Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.666/C din 6 august 2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.666/C din 6 august 2012  privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.666/C din 6 august 2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 10 septembrie 2012

    Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru calificarea de «agent de penitenciare» la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) După finalizarea cursurilor, elevii susţin examenul de absolvire pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, în perioada stabilită în Planul de învăţământ al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Pot susţine examenul de absolvire elevii care au fost declaraţi promovaţi la finalizarea cursurilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea anului şcolar."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Examenul de absolvire constă în susţinerea probelor scrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniile Teorie şi practică penitenciară şi Ştiinţe juridice şi socioumane, precum şi parcurgerea unui stagiu de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare pentru exercitarea profesiei de «agent de penitenciare».
    (2) Probelescrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniul Teorie şi practică penitenciară presupun evaluarea cunoştinţelor la:
    a) Supravegherea persoanelor private de libertate;
    b) Paza locurilor de deţinere;
    c) Escortarea persoanelor private de libertate;
    d) Evidenţa persoanelor private de libertate.
    (3) Probele scrise şi orale pentru verificarea teoretică a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniul Ştiinţelor juridice şi socioumane presupun evaluarea cunoştinţelor la:
    a) Drept penal şi procesual penal;
    b) Psihologie penitenciară;
    c) Comunicare.
    (4) Tematica de examen pentru probele scrise şi orale se stabileşte pentru fiecare domeniu în funcţie de specificul calificării de «agent de penitenciare»."

    4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Pentru desfăşurarea probelor scrise şi orale din cadrul examenului de absolvire se constituie următoarele comisii:
    a) Comisia pentru verificarea cunoştinţelor la Teorie şi practică penitenciară;
    b) Comisia pentru verificarea cunoştinţelor la Ştiinţe juridice şi socioumane;
    c) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor."

    5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 6^1. - (1) Pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice din stagiul de practică prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie comisii de evaluare la nivelul fiecărei unităţi penitenciare în care sunt repartizaţi elevi, cu următoarea componenţă:
    - preşedinte: directorul unităţii penitenciare;
    - membri:
    ● directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
    ● ofiţerul cu formarea profesională;
    ● un ofiţer din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
    - secretar: un funcţionar public cu statut special numit de către directorul unităţii.
    (2) Componenţa fiecărei comisii pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice din stagiul de practică este stabilită prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor de unităţi penitenciare, cu avizul Direcţiei management resurse umane."

    6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 10^1. - Comisiile pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice ale elevilor au următoarele atribuţii:
    a) instruiesc elevii repartizaţi în stagiul de practică cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi evaluare a stagiului de practică;
    b) organizează stagiul de practică în unităţi;
    c) verifică şi monitorizează permanent activitatea profesională a elevilor aflaţi în stagiul de practică;
    d) întocmesc documentaţia de evaluare individuală a elevilor;
    e) transmit comisiei centrale de absolvire documentaţia de evaluare a elevilor la termenul stabilit."

    7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - Subiectele şi baremele de corectare şi notare pentru probele scrise sunt elaborate de comisiile pentru verificarea cunoştinţelor, cu respectarea următoarelor criterii:
    - să fie în concordanţă cu programele şcolare;
    - să fie astfel formulate încât să permită verificarea complexă a cunoştinţelor elevilor;
    - să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii de examen;
    - să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii de examen, astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;
    - să asigure unitatea de evaluare a lucrărilor scrise."

    8. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procesul-verbal final cuprinde: numele şi prenumele elevilor, mediile obţinute la fiecare specialitate, media finală a examenului de absolvire, rezultatul evaluării deprinderilor şi abilităţilor practice din stagiul de practică şi, după caz, una dintre menţiunile: «PROMOVAT» sau «NEPROMOVAT»."

    9. După articolul 56 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4^1 -a, cuprinzând articolul 56^1, cu următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 4^1 -a
    Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice
    Art. 56^1. - (1) Stagiul de practică pentru evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice are ca scop verificarea şi aprecierea modului în care elevii şi-au format deprinderile practice şi abilităţile necesare pentru exercitarea profesiei de agent de penitenciare.
    (2) În stagiul prevăzut la alin. (1) pot fi repartizaţi numai elevii care au promovat probele scrise şi orale din cadrul examenului de absolvire, în condiţiile prevăzute la art. 57 şi 59 din prezenta metodologie.
    (3) Stagiul pentru evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice se organizează în cadrul unităţilor penitenciare şi poate avea o durată de 8-12 săptămâni.
    (4) Durata, modul de organizare, desfăşurare şi finalizare a stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice se stabilesc prin metodologie aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (5) La finalizarea stagiului de practică elevii sunt apreciaţi cu calificativul «CORESPUNZĂTOR» sau «NECORESPUNZĂTOR» în conformitate cu evaluarea următoarelor obiective:
    a) deprinderi şi abilităţi profesionale:
    - cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale, a regulamentelor şi dispoziţiilor specifice sistemului penitenciar;
    - cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice serviciului de supraveghere a persoanelor private de libertate;
    - cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice misiunilor de pază a locului de deţinere;
    - cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor specifice misiunilor de escortare a persoanelor private de libertate;
    - operativitate în executarea atribuţiilor şi a dispoziţiilor;
    - organizarea şi planificarea activităţii proprii;
    - deprinderi privind modul de acţiune în situaţii deosebite;
    - cunoaşterea şi respectarea drepturilor persoanelor private de libertate;
    - comunicare şi negocierea conflictelor;
    b) trăsături comportamentale şi deontologie profesională:
    - capacitatea de asumare a răspunderii;
    - abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă;
    - respectul faţă de şefi şi colegi;
    - iniţiativă;
    - atitudine faţă de muncă şi programul de lucru;
    - disponibilitatea pentru angajarea la eforturi şi sarcini suplimentare;
    - respectarea normelor de conduită profesională;
    - respectarea ierarhiei organizatorice şi funcţionale;
    - exemplu personal şi încurajarea comportamentelor corecte;
    - spirit de ordine şi disciplină."

    10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 57. - Pentru a fi declaraţi promovaţi la examenul de absolvire, elevii trebuie să obţină cel puţin nota 5,00 la fiecare probă scrisă şi orală de evaluare a cunoştinţelor, iar media finală trebuie să fie cel puţin 6,00 şi să fie apreciaţi cu calificativul «CORESPUNZĂTOR» în urma stagiului de practică pentru verificarea şi evaluarea deprinderilor şi abilităţilor practice."

    11. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Sesiunea unică de reexaminare se organizează şi se desfăşoară în baza deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării probelor scrise şi orale ale examenului de absolvire.
    (2) Sesiunea unică de reexaminare presupune susţinerea tuturor probelor scrise şi orale prevăzute pentru examenul de absolvire."

    12. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 62. - După promovarea examenului de absolvire, elevilor li se eliberează un certificat de absolvire (anexa nr. 13)."

    13. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 63. - Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, absolvenţii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna sunt numiţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi şi li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare."

    14. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 64. - Elevii declaraţi nepromovaţi nu sunt numiţi ca funcţionari publici cu statut special, nu li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare şi sunt obligaţi să restituie cheltuielile de şcolarizare în conformitate cu reglementările specifice privind organizarea şi desfăşurarea anului şcolar."

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                p. Ministrul justiţiei,
                 Simona Maya Teodoroiu,
                   secretar de stat


    Bucureşti, 6 august 2012.
    Nr. 2.666/C.
                       _______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016