Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.387 din 29 septembrie 2011  pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182.719 din 29 septembrie 2011,
    ţinând cont de avizele Academiei Române nr. 3.901 şi nr. 3.902 din 28 septembrie 2011,
    în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011,
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 şi 98 bis din 7 februarie 2008, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogã.
    2. La articolul 2, alineatele (3)-(5) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Hãrţile siturilor de importanţã comunitarã, precum şi cele ale limitelor regiunilor biogeografice se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor din România, hãrţile Direcţiei Topografice Militare, ediţia 2000, scara 1:25.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007.
    (4) Limitele siturilor de importanţã comunitarã prevãzute în anexa nr. 1, delimitate la precizia scãrii 1:10.000-1:25.000, în format digital, ca vectori cu referinţã geograficã în sistemul naţional de protecţie Stereografic 1970, se pun la dispoziţie de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web.
    (5) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului delimiteazã siturile de importanţã comunitarã conform specificaţiilor tehnice stabilite de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeanã (Inspire), la o precizie aferentã scãrii de 1:5.000."
    3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se abrogã.
    4. La articolul 4, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreunã cu codurile aferente, corespund Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeanã, precum şi concluziilor seminariilor biogeografice."
    5. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Formularele standard Natura 2000, completate pentru siturile de importanţã comunitarã prevãzute în anexa nr. 1, se publicã pe site-ul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    (2) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului raporteazã baza de date aferentã siturilor de importanţã comunitarã Direcţiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de cãtre Comisia Europeanã."
    6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 se modificã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza recomandãrilor Comisiei Europene şi ca urmare a negocierilor în cadrul seminarelor biogeografice dintre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului şi Comisia Europeanã."
    7. Anexa nr. 3 se abrogã.
    8. Anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantã din prezentul ordin.
-----
    *) Anexele nr. 1-4 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. II
    (1) Limitele siturilor de importanţã comunitarã prevãzute la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se pun la dispoziţie în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Delimitarea siturilor de importanţã comunitarã prevãzutã la art. 2 alin. (5) din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se realizeazã în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

    Bucureşti, 29 septembrie 2011.
    Nr. 2.387.    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la OMMDD 1964/2007)

                    LISTA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Denumirea sitului, unitãţile administrativ-teritoriale în care este
   localizat situl şi suprafaţa unitãţii administrativ-teritoriale cuprinsã
                             în sit (în procente)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.ROSCI0001 Aninişurile de pe Tãrlung
    Judeţul Braşov: Sãcele(<1%)

    2.ROSCI0002 Apuseni
    Judeţul Alba: Albac(31%), Arieşeni(60%), Gârda de Sus(64%), Horea(55%), Scãrişoara(67%)
    Judeţul Bihor: Budureasa(28%), Bunteşti(11%), Câmpani(46%), Nucet(46%), Pietroasa(84%)
    Judeţul Cluj: Beliş(99%), Cãlãţele(11%), Mãguri-Rãcãtãu(<1%), Mãrgãu(30%), Mãrişel(5%), Sãcuieu(6%)

    3.ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare
    Judeţul Maramureş: Baia Mare(9%)

    4.ROSCI0004 Bãgãu
    Judeţul Alba: Aiud(8%), Hopârta(2%), Lopadea Nouã(7%), Ocna Mureş(18%)

    5.ROSCI0005 Balta Albã - Amara - Jirlãu - Lacul Sãrat Câineni
    Judeţul Brãila: Galbenu(7%), Gradiştea(10%), Jirlãu(9%), Vişani(15%)
    Judeţul Buzãu: Balta Albã(30%), Boldu(12%)

    6.ROSCI0006 Balta Micã a Brãilei
    Judeţul Constanţa: Hârşova(<1%)
    Judeţul Ialomiţa: Giurgeni(2%)
    Judeţul Brãila: Berteştii de Jos(38%), Brãila(2%), Chiscani(30%), Gropeni(14%), Mãraşu(5%), Stãncuţa(35%)

    7.ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos
    Judeţul Harghita: Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrãieni(4%), Sânsimion(19%), Sântimbru(6%), Tuşnad(12%)

    8.ROSCI0008 Betfia
    Judeţul Bihor: Hidişelu de Sus(4%), Oşorhei(8%), Sânmartin(14%)

    9.ROSCI0009 Bisoca
    Judeţul Buzãu: Bisoca(13%), Mânzãleşti(2%)

    10.ROSCI0010 Bistriţa Aurie
    Judeţul Suceava: Ciocãneşti(3%), Cârlibaba(<1%), Iacobeni(<1%)

    11.ROSCI0011 Braniştea Catârilor
    Judeţul Olt: Obârşia(7%)

    12.ROSCI0012 Braţul Mãcin
    Judeţul Constanţa: Ciobanu(2%), Gârliciu(5%), Hârşova(7%)
    Judeţul Tulcea: Carcaliu(15%), Dãeni(11%), Greci(<1%), Mãcin(7%), Ostrov(10%), Peceneaga(7%), Smârdan(2%), Turcoaia(27%)
    Judeţul Brãila: Frecãţei(9%), Mãraşu(1%)

    13.ROSCI0013 Bucegi
    Judeţul Prahova: Azuga(29%), Buşteni(64%), Comarnic(18%), Sinaia(50%), Valea Doftanei(<1%)
    Judeţul Dâmboviţa: Moroeni(58%)
    Judeţul Braşov: Bran(50%), Moieciu(15%), Predeal(8%), Râşnov(21%)

    14.ROSCI0014 Bucşani
    Judeţul Dâmboviţa: Bucşani(9%), I.L. Caragiale(<1%)

    15.ROSCI0015 Buila - Vânturariţa
    Judeţul Vâlcea: Bãile Olãneşti(11%), Bãrbãteşti(15%), Costeşti(20%), Horezu(<1%)

    16.ROSCI0016 Buteasa
    Judeţul Bihor: Budureasa(1%)

    17.ROSCI0018 Cãldãrile Zãbalei
    Judeţul Vrancea: Nereju(2%)

    18.ROSCI0019 Cãlimani - Gurghiu
    Judeţul Harghita: Bilbor(4%), Joseni(5%), Praid(2%), Remetea(<1%), Subcetate(<1%), Topliţa(4%)
    Judeţul Mureş: Brâncoveneşti(<1%), Chiheru de Jos(67%), Deda(38%), Eremitu(21%), Gurghiu(15%), Hodac(<1%), Ibãneşti(72%), Lunca Bradului(99%), Ruşii-Munţi(<1%), Rãstoliţa(>99%), Sovata(71%), Stânceni(89%), Vãtava(25%)
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Bistriţa Bârgãului(<1%)
    Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor(8%), Panaci(<1%), Poiana Stampei(27%), Şaru Dornei(9%)

    19.ROSCI0020 Câmpia Careiului
    Judeţul Bihor: Curtuişeni(28%), Valea lui Mihai(47%), Şimian(40%)
    Judeţul Satu Mare: Ciumeşti(73%), Foieni(51%), Pişcolt(47%), Sanislãu(58%), Urziceni(47%)

    20.ROSCI0021 Câmpia Ierului
    Judeţul Bihor: Cherechiu(58%), Curtuişeni(15%), Diosig(2%), Sãcueni(18%), Sãlacea(46%), Tarcea(51%), Valea lui Mihai(<1%), Şimian(3%)
    Judeţul Satu Mare: Andrid(41%), Cãuaş(7%), Pir(22%), Pişcolt(<1%), Santãu(18%), Tiream(37%)

    21.ROSCI0022 Canaralele Dunãrii
    Judeţul Constanţa: Aliman(6%), Cernavodã(4%), Crucea(<1%), Ghindãreşti(22%), Horia(4%), Hârşova(10%), Ion Corvin(1%), Lipniţa(5%), Oltina(14%), Ostrov(22%), Rasova(10%), Seimeni(14%), Topalu(20%)
    Judeţul Cãlãraşi: Borcea(9%), Cãlãraşi(5%), Dichiseni(8%), Jegãlia(6%), Modelu(1%), Roseţi(6%), Unirea(9%)
    Judeţul Ialomiţa: Borduşani(5%), Fãcãeni(12%), Giurgeni(9%), Stelnica(4%)

    22.ROSCI0023 Cascada Mişina
    Judeţul Vrancea: Nistoreşti(<1%)

    23.ROSCI0024 Ceahlãu
    Judeţul Neamţ: Bicaz(14%), Bicazu Ardelean(16%), Ceahlãu(35%), Grinţieş(<1%), Taşca(7%)

    24.ROSCI0025 Cefa
    Judeţul Bihor: Cefa(36%), Mãdãras(12%), Salonta(<1%), Sânnicolau Român(21%)

    25.ROSCI0026 Cenaru
    Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos(4%)

    26.ROSCI0027 Cheile Bicazului - Hãşmaş
    Judeţul Harghita: Gheorgheni(10%), Sândominic(9%), Tulgheş(<1%)
    Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei(13%), Dãmuc(16%)

    27.ROSCI0028 Cheile Cernei
    Judeţul Hunedoara: Bunila(<1%), Lunca Cernii de Jos(3%), Topliţa(3%)

    28.ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi Mãzii
    Judeţul Hunedoara: Balşa(3%), Geoagiu(<1%)
    Judeţul Alba: Almaşu Mare(4%)

    29.ROSCI0030 Cheile Lãpuşului
    Judeţul Maramureş: Boiu Mare(2%), Coaş(2%), Copalnic-Mãnãştur(<1%), Remetea Chioarului(5%), Târgu Lãpuş(<1%), Vima Micã(9%), Şomcuţa Mare(4%)

    30.ROSCI0031 Cheile Nerei - Beuşniţa
    Judeţul Caraş-Severin: Anina(44%), Bozovici(22%), Ciclova Românã(39%), Ciuchici(<1%), Cãrbunari(42%), Dalboşeţ(<1%), Lãpuşnicu Mare(74%), Naidãş(3%), Oraviţa(20%), Sasca Montanã(39%), Socol(<1%), Şopotu Nou(24%)

    31.ROSCI0032 Cheile Rudãriei
    Judeţul Caraş-Severin: Eftimie Murgu(3%)

    32.ROSCI0033 Cheile Şugãului - Munticelu
    Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei(3%), Bicazu Ardelean(<1%)

    33.ROSCI0034 Cheile Turenilor
    Judeţul Cluj: Sãnduleşti(4%), Tureni(<1%)

    34.ROSCI0035 Cheile Turzii
    Judeţul Cluj: Mihai Viteazu(2%), Petreştii de Jos(3%), Sãnduleşti(1%)

    35.ROSCI0036 Cheile Vârghişului
    Judeţul Covasna: Vârghiş(3%)
    Judeţul Harghita: Mereşti(6%)

    36.ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos
    Judeţul Covasna: Bixad(30%), Turia(29%)
    Judeţul Harghita: Bãile Tuşnad(<1%), Cozmeni(<1%), Plãieşii de Jos(<1%), Tuşnad(<1%)

    37.ROSCI0038 Ciucaş
    Judeţul Prahova: Ceraşu(17%), Mãneciu(28%)
    Judeţul Braşov: Sãcele(19%), Tãrlungeni(11%), Vama Buzãului(34%)

    38.ROSCI0039 Ciuperceni - Desa
    Judeţul Dolj: Calafat(52%), Ciupercenii Noi(98%), Desa(>99%), Ghidici(39%), Negoi(<1%), Piscu Vechi(68%), Poiana Mare(48%), Rast(10%)

    39.ROSCI0040 Coasta Lunii
    Judeţul Cluj: Luna(6%), Viişoara(4%)
    Judeţul Mureş: Cheţani(2%)

    40.ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu
    Judeţul Vaslui: Tanacu(5%)

    41.ROSCI0042 Codru Moma
    Judeţul Arad: Archiş(5%), Dezna(5%), Hãşmaş(4%), Igneşti(4%), Moneasa(46%)
    Judeţul Bihor: Finiş(65%), Lazuri de Beiuş(52%), Lunca(35%), Rieni(42%), Tãrcaia(62%), Şoimi(3%)

    42.ROSCI0043 Comana
    Judeţul Giurgiu: Bãneasa(20%), Comana(82%), Cãlugãreni(35%), Ghimpaţi(<1%), Gostinari(27%), Greaca(2%), Hotarele(15%), Isvoarele(<1%), Mihai Bravu(66%), Prundu(18%), Schitu(8%), Singureni(18%), Stoeneşti(7%)
    Judeţul Cãlãraşi: Crivãţ(<1%), Cãscioarele(<1%)

    43.ROSCI0044 Corabia - Turnu Mãgurele
    Judeţul Teleorman: Ciuperceni(3%), Islaz(37%), Seaca(<1%), Traian(9%), Turnu Mãgurele(13%)
    Judeţul Olt: Corabia(14%), Giuvãrãşti(<1%), Gârcov(33%), Orlea(13%)

    44.ROSCI0045 Coridorul Jiului
    Judeţul Dolj: Almãj(4%), Bechet(28%), Bistreţ(43%), Braloştiţa(13%), Bratovoeşti(23%), Breasta(6%), Brãdeşti(6%), Bucovãţ(42%), Calopãr(21%), Catane(<1%), Coţofenii din Dos(10%), Coţofenii din Faţã(13%), Craiova(3%), Cârna(79%), Cãlãraşi(11%), Dobreşti(47%), Drãnic(17%), Dãbuleni(8%), Filiaşi(7%), Ghindeni(4%), Gighera(40%), Goicea(<1%), Gângiova(27%), Işalniţa(<1%), Malu Mare(4%), Mârşani(1%), Mãceşu de Jos(41%), Ostroveni(62%), Podari(9%), Rojişte(3%), Sadova(29%), Scãeşti(4%), Segarcea(<1%), Teasc(16%), Valea Stanciului(19%), Vârvoru de Jos(14%), Ţuglui(13%)
    Judeţul Olt: Ianca(5%)
    Judeţul Mehedinţi: Butoieşti(3%)
    Judeţul Gorj: Aninoasa(23%), Borãscu(<1%), Brãneşti(34%), Bâlteni(22%), Bãrbãteşti(9%), Drãguţeşti(14%), Dãneşti(6%), Fãrcãşeşti(<1%), Ioneşti(13%), Negomir(<1%), Plopşoru(53%), Sãuleşti(<1%), Turburea(3%), Turceni(27%), Urdari(34%), Ţicleni(23%), Ţânţãreni(10%)

    45.ROSCI0046 Cozia
    Judeţul Vâlcea: Berislãveşti(14%), Brezoi(29%), Bãile Olãneşti(<1%), Cãlimãneşti(46%), Muereasca(<1%), Perişani(11%), Racoviţa(22%), Sãlãtrucel(31%)

    46.ROSCI0047 Creasta Nemirei
    Judeţul Covasna: Estelnic(<1%), Lemnia(<1%)
    Judeţul Bacãu: Dofteana(5%), Dãrmãneşti(6%), Slãnic-Moldova(9%)

    47.ROSCI0048 Crişul Alb
    Judeţul Arad: Chişineu-Criş(<1%), Pilu(3%), Socodor(5%)

    48.ROSCI0049 Crişul Negru
    Judeţul Arad: Mişca(2%), Zerind(2%)
    Judeţul Bihor: Avram Iancu(3%), Batãr(4%), Ciumeghiu(<1%), Cociuba Mare(1%), Cãpâlna(4%), Tinca(3%), Şoimi(<1%)

    49.ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea
    Judeţul Bihor: Aleşd(3%), Auşeu(2%), Aştileu(2%), Ineu(<1%), Lugaşu de Jos(11%), Mãgeşti(<1%), Oradea(<1%), Oşorhei(2%), Sãcãdat(4%), Tileagd(3%), Vadu Crişului(<1%), Ţeţchea(2%)

    50.ROSCI0051 Cuşma
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Bistriţa Bârgãului(>99%), Cetate(64%), Dumitriţa(49%), Josenii Bârgãului(39%), Livezile(39%), Prundu Bârgãului(30%), Tiha Bârgãului(33%)
    Judeţul Mureş: Rãstoliţa(<1%)
    Judeţul Suceava: Poiana Stampei(<1%)

    51.ROSCI0052 Dãncioanea
    Judeţul Caraş-Severin: Bãuţar(2%)

    52.ROSCI0053 Dealul Alah Bair
    Judeţul Constanţa: Crucea(<1%)

    53.ROSCI0054 Dealul Cetãţii Deva
    Judeţul Hunedoara: Deva(2%)

    54.ROSCI0055 Dealul Cetãţii Lempeş - Mlaştina Hãrman
    Judeţul Braşov: Hãrman(1%), Sânpetru(10%)

    55.ROSCI0056 Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului
    Judeţul Braşov: Bod(<1%), Hãrman(2%), Sânpetru(<1%)
    Judeţul Covasna: Ilieni(<1%), Vâlcele(14%)

    56.ROSCI0057 Dealul Istriţa
    Judeţul Buzãu: Breaza(9%), Nãeni(<1%), Pietroasele(2%)

    57.ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Judeţul Iaşi: Leţcani(<1%), Movileni(<1%), Rediu(6%), Româneşti(6%)

    58.ROSCI0059 Dealul Perchiu
    Judeţul Bacãu: Oneşti(4%), Târgu Trotuş(<1%)

    59.ROSCI0060 Dealurile Agighiolului
    Judeţul Tulcea: Frecãţei(<1%), Mihail Kogãlniceanu(2%), Sarichioi(<1%), Tulcea(2%), Valea Nucarilor(4%)

    60.ROSCI0061 Defileul Crişului Negru
    Judeţul Bihor: Uileacu de Beiuş(7%), Şoimi(19%)

    61.ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pãdurea Craiului
    Judeţul Bihor: Aştileu(30%), Bratca(4%), Budureasa(4%), Bulz(50%), Ceica(<1%), Curãţele(<1%), Cãbeşti(14%), Dobreşti(45%), Mãgeşti(37%), Pomezeu(5%), Remetea(25%), Roşia(53%), Vadu Crişului(68%), Vârciorog(24%), Şuncuiuş(81%), Ţeţchea(<1%)
    Judeţul Cluj: Poieni(<1%)

    62.ROSCI0063 Defileul Jiului
    Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu(48%), Schela(<1%)
    Judeţul Hunedoara: Aninoasa(8%), Petroşani(<1%), Vulcan(<1%)

    63.ROSCI0064 Defileul Mureşului
    Judeţul Hunedoara: Burjuc(57%), Dobra(1%), Gurasada(33%), Ilia(3%), Zam(30%)
    Judeţul Timiş: Margina(1%), Ohaba Lungã(<1%)
    Judeţul Arad: Bata(11%), Birchiş(7%), Bârzava(10%), Conop(2%), Lipova(<1%), Petriş(21%), Sãvârşin(34%), Ususãu(<1%), Vãrãdia de Mureş(63%)

    64.ROSCI0065 Delta Dunãrii
    Judeţul Constanţa: Corbu(48%), Istria(57%), Mihai Viteazu(57%), Sãcele(9%)
    Judeţul Tulcea: Babadag(21%), Baia(<1%), Beştepe(45%), C.A. Rosetti(>99%), Ceamurlia de Jos(47%), Ceatalchioi(>99%), Chilia Veche(>99%), Crişan(>99%), Grindu(9%), Isaccea(25%), Jurilovca(67%), Luncaviţa(2%), Mahmudia(65%), Maliuc(>99%), Mihai Bravu(2%), Murighiol(88%), Niculiţel(<1%), Nufãru(40%), Pardina(>99%), Sarichioi(49%), Sfântu Gheorghe(>99%), Somova(54%), Sulina(>99%), Tulcea(31%), Valea Nucarilor(27%)
    Judeţul Galaţi: Galaţi(<1%)

    65.ROSCI0066 Delta Dunãrii - zona marinã
    Judeţul Tulcea: C.A. Rosetti(<1%), Jurilovca(<1%), Sfântu Gheorghe(<1%), Sulina(<1%)

    66.ROSCI0067 Deniz Tepe
    Judeţul Tulcea: Mihai Bravu(<1%), Mihail Kogãlniceanu(3%)

    67.ROSCI0068 Diosig
    Judeţul Bihor: Diosig(4%), Sãcueni(<1%)

    68.ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei
    Judeţul Caraş-Severin: Bãile Herculane(80%), Cornereva(54%), Mehadia(28%), Teregova(<1%), Topleţ(<1%), Zãvoi(<1%)
    Judeţul Mehedinţi: Balta(16%), Cireşu(<1%), Isverna(18%), Obârşia-Cloşani(56%), Podeni(2%)
    Judeţul Gorj: Padeş(71%), Tismana(10%)
    Judeţul Hunedoara: Râu de Mori(<1%)

    69.ROSCI0070 Drocea
    Judeţul Arad: Almaş(34%), Brazii(26%), Buteni(11%), Bârzava(34%), Chisindia(48%), Gurahonţ(4%), Sãvârşin(17%), Vãrãdia de Mureş(<1%)

    70.ROSCI0071 Dumbrãveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa
    Judeţul Constanţa: Adamclisi(17%), Aliman(45%), Chirnogeni(6%), Cobadin(5%), Deleni(14%), Dobromir(3%), Dumbrãveni(48%), Independenţa(8%), Ion Corvin(13%), Rasova(5%)

    71.ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi
    Judeţul Galaţi: Fundeni(6%)

    72.ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea
    Judeţul Constanţa: Agigea(<1%)

    73.ROSCI0074 Fãgetul Clujului - Valea Morii
    Judeţul Cluj: Ciurila(2%), Cluj-Napoca(6%), Feleacu(5%), Floreşti(1%), Tureni(<1%)

    74.ROSCI0075 Pãdurea Pãtrãuţi
    Judeţul Suceava: Adâncata(15%), Calafindeşti(3%), Dãrmãneşti(7%), Grãmeşti(<1%), Mitocu Dragomirnei(46%), Pãtrãuţi(48%), Suceava(<1%), Zamostea(32%), Zvoriştea(17%), Şerbãuţi(24%)

    75.ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlãu
    Judeţul Iaşi: Deleni(47%), Hârlãu(5%), Lespezi(<1%), Sireţel(32%)
    Judeţul Suceava: Dolhasca(15%)
    Judeţul Botoşani: Copãlãu(<1%), Corni(29%), Coşula(50%), Cristeşti(2%), Curteşti(8%), Flãmânzi(5%), Frumuşica(42%), Tudora(40%), Vlãdeni(2%), Vorona(23%)

    76.ROSCI0077 Fânaţele Bârca
    Judeţul Iaşi: Miroslava(<1%), Mogoşeşti(2%), Voineşti(<1%)

    77.ROSCI0079 Fânaţele de pe Dealul Corhan - Sãbed
    Judeţul Mureş: Ceuaşu de Câmpie(5%), Şincai(<1%)

    78.ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni
    Judeţul Vaslui: Negreşti(<1%), Rebricea(<1%)

    79.ROSCI0081 Fâneţele seculare Frumoasa
    Judeţul Suceava: Moara(<1%)

    80.ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare
    Judeţul Suceava: Bosanci(<1%)

    81.ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar
    Judeţul Constanţa: Ciocârlia(<1%), Murfatlar(9%)

    82.ROSCI0084 Ferice - Plai
    Judeţul Bihor: Budureasa(6%), Curãţele(<1%)

    83.ROSCI0085 Frumoasa
    Judeţul Vâlcea: Brezoi(5%), Câineni(5%), Malaia(4%), Voineasa(48%)
    Judeţul Hunedoara: Beriu(<1%), Orãştioara de Sus(10%), Petrila(<1%), Petroşani(<1%)
    Judeţul Sibiu: Boiţa(88%), Cisnãdie(52%), Cristian(34%), Gura Râului(55%), Jina(84%), Orlat(29%), Râu Sadului(44%), Rãşinari(42%), Sadu(20%), Sibiu(8%), Sãlişte(22%), Tilişca(15%), Tãlmaciu(85%), Şelimbãr(<1%)
    Judeţul Alba: Cugir(22%), Pianu(1%), Sãsciori(<1%), Şugag(72%)

    84.ROSCI0086 Gãina - Lucina
    Judeţul Suceava: Cârlibaba(<1%), Moldova-Suliţa(8%)

    85.ROSCI0087 Grãdiştea Muncelului - Ciclovina
    Judeţul Hunedoara: Baru(41%), Beriu(<1%), Boşorod(42%), Bãniţa(62%), Orãştioara de Sus(59%), Petrila(2%), Petroşani(5%), Pui(38%)
    Judeţul Alba: Cugir(<1%)

    86.ROSCI0088 Gura Vedei - Şaica - Slobozia
    Judeţul Teleorman: Bragadiru(<1%), Bujoru(<1%), Nãsturelu(14%), Pietroşani(14%)
    Judeţul Giurgiu: Giurgiu(2%), Gostinu(22%), Gãujani(7%), Malu(13%), Oinacu(9%), Prundu(8%), Slobozia(9%), Vedea(13%)
    Judeţul Cãlãraşi: Chirnogi(2%)

    87.ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoşului
    Judeţul Maramureş: Budeşti(<1%), Cavnic(2%), Deseşti(2%), Ocna Şugatag(1%), Şişeşti(2%)

    88.ROSCI0090 Harghita Mãdãraş
    Judeţul Harghita: Cârţa(2%), Cãpâlniţa(27%), Dãneşti(34%), Mãdãraş(46%), Racu(15%), Siculeni(5%), Suseni(6%), Vlãhiţa(8%), Zetea(17%)

    89.ROSCI0091 Herculian
    Judeţul Covasna: Brãduţ(46%), Bãţani(23%)
    Judeţul Harghita: Mereşti(<1%), Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrãieni(<1%), Sânsimion(<1%), Sântimbru(<1%), Tuşnad(<1%)

    90.ROSCI0092 Igniş
    Judeţul Maramureş: Baia Mare(<1%), Câmpulung la Tisa(3%), Deseşti(25%), Giuleşti(31%), Ocna Şugatag(33%), Sarasãu(<1%), Sighetu Marmaţiei(39%), Sãpânţa(36%)

    91.ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Micã - Slimnic
    Judeţul Sibiu: Sibiu(<1%), Slimnic(<1%), Şura Mare(3%), Şura Micã(<1%)

    92.ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia
    Judeţul Constanţa: Mangalia(<1%)

    93.ROSCI0095 La Sãrãtura
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Şintereag(<1%)

    94.ROSCI0096 Lacul Bâlbâitoarea
    Judeţul Prahova: Starchiojd(<1%)

    95.ROSCI0097 Lacul Negru
    Judeţul Vrancea: Nistoreşti(<1%), Pauleşti(<1%)

    96.ROSCI0098 Lacul Peţea
    Judeţul Bihor: Oradea(<1%), Sânmartin(<1%)

    97.ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida
    Judeţul Cluj: Bonţida(16%), Cãianu(<1%), Fizeşu Gherlii(3%), Geaca(5%), Gherla(2%), Jucu(6%), Pãlatca(<1%), Sic(16%), Ţaga(4%)

    98.ROSCI0100 Lacurile Fãrãgãu - Glodeni
    Judeţul Mureş: Bãla(<1%), Fãrãgãu(1%), Glodeni(2%), Voivodeni(2%)

    99.ROSCI0101 Larion
    Judeţul Suceava: Coşna(3%), Poiana Stampei(1%)
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Lunca Ilvei(18%)

    100.ROSCI0102 Leaota
    Judeţul Argeş: Dragoslavele(3%)
    Judeţul Dâmboviţa: Moroeni(1%)
    Judeţul Braşov: Fundata(<1%), Moieciu(6%)

    101.ROSCI0103 Lunca Buzãului
    Judeţul Buzãu: Berca(2%), Buzãu(4%), C.A. Rosetti(6%), Cilibia(7%), Cislãu(2%), Gãlbinaşi(9%), Mãgura(6%), Mãrãcineni(10%), Nehoiu(<1%), Pârscov(2%), Pãnãtãu(3%), Pãtârlagele(2%), Robeasca(19%), Siriu(<1%), Sãgeata(9%), Sãpoca(10%), Unguriu(8%), Vadu Paşii(6%), Verneşti(2%), Vipereşti(4%)
    Judeţul Brãila: Fãurei(8%), Galbenu(<1%), Jirlãu(9%), Surdila-Greci(2%), Vişani(2%)

    102.ROSCI0104 Lunca Inferioarã a Crişului Repede
    Judeţul Bihor: Borş(<1%), Girişu de Criş(7%), Oradea(<1%), Sântandrei(7%), Toboliu(3%)

    103.ROSCI0105 Lunca Joasã a Prutului
    Judeţul Tulcea: Grindu(<1%)
    Judeţul Galaţi: Cavadineşti(11%), Folteşti(3%), Frumuşiţa(5%), Galaţi(7%), Mãstãcani(3%), Oancea(15%), Suceveni(6%), Tuluceşti(<1%), Vlãdeşti(9%)
    Judeţul Vaslui: Blãgeşti(<1%), Murgeni(<1%)

    104.ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului
    Judeţul Giurgiu: Floreşti-Stoeneşti(<1%), Gãiseni(8%), Vânãtorii Mici(3%)
    Judeţul Dâmboviţa: Corbii Mari(3%), Costeştii din Vale(6%), Gãeşti(<1%), Mogoşani(12%), Mãtãsaru(5%), Odobeşti(15%), Petreşti(10%), Potlogi(5%), Ulieşti(6%)

    105.ROSCI0107 Lunca Mirceşti
    Judeţul Iaşi: Mirceşti(2%)

    106.ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior
    Judeţul Timiş: Cenad(13%), Periam(3%), Saravale(3%), Sânnicolau Mare(<1%), Sânpetru Mare(10%)
    Judeţul Arad: Arad(7%), Felnac(30%), Nãdlac(3%), Pecica(15%), Secusigiu(38%), Semlac(8%), Zãdãreni(16%), Şeitin(11%)

    107.ROSCI0109 Lunca Timişului
    Judeţul Timiş: Belinţ(<1%), Boldur(1%), Bucovãţ(2%), Buziaş(3%), Chevereşu Mare(17%), Ciacova(5%), Coşteiu(1%), Foeni(2%), Ghilad(3%), Giera(1%), Giroc(12%), Giulvãz(5%), Lugoj(<1%), Moşniţa Nouã(14%), Parţa(4%), Peciu Nou(1%), Pãdureni(28%), Racoviţa(14%), Recaş(<1%), Sacoşu Turcesc(5%), Topolovãţu Mare(<1%), Şag(9%)

    108.ROSCI0110 Mãgurile Bãiţei
    Judeţul Hunedoara: Bãiţa(2%)

    109.ROSCI0111 Mestecãnişul de la Reci
    Judeţul Covasna: Ozun(16%), Reci(16%)

    110.ROSCI0112 Mlaca Tãtarilor
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(<1%)

    111.ROSCI0113 Mlaştina dupã Luncã
    Judeţul Harghita: Suseni(<1%), Voşlãbeni(3%)

    112.ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei
    Judeţul Constanţa: Mangalia(4%)

    113.ROSCI0115 Mlaştina Satchinez
    Judeţul Timiş: Biled(<1%), Orţişoara(1%), Satchinez(14%), Variaş(2%)
    Judeţul Arad: Vinga(3%)

    114.ROSCI0116 Molhaşurile Cãpãţânei
    Judeţul Alba: Bistra(4%)
    Judeţul Cluj: Mãguri-Rãcãtãu(<1%)

    115.ROSCI0117 Movila lui Burcel
    Judeţul Vaslui: Micleşti(<1%)

    116.ROSCI0118 Movilele de la Pãucea
    Judeţul Sibiu: Blãjel(<1%)

    117.ROSCI0119 Muntele Mare
    Judeţul Alba: Bistra(4%), Lupşa(<1%), Poşaga(5%)
    Judeţul Cluj: Valea Ierii(3%)

    118.ROSCI0120 Muntele Tâmpa
    Judeţul Braşov: Braşov(1%)

    119.ROSCI0121 Muntele Vulcan
    Judeţul Hunedoara: Blãjeni(<1%), Buceş(<1%)
    Judeţul Alba: Ciuruleasa(<1%)

    120.ROSCI0122 Munţii Fãgãraş
    Judeţul Argeş: Albeştii de Muscel(<1%), Arefu(89%), Berevoeşti(<1%), Brãduleţ(7%), Lereşti(38%), Nucşoara(85%), Rucãr(54%), Sãlãtrucu(62%), Valea Mare Pravãţ(4%)
    Judeţul Vâlcea: Boişoara(33%), Câineni(45%), Perişani(47%), Titeşti(<1%)
    Judeţul Braşov: Drãguş(42%), Hârseni(58%), Lisa(56%), Recea(48%), Sâmbãta de Sus(50%), Ucea(40%), Viştea(30%), Zãrneşti(17%), Şinca(35%), Şinca Nouã(5%)
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(36%), Avrig(25%), Boiţa(<1%), Cârţişoara(64%), Porumbacu de Jos(42%), Racoviţa(24%), Turnu Roşu(51%)

    121.ROSCI0123 Munţii Mãcinului
    Judeţul Tulcea: Cerna(23%), Greci(42%), Hamcearca(35%), Horia(<1%), Jijila(5%), Luncaviţa(16%), Mãcin(16%), Turcoaia(2%)

    122.ROSCI0124 Munţii Maramureşului
    Judeţul Maramureş: Bistra(78%), Borşa(53%), Leordina(1%), Moisei(6%), Petrova(2%), Poienile de sub Munte(88%), Repedea(82%), Ruscova(28%), Sãcel(<1%), Vişeu de Jos(1%), Vişeu de Sus(84%)
    Judeţul Suceava: Cârlibaba(<1%)

    123.ROSCI0125 Munţii Rodnei
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Maieru(56%), Parva(17%), Rebrişoara(32%), Rodna(55%), Romuli(8%), Sângeorz-Bãi(39%), Telciu(11%), Şanţ(31%)
    Judeţul Maramureş: Borşa(10%), Moisei(42%), Sãcel(9%)
    Judeţul Suceava: Cârlibaba(<1%)

    124.ROSCI0126 Munţii Ţarcu
    Judeţul Caraş-Severin: Armeniş(35%), Bolvaşniţa(62%), Bãuţar(<1%), Cornereva(1%), Marga(<1%), Slatina-Timiş(26%), Teregova(43%), Turnu Ruieni(39%), Zãvoi(60%)
    Judeţul Gorj: Padeş(<1%)
    Judeţul Hunedoara: Râu de Mori(<1%)

    125.ROSCI0127 Muntioru Ursoaia
    Judeţul Buzãu: Bisoca(2%)
    Judeţul Vrancea: Vintileasca(<1%)

    126.ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est
    Judeţul Vâlcea: Malaia(<1%), Vaideeni(11%)
    Judeţul Gorj: Baia de Fier(83%), Bumbeşti-Jiu(15%), Crasna(61%), Muşeteşti(58%), Novaci(53%), Polovragi(77%)
    Judeţul Hunedoara: Petroşani(<1%)

    127.ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
    Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu(7%), Godineşti(8%), Padeş(23%), Peştişani(69%), Runcu(86%), Schela(84%), Stãneşti(67%), Tismana(82%), Turcineşti(2%)
    Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramã(<1%)
    Judeţul Hunedoara: Lupeni(<1%), Uricani(3%), Vulcan(<1%)

    128.ROSCI0130 Oituz - Ojdula
    Judeţul Covasna: Breţcu(53%), Ghelinţa(<1%), Lemnia(14%), Ojdula(70%)
    Judeţul Vrancea: Tulnici(<1%)
    Judeţul Bacãu: Mãnãstirea Caşin(<1%), Oituz(<1%), Slãnic-Moldova(<1%)

    129.ROSCI0131 Olteniţa - Mostiştea - Chiciu
    Judeţul Cãlãraşi: Alexandru Odobescu(1%), Chiselet(13%), Ciocãneşti(11%), Cuza Voda(2%), Cãlãraşi(<1%), Dorobanţu(12%), Frãsinet(9%), Grãdiştea(7%), Independenţa(<1%), Mânãstirea(18%), Olteniţa(7%), Spanţov(8%), Ulmu(13%), Valea Argovei(9%)
    Judeţul Constanţa: Ostrov(<1%)

    130.ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu
    Judeţul Vâlcea: Câineni(<1%), Racoviţa(2%)
    Judeţul Sibiu: Alţina(<1%), Arpaşu de Jos(<1%), Avrig(1%), Boiţa(<1%), Bârghiş(<1%), Cisnãdie(2%), Cârţa(4%), Marpod(<1%), Nocrich(<1%), Porumbacu de Jos(<1%), Racoviţa(2%), Roşia(<1%), Sadu(9%), Turnu Roşu(1%), Tãlmaciu(<1%), Şelimbãr(4%)
    Judeţul Braşov: Beclean(3%), Fãgãraş(1%), Mândra(2%), Ucea(1%), Viştea(1%), Voila(2%), Şercaia(<1%)

    131.ROSCI0133 Pãdurea Bãdeana
    Judeţul Vaslui: Pogoneşti(<1%), Tutova(1%)

    132.ROSCI0134 Pãdurea Balta - Munteni
    Judeţul Galaţi: Negrileşti(2%)

    133.ROSCI0135 Pãdurea Bârnova - Repedea
    Judeţul Iaşi: Bârnova(31%), Ciurea(27%), Comarna(<1%), Dobrovãţ(49%), Grajduri(34%), Iaşi(<1%), Mogoşeşti(<1%), Schitu Duca(31%), Scânteia(<1%), Tomeşti(<1%)
    Judeţul Vaslui: Tãcuta(<1%)

    134.ROSCI0136 Pãdurea Bejan
    Judeţul Hunedoara: Cârjiţi(<1%), Deva(1%)

    135.ROSCI0137 Pãdurea Bogãţii
    Judeţul Braşov: Apaţa(<1%), Comãna(<1%), Crizbav(<1%), Feldioara(<1%), Hoghiz(22%), Mãieruş(38%)

    136.ROSCI0138 Pãdurea Bolintin
    Judeţul Giurgiu: Bolintin-Vale(21%), Bucşani(7%), Crevedia Mare(27%), Grãdinari(3%), Gãiseni(36%), Ogrezeni(9%), Vânãtorii Mici(6%)

    137.ROSCI0139 Pãdurea Breana - Roşcani
    Judeţul Galaţi: Bãneasa(2%)

    138.ROSCI0140 Pãdurea Cãlugãreascã
    Judeţul Olt: Drãgãneşti-Olt(<1%), Dãneasa(12%), Radomireşti(<1%), Stoicãneşti(<1%)

    139.ROSCI0141 Pãdurea Ciornohal
    Judeţul Botoşani: Cãlãraşi(5%), Santa Mare(<1%)

    140.ROSCI0142 Pãdurea Dãlhãuţi
    Judeţul Vrancea: Coteşti(<1%), Cârligele(5%)

    141.ROSCI0143 Pãdurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului
    Judeţul Braşov: Şoarş(<1%)

    142.ROSCI0144 Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcãretului
    Judeţul Braşov: Beclean(<1%), Cincu(<1%), Voila(<1%)

    143.ROSCI0145 Pãdurea de la Alparea
    Judeţul Bihor: Copãcel(<1%), Oşorhei(7%)

    144.ROSCI0146 Pãdurea de stejar pufos de la Hoia
    Judeţul Cluj: Baciu(<1%), Floreşti(<1%)

    145.ROSCI0147 Padurea de stejar pufos de la Mirãslãu
    Judeţul Alba: Mirãslãu(<1%)

    146.ROSCI0148 Pãdurea de stejar pufos de la Petiş
    Judeţul Sibiu: Şeica Mare(<1%)

    147.ROSCI0149 Pãdurea Eseschioi - Lacul Bugeac
    Judeţul Constanţa: Lipniţa(1%), Ostrov(16%)

    148.ROSCI0151 Pãdurea Gârboavele
    Judeţul Galaţi: Tuluceşti(3%)

    149.ROSCI0152 Pãdurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea
    Judeţul Iaşi: Dagâţa(10%), Dumeşti(16%), Horleşti(35%), Mãdârjac(71%), Popeşti(22%), Sineşti(49%), Tansa(<1%), Voineşti(9%), Ţibana(14%), Ţibãneşti(24%)
    Judeţul Neamţ: Stãniţa(27%)

    150.ROSCI0153 Pãdurea Glodeasa
    Judeţul Prahova: Valea Doftanei(2%)

    151.ROSCI0154 Pãdurea Glodeni
    Judeţul Mureş: Ceuaşu de Câmpie(1%), Glodeni(17%), Târgu Mureş(<1%)

    152.ROSCI0155 Pãdurea Goronişte
    Judeţul Bihor: Husasãu de Tinca(<1%), Tinca(7%), Tulca(<1%)

    153.ROSCI0156 Munţii Goşman
    Judeţul Neamţ: Alexandru cel Bun(53%), Dumbrava Roşie(19%), Piatra Şoimului(56%), Piatra-Neamţ(26%), Pângãraţi(10%), Tarcãu(<1%)

    154.ROSCI0157 Pãdurea Hagieni - Cotul Vãii
    Judeţul Constanţa: Albeşti(17%), Limanu(12%), Mangalia(2%), Negru Vodã(4%), Pecineaga(<1%)

    155.ROSCI0158 Pãdurea Bãlteni - Hârboanca
    Judeţul Vaslui: Bãlteni(15%), Deleşti(1%), Puşcaşi(<1%), Vaslui(<1%), Ştefan cel Mare(<1%)

    156.ROSCI0159 Pãdurea Homiţa
    Judeţul Iaşi: Cristeşti(<1%), Moţca(<1%)

    157.ROSCI0160 Pãdurea Icuşeni
    Judeţul Iaşi: Golãieşti(<1%)

    158.ROSCI0161 Pãdurea Medeleni
    Judeţul Iaşi: Golãieşti(<1%), Victoria(2%)

    159.ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
    Judeţul Brãila: Mãxineni(5%), Siliştea(3%), Vãdeni(5%)
    Judeţul Galaţi: Braniştea(10%), Cosmeşti(27%), Fundeni(9%), Independenţa(19%), Iveşti(5%), Lieşti(3%), Movileni(34%), Nicoreşti(16%), Nãmoloasa(16%), Piscu(8%), Poiana(39%), Slobozia Conachi(<1%), Tudor Vladimirescu(19%), Umbrãreşti(17%), Şendreni(3%)
    Judeţul Vrancea: Adjud(28%), Bilieşti(26%), Garoafa(16%), Homocea(9%), Mãicãneşti(<1%), Mãrãşeşti(18%), Nãneşti(13%), Ploscuţeni(30%), Pufeşti(18%), Rugineşti(7%), Suraia(13%), Vulturu(4%), Vânãtori(11%)
    Judeţul Bacãu: Urecheşti(9%)

    160.ROSCI0163 Pãdurea Mogoş - Mâţele
    Judeţul Galaţi: Scânteieşti(1%)

    161.ROSCI0164 Pãdurea Plopeni
    Judeţul Prahova: Bãicoi(1%), Cocorãştii Mislii(<1%), Plopeni(<1%)

    162.ROSCI0165 Pãdurea Pogãneşti
    Judeţul Galaţi: Suceveni(3%)

    163.ROSCI0166 Pãdurea Reşca Hotãrani
    Judeţul Olt: Dobrosloveni(14%), Fãlcoiu(<1%), Fãrcaşele(16%), Mãrunţei(<1%)

    164.ROSCI0167 Pãdurea Roşcani
    Judeţul Iaşi: Roşcani(1%)

    165.ROSCI0168 Pãdurea Sarului
    Judeţul Olt: Bobiceşti(21%), Cârlogani(<1%), Gãneasa(21%), Morunglav(62%), Piatra-Olt(7%), Pleşoiu(<1%)
    Judeţul Vâlcea: Laloşu(<1%)

    166.ROSCI0169 Pãdurea Seaca - Movileni
    Judeţul Vaslui: Coroieşti(<1%)

    167.ROSCI0170 Pãdurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
    Judeţul Braşov: Hãrman(2%), Prejmer(4%)

    168.ROSCI0171 Pãdurea şi pajiştile de la Mârzeşti
    Judeţul Iaşi: Popricani(<1%), Rediu(4%)

    169.ROSCI0172 Pãdurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac
    Judeţul Constanţa: Aliman(8%), Bãneasa(23%), Dobromir(1%), Ion Corvin(17%), Lipniţa(21%), Oltina(34%)

    170.ROSCI0173 Pãdurea Stârmina
    Judeţul Mehedinţi: Burila Mare(2%), Devesel(7%), Hinova(23%), Rogova(5%)

    171.ROSCI0174 Pãdurea Studiniţa
    Judeţul Olt: Studina(2%)

    172.ROSCI0175 Pãdurea Tãlãşmani
    Judeţul Galaţi: Bereşti(1%)
    Judeţul Vaslui: Vinderei(<1%)

    173.ROSCI0176 Pãdurea Tãtãruşi
    Judeţul Iaşi: Cristeşti(<1%), Tãtãruşi(<1%), Valea Seacã(<1%)

    174.ROSCI0177 Pãdurea Topana
    Judeţul Olt: Topana(26%)
    Judeţul Argeş: Ciomãgeşti(<1%), Uda(<1%)

    175.ROSCI0178 Pãdurea Torceşti
    Judeţul Galaţi: Iveşti(<1%), Umbrãreşti(2%)

    176.ROSCI0179 Pãdurea Troianu
    Judeţul Teleorman: Troianul(1%)

    177.ROSCI0181 Pãdurea Uricani
    Judeţul Iaşi: Miroslava(1%)

    178.ROSCI0182 Pãdurea Verdele
    Judeţul Vrancea: Nistoreşti(1%)

    179.ROSCI0183 Pãdurea Vlãdila
    Judeţul Olt: Redea(<1%), Vlãdila(16%)

    180.ROSCI0184 Pãdurea Zamostea - Lunca
    Judeţul Suceava: Grãmeşti(<1%), Zamostea(4%), Zvoriştea(<1%)
    Judeţul Botoşani: Cândeşti(<1%), Vârfu Câmpului(<1%)

    181.ROSCI0185 Pãduricea de la Santãu
    Judeţul Bihor: Borş(2%)

    182.ROSCI0186 Pãdurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare
    Judeţul Sibiu: Dumbrãveni(<1%), Hoghilag(1%)
    Judeţul Mureş: Bãlãuşeri(<1%), Daneş(1%), Nadeş(<1%), Sighişoara(<1%), Viişoara(<1%)

    183.ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu
    Judeţul Alba: Blaj(<1%), Bucerdea Grânoasã(20%), Fãrãu(15%), Hopârta(45%), Jidvei(<1%), Lopadea Nouã(48%), Rãdeşti(21%), Sâncel(26%), Teiuş(1%), Şona(44%)

    184.ROSCI0188 Parâng
    Judeţul Gorj: Baia de Fier(<1%), Bumbeşti-Jiu(5%), Crasna(13%), Muşeteşti(<1%), Novaci(29%)
    Judeţul Vâlcea: Malaia(11%), Voineasa(14%)
    Judeţul Hunedoara: Petrila(18%), Petroşani(26%)

    185.ROSCI0189 Pârâul Barlangos
    Judeţul Harghita: Suseni(<1%)

    186.ROSCI0190 Penteleu
    Judeţul Covasna: Comandãu(<1%), Zagon(<1%)
    Judeţul Buzãu: Gura Teghii(24%)

    187.ROSCI0191 Peştera Limanu
    Judeţul Constanţa: Limanu(<1%), Mangalia(<1%)

    188.ROSCI0192 Peştera Mãgurici
    Judeţul Sãlaj: Ileanda(<1%)
    Judeţul Maramureş: Boiu Mare(<1%), Valea Chioarului(<1%)

    189.ROSCI0193 Peştera Tãuşoare
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Rebrişoara(<1%)

    190.ROSCI0194 Piatra Craiului
    Judeţul Argeş: Dragoslavele(9%), Dâmbovicioara(74%), Rucãr(14%)
    Judeţul Braşov: Bran(2%), Fundata(12%), Moieciu(19%), Zãrneşti(17%)

    191.ROSCI0195 Piatra Mare
    Judeţul Braşov: Predeal(10%), Sãcele(10%)

    192.ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor
    Judeţul Suceava: Crucea(1%), Dorna-Arini(2%)

    193.ROSCI0197 Plaja submersã Eforie Nord - Eforie Sud
    Judeţul Constanţa: Eforie(<1%)

    194.ROSCI0198 Platoul Mehedinţi
    Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramã(74%), Bala(3%), Balta(73%), Cireşu(>99%), Godeanu(69%), Iloviţa(35%), Isverna(77%), Izvoru Bârzii(13%), Obârşia-Cloşani(44%), Podeni(98%), Ponoarele(63%)
    Judeţul Caraş-Severin: Bãile Herculane(<1%), Mehadia(<1%), Topleţ(<1%)
    Judeţul Gorj: Padeş(5%)

    195.ROSCI0199 Platoul Meledic
    Judeţul Buzãu: Lopãtari(<1%), Mânzãleşti(1%)

    196.ROSCI0200 Platoul Vaşcãu
    Judeţul Arad: Dezna(<1%), Gurahonţ(<1%)
    Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(2%), Cãrpinet(55%), Vaşcãu(15%)

    197.ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean
    Judeţul Constanţa: Pantelimon(<1%), Vulturu(<1%)
    Judeţul Tulcea: Babadag(38%), Baia(29%), Beidaud(22%), Casimcea(23%), Ceamurlia de Jos(1%), Cerna(8%), Ciucurova(68%), Dorobanţu(46%), Dãeni(<1%), Frecãţei(11%), Hamcearca(39%), Horia(27%), Isaccea(21%), Izvoarele(48%), Jurilovca(2%), Luncaviţa(14%), Mihai Bravu(5%), Nalbant(40%), Niculiţel(47%), Ostrov(5%), Peceneaga(14%), Sarichioi(11%), Slava Cerchezã(65%), Somova(4%), Stejaru(45%), Topolog(24%), Valea Teilor(59%)

    198.ROSCI0202 Silvostepa Olteniei
    Judeţul Dolj: Brabova(<1%), Carpen(5%), Cioroiaşi(<1%), Orodel(<1%), Perişor(43%), Pleniţa(10%), Radovan(24%), Seaca de Pãdure(26%), Sãlcuţa(7%), Vela(3%), Verbiţa(34%), Vârvoru de Jos(<1%), Întorsura(<1%)
    Judeţul Mehedinţi: Bãlãciţa(<1%)

    199.ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi
    Judeţul Argeş: Negraşi(<1%)

    200.ROSCI0204 Poiana Muntioru
    Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos(<1%), Nereju(<1%), Vintileasca(<1%)

    201.ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului
    Judeţul Braşov: Mândra(<1%), Şercaia(4%), Şinca(<1%)

    202.ROSCI0206 Porţile de Fier
    Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol(22%), Drobeta-Turnu Severin(52%), Dubova(94%), Eşelniţa(58%), Iloviţa(65%), Izvoru Bârzii(<1%), Orşova(83%), Sviniţa(>99%)
    Judeţul Caraş-Severin: Berzasca(93%), Bãnia(<1%), Coronini(>99%), Cãrbunari(35%), Gârnic(>99%), Moldova Nouã(85%), Naidãş(<1%), Pojejena(99%), Sasca Montanã(<1%), Sicheviţa(85%), Socol(19%), Topleţ(9%), Şopotu Nou(28%)

    203.ROSCI0207 Postãvarul
    Judeţul Braşov: Braşov(3%), Predeal(6%), Râşnov(<1%), Sãcele(<1%)

    204.ROSCI0208 Putna - Vrancea
    Judeţul Buzãu: Gura Teghii(<1%)
    Judeţul Vrancea: Negrileşti(<1%), Nistoreşti(9%), Pauleşti(86%), Soveja(<1%), Tulnici(92%)
    Judeţul Covasna: Breţcu(<1%), Covasna(<1%), Ghelinţa(<1%), Ojdula(<1%), Zãbala(<1%)
    Judeţul Bacãu: Mãnãstirea Caşin(<1%)

    205.ROSCI0209 Racâş - Hida
    Judeţul Sãlaj: Bãlan(1%), Hida(1%)

    206.ROSCI0210 Râpa Lechinţa
    Judeţul Mureş: Cuci(<1%), Iernut(2%)

    207.ROSCI0211 Podişul Secaşelor
    Judeţul Sibiu: Apoldu de Jos(14%), Loamneş(7%), Ludoş(12%), Ocna Sibiului(<1%), Pãuca(11%) Judeţul Alba: Alba Iulia(2%), Berghin(3%), Blaj(<1%), Cergãu(<1%), Daia Românã(5%), Doştat(18%), Ohaba(4%), Roşia de Secaş(10%), Sebeş(4%), Şpring(21%)

    208.ROSCI0212 Rarãu - Giumalãu
    Judeţul Suceava: Crucea(4%), Câmpulung Moldovenesc(4%), Dorna-Arini(<1%), Pojorâta(3%), Stulpicani(5%)

    209.ROSCI0213 Râul Prut
    Judeţul Galaţi: Cavadineşti(<1%)
    Judeţul Vaslui: Berezeni(2%), Drânceni(6%), Duda-Epureni(<1%), Fãlciu(12%), Lunca Banului(6%), Murgeni(13%), Stãnileşti(9%), Vetrişoaia(10%)
    Judeţul Iaşi: Bivolari(5%), Golãieşti(7%), Gorban(16%), Grozeşti(6%), Prisãcani(12%), Probota(<1%), Trifeşti(11%), Ungheni(3%), Victoria(10%), Ţuţora(10%)

    210.ROSCI0214 Râul Tur
    Judeţul Satu Mare: Agriş(19%), Botiz(<1%), Cãlineşti-Oaş(42%), Gherţa Micã(34%), Halmeu(3%), Lazuri(20%), Livada(44%), Medieşu Aurit(15%), Micula(55%), Oraşu Nou(40%), Porumbeşti(22%), Turulung(41%), Turţ(2%)

    211.ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
    Judeţul Constanţa: Cogealac(3%), Grãdina(15%), Mihail Kogãlniceanu(2%), Pantelimon(3%), Târguşor(29%)

    212.ROSCI0216 Reghiu Scruntar
    Judeţul Vrancea: Reghiu(2%)

    213.ROSCI0217 Retezat
    Judeţul Gorj: Padeş(<1%), Tismana(3%)
    Judeţul Hunedoara: Pui(<1%), Râu de Mori(54%), Sãlaşu de Sus(40%), Uricani(17%)
    Judeţul Caraş-Severin: Teregova(<1%), Zãvoi(22%)

    214.ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina - Ineu
    Judeţul Arad: Bocsig(17%), Buteni(8%), Chisindia(<1%), Ineu(13%), Şilindia(<1%)

    215.ROSCI0219 Rusca Montanã
    Judeţul Caraş-Severin: Bãuţar(<1%), Glimboca(<1%), Marga(<1%), Obreja(<1%), Oţelu Roşu(<1%), Rusca Montanã(82%), Zãvoi(<1%)
    Judeţul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos(<1%)
    Judeţul Timiş: Nãdrag(<1%), Tomeşti(<1%)

    216.ROSCI0220 Sãcueni
    Judeţul Bihor: Sãcueni(5%)

    217.ROSCI0221 Sãrãturile din valea Ilenei
    Judeţul Iaşi: Dumeşti(1%), Leţcani(<1%), Româneşti(<1%)

    218.ROSCI0222 Sãrãturile Jijia Inferioarã - Prut
    Judeţul Iaşi: Andrieşeni(3%), Gropniţa(15%), Movileni(15%), Popricani(16%), Probota(14%), Trifeşti(2%), Victoria(3%), Vlãdeni(30%), Ţigãnãşi(47%)

    219.ROSCI0223 Sãrãturile Ocna Veche
    Judeţul Cluj: Turda(1%)

    220.ROSCI0224 Scroviştea
    Judeţul Dâmboviţa: Niculeşti(<1%)
    Judeţul Ilfov: Ciolpani(27%), Periş(29%), Snagov(<1%)
    Judeţul Prahova: Poienarii Burchii(<1%)

    221.ROSCI0225 Seaca - Optãşani
    Judeţul Olt: Cungrea(<1%), Leleasca(1%), Poboru(22%), Spineni(6%)

    222.ROSCI0226 Semenic - Cheile Caraşului
    Judeţul Caraş-Severin: Anina(35%), Bozovici(23%), Brebu Nou(<1%), Caraşova(70%), Ciudanoviţa(<1%), Goruia(15%), Mehadica(<1%), Prigor(23%), Reşiţa(9%), Teregova(8%), Ticvaniu Mare(<1%), Vãliug(59%)

    223.ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare
    Judeţul Braşov: Buneşti(98%), Caţa(<1%), Jibert(17%), Rupea(9%)
    Judeţul Sibiu: Agnita(8%), Aţel(<1%), Biertan(89%), Bârghiş(3%), Dumbrãveni(22%), Hoghilag(42%), Iacobeni(<1%), Laslea(93%), Moşna(<1%)
    Judeţul Mureş: Albeşti(35%), Apold(89%), Daneş(71%), Saschiz(98%), Sighişoara(40%), Vânãtori(81%)
    Judeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(<1%)

    224.ROSCI0228 Şindriliţa
    Judeţul Vrancea: Nereju(5%), Nistoreşti(<1%)

    225.ROSCI0229 Siriu
    Judeţul Buzãu: Chiojdu(10%), Siriu(22%)
    Judeţul Covasna: Sita Buzãului(<1%)

    226.ROSCI0230 Slãnic
    Judeţul Bacãu: Dofteana(2%), Slãnic-Moldova(9%)

    227.ROSCI0231 Nãdab - Socodor - Vãrşad
    Judeţul Arad: Chişineu-Criş(5%), Grãniceri(21%), Macea(19%), Pilu(12%), Socodor(14%), Şimand(6%)

    228.ROSCI0232 Someşul Mare Superior
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Feldru(<1%), Ilva Micã(<1%), Nãsãud(<1%), Rebrişoara(<1%)

    229.ROSCI0233 Someşul Rece
    Judeţul Alba: Câmpeni(<1%)
    Judeţul Cluj: Mãguri-Rãcãtãu(31%), Valea Ierii(<1%)

    230.ROSCI0234 Stânca - Ştefãneşti
    Judeţul Botoşani: Ştefãneşti(<1%)

    231.ROSCI0235 Stânca Tohani
    Judeţul Prahova: Gura Vadului(1%)

    232.ROSCI0236 Strei - Haţeg
    Judeţul Hunedoara: Baru(48%), Bretea Românã(<1%), Bãniţa(<1%), General Berthelot(8%), Haţeg(33%), Lupeni(<1%), Pui(33%), Sântãmãria-Orlea(3%), Sãlaşu de Sus(35%), Uricani(<1%)

    233.ROSCI0238 Suatu -Cojocna - Crairât
    Judeţul Cluj: Aiton(12%), Apahida(2%), Cojocna(13%), Cãianu(3%), Feleacu(1%), Mociu(2%), Ploscoş(12%), Suatu(10%), Turda(2%)

    234.ROSCI0239 Târnovu Mare - Latoriţa
    Judeţul Vâlcea: Malaia(3%)

    235.ROSCI0240 Tãşad
    Judeţul Bihor: Copãcel(1%), Drãgeşti(27%)

    236.ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok
    Judeţul Covasna: Estelnic(25%), Mereni(<1%), Poian(<1%)
    Judeţul Harghita: Plãieşii de Jos(18%)

    237.ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie
    Judeţul Covasna: Estelnic(<1%), Mereni(<1%)

    238.ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor
    Judeţul Harghita: Joseni(<1%)
    Judeţul Mureş: Ibãneşti(<1%)

    239.ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor
    Judeţul Harghita: Corund(<1%)

    240.ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti
    Judeţul Suceava: Coşna(<1%)

    241.ROSCI0246 Tinovul Luci
    Judeţul Harghita: Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrãieni(3%)

    242.ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Tiha Bârgãului(<1%)
    Judeţul Suceava: Poiana Stampei(2%)

    243.ROSCI0248 Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana
    Judeţul Covasna: Bixad(<1%)
    Judeţul Harghita: Cozmeni(6%)

    244.ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei
    Judeţul Suceava: Şaru Dornei(<1%)

    245.ROSCI0250 Ţinutul Pãdurenilor
    Judeţul Caraş-Severin: Rusca Montanã(<1%)
    Judeţul Hunedoara: Bunila(4%), Bãtrâna(17%), Cerbãl(33%), Lunca Cernii de Jos(14%), Lãpugiu de Jos(<1%)
    Judeţul Timiş: Pietroasa(<1%), Tomeşti(<1%)

    246.ROSCI0251 Tisa Superioarã
    Judeţul Maramureş: Bistra(<1%), Bocicoiu Mare(21%), Bârsana(<1%), Câmpulung la Tisa(20%), Petrova(<1%), Remeţi(10%), Rona de Jos(<1%), Rona de Sus(47%), Sarasãu(18%), Sighetu Marmaţiei(2%), Sãpânţa(4%)

    247.ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec
    Judeţul Harghita: Borsec(19%), Sãrmaş(20%), Topliţa(7%)

    248.ROSCI0253 Trascãu
    Judeţul Alba: Aiud(22%), Bucium(2%), Cricãu(<1%), Galda de Jos(40%), Ighiu(12%), Livezile(67%), Meteş(17%), Mirãslãu(11%), Mogoş(<1%), Ocoliş(76%), Ponor(10%), Poşaga(28%), Rimetea(78%), Râmeţ(75%), Stremţ(14%), Sãlciua(9%), Zlatna(18%), Întregalde(34%)
    Judeţul Cluj: Bãişoara(<1%), Iara(6%), Moldoveneşti(7%)

    249.ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna
    Judeţul Hunedoara: Rapoltu Mare(<1%)

    250.ROSCI0255 Turbãria de la Dersca
    Judeţul Botoşani: Lozna(<1%)

    251.ROSCI0256 Turbãria Ruginosu Zagon
    Judeţul Covasna: Zagon(1%)

    252.ROSCI0257 Tusa - Barcãu
    Judeţul Sãlaj: Sâg(<1%)

    253.ROSCI0258 Vãile Brãtiei şi Brãtioarei
    Judeţul Argeş: Albeştii de Muscel(1%), Berevoeşti(<1%), Bughea de Jos(<1%)

    254.ROSCI0259 Valea Cãlmãţuiului
    Judeţul Buzãu: C.A. Rosetti(2%), Cilibia(12%), Costeşti(9%), Gherãseni(13%), Gãlbinaşi(2%), Largu(18%), Luciu(37%), Ruşeţu(11%), Smeeni(16%), Ţinteşti(6%)
    Judeţul Brãila: Bordei Verde(7%), Cireşu(18%), Surdila-Greci(3%), Ulmu(16%), Zãvoaia(16%), Însurãţei(13%)

    255.ROSCI0260 Valea Cepelor
    Judeţul Alba: Arieşeni(7%), Avram Iancu(<1%)
    Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(<1%)

    256.ROSCI0262 Valea Iadei
    Judeţul Bihor: Budureasa(6%), Curãţele(13%)

    257.ROSCI0263 Valea Ierii
    Judeţul Cluj: Bãişoara(12%), Valea Ierii(33%)

    258.ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan
    Judeţul Maramureş: Bogdan Vodã(14%), Botiza(>99%), Bârsana(13%), Bãiuţ(<1%), Cãlineşti(<1%), Dragomireşti(94%), Groşii Ţibleşului(<1%), Ieud(>99%), Lãpuş(<1%), Moisei(<1%), Onceşti(16%), Poienile Izei(>99%), Rozavlea(38%), Sighetu Marmaţiei(15%), Strâmtura(27%), Sãcel(69%), Sãliştea de Sus(71%), Vadu Izei(11%), Şieu(>99%)
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Romuli(<1%)

    259.ROSCI0265 Valea lui David
    Judeţul Iaşi: Leţcani(3%), Miroslava(3%), Rediu(20%), Valea Lupului(20%)

    260.ROSCI0266 Valea Olteţului
    Judeţul Olt: Balş(2%), Bârza(5%), Dobrun(3%), Fãlcoiu(5%), Osica de Jos(4%), Osica de Sus(4%), Pârşcoveni(2%), Voineasa(10%), Şopârliţa(7%)

    261.ROSCI0267 Valea Roşie
    Judeţul Bihor: Ineu(1%), Oradea(<1%), Oşorhei(<1%), Paleu(16%)

    262.ROSCI0268 Valea Vâlsanului
    Judeţul Argeş: Albeştii de Argeş(1%), Brãduleţ(77%), Corbeni(<1%), Corbi(3%), Domneşti(<1%), Muşãteşti(54%), Nucşoara(<1%), Pietroşani(2%), Valea Iaşului(<1%)

    263.ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai
    Judeţul Constanţa: Limanu(<1%)

    264.ROSCI0270 Vânãtori - Neamţ
    Judeţul Neamţ: Agapia(55%), Brusturi(33%), Bãlţãteşti(41%), Crãcãoani(80%), Gârcina(<1%), Hangu(<1%), Pipirig(<1%), Rãuceşti(9%), Târgu Neamţ(9%), Vânãtori-Neamţ(72%)
    Judeţul Suceava: Boroaia(<1%), Râşca(<1%)

    265.ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici
    Judeţul Buzãu: Beceni(<1%), Berca(2%), Scorţoasa(8%)

    266.ROSCI0273 Zona marinã de la Capul Tuzla
    Judeţul Constanţa: Tuzla(<1%)

    267.ROSCI0275 Bârsãu - Şomcuta
    Judeţul Maramureş: Asuaju de Sus(5%), Bãiţa de sub Codru(6%), Fãrcaşa(3%), Gârdani(63%), Mireşu Mare(<1%), Satulung(17%), Sãlsig(16%), Şomcuţa Mare(7%)
    Judeţul Satu Mare: Bârsãu(11%)

    268.ROSCI0277 Becicherecu Mic
    Judeţul Timiş: Becicherecu Mic(<1%), Dudeştii Noi(13%), Sânandrei(12%), Timişoara(3%)

    269.ROSCI0278 Borduşani - Borcea
    Judeţul Ialomiţa: Borduşani(8%), Fãcãeni(8%), Giurgeni(<1%), Vlãdeni(16%)

    270.ROSCI0279 Borzont
    Judeţul Harghita: Joseni(1%)

    271.ROSCI0280 Buzãul Superior
    Judeţul Buzãu: Siriu(<1%)
    Judeţul Covasna: Sita Buzãului(2%)

    272.ROSCI0281 Cap Aurora
    Judeţul Constanţa: Mangalia(<1%)

    273.ROSCI0283 Cheile Doftanei
    Judeţul Prahova: Bertea(<1%), Brebu(22%), Comarnic(<1%), Secãria(10%), Valea Doftanei(3%), Şotrile(2%)

    274.ROSCI0284 Cheile Teregovei
    Judeţul Caraş-Severin: Armeniş(<1%), Teregova(<1%)

    275.ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu - Bãiuţ
    Judeţul Maramureş: Botiza(<1%), Bãiuţ(22%), Lãpuş(<1%)

    276.ROSCI0286 Colinele Elanului
    Judeţul Vaslui: Berezeni(3%), Gãgeşti(4%), Vutcani(2%)

    277.ROSCI0287 Comloşu Mare
    Judeţul Timiş: Comloşu Mare(28%)

    278.ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma
    Judeţul Arad: Buteni(3%), Dezna(16%), Dieci(11%), Sebiş(9%)

    279.ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei
    Judeţul Ialomiţa: Adâncata(8%), Albeşti(5%), Alexeni(20%), Andrãşeşti(24%), Axintele(20%), Balaciu(6%), Borãneşti(11%), Brazii(12%), Bucu(16%), Bueşti(4%), Bãrbuleşti(3%), Bãrcãneşti(12%), Ciochina(2%), Ciulniţa(5%), Cosâmbeşti(<1%), Coşereni(15%), Cãzãneşti(1%), Dridu(16%), Fierbinţi-Târg(6%), Gheorghe Lazãr(<1%), Giurgeni(5%), Ion Roatã(10%), Maia(14%), Manasia(4%), Mihail Kogãlniceanu(3%), Moldoveni(23%), Munteni-Buzãu(2%), Mãrculeşti(12%), Ograda(3%), Perieţi(13%), Platoneşti(2%), Sfântu Gheorghe(3%), Sineşti(<1%), Slobozia(12%), Sudiţi(2%), Sãlcioara(7%), Sãrãţeni(4%), Sãveni(1%), Urziceni(2%), Vlãdeni(6%), Ţãndãrei(3%)
    Judeţul Ilfov: Ciolpani(<1%)
    Judeţul Prahova: Balta Doamnei(39%), Berceni(<1%), Brazi(8%), Ciorani(2%), Cocorãştii Colţ(19%), Drãgãneşti(9%), Dumbrava(8%), Gherghiţa(6%), Gorgota(20%), Olari(3%), Poienarii Burchii(<1%), Puchenii Mari(7%), Râfov(20%), Tinosu(44%), Târgşoru Vechi(3%), Valea Cãlugãreascã(<1%), Şirna(16%)

    280.ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma
    Judeţul Arad: Dezna(5%), Dieci(<1%), Gurahonţ(6%), Moneasa(5%), Vârfurile(23%)
    Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(7%), Cãrpinet(16%), Lunca(4%), Vaşcãu(8%)

    281.ROSCI0292 Coridorul Rusca Montanã - Ţarcu - Retezat
    Judeţul Hunedoara: Densuş(55%), Lunca Cernii de Jos(7%), Râu de Mori(16%), Sarmizegetusa(47%)
    Judeţul Caraş-Severin: Bãuţar(34%), Marga(<1%), Rusca Montanã(<1%), Zãvoi(<1%)

    282.ROSCI0293 Costinesti - 23 August
    Judeţul Constanţa: 23 August(<1%), Costineşti(<1%)

    283.ROSCI0294 Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu
    Judeţul Arad: Almaş(<1%), Bocsig(4%), Buteni(2%), Bârsa(6%), Dieci(1%), Gurahonţ(<1%), Ineu(<1%), Sebiş(<1%)

    284.ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est
    Judeţul Cluj: Apahida(11%), Bonţida(12%), Borşa(75%), Chinteni(53%), Cluj-Napoca(5%), Dãbâca(34%),
    Jucu(3%), Panticeu(3%), Vultureni(57%)

    285.ROSCI0296 Dealurile Drãgãşaniului
    Judeţul Olt: Cârlogani(13%), Grãdinari(2%), Strejeşti(5%)
    Judeţul Vâlcea: Creţeni(15%), Guşoeni(<1%), Lungeşti(46%), Mãdulari(8%), Suteşti(20%), Ştefãneşti(36%), Şuşani(23%)

    286.ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş
    Judeţul Mureş: Bereni(31%), Chibed(96%), Eremitu(29%), Fântânele(9%), Ghindari(94%), Gãleşti(3%), Miercurea Nirajului(13%), Mãgherani(88%), Neaua(95%), Sovata(10%), Sângeorgiu de Pãdure(27%), Sãrãţeni(95%)
    Judeţul Harghita: Atid(26%), Praid(6%)

    287.ROSCI0298 Defileul Crişului Alb
    Judeţul Hunedoara: Vaţa de Jos(<1%)
    Judeţul Arad: Brazii(<1%), Dezna(<1%), Dieci(4%), Gurahonţ(42%), Hãlmagiu(3%), Pleşcuţa(92%), Vârfurile(13%)

    288.ROSCI0299 Dunãrea la Gârla Mare - Maglavit
    Judeţul Dolj: Calafat(5%), Cetate(18%), Maglavit(20%)
    Judeţul Mehedinţi: Gârla Mare(22%), Pristol(2%), Salcia(25%), Vrata(45%)

    289.ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa - Podeni
    Judeţul Cluj: Moldoveneşti(<1%)

    290.ROSCI0303 Hârtibaciu Sud - Est
    Judeţul Braşov: Comãna(45%), Hoghiz(6%), Homorod(<1%), Jibert(22%), Mândra(<1%), Pãrãu(2%), Racoş(<1%), Rupea(16%), Ticuşu(97%), Ungra(67%), Şercaia(28%), Şoarş(7%)

    291.ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - Vest
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(6%), Avrig(26%), Boiţa(3%), Chirpãr(7%), Cârţa(25%), Marpod(29%), Nocrich(40%), Porumbacu de Jos(5%), Racoviţa(1%), Roşia(28%), Turnu Roşu(26%), Tãlmaciu(6%), Şelimbãr(18%)

    292.ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sãrat - Comãneasca
    Judeţul Brãila: Ianca(5%), Movila Miresii(12%), Romanu(<1%), Traian(2%), Tudor Vladimirescu(14%)

    293.ROSCI0306 Jiana
    Judeţul Mehedinţi: Burila Mare(16%), Devesel(5%), Gogoşu(31%), Gruia(24%), Jiana(32%), Pristol(3%), Pãtulele(17%), Vânju Mare(2%), Vânjuleţ(1%)

    294.ROSCI0307 Lacul Sãrat - Brãila
    Judeţul Brãila: Brãila(<1%), Chiscani(3%), Tichileşti(2%)

    295.ROSCI0308 Lacul şi Pãdurea Cernica
    Judeţul Cãlãraşi: Fundeni(<1%)
    Judeţul Ilfov: Brãneşti(5%), Cernica(5%), Gãneasa(<1%), Pantelimon(41%)

    296.ROSCI0309 Lacurile din jurul Mãscurei
    Judeţul Vaslui: Ciocani(1%), Iana(5%), Pogana(10%), Puieşti(2%)
    Judeţul Bacãu: Motoşeni(<1%), Rãchitoasa(<1%)

    297.ROSCI0310 Lacurile Fãlticeni
    Judeţul Suceava: Bosanci(<1%), Buneşti(4%), Fãlticeni(7%), Horodniceni(1%), Moara(4%), Rãdãşeni(8%)

    298.ROSCI0314 Lozna
    Judeţul Sãlaj: Bãbeni(34%), Ileanda(10%), Lozna(70%), Rus(40%), Surduc(21%)

    299.ROSCI0315 Lunca Chineja
    Judeţul Galaţi: Folteşti(2%), Fârţãneşti(3%), Mãstãcani(5%), Târgu Bujor(2%)

    300.ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei
    Judeţul Argeş: Coşeşti(<1%)

    301.ROSCI0318 Mãgura Târgu Ocna
    Judeţul Bacãu: Dofteana(<1%), Slãnic-Moldova(2%), Târgu Ocna(13%)

    302.ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti
    Judeţul Cãlãraşi: Borcea(3%)
    Judeţul Ialomiţa: Feteşti(7%)

    303.ROSCI0320 Mociar
    Judeţul Mureş: Beica de Jos(10%), Gurghiu(19%), Hodac(<1%), Ibãneşti(<1%), Ideciu de Jos(<1%), Petelea(<1%), Reghin(<1%), Solovãstru(39%)

    304.ROSCI0321 Moldova Superioarã
    Judeţul Suceava: Breaza(1%), Câmpulung Moldovenesc(<1%), Fundu Moldovei(1%), Pojorâta(<1%), Sadova(<1%)

    305.ROSCI0322 Muntele Şes
    Judeţul Bihor: Aleşd(65%), Auşeu(51%), Borod(54%), Bratca(2%), Brusturi(10%), Derna(9%), Lugaşu de Jos(24%), Popeşti(37%), Suplacu de Barcãu(15%), Şinteu(47%)
    Judeţul Cluj: Negreni(2%)
    Judeţul Sãlaj: Halmãşd(30%), Marca(21%), Plopiş(40%), Sâg(20%), Valcãu de Jos(46%)

    306.ROSCI0323 Muntii Ciucului
    Judeţul Harghita: Ciceu(3%), Ciucsângeorgiu(31%), Cârţa(3%), Dãneşti(<1%), Frumoasa(81%), Leliceni(63%), Lunca de Jos(80%), Lunca de Sus(88%), Miercurea Ciuc(13%), Mihãileni(83%), Mãdãraş(<1%), Pãuleni-Ciuc(83%), Racu(7%), Sâncrãieni(<1%), Sândominic(7%), Tomeşti(2%)
    Judeţul Bacãu: Agãş(<1%), Ghimeş-Fãget(58%), Palanca(<1%)
    Judeţul Neamţ: Dãmuc(2%), Tarcãu(<1%)

    307.ROSCI0324 Munţii Bihor
    Judeţul Hunedoara: Baia de Criş(<1%), Bulzeştii de Sus(<1%), Tomeşti(22%)
    Judeţul Arad: Hãlmagiu(13%), Hãlmãgel(33%), Vârfurile(17%)
    Judeţul Alba: Arieşeni(8%), Avram Iancu(29%)
    Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(72%), Nucet(38%)

    308.ROSCI0325 Munţii Metaliferi
    Judeţul Hunedoara: Baia de Criş(15%), Gurasada(5%), Luncoiu de Jos(7%), Vaţa de Jos(37%), Vorţa(21%), Zam(15%)

    309.ROSCI0326 Muscelele Argeşului
    Judeţul Argeş: Aninoasa(11%), Bãlileşti(12%), Coşeşti(28%), Davideşti(5%), Domneşti(9%), Hârtieşti(13%), Mihãeşti(17%), Pietroşani(24%), Poienarii de Muscel(20%), Schitu Goleşti(34%), Vlãdeşti(28%), Vultureşti(18%)

    310.ROSCI0327 Nemira - Lapoş
    Judeţul Covasna: Estelnic(<1%)
    Judeţul Harghita: Ciucsângeorgiu(6%), Plãieşii de Jos(11%)
    Judeţul Bacãu: Asãu(<1%), Dofteana(<1%), Dãrmãneşti(17%)

    311.ROSCI0328 Obcinele Bucovinei
    Judeţul Suceava: Breaza(14%), Brodina(<1%), Câmpulung Moldovenesc(<1%), Frumosu(14%), Moldova- Suliţa(6%), Moldoviţa(72%), Putna(11%), Sadova(2%), Vama(8%), Vatra Moldoviţei(31%)

    312.ROSCI0329 Oltul Superior
    Judeţul Braşov: Apaţa(1%), Augustin(4%), Codlea(<1%), Dumbrãviţa(2%), Feldioara(1%), Hãlchiu(<1%), Hãrman(<1%), Mãieruş(<1%), Ormeniş(4%), Prejmer(<1%), Racoş(<1%)
    Judeţul Covasna: Aita Mare(2%), Arcuş(<1%), Baraolt(2%), Belin(<1%), Bixad(<1%), Bodoc(<1%), Bãţani(<1%), Chichiş(<1%), Ghidfalãu(<1%), Hãghig(<1%), Ilieni(1%), Malnaş(<1%), Micfalãu(<1%), Sfântu Gheorghe(<1%), Vâlcele(<1%)

    313.ROSCI0330 Oseşti - Bârzeşti
    Judeţul Vaslui: Cozmeşti(<1%), Oşeşti(4%), Vultureşti(18%), Ştefan cel Mare(11%)

    314.ROSCI0331 Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie
    Judeţul Mureş: Miheşu de Câmpie(2%), Pogãceaua(<1%), Sãrmaşu(<1%)
    Judeţul Cluj: Frata(<1%)

    315.ROSCI0333 Pajiştile Sãrmãşel - Milaş - Urmeniş
    Judeţul Mureş: Cozma(3%), Crãieşti(<1%), Râciu(<1%), Sânpetru de Câmpie(2%), Sãrmaşu(<1%)
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Budeşti(2%), Milaş(1%), Silivaşu de Câmpie(4%), Urmeniş(<1%)
    Judeţul Cluj: Cãmãraşu(8%), Cãtina(3%)

    316.ROSCI0334 Pãdurea Buciumeni - Homocea
    Judeţul Galaţi: Brãhãşeşti(14%), Buciumeni(27%), Poiana(7%)
    Judeţul Vrancea: Corbiţa(21%), Homocea(15%), Ploscuţeni(27%), Tãnãsoaia(9%)

    317.ROSCI0335 Pãdurea Dobrina - Huşi
    Judeţul Vaslui: Albeşti(<1%), Creţeşti(51%), Dimitrie Cantemir(6%), Hoceni(24%), Huşi(<1%), Olteneşti(24%), Pãdureni(8%), Vutcani(4%)

    318.ROSCI0336 Pãdurea Dumbrava
    Judeţul Timiş: Boldur(15%), Buziaş(<1%), Darova(<1%), Racoviţa(5%)

    319.ROSCI0337 Pãdurea Neudorfului
    Judeţul Timiş: Bogda(<1%)
    Judeţul Arad: Lipova(19%), Zãbrani(10%), Şiştarovãţ(6%)

    320.ROSCI0338 Pãdurea Paniova
    Judeţul Timiş: Ghizela(21%), Secaş(<1%)

    321.ROSCI0339 Pãdurea Povernii - Valea Cerniţa
    Judeţul Hunedoara: Buceş(<1%)
    Judeţul Alba: Ciuruleasa(14%)

    322.ROSCI0341 Pãdurea şi Lacul Stolnici
    Judeţul Argeş: Hârseşti(<1%), Stolnici(15%)
    Judeţul Olt: Sârbii-Mãgura(<1%)

    323.ROSCI0342 Pãdurea Târgu Mureş
    Judeţul Mureş: Cristeşti(<1%), Crãciuneşti(<1%), Livezeni(<1%), Sângeorgiu de Mureş(<1%), Târgu Mureş(8%)

    324.ROSCI0343 Pãdurile din Silvostepa Mostiştei
    Judeţul Cãlãraşi: Chiselet(12%), Curcani(<1%), Frãsinet(<1%), Fundeni(2%), Fundulea(<1%), Gurbãneşti(<1%), Mitreni(<1%), Mânãstirea(<1%), Nana(4%), Plãtãreşti(<1%), Sohatu(7%), Ulmeni(<1%), Vasilaţi(<1%)

    325.ROSCI0344 Pãdurile din Sudul Piemontului Cândeşti
    Judeţul Dâmboviţa: Cobia(6%), Crângurile(10%), Gura Foii(19%), Hulubeşti(2%), Lucieni(19%), Ludeşti(19%), Mãneşti(12%), Raciu(<1%), Tãtãrani(<1%)

    326.ROSCI0345 Pajiştea Cenad
    Judeţul Timiş: Cenad(5%), Saravale(34%), Sânnicolau Mare(11%), Sânpetru Mare(7%)

    327.ROSCI0346 Pajiştea Ciacova
    Judeţul Timiş: Ciacova(<1%)

    328.ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
    Judeţul Bihor: Spinuş(4%), Sârbi(3%)

    329.ROSCI0348 Pajiştea Jebel
    Judeţul Timiş: Ciacova(2%), Jebel(<1%), Parţa(<1%)

    330.ROSCI0349 Pajiştea Pesac
    Judeţul Timiş: Lenauheim(1%)

    331.ROSCI0350 Lunca Teuzului
    Judeţul Arad: Apateu(<1%), Cermei(1%), Ineu(<1%), Mişca(35%), Sintea Mare(3%), Şepreuş(15%), Şicula(1%)
    Judeţul Bihor: Avram Iancu(<1%)

    332.ROSCI0352 Perşani
    Judeţul Braşov: Dumbrãviţa(9%), Şinca(3%), Şinca Nouã(9%)

    333.ROSCI0353 Peştera - Deleni
    Judeţul Constanţa: Adamclisi(2%), Ciocârlia(2%), Deleni(11%), Peştera(1%)

    334.ROSCI0354 Platforma Cotmeana
    Judeţul Olt: Topana(<1%), Vitomireşti(1%)
    Judeţul Argeş: Bãbana(18%), Ciomãgeşti(11%), Cocu(20%), Cotmeana(36%), Cuca(31%), Drãganu(17%), Morãreşti(9%), Uda(21%)
    Judeţul Vâlcea: Dãnicei(14%), Galicea(9%), Milcoiu(<1%), Nicolae Bãlcescu(19%), Olanu(2%), Stoileşti(5%)

    335.ROSCI0355 Podişul Lipovei - Poiana Ruscã
    Judeţul Caraş-Severin: Rusca Montanã(9%)
    Judeţul Hunedoara: Burjuc(6%), Bãtrâna(<1%), Cerbãl(<1%), Lunca Cernii de Jos(<1%), Lãpugiu de Jos(20%), Zam(2%)
    Judeţul Timiş: Curtea(66%), Margina(55%), Pietroasa(93%), Tomeşti(36%)
    Judeţul Arad: Birchiş(6%), Sãvârşin(10%)

    336.ROSCI0356 Poienile de la Şard
    Judeţul Cluj: Baciu(<1%)

    337.ROSCI0357 Porumbeni
    Judeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(14%), Dârjiu(11%), Feliceni(4%), Mugeni(21%), Porumbeni(47%), Şimoneşti(14%)
    Judeţul Mureş: Vânãtori(5%)

    338.ROSCI0358 Pricop - Huta - Certeze
    Judeţul Satu Mare: Bixad(3%), Certeze(13%)
    Judeţul Maramureş: Remeţi(23%), Sãpânţa(<1%)

    339.ROSCI0359 Prigoria - Bengeşti
    Judeţul Gorj: Albeni(<1%), Bengeşti-Ciocadia(14%), Bumbeşti-Piţic(1%), Prigoria(23%)

    340.ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbãvoţulu
    Judeţul Galaţi: Bãlãşeşti(8%), Cerţeşti(2%)
    Judeţul Vaslui: Bârlad(11%), Bãcani(4%), Fruntişeni(<1%), Griviţa(9%), Pochidia(9%), Tutova(3%), Vinderei(<1%), Zorleni(4%)

    341.ROSCI0361 Râul Caraş
    Judeţul Caraş-Severin: Grãdinari(2%), Ticvaniu Mare(<1%), Vrani(<1%), Vãrãdia(5%)

    342.ROSCI0362 Râul Gilort
    Judeţul Gorj: Albeni(5%), Bengeşti-Ciocadia(8%), Bumbeşti-Piţic(<1%), Novaci(<1%), Târgu Cãrbuneşti(<1%)

    343.ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti
    Judeţul Neamţ: Drãgãneşti(13%), Pãstrãveni(1%), Rãuceşti(3%), Timişeşti(7%), Urecheni(3%), Ţibucani(<1%)
    Judeţul Iaşi: Cristeşti(7%), Mirosloveşti(21%), Moţca(10%)
    Judeţul Suceava: Drãguşeni(10%), Forãşti(2%)

    344.ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman
    Judeţul Neamţ: Boteşti(10%), Cordun(14%), Dulceşti(16%), Gherãeşti(21%), Horia(12%), Roman(1%), Tupilaţi(14%), Vãleni(37%), Ţibucani(<1%)
    Judeţul Iaşi: Mirosloveşti(<1%)

    345.ROSCI0365 Râul Moldova între Pãltinoasa şi Ruşi
    Judeţul Neamţ: Drãgãneşti(3%)
    Judeţul Suceava: Baia(16%), Berchişeşti(9%), Bogdãneşti(1%), Boroaia(6%), Capu Câmpului(7%), Cornu Luncii(15%), Forãşti(2%), Fântâna Mare(17%), Gura Humorului(<1%), Mãlini(<1%), Pãltinoasa(4%), Râşca(3%), Vadu Moldovei(11%), Valea Moldovei(11%)

    346.ROSCI0366 Râul Motru
    Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramã(1%), Butoieşti(7%), Corcova(1%), Strehaia(5%), Stângãceaua(3%)
    Judeţul Gorj: Cãtunele(1%), Glogova(12%), Padeş(<1%), Vãgiuleşti(2%)

    347.ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi Ogra
    Judeţul Mureş: Ogra(2%), Sânpaul(6%), Ungheni(2%)

    348.ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin
    Judeţul Mureş: Aluniş(2%), Brâncoveneşti(1%), Ideciu de Jos(2%), Reghin(<1%), Ruşii-Munţi(<1%), Suseni(2%)

    349.ROSCI0369 Râul Mureş între Iernuţeni şi Periş
    Judeţul Mureş: Gorneşti(<1%), Petelea(3%), Reghin(<1%), Voivodeni(<1%)

    350.ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Pãuliş
    Judeţul Arad: Lipova(4%), Pãuliş(<1%), Zãbrani(<1%)

    351.ROSCI0373 Râul Mureş între Brãnişca şi Ilia
    Judeţul Hunedoara: Brãnişca(16%), Ilia(5%), Veţel(<1%), Şoimuş(1%)

    352.ROSCI0374 Râul Negru
    Judeţul Covasna: Boroşneu Mare(7%), Brateş(3%), Catalina(<1%), Cernat(<1%), Dalnic(3%), Estelnic(<1%), Ghelinţa(<1%), Lemnia(<1%), Mereni(<1%), Ojdula(<1%), Poian(<1%), Reci(<1%), Sânzieni(<1%), Târgu Secuiesc(<1%), Zagon(<1%), Zãbala(<1%)

    353.ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici şi Moceriş
    Judeţul Caraş-Severin: Bozovici(<1%), Bãnia(<1%), Dalboşeţ(<1%), Lãpuşnicu Mare(<1%)

    354.ROSCI0376 Râul Olt între Mãrunţei şi Turnu Mãgurele
    Judeţul Teleorman: Beciu(<1%), Islaz(5%), Liţa(9%), Lunca(7%), Plopii-Slãviteşti(14%), Saelele(24%), Segarcea-Vale(6%), Slobozia Mândra(22%), Turnu Mãgurele(6%), Uda-Clocociov(10%)
    Judeţul Olt: Bãbiciu(9%), Cilieni(4%), Coteana(<1%), Drãgãneşti-Olt(11%), Dãneasa(6%), Fãlcoiu(3%), Fãrcaşele(15%), Giuvãrãşti(21%), Gostavãţu(8%), Izbiceni(11%), Mãrunţei(5%), Osica de Sus(1%), Rusãneşti(8%), Scãrişoara(7%), Sprâncenata(6%), Stoeneşti(15%), Tia Mare(9%)

    355.ROSCI0377 Râul Putna
    Judeţul Vrancea: Bârseşti(5%), Negrileşti(1%), Nãruja(<1%), Tulnici(<1%), Valea Sãrii(5%), Vidra(<1%), Vrâncioaia(2%)

    356.ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman
    Judeţul Neamţ: Doljeşti(4%), Gâdinţi(7%), Horia(3%), Ion Creangã(4%), Roman(8%), Sagna(3%), Tãmãşeni(6%)
    Judeţul Iaşi: Alexandru I. Cuza(10%), Butea(9%), Hãlãuceşti(4%), Mirceşti(<1%), Mogoşeşti-Siret(6%), Paşcani(2%), Ruginoasa(<1%), Rãchiteni(13%), Stolniceni-Prãjescu(10%)

    357.ROSCI0379 Râul Suceava
    Judeţul Suceava: Bilca(3%), Dorneşti(2%), Frãtãuţii Noi(2%), Frãtãuţii Vechi(3%), Gãlãneşti(5%), Horodnic de Jos(2%), Horodnic de Sus(<1%), Milişãuţi(<1%), Muşeniţa(<1%), Rãdãuţi(<1%), Satu Mare(3%), Vicovu de Jos(3%), Vicovu de Sus(3%), Voitinel(3%)

    358.ROSCI0380 Râul Suceava Liteni
    Judeţul Suceava: Bosanci(2%), Ipoteşti(14%), Salcea(4%), Suceava(<1%), Udeşti(7%), Vereşti(3%)

    359.ROSCI0381 Râul Târgului - Argeşel - Râuşor
    Judeţul Argeş: Albeştii de Muscel(12%), Bughea de Sus(<1%), Lereşti(45%), Nucşoara(<1%), Rucãr(14%), Valea Mare Pravãţ(22%)
    Judeţul Braşov: Zãrneşti(<1%)

    360.ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Micã şi Mihalţ
    Judeţul Alba: Blaj(3%), Cenade(<1%), Crãciunelu de Jos(7%), Mihalţ(3%), Sântimbru(<1%), Valea Lungã(1%)
    Judeţul Sibiu: Axente Sever(<1%), Micãsasa(2%), Şeica Micã(<1%)

    361.ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi Vânãtori
    Judeţul Mureş: Vânãtori(<1%)
    Judeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(3%), Feliceni(<1%), Mugeni(<1%), Odorheiu Secuiesc(<1%), Porumbeni(<1%), Secuieni(3%)

    362.ROSCI0384 Râul Târnava Micã
    Judeţul Mureş: Bahnea(<1%), Bãlãuşeri(<1%), Coroisânmãrtin(2%), Fântânele(<1%), Gãneşti(<1%), Mica(<1%), Suplac(1%), Sângeorgiu de Pãdure(<1%), Târnãveni(<1%), Zagãr(<1%)

    363.ROSCI0385 Râul Timis între Rusca şi Prisaca
    Judeţul Caraş-Severin: Buchin(<1%), Bucoşniţa(2%), Caransebeş(3%), Constantin Daicoviciu(1%), Obreja(3%), Pãltiniş(<1%), Slatina-Timiş(1%), Teregova(<1%)

    364.ROSCI0386 Râul Vedea
    Judeţul Teleorman: Alexandria(<1%), Balaci(<1%), Buzescu(2%), Cãlineşti(7%), Dideşti(<1%), Dobroteşti(<1%), Drãcşenei(<1%), Drãgãneşti de Vede(44%), Mavrodin(6%), Mãldãeni(<1%), Nanov(1%), Nenciuleşti(8%), Peretu(10%), Plosca(4%), Roşiorii de Vede(5%), Rãdoieşti(<1%), Scrioaştea(22%), Sfinţeşti(<1%), Stejaru(20%), Sãceni(<1%), Vedea(13%)
    Judeţul Olt: Corbu(<1%), Crâmpoia(3%), Ghimpeţeni(4%), Icoana(4%), Movileni(<1%), Nicolae Titulescu(9%), Tufeni(14%), Vãleni(2%), Şerbãneşti(<1%)
    Judeţul Argeş: Bârla(<1%)

    365.ROSCI0387 Salonta
    Judeţul Bihor: Ciumeghiu(2%), Mãdãras(<1%), Salonta(19%)

    366.ROSCI0388 Sãrãturile de la Foeni - Grãniceri
    Judeţul Timiş: Foeni(<1%), Giera(1%)

    367.ROSCI0389 Sãrãturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu
    Judeţul Ialomiţa: Giurgeni(5%), Gura Ialomiţei(28%), Mihail Kogãlniceanu(<1%)
    Judeţul Brãila: Berteştii de Jos(<1%), Victoria(1%)

    368.ROSCI0390 Sãrãturile Diniaş
    Judeţul Timiş: Parţa(<1%), Peciu Nou(4%), Sânmihaiu Român(7%)

    369.ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea
    Judeţul Suceava: Dumbrãveni(<1%), Hânţeşti(4%), Siminicea(7%)
    Judeţul Botoşani: Bucecea(3%), Vârfu Câmpului(<1%)

    370.ROSCI0392 Slatina
    Judeţul Suceava: Slatina(<1%), Valea Moldovei(3%)

    371.ROSCI0393 Someşul Mare
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Beclean(2%), Chiuza(3%), Nimigea(2%), Salva(1%), Şintereag(<1%)

    372.ROSCI0394 Someşul Mic
    Judeţul Cluj: Dej(<1%), Mica(<1%), Mintiu Gherlii(<1%)

    373.ROSCI0395 Soveja
    Judeţul Vrancea: Câmpuri(<1%), Negrileşti(<1%), Soveja(48%), Tulnici(<1%)
    Judeţul Bacãu: Mãnãstirea Caşin(<1%)

    374.ROSCI0398 Straja-Cumpãna
    Judeţul Constanţa: Agigea(5%), Bãrãganu(<1%), Cumpãna(3%), Techirghiol(<1%), Topraisar(6%)

    375.ROSCI0399 Suharau - Darabani
    Judeţul Botoşani: Conceşti(15%), Darabani(3%), Hudeşti(3%), Suharãu(9%)

    376.ROSCI0400 Şieu - Budac
    Judeţul Bistriţa-Nãsãud: Beclean(<1%), Bistriţa(<1%), Budacu de Jos(3%), Cetate(<1%), Lechinţa(<1%), Mãrişelu(<1%), Şieu-Mãgheruş(4%), Şieu-Odorhei(4%), Şintereag(2%)

    377.ROSCI0401 Turnu - Variaşu
    Judeţul Arad: Pecica(1%)

    378.ROSCI0402 Valea din Sânandrei
    Judeţul Timiş: Sânandrei(<1%)

    379.ROSCI0403 Vânju Mare
    Judeţul Mehedinţi: Corlãţel(<1%), Rogova(<1%), Vânju Mare(23%), Vânjuleţ(<1%)

    380.ROSCI0406 Zarandul de Est
    Judeţul Hunedoara: Vaţa de Jos(7%), Zam(14%)
    Judeţul Arad: Brazii(20%), Gurahonţ(3%), Petriş(76%), Sãvârşin(19%)

    381.ROSCI0407 Zarandul de Vest
    Judeţul Arad: Bârzava(19%), Chisindia(<1%), Conop(10%), Tauţ(10%)

    382.ROSCI0408 Zau de Campie
    Judeţul Mureş: Valea Largã (<1%), Zau de Câmpie (<1%)


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la OMMDD 1964/2007)

                   HARTA DELIMITĂRII REGIUNILOR BIOGEOGRAFICE

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Harta delimitãrii regiunilor biogeografice se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 846 bis din 29 noiembrie 2011, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociatã).    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la OMMDD 1964/2007)


                 LISTA TIPURILOR DE HABITATE ŞI A SPECIILOR DE
                 INTERES COMUNITAR PENTRU CARE A FOST DECLARAT
                     FIECARE SIT DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ

    1. ROSCI0001 - Aninişurile de pe Tãrlung
    Tipuri de habitate: 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    2. ROSCI0002 - Apuseni
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7150 - Comunitãţi depresionare din Rhynchosporion pe substrate turboase; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvãnean, Lemnul vântului); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    3. ROSCI0003 - Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9260 - Vegetaţie forestierã cu Castanea sativa
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 4055 - Stenobothrus eurasius (Lãcustã)

    4. ROSCI0004 - Bãgãu
    Tipuri de habitate: 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte)
    Specii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)

    5. ROSCI0005 - Balta Albã - Amara - Jirlãu - Lacul Sãrat Câineni
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)

    6. ROSCI0006 - Balta Micã a Brãilei
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufãrişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

    7. ROSCI0007 - Bazinul Ciucului de Jos
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1014 - Vertigo angustior; 1016 - Vertigo moulinsiana
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1528 - Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)

    8. ROSCI0008 - Betfia
    Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4057 - Chilostoma banaticum

    9. ROSCI0009 - Bisoca
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    10. ROSCI0010 - Bistriţa Aurie
    Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţã)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis

    11. ROSCI0011 - Braniştea Catârilor
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.

    12. ROSCI0012 - Braţul Mãcin
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 62C0* - Stepe pontosarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    13. ROSCI0013 - Bucegi
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1015 - Vertigo genesii
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 2113 - Draba dorneri (Flãmânzicã); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    14. ROSCI0014 - Bucşani
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    15. ROSCI0015 - Buila - Vânturariţa
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    16. ROSCI0016 - Buteasa
    Tipuri de habitate: 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei

    17. ROSCI0018 - Cãldãrile Zãbalei
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    18. ROSCI0019 - Cãlimani - Gurghiu
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    19. ROSCI0020 - Câmpia Careiului
    Tipuri de habitate: 2190 - Depresiuni umede interdunale; 2340* - Dune panonice; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, ŞŞuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte)
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã); 1898 - Eleocharis carniolica; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)

    20. ROSCI0021 - Câmpia Ierului
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar
    Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã); 1898 - Eleocharis carniolica; 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    21. ROSCI0022 - Canaralele Dunãrii
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufãrişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig)
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2079 - Moehringia jankae (Merinanã)

    22. ROSCI0023 - Cascada Mişina
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    23. ROSCI0024 - Ceahlãu
    Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    24. ROSCI0025 - Cefa
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã)
    Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    25. ROSCI0026 - Cenaru
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    26. ROSCI0027 - Cheile Bicazului - Hãşmaş
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    27. ROSCI0028 - Cheile Cernei
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

    28. ROSCI0029 - Cheile Glodului, Cibului şi Mãzii
    Tipuri de habitate: 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    29. ROSCI0030 - Cheile Lãpuşului
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus

    30. ROSCI0031 - Cheile Nerei - Beuşniţa
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2533 - Cobitis elongata (Fâsã mare); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţãrãncuţã); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii)

    31. ROSCI0032 - Cheile Rudãriei
    Tipuri de habitate: 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã)

    32. ROSCI0033 - Cheile Şugãului - Munticelu
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    33. ROSCI0034 - Cheile Turenilor
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei

    34. ROSCI0035 - Cheile Turzii
    Tipuri de habitate: 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4030 - Colias myrmidone; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1016 - Vertigo moulinsiana
    Specii de plante: 1689 - Dracocephalum austriacum (Mãtãciune); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2170* - Ferula sadleriana (Aerel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare)

    35. ROSCI0036 - Cheile Vârghişului
    Tipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    36. ROSCI0037 - Ciomad - Balvanyos
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    37. ROSCI0038 - Ciucaş
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 4036 - Leptidea morsei; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1379 - Mannia triandra

    38. ROSCI0039 - Ciuperceni - Desa
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede interdunale; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4013 - Carabus hungaricus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)
    Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 2285 - Colchicum arenarium (Brânduşã); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    39. ROSCI0040 - Coasta Lunii
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean)

    40. ROSCI0041 - Coasta Rupturile Tanacu
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice

    41. ROSCI0042 - Codru Moma
    Tipuri de habitate: 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã)

    42. ROSCI0043 - Comana
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1014 - Vertigo angustior
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    43. ROSCI0044 - Corabia - Turnu Mãgurele
    Tipuri de habitate: 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4064 - Theodoxus transversalis

    44. ROSCI0045 - Coridorul Jiului
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligomezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4013 - Carabus hungaricus; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţãrãncuţã); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    45. ROSCI0046 - Cozia
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4049 - Isophya harzi (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    46. ROSCI0047 - Creasta Nemirei
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    47. ROSCI0048 - Crişul Alb
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã); 1898 - Eleocharis carniolica; 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    48. ROSCI0049 - Crişul Negru
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    49. ROSCI0050 - Crişul Repede amonte de Oradea
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    50. ROSCI0051 - Cuşma
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)

    51. ROSCI0052 - Dãncioanea
    Tipuri de habitate: 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    52. ROSCI0053 - Dealul Alah Bair
    Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    53. ROSCI0054 - Dealul Cetãţii Deva
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria

    54. ROSCI0055 - Dealul Cetãţii Lempeş - Mlaştina Hãrman
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 7230 - Mlaştini alcaline; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)

    55. ROSCI0056 - Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã))
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    56. ROSCI0057 - Dealul Istriţa
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar

    57. ROSCI0058 - Dealul lui Dumnezeu
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1298 - Vipera ursinii (Viperã de stepã)
    Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)

    58. ROSCI0059 - Dealul Perchiu
    Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    59. ROSCI0060 - Dealurile Agighiolului
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)

    60. ROSCI0061 - Defileul Crişului Negru
    Tipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum
    Specii de plante: 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)

    61. ROSCI0062 - Defileul Crişului Repede - Pãdurea Craiului
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte)
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvãnean, Lemnul vântului)

    62. ROSCI0063 - Defileul Jiului
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    63. ROSCI0064 - Defileul Mureşului
    Tipuri de habitate: 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    64. ROSCI0065 - Delta Dunãrii
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1150* - Lagune costiere; 1210 - Vegetaţie anualã de-a lungul liniei ţãrmului; 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1410 - Pajişti sãrãturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi); 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 2110 - Dune mobile embrionare (în formare); 2130* - Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenã (dune gri); 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede interdunale; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau IsoetoNanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6420 - Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufãrişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1356 - Mustela lutreola (Noriţa, Nurcã, Vidrã micã, Dihor de apã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean); 1298 - Vipera ursinii (Viperã de stepã)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4027 - Arytrura musculus; 4028 - Catopta thrips; 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 4030 - Colias myrmidone; 1082 - Graphoderus bilineatus (Gândac de apã); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4064 - Theodoxus transversalis
    Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 2255 - Centaurea pontica (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    65. ROSCI0066 - Delta Dunãrii - zona marinã
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1130 - Estuare; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1160 - Braţe de mare şi golfuri mari puţin adânci
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    66. ROSCI0067 - Deniz Tepe
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)

    67. ROSCI0068 - Diosig
    Tipuri de habitate: 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)

    68. ROSCI0069 - Domogled - Valea Cernei
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9530* - Vegetaţie forestierã sub-mediteraneeanã cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1085 - Buprestis splendens (Gândacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1052 - Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1924 - Oxyporus mannerheimii; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii)

    69. ROSCI0070 - Drocea
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)

    70. ROSCI0071 - Dumbrãveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4033 - Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar
    Specii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete)

    71. ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi
    Tipuri de habitate: 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankeraria
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    72. ROSCI0073 - Dunele marine de la Agigea
    Tipuri de habitate: 2130* - Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenã (dune gri)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de nevertebrate: 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)

    73. ROSCI0074 - Fãgetul Clujului - Valea Morii
    Tipuri de habitate: 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 7230 - Mlaştini alcaline; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)

    74. ROSCI0075 - Pãdurea Pãtrãuţi
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    75. ROSCI0076 - Dealul Mare - Hârlãu
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    76. ROSCI0077 - Fânaţele Bârca
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    77. ROSCI0079 - Fânaţele de pe Dealul Corhan - Sãbed
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)

    78. ROSCI0080 - Fânaţurile de la Glodeni
    Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    79. ROSCI0081 - Fâneţele seculare Frumoasa
    Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)

    80. ROSCI0082 - Fâneţele seculare Ponoare
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)

    81. ROSCI0083 - Fântâniţa Murfatlar
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    82. ROSCI0084 - Ferice - Plai
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)

    83. ROSCI0085 - Frumoasa
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)
    Specii de nevertebrate: 1085 - Buprestis splendens (Gândacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 Drepanocladus vernicosus; 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    84. ROSCI0086 - Gãina - Lucina
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    85. ROSCI0087 - Grãdiştea Muncelului - Ciclovina
    Tipuri de habitate: 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 - Lycaena dispar; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride

    86. ROSCI0088 - Gura Vedei - Şaica - Slobozia
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    87. ROSCI0089 - Gutâi - Creasta Cocoşului
    Tipuri de habitate: 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    88. ROSCI0090 - Harghita Mãdãraş
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbãrii active; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morsei
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1389 - Meesia longiseta

    89. ROSCI0091 - Herculian
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de plante: 1381 - Dicranum viride

    90. ROSCI0092 - Igniş
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 2612 - Microtus tatricus (Şoarece de Tatra)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    91. ROSCI0093 - Insulele Stepice Şura Micã - Slimnic
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    92. ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1170 - Recifi

    93. ROSCI0095 - La Sãrãtura
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1060 - Lycaena dispar

    94. ROSCI0096 - Lacul Bâlbâitoarea
    Tipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 7110* - Turbãrii active
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de plante: 1393 - Drepanocladus vernicosus

    95. ROSCI0097 - Lacul Negru
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    96. ROSCI0098 - Lacul Peţea
    Tipuri de habitate: 31A0* - Ape termale din Transilvania acoperite cu lotus (dreţe)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4057 - Chilostoma banaticum; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    97. ROSCI0099 - Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cãrãbuşul cu corn); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare)

    98. ROSCI0100 - Lacurile Fãrãgãu - Glodeni
    Tipuri de habitate: 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)

    99. ROSCI0101 - Larion
    Tipuri de habitate: 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis

    100. ROSCI0102 - Leaota
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    101. ROSCI0103 - Lunca Buzãului
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufãrişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 1898 - Eleocharis carniolica

    102. ROSCI0104 - Lunca Inferioarã a Crişului Repede
    Tipuri de habitate: 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã)

    103. ROSCI0105 - Lunca Joasã a Prutului
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria

    104. ROSCI0106 - Lunca Mijlocie a Argeşului
    Tipuri de habitate: 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    105. ROSCI0107 - Lunca Mirceşti
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    106. ROSCI0108 - Lunca Mureşului Inferior
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã)

    107. ROSCI0109 - Lunca Timişului
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1052 - Euphydryas maturna; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    108. ROSCI0110 - Mãgurile Bãiţei
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    109. ROSCI0111 - Mestecãnişul de la Reci
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã))
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius
    Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 1381 - Dicranum viride; 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)

    110. ROSCI0112 - Mlaca Tãtarilor
    Tipuri de habitate: 7150 - Comunitãţi depresionare din Rhynchosporion pe substrate turboase
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    111. ROSCI0113 - Mlaştina dupã Luncã
    Tipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7230 - Mlaştini alcaline; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    112. ROSCI0114 - Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    113. ROSCI0115 - Mlaştina Satchinez
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4013 - Carabus hungaricus; 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 - Lycaena dispar

    114. ROSCI0116 - Molhaşurile Cãpãţânei
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)

    115. ROSCI0117 - Movila lui Burcel
    Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    116. ROSCI0118 - Movilele de la Pãucea
    Tipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    117. ROSCI0119 - Muntele Mare
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 7110* - Turbãrii active
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    118. ROSCI0120 - Muntele Tâmpa
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1689 - Dracocephalum austriacum (Mãtãciune); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    119. ROSCI0121 - Muntele Vulcan
    Tipuri de habitate: 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9150 - Pãduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvãnean, Lemnul vântului)

    120. ROSCI0122 - Munţii Fãgãraş
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 4057 - Chilostoma banaticum; 1065 - Euphydryas aurinia; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - Stephanopachys substriatus (Gândac); 1014 - Vertigo angustior
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1898 - Eleocharis carniolica; 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firuţã de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    121. ROSCI0123 - Munţii Mãcinului
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncãrii silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91X0 - Pãduri dobrogene de fag; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 2079 - Moehringia jankae (Merinanã)

    122. ROSCI0124 - Munţii Maramureşului
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau lutoargiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncãrii silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţã); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4015 - Carabus zawadszkii; 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    123. ROSCI0125 - Munţii Rodnei
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 2612 - Microtus tatricus (Şoarece de Tatra); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firuţã de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    124. ROSCI0126 - Munţii Ţarcu
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi; 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    125. ROSCI0127 - Muntioru Ursoaia
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    126. ROSCI0128 - Nordul Gorjului de Est
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 9260 - Vegetaţie forestierã cu Castanea sativa; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    127. ROSCI0129 - Nordul Gorjului de Vest
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 9260 - Vegetaţie forestierã cu Castanea sativa; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4030 - Colias myrmidone; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    128. ROSCI0130 - Oituz - Ojdula
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    129. ROSCI0131 - Olteniţa - Mostiştea - Chiciu
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

    130. ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4057 - Chilostoma banaticum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    131. ROSCI0133 - Pãdurea Bãdeana
    Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)

    132. ROSCI0134 - Pãdurea Balta - Munteni
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de nevertebrate: 4033 - Erannis ankeraria

    133. ROSCI0135 - Pãdurea Bârnova - Repedea
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cãrãbuşul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4035 - Gortyna borelii lunata; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    134. ROSCI0136 - Pãdurea Bejan
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    135. ROSCI0137 - Pãdurea Bogãţii
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 1060 - Lycaena dispar; 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã)

    136. ROSCI0138 - Pãdurea Bolintin
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    137. ROSCI0139 - Pãdurea Breana - Roşcani
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    138. ROSCI0140 - Pãdurea Cãlugãreascã
    Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    139. ROSCI0141 - Pãdurea Ciornohal
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    140. ROSCI0142 - Pãdurea Dãlhãuţi
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    141. ROSCI0143 - Pãdurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    142. ROSCI0144 - Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcãretului
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.

    143. ROSCI0145 - Pãdurea de la Alparea
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    144. ROSCI0146 - Pãdurea de stejar pufos de la Hoia
    Tipuri de habitate: 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens

    145. ROSCI0147 - Padurea de stejar pufos de la Mirãslãu
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    146. ROSCI0148 - Pãdurea de stejar pufos de la Petiş
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens

    147. ROSCI0149 - Pãdurea Eseschioi - Lacul Bugeac
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete)

    148. ROSCI0151 - Pãdurea Gârboavele
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    149. ROSCI0152 - Pãdurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    150. ROSCI0153 - Pãdurea Glodeasa
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    151. ROSCI0154 - Pãdurea Glodeni
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    152. ROSCI0155 - Pãdurea Goronişte
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    153. ROSCI0156 - Munţii Goşman
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    154. ROSCI0157 - Pãdurea Hagieni - Cotul Vãii
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar
    Specii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete)

    155. ROSCI0158 - Pãdurea Bãlteni - Hârboanca
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen

    156. ROSCI0159 - Pãdurea Homiţa
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    157. ROSCI0160 - Pãdurea Icuşeni
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.

    158. ROSCI0161 - Pãdurea Medeleni
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus

    159. ROSCI0162 - Lunca Siretului Inferior
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1014 - Vertigo angustior

    160. ROSCI0163 - Pãdurea Mogoş - Mâţele
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    161. ROSCI0164 - Pãdurea Plopeni
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen

    162. ROSCI0165 - Pãdurea Pogãneşti
    Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    163. ROSCI0166 - Pãdurea Reşca Hotãrani
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    164. ROSCI0167 - Pãdurea Roşcani
    Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.

    165. ROSCI0168 - Pãdurea Sarului
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    166. ROSCI0169 - Pãdurea Seaca - Movileni
    Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    167. ROSCI0170 - Pãdurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
    Tipuri de habitate: 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã))
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1059 - Maculinea teleius
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)

    168. ROSCI0171 - Pãdurea şi pajiştile de la Mârzeşti
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1298 - Vipera ursinii (Viperã de stepã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    169. ROSCI0172 - Pãdurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete)

    170. ROSCI0173 - Pãdurea Stârmina
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
    Specii de peşti: 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    171. ROSCI0174 - Pãdurea Studiniţa
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos

    172. ROSCI0175 - Pãdurea Tãlãşmani
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen

    173. ROSCI0176 - Pãdurea Tãtãruşi
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    174. ROSCI0177 - Pãdurea Topana
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    175. ROSCI0178 - Pãdurea Torceşti
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

    176. ROSCI0179 - Pãdurea Troianu
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun

    177. ROSCI0181 - Pãdurea Uricani
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    178. ROSCI0182 - Pãdurea Verdele
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)

    179. ROSCI0183 - Pãdurea Vlãdila
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.

    180. ROSCI0184 - Pãdurea Zamostea - Lunca
    Tipuri de habitate: 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    181. ROSCI0185 - Pãduricea de la Santãu
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)

    182. ROSCI0186 - Pãdurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens

    183. ROSCI0187 - Pajiştile lui Suciu
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean); 4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viperã de fâneaţã)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    184. ROSCI0188 - Parâng
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    185. ROSCI0189 - Pârâul Barlangos
    Tipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis
    Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    186. ROSCI0190 - Penteleu
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus

    187. ROSCI0191 - Peştera Limanu
    Tipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    188. ROSCI0192 - Peştera Mãgurici
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)

    189. ROSCI0193 - Peştera Tãuşoare
    Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)

    190. ROSCI0194 - Piatra Craiului
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţãrãncuţã); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1379 - Mannia triandra; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    191. ROSCI0195 - Piatra Mare
    Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis

    192. ROSCI0196 - Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1105 - Hucho hucho (Lostriţã)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel)

    193. ROSCI0197 - Plaja submersã Eforie Nord - Eforie Sud
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1170 - Recifi
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    194. ROSCI0198 - Platoul Mehedinţi
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţãrãncuţã); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii)

    195. ROSCI0199 - Platoul Meledic
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice
    Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar

    196. ROSCI0200 - Platoul Vaşcãu
    Tipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)

    197. ROSCI0201 - Podişul Nord Dobrogean
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncãrii silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91X0 - Pãduri dobrogene de fag; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cãrãbuşul cu corn); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2079 - Moehringia jankae (Merinanã); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruianã de cinci degete)

    198. ROSCI0202 - Silvostepa Olteniei
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4013 - Carabus hungaricus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    199. ROSCI0203 - Poiana cu narcise de la Negraşi
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion

    200. ROSCI0204 - Poiana Muntioru
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

    201. ROSCI0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului
    Tipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4038 - Lycaena helle; 1059 - Maculinea teleius
    Specii de plante: 1898 - Eleocharis carniolica

    202. ROSCI0206 - Porţile de Fier
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonicã de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peripanonice; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncãrii silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 9530* - Vegetaţie forestierã sub-mediteraneeanã cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 2285 - Colchicum arenarium (Brânduşã); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 1898 - Eleocharis carniolica; 4096 - Gladiolus palustris (Gladiolã de baltã); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouãle popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã); 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 2318 - Stipa danubialis (Colilie); 2120 - Thlaspi jankae (Punguliţã); 2300 - Tulipa hungarica (Lalea galbenã)

    203. ROSCI0207 - Postãvarul
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    204. ROSCI0208 - Putna - Vrancea
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1014 - Vertigo angustior; 1015 - Vertigo genesii
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    205. ROSCI0209 - Racâş - Hida
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    206. ROSCI0210 - Râpa Lechinţa
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 4031 - Cucullia mixta

    207. ROSCI0211 - Podişul Secaşelor
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4036 - Leptidea morsei; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    208. ROSCI0212 - Rarãu - Giumalãu
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufãrişuri uscate europene; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    209. ROSCI0213 - Râul Prut
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus
    Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    210. ROSCI0214 - Râul Tur
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1114 - Rutilus pigus; 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã); 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1082 - Graphoderus bilineatus (Gândac de apã); 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4038 - Lycaena helle; 1059 - Maculinea teleius; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 1898 - Eleocharis carniolica; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    211. ROSCI0215 - Recifii Jurasici Cheia
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestierã ponto-sarmaticã cu stejar pufos
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasã de uscat dobrogeanã)
    Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglãvoc); 2079 - Moehringia jankae (Merinanã)

    212. ROSCI0216 - Reghiu Scruntar
    Tipuri de habitate: 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

    213. ROSCI0217 - Retezat
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2113 - Draba dorneri (Flãmânzicã); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    214. ROSCI0218 - Dealul Mocrei - Rovina - Ineu
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1074 - Eriogaster catax; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)

    215. ROSCI0219 - Rusca Montanã
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4039* - Nymphalis vaualbum

    216. ROSCI0220 - Sãcueni
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de plante: 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)

    217. ROSCI0221 - Sãrãturile din valea Ilenei
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus

    218. ROSCI0222 - Sãrãturile Jijia Inferioarã - Prut
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã)
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus

    219. ROSCI0223 - Sãrãturile Ocna Veche
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare)

    220. ROSCI0224 - Scroviştea
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş)
    Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)
    Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltã)

    221. ROSCI0225 - Seaca - Optãşani
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    222. ROSCI0226 - Semenic - Cheile Caraşului
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7110* - Turbãrii active; 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavã al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

    223. ROSCI0227 - Sighişoara - Târnava Mare
    Tipuri de habitate: 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peripanonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia);L 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cãrãbuşul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu); 1014 - Vertigo angustior
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã); 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    224. ROSCI0228 - Şindriliţa
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)

    225. ROSCI0229 - Siriu
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbãrii active; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel)

    226. ROSCI0230 - Slãnic
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    227. ROSCI0231 - Nãdab - Socodor - Vãrşad
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    228. ROSCI0232 - Someşul Mare Superior
    Tipuri de habitate: 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    229. ROSCI0233 - Someşul Rece
    Tipuri de habitate: 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    230. ROSCI0234 - Stânca - Ştefãneşti
    Tipuri de habitate: 6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi

    231. ROSCI0235 - Stânca Tohani
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncãrii silicioase
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    232. ROSCI0236 - Strei - Haţeg
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)

    233. ROSCI0237 - Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe
    Tipuri de habitate: 1180 - Structuri submarine create de emisii de gaze
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    234. ROSCI0238 - Suatu -Cojocna - Crairât
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de mamifere: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 2132 - Astragalus peterfii (Cosaci); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare)

    235. ROSCI0239 - Târnovu Mare - Latoriţa
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã

    236. ROSCI0240 - Tãşad
    Tipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis
    Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    237. ROSCI0241 - Tinovul Apa Lina - Honcsok
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    238. ROSCI0242 - Tinovul Apa Roşie
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    239. ROSCI0243 - Tinovul de la Dealul Albinelor
    Tipuri de habitate: 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

    240. ROSCI0244 - Tinovul de la Fântâna Brazilor
    Tipuri de habitate: 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

    241. ROSCI0245 - Tinovul de la Româneşti
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    242. ROSCI0246 - Tinovul Luci
    Tipuri de habitate: 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    243. ROSCI0247 - Tinovul Mare Poiana Stampei
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de nevertebrate: 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului)
    Specii de plante: 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    244. ROSCI0248 - Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1389 - Meesia longiseta

    245. ROSCI0249 - Tinovul Şaru Dornei
    Tipuri de habitate: 7110* - Turbãrii active; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    246. ROSCI0250 - Ţinutul Pãdurenilor
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    247. ROSCI0251 - Tisa Superioarã
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 1105 - Hucho hucho (Lostriţã); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

    248. ROSCI0252 - Topliţa - Scaunul Rotund Borsec
    Tipuri de habitate: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

    249. ROSCI0253 - Trascãu
    Tipuri de habitate: 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncãrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu Quercus pubescens; 91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanã
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)

    250. ROSCI0254 - Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna
    Tipuri de habitate: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

    251. ROSCI0255 - Turbãria de la Dersca
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã
    Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus
    Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelicã de baltã)

    252. ROSCI0256 - Turbãria Ruginosu Zagon
    Tipuri de habitate: 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    253. ROSCI0257 - Tusa - Barcãu
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lãcustã de munte)

    254. ROSCI0258 - Vãile Brãtiei şi Brãtioarei
    Tipuri de habitate: 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)

    255. ROSCI0259 - Valea Cãlmãţuiului
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã)
    Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar

    256. ROSCI0260 - Valea Cepelor
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    257. ROSCI0262 - Valea Iadei
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvãnean, Lemnul vântului)

    258. ROSCI0263 - Valea Ierii
    Tipuri de habitate: 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    259. ROSCI0264 - Valea Izei şi Dealul Solovan
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 4057 - Chilostoma banaticum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    260. ROSCI0265 - Valea lui David
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1298 - Vipera ursinii (Viperã de stepã)
    Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)

    261. ROSCI0266 - Valea Olteţului
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1037 - Ophiogomphus cecilia

    262. ROSCI0267 - Valea Roşie
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    263. ROSCI0268 - Valea Vâlsanului
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1998 - Romanichthys valsanicola (Asprete, Popete); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)

    264. ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1170 - Recifi
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    265. ROSCI0270 - Vânãtori - Neamţ
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)

    266. ROSCI0272 - Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    267. ROSCI0273 - Zona marinã de la Capul Tuzla
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1170 - Recifi
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    268. ROSCI0275 - Bârsãu - Şomcuta
    Tipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavã); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    269. ROSCI0277 - Becicherecu Mic
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)

    270. ROSCI0278 - Borduşani - Borcea
    Tipuri de habitate: 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)

    271. ROSCI0279 - Borzont
    Tipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii
    Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    272. ROSCI0280 - Buzãul Superior
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de peşti: 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)

    273. ROSCI0281 - Cap Aurora
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1170 - Recifi
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    274. ROSCI0283 - Cheile Doftanei
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    275. ROSCI0284 - Cheile Teregovei
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

    276. ROSCI0285 - Codrii seculari de la Strâmbu - Bãiuţ
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbãrii active; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    277. ROSCI0286 - Colinele Elanului
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    278. ROSCI0287 - Comloşu Mare
    Specii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    279. ROSCI0289 - Coridorul Drocea - Codru Moma
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    280. ROSCI0290 - Coridorul Ialomiţei
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    281. ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    282. ROSCI0292 - Coridorul Rusca Montanã - Ţarcu - Retezat
    Tipuri de habitate: 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    283. ROSCI0293 - Costinesti - 23 August
    Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de micã adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasã; 1170 - Recifi
    Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã)

    284. ROSCI0294 - Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    285. ROSCI0295 - Dealurile Clujului de Est
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 2021 - Sicista subtilis (Şoarece sãritor de stepã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean); 4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viperã de fâneaţã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 4039* - Nymphalis vaualbum; 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 4043 - Pseudophilotes bavius
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare)

    286. ROSCI0296 - Dealurile Drãgãşaniului
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    287. ROSCI0297 - Dealurile Târnavei Mici - Bicheş
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    288. ROSCI0298 - Defileul Crişului Alb
    Tipuri de habitate: 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)

    289. ROSCI0299 - Dunãrea la Gârla Mare - Maglavit
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    290. ROSCI0300 - Fânaţele Pietroasa - Podeni
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    291. ROSCI0303 - Hârtibaciu Sud - Est
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    292. ROSCI0304 - Hârtibaciu Sud - Vest
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    293. ROSCI0305 - Ianca - Plopu - Sãrat - Comãneasca
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    294. ROSCI0306 - Jiana
    Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    295. ROSCI0307 - Lacul Sãrat - Brãila
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    296. ROSCI0308 - Lacul şi Pãdurea Cernica
    Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş)

    297. ROSCI0309 - Lacurile din jurul Mãscurei
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    298. ROSCI0310 - Lacurile Fãlticeni
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    299. ROSCI0314 - Lozna
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    300. ROSCI0315 - Lunca Chineja
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)

    301. ROSCI0316 - Lunca Râului Doamnei
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    302. ROSCI0318 - Mãgura Târgu Ocna
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)

    303. ROSCI0319 - Mlaştina de la Feteşti
    Tipuri de habitate: 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)

    304. ROSCI0320 - Mociar
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)

    305. ROSCI0321 - Moldova Superioarã
    Tipuri de habitate: 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de peşti: 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)

    306. ROSCI0322 - Muntele Şes
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticã pe roci silicioase; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pãduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 4014 - Carabus variolosus; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    307. ROSCI0323 - Muntii Ciucului
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufãrişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)
    Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean)
    Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

    308. ROSCI0324 - Munţii Bihor
    Tipuri de habitate: 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    309. ROSCI0325 - Munţii Metaliferi
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

    310. ROSCI0326 - Muscelele Argeşului
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    311. ROSCI0327 - Nemira - Lapoş
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    312. ROSCI0328 - Obcinele Bucovinei
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)
    Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţã, Ruginiţã); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gãlbenele)

    313. ROSCI0329 - Oltul Superior
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia

    314. ROSCI0330 - Oseşti - Bârzeşti
    Specii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    315. ROSCI0331 - Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    316. ROSCI0333 - Pajiştile Sãrmãşel - Milaş - Urmeniş
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)

    317. ROSCI0334 - Pãdurea Buciumeni - Homocea
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen

    318. ROSCI0335 - Pãdurea Dobrina - Huşi
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)

    319. ROSCI0336 - Pãdurea Dumbrava
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun

    320. ROSCI0337 - Pãdurea Neudorfului
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)

    321. ROSCI0338 - Pãdurea Paniova
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun

    322. ROSCI0339 - Pãdurea Povernii - Valea Cerniţa
    Tipuri de habitate: 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)

    323. ROSCI0341 - Pãdurea şi Lacul Stolnici
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    324. ROSCI0342 - Pãdurea Târgu Mureş
    Tipuri de habitate: 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cãrãmiziu)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    325. ROSCI0343 - Pãdurile din Silvostepa Mostiştei
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    326. ROSCI0344 - Pãdurile din Sudul Piemontului Cândeşti
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    327. ROSCI0345 - Pajiştea Cenad
    Specii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    328. ROSCI0346 - Pajiştea Ciacova
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice

    329. ROSCI0347 - Pajiştea Fegernic
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice

    330. ROSCI0348 - Pajiştea Jebel
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice

    331. ROSCI0349 - Pajiştea Pesac
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    332. ROSCI0350 - Lunca Teuzului
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)

    333. ROSCI0352 - Perşani
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    334. ROSCI0353 - Peştera - Deleni
    Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    335. ROSCI0354 - Platforma Cotmeana
    Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie pânã în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    336. ROSCI0355 - Podişul Lipovei - Poiana Ruscã
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4038 - Lycaena helle

    337. ROSCI0356 - Poienile de la Şard
    Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 4050 - Isophya stysi (Cosaş)

    338. ROSCI0357 - Porumbeni
    Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    339. ROSCI0358 - Pricop - Huta - Certeze
    Tipuri de habitate: 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

    340. ROSCI0359 - Prigoria - Bengeşti
    Tipuri de habitate: 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)

    341. ROSCI0360 - Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbãvoţulu
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    342. ROSCI0361 - Râul Caraş
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    343. ROSCI0362 - Râul Gilort
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    344. ROSCI0363 - Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    345. ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    346. ROSCI0365 - Râul Moldova între Pãltinoasa şi Ruşi
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    347. ROSCI0366 - Râul Motru
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    348. ROSCI0367 - Râul Mureş între Moreşti şi Ogra
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)

    349. ROSCI0368 - Râul Mureş între Deda şi Reghin
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)

    350. ROSCI0369 - Râul Mureş între Iernuţeni şi Periş
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1160 - Zingel streber (Fusar)

    351. ROSCI0370 - Râul Mureş între Lipova şi Pãuliş
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

    352. ROSCI0373 - Râul Mureş între Brãnişca şi Ilia
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    353. ROSCI0374 - Râul Negru
    Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusã)); 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)

    354. ROSCI0375 - Râul Nera între Bozovici şi Moceriş
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavã); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 2533 - Cobitis elongata (Fâsã mare)

    355. ROSCI0376 - Râul Olt între Mãrunţei şi Turnu Mãgurele
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastã dobrogean)
    Specii de peşti: 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    356. ROSCI0377 - Râul Putna
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    357. ROSCI0378 - Râul Siret între Paşcani şi Roman
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    358. ROSCI0379 - Râul Suceava
    Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1061 - Maculinea nausithous

    359. ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    360. ROSCI0381 - Râul Târgului - Argeşel - Râuşor
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglãvoc)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    361. ROSCI0382 - Râul Târnava Mare între Copşa Micã şi Mihalţ
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    362. ROSCI0383 - Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi Vânãtori
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    363. ROSCI0384 - Râul Târnava Micã
    Tipuri de habitate: 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    364. ROSCI0385 - Râul Timis între Rusca şi Prisaca
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi; 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    365. ROSCI0386 - Râul Vedea
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus alba
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    366. ROSCI0387 - Salonta
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    367. ROSCI0388 - Sãrãturile de la Foeni - Grãniceri
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    368. ROSCI0389 - Sãrãturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu
    Tipuri de habitate: 1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizeazã terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã)

    369. ROSCI0390 - Sãrãturile Diniaş
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    370. ROSCI0391 - Siretul Mijlociu - Bucecea
    Tipuri de habitate: 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)
    Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

    371. ROSCI0392 - Slatina
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)

    372. ROSCI0393 - Someşul Mare
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    373. ROSCI0394 - Someşul Mic
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã)
    Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã)

    374. ROSCI0395 - Soveja
    Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la câmpie pânã în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7120 - Turbãrii degradate capabile de regenerare naturalã; 9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
    Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvãnean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

    375. ROSCI0398 - Straja-Cumpãna
    Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândãu, Şuitã); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat)

    376. ROSCI0399 - Suharau - Darabani
    Tipuri de habitate: 40C0* - Tufãrişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltã cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã de apã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)

    377. ROSCI0400 - Şieu - Budac
    Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã)
    Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagã); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã)

    378. ROSCI0401 - Turnu - Variaşu
    Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice

    379. ROSCI0402 - Valea din Sânandrei
    Tipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice

    380. ROSCI0403 - Vânju Mare
    Tipuri de habitate: 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen

    381. ROSCI0406 - Zarandul de Est
    Tipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Pãduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvãnean)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)

    382. ROSCI0407 - Zarandul de Vest
    Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)
    Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta galbenã); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastã)
    Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea)

    383. ROSCI0408 - Zau de Campie
    Tipuri de habitate: 40A0* - Tufãrişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice
    Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel)


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 5 la OMMDD 1964/2007)

           Lista de referinţã a tipurilor de habitate şi a speciilor
               de interes comunitar pentru care au fost declarate
                       siturile de importanţã comunitarã┌──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ REGIUNI BIOGEOGRAFICE: │ALPIN │CONTI- │PANONIC│PONTIC │ MAREA │ STEPIC│
│ │ │NENTAL │ │ │ NEAGRA│ │
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│1 - Tipuri de habitate │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1110 - Bancuri de nisip submerse de micã │ │ │ │ │ │ │
│ adâncime │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1130 - Estuare │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl │ │ │ │ │ │ │
│ descoperite la maree joasã │ │ │ │Prezent│Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1150* - Lagune costiere │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1160 - Braţe de mare şi golfuri mari │ │ │ │ │ │ │
│ puţin adânci │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1170 - Recifi │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1180 - Structuri submarine create │ │ │ │ │ │ │
│ de emisii de gaze │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1210 - Vegetaţie anualã de-a lungul │ │ │ │ │ │ │
│ liniei ţãrmului │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1310 - Comunitãţi cu Salicornia spp. şi │ │ │ │ │ │ │
│ alte specii anuale care colonizeazã │ │ │ │ │ │ │
│ terenurile umede şi nisipoase │ │Prezent│ │Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1410 - Pajişti sãrãturate de tip │ │ │ │ │ │ │
│ mediteranean (Juncetalia maritimi) │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1530* - Pajişti şi mlaştini halofile │ │ │ │ │ │ │
│ panonice şi ponto-sarmatice │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2110 - Dune mobile embrionare (în formare)│ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2130* - Dune fixate cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │
│ herbacee perenã (dune gri) │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2190 - Depresiuni umede interdunale │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2340* - Dune panonice │ │ │Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3130 - Ape stãtãtoare oligotrofice pânã la│ │ │ │ │ │ │
│ mezotrofice cu vegetaţie din │ │ │ │ │ │ │
│ Littorelletea uniflorae şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│ Isoeto-Nanojuncetea │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu │ │ │ │ │ │ │
│ vegetaţie bentonicã de specii de │ │ │ │ │ │ │
│ Chara spp │ │Prezent│ │Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3150 - Lacuri naturale eutrofice cu │ │ │ │ │ │ │
│ vegetaţie tip Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │ │
│ Hydrocharition │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3160 - Lacuri distrofice şi iazuri │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│31A0* - Ape termale din Transilvania │ │ │ │ │ │ │
│ acoperite cu lotus (dreţe) │ │ │Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile │ │ │ │ │ │ │
│ râurilor montane │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3230 - Vegetaţie lemnoasã cu Myricaria │ │ │ │ │ │ │
│ germanica de-a lungul râurilor montane│Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3240 - Vegetaţie lemnoasã cu Salix │ │ │ │ │ │ │
│ elaeagnos de-a lungul râurilor montane│Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3260 - Cursuri de apã din zona de câmpie │ │ │ │ │ │ │
│ pânã în etajul montan, cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │
│ din Ranunculion fluitantis şi │ │ │ │ │ │ │
│ Callitricho-Batrachion │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3270 - Râuri cu maluri nãmoloase cu │ │ │ │ │ │ │
│ vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. │ │ │ │ │ │ │
│ şi Bidention p.p │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4030 - Tufãrişuri uscate europene │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4060 - Tufãrişuri alpine şi boreale │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4070* - Tufãrişuri cu Pinus mugo şi │ │ │ │ │ │ │
│ Rhododendron myrtifolium │ │ │ │ │ │ │
│ (Mugo-Rhododendretum) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4080 - Tufãrişuri cu specii sub-arctice │ │ │ │ │ │ │
│ de Salix spp │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│40A0* - Tufãrişuri subcontinentale │ │ │ │ │ │ │
│ peri-panonice │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│40C0* - Tufãrişuri de foioase │ │ │ │ │ │ │
│ ponto-sarmatice │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6110* - Comunitãţi rupicole calcifile sau │ │ │ │ │ │ │
│ pajişti bazifile din Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │
│ albi │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6120* - Pajişti xerice pe nisipuri │ │ │ │ │ │ │
│ calcaroase │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6150 - Pajişti boreale şi alpine pe │ │ │ │ │ │ │
│ substrate silicioase │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6170 - Pajişti calcifile alpine şi │ │ │ │ │ │ │
│ subalpine │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6190 - Pajişti panonice de stâncãrii │ │ │ │ │ │ │
│ (Stipo-Festucetalia pallentis) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6210* - Pajişti uscate seminaturale şi │ │ │ │ │ │ │
│ faciesuri cu tufãrişuri pe substrate│ │ │ │ │ │ │
│ calcaroase (Festuco Brometalia) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6230 - Pajişti montane de Nardus bogate │ │ │ │ │ │ │
│ în specii, pe substrate silicioase │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6240* - Pajişti stepice subpanonice │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│62C0* - Stepe ponto-sarmatice │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri │ │ │ │ │ │ │
│ calcaroase, turboase sau │ │ │ │ │ │ │
│ luto-argiloase (Molinion caeruleae) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6420 - Pajişti mediteraneene umede cu │ │ │ │ │ │ │
│ ierburi înalte din │ │ │ │ │ │ │
│ Molinio-Holoschoenion │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6430 - Comunitãţi de lizierã cu ierburi │ │ │ │ │ │ │
│ înalte higrofile de la câmpie pânã │ │ │ │ │ │ │
│ în etajele montan şi alpin │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6510 - Pajişti de altitudine joasã │ │ │ │ │ │ │
│ (Alopecurus pratensis, Sanguisorba │ │ │ │ │ │ │
│ officinalis) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6520 - Fâneţe montane │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7110* - Turbãrii active │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7120 - Turbãrii degradate capabile de │ │ │ │ │ │ │
│ regenerare naturalã │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi │ │ │ │ │ │ │
│ turbãrii oscilante (nefixate de │ │ │ │ │ │ │
│ substrat) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7150 - Comunitãţi depresionare din │ │ │ │ │ │ │
│ Rhynchosporion pe substrate turboase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium │ │ │ │ │ │ │
│ mariscus │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7220* - Izvoare petrifiante cu formare de │ │ │ │ │ │ │
│ travertin (Cratoneurion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7230 - Mlaştini alcaline │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7240* - Formaţiuni pioniere alpine din │ │ │ │ │ │ │
│ Caricion bicoloris-atrofuscae │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8110 - Grohotişuri silicioase din etajele │ │ │ │ │ │ │
│ montan şi alpin (Androsacetalia │ │ │ │ │ │ │
│ alpinae şi Galeopsietalia ladani) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8120 - Grohotişuri calcaroase şi de │ │ │ │ │ │ │
│ şisturi calcaroase din etajele montan│ │ │ │ │ │ │
│ şi alpin (Thlaspietea rotundifolii) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8160* - Grohotişuri medio-europene calca- │ │ │ │ │ │ │
│ roase din etajele colinar şi montan │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │
│ chasmofiticã pe roci calcaroase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │
│ chasmofiticã pe roci silicioase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8230 - Comunitãţi pioniere din Sedo- │ │ │ │ │ │ │
│ Scleranthion sau din Sedo albi- │ │ │ │ │ │ │
│ Veronicion dilleni pe stâncãrii │ │ │ │ │ │ │
│ silicioase │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8310 - Peşteri în care accesul publicului │ │ │ │ │ │ │
│ este interzis │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8330 - Pesteri marine total sau partial │ │ │ │ │Rezervã│ │
│ submerse │ │ │ │ │ştiin- │ │
│ │ │ │ │ │ţificã │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9110 - Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum│Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9130 - Pãduri de fag de tip │ │ │ │ │ │ │
│ Asperulo-Fagetum │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9150 - Pãduri medio-europene de fag din │ │ │ │ │ │ │
│ Cephalanthero-Fagion │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip │ │ │ │ │ │ │
│ Galio-Carpinetum │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9180* - Pãduri din Tilio-Acerion pe │ │ │ │ │ │ │
│ versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene│Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91AA - Vegetaţie forestierã ponto- │ │ │ │ │ │ │
│ sarmaticã cu stejar pufos │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91D0* - Turbãrii cu vegetaţie forestierã │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91E0* - Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa│ │ │ │ │ │ │
│ şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, │ │ │ │ │ │ │
│ Alnion incanae, Salicion albae) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91F0 - Pãduri ripariene mixte cu Quercus │ │ │ │ │ │ │
│ robur, Ulmus laevis, Fraxinus │ │ │ │ │ │ │
│ excelsior sau Fraxinus angustifolia, │ │ │ │ │ │ │
│ din lungul marilor râuri │ │ │ │ │ │ │
│ (Ulmenion minoris) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91H0* - Vegetaţie forestierã panonicã cu │ │ │ │ │ │ │
│ Quercus pubescens │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91I0* - Vegetaţie de silvostepã eurosibe- │ │ │ │ │ │ │
│ rianã cu Quercus spp. │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91K0 - Pãduri ilirice de Fagus sylvatica │ │ │ │ │ │ │
│ (Aremonio-Fagion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91L0 - Pãduri ilirice de stejar cu carpen │ │ │ │ │ │ │
│ (Erythronio-Carpinion) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91M0 - Pãduri balcano-panonice de cer şi │ │ │ │ │ │ │
│ gorun │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91Q0 - Pãduri relictare cu Pinus │ │ │ │ │ │ │
│ sylvestris pe substrate calcaroase │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91V0 - Pãduri dacice de fag │ │ │ │ │ │ │
│ (Symphyto-Fagion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91X0 - Pãduri dobrogene de fag │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│91Y0 - Pãduri dacice de stejar şi carpen │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9260 - Vegetaţie forestierã cu Castanea │ │ │ │ │ │ │
│ sativa │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│92A0 - Zãvoaie cu Salix alba şi Populus │ │ │ │ │ │ │
│ alba │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│92D0 - Galerii ripariene şi tufãrişuri │ │ │ │ │ │ │
│ (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion │ │ │ │ │ │ │
│ tinctoriae) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9410 - Pãduri acidofile de Picea abies din│ │ │ │ │ │ │
│ regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9420 - Pãduri de Larix decidua şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│ Pinus cembra din regiunea montanã │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9530* - Vegetaţie forestierã sub-meditera-│ │ │ │ │ │ │
│ neeanã cu endemitul Pinus nigra ssp.│ │ │ │ │ │ │
│ banatica │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│2 - Specii de mamifere │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1308 - Barbastella barbastellus │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliac cârn) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2647* - Bison bonassus (Zimbru) │Extinct│Extinct│ │ │ │ │
│ │în sãl-│în sãl-│ │ │ │ │
│ │bãticie│bãticie│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1352* - Canis lupus (Lup) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1337 - Castor fiber (Castor, Breb) │Extinct│Rein- │Extinct│ │ │Extinct│
│ │ │trodus │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1355 - Lutra lutra (Vidrã, Lutrã) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1361 - Lynx lynx (Râs) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2609 - Mesocricetus newtoni │ │ │ │ │ │ │
│ (Grivan mic, Hamster românesc) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2612 - Microtus tatricus(Şoarece de Tatra)│Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1310 - Miniopterus schreibersi │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliac cu aripi lungi) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1366 - Monachus monachus (Vacã de mare, │ │ │ │ │ │ │
│ Focã cu burtã albã) │ │ │ │ │Extinct│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2633 - Mustela eversmannii(Dihor de stepã)│ │ │Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1356* - Mustela lutreola (Noriţa, Nurcã, │ │ │ │ │ │ │
│ Vidrã micã, Dihor de apã) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi│ │ │ │ │ │ │
│ mari) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu │ │ │ │ │ │ │
│ picioare lungi) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1321 - Myotis emarginatus │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliac cãrãmiziu) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1324 - Myotis myotis (Liliac comun) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, │ │ │ │ │ │ │
│ Porc de mare) │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu │ │ │ │ │ │ │
│ potcoavã al lui Blasius) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul │ │ │ │ │ │ │
│ mediteranean cu potcoavã) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1304 - Rhinolophus ferrumequinum │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliacul mare cu potcoavã) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1303 - Rhinolophus hipposideros │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliacul mic cu potcoavã) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1302 - Rhinolophus mehelyi │ │ │ │ │ │ │
│ (Liliacul cu potcoavã al lui Mehely) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2021 - Sicista subtilis │ │ │ │ │ │ │
│ (Şoarece sãritor de stepã) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1335 - Spermophilus citellus │ │ │ │ │ │ │
│ (Popândãu, Şuitã) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1349 - Tursiops truncatus │ │ │ │ │ │ │
│ (Delfin mare, Delfin cu bot gros) │ │ │ │ │Prezent│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1354* - Ursus arctos (Urs brun) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2635 - Vormela peregusna (Dihor pãtat) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│3 - Specii de amfibieni şi reptile │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1188 - Bombina bombina │ │ │ │ │ │ │
│ (Buhai de baltã cu burta roşie) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1193 - Bombina variegata │ │ │ │ │ │ │
│ (Buhai de baltã cu burta galbenã) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)│ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1220 - Emys orbicularis (Broascã ţestoasã │ │ │ │ │ │ │
│ de apã) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1219 - Testudo graeca │ │ │ │ │ │ │
│ (Ţestoasã de uscat dobrogeanã) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1217 - Testudo hermanni │ │ │ │ │ │ │
│ (Ţestoasã de uscat bãnãţeanã) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1166 - Triturus cristatus │ │ │ │ │ │ │
│ (Triton cu creastã) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1993 - Triturus dobrogicus │ │ │ │ │ │ │
│ (Triton cu creastã dobrogean) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2001 - Triturus montandoni │ │ │ │ │ │ │
│ (Triton carpatic) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4008 - Triturus vulgaris ampelensis │ │ │ │ │ │ │
│ (Triton comun transilvãnean) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1298 - Vipera ursinii (Viperã de stepã) │ │Prezent│ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4121* - Vipera ursinii rakosiensis │ │ │ │ │ │ │
│ (Viperã de fâneaţã) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│4 - Specii de peşti │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1101* - Accipenser sturio (Şip) │ │ │ │Extinct│ │Extinct│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4125 - Alosa immaculata │ │Prezent│ │Prezent│Prezent│Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4127 - Alosa tanaica (Rizeafcã) │ │ │ │Prezent│Prezent│Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1130 - Aspius aspius (Avat) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1138 - Barbus meridionalis (Moioagã) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1141 - Chalcaburnus chalcoides(Obleţ mare)│ │Rezervã│ │Rezervã│ │Rezervã│
│ │ │ştiin- │ │ştiin- │ │ştiin- │
│ │ │ţificã │ │ţificã │ │ţificã │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2533 - Cobitis elongata (Fâsã mare) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1149 - Cobitis taenia (Zvârlugã) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1163 - Cottus gobio (Zglãvoc) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2485 - Eudontomyzon vladykovi (Cicar) │Rezervã│Rezervã│ │ │ │ │
│ │ştiin- │ştiin- │ │ │ │ │
│ │ţificã │ţificã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1124 - Gobio albipinnatus(Porcuşor de şes)│ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2555 - Gymnocephalus baloni │ │ │ │ │ │ │
│ (Ghiborţ de râu) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rãspãr) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1105 - Hucho hucho (Lostriţã) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2522 - Pelecus cultratus (Sabiţã) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţã) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1998 - Romanichthys valsanicola │ │ │ │ │ │ │
│ (Asprete, Popete) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1114 - Rutilus pigus (Babuşcã de tur) │ │Rezervã│ │ │ │ │
│ │ │ştiin- │ │ │ │ │
│ │ │ţificã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţã) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2011 - Umbra krameri (Ţigãnuş) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1160 - Zingel streber (Fusar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1159 - Zingel zingel (Pietrar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│5 - Specii de nevertebrate │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│4056 - Anisus vorticulus(Melcul cu cârlig)│ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4027 - Arytrura musculus │ │ │Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1093* - Austropotamobius torrentium │ │ │ │ │ │ │
│ (Racul de ponoare) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4011 - Bolbelasmus unicornis │ │ │ │ │ │ │
│ (Cãrãbuşul cu corn) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1085 - Buprestis splendens(Gândacul auriu)│ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1078* - Callimorpha quadripunctaria │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4012 - Carabus hampei │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4013 - Carabus hungaricus │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4014 - Carabus variolosus │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4015 - Carabus zawadszkii │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4028 - Catopta thrips │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1088 - Cerambyx cerdo │ │ │ │ │ │ │
│ (Croitor mare, gornicul) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4057 - Chilostoma banaticum │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1044 - Coenagrion mercuriale (Ţãrãncuţã) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4045 - Coenagrion ornatum (Ţãrãncuţã) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4030 - Colias myrmidone │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4046 - Cordulegaster heros(Calul dracului)│Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1086 - Cucujus cinnaberinus │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4031 - Cucullia mixta │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4032 - Dioszeghyana schmidtii │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4033 - Erannis ankeraria │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1074 - Eriogaster catax │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1065 - Euphydryas aurinia │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4034 - Glyphipterix loricatella │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4035 - Gortyna borelii lunata │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1082 - Graphoderus bilineatus │ │ │ │ │ │ │
│ (Gândac de apã) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1052 - Hypodrias maturna │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4048 - Isophya costata (Cosaş) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4049 - Isophya harzi (Cosaş) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4050 - Isophya stysi (Cosaş) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4036 - Leptidea morsei │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1042 - Leucorrhinia pectoralis │ │ │ │ │ │ │
│ (Calul dracului) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1083 - Lucanus cervus (Rãdaşcã, Rãgacea) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1060 - Lycaena dispar │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4038 - Lycaena helle │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1061 - Maculinea nausithous │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1059 - Maculinea teleius │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1089 - Morimus funereus(Croitorul cenuşiu)│Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4039* - Nymphalis vaualbum │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4052 - Odontopodisma rubripes │ │ │ │ │ │ │
│ (Lãcustã de munte) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1037 - Ophiogomphus cecilia │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1084* - Osmoderma eremita │ │ │ │ │ │ │
│ (Pustnicul, Gândacul sihastru) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1924 - Oxyporus mannerheimii │ │ │ │ │ │ │
│ (Gândac cu aripile scurte) │Extinct│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4053 - Paracaloptenus caloptenoides │ │ │ │ │ │ │
│ (Calul dracului) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4054 - Pholidoptera transsylvanica │ │ │ │ │ │ │
│ (Cosaşul transilvãnean) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4021* - Phryganophilus ruficollis │Rezervã│ │ │ │ │ │
│ │ştiin- │ │ │ │ │ │
│ │ţificã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4022 - Probaticus subrugosus │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4024* - Pseudogaurotina excellens(Croitor)│Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4043 - Pseudophilotes bavius │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apã) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4055 - Stenobothrus eurasius (Lãcustã) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1927 - Stephanopachys substriatus (Gândac)│Extinct│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1924 - Theodoxus transversalis │ │Rezervã│Rezervã│ │ │Rezervã│
│ │ │ştiin- │ştiin- │ │ │ştiin- │
│ │ │ţificã │ţificã │ │ │ţificã │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1032 - Unio crassus (Scoica de râu) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1014 - Vertigo angustior │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1015 - Vertigo genesii │Rezervã│ │ │ │ │ │
│ │ştiin- │ │ │ │ │ │
│ │ţificã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1016 - Vertigo moulinsiana │Prezent│Extinct│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│6 - Plante │
├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│4068 - Adenophora lilifolia │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1939 - Agrimonia pilosa (Turiţã) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrãţel) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1614 - Apium repens (Ţelinã) │Extinct│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1617 - Angelica palustris │ │ │ │ │ │ │
│ (Angelicã de baltã) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4066 - Asplenium adulterinum │ │ │ │ │ │ │
│ (Feriguţã, Ruginiţã) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2132 - Astragalus peterfii (Cosaci) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1386 - Buxbaumia viridis │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1832 - Caldesia parnassifolia (Limbariţã) │ │Extinct│ │ │ │Extinct│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2236 - Campanula romanica │ │ │ │ │ │ │
│ (Clopoţel dobrogean) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4070* - Campanula serrata (Clopoţel) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
│2253 - Centaurea jankae │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ (Vineţele, Dioc, Zglãvoc) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2255 - Centaurea pontica │ │ │ │ │ │ │
│ (Vineţele, Dioc, Zglãvoc) │ │ │ │Prezent│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4081 - Cirsium brachycephalum (Pãlãmidã) │ │ │Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2285 - Colchicum arenarium (Brânduşã) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1902 - Cypripedium calceolus │ │ │ │ │ │ │
│ (Papucul doamnei, Blabornic) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4074 - *Dianthus diutinus (Garofiţã) │ │ │Rezervã│ │ │ │
│ │ │ │ştiin- │ │ │ │
│ │ │ │ţificã │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1381 - Dicranum viride │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2113 - Draba dorneri (Flãmânzicã) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1689 - Dracocephalum austriacum(Mãtãciune)│Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1393 - Drepanocladus vernicosus │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4067 - Echium russicum (Capul şarpelui) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1898 - Eleocharis carniolica │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2170* - Ferula sadleriana (Aerel) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2191 - Galium moldavicum │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4096 - Gladiolus palustris │ │ │ │ │ │ │
│ (Gladiolã de baltã) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2327 - Himantoglossum caprinum │ │ │ │ │ │ │
│ (Ouãle popii) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4097 - Iris aphylla ssp. hungarica │ │ │ │ │ │ │
│ (Iris, Stânjenel) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4098 - Iris humilis ssp. arenaria │ │ │ │ │ │ │
│ (Iris, Stânjenel) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1758 - Ligularia sibirica │ │ │ │ │ │ │
│ (Curechi de munte, Gãlbenele) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1903 - Liparis loeselii (Moşişoare) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1831 - Luronium natans │ │Extinct│ │Extinct│ │Extinct│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1379 - Mannia triandra │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1428 - Marsilea quadrifolia │ │ │ │ │ │ │
│ (Trifoiaş de baltã) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1389 - Meesia longiseta │Prezent│Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2079 - Moehringia jankae (Merinanã) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica │ │ │ │ │ │ │
│ (Bujor) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4122 - Poa granitica ssp. disparilis │ │ │ │ │ │ │
│ (Firuţã de munte) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2125 - Potentilla emilii-popii │ │ │ │ │ │ │
│ (Buruianã de cinci degete) │ │ │ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2093 - Pulsatilla grandis │ │ │ │ │ │ │
│ (Dediţei, Sisinei) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1477 - Pulsatilla patens(Dediţei, Sisinei)│ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4110* - Pulsatilla pratensis ssp. │ │ │ │ │ │ │
│ hungarica (Dediţei, Sisinei) │ │ │Prezent│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1528 - Saxifraga hirculus │ │ │ │ │ │ │
│ (Ochii şoricelului) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4087* - Serratula lycopifolia (Gãlbinare) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2318 - Stipa danubialis (Colilie) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2186 - Syringa josikaea (Liliac │ │ │ │ │ │ │
│ transilvãnean, Lemnul vântului) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1437 - Thesium ebracteatum (Mãciulie) │ │Extinct│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2120 - Thlaspi jankae (Punguliţã) │ │Prezent│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului) │Prezent│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2300 - Tulipa hungarica (Lalea galbenã) │ │Prezent│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016