Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.616 din 12 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.616 din 12 septembrie 2017  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.616 din 12 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie 2017
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările ulterioare,
    în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor şi grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror altor spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme pentru care se percepe contravaloarea biletelor de intrare, în vederea asigurării protecţiei publicului spectator.
    .................................
(4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul şi de suportul pe care sunt fixate acestea, şi este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului pe teritoriul României.
    ..................................
(6) Persoanele care deţin, cu orice titlu, săli şi/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare au obligaţia de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice."

    2. La articolul 36, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) importul, exportul şi comercializarea de utilaje şi echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice şi de substanţe de procesare a acestora sau de alte materiale cinematografice;"

    3. La articolul 36, a opta liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " videogramă - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin comercializare sau închiriere, cu excepţia copiilor pe peliculă cinematografică, HDD/DCP sau a recepţiei prin satelit destinate exclusiv proiecţiei publice în săli/şi sau în grădini de spectacole cinematografice;"

    4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Registrul cinematografiei se ţine de către Compartimentul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.
    (2) Compartimentul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziţie de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz."

    5. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) «Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare»;"

    6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru fiecare secţiune se organizează registre de evidenţă, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor şi documentaţiei prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice. Pentru secţiunile de la alin. (1) lit. b)-f) registrele se vor organiza în format electronic."

    7. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei se depun la Compartimentul Registrul cinematografiei şi se înscriu în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii acestora."

    8. La articolul 39 alineatul (3) punctul A, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ultimul certificat constatator eliberat de acesta şi istoricul firmei;
    .....................................
d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    9. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) extras la zi din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ;"

    10. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    11. La articolul 39 alineatul (3), punctul C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "C. pentru persoanele fizice autorizate:
    a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator şi istoricul PFA;
    b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;
    c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    12. La articolul 39 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul D, cu următorul cuprins:
    "D. pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei:
    a) actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;
    b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;
    c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană."

    13. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Documentele menţionate la alin. (3) pct. A lit. a) şi b), pct. B lit. a) şi b), pct. C lit. a) şi pct. D lit. a) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «Conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului pe loc, după verificare."

    14. La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Documentele transmise prin poştă sau curier vor fi acceptate numai în copie autentificată şi vor rămâne ataşate cererii, la dosarul solicitantului."

    15. La articolul 39, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.
(6) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire"

    16. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Compartimentul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului."

    17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Compartimentul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii."

    18. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cererile de clasificare a filmelor cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video"

    19. La articolul 42 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    20. La articolul 42 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    21. La articolul 42 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;"

    22. La articolul 42 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) firma distribuitoare are obligaţia de a depune la Registrul cinematografiei, cu 10 zile înaintea începerii exploatării filmului prin comercializare/închiriere, a câte unui tip de suport conţinând filmul, în forma în care acesta va fi exploatat, atât în ceea ce priveşte suportul, cât şi ambalajul."

    23. La articolul 42, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui film cinematografic vor fi prezentate astfel:
    a) documentele prezentate în limba română se prezintă în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne ataşată cererii;
    b) pentru documentele redactate în alte limbi decât limba română se prezintă copia contractului original, semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul», precum şi traducerea autorizată, în original. Aceste documente vor rămâne ataşate cererii.
(8) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont."

    24. La articolul 43 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui altui tip de suport, în cazul comercializării, iar în situaţia închirierii, direct pe suport, se aplică seriile etichetelor de clasificare eliberate de Compartimentul Registrul cinematografiei;"

    25. La articolul 43 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) pe pagina web de descriere a produsului în cazul comercializării/închirierii prin magazinele on-line. Afişarea clasificării pe pagina de prezentare a filmului nu exclude aplicarea seriei etichetei de clasificare pe coperta suportului."

    26. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Filmele clasificate în categoriile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, indiferent de suport, numai cu respectarea condiţiei obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română al tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia."

    27. La articolul 44, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia de clasificare a filmelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 7 membri, incluzând preşedintele comisiei, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.
    .......................................
(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, care nu are drept de vot.
(7) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii."

    28. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Vizionările pentru stabilirea clasificării se pot face în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei. În situaţiile în care, din motive obiective, proiecţia nu poate avea loc în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei, distribuitorului îi revine sarcina de a asigura condiţii optime de vizionare într-o altă sală."

    29. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fişa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor şi se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, precizând criteriile care au stat la baza deciziei de acordare a unei anumite clasificări."

    30. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    În situaţia în care, ulterior obţinerii clasificării pentru un film, persoana fizică sau juridică ce a solicitat clasificarea obţine cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film în alte modalităţi decât cele prevăzute iniţial ori în situaţia în care o altă persoană fizică sau juridică obţine cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului rămâne valabilă, iar beneficiarul cesiunii are obligaţia de a obţine certificatele de menţiuni şi seriile pentru etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice."

    31. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare
"

    32. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii ca videograme se face în urma depunerii de către solicitanţi a următoarelor:
    a) cererea-tip de eliberare a seriilor etichetelor de clasificare, prevăzută în anexa nr. 11, completată de către titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere, pe baza certificatului de clasificare a filmului respectiv, eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei;
    b) documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate corespunzător numărului de copii ce urmează a fi puse în circulaţie pentru fiecare film;
    c) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;
    d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele şi care urmează a ridica seriile etichetelor de clasificare, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană.
    (2) Pentru filmele clasificate în categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-e), titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere are obligaţia de a solicita eliberarea seriilor etichetelor de clasificare şi de a le aplica pe coperta fiecărei videograme destinate comercializării şi, respectiv, pe suportul fiecărei videograme destinate închirierii.
    (3) În urma solicitării primite de la titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere, seriile etichetelor de clasificare vor fi eliberate de către Centrul Naţional al Cinematografiei în ordine crescătoare, în funcţie de numărul solicitat, urmând ca fiecare suport să aibă o serie unică.
    (4) Certificatele de menţiuni şi seriile etichetelor de clasificare se eliberează, contra cost, de către Centrul Naţional al Cinematografiei prin Compartimentul Registrul cinematografiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (5) Seriile etichetelor de clasificare se eliberează numai în baza clasificării acordate pentru fiecare film.
    (6) Pe parcursul exploatării filmului, titularul dreptului de licenţă pentru exploatarea filmului prin comercializare şi/sau închiriere poate solicita oricând, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de serii de etichete de clasificare, corespunzătoare unei noi tranşe de tiraj, depunând în acest scop cererea-tip şi documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate.
    (7) În situaţii deosebite, precum pierderea sau furtul seriilor etichetelor, distrugerea sau degradarea lor, în caz de forţă majoră sau de caz fortuit şi cu aprobarea conducerii Centrului Naţional al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte serii de etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4)."

    33. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Cererea pentru clasificarea cinematografului se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia la Compartimentul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii."

    34. La articolul 52, alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;"

    35. La articolul 52, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui cinematograf vor fi prezentate astfel:
    a) documentele în limba română se prezintă în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne ataşată cererii;
    b) în cazul documentelor redactate într-o limbă străină se prezintă traducerea efectuată de un traducător autorizat în original şi copie a contractului semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Aceste documente vor rămâne ataşate cererii.
(5) Cererile de clasificare a cinematografelor pot fi depuse numai de persoanele fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video"

    36. La articolul 54, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei. În cazul în care personalul Centrului Naţional al Cinematografiei nu poate îndeplini această atribuţie, secretariatul tehnic va fi preluat de unul dintre membrii comisiei de clasificare săli, fără remuneraţie suplimentară.
(6) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor, membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii."

    37. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În Registrul cinematografiei, secţiunea «Înscriere menţiuni, radieri, suspendări, sancţiuni», se înregistrează menţiuni referitoare la orice modificare privitoare la înscrisurile şi menţiunile înregistrate, precum modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea sau suspendarea activităţii, fuziunea, comasarea, dizolvarea şi lichidarea, suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, radierea înscrierii ori clasificării, modificarea titlului filmului distribuit şi clasificat, exploatarea unui film clasificat pe alt suport decât cel pentru care s-a acordat clasificarea, modificarea titularului licenţei sau a perioadei de licenţă şi altele asemănătoare."

    38. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) documentele referitoare la înscrierea menţiunilor conform art. 39 alin. (4), art. 42 alin. (6) sau art. 52 alin. (4), după caz;"

    39. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru cererile de menţiuni referitoare la comercializarea/închirierea de videograme solicitantul va depune la Registrul cinematografiei un exemplar al videogramei în forma în care aceasta va fi exploatată pe piaţă, respectiv copertă şi suport."

    40. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de menţiuni, Centrul Naţional al Cinematografiei, prin Compartimentul Registrul cinematografiei, eliberează un certificat de înscriere de menţiuni, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17."

    41. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operaţiunilor în cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate şi actualizate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale."

    42. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către Corpul de control al Centrului Naţional al Cinematografiei, numit prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza legitimaţiilor nominale de control şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 19 şi 20."

    43. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Videogramele depuse, în condiţiile prezentelor norme metodologice, la Compartimentul Registrul cinematografiei se transferă, cu titlu gratuit, după expirarea drepturilor de licenţă ale acestora la Arhiva Naţională de Filme."

    44. Anexa nr. 4 „Cerere pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    45. Anexa nr. 5 „Certificat de înscriere în registrul cinematografiei“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    46. Anexa nr. 6 „Cerere de clasificare a filmelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    47. Anexa nr. 7 „Criterii de clasificare a filmelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    48. Anexa nr. 8 „Formatul şi dimensiunile marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    49. Anexa nr. 9 „Fişa de clasificare a filmului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    50. Anexa nr. 10 „Certificat de clasificare a filmelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    51. Anexa nr. 11 „Cerere de eliberare a etichetelor de clasificare“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.
    52. Anexa nr. 12 „Cerere de clasificare a cinematografelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.
    53. Anexa nr. 13 „Criterii generale de clasificare a sălilor şi grădinilor de cinematograf“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.
    54. Anexa nr. 15 „Certificat de clasificare pentru cinematograf“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.
    55. Anexa nr. 16 „Cerere pentru înscrierea de menţiuni în Registrul cinematografiei“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.
    56. Anexa nr. 17 „Certificat de înscriere de menţiuni în Registrul cinematografiei“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei au obligaţia de a-şi actualiza codurile CAEN conform legislaţiei naţionale în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) conduce la radierea din oficiu a persoanei fizice sau juridice respective din Registrul cinematografiei.“

    ART. III
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Centrul Naţional al Cinematografiei asigură punerea în aplicare a prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Lucian Romaşcanu

    Bucureşti, 12 septembrie 2017.
    Nr. 2.616.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Normele metodologice)
    CERERE
    pentru înscrierea în Registrul cinematografiei

        Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ................................,
    cu sediul în localitatea ...................., str. ........... nr. .........,
    bl. ........., sc. ......, et. ......, ap. .........,
    sectorul/judeţul ............., telefon ................, fax ...............,
    e-mail ............., cod poştal ..........., CUI ............, J ...........,
    cu următoarele puncte de lucru ............., reprezentat prin ..............,
    având funcţia de ............, domiciliat în ............, str. ..............
    nr. ........., bl. ............, sc. ............, et. .........., ap. ......,
    sectorul/judeţul ..............................., posesor al C.I./paşaportului
    seria ....., nr. ............ eliberată/eliberat de .........................,
    solicit înscrierea în Registrul cinematografiei pentru desfăşurarea
    activităţii de*):
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
    │ Activitatea │Cod CAEN│
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │I. Activităţi de producţie cinematografică, video │ 5911 │
    │- activităţi de post-producţie cinematografică, video │ 5912 │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport │ 1820 │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │III. Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video │ 5913 │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │IV. Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video │ 5914 │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video/DVD/CD │ 4763 │
    │Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin │ │
    │internet │ 4791 │
    │Închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD │ 7722 │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
        Anexez**) în copie autentificată sau în original şi copie următoarele:
        - pentru societăţi: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberat
    de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator emis de
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, istoricul firmei emis de Oficiul
    Naţional al Registrului Comerţului şi documentul de plată a tarifului;
        - pentru fundaţii, asociaţii, uniuni etc.: dovada înscrierii în Registrul
    naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, codul fiscal şi documentul de plată
    a tarifului;
        - pentru persoane fizice autorizate: autorizaţia eliberată conform
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
    activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
    individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 182/2016, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
    Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal şi documentul de plată a
    tarifului;
        - pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei:
    actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum
    şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte
    activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează
    să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu
    privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.
                          Numele reprezentantului legal în clar
                       (administrator, asociat, director general)
                      ............................................
                              (semnătura şi ştampila)


    NOTĂ:
    Nu se admit cereri completate de mână.

──────────
    *) Se vor sublinia activităţile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.
    **) Se menţionează documentele care se depun.
──────────

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la Normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la Normele metodologice)
    CERERE
    de clasificare a filmelor
    Subscrisa (persoană fizică sau juridică) ...................., cu sediul în localitatea ......................., str. ........................... nr. …......, bl. …..., sc. …..., et. …..., ap. ……, sectorul/judeţul .......................……, telefon ................., fax .............., e-mail …………………, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ……/……………, în calitate de distribuitor, reprezentată legal de ………………….…, având funcţia de ………...., pe baza documentelor anexate, solicit clasificarea filmului care se identifică prin:
    Titlul original: ...............................................
    Titlul de distribuţie ................................................
    Durata …………….. min. Genul …….………. Anul de producţie ………….
    Societatea producătoare ................... Ţara ……....….…………
    Scenariul ............................. Regia ..........
    Principalii interpreţi ..............................
    Subiectul (o frază) ...................................................................
    Distribuitor internaţional .................. Ţara ………… Localitatea .........., str. ........ nr. ………, tel. ……………, fax ……………., e-mail ..........., reprezentat legal de ………........…………………………, având funcţia de ..............
    Licenţa deţinută este valabilă până la data de .................................
    (data expirării licenţei prevăzută în contractul de distribuţie)
    Data intrării în ţară (prima copie) ……….......…… Data lansării în România …………………….
    Drepturile de exploatare pe teritoriul României sunt deţinute pentru:
    proiecţie peliculă - cinema []
    proiecţie video - cinema/2d/3d/IMAX (s.a. ... se va preciza alt tip de proiecţie...) []
    comercializare DVD/CD/UMD/BD (s.a. ... se va preciza alt suport comercializat...) []
    închiriere DVD/CD/UMD/BD (s.a. .... se va preciza alt suport închiriat...) []
    Anexez la dosar documentele prevăzute la art. 42 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data …………………
    Numele reprezentantului legal în clar
    ……………………….
    Semnătura şi ştampila …………………….…
    NOTĂ:
    Nu se admit cereri completate de mână.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la Normele metodologice)
    CRITERII
    de clasificare a filmelor
    1. Pentru categoria de clasificare „A.G. - Audienţă generală“
    Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:
    a) prin subiectele abordate şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat pot fi vizionate şi înţelese de persoane din orice categorie de vârstă;
    b) prin conţinutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;
    c) se încadrează în standardele de decenţă acceptate de majoritatea publicului din România;
    d) nu conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:
    1. scene de violenţă; acestea sunt acceptate dacă au un caracter minimal şi dacă sunt integrate într-un context comic, inofensiv pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;
    2. limbaj sau expresii vulgare;
    3. nuditate sexuală şi comportamente sexuale;
    4. scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi uşor imitate de copii;
    5. scene care prezintă consumul de alcool, droguri sau tutun;
    6. scene care prezintă uzul de arme albe şi de arme de foc, cu excepţia celor plasate în context comic şi care sunt inofensive pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;

    e) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 2-6.


    2. Pentru categoria de clasificare „A.P. - 12 - Acordul părinţilor pt. copiii sub 12 ani“
    Filme care pot fi vizionate de copiii până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia şi care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:
    a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 12 ani;
    b) violenţă psihică şi fizică de durată şi intensitate minimă, în context realist sau susceptibil de a fi perceput ca atare, inclusiv în filmele de animaţie, comedii, parodii sau în filme cu subiecte fantastice şi S.F.;
    c) vulgarităţi de limbaj, gesturi obscene de durată şi intensitate minimă;
    d) nuditate neînsoţită de comportamente de tip sexual;
    e) scene în care uzul de arme albe sau de foc este minimal;
    f) scene care prezintă consumul de alcool şi tutun;
    g) scene de disensiuni în familie, acompaniate de violenţe verbale;
    h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 3-6.


    3. Pentru categoria de clasificare „N-15 - Filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani“
    Filme care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:
    a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat nu se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 15 ani;
    b) scene de violenţă fizică şi psihică cu intensitate şi durată medie (care nu depăşesc 50% din durata filmului);
    c) comportamente sexuale şi scene de viol nedetaliate;
    d) vulgarităţi de limbaj, gesturi obscene de durată şi intensitate medie;
    e) scene de consum de alcool, tutun sau de droguri, fără a face apologia folosirii lor, care nu îndeamnă în mod explicit la imitarea acestor comportamente;
    f) scene cu comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu uşurinţă;
    g) scene în care se face uz de arme albe sau arme de foc;
    h) scene de cruzime faţă de oameni sau de animale de durată şi intensitate medie;
    i) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 4-6.


    4. Pentru categoria de clasificare „I.M.-18 - Filme interzise minorilor“
    Filme de genul horror, erotic etc. care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:
    a) scene de violenţă fizică şi psihică repetată, care depăşesc 50% din durata filmului;
    b) scene de prezentare a actului sexual explicit, scene de viol;
    c) limbaj vulgar, gesturi obscene de durată şi intensitate mare;
    d) scene care încurajează în mod explicit plăcerile sadice ori consumul de droguri;
    e) scene cu conţinut de cruzime sau sadism de durată şi intensitate mare;
    f) scene care detaliază tehnicile criminale;
    g) scene care detaliază actele şi tehnicile suicidare;
    h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 5 şi 6.


    5. Pentru categoria de clasificare I.M. 18-XXX - Filme interzise minorilor şi proiecţiei cu public“
    Filme care conţin:
    a) scene cu conţinut excesiv de cruzime sau sadism;
    b) filme pornografice;
    c) nu se încadrează în categoria de clasificare de la pct. 6.

    6. Pentru categoria de clasificare „IC-Filme cu interdicţie de comunicare“
    În această categorie intră:
    a) filmele care prin conţinutul lor incită la violenţă, ură, discriminare şi intoleranţă sau care promovează şi glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naţionalitate, rasă, sex şi preferinţe sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenenţă religioasă, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenenţă la sau asociere cu o minoritate naţională, proprietate, naştere sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;
    b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;
    c) filmele care prezintă în detaliu mijloacele şi metodele de sinucidere;
    d) filmele pornografice cu minori implicaţi sub orice formă în comportamente sexuale explicite;
    e) filmele în care actori adulţi interpretează roluri de minori având un comportament sexual explicit ori imagini care, deşi nu prezintă personaje reale, simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale minorilor;
    f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.
    Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se solicită clasificarea sau înscrierea de menţiuni trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare în forma în care urmează a fi exploatate prin comercializare şi/sau închiriere, atât în ceea ce priveşte suportul, cât şi ambalajul, astfel încât comisia să se poată pronunţa şi asupra imaginilor şi a conţinutului textelor înscrise pe coperţi sau pe suport.
    Textele sau imaginile care prezintă filmele supuse clasificării nu trebuie să aibă conţinut obscen care să contravină bunelor moravuri.    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la Normele metodologice)
    FORMATUL ŞI DIMENSIUNILE
    marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 9 la Normele metodologice)
    CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
    Comisia de clasificare a filmelor
    CATEGORIA DE PUBLIC*)
──────────
    *) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru teritoriul României.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

                         FIŞA DE CLASIFICARE A FILMULUI
        Titlul original: .....................................................
        Titlul de distribuţie: ...............................................
        Distribuitor internaţional: ..........................................
        Distribuitor român: ..................................................
        Societatea producătoare: ............................. Ţara: .........
        Regia ............................ Principalii interpreţi: ...........
        Subiectul (o frază): .................................................
        Durata: ............... min. Genul: ....................
        Data vizionării filmului: .................... pe suport .............
        Componenţa comisiei
    ┌───┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────┬────────────────────────┐
    │ │ │Nume şi│Clasificarea│Semnătura│Criteriul pe baza căruia│
    │ │ │prenume│acordată │ │se acordă clasificarea │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 1 │Preşedinte │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 2 │Membru │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 3 │Membru │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 4 │Membru │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 5 │Membru │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 6 │Membru │ │ │ │ │
    ├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤
    │ 7 │Membru │ │ │ │ │
    └───┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────────────────────────┘

        Întocmit, secretar de comisie,
        ..............................

        Data predării fişei Comisiei de vizionare şi clasificare
        la Registrul cinematografiei:
        .........................................................


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 10 la Normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 11 la Normele metodologice)
    CERERE
    de eliberare a etichetelor de clasificare

        Solicitant: ..................
        Nr. Certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei ...../......
        Reprezentat prin: administrator/asociat/director general .........
        Adresa ...........................................................
        Telefon ........ Fax ............ E-mail .........................
        Solicit eliberarea etichetelor cinematografice de clasificare pentru filmele:
    ┌────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬─────┐
    │Nr. │Titlul original│ Titlul de │ Data │Suportul│Nr./data certificatului│Clasificarea│Etichete │Preţ/│
    │crt.│ al filmului │distribuţie│expirării│ │ de clasificare │acordată │solicitate│serie│
    │ │ │ │licenţei │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤
    │ │Total A.G. │ │ │ │
    │ ├───────────────────────┤ ├──────────┤ │
    │ │Total A.P.-12 │ │ │ │
    │ ├───────────────────────┤ ├──────────┤ │
    │ │Total N-15 │ │ │ │
    │ ├───────────────────────┤ ├──────────┤ │
    │ │Total I.M.-18 │ │ │ │
    │ ├───────────────────────┤ ├──────────┤ │
    │ │Total I.M.-18-XXX │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴─────┤
    │ Total etichete solicitate │
    └──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                                               │Suma achitată │
                                               └──────────────────────────────────────────────────────────────┘
        Ataşez copia documentului de plată nr. ......../cu care a fost achitată suma de ............
        Data depunerii cererii ..................
        Etichetele vor fi ridicate de împuternicitul societăţii (numele în clar - funcţia) ..............
        Semnătura reprezentantului: administrator/director general ..............................
        Ştampila societăţii


    NOTĂ:
    Nu se admit cereri completate de mână.


    ANEXA 9

    (Anexa nr. 12 la Normele metodologice)
    CERERE
    de clasificare a cinematografelor
    Subscrisa (persoană fizică/juridică) .........…….., cu sediul în: localitatea …………………...…, str. …………….. nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ……, telefon ……………., fax …………, e-mail ………....…, sectorul/judeţul …………, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ....................., reprezentată legal de (administrator/asociat/director general) ....……………………, având funcţia de ……………………, solicit clasificarea pentru cinematograful: ………..……… din localitatea ……………………, str. ……………...……… nr. ……., sectorul/judeţul …………………….…, în scopul organizării activităţii de proiecţie de filme, folosind următoarele suporturi: peliculă/casete/discuri video/hard disc/satelit.
    1. Cinematograful ........................................, situat în localitatea ………………, str. ……………..…… nr. …..., bl. …….., sc. …., et. ……., ap. ……., tel. ……………..…., fax ….……………, sectorul/judeţul .....................
    2. Aparate de proiecţie - tip ……………………………., buc. …………..
    3. Videoproiector tip ………………………………, buc. ……....….
    4. Computer/Server/Media player - tip ………………………...., buc. …...….….
    5. Sistem proiecţie 3 D (Real D / Dolby / Xpand/Master Image/Depthq etc.) ……...............
    6. Amplificatori sunet/Procesor sunet- tip .…............…..., buc. ……....….
    7. Sursa de lumină pentru proiecţie/putere în W (lampă cu halogen/lampă cu Xenon/Led/Laser etc.) …..……….……………
    8. Redresori - tip ……………………………….. buc. …………..
    9. Sonorizare sală (mono; stereo; Dolby SR; Dolby Digital; 3D, YHX etc.) …….................
    10. Ecranul - tip ……………………, dimensiuni …………….., factor de reflexie: .....……
    11. Difuzoare - tip ...............................................….., buc. ................
    12. Instalaţia de ventilaţie/condiţionare - tip ..…………………………
    13. Sistemul de încălzire - lemne, gaze, centrală proprie, termoficare etc. ……..…………………
    14. Fotolii - tip ……………………………………………
    15. Număr proiecţionişti ……………….…
    16. Capacitate (locuri) total ……………………, din care la parter …………………
    17. Alte facilităţi …………………………………….…………
    Anexez următoarele documente prevăzute la art. 52 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect prevederile legale în vigoare în domeniul Cinematografiei.
    Numele reprezentantului legal în clar
    (administrator/asociat/director general)
    …..…………………….
    (semnătura şi ştampila)
    NOTĂ:
    Nu se admit cereri completate de mână.


    ANEXA 10

    (Anexa nr. 13 la Normele metodologice)
    CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE
    a sălilor şi grădinilor de cinematograf
    Criteriile generale potrivit cărora se clasifică sălile şi grădinile de cinematograf sunt următoarele:
    A. Cinematografele care asigură PROIECŢIA VIDEO
    a) Pentru categoria „0“
    • Calitatea proiecţiei cinematografice, conform specificaţiilor DCI:
    1. proiecţia:
    - rezoluţie imagine minimum 2 K;
    – proiecţie digitală de tip 3D;
    – luminozitatea imagine: - minimum 3.5 fL (foot Lambert);

    2. configurare audio:
    - audio digital pe minimum 5.1 canale;
    – setare mixer: 85 dB (decibeli);


    • Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:
    - scaune tip fotolii numerotate;
    – pardoseală mochetată;
    – iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;
    – aer condiţionat, climatizare;
    – grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;
    – existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

    • Servicii colaterale:
    - posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/online/ automate de bilete;
    – spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;
    – modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.)


    b) Pentru categoria I
    • Calitatea proiecţiei cinematografice, conform specificaţiilor DCI:
    1. proiecţia:
    - rezoluţie imagine minimum 2 K;
    – proiecţie digitală de tip 2 D;
    – luminozitate imagine: - minimum 14 fL (foot Lambert);

    2. configurare audio:
    - audio digital pe minimum 5.1 canale;
    – setare mixer: 85 dB (decibeli).


    • Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:
    - scaune tip fotolii numerotate;
    – pardoseală mochetată;
    – iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;
    – aer condiţionat, climatizare;
    – grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;
    – existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

    • Servicii colaterale:
    - posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;
    – spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;
    – modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.).


    c) Pentru categoria a II-a
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - medie; vizibilitate şi audiţie bune în întreaga sală:
    1. proiecţia:
    - rezoluţie imagine între 720 x 576 şi 2 K
    – luminozitatea imagine: - minimum 10fL (foot Lambert);

    2. configurare audio:
    - sunet stereo.


    • Condiţii de confort pentru vizionare - medii:
    - scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;
    – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
    – sistem de încălzire central sau propriu;
    – posibilităţi de aerisire a sălii.

    • Servicii colaterale:
    - modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).


    d) Pentru categoria a III-a
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - satisfăcătoare/ Vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală:
    1. proiecţia:
    - rezoluţie imagine sub 720 x 576;
    – luminozitatea imagine: - minimum 8 fL (foot Lambert).

    2. configurare audio:
    - sunet mono;


    • Condiţii de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:
    - sistem de încălzire central sau propriu;
    – scaune cinema din lemn sau plastic;
    – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
    – grup sanitar în stare de funcţionare.

    • Servicii colaterale:
    - modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (afişaj interior).    B. Cinematografele care asigură proiecţia cu peliculă:
    a) Pentru categoria „0“
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - proiecţia şi audiţia foarte bune;
    - iluminarea ecranului (fără film) - minimum 180 lx;
    – sunet Dolby Digital, ex 5.1, 7.1, DTS, norme de acustică şi audiţie THX;
    – vizibilitate şi audiţie perfectă în întreaga sală.

    • Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:
    - scaune tip fotolii numerotate;
    – pardoseală mochetată;
    – iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;
    – aer condiţionat, climatizare;
    – grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;
    – existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

    • Servicii colaterale:
    - posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;
    – spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;
    – modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.).


    b) Pentru categoria I
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - bună:
    - iluminarea ecranului (fără film) - minimum 140 lx;
    – sunet Dolby SR;
    – vizibilitate şi audiţie bune în întreaga sală.

    • Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:
    - scaune tip fotolii numerotate;
    – pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;
    – iluminatul căilor de acces şi evacuare;
    – instalaţie de ventilare a aerului;
    – grupuri sanitare cu gresie, faianţă şi apă caldă;
    – existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dezabilităţi motorii.

    • Servicii colaterale:
    - spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;
    – modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).


    c) Pentru categoria a II-a
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - medie;
    - iluminarea ecranului (fără film) - minimum 100 lx;
    – sunet tip Dolby Stereo;
    – vizibilitate şi audiţie medii în întreaga sală.

    • Condiţii de confort pentru vizionare - medii:
    - scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;
    – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
    – sistem de încălzire central sau propriu;
    – posibilităţi de aerisire a sălii.

    • Servicii colaterale:
    - modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).


    d) Pentru categoria a III-a
    • Calitatea proiecţiei cinematografice - satisfăcătoare:
    - iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 lx;
    – sunet tip Mono;
    – vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.

    • Condiţii de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:
    - sistem de încălzire central sau propriu;
    – scaune cinema din lemn sau plastic;
    – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
    – grup sanitar în stare de funcţionare.

    • Servicii colaterale:
    - modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (afişaj interior).    OBSERVAŢIE
    În cazul în care o sală nu îndeplineşte cumulativ toate criteriile de clasificare pentru o clasă, ea poate fi clasificată, cu acordul beneficiarului, la o clasă inferioară, până la remedierea deficienţelor constatate de membrii comisiei de clasificare.
    După înlăturarea deficienţelor constatate şi îndeplinirea condiţiilor de către beneficiar, acesta va suporta costurile deplasării membrilor comisiei de clasificare ce vor verifica situaţia pe teren, urmând a se emite o nouă clasificare adecvată noii situaţii.    ANEXA 11

    (Anexa nr. 15 la Normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 16 la Normele metodologice)
    CERERE
    pentru înscrierea de menţiuni în Registrul cinematografiei
    Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ................................, cu sediul în localitatea .........................., str. ....................... nr. ........., bl. ........., sc. ......, et. ......, ap. ........., sectorul/judeţul ......................., telefon ............., fax ................, e-mail .................., cu Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei nr. .….…/…….….….., reprezentată legal de: ..….................……….…………., având funcţia de …………….., pe baza documentelor anexate*) solicit înscrierea în Registrul cinematografiei a următoarelor:
    1. **) Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii firmei din …......................….. în …......................….., a adresei din .............................. în ................................, a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail, din ……..................…… în …….....................……, extinderea obiectului de activitate cu ..............……….., având codurile CAEN …........…….., apariţia sau desfiinţarea punctelor de lucru …….........................…, înlocuirea administratorului/ directorului general ....................…. cu ……......……….. etc. (Se vor detalia menţiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei.);
    2. **) Filmul cu titlul original ………...................., titlul de distribuţie în limba română ..............................…….., clasificat ….....................….. cu Certificatul nr. ..….... din data de …............. pentru distribuitorul român ……......................….. pe suportul …...........…. se înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni: titlul original ……………, titlul de distribuţie în limba română ………....…………, suportul……...…., durata licenţei …………………, distribuitorul internaţional …….......……………., cu sediul în ……………....., reprezentat prin …………………………;
    3. **) Cinematograful …………………………, modificarea denumirii din …….......................……. în .................……….., a adresei din ……….………. în ………….........…..………., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din …....................... în …..........………, a exploatantului din …….……… în …......…............, înlocuirea administratorului/directorului general ………........ cu……………...... etc.
    Anexez următoarele documente*):
    ..................................
    Declar pe propria răspundere că până la această dată nu au survenit alte modificări privind faptele şi menţiunile înscrise în Registrul cinematografiei.
    Numele reprezentantului legal
    (administrator/director general)
    …………………………..
    (semnătura şi ştampila)
    NOTĂ:
    Nu se admit cereri completate de mână.

──────────
    *) Se vor menţiona documentele pe baza cărora se solicită înscrierea de menţiuni.
    **) Se completează numai rubricile referitoare la menţiunile solicitate.
──────────

    ANEXA 13

    (Anexa nr. 17 la Normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016