Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.685 din 28 decembrie 2023  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.685 din 28 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 39 din 17 ianuarie 2024
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 3 - Managementul deşeurilor, componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 12 - Sănătate - Investiţia 12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice - obiective de investiţii cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A., componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2023,
    ţinând cont de modificările aduse prevederilor art. 36a „Investiţiile în infrastructura de reîncărcare sau de realimentare accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute“ prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/ 2023 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2.473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. 231.308 din data de 8.12.2023 al Direcţiei generale implementare Plan naţional de redresare şi rezilienţă;
    – avizul Consiliului Concurenţei, comunicat cu Adresa nr. 17.534 din 14.12.2023;
    – prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul I, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ajutoarele pentru investiţii în infrastructura de reîncărcare sau de realimentare sunt compatibile cu piaţa internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare."

    2. La capitolul II, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La capitolul II, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 3 - Managementul deşeurilor, componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 12 - Sănătate - Investiţia 12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice - obiective de investiţii cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A., componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2023."

    4. La capitolul III, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) staţie de reîncărcare - o unitate formată din două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate;"

    5. La capitolul III, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) infrastructură de reîncărcare - o instalaţie fixă sau mobilă care furnizează energie electrică vehiculelor sau echipamentelor terminale mobile sau echipamentelor mobile de handling la sol;"

    6. La capitolul III, după litera m) se introducdouă noi litere, literele m^1) şi m^2), cu următorul cuprins:
    "m^1) echipamente mobile de handling la sol - echipamente mobile utilizate în activităţile de servicii conexe transportului aerian sau maritim;
m^2) echipamente terminale mobile - echipamente mobile utilizate pentru încărcarea, descărcarea şi transbordarea mărfurilor şi a unităţilor de încărcare intermodale, precum şi pentru deplasarea mărfurilor în interiorul unei zone terminale;"

    7. La capitolul III, literele q) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "q) punct de reîncărcare lentă - punct de reîncărcare pe termen lung sau peste noapte, care permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice;
r) punct de reîncărcare rapidă - punct de reîncărcare pe termen scurt, pe traseu, care permite încărcarea în curent continuu cu o putere de minimum 50 kW a vehiculelor electrice;"

    8. La capitolul III, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:
    "r^1) reîncărcare inteligentă - operaţiune de reîncărcare în cazul căreia intensitatea energiei electrice furnizate bateriei este ajustată în timp real, pe baza informaţiilor primite prin intermediul comunicaţiilor electronice;"

    9. La capitolul III, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele. Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislaţiei fiscale naţionale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensităţii ajutorului şi a costurilor eligibile;"

    10. La capitolul III, după litera t) se introduce o nouă literă, litera t^1), cu următorul cuprins:
    "t^1) vehicul nepoluant - în ceea ce priveşte vehiculele rutiere uşoare: un vehicul nepoluant, astfel cum este definit la art. 4 pct. 4 lit. a) din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, cu modificările şi completările ulterioare;
    în ceea ce priveşte vehiculele rutiere grele:
    - până la 31 decembrie 2025, un vehicul greu cu emisii scăzute, astfel cum este definit la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) 2019/1.242 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru vehiculele grele noi şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 595/2009 şi (UE) 2018/956 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Directivei 96/53/CE a Consiliului;
    – până la 31 decembrie 2025, un vehicul nepoluant, astfel cum este definit la art. 4 pct. 4 lit. b) din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările ulterioare, şi care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/1.242;"

    11. La capitolul III, după litera w) se introduce o nouă literă, litera w^1), cu următorul cuprins:
    "w^1) demararea lucrărilor - demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei sau primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă;"

