Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.630 din 20 iulie 2012  pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.630 din 20 iulie 2012 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.892/DA din 27 iunie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 şi 323 bis din 14 mai 2012, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, poziţiile nr. 555, 556 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.
    2. La anexa nr. 2, poziţiile nr. 2.079, 2.084, 2.099 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.
    3. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 1.892, 1. 909 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.
    4. La anexa nr. 4, poziţiile nr. 1.371-1.389, 1.435, 1.838, 1.855 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul mediului şi pădurilor,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 20 iulie 2012.
    Nr. 2.630.


    ANEXA 1


┌────┬────┬───────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │Gestionari │Fond cinegetic │ Cote de recoltă aprobate la: │
│crt.│Jud.│fonduri ├────┬───────────┼───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │cinegetice │Nr. │Denumire │ Căprior │ Cerb comun │ Cerb lopătar │ Capră neagră │
│ │ │ │ │ ├──────┬──────────┬─────┼──────┬──────────┬─────┼──────┬──────────┬─────┼──────┬───────┬─────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│Masculi│Fe- │
│ │ │ │ │ │din ├─────┬────┤mele │din ├─────┬────┤mele │din ├─────┬────┤mele │din │ │mele │
│ │ │ │ │ │care │Tro- │Se- │tine-│care │Tro- │Se- │tine-│care │Tro- │Se- │tine-│care │ │tine-│
│ │ │ │ │ │ │feu │lec-│ret │ │feu │lec-│ret │ │feu │lec-│ret │ │ │ret │
│ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │ţie │ │ │ │ţie │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│
├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│
├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ 555│ BZ │AV Stejarul│ 57 │ Zărneşti │ 7│ 0│ 2│ 5│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼───────────┴────┴───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ 556│ BZ │ Total judeţ │ 350│ 61│ 94│ 195│ 57│ 13│ 17│ 27│ 2│ 0│ 1│ 1│ 7│ 4│ 3│
├────┼────┼───────────┬────┬───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│
├────┴────┴───────────┴────┴───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ │ 14865│ 2567│5096│ 7206│ 2386│ 478│ 828│ 1083│ 647│ 52│ 149│ 446│ 359│ 185│ 174│
└──────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴───────┴─────┘
    ANEXA 2


┌────────┬────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. crt.│Jud.│ Gestionari │ Fond │ Cote de recoltă aprobate la │
│ │ │ │ cinegetic │ [buc.]: │
│ │ │ ├───┬─────────┼───────┬──────┬─────┬──────────┤
│ │ │ │Nr.│Denumire │Mistreţ│Iepure│Fazan│Potârniche│
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ ...│ ...│ ... │ │... │ ...│ ...│ ...│ ...│
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ 2079 │ VS │DS Vaslui │ 18│Floreşti │ 14 │ 20 │ 5 │ 0 │
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ ...│ ...│ ... │ │... │ ...│ ...│ ...│ ...│
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ 2084 │ VS │DS Vaslui │ 32│Banca │ 8 │ 35 │ 0 │ 0 │
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ ...│ ...│ ... │ │... │ ...│ ...│ ...│ ...│
├────────┼────┼──────────────────┼───┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ 2099 │ VS │Total judeţ │ │ │ 464 │ 4823 │ 1045│ 757 │
├────────┴────┴──────────────────┴───┴─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ │ 22325│122318│93800│ 29904│
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────────┘    ANEXA 3┌────┬────┬───────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Fond cinegetic │ Cote de recoltă aprobate la [buc]: │
│ │ │ ├───┬────────────┼───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Jud.│Gestionari │ │ │Porum- │Po- │Turtu-│Gugu- │Ierun-│Prepe-│ Cio- │Graur│Graur│Sturz│Sturz│Stur-│Stur-│Stăn-│Gâscă│
│crt.│ │ │Nr.│ Denumire │ belul │rum- │ rică │ştiuc │că │ liţă │cârlia│ │dobro│ de │cântă│ zul │ zul │cuţă │ de │
│ │ │ │ │ │gulerat│be- │ │ │ │ │ de │ │ gean│vâsc │ tor │vii- │ de │ │semă-│
│ │ │ │ │ │ │lul │ │ │ │ │ câmp │ │ │ │ │ lor │iarnă│ │nătu-│
│ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ră │
│ │ │ │ │ │ │scor-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ ...│... │... │...│... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1892│ TR │AVPS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Interagro │ 60│Suhaia │ 0│ 0│ 0│ 100│ 0│ 200│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 100│
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ ...│... │... │...│... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1909│ TR │Total judeţ│ │ │ 685│ 0│ 695│ 7720│ 0│ 9230│ 28430│ 6580│ 0│ 0│ 0│ 4600│ 3490│ 450│ 2920│
├────┼────┼───────────┼───┼────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ ...│... │... │...│... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│
├────┴────┴───────────┴───┴────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ │ 46858│ 3571│ 43515│122509│ 828│225585│467292│93567│ 2470│21387│ 9265│79992│67325│ 7471│25108│
└──────────────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘    ANEXA 4


┌────┬────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Fond cinegetic │ Cote de recoltă aprobate la (buc): │
│Nr. │ │ ├───┬──────────────┼─────┬───────┬──────┬─────┬───────┬────────┬──────┬────────┬────┬────────┬───────┬─────┬──────┤
│crt.│Jud.│ Gestionari │Nr.│ Denumire │Gâscă│Gârliţa│Raţa │Raţa │ Raţa │Raţa cu │ Raţa │ Raţa │Raţa│ Raţa │ Raţa │Raţa │ Raţa │
│ │ │ │ │ │ de │ mare │mare │mică │fluie- │ cap │moţată│pestriţă│sună│lingurar│suliţar│cârâi│cu cap│
│ │ │ │ │ │vară │ │ │ │rătoare│castaniu│ │ │toa-│ │ │toare│negru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ ...│ ...│ ... │...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ...│ ... │ ...│ ... │ ... │ ...│ ... │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1371│ MS │AJVPS Mureş │ 1│Cerghizel │ 10│ 0│ 5│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1372│ MS │AJVPS Mureş │ 9│Sărmaşu │ 10│ 0│ 5│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1373│ MS │AJVPS Mureş │ 10│Şincai │ 0│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1374│ MS │AJVPS Mureş │ 13│Hărţău │ 11│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1375│ MS │AJVPS Mureş │ 14│Săbed │ 0│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1376│ MS │AJVPS Mureş │ 15│Glodeni │ 10│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1377│ MS │AJVPS Mureş │ 16│Voiniceni │ 10│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1378│ MS │AJVPS Mureş │ 18│Corneşti │ 0│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1379│ MS │AJVPS Mureş │ 19│Gălăţeni │ 0│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1380│ MS │AJVPS Mureş │ 20│Ernei │ 10│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1381│ MS │AJVPS Mureş │ 21│Gorneşti │ 10│ 0│ 60│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1382│ MS │AJVPS Mureş │ 22│Voivodeni │ 10│ 0│ 90│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1383│ MS │AJVPS Mureş │ 23│Breaza │ 0│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1384│ MS │AJVPS Mureş │ 24│Lunca │ 0│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1385│ MS │AJVPS Mureş │ 27│Dumbrava │ 0│ 0│ 40│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1386│ MS │AJVPS Mureş │ 29│Bistra │ 0│ 0│ 40│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1387│ MS │AJVPS Mureş │ 51│Roua │ 0│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1388│ MS │AJVPS Mureş │ 60│Viişoara │ 11│ 0│ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1389│ MS │AJVPS Mureş │ 64│Sângiorgiu │ 2│ 0│ 50│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ ...│ ...│ ... │...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ...│ ... │ ...│ ... │ ... │ ...│ ... │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1435│ MS │Total judeţ │ │ │ 255│ 0│ 1995│ 805│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ ...│ ...│ ... │...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ...│ ... │ ...│ ... │ ... │ ...│ ... │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1838│ TR │AVPS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Interagro │ 60│Suhaia │ 0│ 300│ 100│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ ...│ ...│ ... │...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ...│ ... │ ...│ ... │ ... │ ...│ ... │
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│1855│ TR │Total judeţ │ │ │ 465│ 5685│ 6820│ 5895│ 0│ 90│ 80│ 60│ 70│ 90│ 350│ 120│ 0│
├────┼────┼─────────────┼───┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ ...│ ...│ ... │...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ...│ ... │ ...│ ... │ ... │ ...│ ... │
├────┼────┼─────────────┴───┴──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ │21707│ 51257│128722│64900│ 3570│ 4460│ 3120│ 3120│1715│ 3410│ 3768│ 5790│ 645│
└────┴────┴────────────────────────────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴───────┴────────┴──────┴────────┴────┴────────┴───────┴─────┴──────┘


                                            -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice