Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.675 din 24 septembrie 2019  privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.675 din 24 septembrie 2019 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 799 din 2 octombrie 2019
    În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al alin. (1) şi (3) ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 16 iulie 2019, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu

    Bucureşti, 24 septembrie 2019.
    Nr. 2.675.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.088/2019)
    Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021
    CENTRALIZATORUL
    creditelor de angajament alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în perioada 2019-2021
    şi al creditelor bugetare alocate în anul 2019, precum şi estimările bugetare pe următorii ani

┌────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Judeţul/ │ │Total │Total │Estimat │Estimat │
│Nr. │Municipiul │Unitatea │credit de │credit │credit │credit │
│crt.│Bucureşti │administrativ-teritorială│angajament│bugetar │bugetar │bugetar │
│ │ │ │2019-2021 │2019 │2020 │2021 │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│A. Lucrări în continuare cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi │
│Administraţiei Publice - 50% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1 │Bucureşti │Sector 2 │11.187.443│2.952.278 │4.117.583 │4.117.582 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti │Sector 5 │2.962.426 │2.962.426 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │161.573 │161.573 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Dâmboviţa │Târgovişte │2.263.763 │2.012.837 │250.926 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Gorj │Rovinari │244.627 │244.627 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6 │Gorj │Târgu Jiu │307.170 │307.170 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Harghita │Miercurea-Ciuc │63.068 │63.068 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Hunedoara │Petroşani │249.657 │249.657 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9 │Ilfov │Buftea │225.259 │225.259 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │Ilfov │Snagov │240.293 │240.293 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11 │Maramureş │Şomcuta-Mare │205.462 │205.462 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│12 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │1.088.479 │0 │0 │1.088.479 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13 │Prahova │Breaza │43.426 │37.596 │5.830 │0 │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total 1 │19.242.646│9.662.246 │4.374.339 │5.206.061 │
├────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│B. Lucrări noi cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi │
│Administraţiei Publice - 60% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1 │Bucureşti │Sector 5 │8.933.832 │6.000.000 │2.933.832 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Gorj │Târgu Jiu │5.840.193 │644.284 │2.965.740 │2.230.169 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │3.602.854 │644.284 │2.033.645 │924.925 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Harghita │Miercurea-Ciuc │4.385.967 │644.284 │1.908.258 │1.833.425 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Mureş │Târgu Mureş │6.290.771 │644.284 │3.305.238 │2.341.249 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6 │Prahova │Câmpina │1.997.286 │644.284 │690.031 │662.971 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │4.092.547 │644.284 │1.758.614 │1.689.649 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Vrancea │Adjud │472.047 │472.047 │0 │0 │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total 2 │35.615.497│10.337.751│15.595.358│9.682.388 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │54.858.143│19.999.997│19.969.697│14.888.449│
└────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.088/2019)
    Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021
    LISTA
    blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea
    performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

┌────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│Nr. │Judeţul/ │Unitatea │ │Nr. │
│crt.│Municipiul │administrativ-teritorială│Adresa imobilului│unităţi │
│ │Bucureşti │ │ │locative│
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┤
│A - Lucrări în continuare cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării │
│Regionale şi Administraţiei Publice - 50% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┤
│ │ │ │Aleea Câmpul │ │
│1 │Bucureşti │Sector 2 │Moşilor nr. 3, │44 │
│ │ │ │bloc 1, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│2 │Bucureşti │Sector 2 │Aleea Pantelimon │84 │
│ │ │ │nr. 3, bloc 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│3 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Lacul Tei nr.│60 │
│ │ │ │56, bloc 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│4 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Barbu │44 │
│ │ │ │Văcărescu nr. 145│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│5 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Barbu │12 │
│ │ │ │Văcărescu nr. 153│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│6 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │14 │
│ │ │ │155, bloc 155 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│7 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. 4, │33 │
│ │ │ │bloc 1, sc. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│8 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │26 │
│ │ │ │137, bloc 86, sc.│ │
│ │ │ │A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Chişinău nr. │ │
│9 │Bucureşti │Sector 2 │21, bloc B6, sc. │36 │
│ │ │ │A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│10 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Chişinău nr. │86 │
│ │ │ │7, bloc A1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│11 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Ghica Tei nr.│108 │
│ │ │ │91, bloc T32 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│12 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Lacul Tei nr.│34 │
│ │ │ │67, bloc 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei nr.│ │
│13 │Bucureşti │Sector 2 │71, bloc 18, sc. │44 │
│ │ │ │A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei nr.│ │
│14 │Bucureşti │Sector 2 │71, bloc 18, sc. │44 │
│ │ │ │B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei nr.│ │
│15 │Bucureşti │Sector 2 │71, bloc 18, sc. │44 │
│ │ │ │C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│16 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│106 │
│ │ │ │296, bloc 46 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│17 │Bucureşti │Sector 2 │298, bloc 48, sc.│31 │
│ │ │ │I │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│18 │Bucureşti │Sector 2 │199, bloc 3, sc. │32 │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│19 │Bucureşti │Sector 2 │209, bloc 17, sc.│32 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│20 │Bucureşti │Sector 2 │209, bloc 17, sc.│40 │
│ │ │ │3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│21 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│40 │
│ │ │ │211, bloc 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│22 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│64 │
│ │ │ │225, bloc 33-35 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│23 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│32 │
│ │ │ │233, bloc 41 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│24 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│108 │
│ │ │ │237, bloc 45 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│25 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor nr.│96 │
│ │ │ │241, bloc 47 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│26 │Bucureşti │Sector 2 │268, bloc 12, sc.│59 │
│ │ │ │1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│27 │Bucureşti │Sector 2 │274, bloc 18, sc.│32 │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│28 │Bucureşti │Sector 2 │294, bloc 42, sc.│40 │
│ │ │ │A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│29 │Bucureşti │Sector 2 │294, bloc 42, sc.│31 │
│ │ │ │C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│30 │Bucureşti │Sector 2 │308, bloc 48 bis,│32 │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor nr.│ │
│31 │Bucureşti │Sector 2 │308, bloc 48 bis,│24 │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│32 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │320 │
│ │ │ │nr. 354, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│33 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Aleea Avrig │132 │
│ │ │ │nr. 14, bloc P6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│34 │Bucureşti │Sector 2 │cel Bun nr. 16, │52 │
│ │ │ │bloc T21A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│35 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Chopin nr. │40 │
│ │ │ │13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dimitrie │ │
│36 │Bucureşti │Sector 2 │Grozdea nr. 11, │38 │
│ │ │ │bloc 64 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│37 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Elena nr. 4,│44 │
│ │ │ │bloc OD7B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Fabrica de │ │
│38 │Bucureşti │Sector 2 │Gheaţă nr. 6, │88 │
│ │ │ │bloc 89 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Grigore │ │
│39 │Bucureşti │Sector 2 │Moisil nr. 8, │110 │
│ │ │ │bloc 9, sc. E, F │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Grigore │ │
│40 │Bucureşti │Sector 2 │Moisil nr. 8, │110 │
│ │ │ │bloc 9, tronson │ │
│ │ │ │A, sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│41 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Herţa nr. │66 │
│ │ │ │20, bloc X2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Matei │ │
│42 │Bucureşti │Sector 2 │Voievod nr. │88 │
│ │ │ │115-123, bloc O2,│ │
│ │ │ │sc. B, C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Matei │ │
│43 │Bucureşti │Sector 2 │Voievod nr. │132 │
│ │ │ │125-133, bloc O1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│44 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Mihail │26 │
│ │ │ │Glinka nr. 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│45 │Bucureşti │Sector 2 │Glinka nr. 11, │16 │
│ │ │ │bloc 65 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│46 │Bucureşti │Sector 2 │Glinka nr. 7, │50 │
│ │ │ │bloc 53 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Sachelarie │ │
│47 │Bucureşti │Sector 2 │Visarion nr. 4, │30 │
│ │ │ │bloc 112 a, sc. B│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Sachelarie │ │
│48 │Bucureşti │Sector 2 │Visarion nr. 4, │58 │
│ │ │ │bloc 112 a, sc. A│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicu │ │
│49 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 14, │50 │
│ │ │ │bloc 8, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicul │ │
│50 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 16, │100 │
│ │ │ │bloc 6, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicul │ │
│51 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 20, │100 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Teiul │ │
│52 │Bucureşti │Sector 2 │Doamnei nr. 6, │35 │
│ │ │ │bloc 22 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vatra │ │
│53 │Bucureşti │Sector 2 │Luminoasă nr. │142 │
│ │ │ │1-27, bloc D7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vatra │ │
│54 │Bucureşti │Sector 2 │Luminoasă nr. 70,│44 │
│ │ │ │bloc W1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. A.p. │ │
│55 │Bucureşti │Sector 2 │Concordia, │320 │
│ │ │ │Pantelimon nr. │ │
│ │ │ │309, bloc 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│56 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │325 │
│ │ │ │nr. 1, bloc 34 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│57 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 2A, bloc 3, │44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│58 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 2b, bloc 4A, │44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│59 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 8, bloc 5, │44 │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│60 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │88 │
│ │ │ │nr. 85, bloc 86 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│61 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 87, bloc 87, │88 │
│ │ │ │sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│62 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │44 │
│ │ │ │nr. 95, bloc 93 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│63 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 97, bloc 94, │39 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│64 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Fundeni nr. │106 │
│ │ │ │227, bloc 116A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Fundeni nr. │ │
│65 │Bucureşti │Sector 2 │229, bloc 115, │108 │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│66 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Iancului nr.│104 │
│ │ │ │10, bloc 114B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului nr.│ │
│67 │Bucureşti │Sector 2 │17, bloc 106C, │92 │
│ │ │ │scara A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului nr.│ │
│68 │Bucureşti │Sector 2 │41, bloc 102D, │58 │
│ │ │ │sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│69 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Iancului nr.│32 │
│ │ │ │57, bloc 101B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului nr.│ │
│70 │Bucureşti │Sector 2 │59, bl. 101A, sc.│40 │
