Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.631 din 31 iulie 2018  privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.631 din 31 iulie 2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018
    Având în vedere prevederile:
    - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul:
    - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    – pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    În vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Tiberiu Valentin Mavrodin,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 iulie 2018.
    Nr. 2.631.
    ANEXA 1

    PROSPECT DE EMISIUNE
    a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului
    şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.,
    în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018
    ART. 1
    În sensul prezentului ordin, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare:
    - codul fiscal din România - aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – dobânda - suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;
    – emitent - Ministerul Finanţelor Publice sau MFP;
    – preţ de emisiune - suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;
    – RON sau leu - leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005;
    – zi lucrătoare - orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România.


    ART. 2
    (1) Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea următoarei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │Data de │Data de │ │ │ │Rata │
│ │început │încheiere │ │ │ │anuală │
│Cod │a │a │Data │Data │Maturitate│a │
│emisiune│perioadei │perioadei │emisiunii │scadenţei │Nr. de ani│dobânzii│
│ │de │de │ │ │ │% │
│ │subscriere│subscriere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│0002 │1.08.2018 │24.08.2018│27.08.2018│27.08.2021│3 │4,50% │
└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘    (2) Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:
    a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;
    b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.


    ART. 3
    Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

    ART. 4
    Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, în cadrul perioadei de subscriere, dar valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor pentru o emisiune nu poate depăşi plafonul valoric de 100.000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi 100.000 lei pentru subscrierile realizate prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A.

    ART. 5
    Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

    ART. 6
    (1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.
    (2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, şi dau investitorilor drepturi egale.
    (3) Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează.
    (4) În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.

    ART. 7
    Investitorii au dreptul la:
    a) rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenţei corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute; şi
    b) plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute.


    ART. 8
    Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plăteşte anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod emisiune 0002 │
├─────────┬─────────────┬──────────────┤
│Plata │Perioada de │Data de plată │
│dobânzii │dobândă │a dobânzii │
│numărul │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │27 august │ │
│1 │2018-26 │27 august 2019│
│ │august 2019 │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │27 august │ │
│2 │2019-26 │27 august 2020│
│ │august 2020 │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │27 august │ │
│3 │2020-26 │27 august 2021│
│ │august 2021 │ │
├─────────┴─────────────┼──────────────┤
│ │Data de plată │
│ │a valorii │
│Plata valorii nominale │nominale │
│ ├──────────────┤
│ │27 august 2021│
└───────────────────────┴──────────────┘
    ART. 9
    (1) Toate plăţile aferente deţinerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice conform legislaţiei în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat şi plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele indicate în tabelul prevăzut la art. 8, astfel:
    a) pentru titlurile de stat subscrise prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului, conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru titlurile de stat subscrise prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este acelaşi ca şi cel pentru ultima plată de dobândă aşa cum este indicat în tabelul prevăzut la art. 8.
    (3) În cazul în care data scadenţei sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenţei sau a datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.

    ART. 10
    Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune inclusiv.

    ART. 12
    Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenţei lor inclusiv.

    ART. 13
    (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.
    (2) Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:
    D = (valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate)/număr zile an curent,
    unde:
    - D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;
    – valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;
    – rata dobânzii = rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;
    – număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
    – număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
    – an curent = perioada de dobândă curentă.


    (3) Fiecare investitor primeşte dobânda determinată conform formulei de la alin. (2) înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de respectiva persoană.
    (4) Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:
    Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deţinute

    (5) Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de la alin. (4) este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

    ART. 14
    Condiţiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:
    a) Titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv.
    b) Orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei emisiuni, aşa cum sunt ele specificate în prezentul prospect şi în legislaţia aplicabilă.
    c) În luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor prezentului prospect.


    ART. 15
    Procedurile privind subscrierea şi rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat şi al sumelor de bani aferente acestora, moştenitorii se adresează unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului de care a aparţinut investitorul sau către subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obţinerii unui document care să conţină deţinerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moştenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora.

    ART. 17
    (1) În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi examinate la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi al subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în timpul orelor de program.
    (2) Prezentul prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi pe website-ul emitentului - www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro şi www.posta-romana.ro

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice