Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.696 din 24 octombrie 2011  privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.696 din 24 octombrie 2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã modelul şi conţinutul formularelor:
    a) 500 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/1;
    b) 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/2;
    c) 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/1;
    d) 503 "Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/2;
    e) 504 "Certificat de cazier fiscal" şi anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;
    f) 505 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/3;
    g) 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", cod MFP: 14.13.43.15/4;
    h) 507 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/5;
    i) 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", cod MFP: 14.13.43.15/6, prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare ale formularelor menţionate sunt prevãzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Fişa de înscriere în cazierul fiscal şi fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal se completeazã şi se editeazã numai cu ajutorul programului de asistenţã.
    ART. 4
    Cazierul fiscal se organizeazã în format electronic astfel:
    a) la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã se organizeazã cazierul fiscal naţional, care ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României;
    b) la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizeazã cazierul fiscal local, care ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorialã a acestora sau sunt înregistraţi în evidenţele lor fiscale.
    ART. 5
    Cazierul fiscal este gestionat, din punct de vedere informatic, de Direcţia generalã de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi serviciile de tehnologia informaţiei din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    ART. 6
    (1) La informaţiile privind cazierul fiscal au acces numai persoanele cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente.
    (2) Baza de date care cuprinde informaţiile referitoare la cazierul fiscal este administratã de Direcţia generalã de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    ART. 7
    Procedura de înscriere şi actualizare a datelor din cazierul fiscal este prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 9
    Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 11
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 24 octombrie 2011.
    Nr. 2.696.

    ANEXA 1


    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 500 │ │ │
    │Numãr de operator │ FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL │[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ │ ANAF │
    │personal - .... │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘
    ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
    │ ││Instituţia: ................ │
    │Unitate teritorialã competentã .......││Judeţul: ................... │
    │.................................... ││Organul constatator/Compar- │
    │ ││timent juridic.............. │
    └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
    │Înregistrat la unitatea teritorialã ││ │
    │competentã........................ ││Înregistrat la Organul │
    │Nr............. Data: _/_/_______ ││constatator/Compartiment │
    ├──────────────────────────────────────┤│juridic │
    │Înregistrat la compartimentul cu ││ │
    │atribuţii în gestionarea cazierului ││ │
    │fiscal ││ │
    │Nr............ Data: _/_/________ ││Nr........... Data: _/_/____ │
    └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────┘

                      FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Contribuabilul: Cod de indentificare fiscalã: _____________________________
                  Nume şi prenume/denumire: .................................

  Domiciliul fiscal:
  Judeţ: ............... Localitate: ................ Sector: ...........
  Strada: ............ Numãr: ...... Bloc: ........ Scara: ......... Ap. ...
  Telefon: ............... Fax: ........... E-mail .........................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    - a fost controlat de organul constatator şi a fost sancţionat prin actul
      de control/procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    tip ........ /serie ..... /nr. ....... /data: ...../...../.......

    SAU

    - a fost sancţionat prin hotãrârea judecãtoreascã nr. .../ data: .../.../..
    pentru sãvârşirea urmãtoarei fapte, prevãzutã de Ordonanţa Guvernului
    nr. 75/2001 a fi înscrisã în Cazierul fiscal, menţionatã mai jos:

┌─────┬───────────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬───────────┐
│Cod │Act normativ încãlcat │ Fapta │ Act normativ │Sancţiune│ Data │
│faptã│tip./nr./an/art./alin./│sãvârşitã│ sancţiune │ aplicatã│ rãmânerii │
│ │ lit./pct. │ │tip./nr./an/art/│ efectiv │definitive │
│ │ │ │alin./lit./pct. │ │ a actului │
│ │ │ │ │ │ prin care │
│ │ │ │ │ │ a fost │
│ │ │ │ │ │sancţionatã│
│ │ │ │ │ │ fapta │
├─────┼───────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────┴───────────┘

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 CONDUCĂTOR ORGAN CONSTATATOR
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Prezentul document a fost prelucrat în cadrul compartimentului cu atribuţii în
 gestionarea cazierului fiscal, de cãtre salariatul......Semnãtura salariatului:
 la data de: __/__/_____


    cod MFP:14.13.43.15/1


    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 501 │ │ │
    │Numãr de operator │ FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN │[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ CAZIERUL FISCAL │ ANAF │
    │personal - .... │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘

    ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
    │ ││Instituţia: ................ │
    │Unitate teritorialã competentã .......││Judeţul: ................... │
    │.................................... ││Organul care actualizeazã .. │
    │ ││............................ │
    └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
    │Înregistrat la unitatea teritorialã ││ │
    │competentã........................ ││ │
    │Nr............. Data: _/_/_______ ││Înregistrat la Organul │
    ├──────────────────────────────────────┤│care actualizeazã .......... │
    │Înregistrat la compartimentul cu ││ │
    │atribuţii în gestionarea cazierului ││ │
    │fiscal ││Nr........... Data: _/_/____ │
    │Nr............ Data: _/_/________ ││ │
    └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────┘

             FIŞSA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscalã: _______________________
                         Nume şi prenume/denumire: .........................

  Domiciliul fiscal:
  Judeţ: ............... Localitate: ................ Sector: ...........
  Strada: ............ Numãr: ...... Bloc: ........ Scara: ......... Ap. ...
  Telefon: ............... Fax: ........... E-mail .........................

  se fac actualizãrile la fapta menţionatã în prezentul document.

┌─────┬──────────────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────────┐
│Cod │Act normativ │ Fapta │ Act normativ │Sancţiune│Tip │ Data │ Documentul │
│faptã│încãlcat tip./nr./│sãvârşitã│ sancţiune │aplicatã │modi- │rãmânerii │ cu care s-a │
│ │an/art./alin./ │ │tip/nr./an/ │ efectiv │ficare│definitive │ achitat │
│ │lit./pct │ │art./alin./ │ │ * │a actului │contravaloarea│
│ │ │ │lit./pct. │ │ │prin care │ sancţiunii │
│ │ │ │ │ │ │ a fost ├───────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │sancţionatã│ Nr. │ Data │
│ │ │ │ │ │ │ fapta │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴──────┴───────────┴───────┴──────┘
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                           Instituţia: ................
    Date despre Judeţul/sectorul ...........
    Fişa de înscriere iniţialã/ Organul constatator:........
    Fişa de actualizare înscrieri: ............................
                                           Înregistrarea fişei la organul
                                           constatator:
                                           Nr. ..... Data: __/__/_____
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    CONDUCĂTOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZĂ,
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Prezentul document a fost prelucrat în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea
    cazierului fiscal, de cãtre salariatul ................... Semnãtura salariatului:

  * Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii.

    cod MFP:14.13.43.15/2

    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 502 │ │ │
    │Numãr de operator │ CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE │[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ CAZIER FISCAL │ ANAF │
    │personal - 759 │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘
                                                               ┌──────────────┐
  [] Persoanã fizicã [] Românã cu domiciliul în România │Se bifeaza cu │
                          [] Strãinã / românã fãrã domiciliu │ X, dupã caz │
                             în România │ │
                                                               │[] În formã │
  [] Persoanã juridicã │simplificatã │
                                                               │ │
                                                               │ │
  [] Asociaţie fãrã personalitate juridicã └──────────────┘             CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Subsemnatul/subscrisa având: Cod de identificare fiscalã: __________________
                               Nume şi prenume/denumire: .....................

  Domiciliul fiscal:
  Judeţ: ............... Localitate: ................ Sector: ...........
  Strada: ............ Numãr: ...... Bloc: ........ Scara: ......... Ap. ....
  Telefon: ............... Fax: ............ E-mail: ........................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  prin Se bifeaza cu X cãsuţa care
                                                  corespunde situaţiei

 Cod numeric personal/Numãr de
 identificare fiscala: _________________ în calitate de [] titular

 Nume şi prenume: ........................ ┌┐împuternicit/
                                                              ││reprezentant
                                                              └┘legal
 posesor al actului de identitate___ seria___ nr. ___
 eliberat de ____________
 Împuternicire nr. ______ din data __/__/____
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi
 la________________________________________

 Nume, prenume _____________________ Funcţia ______________________
 Data __/__/_________ Semnãtura şi ştampila ________
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Unitatea teritorialã competentã.........

  Înregistrat la unitatea teritorialã
  competentã, cu Data __/__/______
  Nr. _________ Data __/__/______
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    cod MFP:14.13.25.15/1

    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 503 │ │ │
    │Numãr de operator │ CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE│[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ ÎN CAZIERUL FISCAL │ ANAF │
    │personal - 759 │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘

  [] Persoanã fizicã [] Românã cu domiciliu [] Strãinã / românã fãrã
                             în România domiciliu în România
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  [] Persoanã juridicã
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  [] Asociaţie fãrã personalitate juridicã

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

          CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Subsemnatul/subscrisã având: Cod de identificare fiscalã: _________________
                               Nume şi prenume/denumire: ....................

  Domiciliul fiscal:
  Judeţ: ............. Localitate: .............. Sector: ...........
  Strada: ............ Numãr: .... Bloc: ..... Scara: ....... Ap. .....
  Telefon: ............... Fax: ............ E-mail ...................
  Prin
  Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                [] titular (Se bifeaza cu X cãsuţa care
                                              corespunde situaţiei)
  în calitate de:
                [] împuternicit

  posesor al actului de identitate _________ seria ____ nr. ___ eliberat
  de ___________________________________________
  Împuternicire nr. _______ din data: __/__/_______

  Urmarea certificatului de cazier nr. ........ din data __/__/_____, eliberat
  de unitatea teritorialã competentã ........................................

  Solicit rectificarea urmãtoarei fapte înscrise în cazierul fiscal, menţionatã
  mai jos, pe baza actelor doveditoare anexate
┌─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐
│Cod │ Fapta sãvârşitã │Sancţiune aplicatã efectiv │ Organul │
│faptã│ Act normativ încãlcat │ Act normativ │constatator │
│ * │(tip/nr/an/art./alin/lit./pct)│(tip/nr/an/art./alin/lit./ │Fişa înscri-│
│ │ * │pct) │ere sau │
│ │ │ * │actualizare │
│ │ │ │în Cazierul │
│ │ │ │Fiscal * │
├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘
  Pentru motivul ..........................................................
  .........................................................................
  * Se va înscrie întocmai rândul corespunzãtor faptei înscrise în anexa la
   Certificat, pentru care se solicitã rectificarea.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nume, prenume __________________ Funcţia _______________________________
  Data __/__/____ Semnãtura şi ştampila ____________________
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Unitatea teritorialã competentã ........................................
  Înregistrat la unitatea teritorialã competentã, cu nr.______ Data __/__/____
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Se detaşeazã şi se înmâneazã persoanei care depune cererea.
  Unitatea teritorialã competentã ........................................
  Înregistrat la unitatea teritorialã competentã, cu nr.______ Data __/__/____

   cod MFP:14.13.25.15/2

    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 504 │ │ │
    │Numãr de operator │ CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL │[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ │ ANAF │
    │personal - .... │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘
┌─────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────┐
│ ││ Înregistrat la unitatea teritoriala │
│Unitatea teritorialã ││ competentã │
│competentã ................. ││ Nr. .......... Data __/__/_______ │
└─────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────┘

