Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.564 din 11 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.564 din 11 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023
    În considerarea dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de Comunicarea Comisiei 2014/C99/03 cu privire la Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene,
    analizând Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile,
    luând în considerare dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare,
    reţinând prevederile Regulamentului (UE) 2023/1.315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2.473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 13 martie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Schema de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, denumită în continuare schemă, cuprinde condiţiile de acordare în perioada 2019-2026 a alocaţiilor de la bugetul local pentru acoperirea deficitului de finanţare a cheltuielilor de exploatare a aeroporturilor regionale cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele.
    (2) Ajutoarele acordate potrivit prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa internă în temeiul art. 107 alin. (3) din Tratat şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratat dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 2, litera b) se abrogă.
    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Schema de ajutor de stat se aplică aeroporturilor regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an şi un trafic de mărfuri mai mic de 200.000 tone în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele."


    4. La articolul 4 litera n), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Perioada de valabilitate a prezentei scheme este de la data intrării în vigoare, respectiv data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2026."

    6. La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) înregistrează un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele."

    7. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    8. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat pentru perioada 2019-2026, potrivit prezentei scheme, este de 387.553 mii lei.
    (2) Bugetul estimat defalcat pe ani este următorul:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Anul │Suma (mii lei) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2019 │31.332 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2020 │31.647 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2021 │46.305 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2022 │47.565 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2023 │45.167 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2024 │62.435 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2025 │62.464 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2026 │60.638 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Total │387.553 │
└──────────┴───────────────────────────┘

"

    9. La articolul 19, după primul alineat se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro."

    10. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Furnizorii au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional."


    ART. II
    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de administrator al schemei, completează în platforma SANI („State Aid Notification Interactive“) o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta procedură de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de administrator al schemei, va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 decembrie 2023.
    Nr. 2.564.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016