Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti    Twitter Facebook

ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 10 august 2012


    Având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,
    văzând dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,
    în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:
    - Punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

 ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Activitatea prestată │ Onorariile minimale │ Onorariile maximale │
 │crt.│ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ "3.│Executări indirecte │a) pentru creanţele în valoare de │a) pentru creanţele în valoare │
 │ │(urmărirea mobiliară şi │până la 50.000 lei inclusiv, │de până la 50.000 lei inclusiv, │
 │ │imobiliară a creanţelor) │onorariul minim se calculează după │onorariul maxim este de 10% din │
 │ │ │cum urmează: │suma reprezentând valoarea │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │creanţei ce face obiectul │
 │ │ │până la 500 lei inclusiv, onorariul │executării silite; │
 │ │ │minim este de 10% din suma │ │
 │ │ │reprezentând valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 500 lei, dar până la 1.000 lei │ │
 │ │ │inclusiv, onorariul minim este de │ │
 │ │ │50 lei plus un procent de 5% din │ │
 │ │ │suma care depăşeşte 500 lei din │ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │3. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 1.000 lei, dar până la │ │
 │ │ │50.000 lei inclusiv, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 75 lei plus un procent de 2% │ │
 │ │ │din suma care depăşeşte 1.000 lei din│ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │b) pentru creanţele în valoare de │b) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │peste 50.000 lei, dar până la │de peste 50.000 lei, dar până la│
 │ │ │80.000 lei inclusiv, onorariul minim │80.000 lei inclusiv,onorariul │
 │ │ │este de 1.175 lei plus un procent de │maxim este de 5.000 lei plus un │
 │ │ │2% din suma care depăşeşte 50.000 lei│procent de până la 3% din suma │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │care depăşeşte 50.000 lei din │
 │ │ │obiectul executării silite; │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │c) pentru creanţele în valoare de │obiectul executării silite; │
 │ │ │peste 80.000 lei, dar până la │c) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │100.000 lei inclusiv, onorariul minim│de peste 80.000 lei, dar până la│
 │ │ │este de 1.775 lei plus un procent de │100.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte 80.000 lei│maxim este de 5.900 lei plus un │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │procent de până la 2% din suma │
 │ │ │obiectul executării silite; │care depăşeşte 80.000 lei din │
 │ │ │d) pentru creanţele în valoare de │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │peste 100.000 lei, onorariul minim │obiectul executării silite; │
 │ │ │se calculează după cum urmează: │d) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │de peste 100.000 lei, onorariul │
 │ │ │peste 100.000 lei, dar până la │maxim este de 6.300 lei plus un │
 │ │ │400.000 lei inclusiv, onorariul │procent de până la 1% din suma │
 │ │ │minim este de 2.500 lei plus un │care depăşeşte 100.000 lei din │
 │ │ │procent de 1% din suma care │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │depăşeşte 100.000 lei din valoarea │obiectul executării silite. │
 │ │ │creanţei ce face obiectul executării │ │
 │ │ │silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 400.000 lei, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 5.500 lei plus un procent de │ │
 │ │ │până la 0,5% din suma care depăşeşte │ │
 │ │ │400.000 lei din valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite. În │ │
 │ │ │cazul în care, la calculul │ │
 │ │ │onorariului maxim se foloseşte un │ │
 │ │ │procent de până la 0,5% inclusiv, │ │
 │ │ │pentru calculul onorariului minim │ │
 │ │ │datorat se aplică acelaşi procent │ │
 │ │ │care a fost folosit şi pentru │ │
 │ │ │calculul onorariului maxim. │ │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 4.│Poprire │a) pentru creanţele în valoare de │a) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │până la 50.000 lei inclusiv, │de până la 50.000 lei inclusiv, │
 │ │ │onorariul minim se calculează după │onorariul maxim este de 10% din │
 │ │ │cum urmează: │suma reprezentând valoarea │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │creanţei ce face obiectul │
 │ │ │până la 500 lei inclusiv, onorariul │executării silite; │
 │ │ │minim este de 10% din suma │ │
 │ │ │reprezentând valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 500 lei, dar până la 1.000 lei │ │
 │ │ │inclusiv, onorariul minim este de │ │
 │ │ │50 lei plus un procent de 5% din │ │
 │ │ │suma care depăşeşte 500 lei din │ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │3. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 1.000 lei, dar până la │ │
 │ │ │50.000 lei inclusiv, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 75 lei plus un procent de 2% │ │
 │ │ │din suma care depăşeşte 1.000 lei din│ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │b) pentru creanţele în valoare de │b) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │peste 50.000 lei, dar până la │de peste 50.000 lei, dar până la│
 │ │ │80.000 lei inclusiv, onorariul minim │80.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │este de 1.175 lei plus un procent de │maxim este de 5.000 lei plus un │
 │ │ │2% din suma care depăşeşte 50.000 lei│procent de până la 3% din suma │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │care depăşeşte 50.000 lei din │
 │ │ │obiectul executării silite; │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │c) pentru creanţele în valoare de │obiectul executării silite; │
 │ │ │peste 80.000 lei, dar până la │c) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │100.000 lei inclusiv, onorariul minim│de peste 80.000 lei, dar până la│
 │ │ │este de 1.775 lei plus un procent de │100.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte 80.000 lei│maxim este de 5.900 lei plus un │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │procent de până la 2% din suma │
 │ │ │obiectul executării silite; │care depăşeşte 80.000 lei din │
 │ │ │d) pentru creanţele în valoare de │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │peste 100.000 lei, onorariul minim se│obiectul executării silite; │
 │ │ │calculează după cum urmează: │d) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │de peste 100.000 lei, onorariul │
 │ │ │peste 100.000 lei, dar până la │maxim este de 6.300 lei plus un │
 │ │ │400.000 lei inclusiv, onorariul minim│procent de până la 1% din suma │
 │ │ │este de 2.500 lei plus un procent de │care depăşeşte 100.000 lei din │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │100.000 lei din valoarea creanţei ce │obiectul executării silite." │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 400.000 lei, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 5.500 lei plus un procent de │ │
 │ │ │până la 0,5% din suma care depăşeşte │ │
 │ │ │400.000 lei din valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite. În │ │
 │ │ │cazul în care, la calculul │ │
 │ │ │onorariului maxim se foloseşte un │ │
 │ │ │procent de până la 0,5% inclusiv, │ │
 │ │ │pentru calculul onorariului minim │ │
 │ │ │datorat se aplică acelaşi procent │ │
 │ │ │care a fost folosit şi pentru │ │
 │ │ │calculul onorariului maxim. │ │
 └────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul justiţiei,
                                 Ovidiu Puţura,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 iulie 2012.
    Nr. 2.561/C.

                                     -----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Justitiei, ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
neagu
14 August 2012
vreau sa primesc Monitorul oficial pe email
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice