Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.479 din 20 decembrie 2006  pentru completarea anexei la   Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.479 din 20 decembrie 2006 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007

În temeiul <>art. 36 alin. (3) şi (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile certificatelor de recunoaştere nr. 30 din 12 octombrie 2006, nr. 31 din 13 noiembrie 2006 şi nr. 32 din 23 noiembrie 2006, acordate de Comisia de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, constituitã prin <>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2004 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa la <>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã cu organismele prevãzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul
transporturilor,
construcţiilor
şi turismului,
Constantin Dascãlu,
secretar de stat

Bucureşti, 20 decembrie 2006.
Nr. 2.479.

ANEXA 1

LISTA
organismelor recunoscute
în domeniul produselor
pentru construcţii


┌─────────────────┬───────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Denumirea şi │Numarul│ Familii de produse/ │Numãrul │Sistemul │Funcţia│
│ adresa │de i- │ Utilizãri preconizate │tabelu- │de ates- │orga- │
│ organismului │denti- │ │lui (1) │tare a │nismu- │
│ recunoscut │ficare │ │ │conformi-│lui │
│ │în Re- │ │ │tãţii (2)│ │
│ │gistrul│ │ │ │ │
│ │orga- │ │ │ │ │
│ │nisme- │ │ │ │ │
│ │lor │ │ │ │ │
│ │recu- │ │ │ │ │
│ │noscute│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Laboratorul │ 37 │CIMENTURI, VARURI DE │ 3.1.1 │Sistem 1+│Labora-│
│INCERC de încer- │ │ZIDĂRIE ŞI ALŢI LIANŢI │ 2.1 │ │tor de │
│cãri fizico- │ │HIDRAULICI │ │ │încer- │
│mecanice │ │ │ │ │cãri │
│aparţinând de │ │- Cimenturi obişnuite │ │ │ │
│S.C. MULTISTAR │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│PROD SRL cu │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.2 │Sistem 3 │Labora-│
│sediul în: Oradea│ │ │ 2.18 │ │tor de │
│Judeţul Bihor, │ │ │ │ │încer- │
│Str. Uzinelor │ │ │ │ │cãri │
│nr. 3, Cod poştal│ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│410605 │ │PARDOSELI: │ 3.12.2 │Sistem 1 │Labora-│
│ │ │ │ 2.26 │ │tor de │
│ │ │- Materiale de şapã de ├────────┼─────────┤încer- │
│ │ │pardosealã │ 1.18 │Sistem 3 │cãri │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ADEZIVI PENTRU │ 3.24.2 │Sistem 1 │Labora-│
│ │ │CONSTRUCŢII: │ 2.47 │ │tor de │
│ │ │ ├────────┼─────────┤încer- │
│ │ │- Adezivi pentru plãci │ 1.18 │Sistem 3 │cãri │
└─────────────────┴───────┴───────────────────────┴────────┴─────────┴───────┘


Note:
1) Reprezintã familia de produse prin: numãrul tabelului din ANEXA III / poziţiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectivã din ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, aprobat cu <>ordinul MTCT nr. 1558/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA 2
LISTA
organismelor recunoscute
în domeniul produselor
pentru construcţii


┌─────────────────┬───────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Denumirea şi │Numarul│ Familii de produse/ │Numãrul │Sistemul │Funcţia│
│ adresa │de i- │ Utilizãri preconizate │tabelu- │de ates- │orga- │
│ organismului │denti- │ │lui (1) │tare a │nismu- │
│ recunoscut │ficare │ │ │conformi-│lui │
│ │în Re- │ │ │tãţii (2)│ │
│ │gistrul│ │ │ │ │
│ │orga- │ │ │ │ │
│ │nisme- │ │ │ │ │
│ │lor │ │ │ │ │
│ │recu- │ │ │ │ │
│ │noscute│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Laboratorul │ 38 │APARATE DE ÎNCĂLZIRE A │ 3.25.1 │Sistem 3 │Labora-│
│INCERC de încer- │ │SPAŢIULUI │ 1.34 │ │tor de │
│cãri pentru │ │- radiatoare │ │ │încer- │
│instalaţii, │ │- convectoare │ │ │cãri │
│materiale şi │ │- ventiloconvectoare │ 3.25.2 │Sistem 1 │ │
│echipamente -LII-│ │- încãlzire de plintã │ 2.49 │ │ │
│aparţinãnd de │ │- panouri │ │ │ │
│INCERC Bucureşti │ │- alte emiţãtoare │ │ │ │
│cu sediul în: │ │statice de cãldurã pe │ │ │ │
│Bucureşti, Şos. │ │plafon │ │ │ │
│Pantelimon nr.266│ │- seturi de încãlzire │ │ │ │
│sector 2, Cod │ │de perete şi de pardo- │ │ │ │
│poştal 021652 │ │sealã │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ŢEVI, REZERVOARE ŞI │ 3.26.1;│Sistem 3 │Labora-│
│ │ │PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ │ 3.26.5 │ │tor de │
│ │ │CONTACT CU APA │ 1.36 │ │încer- │
│ │ │DESTINATĂ CONSUMULUI │ │ │cãri │
│ │ │UMAN │ │ │ │
│ │ │- seturi de ţevi │ │ │ │
│ │ │- ţevi │ │ │ │
│ │ │- armãturi │ 3.26.3 │ │ │
│ │ │- robinete │ 1.36 │Sistem 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 3.26.4 │Sistem 1;│ │
│ │ │ │ 2.52 │ 3 │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE PENTRU │ 3.63.1 │Sistem 1+│Labora-│
│ │ │CONSTRUCŢII ÎN CONTACT │ 2.101 │ │tor de │
│ │ │CU APA DESTINATĂ │ │ │încer- │
│ │ │CONSUMULUI UMAN │ │ │cãri │
│ │ │- seturi de ţevi │ │ │ │
│ │ │- ţevi │ │ │ │
│ │ │- robinete │ │ │ │
│ │ │- fitinguri │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────────────────────┴────────┴─────────┴───────┘Note:
1) Reprezintã familia de produse prin: numãrul tabelului din ANEXA III/ poziţiile aferente sub familiilor/produselor din familia respectivã din ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, aprobat cu <>ordinul MTCT nr. 1558/2004 .
2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii.

ANEXA 3

LISTA
organismelor recunoscute
în domeniul produselor
pentru construcţii


┌─────────────────┬───────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Denumirea şi │Numarul│ Familii de produse/ │Numãrul │Sistemul │Funcţia│
│ adresa │de i- │ Utilizãri preconizate │tabelu- │de ates- │orga- │
│ organismului │denti- │ │lui (1) │tare a │nismu- │
│ recunoscut │ficare │ │ │conformi-│lui (3)│
│ │în Re- │ │ │tãţii (2)│ │
│ │gistrul│ │ │ │ │
│ │orga- │ │ │ │ │
│ │nisme- │ │ │ │ │
│ │lor │ │ │ │ │
│ │recu- │ │ │ │ │
│ │noscute│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│S.C. SIMTEX │ 39 │CIMENTURI, VARURI DE │ 3.1.1 │ Sistem │Orga- │
│ORGANISMUL DE │ │ZIDĂRIE ŞI ALŢI LIANŢI │1.1; 2.5│ 2+2 │nism de│
│CERTIFICARE S.A. │ │HIDRAULICI │ │ │certi- │
│cu sediul în │ │ Varuri calcice │ │ │ficare │
│Bucureşti Bdul. │ │ Varuri dolomitice │ │ │CPF │
│Basarabia nr. 250│ │ Varuri didraulice │ │ │ │
│Sector 3 cod │ │ Lianţi hidraulici │ │ │ │
│poştal 020354 │ │ rutieri │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU│ 3.4.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │STRUCTURI ŞI ACCESORII │ 2.10 │ │nism de│
│ │ │ │ │ │certi- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE DE BAZĂ ŞI │ 3.11.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │AUXILIARE PENTRU │ 2.23; │ │nism de│
│ │ │ZIDĂRIE: │ 2.25 │ │certi- │
│ │ │ Produse de zidãrie │ │ │ficare │
│ │ │ categoria I │ │ │CPF │
│ │ │ Mortare de zidãrie │ │ │ │
│ │ │ proiectate, fabricate │ │ │ │
│ │ │ industrial │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE METALICE PENTRU│ 3.13.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │STRUCTURI, INCLUSIV │ 2.29 │ │nism de│
│ │ │PRODUSE AUXILIARE: │ │ │certi- │
│ │ │ Secţiuni/profile │ │ │ficare │
│ │ │ meralice pentru │ │ │CPF │
│ │ │ structuri; │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE METALICE PENTRU│ 3.13.2 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │STRUCTURI, INCLUSIV │ 2.30 │ │nism de│
│ │ │PRODUSE AUXILIARE: │ │ │creti- │
│ │ │ Elemente de │ │ │ficare │
│ │ │ construcţie metalice │ │ │CPF │
│ │ │ pentru structuri │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE METALICE PENTRU│ 3.13.3 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │STRUCTURI, INCLUSIV │ 2.31 │ │nism de│
│ │ │PRODUSE AUXILIARE: │ │ │creti- │
│ │ │ Materiale de sudurã. │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE METALICE PENTRU│ 3.13.4 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │STRUCTURI, INCLUSIV │ 2.32 │ │nism de│
│ │ │PRODUSE AUXILIARE: │ │ │creti- │
│ │ │ Piese de legãturã. │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PIESE DE FIXARE PENTRU │ 3.14.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU│ 2.33 │ │nism de│
│ │ │STRUCTURI │ │ │certi- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │GEOTEXTILE: │ 3.16.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │ geosintetice (membrane│ 2.35 │ │nism de│
│ │ │ şi textile) │ │ │certi- │
│ │ │ geotextile, │ │ │ficare │
│ │ │ geocompozite, │ │ │CPF │
│ │ │ georeţele, │ │ │ │
│ │ │ geomembrane │ │ │ │
│ │ │ geoplase │ │ │ │
│ │ │Folosirea ca bariere │ │ │ │
│ │ │pentru fluide dau gaze │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │MEMBRANE: │ 3.20.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │ Foi impermeabile la │ 2.39 │ │nism de│
│ │ │ umiditate │ │ │certi- │
│ │ │ Foi de acoperiş │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE PREFABRICATE │ 3.22.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │DIN BETON NORMAL/UŞOR/ │ 2.43 │ │nism de│
│ │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ │ │creti- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE AFERENTE │ 3.23.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │BETONULUI, MORTARULUI │ 2.45;│ │nism de│
│ │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ 2.46 │ │creti- │
│ │ │ Aditivi │ │ │ficare │
│ │ │ Adaosuri de tip I │ │ │CPF │
│ │ │ Produse de protejare a│ │ │ │
│ │ │ betonului şi de │ │ │ │
│ │ │ reparaţii │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ADEZIVI PENTRU │ 3.24.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │CONSTRUCŢII: │ 2.48 │ │nism de│
│ │ │ Adezivi cu rol │ │ │creti- │
│ │ │ structural │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │AGREGATE MINERALE │ 3.27.2 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │PENTRU UTILIZĂRI SUPUSE│ 2.53 │ │nism de│
│ │ │UNOR CERINŢE STRICTE DE│ 2.56 │ │creti- │
│ │ │SECURITATE │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PRODUSE PENTRU │ 3.30.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │CONSTRUCŢIA DRUMURILOR:│ 2.63-│ │nism de│
│ │ │ Bitumuri │ 2.66 │ │creti- │
│ │ │ Mixturi bituminoase │ │ │ficare │
│ │ │ Tratamente de │ │ │CPF │
│ │ │ suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ Produse şi seturi │ │ │ │
│ │ │ pentru hidroizolarea │ │ │ │
│ │ │ platformelor de pod │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PIESE DE FIXARE │ 3.34.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │MECANICĂ │ 2.74 │ │nism de│
│ │ │ │ │ │creti- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │SETURI DE SCĂRI │ 3.44.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │PREFABRICATE │ 2.84 │ │nism de│
│ │ │ │ │ │creti- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
│ │ ├───────────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │PLĂCI DE RIGIDIZARE │ 3.59.1 │Sistem 2+│Orga- │
│ │ │ONDULATE DIN OŢEL │ 2.97 │ │nism de│
│ │ │ │ │ │creti- │
│ │ │ │ │ │ficare │
│ │ │ │ │ │CPF │
└─────────────────┴───────┴───────────────────────┴────────┴─────────┴───────┘Note:
1) Reprezintã familia de produse prin: numãrul tabelului din ANEXA III/ poziţiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectivã din ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, aprobat cu <>ordinul MTCT nr. 1558/2004 .
2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii.
3) CPF = controlul producţiei în fabricã

------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice