Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.493 din 8 iulie 2019  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
    (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2019, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite, în înţelesul acestuia, entităţi.

    ART. 3
    (1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2019, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.
    (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilităţii.

    ART. 4
    În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2019.

    ART. 5
    (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2018.
    (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii.
    (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

    ART. 6
    Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

    ART. 7
    Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    ART. 8
    (1) În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ şi 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.
    (2) În capitolul 16 „Funcţiunea conturilor“ se introduce funcţiunea contului 490 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, cu următorul cuprins:
    "Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.
    Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:
    - valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (681).
    În debitul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:
    - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (781).
    Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite."

    (3) În funcţiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere“ din cadrul capitolului 16 „Funcţiunea conturilor“ se adaugă elementul „valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)“.
    (4) În funcţiunea contului 781 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ din cadrul capitolului 16 „Funcţiunea conturilor“ se adaugă elementul „sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor corespunzătoare avansurilor acordate furnizorilor (490)“.

    ART. 9
    În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ şi 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.

    ART. 10
    (1) În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ şi 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.
    (2) În funcţiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere“ din cadrul capitolului 10 „Funcţiunea conturilor“ se adaugă elementul „valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)“.

    ART. 11
    Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul situaţiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi depuse de aceştia la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

    ART. 12
    În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:
    "b) cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit şi al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;"


    ART. 13
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 8-10, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2019.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018, cu excepţia art. 8-10 din ordinul menţionat.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice, viceprim-ministru, interimar,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 8 iulie 2019.
    Nr. 2.493.
    ANEXA 1

    Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici
    CAP. I
    Prevederi generale
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    I. Prevederi comune
    1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2019 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
    2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.


    II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

    5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2019 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2019 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.

    8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2019, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2019 şi 30 iunie 2019.

    9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere“/“Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2019.
    (2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere“/“Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
    (3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe rândul 66 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

    10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018, respectiv 1 ianuarie 2019-30 iunie 2019.
    (2) Entităţile înscriu la rândul 22 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv la rândul 26 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.
    (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 38 din formularul „Date informative“ (cod 30).

    11. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    12. Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


    13. Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2019, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

    15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 se completează în lei.
    16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2019, cele care în tot semestrul I al anului 2019 sau aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2019, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019.

    III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    17. Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 14 august 2019.
    18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.
    20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.


    B. Nomenclator - forme de proprietate

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├─────┼────────────────────────────────┤
│11 │Regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de│
│ │stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│13 │Institute naţionale de │
│ │cercetare-dezvoltare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14 │Companii şi societăţi naţionale^│
│ │1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital │
│15 │integral de stat şi societăţi la│
│ │care una sau mai multe societăţi│
│ │cu capital integral de stat │
│ │deţin capitalul social │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte unităţi economice de stat │
│16 │netransformate în societăţi sau │
│ │regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital │
│20 │de stat şi privat - sub 50%, 50%│
│ │şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - sub 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital de│
│ │stat de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de │
│ │stat de peste 50%, inclusiv, │
│ │deţin între 50% şi 100% din │
│ │capitalul social al acestora │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - │
│ │PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, │
│ │privat străin, societăţi │
│ │agricole) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│31 │Societăţi în nume colectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│32 │Societăţi în comandită simplă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│33 │Societăţi în comandită pe │
│ │acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată│
├─────┼────────────────────────────────┤
│36 │Societăţi agricole │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi cu capital de stat, │
│37 │privatizate în cursul anului │
│ │curent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│41 │Cooperative de consum │
├─────┼────────────────────────────────┤
│42 │Cooperative meşteşugăreşti │
├─────┼────────────────────────────────┤
│43 │Cooperative şi asociaţii │
│ │agricole netransformate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│44 │Cooperative de credit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ │
│50 │(societăţi aparţinând │
│ │organizaţiilor şi instituţiilor │
│ │politice şi obşteşti) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.
    ^2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

    CAP. II

    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    A. Aspecte generale
    21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
    Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2019 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


    B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2019 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    24. Structura formularului^1) „Contul prescurtat de profit şi pierdere“ (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Formularul este reprodus în facsimil.

    25. Structura formularului* „Date informative“ (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    * Formularul este reprodus în facsimil.


    C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2019 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    27. Structura formularului^1) „Contul de profit şi pierdere“ (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Formularul este reprodus în facsimil.

    28. Structura formularului^1 „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Formularul este reprodus în facsimil.


    CAP. III

    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    29. Structura formularului^1) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Formularul este reprodus în facsimil.
    Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2019 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    30. Structura formularului^1) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20) este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Formularul este reprodus în facsimil.

    31. Structura formularului^1 „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Formularul este reprodus în facsimil.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016