Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.731 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.731 din 20 septembrie 2016  pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.731 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016

    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 180-183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. II din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 2;
    b) "Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 3;
    c) "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4;
    d) "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5;
    e) "Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", prevăzută în anexa nr. 6.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7.
    ART. 4
    Referirile la codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                               Eugen-Dragoş Doroş

    Bucureşti, 20 septembrie 2016.
    Nr. 2.731.


    ANEXA 1

                                   PROCEDURĂ
                  de declarare şi stabilire a contribuţiei de
         asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice
         care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane
                  prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

    I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din codul fiscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, denumite, în sensul prezentei proceduri, persoane fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.
    2. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel:
    a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia;
    b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.
    3. Declaraţia de la pct. 2 este formularul 604 "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    4. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    5. Prin organ fiscal competent se înţelege:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

    II. Declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal
    1. Persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal depun, la organul fiscal competent, formularul 604 "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal".
    2. În declaraţie, persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal trebuie să opteze, în mod obligatoriu, pentru una din cele două modalităţi de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.
    3. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
    4. După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite decizia de impunere, potrivit opţiunii exprimate de persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.
    5. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei.
    (2) Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează pentru perioada înscrisă în declaraţie, dar nu mai puţin de 12 luni consecutive.
    (3) Compartimentul de specialitate emite "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" împreună cu "Situaţia privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.
    6. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei.
    (2) Compartimentul de specialitate emite "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.
    7. Deciziile de impunere prevăzute la pct. 5 şi 6 se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
    8. (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.
    (2) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate la data depunerii declaraţiei.

    III. Încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
    1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) şi care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 "Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal".
    2. Modelul şi conţinutul cererii de la pct. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
    3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.
    4. Cererea se depune însoţită de documente care dovedesc încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
    5. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
    6. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.
    7. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    8. Dacă se constată că persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 183 din codul fiscal pentru încetarea obligaţiei de plată, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" (formular 606), în care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivel "0", începând cu luna în care persoana fizică a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.
    9. Decizia de impunere se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

    IV. Desfiinţarea deciziilor de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal
    1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal şi care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul "Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi cărora li s-a comunicat "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desfiinţarea deciziei.
    2. Decizia se desfiinţează începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.
    3. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.
    4. După primirea cererii, compartimentul de specialitate emite o nouă "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", în care se stabileşte contribuţia la nivel "0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna următoare depunerii cererii.
    5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

    V. Dispoziţii finale
    Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.


    ANEXA 2

                                                                         604
    SIGLA*)
     ANAF
                                   DECLARAŢIE
              pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de
            contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de
               persoanele fizice care nu realizează venituri sau
              alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din
                                  Codul fiscal

                        pentru perioada ................

    [] Declaraţie rectificativă
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬────────┬────┬──────────────────────────────────────┐
│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/Număr de │
│ │tatălui │ │identificare fiscală │
├─────────────────────────┼────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┤ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Prenume │ │
├──────────────────────────────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤
│ │ │Banca │
├─────────────────────────┬────────┤ ├──────────────────────────────────────┤
│Strada │ Număr │ │ │
├─────────────────────────┼────────┤ └──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────┬──────┬─────┬────┬┴────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤
│Bloc │Scara │Etaj │Ap. │ Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) │
│ │ │ │ │ sector │ ├──────────────────────────────────────┤
├──────┴──────┼─────┴────┼─────────┤ │ │
│Localitate │ │Cod │ └──────────────────────────────────────┤
│ │ │poştal │ │
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Telefon │ │Fax │E-mail │
└─────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐
│Nume, prenume/Denumire │ │Cod de identificare fiscală │
├───────────────────────────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┤ ├──┴──┴─┬┴──┴──┴┬─┴──┴──┴┬─┴──┴─┬┴──┴──┤
│Strada │ │Număr │Bloc │Scară │Etaj │Ap. │
├───────────────────────────────┤ ├───────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┬─────────┴───────┴───────┴───────┼────────┴──────┴──────┤
│Judeţ/Sector │Localitate │Cod poştal │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. OPŢIUNE PRIVIND PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Optez pentru plata obligaţiilor cu titlu de contribuţie de asigurări
sociale de sănătate:
    [ ] Lunar, începând cu luna curentă, prin aplicarea cotei individuale de
contribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea salariului minim
brut pe ţară, pe o perioadă de [ ][ ] luni, dar nu mai puţin de 12 luni
consecutive, potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
    [ ] La data depunerii prezentei, prin aplicarea cotei individuale de
contribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori
salariul minim brut pe ţară, potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal.

    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

┌───────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐
│Semnătură contribuabil │ │Semnătură împuternicit │ │
└───────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Loc rezervat organului fiscal │
│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┤
│ Nr. Înregistrare │ │ Data: │ │
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┘

    Număr de operator de date cu caracter personal 759


──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANAF se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2016 la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 3

                                                                         605
    SIGLA*)
     ANAF
                                     CERERE
                de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând
                      contribuţia de asigurări sociale de
       sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri
     sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬────────┬────┬──────────────────────────────────────┐
│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/Număr de │
│ │tatălui │ │identificare fiscală │
├─────────────────────────┼────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┤ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Prenume │ │
├──────────────────────────────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤
│ │ │Banca │
├─────────────────────────┬────────┤ ├──────────────────────────────────────┤
│Strada │ Număr │ │ │
├─────────────────────────┼────────┤ └──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────┬──────┬─────┬────┬┴────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤
│Bloc │Scara │Etaj │Ap. │ Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) │
│ │ │ │ │ sector │ ├──────────────────────────────────────┤
├──────┴──────┼─────┴────┼─────────┤ │ │
│Localitate │ │Cod │ └──────────────────────────────────────┤
│ │ │poştal │ │
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────┼────────┬──────────────────────────────────┤
│Telefon │ │Fax │E-mail │ │
└─────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐
│Nume, prenume/Denumire │ │Cod de identificare fiscală │
├───────────────────────────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┤ ├──┴──┴─┬┴──┴──┴┬─┴──┴──┴┬─┴──┴─┬┴──┴──┤
│Strada │ │Număr │Bloc │Scară │Etaj │Ap. │
├───────────────────────────────┤ ├───────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┬─────────┴───────┴───────┴───────┼────────┴──────┴──────┤
│Judeţ/Sector │Localitate │Cod poştal │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. DATE PRIVIND STOPAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA DE │
│ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATĂ DE PERSOANELE FIZICE CARE NU REALIZEAZĂ│
│VENITURI SAU ALTE CATEGORII DE PERSOANE PREVĂZUTE LA ART. 180 DIN CODUL FISCAL│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie
răspundere că, începând cu data de [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
                                    z z l l a a a a

    [ ] Realizez venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal
    [ ] Mă încadrez în una din categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1)
din Codul fiscal
    [ ] Mă încadrez în una din categoriile de persoane pentru care plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse,
prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o) din Codul fiscal

    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

┌────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătură │ │ │ │
│contribuabil │ │Semnătură împuternicit │ │
└────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Loc rezervat organului fiscal │
│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┤
│ Nr. Înregistrare │ │ Data: │ │
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┘

    Număr de operator de date cu caracter personal 759


──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANAF se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2016 la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 4


                                                                           606

Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice
            Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
            Direcţia generală regională a finanţelor publice...........
            Unitatea fiscală...........................................
            Adresa:....................................................
            Tel:..........................
            Fax:..........................
            e-mail:.......................
            Nr. înregistrare............. Data ....../...../.......


                             DECIZIE DE IMPUNERE
            privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
                        datorată de persoanele fizice
            potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

                     pentru perioada ...............


Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Nume:_______________________________ __________________________________________
Prenume:____________________________
Domiciliul:Localitate:______________ În baza art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea
Cod poştal____________________ nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
Str.________________________________ şi completările ulterioare şi a Declaraţiei
Nr. __ Bl. ___ Sc.__ Etaj ___ Ap.___ pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu
Judeţ/sector:______________ de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
                                        datorată de persoanele fizice care nu realizează
                                        venituri sau alte categorii de persoane prevăzute
                                        la art. 180 din codul fiscal pentru
                                        perioada.............. nr...... din data.......,/
                                        Cererii de stopare a obligaţiilor de plată
                                        reprezentând contribuţie de asigurări sociale de
                                        sănătate datorată de persoanele fizice care nu
                                        realizează venituri sau alte categorii de
                                        persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal,
                                        nr......... din data ..........., se stabileşte
                                        contribuţia de asigurări sociale de sănătate,
                                        după cum urmează:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată (conform Anexei): │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                                (lei)
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada pentru care se │ Decizie anterioară │ Decizie curentă │
│stabileşte contribuţia de ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│asigurări sociale de sănătate │ Contribuţia de asigurări │ Contribuţia de asigurări│
│ │ sociale de sănătate │ sociale de sănătate │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘

    Plata obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate se
efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare
depunerii declaraţiei.
    Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele
arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei
decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare,
la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare
de plată, conform legii.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │
├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│Beneficiar │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Contul de venituri bugetare corespunzător │ │
│obligaţiei de plată │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Explicaţii │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Suma (lei) │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate:

    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului........................;
    - prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;
    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o
instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată
electronică de tip "Internet banking";
    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului
Finanţelor Publice.
    Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin
intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.


Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar
Funcţie________ Funcţie_________ Funcţie__________ Semnătură contribuabil__________
Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data __/__/___ sau numărul şi data
Data __/__ /___ Data __/__/___ Data __/__ /___ confirmării de primire


    Număr de operator de date cu caracter personal .....    ANEXĂ
    la Decizia de impunere privind
    contribuţia de asigurări sociale de sănătate
    datorată de persoanele fizice potrivit
    art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

┌─────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

           Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări
            sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit
                  art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

┌────────────┬─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Anul │ Luna │ Decizie anterioară │ Decizie curentă │
├────────────┴─────────────┼───────────┬────────────┼───────────┬────────────┤
│ pentru care se datorează │Baza lunară│Contribuţie │Baza lunară│Contribuţie │
│ contribuţia de asigurări │ de calcul │de asigurări│ de calcul │de asigurări│
│ sociale de sănătate │ │ sociale de │ │ sociale de │
│ │ │ sănătate │ │ sănătate │
├────────────┬─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


    Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".


    ANEXA 5


                                                                           607

Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice
            Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
            Direcţia generală regională a finanţelor publice...........
            Unitatea fiscală...........................................
            Adresa:....................................................
            Tel:..........................
            Fax:..........................
            e-mail:.......................
            Nr. înregistrare............. Data ....../...../.......


                             DECIZIE DE IMPUNERE
            privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
                    datorată de către persoanele fizice
            potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal

                                 ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     pentru luna │ │ │ anul │ │ │ │ │
                                 └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘


Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Nume:_______________________________ __________________________________________
Prenume:____________________________
Domiciliul: Localitate:_____________ În baza art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea
Cod poştal____________________ nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
Str.________________________________ şi completările ulterioare şi a Declaraţiei
Nr. __ Bl. ___ Sc.__ Etaj ___ Ap.___ pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu
Judeţ/sector:______________ de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
                                        datorată de persoanele fizice care nu realizează
                                        venituri sau alte categorii de persoane prevăzute
                                        la art. 180 din codul fiscal pentru
                                        perioada.............. nr...... din data.........,
                                        se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de
                                        sănătate, după cum urmează:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                       (lei)
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Baza de calcul │ Contribuţia de asigurări sociale de sănătate │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ 2. │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

    Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele
prevăzute de lege, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva
prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de
la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi
constituie înştiinţare de plată, conform legii.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │
├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Beneficiar │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Contul de venituri bugetare corespunzător │ │
│obligaţiei de plată │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Explicaţii │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Suma (lei) │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate:

    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului........................;
    - prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;
    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o
instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată
electronică de tip "Internet banking";
    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului

Finanţelor Publice.
    Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin
intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.


Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar
Funcţie________ Funcţie_________ Funcţie__________ Semnătură contribuabil__________
Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data __/__/___ sau numărul şi data
Data __/__ /___ Data __/__/___ Data __/__ /___ confirmării de primire


    Număr de operator de date cu caracter personal .....    ANEXA 6

                                     CERERE
              privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind
            contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată
              de persoanele fizice care nu realizează venituri

    Subsemnatul(a), .........................., domiciliat(ă) în ..................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul (sectorul) .........., codul poştal .........., având CNP/NIF .........................., prin prezenta solicit anularea sumei de ........................ lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate stabilită şi comunicată prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul .......... .

             Semnătura
                                              Data .................


    ANEXA 7


                Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
                 de utilizare şi de păstrare a formularelor

    A. Denumire: "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal"
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    - un exemplar, la contribuabil.
    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    B. Denumire: "Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal"
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru solicitarea încetării plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, potrivit legii.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    - un exemplar, la contribuabil.
    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    C. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata lunară, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, a obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    - un exemplar, la contribuabil.
    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    D. Denumire: "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se întocmeşte ca anexă la formularul 606.
    5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    7. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    - un exemplar, la contribuabil.
    8. Se arhivează împreună cu formularul 606 la dosarul contribuabilului.

    E. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal"
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181 din Codul fiscal.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    - un exemplar, la contribuabil.
    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    F. Denumire: "Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri"
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru solicitarea desfiinţării deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse.
    5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.
    6. Circulă - un exemplar, la organul fiscal competent.
    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016