Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.340 din 15 decembrie 2021  pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.340 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1194 din 16 decembrie 2021
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 75/ALA din 10.12.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Ghidul de finanţare, astfel cum a fost modificat prin anexa la prezentul ordin, se aplică cererilor de finanţare depuse după publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Prin excepţie de la art. II, prevederile de la art. 25 alin. (2) din ghidul de finanţare prevăzut la art. I se aplică inclusiv proiectelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. IV
    (1) Prevederile de la art. 4 pct. 4.1 lit. u), art. 5 pct. 5.2 lit. d), precum şi cele de la art. 10 pct. 10.1 şi 10.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanţare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către instalatorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
    (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunţate de către instalatorii validaţi, prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 15 decembrie 2021.
    Nr. 2.340.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 1.287/2018)
    GHID DE FINANŢARE
    a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică,
    în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
    b) condiţiile de validare a instalatorului;
    c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
    d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    e) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.


    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
    (2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.
    (3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
    (4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:
    I = Σ^n_i=1 E_i x f,
    unde:
    f = factor emisie CO_2 (0,21337 kg CO_2/kWh conform raportului ANRE/2020);
    n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
    E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).    ART. 3
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
    1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;
    2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
    4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
    5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
    7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
    8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.


    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.

    ART. 5
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
    (2) Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

    ART. 6
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
    a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
    b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
    c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.
    (3) În situaţia în care AMPOR şi/sau AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.
    (4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

    ART. 7
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) analiza conformităţii documentelor - procesul prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) şi valabilitatea acestora;
    b) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind beneficiarii finali înscrişi;
    c) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;
    d) beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu AFM;
    e) cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    f) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la AFM şi obţinerii finanţării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    g) cerere de validare - formular completat şi depus la AFM, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    h) certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de AFM;
    j) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final şi AFM, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;
    k) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat şi AFM, denumit în continuare contract de participare;
    l) contribuţie proprie - suma susţinută de beneficiarul final reprezentând diferenţa dintre valoarea acordată de AFM prin program şi valoarea totală a facturii aferente achiziţiei şi montării sistemului de panouri fotovoltaice;
    m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
    n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
    o) dosar de decontare - dosarul constituit de AFM, care cuprinde documentele prevăzute la art. 29;
    p) dosar de finanţare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanţare;
    q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. g), însoţită de documentele obligatorii care se depun la AFM de către instalator, în vederea validării în program;
    r) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
    s) instalator validat - operatorul definit conform lit. r), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către AFM în cadrul programului;
    ş) invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică;
    t) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
    ţ) putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25ºC în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
    u) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
    v) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
    w) solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) AMPOR - Autoritatea de management Programul operaţional regional 2014-2020;
    c) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    d) ATR - aviz tehnic de racordare;
    e) CNP - cod numeric personal;
    f) POR - Programul operaţional regional 2014-2020;
    g) SPV - spaţiul privat virtual;
    h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 8
    Etapele programului
    Etapele programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării programului;
    b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
    c) înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
    d) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
    e) implementarea proiectului;
    f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
    g) monitorizarea beneficiarilor finali.


    ART. 9
    Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
    (1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui AFM, se aprobă:
    a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a AFM;
    b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
    c) comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

    (2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.
    (3) Informaţiile şi documentele relevante pentru program pot fi transmise către AFM şi prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, precum şi prin poştă electronică.

    CAP. II
    Procesul de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
    ART. 10
    Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării programului
    Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui
    AFM, care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

    SUBSECŢIUNEA I
    Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora
    SECŢIUNEA 1
    Validarea instalatorilor
    ART. 11
    Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
    Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridică română;
    b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu AFM;
    e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
    i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;
    j) are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric sau asimilat;
    k) se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.


    ART. 12
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că operatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de validare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;
    g) certificatul constatator/furnizare informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă şi formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
    h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont şi îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM;
    i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice, însuşite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate „conform cu originalul“;
    k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşit prin semnătură de către instalator, în original.


    ART. 13
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la AFM.
    (2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către AFM în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informaţii:
    a) denumirea completă a instalatorului şi adresa sediului social;
    b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“ - instalator;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

    (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la AFM un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (5) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, AFM aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării. În termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, instalatorii au posibilitatea de a completa/transmite documentele iniţiale în forma corectă şi/sau clarificările, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.
    (6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.
    (7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
    a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);
    b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

    (8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât şi ale alin. (7), acesta va fi respins.

    ART. 14
    Validarea instalatorului
    (1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.
    (2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
    (3) AFM publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuţi la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
    (4) AFM aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, care se publică pe pagina de internet a AFM.

    ART. 15
    Contestarea rezultatului procesului de validare
    (1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva rezultatului procesului de validare.
    (2) Contestaţia se transmite/se depune la AFM în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a AFM a listei instalatorilor respinşi.
    (3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către AFM în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura AFM un număr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura AFM dosarului de validare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

    (6) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora şi publică rezultatele procesului de validare pe pagina de internet a AFM.
    (7) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Procedura specifică de soluţionare a contestaţiilor şi modul de comunicare a deciziilor de soluţionare se stabilesc prin instrucţiuni emise de AFM, care se publică pe pagina de internet a acesteia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Încheierea contractelor cu instalatorii validaţi şi publicarea listei acestora
    ART. 16
    Programarea în vederea încheierii contractului de participare
    (1) Pentru încheierea contractelor de participare, AFM stabileşte programarea instalatorilor validaţi, care se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la AFM cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

    ART. 17
    Contractul de participare în vederea decontării
    (1) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (2) Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
    (3) Contractul de participare se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
    (5) După încheierea contractului de participare, AFM furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia informatică.
    (6) Lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare cu AFM se publică pe pagina de internet a AFM.

    SUBSECŢIUNEA II
    Înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor
    SECŢIUNEA 1
    Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării
    ART. 18
    Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor
    (1) Înscrierea solicitantului se face de către unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziţia preşedintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
    (2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului doar în cazul în care acesta depune toate documentele prevăzute în ghid şi cu condiţia ca acesta să nu fi beneficiat de finanţare în cadrul programului pentru imobilul clădire deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea.
    (3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului se realizează după:
    a) verificarea de către instalator, în baza de date a aplicaţiei informatice, a datelor de identificare (CNP) ale solicitantului/ coproprietarilor/devălmaşilor imobilului teren/clădire pe care se doreşte implementarea, în vederea eliminării riscului acordării unei duble finanţări în cadrul programului pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral;
    b) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
    c) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
    1. atributele de identificare a solicitantului;
    2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmaşilor;
    3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului-construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral al imobilului respectiv;

    d) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică, în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora.

    (4) Înscrierea se consideră realizată în momentul în care au fost îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (3), aplicaţia informatică a generat un număr de înregistrare şi a realizat rezervarea sumei aferente finanţării. La momentul realizării înscrierii solicitantului, aplicaţia informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 de lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanţare.
    (5) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) lit. a) constituie caz de culpă şi atrage răspunderea instalatorului.

    ART. 19
    Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
    (1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
    b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
    c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate/devălmăşie;
    d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; imobilul pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii cererii de finanţare în aplicaţia informatică;
    f) solicitantul şi coproprietarii/devălmaşii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii/devălmaşii.
    Se consideră că a beneficiat de finanţare în cadrul programului solicitantul care, la data depunerii cererii de finanţare, se află în una dintre următoarele situaţii:
    1. solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii a/au încheiat contract de finanţare cu AFM, aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral;
    2. solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral;


    g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii/devălmaşii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii/devălmaşii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

    (2) În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
    (3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.

    ART. 20
    Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
    (1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.
    (2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW.
    (3) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:
    a) panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;
    b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;
    c) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
    d) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

    (4) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcţionalităţi:
    a) stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
    b) colectarea de la distanţă a informaţiilor prevăzute la lit. a), precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
    c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

    (5) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.
    (6) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să respecte următoarele condiţii minime:
    a) panourile fotovoltaice trebuie:
    - să respecte standardele obligatorii - SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
    – să aibă garanţie - minimum 10 ani;
    – să aibă garanţie privind deprecierea puterii - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;

    b) invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie:
    - să respecte standardul obligatoriu - SREN/IEC 62109;
    – să aibă garanţie - minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie a sistemului de panouri fotovoltaice.    ART. 21
    Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
    Documentele pe care le depune/transmite solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:
    a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;
    c) actul de identitate al coproprietarului/devălmaşului, valabil la data înscrierii;
    d) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
    e) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;
    f) extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului-construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului-teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
    g) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală; în situaţia în care copia cărţii funciare colective este obţinută de solicitant pe cale electronică, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acesteia;
    h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original/în copie legalizată/emis în SPV;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original/în copie legalizată/emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original/în copie legalizată/emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Aprobarea solicitanţilor
    ART. 22
    Procesul de aprobare a solicitanţilor
    (1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, AFM efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.
    (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul AFM, cât şi personal extern.
    (3) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la solicitarea remedierii/clarificării documentaţiei depuse pentru:
    a) documentele încărcate în aplicaţie nu sunt completate prin tehnoredactare, nu sunt completate integral sau documentele respective nu sunt încărcate integral;
    b) documentele încărcate sunt ilizibile;
    c) există neconcordanţe în cuprinsul documentelor încărcate.

    (4) Solicitarea documentelor pentru remedierea dosarului se desfăşoară prin intermediul aplicaţiei informatice, respectiv prin transmiterea unui e-mail de informare instalatorului.
    (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii emailului, instalatorul validat are posibilitatea să încarce în aplicaţie documentele solicitate, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
    (6) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.
    (7) Atrag respingerea dosarului:
    a) lipsa unui document;
    b) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
    c) nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5).

    (8) Analiza valabilităţii documentelor prevăzute la art. 21 va fi raportată la data la care au fost înregistrate în aplicaţia informatică.
    (9) Comisia de analiză verifică conformitatea documentelor şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al AFM centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (10) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.
    (11) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul AFM.
    (12) Cererile de finanţare înscrise în aplicaţia informatică pot fi aprobate în limita creditelor de angajament alocate programului.
    (13) Cererile de finanţare care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, însă nu pot fi aprobate întrucât depăşesc limita creditelor de angajament alocate programului vor fi înscrise în liste separate care se vor publica pe site-ul AFM şi vor fi aprobate în măsura în care bugetul programului va fi suplimentat.

    ART. 23
    Contestarea rezultatului procesului de aprobare a solicitanţilor
    (1) Solicitanţii pot depune o singură contestaţie împotriva deciziei Comitetului director sau a hotărârii Comitetului de avizare, în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM a deciziilor/hotărârilor prevăzute la art. 22 alin. (11).
    (2) Se consideră îndeplinită procedura prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contestaţiilor depuse, în original, la instalatorul validat la care solicitantul s-a înscris, aceasta fiind ulterior scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) datele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora la AFM/în aplicaţia informatică şi publică rezultatele procesului de analiză pe pagina de internet a AFM.
    (5) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân indisponibilizate în favoarea acestora.
    (7) Procedura specifică de soluţionare a contestaţiilor şi modul de comunicare a deciziilor de soluţionare se stabilesc prin instrucţiuni emise de AFM, care se publică pe pagina de internet a acesteia.

    SUBSECŢIUNEA III
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    ART. 24
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    (1) AFM pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul aplicaţiei informatice, contractul de finanţare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid. Instalatorul listează contractul şi declaraţia şi le pune la dispoziţia solicitantului aprobat în vederea completării şi semnării de către acesta.
    (2) Instalatorul nu va permite semnarea contractului de finanţare dacă solicitantul aprobat nu completează şi nu semnează declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ghid.
    (3) În termen de 60 zile de la data publicării listei cu solicitanţii aprobaţi, instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat.
    (4) Neprezentarea la instalatorul validat şi neintroducerea contractului de finanţare nerambursabilă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (3), se consideră renunţare la finanţare şi atrag anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.
    (5) Contractul de finanţare nerambursabilă poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

    SUBSECŢIUNEA IV
    Implementarea proiectului
    ART. 25
    Dispoziţii generale
    (1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
    (2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalaţia şi încheiate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice şi obţinerea certificatului de racordare.
    (3) Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

    ART. 26
    Documente justificative aferente cererii de decontare
    Documentele justificative aferente cererii de decontare sunt:
    1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat;
    2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont, chitanţă sau alt document probator al plăţii);
    3. procesul-verbal de recepţie, din care să reiasă îndeplinirea, cel puţin, a cerinţelor tehnice ale sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, a faptului că toate componentele investiţiei sunt noi, precum şi indicarea echipamentului care permite îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 20 alin. (4);
    4. certificatul de racordare emis pe numele beneficiarului şi pentru locul de implementare declarat în cererea de finanţare;
    5. document emis de operator/furnizor care să confirme titularul contractului, respectiv beneficiarul, în cazul în care în certificatul de racordare nu este menţionat numele titularului de contract cu operatorul/furnizorul.


    ART. 27
    Reguli privind întocmirea facturii
    (1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „.... lei, se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“.
    (2) Factura fiscală trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă.
    (3) Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    a) atributele de identificare a instalatorului validat;
    b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal;
    c) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.


    SUBSECŢIUNEA V
    Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi
    ART. 28
    Mecanismul de decontare
    (1) Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se desfăşoară prin încărcarea, în aplicaţia informatică, a următoarelor documente:
    1. formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului;
    2. lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată;
    3. documentele prevăzute la art. 26, pentru beneficiarii incluşi în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicaţia informatică vor fi certificate „conform cu originalul“ de către instalatorul validat.

    (2) După recepţia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 1, aplicaţia informatică generează număr de înregistrare al cererii de decontare.
    (3) Instalatorul transmite la AFM cererile de decontare împreună cu documentaţia prevăzută la alin. (1) o dată pe lună.
    (4) AFM analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validaţi şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
    (5) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.
    (6) În situaţia în care instalatorul validat nu respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu AFM, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.
    (7) AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează doar cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanţare nerambursabilă.
    (8) AFM nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

    ART. 29
    Conţinutul dosarului de decontare
    Dosarul de decontare se constituie de AFM şi conţine următoarele:
    a) formularul cererii de decontare, întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, precum şi împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
    b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicita plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, care va cuprinde următoarele elemente: numărul de înregistrare alocat de aplicaţie, numele şi prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul şi seria echipamentului care permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi colectarea acestora de la distanţă, puterea instalată, suma solicitată, împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
    c) documentele menţionate la art. 26;
    d) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final;
    e) declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 24 alin. (1), semnată de solicitantul aprobat.


    SUBSECŢIUNEA VI
    Monitorizarea beneficiarilor finali
    ART. 30
    Dispoziţii generale
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.
    (2) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
    1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
    2. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
    3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    4. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu AFM;
    5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
    6. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
    7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către AFM a finanţării acordate;
    8. să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul.


    ART. 31
    Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanţare/Recuperarea finanţării în cadrul programului
    (1) AFM anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanţare/recuperează finanţarea acordată şi reziliază contractul de finanţare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficienţelor şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile în următoarele situaţii:
    a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;
    b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
    c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entităţi care desfăşoară activităţi economice;
    e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
    f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locaţiune).

    (2) Pentru verificarea condiţiilor de la alin. (1), AFM şi organismele abilitate au dreptul să solicite informaţii şi documente relevante de la instituţiile competente.

    ART. 32
    Dispoziţii conexe
    Obligaţiile prevăzute la art. 30 vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

    CAP. III
    Reguli şi proceduri aplicate de AFM în cadrul programului
    ART. 33
    Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
    (1) AFM nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/ finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumându-şi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică, precum şi a datelor/informaţiilor referitoare la înscrierea solicitantului în program.
    (2) Analiza cererii de decontare constă în:
    a) verificarea concordanţei dintre datele/informaţiile înscrise de instalatori în lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata şi datele/informaţiile/documentele încărcate în aplicaţia informatică;
    b) verificarea respectării condiţiilor impuse prin ghid.

    (3) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. Instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de AFM, în termenul prevăzut la art. 4 pct. 4.1 lit. f) din anexa nr. 2 la prezentul ghid, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
    (4) Sumele rezervate în aplicaţia informatică devin disponibile în vederea înscrierii de noi solicitanţi la împlinirea următoarelor termene sau condiţii:
    a) după expirarea termenului privind contestarea deciziei AFM;
    b) după soluţionarea nefavorabilă a contestaţiei;
    c) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 în termenele specificate;
    d) în cazul în care solicitantul aprobat solicită AFM, în scris, renunţarea la finanţare.

    (5) După aprobarea cererii de finanţare, solicitantul aprobat/beneficiarul are posibilitatea să transmită la AFM, prin poştă/curier/poşta electronică, o cerere motivată însoţită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul-construcţie pe imobilul-teren sau viceversa, aferente cărţii funciare incluse în cererea de finanţare, sub condiţia respectării condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului/proiectului.
    (6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicaţiei.
    (7) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.
    (8) AFM nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.
    (9) AFM poate înscrie, în cartea funciară a imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, contractul de finanţare nerambursabilă, după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare.
    (10) AFM poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.
    (11) Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul AFM.
    (12) În aplicarea prevederilor prezentului ghid, AFM poate emite instrucţiuni care se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui şi se publică pe site-ul AFM.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 34
    Transmiterea obligaţiilor către terţi
    (1) Obligaţiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.
    (2) Prevederile alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare nerambursabilă.
    (3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai persoanei fizice şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile beneficiarilor finali, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.
    (4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare, AFM recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanţate.

    ART. 35
    Transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final către un alt instalator
    (1) În baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, AFM poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.
    (2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), AFM va solicita celor doi instalatori implicaţi:
    a) acordul privind transferul solicitantului aprobat/ beneficiarului final;
    b) acordul privind transferul dosarului solicitantului aprobat/ beneficiarului final, care va include dosarul cererii de finanţare şi/sau documentele aferente contractării.

    (3) AFM va publica instrucţiuni cu privire la modalitatea de realizare a transferului.
    (4) În situaţia aprobării cererii prevăzute la alin. (1):
    a) dosarul solicitantului, în format electronic, va fi transferat în aplicaţia informatică de AFM, iar accesul la datele/finanţarea de care beneficiază solicitantul transferat va fi acordat instalatorului cu care s-a optat continuarea implementării proiectului;
    b) dosarul solicitantului, în format fizic, va fi transmis de instalatorul iniţial, prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, către instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului, în termen de 15 zile de la primirea comunicării efectuate de AFM, potrivit instrucţiunilor prevăzute la alin. (3);
    c) instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va realiza conformitatea documentelor încărcate în aplicaţia informatică, cu documentele recepţionate, în condiţiile prevăzute la lit. b).

    (5) Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.
    (6) AFM poate aproba transferul beneficiarului final către un alt instalator, de cel mult două ori, în condiţiile prezentului ghid.

    ART. 36
    Păstrarea documentelor
    (1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera instalatorului validat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, în condiţiile acceptării motivelor de respingere şi renunţării la dreptul de a le contesta, AFM poate restitui documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererea de validare nu poate face obiectul restituirii.
    (5) Documentele depuse de către beneficiarul final în cadrul programului nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera acestuia copii ale documentelor încărcate în aplicaţia informatică de către instalatorul validat.

    ART. 37
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare la instalatorul validat, precum şi prin încheierea contractului de finanţare nerambursabilă cu beneficiarul final, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către AFM şi de către instalatorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către AFM către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.
    (2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.

    ART. 38
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
    (3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu de AFM.

    ART. 39
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 40
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 41
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 42
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Nr. de înregistrare la AFM
    ......./....../...........
    CERERE
    de validare a instalatorului
    Denumirea completă a instalatorului .......................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............., cont nr. ............... deschis la Trezoreria .......................
    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........................., cod poştal .................., telefon (fix şi mobil) ...................., fax .................., e-mail ......................, website .................., reprezentat/reprezentată legal de ........(persoana care reprezintă)......, în calitate de .........(calitatea/funcţia persoanei care reprezintă).......
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)......, cod numeric personal .............................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ................, eliberat de către ................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................, str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ..............., fax ..............., e-mail ................
    Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare.
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului», însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în copie;
    d) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    f) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    g) mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, şi voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate;
    h) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.

    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia ......................................
    Semnătura ....................................
    Data .........................................

    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII
    Nr. ........ din ....................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin .................... - preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ......................, cod poştal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr.. .................., cod de identificare fiscală..............., cont nr. ..................... deschis la Trezoreria ................., reprezentată legal prin ................. - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,
    a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Prin prezentul contract AFM plăteşte instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanţării şi facturate de instalator.
    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.

    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de ................

    ART. 3
    Modalitatea de decontare şi plată
    3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
    3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ................ deschis la Trezoreria ................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.
    3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.
    3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    3.5. Cererea de decontare se depune la AFM la data de ....... a fiecărei luni.
    3.6. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.
    3.7. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

    ART. 4
    Obligaţiile părţilor
    4.1. Instalatorul se obligă:
    a) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    b) să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minimum 3 kW, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de ghidul de finanţare aferent programului;
    c) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    d) să permită reprezentanţilor AFM şi altor organisme abilitate accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
    e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziţionate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se realizează prin programul privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM;
    h) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    i) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari finali ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
    j) să verifice, la înscrierea solicitanţilor, autenticitatea documentelor prezentate, concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea, precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate stabilite prin ghidul de finanţare;
    k) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-l înscrie în program sau, dacă acesta a fost înscris, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;
    l) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către persoanele fizice;
    m) să înscrie solicitanţii în program numai după includerea sa în lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM;
    n) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului;
    o) să întocmească toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    p) să verifice identitatea persoanei care se prezintă pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă şi să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului sau împuternicitului acesteia;
    q) să asigure accesul, în vederea obţinerii finanţării, în mod nemijlocit şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi şanse şi cu privire la accesul persoanelor cu dizabilităţi, potrivit prevederilor legale;
    r) să returneze sumele plătite de către AFM, în situaţia în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar în sarcina instalatorului se reţine culpa acestuia;
    s) să colecteze şi să transmită AFM informaţii referitoare la energia produsă de către sistemele fotovoltaice instalate, în ultima lună a fiecărui an;
    ş) să notifice AFM în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice solicitanţilor aprobaţi pentru care a efectuat înscrierea în program;
    t) să păstreze şi să arhiveze toate contractele, actele si documentele justificative şi contabile pentru toate operaţiunile derulate în cadrul Programului şi să reconstituie, în condiţiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse;
    ţ) să asigure executarea proiectelor cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    u) să ia măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează şi stochează/arhivează, atât ale părţilor contractante ori ale reprezentanţilor acestora, cât şi ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora.

    4.2. AFM se obligă:
    a) să asigure plata în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia instalatorului informaţiile legate de finanţare;
    c) să furnizeze instalatorului parola personalizată de acces în aplicaţia informatică;
    d) să permită accesul instalatorului în aplicaţia informatică în vederea introducerii informaţiilor sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
    e) să informeze instalatorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei informatice şi care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.

    4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către instalator referitoare la persoana fizică înscrisă, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei informatice, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către instalator.

    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    5.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale instalatorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    b) nu introduce în aplicaţia informatică, în timp util, informaţiile privind persoanele fizice înscrise, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare;
    c) refuză să îşi exprime acordul de transfer al solicitantului aprobat ori refuză să transfere dosarul solicitantului aprobat către un alt instalator, în condiţiile în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice;
    d) nu verifică în baza de date a aplicaţiei informatice datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/ devălmaşilor imobilului teren/clădire pe care se doreşte implementarea, în vederea eliminării riscului acordării unei duble finanţări în cadrul programului, pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral.

    5.3. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a înscrie solicitantul sau pentru refuzul de a instala sistemul de panouri fotovoltaice.
    5.5. Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cheltuielile eligibile stabilite potrivit ghidului de finanţare.
    5.6. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
    5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii, cu posibilitatea de reziliere a contractului.


    ART. 6
    Încetarea contractului
    6.1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    6.2. Contractul poate înceta prin reziliere, în condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 5.7 lit. b).
    6.3. Prezentul contract încetează prin acordul părţilor, în cazul în care instalatorul cesionează total, în favoarea unui alt instalator validat, obligaţiile de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice şi/sau a activităţilor corelative, sub condiţia acceptării preluării obligaţiilor de către unul sau mai mulţi instalatori validaţi.

    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    ART. 8
    Cesiunea
    8.1. Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni, totale sau parţiale.
    8.2. Prin excepţie de la alin. (1), instalatorul poate ceda, total sau parţial, unui alt instalator din cadrul programului obligaţia de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi obligaţiile corelative realizării acesteia, în condiţiile prevăzute de ghid.

    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 10
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    10.1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    10.2. Datele cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    10.3. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    10.4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 11
    Publicarea datelor
    Instalatorul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea instalatorului, denumirea Programului, valoarea finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectelor implementate, locul de implementare a proiectelor, principalii indicatori ai Programului, precum şi plăţile efectuate în cadrul Programului.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    12.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal .............;
    b) pentru instalator: ............................................................., cod poştal .................; în cazul în care instalatorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.
    12.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 12.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:
    a) pentru AFM: ..........................................;
    b) pentru instalator: ................................................. .

    12.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai instalatorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    12.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
    12.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, .....................................
    Societatea ................................................... - S.A./S.R.L.
    Prin reprezentant legal/împuternicit,
    ...........................................
    ANEXA 1

    la Contractul de participare în vederea decontării
    Cerere de decontare
    Nr. de înregistrare la AFM
    ........./...../.................
            Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .................................
    CERERE DE DECONTARE*)
    pentru Regiunea ........................
    Denumirea completă a instalatorului validat .....................................
    Forma juridică de organizare ..................................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală .................................., cont nr. ................, deschis la Trezoreria .....................................
    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................
    Reprezentat/Reprezentată legal de .........................................., în calitate de ................................., prin ...........................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..................................................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către ................. la data de .................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ..............., fax .........., e-mail .............
    În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ........./..............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, care va cuprinde următoarele elemente: numele şi prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul şi seria echipamentului care permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi colectarea acestora de la distanţă, puterea instalată, suma solicitată, semnată de către reprezentatul legal sau împuternicit, cu semnătura electronică calificată.
    Pentru cei .....**) beneficiari incluşi în cererea de decontare, documentele prevăzute la art. 26 din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare (Ghid), au fost încărcate în aplicaţia informatică, iar contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ghid, au fost transmise, în original, la sediul AFM.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Totodată, declar pe propria răspundere că:
    - am respectat prevederile art. 18 alin. (3) lit. a) din Ghid la momentul înscrierii beneficiarilor în aplicaţia informatică;
    – am realizat conformitatea documentelor prevăzute la art. 21 din Ghid, astfel cum acestea au fost introduse la momentul înscrierii în aplicaţia informatică, precum şi a celor de la art. 26 din Ghid;
    – mă oblig să păstrez toate documentele aferente fiecărui beneficiar final pe întreaga durată de valabilitate a contractului de participare în vederea decontării.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal***)
    Numele şi prenumele ...................................
    Funcţia .........................................................
    Semnătura ...................................................
    Data .............................................................
    L.S.
    Viza CFPP
    Avizat
    Conducătorul structurii AFM cu atribuţii financiar-contabilitate,
                     ...................................................................
                                              (numele şi prenumele)
    .............................................................................
                                            (semnătura)
    Avizat
    Conducătorul structurii AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte,
                     ...................................................................
                                              (numele şi prenumele)
    ..............................................................................
                                         (semnătura)
    Verificat
    Conducătorul structurii AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte,
    ................................................................
                           (numele şi prenumele)
    .............................................................
                                        (semnătura)
    Responsabil implementare
    ...................................................................
                            (numele şi prenumele)
    ...................................................................
                                 (semnătura)
      *) În cazul în care instalatorul are contractate mai mult de 5 sisteme de panouri fotovoltaice, se vor include în cererea de decontare minimum 5 sisteme de panouri fotovoltaice.
     **) Se va completa numărul de beneficiari incluşi în cererea de decontare.
    ***) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după CI a împuternicitului.

    ANEXA 3

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    I. Date de identificare a solicitantului
    Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): .............................
    Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI ..............................
    Valabilitatea actului de identitate: ................... - .....................
    Codul numeric personal: ...........................................................
    Adresa completă a solicitantului:
    Str. .............................. nr. ......................
    Localitatea (oraşul, municipiul, comuna, satul) ............................., judeţul/sectorul ..................................
    Telefon fix: prefix judeţ ........................., nr. telefon ................
    Telefon mobil .........................................................................
    Fax ........................................, e-mail: .................................
    Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul:
    Str. ............................... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., nr. cărţii funciare şi nr. cadastral .................., localitatea (oraş, municipiu, comună, sat) ..........................., judeţul/sectorul .......................
    Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: \u-3928? pe imobilul construcţie \u-3928? pe imobilul teren

    II. Finanţare solicitată
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kW, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.
    Valoarea cheltuielilor eligibile este: ..............................................................................
    Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Valoarea│
│Denumirea cheltuielii │inclusiv│
│ │TVA │
│ │(lei) │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Cheltuieli cu achiziţia │ │
│sistemului de panouri │ │
│fotovoltaice cu putere minimă│ │
│instalată de 3 kW, având ca │ │
│principale părţi componente: │ │
│panouri fotovoltaice; │ │
│invertor/invertoare; │ │
│structura de susţinere a │ │
│sistemului; tablou electric │ │
│curent continuu/curent │ │
│alternativ şi cheltuieli cu │ │
│montajul şi punerea în │ │
│funcţiune a sistemului de │ │
│panouri fotovoltaice │ │
└─────────────────────────────┴────────┘
    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    b) sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau altor instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;
    c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    d) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi voi depune diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu AFM, pe toată perioada de valabilitate a acestuia;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    g) mă angajez să permit accesul reprezentanţilor AFM, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
    h) mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;
    i) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    j) mă angajez, în situaţia aprobării proiectului, să permit înscrierea în cartea funciară a contractului de finanţare pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
    k) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
    l) proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate pentru deservirea aceluiaşi imobil-clădire şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare; în acest sens, declar că:
    1. nu am încheiat contract de finanţare cu AFM, aflat în vigoare, pentru acelaşi imobil pentru care solicit finanţare, identificat după numărul cadastral;
    2. nu urmează să închei cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicit finanţare, identificat după numărul cadastral;

    m) mă oblig să nu înstrăinez şi să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, până la semnarea şi pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor la instalatorul validat aşa cum sunt solicitate prin ghidul de finanţare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele şi prenumele solicitantului .....................................
    Semnătura .........................

    IV. Declaraţie pe propria răspundere a coproprietarilor/devălmaşilor (dacă este cazul)
    Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., CNP ........................., domiciliu ............................, declar/declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    1. sunt/suntem de acord cu înscrierea în cartea funciară a contractului de finanţare nerambursabilă, al cărui beneficiar este domnul/doamna ....................................., în calitate de coproprietar/devălmaş al imobilului situat la adresa ........................................;
    2. pentru imobilul de la adresa menţionată la pct. I, identificat cu nr. cadastral, se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului;
    3. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 să se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este dată prezenta declaraţie;
    4. sunt/suntem de acord să iau/luăm toate măsurile necesare pentru a permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    5. sunt/suntem de acord să permit/permitem accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie;
    6. sunt/suntem de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Numele şi prenumele coproprietarului/devălmaşului (după caz) .....................................
    Semnătura .........................

    V. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: dpo@afm.ro
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: (021)319.48.49, (021)319.48.50, Fax: (021)317.02.89

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.
    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificat de către operator.    Prin prezenta, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de instalatorul validat prin intermediul căruia efectuez înscrierea în Program şi voi implementa proiectul.
    Numele şi prenumele solicitantului .....................................
    Semnătura .........................

    ANEXA 4

    la ghid
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, .........................., cu domiciliul în ...................., act de identitate tip ........, seria ........ nr. ................, cod numeric personal ........................., în calitate de solicitant aprobat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, referitor la imobilul pe care voi implementa proiectul, că:
    [ ] nu s-au modificat regimul juridic şi/sau criteriile de eligibilitate a acestuia în cadrul Programului, faţă de cele valabile la momentul depunerii cererii de finanţare;
    sau
    [ ] am grevat cu ipotecă imobiliară imobilul înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral .................., către ...................................... (bancă, instituţie financiar nebancară etc.).

    Prin semnarea prezentei declaraţii confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele şi prenumele solicitantului
    .....................................
    Semnătura
    .....................................

    ANEXA 5

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ*
    Nr. ........** din ....................***
      * În contract se vor completa toate rubricile libere.
     ** Numărul contractului va fi numărul alocat din aplicaţia informatică, odată cu rezervarea sumelor aferente finanţării.
    *** Data contractului va fi data la care beneficiarul final semnează contractul de finanţare.
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ....................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    .................................., cu domiciliul în ............................, act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ....................., în calitate de beneficiar final, denumit/denumită în continuare beneficiar final,
    a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordă beneficiarului final o finanţare nerambursabilă, prin intermediul instalatorului validat, denumită în continuare finanţare, în valoare de .................. lei, reprezentând până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua
    naţională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare program.
    2. Finanţarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1 din valoarea totală a facturii/facturilor de achiziţie şi montaj al sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de minimum 3 kW, la adresa (locul de implementare) .................................., înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral ............... .
    3. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei şi procentului prevăzute la pct. 1.
    4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiarul final şi pe perioada de implementare a proiectului;
    b) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente.


    ART. 2
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiarul final, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, şi până la expirarea duratei de monitorizare.
    2. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.
    4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului.
    5. Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.
    6. Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

    ART. 3
    Reguli de interpretare
    În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;
    b) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.


    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Finanţarea se acordă beneficiarului final numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute prin ghid şi prin prezentul contract.
    2. Finanţarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condiţiile ghidului de finanţare a programului şi doar dacă documentele justificative şi documentaţia sunt complete şi corect întocmite.
    3. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului final.

    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului final
    5.1. Beneficiarul final are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată, conform cererii de finanţare aprobate de AFM;
    2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;
    3. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    4. să depună toate diligenţele pentru a se asigura că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conform prevederilor ghidului;
    5. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu AFM;
    6. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
    7. să nu delocalizeze investiţia finanţată prin prezentul contract;
    8. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
    9. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, în ceea ce priveşte imobilul pe care se implementează proiectul sau cu privire la informaţiile furnizate AFM în vederea obţinerii finanţării;
    10. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
    11. să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi/sau ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare;
    12. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, cu excepţia ipotecii imobiliare, în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice;
    13. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea restituirii către AFM a finanţării acordate;
    14. să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;
    15. să returneze finanţarea către AFM, în situaţia în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, iar în sarcina beneficiarului final se reţine culpa acestuia;
    16. să returneze finanţarea către AFM, în situaţia în care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în cazul de executare silită;
    17. să păstreze şi să arhiveze toate contractele, actele şi documentele justificative şi contabile pentru toate operaţiunile derulate în cadrul Programului şi să reconstituie, în condiţiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse.

    5.2. În situaţia în care succesorii în drepturi sau terţii dobânditori persoane fizice nu preiau obligaţiile asumate prin prezentul contract, succesorii în drepturi/beneficiarul final sunt/este obligaţi/obligat să restituie AFM sumele finanţate.

    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract şi în ghidul de finanţare a programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să furnizeze beneficiarului final informaţii vizând finanţarea acordată.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului final:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    3. AFM va notifica beneficiarul final în situaţia constatării unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile, iar, în situaţia în care au fost efectuate plăţi, AFM are dreptul să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5 şi pct. 5.2.
    4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficienţelor şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, 7, 12-17.

    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;
    b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 pct. 2, în situaţia în care beneficiarul final nu a obţinut certificatul de racordare conform prevederilor prezentului contract;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului final în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    3. Prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul final nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Beneficiarul final rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    7. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care bunurile finanţate nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare.

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situaţia nerespectării obligaţiilor prevăzute în Ghidul de finanţare şi în prezentul contract.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul final îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului final.
    3. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului final, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.
    4. Beneficiarul final va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    5. AFM şi beneficiarul final se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract. Prin excepţie, AFM poate prelucra şi transmite toate datele şi informaţiile gestionate în cadrul prezentului contract, în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    6. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului final care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    7. Beneficiarul final are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    8. Beneficiarul final este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului final faţă de aceasta.
    10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Prezentul contract se supune legislaţiei române.
    2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    3. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 12
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    3. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 13
    Publicarea datelor
    Beneficiarul final este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 14
    Notificări
    1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: ...............;
    b) pentru beneficiarul final: ..................................................

    2. În cazul în care beneficiarul final doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    3. Notificările făcute beneficiarului final la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi prin e-mail la .............. pentru AFM şi prin e-mail la ............................ pentru beneficiarul final, sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    ART. 15
    Amendamente
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat, ulterior transmiterii acordului, într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiarul final.
    3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

    ART. 16
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.
    3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    .....................................
    Beneficiar final,
    .....................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016