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
    │────────────────────────────┴─────┬───────────┴──┴──┴───┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┤
    │Numele persoanei care a verificat │ │
    └──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
     Cod: 14.13.01.10.11/p.d.    Instrucţiuni de completare a formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“
    Formularul (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“ se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017- 31 decembrie 2017, în condiţiile prevăzute de art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
    Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:
    - un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
    – un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

    Completarea formularului se face astfel:
    Secţiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile“
    Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei impozabile, respectiv a persoanei fizice, a grupului de persoane, a instituţiei publice, a persoanei juridice, precum şi a oricărei entităţi capabile să desfăşoare o activitate economică.
    Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

    Secţiunea II „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal“ se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriindu-se numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.
    Rândul „Nume, prenume/Denumire“ - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.
    Rândul „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

    Secţiunea III „Opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“ reprezintă exprimarea opţiunii persoanei impozabile de a aplica mecanismul de plată defalcată a TVA până la data de 31 decembrie 2017.
    Începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA devine obligatorie.    ANEXA NR. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (086)
    „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“
    1. Denumire: „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA (086)“
    2. Cod: 14.13.01.10.11/p.d.
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    – se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (o filă)
    6. Se difuzează gratuit.
    7. Se utilizează pentru notificarea organului fiscal cu privire la opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.
    8. Se întocmeşte în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.
    9. Circulă:
    - originalul la organul fiscal;
    – copia la persoana impozabilă.

    10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016