    12. La capitolul III, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "x) procedura de ofertare concurenţială - este concepută astfel încât să asigure concurenţa efectivă în cadrul procedurilor de ofertare şi implică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    - este un proces de ofertare deschis, bazat pe criterii de selecţie şi de eligibilitate clare, obiective, transparente şi nediscriminatorii, definite ex ante, în conformitate cu obiectivul măsurii, şi publicate cu cel puţin şase săptămâni înainte de termenul-limită de depunere a cererilor, pentru a permite o concurenţă efectivă;
    – asigură participarea unui număr suficient de UAT-uri pentru a asigura o concurenţă efectivă;
    – ajutorul se acordă pe baza ofertei iniţiale prezentate de solicitant. Valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la contribuţia proiectului la obiectivele de mediu ale măsurii (capacitatea fiecărei unităţi de reîncărcare), va avea o pondere de minimum 70% din criteriile de selecţie utilizate pentru clasificarea ofertelor şi, în cele din urmă, pentru alocarea ajutorului în cadrul procedurii de ofertare concurenţiale. Aceste criterii de selecţie se vor referi şi la alte aspecte privind obiectivul măsurii (de mediu, geografice, tehnologice şi de amplasament, legate de potenţialul turistic);
    – este exclusă ajustarea ex post a rezultatului procedurii de ofertare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele ofertării);"

    13. La capitolul III, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
    "y) operator al staţiei/staţiilor de reîncărcare - întreprindere/operator economic care va opera staţiile de reîncărcare şi care va fi aleasă/ales prin procedură de achiziţie publică, în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. La capitolul IV, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la lit. a), b) sau c) ale alin. (1), cât şi în sectoarele care intră în domeniul pescuitului şi al acvaculturii, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă."

    15. La capitolul V, alineatul (4) se abrogă.
    16. La capitolul VI alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, creanţa nefiind integral recuperată, inclusiv dobânda aferentă."

    17. La capitolul VII, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ajutoarele prevăzute la prezentul capitol se acordă în cadrul unei proceduri de ofertare concurenţiale, astfel cum este definită la cap. III lit. x)."

    18. La capitolul VII, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii:
    - alinierea obligatorie a investiţiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;
    – asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană;
    – asigurarea prioritizării şi promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;
    – staţiile de reîncărcare propuse vor asigura publicului accesul permanent şi nediscriminatoriu (24 de ore/zi, 7 zile/ săptămână);
    – prin implementarea proiectelor se va asigura un minimum de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;
    – aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi, în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu;
    – beneficiarul este obligat să asigure funcţionarea infrastructurii cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei, chiar dacă operarea staţiilor este transferată unui terţ;
    – solicitantul va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului «Do No Significant Harm» (DNSH) («A nu prejudicia în mod semnificativ»), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088. Pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului «Do No Significant Harm» (DNSH) la nivelul proiectelor."

    19. La capitolul VII, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Lucrările eligibile ce vor fi finanţate prin prezenta schemă se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul solicitantului aferent C10 - Fondul Local, Investiţia 1.3, după cum urmează:
    - sunt eligibile punctele de reîncărcare lentă a autovehiculelor electrice cu o capacitate de 22 kW şi punctele de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 kW;
    – asigurarea de către UAT a terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice - domeniul public sau privat al UAT;
    – asigurarea funcţionării staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice."

    20. La capitolul VII, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care se acordă ajutoare pentru dezvoltarea noii infrastructuri de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică cu o putere de ieşire mai mică sau egală cu 22 kW, infrastructura trebuie să fie capabilă să suporte funcţionalităţi de reîncărcare inteligentă."

    21. La capitolul VIII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea şi instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului şi care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele, metodele de autentificare şi de plată, precum şi alţi termeni şi alte condiţii de utilizare. Taxele percepute de la alţi utilizatori decât beneficiarul sau beneficiarii ajutorului pentru utilizarea infrastructurii de reîncărcare sau de realimentare corespund preţurilor pieţei."

    22. La capitolul VIII, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Costurile eligibile sunt costurile aferente achiziţiei de echipamente, lucrărilor de amenajare a terenului, construirii, montării şi branşării echipamentelor, inclusiv instalaţiei de utilizare, şi instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum şi echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare şi costurile suportate pentru obţinerea autorizaţiilor aferente - costuri de proiectare şi asistenţă tehnică, inclusiv costuri privind studii de specialitate, avize, acorduri, taxe, costuri de proiectare pentru instalaţia de racordare."

    23. La capitolul VIII, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Operatorii infrastructurii de reîncărcare care oferă sau permit plăţi pe bază de contract pentru infrastructura lor nu fac discriminări între furnizorii de servicii de mobilitate, de exemplu prin aplicarea unor condiţii de acces preferenţial sau prin diferenţierea preţurilor fără o justificare obiectivă."

    24. La capitolul IX, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta schemă de ajutor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31.06.2026.
(2) Plata ajutorului se efectuează până la data de 31.06.2026, în limita bugetului alocat."

    25. La capitolul IX, alineatul (3) se abrogă.
    26. La capitolul XI, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Bugetul alocat prezentei scheme în perioada 2022-iunie 2026 este 214,5 milioane euro, respectiv 1.055.919.150 lei, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei. Alocarea bugetului pe surse de finanţare este următoarea:
    a) fondurile europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă (CUE): 165.000.000 euro;
    b) fonduri publice naţionale (CN): 49.500.000 euro."

    27. La capitolul XI, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    28. La capitolul XIII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare. Criteriile de selecţie şi de eligibilitate sunt obiective, clare, transparente şi nediscriminatorii, definite ex ante şi publicate cu cel puţin şase săptămâni înainte de termenul de depunere a candidaturilor."

    29. La capitolul XIII, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cadrul Grilei de evaluare tehnico-economică, valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la capacitatea fiecărui punct de reîncărcare, va avea o pondere de minimum 75% din criteriile de selecţie. Suplimentar, criteriile de selecţie ţin cont de următoarele condiţii:
    1. criterii geografice - solicitantul trebuie să se încadreze în tipul de beneficiar eligibil (rangul UAT-ului), în baza numărului de utilizatori preconizat a folosi aceste infrastructuri;
    2. criterii privind protecţia mediului înconjurător - în sensul în care sunt selectate UAT-urile în funcţie de gradul de poluare;
    3. criterii privind potenţialul turistic şi valoarea culturală, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile cu potenţial turistic;
    4. criterii tehnologice şi de amplasament - sunt prioritizate proiectele care prezintă un plan de acţiune prin care sunt stabilite locurile de amplasare şi capacitatea punctelor de reîncărcare:
    - se asigură un minimum de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice;
    – asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
    – asigură că 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice au o capacitate minimă de 50 kW."

    30. La capitolul XIII, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Ajustările ex post ale rezultatului procesului de evaluare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele licitaţiei sau raţionalizarea) sunt excluse, pentru a nu submina eficienţa rezultatului procesului."

    31. La capitolul XV, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La data acordării ajutorului, furnizorul schemei va informa beneficiarii, în scris, cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile, verificând respectarea plafonului şi a intensităţii impuse de legislaţia Uniunii Europene."

    32. La capitolul XV, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022."

    33. La capitolul XV, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare."

    34. La capitolul XV, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS - a prezentei scheme, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv de la data modificării acesteia."

    35. La capitolul XV, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Contractele aferente acestei măsuri se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. Plăţile realizate în cadrul acestor măsuri se vor încărca în RegAS în termen de maximum 10 zile de la data efectuării lor. Obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării."

    36. La capitolul XV, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro."

    37. La capitolul XV, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Beneficiarul trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu şi să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în termenele şi în formatul stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat."

    38. La capitolul XV, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia modificărilor pentru care este necesar un nou aviz, în acest caz urmând procedura specifică."

    39. La capitolul XV, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:
    "(16) Furnizorul asigură publicarea anexei II - Informaţii privind ajutoarele de stat exceptate în condiţiile prevăzute în prezentul regulament a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 pe pagina sa de internet www.mdlpa.ro."

    40. La capitolul XVI, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de stat se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea

    Bucureşti, 28 decembrie 2023.
    Nr. 2.685.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016