Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.359 din 26 iulie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.359 din 26 iulie 2011  pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.359 din 26 iulie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 26 iulie 2011

    Având în vedere dispoziţiile:
    - Hotãrârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea urmãtorul cuprins:
    "c) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancarã sau de o societate de asigurãri pentru suma aferentã prefinanţãrii solicitate numai în cazul proiectelor care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis."
    2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Prefinanţarea se acordã în cotã de maximum 10% din valoarea eligibilã a proiectului, în cel puţin douã tranşe, cu excepţia proiectelor majore, pentru care cota de prefinanţare poate fi de maximum 20%.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare prevãd depunerea a cel mult douã cereri de rambursare, prefinanţarea se poate acorda într-o singurã tranşã.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se poate acorda într-o singurã tranşã, în cotã de maximum 35% din valoarea totalã a finanţãrii, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare."
    3. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) În condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (1), prima tranşã de prefinanţare se acordã în cotã de maximum 5% din valoarea eligibilã a proiectului.
    (2) Urmãtoarele tranşe de prefinanţare pot fi acordate beneficiarului numai dupã autorizarea cheltuielilor efectuate, în valoare de minimum 60% din valoarea cumulatã a tranşelor anterioare de prefinanţare.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii prefinanţãrii prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanţare a unui procent de deducere a prefinanţãrii de minimum 30%, aplicat la valoarea fiecãrei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepţia cererii de rambursare în cadrul cãreia cuantumul prefinanţãrii rãmase de recuperat reprezintã mai puţin de 30% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare.
    (4) Autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii integrale a prefinanţãrii acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia.
    (5) În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 20% din valoarea prefinanţãrii acordate, autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii prefinanţãrii neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite.
    (6) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia sã deschidã un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţãrii şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri cãtre contractori şi/sau transferul de sume cãtre parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.
    (7) În cazul în care contul menţionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementãrilor în vigoare, pot fi transferate de cãtre beneficiari în conturi deschise la bãnci comerciale, cu condiţia efectuãrii cheltuielilor respective în termen de 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii transferului.
    (8) Suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulatã în contul menţionat la alin. (6) corespunzãtoare sumelor de prefinanţare rãmase disponibile în cont şi valoarea impozitelor aferente şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raporteazã Autoritãţii de management şi se deduce de cãtre aceasta din sumele rambursate beneficiarilor, cel târziu pânã la plata finalã inclusiv."
    4. La articolul 32, alineatul (8) va avea urmãtorul cuprins:
    "(8) Liderul şi partenerii au obligaţia sã îşi deschidã conturi pentru primirea sumelor aferente prefinanţãrii, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (6)-(8), precum şi conturi pentru primirea rambursãrii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 34 şi 35."
    5. La articolul 35, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 14 alin. (6) sunt urmãtoarele:
    a) 50.25.15 «Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009#187;;
    b) 50.09.02 «Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009#187;;
    c) 50.28.01 «Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii»;
    d) 50.10.01 «Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local»;
    e) 50.98.03 «Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009#187;;
    f) 50.98.04 «Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009#187;."
    6. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma "Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009" se înlocuieşte cu sintagma "Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare".
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


           Ministrul finanţelor publice,
               Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 26 iulie 2011.
    Nr. 2.359.
                  __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Francisc Simon
29 Iulie 2011
Multumesc foarte mult pentru sansa pe care mi-ati oferit-o. Acest abonament este deosebit de util pentru mine, in activitatea mea pe care o desfasor la o organizatie neguvernamentala pentru persoane cu dizbilitati
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016