Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.642 din 5 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.642 din 5 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 883 din 7 septembrie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 15.737 din 5.09.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.791 din 26.08.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ şi art. 693 din titlul XVII „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 23, la articolul 9 litera b), punctul b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b1) pentru spitalele de boli cronice şi pentru secţiile/compartimentele de cronici:
    1. decontarea lunară în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă cronici se face în funcţie de:
    1.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate
    Numărul de cazuri externate şi raportate se validează de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    1.2. durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin, dacă durata efectiv realizată este mai mare decât aceasta, sau durata efectiv realizată, dacă aceasta este mai mică decât durata prevăzută în anexa nr. 25 la ordin;
    1.3. tariful pe zi de spitalizare negociat
    În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi internări dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum şi pentru secţiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternităţile de gradele II şi III, pneumoftiziologie adulţi şi copii, psihiatrie cronici, serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat şi validat pentru luna pentru care se face decontarea şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate.
    Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate, confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Prin excepţie, în cazul spitalelor/ secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, la nivelul realizat, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate, confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    În situaţia în care serviciile medicale spitaliceşti acordate persoanelor aflate sub incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, depăşesc nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor încheia, în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate;
    2. trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru spitalizare cronici în funcţie de:
    2.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate pentru perioada de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat starea de alertă, potrivit legii, şi până la sfârşitul trimestrului respectiv.
    Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    2.2. durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin, dacă durata efectiv realizată este mai mare decât aceasta, sau durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata prevăzută în anexa nr. 25 la ordin;
    2.3. tariful pe zi de spitalizare negociat.
    În cazul spitalelor/secţiilor pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. art. 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani, precum şi pentru secţiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternităţile de gradele II şi III, pneumoftiziologie adulţi şi copii, psihiatrie cronici, decontarea se face în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat şi validat pentru perioada de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat starea de alertă, potrivit legii, şi până la sfârşitul trimestrului respectiv şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate.
    Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    În cazul spitalelor/secţiilor pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se face regularizare trimestrială pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate acestor categorii de persoane.
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate, validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă cronici, în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile cronice se poate deconta contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
    În situaţia în care atât contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate, validate şi decontate, cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul realizat.
    În situaţia în care atât contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate şi validate, cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul contractat.
    În situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă, suma aferentă nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare în situaţia în care valoarea de contract aferentă acestor luni este mai mică decât cea stabilită conform art. 5 alin. (1) lit. b), fără a se depăşi media lunară a sumei stabilite conform art. 5 alin. (1) lit. b), iar eventualele diferenţe din nerealizări se diminuează prin act adiţional."

    2. În anexa nr. 23, la articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat. În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor încheia, în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate. Pentru serviciile medicale care depăşesc nivelul contractat aferente lunilor iunie şi iulie 2022, actele adiţionale de suplimentare a sumelor contractate se pot încheia până la finalul lunii septembrie 2022, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    3. În anexa nr. 23, la articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, ordonatorului de credite ierarhic superior, în funcţie de subordonare, şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Regularizarea şi decontarea trimestriale se fac până în ultima zi a lunii următoare trimestrului încheiat, cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate, raportate şi validate conform contractului de furnizare de servicii medicale de la data de 1 aprilie 2022, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat starea de alertă, potrivit legii, după caz, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.
    În cazul spitalelor/secţiilor pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se face regularizare trimestrială pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate acestor categorii de persoane."

    4. În anexa nr. 26, după articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 5 lit. b) şi j) şi art. 7 alin. (6), pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat.
    (2) În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor încheia, în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile medicale care depăşesc nivelul contractat aferente lunilor iunie şi iulie 2022, actele adiţionale de suplimentare a sumelor contractate se pot încheia până la finalul lunii septembrie 2022, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (4) Actele adiţionale de suplimentare a valorii de contract pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru acoperirea serviciilor acordate peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (5) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi a serviciilor medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială."

    5. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate“.


    ART. II
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prevederile art. I pct. 1-4 sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă în unităţile sanitare, începând cu data aplicării dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Aurel-George Mohan,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016