                          CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca urmare a cererii nr. _____ din data de __/__/_____ se certificã prin
  prezenta:
  Contribuabilul:
  Cod de identificare fiscalã: _____________
  Nume şi prenume/Denumire: _________________________
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Domiciliul fiscal: │
   │Judeţ: ............. Localitate: .............. Sector: ............ │
   │Strada: ............ Numãr: ..... Bloc: ... Scara: ... Ap: ......... │
   │Telefon: ................. Fax: ......... E-mail .................. │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                ARE/NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la ....................
  ..................... şi este valabil 30 de zile de la data emiterii şi
  numai în scopul în care a fost eliberat.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                         CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,


    cod MFP:14.13.21.15

    ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ 504 │ │ │
    │Numãr de operator │ ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL │[SIGLA]│
    │de date cu caracter│ │ ANAF │
    │personal - .... │ │ │
    └───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘
┌─────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────┐
│ ││ Înregistrat la unitatea teritorialã │
│Unitatea teritorialã ││ competentã │
│competentã ................. ││ Nr. ............ Data __/__/_______ │
└─────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────┘

                     ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

  pentru contribuabilul:

  Cod de identificare fiscalã: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Nume şi prenume/Denumire:__________________________

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Fapte înscrise în cazierul fiscal:
┌────┬─────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Cod │Faptã sãvârşitã│ Sancţiunea │Organ constatator/│ Contribuabil │
│Crt.│faptã│ Act normativ │ aplicatã │Compartimentul │ sancţionat │
│ │ │ încãlcat │ efectiv │juridic │Cod identificare│
│ │ │(tip/nr/an/art/│Act normativ ├──────────────────┤ fiscalã │
│ │ │alin/lit./pct) │(tip/nr/an/ │Fişa Înscriere/ │ │
│ │ │ │art/alin/lit/│Actualizare │ │
│ │ │ │pct) │nr./data │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────────┘

                         CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

    cod MFP:14.13.21.15


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ 505 │ │ │
│ Numãr de operator de │ FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL │ [SIGLA] │
│ date cu caracter │ a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul │ ANAF │
│ personal - .... │ declarat insolvabil sau insolvent │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Instituţia .......................................│
│Unitatea teritorialã competentã .....│ │Judeţul ..........................................│
│.................................... │ │Compartimentul de executare silitã/compartimentul │
│ │ │juridic │
│ │ │..................................................│
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrat la unitatea teritorialã │ │ │
│competentã │ │ │
│Nr. ......... Data __/__/____ │ │Înregistrat la compartimentul de executare silitã/│
├─────────────────────────────────────┤ │compartimentul juridic │
│Înregistrat la compartimentul cu │ │ │
│atribuţii în gestionarea cazierului │ │ │
│fiscal │ │Nr. ................ Data __/__/____ │
│Nr. ...... Data __/__/____ │ │ │
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘

                          FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL
      a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscalã: ..................................
                        Nume şi prenume/denumire: ..................................

 Domiciliul fiscal: Judeţ: .......... Localitate: .................................
                   Sector: ...... Strada: ......... Numãr: ..... Bloc: .... Scara: .....
                  Ap. ..... Telefon: ......... Fax: .......... E-mail: ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A fost stabilitã rãspunderea solidarã, prin Decizia privind angajarea rãspunderii solidare
 nr. ......./data: ...../..../........., sau prin hotãrârea judecãtoreascã nr. ....../
 data: .../..../.... cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent:
           Cod de identificare fiscalã: .............................
           Nume şi prenume/denumire: ................................
           Domiciliul fiscal: Judeţ: .......... Localitate: ..........
                       Sector: .... Strada: .... Numãr: ... Bloc: ... Scara: ..... Ap. ....

 Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001
 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, se înscrie în cazierul fiscal atragerea rãspunderii solidare,
 dupã cum urmeazã:

┌─────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ Cod │Act normativ care │Fapta sãvârşitã │Act normativ în │Menţiuni privind │Data comunicãrii│
│faptã│prevede fapta │ │baza cãruia s-a │tipul, numãrul şi│ documentului │
│ │ │ │atras rãspunde- │data documentului│rãmas definitiv │
│ │ │ │rea solidarã │prin care s-a │sau irevocabil, │
│ │ │ │tip/nr./an/art./│dispus atragerea │dupã caz │
│ │ │ │alin./lit./pct. │ rãspunderii │ │
│ │ │ │ │ solidare │ │
├─────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului│Atragerea rãspunderii│ │ │ │
│ │nr. 75/2001 - art. 2│solidare cu debitorul│ │ │ │
│ │ alin. (2) lit. a) │declarat insolvabil │ │ │ │
│ │ │sau insolvent │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CONDUCĂTOR compartiment de executare silitã/compartiment juridic,
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în
 gestionarea cazierului fiscal, de cãtre salariatul .......... Semnãtura salariatului:
 la data de: __/__/____

 Cod MFP: 14.13.43.15/3

Font 8*
┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ 506 │ │ │
│ Numãr de operator de │ FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL │ [SIGLA] │
│ date cu caracter │ privind inactivitatea fiscalã │ ANAF │
│ personal - .... │ │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Instituţia .......................................│
│Unitatea teritorialã competentã .....│ │Judeţul ..........................................│
│.................................... │ │Compartimentul cu atribuţii în gestionarea │
│ │ │registrului contribuabililor/Compartimentul cu │
│ │ │atribuţii de inspecţie fiscalã │
│ │ │..................................................│
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrat la unitatea teritorialã │ │ │
│competentã │ │ │
│Nr. ......... Data __/__/____ │ │Înregistrat la Compartimentul cu atribuţii în │
├─────────────────────────────────────┤ │gestionarea registrului contribuabililor/ │
│Înregistrat la compartimentul cu │ │Compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã │
│atribuţii în gestionarea cazierului │ │ │
│fiscal │ │Nr. ................ Data __/__/____ │
│Nr. ...... Data __/__/____ │ │ │
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘

                          FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL
                             privind inactivitatea fiscalã

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Contribuabilul: Cod de identificare fiscalã: ..................................
                  Nume şi prenume/denumire: ..................................
                  Domiciliul fiscal: Judeţ: ......... Localitate: ..................
                   Sector: ...... Strada: ......... Numãr: ..... Bloc: .... Scara: .....
                  Ap. ..... Telefon: ......... Fax: .......... E-mail: ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      este persoanã juridicã declaratã inactivã fiscal, prin Decizia de declarare în
   inactivitate nr. .../........, comunicatã în data de ...../..../........

                                          SAU
     este reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal prin Decizia
  de declarare în inactivitate nr. .../........, comunicatã în data de ...../..../........
  respectiv al:
           Cod de identificare fiscalã: ............................................
           Denumire (persoana juridicã declaratã inactivã fiscal): .................
           Domiciliul fiscal: Judeţ: ........ Localitate: ........... Sector: .......
           Strada: ......... Numãr: ...... Bloc: ..... Scara: ....... Ap. .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. b) SAU potrivit dispoziţiilor art. 2
 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea
 cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se înscrie
 în cazierul fiscal al persoanei juridice starea de inactivitate fiscalã, SAU în cazierul
 fiscal al reprezentantului legal starea de inactivitate fiscalã a persoanei juridice,
 dupã cum urmeazã:
┌─────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Cod │Act normativ care │Fapta sãvârşitã │Documentul prin │Menţiuni privind: │
│faptã│prevede fapta │ │care s-a declarat │Data de la care │
│ │ │ │ starea de │persoana juridicã a │
│ │ │ │ inactivitate │fost declaratã │
│ │ │ │ fiscalã │inactivã fiscal │
│ │ │ ├─────────┬────────┤(pentru art.2 alin.(2)│
│ │ │ │ Nr. │ Data │lit. b)) │
│ │ │ │ │ │Persoana juridicã │
│ │ │ │ │ │reprezentatã, decla- │
│ │ │ │ │ │ratã inactivã fiscal │
│ │ │ │ │ │şi data de la care │
│ │ │ │ │ │aceasta a fost │
│ │ │ │ │ │declaratã inactivã │
│ │ │ │ │ │fiscal (pentru │
│ │ │ │ │ │art.2 alin.(3)) │
├─────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului│Stare de inactivitate│ │ │ │
│ │nr. 75/2001 - art. 2│fiscalã │ │ │ │
│ │alin. (2) lit. b) │ │ │ │ │
├─────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────────┤
│ SAU │
├─────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului│Reprezentant legal al│ │ │ │
│ │nr. 75/2001 - art. 2│persoanei juridice │ │ │ │
│ │alin. (3) │declarate inactivã │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CONDUCĂTOR compartiment cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor/
  de inspecţie fiscalã___________
  Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în
  gestionarea cazierului fiscal, de cãtre salariatul ......... Semnãtura salariatului:
  la data de: __/__/____

  Cod MFP: 14.13.43.15/4


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ 507 │ │ │
│ Numãr de operator de │ FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR │ [SIGLA] │
│ date cu caracter │ ÎN CAZIERUL FISCAL │ ANAF │
│ personal - .... │ privind atragerea rãspunderii solidare cu │ │
│ │ debitorul declarat insolvabil sau insolvent │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Instituţia .......................................│
│Unitatea teritorialã competentã .....│ │Judeţul ..........................................│
│.................................... │ │Organul care actualizeazã │
│ │ │..................................................│
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrat la unitatea teritorialã │ │ │
│competentã │ │ │
│Nr. ......... Data __/__/____ │ │Înregistrat la organul care actualizeazã │
├─────────────────────────────────────┤ │ │
│Înregistrat la compartimentul cu │ │ │
│atribuţii în gestionarea cazierului │ │ │
│fiscal │ │Nr. ................ Data __/__/____ │
│Nr. ...... Data __/__/____ │ │ │
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘


                FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
    privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscalã: ..................................
                        Nume şi prenume/denumire: ..................................
 Domiciliul fiscal: Judeţ: .......... Localitate: .................................
                   Sector: ...... Strada: ......... Numãr: ..... Bloc: .... Scara: .....
                  Ap. ..... Telefon: ......... Fax: .......... E-mail: ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Se fac actualizãri la fapta menţionatã în prezentul document.

┌─────┬──────────────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬──────┬────────────┬─────────────┐
│Cod │Act normativ │ Fapta │Act normativ în│Menţiuni │Tip │ Data │ Documentul │
│faptã│care prevede fapta│sãvârşitã│baza cãruia s-a│privind │modi- │comunicãrii │ cu care s-a │
│ │ │ │atras │document-│ficare│documentului│ stins │
│ │ │ │rãspunderea │tul prin │ * │rãmas │ creanţa │
│ │ │ │solidarã │care s-a │ │definitiv │ fiscalã │
│ │ │ │Tip/nr./an/ │dispus │ │sau irevoca-├───────┬─────┤
│ │ │ │art./alin./ │atragerea│ │bil, dupã │ Nr. │Data │
│ │ │ │lit./pct. │rãspunde-│ │caz │ │ │
│ │ │ │ │rii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │solidare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────────┼───────┼─────┤
│ │Ordonanţa │Atragerea│ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 75/│rãspunde-│ │ │ │ │ │ │
│ │2001 - art. 2 │rii │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (2) lit. a) │solidare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │debitorul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │declarat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │insolva- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bil sau │ │ │ │ │ │ │
│ │ │insolvent│ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────────┴───────┴─────┘

     Date despre: Instituţia ..................
     Fişa de înscriere iniţialã/ Judeţul .....................
     Fişa de actualizare înscrieri Înregistrarea fişei la compartimentul de executare
                                       silitã/compartimentul juridic/compartimentul atribuţii
                                       în gestionarea cazierului fiscal
                                       Nr. ........... Data ....../....../......