│ │ │ │B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului nr.│ │
│71 │Bucureşti │Sector 2 │59, bloc 101A, │40 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului nr.│ │
│72 │Bucureşti │Sector 2 │59, bloc 101A, │32 │
│ │ │ │sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu │ │
│73 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 123-135, bloc│132 │
│ │ │ │D11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu │ │
│74 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 42-62, bloc │176 │
│ │ │ │P8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│75 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Mihai Bravu │106 │
│ │ │ │nr. 43, bloc P14 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu │ │
│76 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 64-88, bloc │176 │
│ │ │ │P7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu │ │
│77 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 98-106, bloc │188 │
│ │ │ │D16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│78 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 311a-311b, │60 │
│ │ │ │bloc 7a+b sc. 7a,│ │
│ │ │ │7b │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│79 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │323 │
│ │ │ │nr. 225, bloc 66 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│80 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │116 │
│ │ │ │nr. 227, bloc 70 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│81 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 241, bloc 61,│44 │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│82 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 241, bloc 61,│44 │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│83 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │462 │
│ │ │ │nr. 255, bloc 43 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│84 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 256, bloc 53 │258 │
│ │ │ │sc. A, B, C, D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│85 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │80 │
│ │ │ │nr. 285, bloc 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│86 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 285a, bloc │27 │
│ │ │ │11a, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│87 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 287, bloc 10,│160 │
│ │ │ │sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│88 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │96 │
│ │ │ │nr. 324, bloc D 1│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│89 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 328, bloc 5, │201 │
│ │ │ │sc. 1-5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│90 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │261 │
│ │ │ │nr. 332, bloc 32 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│91 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 358-362, bloc│60 │
│ │ │ │15abc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│92 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │40 │
│ │ │ │nr. 359, bloc B2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│93 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │40 │
│ │ │ │nr. 369, bloc A4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│94 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │54 │
│ │ │ │nr. 96, bloc 210 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│95 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 35, bloc│38 │
│ │ │ │31, sc. 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│96 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 10, bloc│39 │
│ │ │ │18A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│97 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 15, bloc│29 │
│ │ │ │15, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│98 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 17, bloc│116 │
│ │ │ │17 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│99 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 224, │28 │
│ │ │ │bloc 43, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│100 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 26, bloc│40 │
│ │ │ │24 A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│101 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 32, bloc│108 │
│ │ │ │26A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│102 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 35, bloc│150 │
│ │ │ │31, sc. 1-4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│103 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 38, bloc│62 │
│ │ │ │30A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│104 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 46, bloc│40 │
│ │ │ │33B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│105 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 52, bloc│39 │
│ │ │ │36A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│106 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │108, bloc V87 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│107 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │36 │
│ │ │ │137, bloc V79, │ │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│108 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │139, bloc V74 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│109 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 23,│32 │
│ │ │ │bloc S13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│110 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 27,│36 │
│ │ │ │bloc S10, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│111 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 31,│27 │
│ │ │ │bloc S8, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│112 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 31,│27 │
│ │ │ │bloc S8, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│113 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 31,│27 │
│ │ │ │bloc S8, sc. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│114 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 33,│36 │
│ │ │ │bloc S6, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│115 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 33,│27 │
│ │ │ │bloc S6, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. C-tin │ │
│116 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Daicovici, bloc │20 │
│ │ │ │45 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│117 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Str. George │60 │
│ │ │ │Enescu, bloc 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│118 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Str. Ioan │70 │
│ │ │ │Slavici, bloc 49 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│119 │Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului,│20 │
│ │ │ │bloc nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│120 │Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie,│21 │
│ │ │ │bloc nr. 23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│121 │Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie,│20 │
│ │ │ │bloc nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│122 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │17 │
│ │ │ │bloc C 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│123 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │24 │
│ │ │ │bloc B 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│124 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │16 │
│ │ │ │bloc C 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Boerescu │ │
│125 │Dâmboviţa │Târgovişte │Zaharia nr. 3, │19 │
│ │ │ │bloc K 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Căpitan │ │
│126 │Dâmboviţa │Târgovişte │Stănică Ilie, │20 │
│ │ │ │bloc 49, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Căpitan │ │
│127 │Dâmboviţa │Târgovişte │Stănică Ilie, │15 │
│ │ │ │bloc 50, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│128 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc 39,│10 │
│ │ │ │sc. E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│129 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc 39,│10 │
│ │ │ │sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│130 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc 39,│10 │
│ │ │ │sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│131 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. George Cair,│15 │
│ │ │ │bloc 25, sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. I.C. │ │
│132 │Dâmboviţa │Târgovişte │Brătianu, bloc │19 │
│ │ │ │24, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│133 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, │20 │
│ │ │ │bloc 10, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│134 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, │20 │
│ │ │ │bloc 10, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│135 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│136 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│137 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Lăzărică │ │
│138 │Dâmboviţa │Târgovişte │Petrescu, bloc │12 │
│ │ │ │51, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihai │ │
│139 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc 28,│19 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│140 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │34 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│141 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │16 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│142 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 3/│9 │
│ │ │ │C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│143 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 3/│9 │
│ │ │ │D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│144 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │16 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│145 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 6/│19 │
│ │ │ │H │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│146 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 6/│21 │
│ │ │ │I │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│147 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │23 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│148 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc 23,│44 │
│ │ │ │sc. F │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│149 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc 29,│44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│150 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc 31,│44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│151 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, │16 │
│ │ │ │bloc C 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│152 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, │16 │
│ │ │ │bloc C14 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│153 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, │16 │
│ │ │ │bloc C 10 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│154 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, │16 │
│ │ │ │bloc C 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│155 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, │12 │
│ │ │ │bloc C16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│156 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc 24,│20 │
│ │ │ │sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│157 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc │20 │
│ │ │ │25C, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│158 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc 24,│12 │
│ │ │ │sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│159 │Dâmboviţa │Târgovişte │Florescu, bloc │20 │
│ │ │ │20, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│160 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc 24,│12 │
│ │ │ │sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│161 │Gorj │Rovinari │Str. Jiului nr. │38 │
│ │ │ │5, bloc I4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│162 │Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. │30 │
│ │ │ │12, bloc H1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│163 │Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. │30 │
│ │ │ │2, bloc I1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│164 │Gorj │Rovinari │Termocentralei │38 │
│ │ │ │nr. 16, bloc R1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│165 │Gorj │Rovinari │Str. Tineretului │44 │
│ │ │ │nr. 10, bloc M1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│166 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │48 │
│ │ │ │nr. 10 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│167 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │32 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│168 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │15 │
│ │ │ │nr. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│169 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │30 │
│ │ │ │nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│170 │Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 Februarie│60 │
│ │ │ │nr. 10 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│171 │Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell│44 │
│ │ │ │nr. 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│172 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. │44 │
│ │ │ │Oancea nr. 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│173 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. │120 │
│ │ │ │Oancea nr. 7, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Unirii nr. 1│ │
│174 │Gorj │Târgu Jiu │(Aleea Unirii nr.│40 │
