Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021  pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 3.301 din data de 4.11.2021 al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale,
    având în vedere prevederile art. 1^1 din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. II din Legea nr. 243/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Nomenclatorul de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Ministerul Sănătăţii, Colegiul Farmaciştilor din România, Comisia de specialitate farmaceutică, precum şi unităţile farmaceutice au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate/dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii, interimar,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 noiembrie 2021.
    Nr. 2.382.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    NOMENCLATOR
    de servicii farmaceutice
    I. Servicii farmaceutice esenţiale (SFE)
    I.1. Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFE01 │
│farmaceutic │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Denumire │Serviciul de eliberare│
│serviciu │a medicamentelor pe │
│farmaceutic │bază de prescripţie │
│ │medicală │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Serviciul de eliberare│
│ │a medicamentelor pe │
│ │bază de prescripţie │
│ │medicală implică │
│ │activitatea de │
│ │evaluare farmaceutică │
│ │a unei prescripţii │
│ │medicale (verificarea │
│ │dozelor, identificarea│
│ │şi semnalarea │
│ │eventualelor reacţii │
│ │adverse, │
│ │contraindicaţiilor şi/│
│Descriere │sau a │
│ │interacţiunilor), │
│ │pregătirea efectivă a │
│ │medicamentelor, │
│ │consilierea │
│ │pacientului privind │
│ │modul de administrare │
│ │şi de păstrare a │
│ │medicamentelor la │
│ │domiciliu, precum şi │
│ │verificarea modului în│
│ │care pacientul a │
│ │înţeles recomandările │
│ │primite. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Serviciul de eliberare│
│ │a medicamentelor pe │
│ │bază de prescripţie │
│ │medicală este un │
│ │serviciu cu │
│ │adresabilitate │
│Adresabilitatea│generală, pentru │
│serviciului │populaţie în │
│farmaceutic │totalitatea ei, şi are│
│ │drept obiectiv │
│ │principal creşterea │
│ │aderenţei pacientului │
│ │la tratament, precum │
│ │şi minimizarea │
│ │reacţiilor adverse. │
└───────────────┴──────────────────────┘


    I.2. Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFE02 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de preparare │
│ │a medicamentelor │
│Denumire │magistrale şi oficinale│
│ │sau a altor produse de │
│ │sănătate │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de preparare │
│ │a medicamentelor │
│ │magistrale şi oficinale│
│ │sau a altor produse de │
│ │sănătate implică │
│ │activitatea de │
│ │preparare care include │
│ │analizarea │
│ │prescripţiei, │
│ │prepararea │
│ │medicamentelor în │
│ │funcţie de forma │
│ │farmaceutică şi calea │
│ │de administrare, │
│Descriere │asigurarea stabilităţii│
│ │medicamentului şi │
│ │reformularea unor forme│
│ │farmaceutice, │
│ │reconstituirea aseptică│
│ │a medicamentelor │
│ │sterile, realizarea │
│ │preparatelor pentru │
│ │administrare │
│ │parenterală utilizate │
│ │în terapie, inclusiv │
│ │terapia oncologică, │
│ │prepararea „în lot“ a │
│ │medicamentelor şi a │
│ │altor produse de │
│ │sănătate. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de preparare │
│ │a medicamentelor │
│ │magistrale şi oficinale│
│ │sau a altor produse de │
│ │sănătate este un │
│ │serviciu adresat │
│Adresabilitate│pacienţilor pe bază de │
│ │prescripţie medicală │
│ │personalizată şi/sau în│
│ │baza unei formule │
│ │prevăzute de │
│ │Farmacopeea Europeană/ │
│ │Română. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    I.3. Serviciul de susţinere şi desfăşurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea raţională a antibioticelor, riscurile obezităţii, riscurile consumului de alcool, tutun şi droguri, importanţa vaccinării, educaţie sexuală etc.)

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFE03 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de susţinere │
│ │şi desfăşurare a │
│ │campaniilor de sănătate│
│ │publică (utilizarea │
│ │raţională a │
│Denumire │antibioticelor, │
│ │riscurile obezităţii, │
│ │riscurile consumului de│
│ │alcool, tutun şi │
│ │droguri, importanţa │
│ │vaccinării, educaţie │
│ │sexuală etc.) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de susţinere │
│ │şi desfăşurare a │
│ │campaniilor de sănătate│
│ │publică implică │
│ │participarea activă │
│ │prin afişarea │
│ │materialelor │
│ │informative, oferirea │
│Descriere │materialelor │
│ │informative şi │
│ │comunicarea │
│ │informaţiilor │
│ │referitoare la │
│ │campaniile de sănătate │
│ │publică iniţiate de │
│ │autorităţi, la nivel │
│ │naţional sau local. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de susţinere │
│ │şi desfăşurare a │
│ │campaniilor de sănătate│
│Adresabilitate│publică este un │
│ │serviciu adresat │
│ │populaţiei generale şi │
│ │grupurilor-ţintă │
│ │specifice. │
└──────────────┴───────────────────────┘    II. Servicii farmaceutice avansate (SFA)
    II.1. Serviciul de evaluare şi monitorizare a polimedicaţiei

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA01 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de evaluare │
│Denumire │şi monitorizare a │
│ │polimedicaţiei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de evaluare │
│ │şi monitorizare a │
│ │polimedicaţiei implică │
│ │optimizarea │
│ │tratamentului │
│ │medicamentos al │
│ │pacientului cronic care│
│ │are prescrise 5 sau mai│
│ │multe substanţe │
│ │medicamentoase în │
│ │acelaşi timp, cu scopul│
│ │creşterii siguranţei şi│
│ │eficacităţii │
│ │tratamentului. │
│ │Serviciul implică │
│ │verificarea aderenţei │
│ │la tratament, evaluarea│
│ │strictă a fiecărui │
│Descriere │medicament prescris │
│ │dacă este monitorizat │
│ │corespunzător, prin │
│ │urmărirea analizelor de│
│ │laborator, funcţiilor │
│ │vitale, EKG, a │
│ │eventualelor │
│ │investigaţii │
│ │suplimentare etc., şi, │
│ │de asemenea, informarea│
│ │medicului, cu acordul │
│ │pacientului, în vederea│
│ │reevaluării │
│ │tratamentului, │
│ │potenţial ineficient, │
│ │şi/sau înlocuirea │
│ │medicamentelor care │
│ │prezintă interacţiuni │
│ │sau reacţii adverse. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de evaluare │
│ │şi monitorizare a │
│ │polimedicaţiei este │
│Adresabilitate│adresat pacientului │
│ │cronic care urmează │
│ │tratament cu 5 sau mai │
│ │multe medicamente în │
│ │acelaşi timp. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.2. Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecţiuni pulmonare şi cu dislipidemie)

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA02 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de gestionare│
│ │a pacientului cronic │
│ │(hipertensiv, diabetic,│
│ │cu afecţiuni pulmonare │
│ │şi cu dislipidemii) │
│ │SFA02-1 Gestionarea │
│ │pacientului cronic │
│ │hipertensiv │
│ │SFA02-2 Gestionarea │
│Denumire │pacientului cronic │
│ │diabetic │
│ │SFA02-3 Gestionarea │
│ │pacientului cronic cu │
│ │afecţiuni pulmonare, │
│ │altele decât boli │
│ │pulmonare obstructive │
│ │cronice │
│ │SFA02-4 Gestionarea │
│ │pacientului cronic cu │
│ │dislipidemie │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de gestionare│
│ │a pacientului cronic │
│ │implică evaluarea │
│ │medicaţiei şi a │
│ │funcţiilor vitale/ │
│ │parametrilor biologici,│
│ │acolo unde este │
│ │necesar, verificarea │
│Descriere │aderenţei la tratament,│
│ │precum şi evaluarea │
│ │pacienţilor fără │
│ │tratament medicamentos │
│ │prin consiliere │
│ │(îndrumarea pacientului│
│ │către un consult │
│ │medical, regim │
│ │igieno-dietetic etc.) │
│ │şi monitorizare. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de gestionare│
│ │a pacientului cronic │
│ │(hipertensiv, diabetic,│
│Adresabilitate│cu afecţiuni pulmonare │
│ │şi cu dislipidemii) │
│ │este adresat │
│ │pacienţilor cu │
│ │afecţiuni cronice. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.3. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA03 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare a │
│Denumire │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │antineoplazice orale │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare a │
│ │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │antineoplazice orale │
│ │implică analizarea │
│ │medicaţiei, informarea │
│Descriere │şi educarea pacientului│
│ │privind │
│ │particularităţile │
│ │tratamentului cu aceste│
│ │medicamente, │
│ │monitorizarea aderenţei│
│ │la tratament şi │
│ │limitarea efectelor │
│ │nedorite. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de urmărire a│
│ │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │antineoplazice orale │
│Adresabilitate│este adresat │
│ │pacienţilor care se │
│ │află sub tratament cu │
│ │medicaţie │
│ │antineoplazică orală. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.4. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA04 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare a │
│Denumire │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │anticoagulante orale │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare a │
│ │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │anticoagulante orale │
│ │implică informarea şi │
│ │educarea pacientului │
│ │privind │
│ │particularităţile │
│Descriere │tratamentului cu │
│ │anticoagulante orale, │
│ │monitorizarea │
│ │tratamentului, a │
│ │parametrilor biologici │
│ │şi a aderenţei la │
│ │tratament şi evitarea │
│ │potenţialelor │
│ │interacţiuni │
│ │medicament-medicament │
│ │sau medicament-aliment.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de urmărire a│
│ │pacientului sub │
│ │tratament cu │
│ │anticoagulante orale │
│ │este adresat │
│ │pacienţilor care suferă│
│Adresabilitate│de o patologie cronică │
│ │şi care deţin o │
│ │prescripţie medicală cu│
│ │anticoagulante orale cu│
│ │acţiune directă (AOD) │
│ │sau antivitamina K │
│ │(AVK). │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.5. Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA05 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare specifică │
│Denumire │a pacientului cu boli │
│ │pulmonare obstructive │
│ │cronice │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare specifică │
│ │a pacientului cu boli │
│ │pulmonare obstructive │
│ │cronice implică │
│ │informarea şi educarea │
│ │pacientului privind │
│ │particularităţile │
│Descriere │tratamentului cu │
│ │corticoizi inhalatori, │
│ │principiile │
│ │tratamentului şi modul │
│ │de utilizare a │
│ │dispozitivelor │
│ │inhalatorii, precum şi │
│ │monitorizarea │
│ │tratamentului şi a │
│ │evoluţiei bolii. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de │
│ │monitorizare specifică │
│ │a pacienţilor cu boli │
│ │pulmonare obstructive │
│ │cronice este adresat │
│Adresabilitate│pacienţilor aflaţi sub │
│ │tratament pentru boli │
│ │pulmonare obstructive │
│ │cronice care presupun │
│ │utilizarea │
│ │dispozitivelor │
│ │inhalatorii. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.6. Serviciul de consiliere privind renunţarea la fumat

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA06 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de consiliere│
│Denumire │privind renunţarea la │
│ │fumat │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de consiliere│
│ │privind renunţarea la │
│ │fumat implică │
│ │informarea şi educarea │
│ │pacientului privind │
│Descriere │riscurile fumatului, │
│ │oferirea de consiliere │
│ │şi susţinere în │
│ │procesul renunţării la │
│ │fumat, inclusiv │
│ │farmacoterapie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de consiliere│
│ │privind renunţarea la │
│Adresabilitate│fumat este adresat │
│ │pacienţilor fumători, │
│ │care doresc să renunţe │
│ │la fumat. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.7. Serviciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA07 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de măsurare a│
│Denumire │parametrilor biologici │
│ │şi a funcţiilor vitale │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de măsurare a│
│ │parametrilor biologici │
│ │şi a funcţiilor vitale │
│ │implică procesul de │
│ │testare/măsurare în │
│ │farmacia comunitară a │
│Descriere │unor parametri │
│ │biologici şi a │
│ │funcţiilor vitale cu │
│ │aparatură specifică şi │
│ │consilierea pacientului│
│ │în funcţie de │
│ │rezultatele │
│ │determinărilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de măsurare a│
│ │parametrilor biologici │
│ │şi a funcţiilor vitale │
│Adresabilitate│este un serviciu cu │
│ │adresabilitate │
│ │generală, pentru │
│ │populaţie în │
│ │totalitatea ei. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.8. Serviciul de consiliere privind contracepţia de urgenţă cu administrare orală

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA08 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Denumire │Serviciul de consiliere│
│serviciu │privind contracepţia de│
│farmaceutic │urgenţă cu administrare│
│ │orală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de consiliere│
│ │a pacientelor la vârsta│
│ │fertilă care solicită │
│ │contracepţie de urgenţă│
│ │şi eliberarea │
│ │medicaţiei, după caz, │
│ │implică evaluarea │
│Definiţie │oportunităţii │
│ │administrării unui │
│ │medicament, precum şi │
│ │evaluarea eventualelor │
│ │patologii preexistente,│
│ │a medicaţiei utilizate │
│ │şi a eventualelor │
│ │contraindicaţii. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de consiliere│
│ │privind contracepţia de│
│ │urgenţă cu administrare│
│ │orală este un serviciu │
│ │adresat unor │
│ │grupuri-ţintă de │
│Adresabilitate│paciente la vârsta │
│ │fertilă care solicită │
│ │contracepţie de urgenţă│
│ │şi are ca obiectiv │
│ │prevenţia şi promovarea│
│ │sănătăţii sexuale şi │
│ │educarea populaţiei. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.9. Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA09 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de screening │
│Denumire │în scop diagnostic în │
│ │farmacie (testare │
│ │rapidă) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de screening │
│ │în scop diagnostic în │
│ │farmacie (testare │
│ │rapidă) implică │
│ │evaluarea prealabilă şi│
│Descriere │efectuarea testării │
│ │rapide de către │
│ │farmacist în farmacia │
│ │care a fost autorizată │
│ │în acest sens, emiterea│
│ │şi eliberarea │
│ │buletinului de testare.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de screening │
│ │în scop diagnostic în │
│ │farmacie este un │
│Adresabilitate│serviciu adresat │
│ │persoanelor care │
│ │necesită/solicită │
│ │testarea rapidă. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.10. Serviciul de vaccinare în farmacie

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA10 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Denumire │Serviciul de vaccinare │
│ │în farmacie │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de vaccinare │
│ │în farmacie implică │
│ │evaluarea prealabilă, │
│ │informarea pacientului │
│ │cu privire la │
│ │vaccinare, efectuarea │
│Descriere │vaccinării propriu-zise│
│ │şi înregistrarea │
│ │activităţii de │
│ │vaccinare de către │
│ │farmacist în farmacia │
│ │autorizată în acest │
│ │sens. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de vaccinare │
│ │în farmacie este un │
│ │serviciu adresat unor │
│Adresabilitate│grupuri-ţintă de │
│ │pacienţi, în funcţie de│
│ │criteriile specifice │
│ │ale fiecărui vaccin. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    II.11. Serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Clasificare │ │
│serviciu │SFA11 │
│farmaceutic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de educaţie │
│Denumire │privind sănătatea │
│ │alimentaţiei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de educaţie │
│ │privind sănătatea │
│ │alimentaţiei implică │
│ │evaluarea statusului │
│Descriere │nutriţional al │
│ │pacientului şi │
│ │consilierea acestuia │
│ │privind stilul de │
│ │viaţă. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Serviciul de educaţie │
│ │privind sănătatea │
│ │alimentaţiei este un │
│Adresabilitate│serviciu cu │
│ │adresabilitate │
│ │generală, pentru │
│ │populaţie în │
│ │totalitatea ei. │
└──────────────┴───────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016