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  *) Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 CONDUCĂTOR organ care actualizeazã

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în
  gestionarea cazierului fiscal, de cãtre salariatul ........ Semnãtura salariatului:
  la data de: __/__/____
  Cod MFP: 14.13.43.15/5┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ 508 │ FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR │ │
│ Numãr de operator de │ ÎN CAZIERUL FISCAL │ [SIGLA] │
│ date cu caracter │ privind inactivitatea fiscalã │ ANAF │
│ personal - .... │ │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Instituţia .......................................│
│Unitatea teritorialã competentã .....│ │Judeţul ..........................................│
│.................................... │ │Organul care actualizeazã │
│ │ │..................................................│
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrat la unitatea teritorialã │ │ │
│competentã │ │ │
│Nr. ......... Data __/__/____ │ │Înregistrat la organul care actualizeazã │
├─────────────────────────────────────┤ │ │
│Înregistrat la compartimentul cu │ │ │
│atribuţii în gestionarea cazierului │ │ │
│fiscal │ │Nr. ................ Data __/__/____ │
│Nr. ...... Data __/__/____ │ │ │
└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘

            FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
                         privind inactivitatea fiscalã

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Contribuabilul: Cod de identificare fiscalã: ..................................
                  Nume şi prenume/denumire: ..................................
                  Domiciliul fiscal: Judeţ: ......... Localitate: ..................
                  Sector: ...... Strada: ......... Numãr: ..... Bloc: .... Scara: .....
                  Ap. ..... Telefon: ......... Fax: .......... E-mail: ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Se fac actualizãri la fapta menţionatã în prezentul document.
┌─────┬───────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────┬────────┬────────────────┐
│ Cod │ Act │Fapta │Documentul│Menţiuni privind: │ │Documentul prin │
│faptã│ normativ │sãvârşitã │prin care │Data de la care │ Tip │care persoana a │
│ │ care │ │s-a │persoana juridicã a │modifi- │fost reactivatã │
│ │ prevede │ │declarat │fost declaratã │care* │ │
│ │ fapta │ │starea de│inactivã fiscal │ │ │
│ │ │ │inactivita│(pentru art. 2 alin. │ │ │
│ │ │ │te fiscalã│(2) lit. b)), │ │ │
│ │ │ ├────┬─────┤Persoana juridicã │ ├───┬──────┬─────┤
│ │ │ │Nr. │Data │reprezentatã, decla- │ │Nr.│Data │Data │
│ │ │ │ │ │ratã inactivã fiscal │ │ │emite-│reac-│
│ │ │ │ │ │şi data de la care │ │ │rii │tivã-│
│ │ │ │ │ │aceasta a fost │ │ │ │rii │
│ │ │ │ │ │declaratã inactivã │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fiscal (pentru art. 2│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │alin. (3)) │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────┼─────┼─────────────────────┼────────┼───┼──────┼─────┤
│ │Ordonanţa │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului │inactivitate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 75/2001│fiscalã │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (2) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴───────────┴────────────┴────┴─────┴─────────────────────┴────────┴───┴──────┴─────┤
│ SAU │
├─────┬───────────┬────────────┬────┬─────┬─────────────────────┬────────┬───┬──────┬─────┤
│ │Ordonanţa │Reprezentant│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului │legal al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 75/2001│persoanei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 2 │juridice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (3) │declarate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inactivã │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴────────────┴────┴─────┴─────────────────────┴────────┴───┴──────┴─────┘

     Date despre: Instituţia ..................
     Fişa de înscriere iniţialã/ Judeţul .....................
     Fişa de actualizare înscrieri Înregistrarea fişei la compartimentul registrul
                                       contribuabililor/inspecţie fiscalã/cazier fiscal
                                       Nr. ........... Data ....../....../......

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  * Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 CONDUCĂTOR organ care actualizeazã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în
  gestionarea cazierului fiscal, de cãtre salariatul ........ Semnãtura salariatului:
  la data de: __/__/____

  Cod MFP: 14.13.43.15/6    ANEXA 2

                                 CARACTERISTICI
                  de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare
                        şi de pãstrare ale formularelor

    I. Fişa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1
    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.43.15/1
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de cãtre organele de control, precum şi a sancţiunilor aplicate.
    7. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                         de: organul de control constatator sau
de compartimentul juridic, dupã caz.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul;
    - un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, dupã caz.
    9. Se arhiveazã: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, dupã caz.
    II. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2
    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.43.15/2
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.
    7. Se întocmeşte în:
    - un exemplar, în cazul în care fişa este completatã de compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;
    - douã exemplare, în cazul în care fişa este completatã de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, dupã caz.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul, în cazul în care fişa este completatã de compartimentul de gestiune cazier fiscal;
    - un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, dupã caz, şi un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fişa este completatã de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.
    9. Se arhiveazã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, în cazul în care fişa este completatã de organul de control constatator sau de compartimentul juridic;
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    III. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1
    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
    2. Cod: 14.13.25.15/1
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.
    7. Se întocmeşte în: un exemplar,
                     de: contribuabil.
    8. Circulã: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    9. Se arhiveazã: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    IV. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2
    1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.25.15/2
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal.
    7. Se întocmeşte în: un exemplar,
                     de: contribuabil.
    8. Circulã: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    9. Se arhiveazã: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    V. Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15
    1. Denumire: Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal
    2. Cod: 14.13.21.15
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãresc pe o singurã faţã atât certificatul, cât şi anexa;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã: numai în scopul în care a fost eliberat.
    7. Se întocmeşte în: douã exemplare,
                     de: organul fiscal.
    8. Circulã:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    9. Se arhiveazã: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.
    VI. Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/3
    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
    2. Cod: 14.13.43.15/3
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situaţiei de atragere a rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.
    7. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: compartimentul de executare silitã sau de compartimentul juridic.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului;
    - un exemplar la compartimentul de executare silitã sau la compartimentul juridic.
    9. Se arhiveazã: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul de executare silitã sau la compartimentul juridic.
    VII. Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã, cod 14.13.43.15/4
    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã
    2. Cod: 14.13.43.15/4
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: înscrierea stãrii de inactivitate fiscalã în cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stãrii de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.
    7. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor/ compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului;
    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã caz.
    9. Se arhiveazã: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã caz.
    VIII. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/5
    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
    2. Cod: 14.13.43.15/5
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.
    7. Se întocmeşte în douã exemplare.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul;
    - un exemplar la compartimentul de executare silitã sau la compartimentul juridic, dupã caz.
    9. Se arhiveazã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;
    - un exemplar la compartimentul de executare silitã sau la compartimentul juridic, dupã caz.
    IX. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã, cod 14.13.43.15/6
    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã
    2. Cod: 14.13.43.15/6
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipãrire:
    - se tipãreşte pe o singurã faţã;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscalã.
    7. Se întocmeşte în douã exemplare.
    8. Circulã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul;
    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã caz.
    9. Se arhiveazã:
    - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;
    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã caz.

    ANEXA 3

                                   PROCEDURA
                          de înscriere şi actualizare
                         a datelor din cazierul fiscal

    I. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor prevãzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere.
    A. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiarã
    1. Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situãrii domiciliului fiscal al contribuabililor, de cãtre urmãtoarele organe şi la urmãtoarele termene:
    a) organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi al unitãţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara agenţiei, care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, astfel:
    - în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a cãii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitãrii cãii de atac;
    - în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii de la compartimentele juridice a hotãrârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
    b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevãzute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, dupã caz, pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    2. Se completeazã câte o fişã pentru fiecare faptã care se înscrie în cazierul fiscal.
    3. Fişele de înscriere completate se înregistreazã şi se transmit compartimentelor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în a cãror razã teritorialã contribuabilii îşi au domiciliul fiscal sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupã caz.
    4. Compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedeazã la:
    a) înregistrarea în registrul unic de evidenţã a fişelor de înscriere primite;
    b) analiza formalã, din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii, a fişelor de înscriere primite;
    c) restituirea fişelor la care se constatã neconcordanţe organelor de control sau compartimentului juridic pentru a fi corectate, dupã caz.
    5. Fişele valide sunt vizate de şeful serviciului (biroului) care coordoneazã activitatea compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi înscrise în cazierul fiscal, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.
    B. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
    1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscrie atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilitã prin decizie a organului fiscal competent rãmasã definitivã în sistemul cãilor administrative de atac sau prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, dupã caz.
    2. În situaţia în care atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea rãspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis în condiţiile prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumit în continuare Codul de procedurã fiscalã, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul cu atribuţii de executare silitã din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscalã a debitorului declarat insolvabil sau insolvent.
    3. În situaţia prevãzutã la pct. 2, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc:
    a) în cazul neexercitãrii cãii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea rãspunderii solidare, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei cãi de atac;
    b) în cazul exercitãrii cãii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea rãspunderii solidare, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestaţiei.
    4. În situaţia în care atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscalã a persoanelor pentru care a fost stabilitã rãspunderea solidarã sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, dupã caz.
    5. În situaţia prevãzutã la pct. 4, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    6. Fişele de înscriere în cazierul fiscal, pentru situaţiile prevãzute la pct. 2 şi 4, se întocmesc prin completarea formularului 505 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin.
    7. Fişele de înscriere completate se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al persoanei în sarcina cãreia s-a stabilit rãspunderea solidarã.
    8. Dispoziţiile secţiunii A pct. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
    C1. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stãrii de inactivitate fiscalã pentru persoanele juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã
    1. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, compartimentele cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente întocmesc fişele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitãţii fiscale, prin completarea formularului 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "persoanã juridicã declaratã inactivã fiscal".
    2. Fişa de înscriere întocmitã potrivit pct. 1 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice declarate în inactivitate fiscalã.
    3. Dispoziţiile secţiunii A pct. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
    C2. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stãrii de inactivitate fiscalã pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã
    1. Compartimentele cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente întocmesc lista cu persoanele juridice pentru care se propune declararea în inactivitate fiscalã şi o comunicã odatã cu transmiterea spre aprobare, potrivit procedurii aplicabile în materie, a deciziilor de declarare în inactivitate cãtre direcţia generalã a finanţelor publice în a cãrei sferã de competenţã funcţioneazã.
    2. În termen de o zi de la aprobarea deciziilor de declarare în inactivitate, direcţia generalã a finanţelor publice transmite lista actualizatã Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, care solicitã Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care figureazã în aceastã listã. Sunt solicitate informaţii referitoare la reprezentanţii legali care erau desemnaţi la data aprobãrii deciziilor de declarare în inactivitate fiscalã.
    3. Dupã primirea informaţiilor solicitate, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei transmite datele de identificare ale reprezentanţilor legali cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice solicitante, care le transmit compartimentelor cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor prevãzute la pct. 1 din prezenta secţiune.
    4. Compartimentele cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor prevãzute la pct. 1 întocmesc fişele de înscriere în cazierul fiscal pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice pentru care s-au comunicat deciziile de declarare în inactivitate, prin completarea formularului 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivã fiscal".
    5. Fişele de înscriere întocmite potrivit pct. 4 se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, cãtre compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale în a cãror sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al reprezentanţilor legali.
    6. Dispoziţiile secţiunii A pct. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
    D1. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stãrii de inactivitate fiscalã pentru persoanele juridice declarate inactive de cãtre activitatea de inspecţie fiscalã, în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã
    1. Compartimentele cu atribuţii de inspecţie fiscalã competente, dupã declararea inactivitãţii fiscale în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã, întocmesc fişele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitãţii fiscale, prin completarea formularului 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "persoanã juridicã declaratã inactivã fiscal".
    2. Dispoziţiile secţiunii A pct. 3-5 se aplicã în mod corespunzãtor.
    D2. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stãrii de inactivitate fiscalã pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive de cãtre activitatea de inspecţie fiscalã, în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã
    1. Compartimentele cu atribuţii de inspecţie fiscalã competente, dupã declararea inactivitãţii fiscale în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã, întocmesc fişele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitãţii fiscale pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivã fiscal".
    2. Pentru identificarea reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal, compartimentele cu atribuţii de inspecţie fiscalã competente pot aplica procedura prevãzutã la secţiunea C2 pct. 2 şi 3.
    3. Fişele de înscriere întocmite potrivit pct. 1 din prezenta secţiune se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, cãtre compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale în a cãror sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al reprezentanţilor legali.
    4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
    II. Procedura de actualizare a faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal
    A. Dispoziţii generale privind actualizarea faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal
    1. Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de actualizare, prin completarea formularelor 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", 507 "Fişã de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" sau 508 "Fişã de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzute în anexa nr. 1 la ordin.
    2. Fişele de actualizare menţionate la pct. 1 se utilizeazã şi pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal, în condiţiile prevãzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    3. Fişele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc, la cererea contribuabilului sau din oficiu, de cãtre compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal, pe baza urmãtoarelor documente justificative:
    a) comunicarea primitã de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, care cuprinde actele normative care abrogã sau modificã prevederile legale în baza cãrora au fost sancţionate faptele înscrise în cazier;
    b) listele primite de la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupã caz;
    c) nota de serviciu prin care se aprobã fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobatã de conducãtorul organului fiscal competent;
    d) nota de serviciu prin care se aprobã fişa de actualizare în vederea scoaterii din cazier pe baza hotãrârilor judecãtoreşti prin care se constatã reabilitarea de drept sau prin care se pronunţã reabilitarea judecãtoreascã, dupã caz, avizatã de compartimentul juridic.
    4. Fişele de actualizare pot fi completate şi de organele cu atribuţii de control, compartimentele juridice, compartimentele cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentele cu atribuţii de executare silitã, pentru a rectifica eventualele erori din fişele de înscriere transmise de acestea.
    5. Se completeazã câte o fişã pentru fiecare faptã care se actualizeazã.
    6. Pentru fişele de actualizare întocmite de alte compartimente, compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedeazã la:
    a) înregistrarea în registrul unic de evidenţã a fişelor de actualizare primite;
    b) analiza formalã, din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii, a fişelor de actualizare primite;
    c) restituirea fişelor la care se constatã neconcordanţe, compartimentelor emitente, pentru a fi corectate, dupã caz.
    7. Fişele de actualizare valide sunt vizate de şeful serviciului (biroului) care coordoneazã activitatea compartimentului cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.
    B. Dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate ca infracţiuni înscrise în cazierul fiscal
    1. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate ca infracţiuni, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal, pe bazã de notã de serviciu, avizatã de compartimentul juridic.
    2. Nota de serviciu cuprinde informaţii privind identificarea contribuabilului, fapta sancţionatã ca infracţiune, hotãrârea judecãtoreascã în temeiul cãreia a fost înscrisã fapta în cazierul fiscal şi data la care fapta a fost introdusã în baza de date privind cazierul fiscal.
    3. Dupã întocmirea notei de serviciu, aceasta se transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, dupã caz, în vederea acordãrii unui aviz de legalitate.
    C1. Dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate drept contravenţii, altele decât contravenţiile la regimul produselor accizabile, înscrise în cazierul fiscal
    1. Faptele sancţionate drept contravenţii, altele decât contravenţiile la regimul produselor accizabile, se scot din evidenţa cazierului fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã trecerea perioadei de un an de la data rãmânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitãrii cuantumului amenzilor contravenţionale.
    2.1. La cererea contribuabilului de scoatere din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevãzute la pct. 1, formulatã dupã împlinirea termenului de 1 an prevãzut de lege, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţã pe plãtitori sau organelor cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, dupã caz, în vederea avizãrii din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiei prevãzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.
    2.2. Dupã primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndatã fişa de actualizare, prin completarea formularului 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    3.1. Pentru scoaterea, din oficiu, din evidenţa cazierului fiscal a faptelor prevãzute la pct. 1, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte, în prima zi lucrãtoare a fiecãrei luni, liste cu contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal astfel de fapte şi pentru care s-a împlinit, în luna anterioarã, un an de la data la care fapta a fost introdusã în cazierul fiscal.
    3.2. Listele întocmite potrivit pct. 4.1 se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţã pe plãtitori sau organelor cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, dupã caz, în vederea confirmãrii îndeplinirii condiţiei prevãzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale.
    3.3. Dupã primirea confirmãrii privind achitarea cuantumului amenzii contravenţionale, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndatã fişele de actualizare, prin completarea formularului 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    3.4. Contribuabilii pentru care s-a împlinit termenul de 1 an de la data la care fapta a fost introdusã în cazierul fiscal, dar care nu au achitat cuantumul amenzii contravenţionale, se preiau în listele lunare în vederea confirmãrii ulterioare a plãţii.
    3.5. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în termen de 5 ani de la data înscrierii faptei în cazierul fiscal, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte fişele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    C2. Dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile înscrise în cazierul fiscal
    1. Faptele sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile se scot din evidenţa cazierului fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã o perioadã 5 ani de la data rãmânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte.
    2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor fapte, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal, pe bazã de notã de serviciu, avizatã de compartimentul juridic.
    3. Dispoziţiile secţiunii B pct. 2-3 din prezentul capitol sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
    D. Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, înscrise în cazierul fiscal
    1. Situaţiile privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din evidenţa cazierului fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la data stingerii creanţelor fiscale, însã nu mai devreme de un an de la data comunicãrii deciziei organului fiscal competent rãmase definitivã în sistemul cãilor administrative sau judiciare de atac ori un an de la data primirii comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a dispus atragerea rãspunderii solidare.
    2.1. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor prevãzute la pct. 1, la cererea contribuabilului formulatã dupã împlinirea termenului de 1 an prevãzut de lege, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţã pe plãtitori, în vederea avizãrii din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiei, prevãzute de lege, privind stingerea creanţei fiscale.
    2.2. Dupã primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndatã fişa de actualizare, prin completarea formularului 507 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    3.1. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor prevãzute la pct. 1, din oficiu, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte, în prima zi lucrãtoare a fiecãrei luni, liste cu contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal astfel de situaţii şi pentru care s-a împlinit, în luna anterioarã, un an de la data la care situaţia a fost introdusã în cazierul fiscal.
    3.2. Listele întocmite potrivit pct. 3.1 se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţã pe plãtitori, în vederea confirmãrii îndeplinirii condiţiei prevãzute de lege privind stingerea creanţei fiscale.
    3.3. Dupã primirea confirmãrii privind stingerea creanţei fiscale, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndatã fişele de actualizare, prin completarea formularului 507 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    3.4. Contribuabilii pentru care s-a împlinit termenul de un an de la data la care situaţia a fost introdusã în cazierul fiscal, dar care nu au stins creanţele fiscale pentru care s-a dispus atragerea rãspunderii solidare, se preiau în listele lunare în vederea confirmãrii ulterioare a stingerii creanţelor.
    3.5. În situaţia în care creanţele fiscale nu se sting în termen de 5 ani de la data înscrierii situaţiei în cazierul fiscal, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte fişele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 507 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea rãspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", dispoziţiile secţiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    E1. Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscalã, declaratã pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate
    1. Situaţiile privind inactivitatea fiscalã, declaratã pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale prevãzute de lege, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la data reactivãrii contribuabilului.
    2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, dupã comunicarea deciziei privind reactivarea persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "persoanã juridicã declaratã inactivã fiscal".
    3. În situaţia reactivãrii contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale, fişa de actualizare se întocmeşte dupã comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare în inactivitate fiscalã.
    4. Fişa de actualizare întocmitã conform pct. 2 sau 3, dupã caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.
    5. Dispoziţiile secţiunii A pct. 6 şi 7 se aplicã în mod corespunzãtor.
    E2. Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscalã, declaratã pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, înscrise în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice reactivate
    1. Situaţiile privind inactivitatea fiscalã, declaratã pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale prevãzute de lege, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la data reactivãrii persoanei juridice.
    2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal în a cãrui evidenţã este înregistratã persoana juridicã declaratã inactivã fiscal, dupã comunicarea deciziei privind reactivarea acestei persoane juridice, prin completarea formularului 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivã fiscal".
    3. În situaţia reactivãrii contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale, fişa de actualizare se întocmeşte dupã comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare în inactivitate fiscalã.
    4. Fişa de actualizare întocmitã conform pct. 2 sau 3, dupã caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.
    5. Dispoziţiile secţiunii A pct. 6 şi 7 se aplicã în mod corespunzãtor.
    F.1. Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscalã, declaratã de activitatea de inspecţie fiscalã în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate
    1. Situaţiile privind inactivitatea fiscalã, declaratã de activitatea de inspecţie fiscalã, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivãrii contribuabilului.
    2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivãrii persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "persoanã juridicã declaratã inactivã fiscal".
    3. Fişa de actualizare întocmitã conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.
    4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 6 şi 7 se aplicã în mod corespunzãtor.
    F.2. Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscalã, declaratã de activitatea de inspecţie fiscalã în condiţiile art. 78^1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedurã fiscalã, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate
    1. Situaţiile privind inactivitatea fiscalã, declaratã de activitatea de inspecţie fiscalã, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivãrii persoanelor juridice declarate inactive.
    2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, fişa de actualizare se întocmeşte de cãtre compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscalã, dupã împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivãrii persoanelor juridice, prin completarea formularului 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalã", prevãzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeazã cãsuţa "reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivã fiscal".
    3. Fişa de actualizare întocmitã conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cãrui sferã de competenţã intrã gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.
    4. Dispoziţiile secţiunii A pct. 6 şi 7 se aplicã în mod corespunzãtor.

                                 ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016