│ │ │ │1) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│175 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │20 │
│ │ │ │16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│176 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │60 │
│ │ │ │17 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│177 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │60 │
│ │ │ │23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│178 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │12 │
│ │ │ │nr. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│179 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │24 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│180 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │42 │
│ │ │ │nr. 13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│181 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │24 │
│ │ │ │nr. 15 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│182 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │8 │
│ │ │ │nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│183 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │23 │
│ │ │ │nr. 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│184 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │12 │
│ │ │ │nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│185 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │26 │
│ │ │ │nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│186 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului │6 │
│ │ │ │nr. 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│187 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Harghitei │9 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│188 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc │30 │
│ │ │ │12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│189 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc │30 │
│ │ │ │18 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│190 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc │30 │
│ │ │ │20 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Mihai │ │
│191 │Ilfov │Buftea │Eminescu nr. 1, │137 │
│ │ │ │bloc R1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Mihai │ │
│192 │Ilfov │Buftea │Eminescu nr. 6, │75 │
│ │ │ │bloc R 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│193 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │12 │
│ │ │ │nr. 286, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│194 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │66 │
│ │ │ │nr. 49A, bloc B1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│195 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │35 │
│ │ │ │nr. 49A, bloc B2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│196 │Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia, │9 │
│ │ │ │bloc P19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│197 │Ilfov │Snagov │Str. Gorăslău nr.│18 │
│ │ │ │11, bloc P17 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│198 │Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti │6 │
│ │ │ │nr. 31, bloc A1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│199 │Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti │6 │
│ │ │ │nr. 37, bloc A6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│200 │Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu, │15 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│201 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Aleea Danubius │52 │
│ │ │ │nr. 7, bloc XF13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea Grigore │ │
│202 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Florescu nr. 8, │100 │
│ │ │ │bloc A5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│203 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Privighetorilor │100 │
│ │ │ │nr. 8, bloc T1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│204 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. I.C. Brătianu│220 │
│ │ │ │nr. 9, bloc 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│205 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │22, bloc B8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│206 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Carol I nr. │44 │
│ │ │ │85, bloc A2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│207 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Revoluţiei │60 │
│ │ │ │nr. 9, bloc E2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│208 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Calea Timişoarei │12 │
│ │ │ │nr. 161, bloc S4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│209 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Splai M. Viteazu │70 │
│ │ │ │nr. 21, bloc A2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│210 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Splai M. Viteazu │75 │
│ │ │ │nr. 3, bloc 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│211 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Alion nr. 1,│80 │
│ │ │ │bloc B2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│212 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Alion nr. │28 │
│ │ │ │68, bloc IA1B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│213 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Aurelian nr.│25 │
│ │ │ │51 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. C. │ │
│214 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Brâncoveanu nr. │43 │
│ │ │ │174, bloc E15 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│215 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Calomfirescu│29 │
│ │ │ │nr. 21, bloc F21 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│216 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │30 │
│ │ │ │100, bloc XF2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│217 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │29 │
│ │ │ │106, bloc XF11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│218 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │44 │
│ │ │ │107, bloc S4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│219 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Crişan nr. │132 │
│ │ │ │29, bloc B3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│220 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Dr. Babeş │20 │
│ │ │ │nr. 101, bloc C1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│221 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Dr. Babeş │58 │
│ │ │ │nr. 4, bloc TN19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Eroii de la │ │
│222 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Cerna nr. 27, │30 │
│ │ │ │bloc E14 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│223 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Eugen Mareşi│60 │
│ │ │ │nr. 6, bloc U3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│224 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Eugen Mareşi│40 │
│ │ │ │nr. 8, bloc U7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Gh. │ │
│225 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bibicescu nr. 4, │55 │
│ │ │ │bloc 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│226 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Horaţiu nr. │43 │
│ │ │ │32A, bloc F19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│227 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Horaţiu nr. │43 │
│ │ │ │29, bloc F20 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│228 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Independenţei nr.│44 │
│ │ │ │32, bloc IA1A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│229 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Kiseleff nr.│15 │
│ │ │ │2, bloc B6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│230 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Kiseleff nr.│15 │
│ │ │ │2, bloc B7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│231 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Mărăcineanu │100 │
│ │ │ │nr. 8, bloc 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│232 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Orly nr. 86,│110 │
│ │ │ │bloc H2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│233 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Orly nr. 88,│165 │
│ │ │ │bloc H3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│234 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Păcii nr. 3,│70 │
│ │ │ │bloc O2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│235 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 13, │60 │
│ │ │ │bloc C5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│236 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 15, │60 │
│ │ │ │bloc C6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│237 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 5, │60 │
│ │ │ │bloc C1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│238 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Sergescu nr.│55 │
│ │ │ │6, bloc B 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│239 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Traian nr. │38 │
│ │ │ │64, bloc 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│240 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Veterani nr.│42 │
│ │ │ │5, bloc KM6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│241 │Prahova │Breaza │Str. Republicii │9 │
│ │ │ │nr. 33 B, bloc N3│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│242 │Prahova │Breaza │Str. Victoriei │19 │
│ │ │ │nr. 1, bloc N2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│243 │Prahova │Breaza │Str. Victoriei │8 │
│ │ │ │nr. 3, bloc N1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│244 │Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, │12 │
│ │ │ │bloc 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│245 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc │15 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│246 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc │9 │
│ │ │ │1 bis │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│247 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc │16 │
│ │ │ │3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│248 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc │15 │
│ │ │ │5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│249 │Vrancea │Panciu │Independenţei, │11 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│250 │Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, │15 │
│ │ │ │bloc 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│251 │Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, │15 │
│ │ │ │bloc 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│252 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc │20 │
│ │ │ │6 │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┤
│B - Lucrări noi cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi │
│Administraţiei Publice - 60% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│1 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 27,│27 │
│ │ │ │bloc S10, sc. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│2 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 27,│27 │
│ │ │ │bloc S10, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│3 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 31,│33 │
│ │ │ │bloc S8, sc. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Rahovei nr.│ │
│4 │Bucureşti │Sector 5 │319, bloc 30, sc.│53 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Zamfir │ │
│5 │Bucureşti │Sector 5 │Olaru nr. 8, bloc│35 │
│ │ │ │87D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Mihail │ │
│6 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 17,│36 │
│ │ │ │bloc S 21 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Mihail │ │
│7 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. 21,│64 │
│ │ │ │bloc S12, sc. 1 +│ │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şoseaua │ │
│8 │Bucureşti │Sector 5 │Alexandriei nr. │44 │
│ │ │ │100, bloc L 28 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│9 │Bucureşti │Sector 5 │Calea Rahovei nr.│97 │
│ │ │ │330, bloc 57 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│10 │Bucureşti │Sector 5 │Aleea Livezilor │60 │
│ │ │ │nr. 33, bloc 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│11 │Bucureşti │Sector 5 │Aleea Livezilor │40 │
│ │ │ │nr. 5, bloc 23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│12 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc nr.│35 │
│ │ │ │4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│13 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc nr.│35 │
│ │ │ │6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│14 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc nr.│37 │
│ │ │ │8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│15 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii, bloc│64 │
│ │ │ │nr. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│16 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Popa Şapcă, │16 │
│ │ │ │bloc nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│17 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc nr.│36 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│18 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc nr.│36 │
│ │ │ │3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│19 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Ecaterina │40 │
│ │ │ │Teodoroiu nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│20 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Ecaterina │40 │
│ │ │ │Teodoroiu nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│21 │Gorj │Târgu Jiu │Energeticienilor,│45 │
│ │ │ │bl. nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│22 │Gorj │Târgu Jiu │Energeticienilor,│40 │
│ │ │ │bl. nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc P1, str. Ion│ │
│23 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Barbu nr. 2, sc. │23 │
│ │ │ │1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc P10, str. │ │
│24 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Ion Barbu nr. 11,│23 │
│ │ │ │sc. 1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc 3 COMAICO - │ │
│25 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │str. Ion Barbu │12 │
│ │ │ │nr. 12, sc. 1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│26 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Bloc P23 - str. │24 │
│ │ │ │Ion Barbu nr. 16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│27 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Bloc P24 - str. │24 │
│ │ │ │Ion Barbu nr. 18 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc P37 - str. │ │
│28 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Tudor Arghezi nr.│17 │
│ │ │ │24 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc PK12 - str. │ │
│29 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Tudor Arghezi nr.│12 │
│ │ │ │34 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bloc PK13 - str. │ │
│30 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Tudor Arghezi nr.│12 │
│ │ │ │32 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│31 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │Bloc PK1 - Str. │12 │
│ │ │ │Gloriei nr. 100A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│32 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Pictor Nagy │20 │
│ │ │ │Istvan nr. 6B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Korosi Csoma│ │
│33 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Sandor nr. 3, A, │40 │
│ │ │ │B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│34 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Culmei nr. │20 │
│ │ │ │20A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│35 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Culmei nr. │20 │
│ │ │ │9B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│36 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului │60 │
│ │ │ │nr. 9, A, B, E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│37 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Nicolae │20 │
│ │ │ │Bălcescu nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│38 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Mihail │12 │
│ │ │ │Sadoveanu nr. 34 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│39 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Sadoveanu nr. 33 │20 │
│ │ │ │D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│40 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Kossuth │12 │
│ │ │ │Lajos nr. 37 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│41 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Bd. Timişoarei │20 │
│ │ │ │nr. 53A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│42 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Făget nr. 34│15 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Gh. │ │
│43 │Mureş │Târgu Mureş │Marinescu nr. │29 │
│ │ │ │47-49 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│44 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Aleea │44 │
│ │ │ │Cornişa nr. 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│45 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Aleea │15 │
│ │ │ │Cornişa nr. 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│46 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Ion Buteanu │20 │
│ │ │ │nr. 22 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│47 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Petru Dobra │20 │
│ │ │ │nr. 18 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│48 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Înfrăţirii │72 │
│ │ │ │nr. 6-8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│49 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Aleea │14 │
│ │ │ │Covasna nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│50 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Moldovei nr.│20 │
│ │ │ │4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│51 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Păcii nr. 70│20 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│52 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Secuilor │28 │
│ │ │ │Martiri nr. 13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│53 │Mureş │Târgu Mureş │Bd. 22 Decembrie │48 │
│ │ │ │nr. 51 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│54 │Mureş │Târgu Mureş │Bd. 22 Decembrie │18 │
│ │ │ │nr. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│55 │Mureş │Târgu Mureş │Bd. 22 Decembrie │20 │
│ │ │ │nr. 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│56 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │4, bloc nr. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│57 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │6, bloc nr. 1A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│58 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │8, bloc nr. 1C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│59 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │10, bloc nr. 1D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│60 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │12, bloc nr. 1E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│61 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │8 │
│ │ │ │14, bloc nr. 1F │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│62 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │16, bloc nr. 1G │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│63 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Calea lui Traian │108 │
│ │ │ │nr. 45, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea lui Traian │ │
│64 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │nr. 116, bloc │38 │
│ │ │ │Anton Pann │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│65 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Str. Regina Maria│32 │
│ │ │ │nr. 1, bloc L │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│66 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Calea lui Traian │83 │
│ │ │ │nr. 129, bloc L │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Scuarul Mircea │ │
│67 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │cel Bătrân nr. 6,│18 │
│ │ │ │bloc K │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Tudor │ │
│68 │Vrancea │Adjud │Vladimirescu nr. │25 │
│ │ │ │9, bloc 31 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│69 │Vrancea │Adjud │Str. Republicii │16 │
│ │ │ │nr. 43, bloc 92 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│70 │Vrancea │Adjud │Str. Republicii │20 │
│ │ │ │nr. 10, bloc 72 │ │
└────┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice