Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.500 din 5 septembrie 2011  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societati comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.500 din 5 septembrie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societati comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 23 septembrie 2011
    În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare din domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societãţi comerciale filiale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevãzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-3 se aprobã de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe structura aprobatã pentru acestea reprezintã limitã maximã şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, societãţile comerciale prevãzute în anexele nr. 1-3 pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.

                   Ministrul economiei,
                  comerţului şi mediului
                        de afaceri,
                        Ion Ariton

                   Ministrul finanţelor
                         publice,
                   Gheorghe Ialomiţianu

                 Ministrul muncii, familiei
                    şi protecţiei sociale,
                     Laurenţiu Sebastian
                           Lãzãroiu

    ANEXA 1

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã pentru Servicii de Mentenanţã a Reţelei Electrice de Transport "SMART" - S.A.

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                         pe anul 2011


                                                                   - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
 │ │ │rd.│ 2011 │
 │ │ │ │PROPUNERI│
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 108.870│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 108.870│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 108.870│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │
 │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri aferente programelor din fonduri │9a │ │
 │ │ │1)│structurale │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri conform OUG nr. 95/2002 │9b │ │
 │ │ │2)│ │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ -│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │
 │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din dobânzi │13 │ -│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 108.760│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 106.960│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 33.603│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 1.100│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ -│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 38.427│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 28.657│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 7.995│
 │ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 6.046│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 215│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 1.734│
 │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ │
 │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.775│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ │
 │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
 │ │ │ │ │care: │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │
 │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
 │ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 1.775│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │
 │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
 │ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
 │ │ │ │disponibilizãri │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │
 │ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 5.700│
 │ │ │ │necorporale │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 28.049│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 80│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │
 │ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
 │ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
 │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
 │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
 │ │ │ │bunurilor │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri │47a│ │
 │ │ │ │structurale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47b│ │
 │ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i9) cheltuieli de restructurare-privatizare │47c│ -│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.800│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 1.800│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 110│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 17│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 93│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 6│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │
 │ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ 87│
 │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 9│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nive-│ │ │
 │ │ │ │lul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │
 │ │ │ │de referinţã │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 78│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ -│
 │ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 5.820│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Surse proprii │65 │ 5.700│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Credite bancare │67 │ -│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│- interne │68 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│- externe │69 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Alte surse - aport capital în numerar │70 │ 120│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 5.820│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │ 5.820│
 │ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului, │ │ │
 │ │ │ │din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare-cercetare │72a│ │
 │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ -│
 │ │ │ │investiţii │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│interne │74 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│externe │75 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 6│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 108.870│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 108.760│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 940│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 944│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4a│ │Nr. mediu de salariaţi nucleu conform │84a│ │
 │ │ │ │OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 28.657│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 28.629│
 │ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 28│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 2.527│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ 115│
 │ │ │ │preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ 115│
 │ │ │ │preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │ │
 │ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 999│
 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
 │ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │94 │ 6.318│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 6.318│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │97 │ 1.830│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 1.830│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã Filiala "Institutul de Cercetãri şi Modernizãri Energetice - ICEMENERG" - S.A.

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                        pe anul 2011


                                                                   - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
 │ │ │rd.│ 2011 │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 12.272│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 12.262│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 9.000│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │
 │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 3.262│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri aferente programelor din fonduri │9a │ 2.276│
 │ │ │1)│structurale │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri conform OUG nr. 95/2002 │9b │ │
 │ │ │2)│ │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 10│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │
 │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 2│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 8│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 12.247│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.247│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 470│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 250│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.134│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.775│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 1.093│
 │ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 820│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 19│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 200│
 │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 53│
 │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 266│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ 32│
 │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
 │ │ │ │ │care: │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │
 │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
 │ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 234│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │
 │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
 │ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
 │ │ │ │disponibilizãri │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │
 │ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 1.450│
 │ │ │ │necorporale │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 2.587│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 2.356│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │
 │ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
 │ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
 │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
 │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
 │ │ │ │bunurilor │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri │47a│ 2.276│
 │ │ │ │structurale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47b│ │
 │ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i9) cheltuieli de restructurare-privatizare │47c│ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 25│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 4│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 21│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 1│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │
 │ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ 20│
 │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 1│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nive-│ │ │
 │ │ │ │lul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │
 │ │ │ │de referinţã │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 18│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ 1│
 │ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Surse proprii │65 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Credite bancare │67 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│- interne │68 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│- externe │69 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Alte surse - aport capital în numerar │70 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │ 0│
 │ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului, │ │ │
 │ │ │ │din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare-cercetare │72a│ │
 │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ 0│
 │ │ │ │investiţii │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│interne │74 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│externe │75 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ 1│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 1│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 12.272│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 12.247│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 125│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 125│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4a│ │Nr. mediu de salariaţi nucleu conform │84a│ │
 │ │ │ │OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 3.775│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 3.771│
 │ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 4│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 2.514│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ 98│
 │ │ │ │preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ 98│
 │ │ │ │preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │ │
 │ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 998│
 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
 │ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │94 │ 573│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 573│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │97 │ 298│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 298│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘    Nota: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

    ANEXA 3

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã Filiala "ICEMENERG - SERVICE" - S.A.

               BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                           pe anul 2011


                                                                   - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
 │ │ │rd.│ 2011 │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 20.500│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 20.480│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 20.295│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │
 │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 185│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri aferente programelor din fonduri │9a │ │
 │ │ │1)│structurale │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e │venituri conform OUG nr. 95/2002 │9b │ │
 │ │ │2)│ │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 20│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │
 │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 20│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 20.500│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 20.500│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 393│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 84│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.315│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 980│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 293│
 │ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 214│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 8│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 65│
 │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 6│
 │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 42│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ │
 │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
 │ │ │ │ │care: │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │
 │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
 │ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ 8│
 │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
 │ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
 │ │ │ │disponibilizãri │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │
 │ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 270│
 │ │ │ │necorporale │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 500│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 17.938│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ │
 │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │
 │ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
 │ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
 │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
 │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
 │ │ │ │bunurilor │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri │47a│ │
 │ │ │ │structurale │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47b│ │
 │ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │i9) cheltuieli de restructurare-privatizare │47c│ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 0│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │
 │ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0│
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ 0│
 │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 0│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nive-│ │ │
 │ │ │ │lul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │
 │ │ │ │de referinţã │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ 0│
 │ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Surse proprii │65 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Credite bancare │67 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│- interne │68 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│- externe │69 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Alte surse - aport capital în numerar │70 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │ 0│
 │ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului, │ │ │
 │ │ │ │din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare-cercetare │72a│ 0│
 │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ │
 │ │ │ │investiţii │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│interne │74 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│externe │75 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 20.500│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 20.500│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 45│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 46│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4a│ │Nr. mediu de salariaţi nucleu conform │84a│ │
 │ │ │ │OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 980│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 882│
 │ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 98│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.597│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ 446│
 │ │ │ │preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ 446│
 │ │ │ │preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │ │
 │ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.000│
 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
 │ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │94 │ 13.372│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 13.372│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │97 │ 752│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 752│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘    Nota: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

                         -------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice