Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.332 din 30 august 2017  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.332 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017

     În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

     ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1.1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                     Ministrul finanţelor publice,
                     Ionuţ Mişa

     Bucureşti, 30 august 2017.
     Nr. 2.332.
    ANEXA 1

     (Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)

     CADRUL GENERAL
     al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
    A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr. │situaţia │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │obligaţiile de│
│ │ │- Legea nr. │plată scadente│
│ │ │273/2006 │în perioadă, │
│ │ │(30); │conform │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor │
│ │ │69/2010 (34);│legale în │
│ │ │- legile │vigoare; │
│ │ │bugetare │- situaţia │
│ │ │anuale; │disponibilului│
│ │ │- Ordonanţa │la sfârşitul │
│ │Cerere pentru│Guvernului │lunii │
│1. │deschiderea │nr. 119/1999 │precedente; │
│ │de │(48); │- solicitările│
│ │credite │- Ordinul │ordonatorilor │
│ │bugetare │ministrului │principali, │
│ │ │delegat │secundari şi/ │
│ │ │pentru buget │sau terţiari, │
│ │ │nr. 501/2013 │după caz, │
│ │ │(102); │pentru │
│ │ │- Ordinul │repartizarea │
│ │ │ministrului │de credite │
│ │ │delegat │bugetare; │
│ │ │pentru buget │- situaţia │
│ │ │nr. 720/2014 │creditelor │
│ │ │(103); │bugetare │
│ │ │- aprobări │deschise şi │
│ │ │ale │neutilizate; │
│ │ │Guvernului │- bugetul; │
│ │ │privind │- fişele cu │
│ │ │limitele │specimenele de│
│ │ │lunare de │semnături │
│ │ │cheltuieli; │pentru │
│ │ │- alte acte │persoanele │
│ │ │normative │abilitate să │
│ │ │specifice. │semneze │
│ │ │ │cererile │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │solicită │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- solicitările│
│ │ │ │ordonatorilor │
│ │ │ │principali, │
│ │ │ │secundari şi/ │
│ │ │ │sau terţiari, │
│ │ │ │după caz, │
│ │ │- Legea nr. │pentru │
│ │ │500/2002 │repartizarea │
│ │ │(21); │de credite │
│ │ │- Legea nr. │bugetare; │
│ │ │273/2006 │- │
│ │ │(30); │fundamentarea │
│ │ │- Legea nr. │sumelor │
│ │ │69/2010 (34);│înscrise în │
│ │ │- legile │dispoziţiile │
│ │ │bugetare │bugetare │
│ │ │anuale; │privind │
│ │Dispoziţie │- Ordonanţa │repartizarea │
│ │bugetară │Guvernului │creditelor │
│2. │privind │nr. 119/1999 │bugetare, │
│ │repartizarea │(48); │pentru bugetul│
│ │creditelor │- Ordinul │propriu │
│ │bugetare │ministrului │şi bugetele │
│ │sau borderoul│delegat │ordonatorilor │
│ │centralizator│pentru │secundari, │
│ │al │buget nr. 501│respectiv │
│ │dispoziţiilor│/2013 (102); │terţiari de │
│ │bugetare │- acte de │credite; │
│ │ │reglementare │- cererea │
│ │ │specifice │pentru │
│ │ │activităţii │deschiderea de│
│ │ │ordonatorilor│credite │
│ │ │de credite, │bugetare; │
│ │ │angajamente │- bugetul; │
│ │ │juridice │- fişele cu │
│ │ │generatoare │specimenele de│
│ │ │de │semnături │
│ │ │obligaţii de │pentru │
│ │ │plată pe │persoanele │
│ │ │seama │abilitate să │
│ │ │creditelor │semneze │
│ │ │bugetare; │dispoziţiile │
│ │ │- alte acte │bugetare │
│ │ │normative │privind │
│ │ │specifice. │repartizarea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │face │
│ │ │ │repartizarea. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │Document │273/2006 │propunerilor │
│ │pentru │(30); │pentru │
│3. │modificarea │- Legea nr. │modificarea │
│ │repartizării │69/2010 (34);│repartizării │
│ │pe │- legile │pe trimestre a│
│ │trimestre a │bugetare │creditelor │
│ │creditelor │anuale; │bugetare; │
│ │bugetare │- Ordonanţa │- bugetul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 119/1999 │documente │
│ │ │(48); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │273/2006 │fundamentare │
│ │Document │(30); │pentru │
│4. │pentru │- Legea nr. │efectuarea │
│ │efectuarea │69/2010 (34);│virărilor de │
│ │virărilor │- legile │credite; │
│ │de credite │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- alte │
│ │ │- Ordonanţa │documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │ │69/2010 (34);│propunerii │
│ │Dispoziţie │- legile │pentru │
│ │bugetară │bugetare │retragerea │
│5. │privind │anuale; │creditelor │
│ │retragerea │- Ordonanţa │bugetare; │
│ │creditelor │Guvernului │- bugetul; │
│ │bugetare │nr. 119/1999 │- situaţia │
│ │ │(48); │disponibilului│
│ │ │- Ordinul │de credite │
│ │ │ministrului │bugetare │
│ │ │delegat │deschise, la │
│ │ │pentru │data │
│ │ │buget nr. 501│solicitării │
│ │ │/2013 (102); │vizei; │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │delegat │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │buget nr. 720│ │
│ │ │/2014 (103); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘


    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată*1)
──────────
    *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de
    un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
──────────

┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice/ │
│ │ │99/2016 (41);│sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(43); │sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului │(în cazul proiectelor │
│ │ │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│ │ │(48); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Ordonanţa │proiecte de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 13/2011 │- strategia de │
│ │ │(53); │contractare, dacă este│
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │Contract de │nr. 30/2006 │externă, dacă este │
│1. │achiziţie │(56); │cazul; │
│ │publică/ │- Ordonanţa │- contractul/decizia/ │
│ │sectorială │de urgenţă a │ordinul de finanţare, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- documentaţia de │
│ │ │(59); │atribuire completă, │
│ │ │- Ordonanţa │aşa │
│ │ │de urgenţă a │cum a fost publicată │
│ │ │Guvernului │în SEAP, clarificări │
│ │ │nr. 66/2011 │la documentaţia de │
│ │ │(61); │atribuire, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- contestaţii la │
│ │ │Guvernului │documentaţia de │
│ │ │nr. 40/2015 │atribuire, │
│ │ │(63); │dacă este cazul, şi │
│ │ │- Hotărârea │documentele privind │
│ │ │Guvernului │soluţionarea; │
│ │ │nr. 264/2003 │- anunţul de │
│ │ │(70); │participare/ │
│ │ │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │ │Guvernului │concurs publicate în │
│ │ │nr. 759/2007 │SEAP/anunţul de │
│ │ │(76); │intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod continuu sau │
│ │ │Guvernului │invitaţia de │
│ │ │nr. 363/2010 │participare, erate, │
│ │ │(80); │clarificări publicate,│
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 875/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(83); │clarificările aferente│
│ │ │- Hotărârea │ofertei, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 921/2011 │- actul de numire/ │
│ │ │(84); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Hotărârea │de evaluare/negociere │
│ │ │Guvernului │sau a juriului, │
│ │ │nr. 218/2012 │după caz; │
│ │ │(85); │- procesul-verbal de │
│ │ │- Hotărârea │deschidere a │
│ │ │Guvernului │ofertelor şi dovada │
│ │ │nr. 398/2015 │transmiterii │
│ │ │(86); │acestuia candidaţilor │
│ │ │- Hotărârea │(aplicabil │
│ │ │Guvernului │procedurilor offline, │
│ │ │nr. 1/2016 │dialog competitiv, │
│ │ │(87); │negociere competitivă,│
│ │ │- Hotărârea │parteneriat pentru │
│ │ │Guvernului │inovare, procedură │
│ │ │nr. 93/2016 │simplificată │
│ │ │(88); │desfăşurată │
│ │ │- Hotărârea │în mai multe etape); │
│ │ │Guvernului │- raportul procedurii │
│ │ │nr. 394/2016 │de atribuire; │
│ │ │(89); │- documentele de │
│ │ │- Hotărârea │soluţionare a │
│ │ │Guvernului │contestaţiilor privind│
│ │ │nr. 395/2016 │rezultatul │
│ │ │(90); │procedurii de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 907/2016 │- comunicarea privind │
│ │ │(93); │rezultatul aplicării │
│ │ │- Ordinul │procedurii de │
│ │ │ministrului │atribuire; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice │specifice. │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 508/│ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 │ │
│ │ │(29); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │321/2006 │- proiectul tehnic şi │
│ │ │(31); │listele de evaluare şi│
│ │ │- Legea nr. │selecţie aferente, │
│ │ │287/2009 │întocmite de │
│ │ │(33); │compartimentele de │
│ │ │- legile │specialitate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul de │
│ │ │- Ordonanţa │parteneriat, încheiat │
│ │ │Guvernului │între │
│ │ │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2. │Contract/ │(48); │partenerii acestuia, │
│ │Decizie/Ordin │- Ordonanţa │după caz; │
│ │de finanţare │Guvernului │- acordul de │
│ │ │nr. 57/2002 │implementare; │
│ │ │(52); │- hotărârea comisiei │
│ │ │- Ordonanţa │de evaluare cu privire│
│ │ │de urgenţă a │la proiectele │
│ │ │Guvernului │selectate; │
│ │ │nr. 63/1999 │- programul, proiectul│
│ │ │(54); │sau acţiunea în care │
│ │ │- Ordonanţa │se încadrează │
│ │ │de urgenţă a │solicitarea │
│ │ │Guvernului │finanţării; │
│ │ │nr. 64/2009 │- nota de fundamentare│
│ │ │(59); │şi devizul de │
│ │ │- Ordonanţa │cheltuieli, aprobate │
│ │ │de urgenţă a │de ordonatorul de │
│ │ │Guvernului │credite finanţator; │
│ │ │nr. 74/2009 │- raportul privind │
│ │ │(60); │vizita la faţa │
│ │ │- Ordonanţa │locului; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│ │ │Guvernului │a conformităţii │
│ │ │nr. 40/2015 │administrative şi a │
│ │ │(63); │eligibilităţii │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului; │
│ │ │de urgenţă a │- scrisoarea de │
│ │ │Guvernului │notificare privind │
│ │ │nr. 49/2015 │raportul de analiză a │
│ │ │(64); │conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului │- raportul de evaluare│
│ │ │nr. 264/2003 │tehnică şi │
│ │ │(70); │financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │Guvernului │internă a contractelor│
│ │ │nr. 1.265/ │de finanţare/ │
│ │ │2004 (71); │cofinanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- decizia pentru │
│ │ │Guvernului │aprobarea proiectelor │
│ │ │nr. 1.266/ │selectate; │
│ │ │2004 (72); │- fişa de fundamentare│
│ │ │- Hotărârea │a proiectului; │
│ │ │Guvernului │- alte documente │
│ │ │nr. 759/2007 │specifice. │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 134/2011 │ │
│ │ │(81); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │- bugetul; │
│ │ │- legile │- acordul-cadru; │
│ │ │bugetare │- acordul sau │
│ │ │anuale; │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordonanţa │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul: │
│ │ │nr. 119/1999 │- contractul/decizia/ │
│ │ │(48); │ordinul de finanţare, │
│ │ │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului │- invitaţia la │
│ │ │nr. 13/2011 │reofertare, │
│ │ │(53); │documentaţia de │
│ │ │- Ordonanţa │atribuire completă, │
│ │ │de urgenţă a │clarificări la │
│ │ │Guvernului │documentaţia de │
│ │ │nr. 30/2006 │reofertare, dacă │
│3. │Contract │(56); │semnarea │
│ │subsecvent │- Ordonanţa │contractului │
│ │acordului-cadru│de urgenţă a │subsecvent s-a făcut │
│ │ │Guvernului │cu │
│ │ │nr. 64/2009 │reluarea competiţiei │
│ │ │(59); │între operatorii │
│ │ │- Ordonanţa │economici; │
│ │ │de urgenţă a │- oferta desemnată │
│ │ │Guvernului │câştigătoare şi │
│ │ │nr. 66/2011 │clarificările aferente│
│ │ │(61); │ofertei, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │semnarea contractului │
│ │ │de urgenţă a │subsecvent s-a făcut │
│ │ │Guvernului │cu reluarea │
│ │ │nr. 40/2015 │competiţiei între │
│ │ │(63); │operatorii │
│ │ │- Hotărârea │economici; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind stabilirea │
│ │ │(70); │ofertei câştigătoare a│
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent/raportul │
│ │ │nr. 759/2007 │procedurii de │
│ │ │(76); │reofertare dacă │
│ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 363/2010 │cu reluarea │
│ │ │(80); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- documentul privind │
│ │ │nr. 875/2011 │soluţionarea │
│ │ │(83); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 921/2011 │proiectului/ │
│ │ │(84); │categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- lista detaliată │
│ │ │(85); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│ │ │(86); │documentaţiei │
│ │ │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │Guvernului │obiectivului de │
│ │ │nr. 1/2016 │investiţii; │
│ │ │(87); │- alte documente │
│ │ │- Hotărârea │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(20); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice/ │
│ │ │99/2016 (41);│sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(43); │sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului │(în cazul proiectelor │
│ │ │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│ │ │(48); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 13/2011 │- acordul sau │
│ │ │(53); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordonanţa │externă, dacă este │
│ │Contract/ │de urgenţă a │cazul; │
│ │Comandă de │Guvernului │- contractul/decizia/ │
│4. │achiziţie │nr. 30/2006 │ordinul de finanţare, │
│ │publică/ │(56); │dacă este cazul; │
│ │sectorială, │- Ordonanţa │- documentele privind │
│ │atribuit/ │de urgenţă a │achiziţia, întocmite │
│ │atribuită prin │Guvernului │în conformitate cu │
│ │achiziţie │nr. 64/2009 │prevederile │
│ │directă │(59); │legislaţiei │
│ │ │- Ordonanţa │române şi cu │
│ │ │de urgenţă a │reglementările │
│ │ │Guvernului │organismelor │
│ │ │nr. 66/2011 │internaţionale, dacă │
│ │ │(61); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │ │de urgenţă a │necesitate; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 40/2015 │privind achiziţia de │
│ │ │(63); │la un operator │
│ │ │- Hotărârea │economic, pentru │
│ │ │Guvernului │situaţiile │
│ │ │nr. 264/2003 │în care achiziţia nu │
│ │ │(70); │se realizează prin │
│ │ │- Hotărârea │intermediul │
│ │ │Guvernului │catalogului │
│ │ │nr. 759/2007 │electronic; │
│ │ │(76); │- documentul │
│ │ │- Hotărârea │justificativ al │
│ │ │Guvernului │achiziţiei; │
│ │ │nr. 363/2010 │- documentaţia de │
│ │ │(80); │atribuire, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- notificările │
│ │ │nr. 875/2011 │transmise operatorilor│
│ │ │(83); │economici ale căror │
│ │ │- Hotărârea │produse/servicii/ │
│ │ │Guvernului │lucrări necesare │
│ │ │nr. 921/2011 │autorităţii │
│ │ │(84); │contractante │
│ │ │- Hotărârea │se găsesc pe SEAP, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- dovada transmiterii │
│ │ │(85); │prin SEAP a │
│ │ │- Hotărârea │răspunsului │
│ │ │Guvernului │operatorilor │
│ │ │nr. 398/2015 │economici, │
│ │ │(86); │dacă este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- oferta/ofertele │
│ │ │Guvernului │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │nr. 93/2016 │transmise prin SEAP de│
│ │ │(88); │către operatorii │
│ │ │- Hotărârea │economici, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 394/2016 │- acceptul ofertei │
│ │ │(89); │ferme a operatorului │
│ │ │- Hotărârea │economic de către │
│ │ │Guvernului │autoritatea │
│ │ │nr. 395/2016 │contractantă, dacă │
│ │ │(90); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(20); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │- bugetul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- documentul din care │
│ │ │(48); │rezultă │
│ │ │- Ordonanţa │disponibilitatea │
│ │ │Guvernului │creditelor de │
│ │ │nr. 13/2011 │angajament, │
│ │ │(53); │în cazul în care │
│ │ │- Ordonanţa │creşte preţul │
│ │ │de urgenţă a │contractului; │
│ │ │Guvernului │- contractul de │
│ │Act adiţional │nr. 30/2006 │achiziţie publică/ │
│5. │la │(56); │sectorială │
│ │contractul de │- Ordonanţa │şi actele adiţionale │
│ │achiziţie │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│ │publică/ │Guvernului │cazul; │
│ │sectorială │nr. 64/2009 │- documentele │
│ │ │(59); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Ordonanţa │prin │
│ │ │de urgenţă a │care se face dovada │
│ │ │Guvernului │prevederilor privind │
│ │ │nr. 66/2011 │posibilitatea de │
│ │ │(61); │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │contractului; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de │
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 40/2015 │garanţiei │
│ │ │(63); │de bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul de │
│ │ │nr. 264/2003 │valabilitate; │
│ │ │(70); │- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 759/2007 │adiţional privind │
│ │ │(76); │necesitatea │
│ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │Guvernului │contractului de │
│ │ │nr. 363/2010 │achiziţie publică/ │
│ │ │(80); │sectorială; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 921/2011 │ │
│ │ │(84); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 398/2015 │ │
│ │ │(86); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │- fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │propunerii de avizare │
│ │ │Guvernului │a │
│ │ │nr. 1.470/ │acordului de împrumut │
│ │Acord de │2007 (77); │subsidiar; │
│6. │împrumut │- Ordinul │- hotărârea Comisiei │
│ │subsidiar/Acord│ministrului │de autorizare a │
│ │de │finanţelor │împrumuturilor locale │
│ │împrumut │publice │(dacă beneficiarul │
│ │subsidiar şi │nr. 1.792/ │sau garantul este │
│ │garanţie │2002 (94); │unitate administrativ-│
│ │ │- Ordinul │teritorială); │
│ │ │ministrului │- hotărârea │
│ │ │economiei şi │Comitetului │
│ │ │finanţelor │Interministerial de │
│ │ │nr. 2.005/ │Finanţări, Garanţii şi│
│ │ │2008 (98); │Asigurări; │
│ │ │- Ordinul │- acordul de împrumut/│
│ │ │ministrului │contractul de │
│ │ │finanţelor │finanţare; │
│ │ │publice │- alte documente │
│ │ │nr. 138/2009 │specifice. │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 505/2009 │ │
│ │ │(100); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern/ │ │
│ │ │contractul │ │
│ │ │de finanţare;│ │
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern sau a │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de finanţare │ │
│ │ │extern, după │ │
│ │ │caz; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 9/2007 │ │
│ │ │(74); │- fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │ │nr. 1.470/ │- hotărârea Comisiei │
│ │Convenţie de │2007 (77); │de autorizare a │
│7. │garanţie │- Ordinul │împrumuturilor locale │
│ │aferentă │ministrului │(dacă beneficiarul │
│ │acordului de │economiei şi │sau garantul este │
│ │garanţie │finanţelor │unitate administrativ-│
│ │ │nr. 1.603/ │teritorială); │
│ │ │2008 (97); │- avizul (hotărârea) │
│ │ │- Ordinul │Comitetului │
│ │ │ministrului │Interministerial de │
│ │ │economiei şi │Finanţări, Garanţii şi│
│ │ │finanţelor │Asigurări; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice nr. │specifice. │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern, │ │
│ │ │încheiat │ │
│ │ │între │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │garanţiei şi │ │
│ │ │finanţatorul │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │garanţie/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │garanţiei; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului │Comitetului │
│ │Scrisoare de │nr. 64/2007 │Interministerial de │
│ │garanţie │(58); │Finanţare, Garanţii │
│ │pentru │- Hotărârea │şi Asigurări; │
│8. │împrumuturi │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│ │externe │nr. 1.470/ │de autorizare a │
│ │contractate │2007 (77); │împrumuturilor locale │
│ │sau garantate │- Ordinul │(dacă beneficiarul │
│ │de Guvern │ministrului │sau garantul este │
│ │prin Ministerul│economiei şi │unitate administrativ-│
│ │Finanţelor │finanţelor │teritorială); │
│ │Publice/ │nr. 1.603/ │- convenţia de │
│ │contractate sau│2008 (97); │garantare; │
│ │garantate de │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │unitatea │ministrului │acordul de principiu │
│ │administrativ- │economiei şi │pentru acordarea │
│ │teritorială │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice nr. │specifice. │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- fundamentarea │
│ │ │de urgenţă a │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │Convenţie de │nr. 64/2007 │- avizul (hotărârea) │
│ │garantare │(58); │Comitetului │
│ │între │- Hotărârea │Interministerial de │
│9. │Ministerul │Guvernului │Finanţare, Garanţii │
│ │Finanţelor │nr. 1.470/ │şi Asigurări; │
│ │Publice/ │2007 (77); │- hotărârea Comisiei │
│ │unitatea │- Ordinul │de autorizare a │
│ │administrativ- │ministrului │împrumuturilor locale │
│ │teritorială, în│economiei şi │(dacă beneficiarul │
│ │calitate de │finanţelor │sau garantul este │
│ │garant, şi │nr. 1.603/ │unitate administrativ-│
│ │beneficiarul │2008 (97); │teritorială; │
│ │scrisorii │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │de garanţie │ministrului │acordul de principiu │
│ │ │economiei şi │pentru acordarea │
│ │ │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice │specifice. │
│ │ │nr. 138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului │Comitetului │
│ │ │nr. 64/2007 │Interministerial de │
│ │Scrisoare de │(58); │Finanţări, Garanţii şi│
│ │garanţie │- Hotărârea │Asigurări; │
│ │pentru │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│10. │împrumutul │nr. 9/2007 │de autorizare a │
│ │garantat de │(74); │împrumuturilor locale │
│ │stat, │- Hotărârea │(dacă beneficiarul │
│ │contractat │Guvernului │sau garantul este │
│ │direct de o │nr. 1.470/ │unitate administrativ-│
│ │unitate │2007 (77); │teritorială); │
│ │administrativ- │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │teritorială │ministrului │acordul de principiu │
│ │ │economiei şi │pentru acordarea │
│ │ │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 1.603/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (97); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │economiei şi │- convenţia de │
│ │ │finanţelor │garanţie, semnată de │
│ │ │nr. 2.005/ │garantat; │
│ │ │2008 (98); │- alte documente │
│ │ │- Ordinul │specifice. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- fundamentarea │
│ │ │de urgenţă a │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │ │nr. 64/2007 │- hotărârea comisiei │
│ │Convenţie de │(58); │de autorizare; │
│ │garanţie │- Hotărârea │- avizul (hotărârea) │
│ │între │Guvernului │Comitetului │
│11. │Ministerul │nr. 9/2007 │Interministerial de │
│ │Finanţelor │(74); │Finanţări, Garanţii şi│
│ │Publice, în │- Hotărârea │Asigurări; │
│ │calitate de │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│ │garant, şi │nr. 1.470/ │de autorizare a │
│ │reprezentantul │2007 (77); │împrumuturilor locale │
│ │legal │- Ordinul │(dacă beneficiarul │
│ │al unităţii │ministrului │sau garantul este │
│ │administrativ- │economiei şi │unitate administrativ-│
│ │teritoriale, în│finanţelor │teritorială); │
│ │calitate de │nr. 1.603/ │- memorandumul privind│
│ │garantat │2008 (97); │acordul de principiu │
│ │ │- Ordinul │pentru acordarea │
│ │ │ministrului │garanţiei statului; │
│ │ │economiei şi │- nota rezultat al │
│ │ │finanţelor │negocierii condiţiilor│
│ │ │nr. 2.005/ │de acordare a │
│ │ │2008 (98); │garanţiei de stat; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │Contract de │287/2009 │- bugetul; │
│ │concesionare, │(33); │- nota de fundamentare│
│ │cumpărare │- Legea nr. │a concesionării, │
│ │sau de │227/2015 │cumpărării sau │
│12. │închiriere de │(39); │închirierii; │
│ │terenuri, │- Legea nr. │- procedura aprobată │
│ │clădiri │98/2016 (40);│de conducătorul │
│ │existente, alte│- Legea nr. │entităţii publice, │
│ │bunuri │101/2016 │aplicabilă operaţiunii│
│ │imobile sau a │(43); │de concesionare, │
│ │drepturilor │- legile │cumpărare sau de │
│ │asupra │bugetare │închiriere; │
│ │acestora, în │anuale; │- documente specifice │
│ │care │- Ordonanţa │privind derularea │
│ │entitatea │Guvernului │operaţiunii de │
│ │publică este │nr. 119/1999 │concesionare, │
│ │concesionar, │(48); │cumpărare sau │
│ │cumpărător sau │- Hotărârea │de închiriere, │
│ │chiriaş │Guvernului │potrivit procedurii │
│ │ │nr. 395/2016 │aprobate │
│ │ │(90); │de conducător; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │preşedintelui│specifice. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003 │ │
│ │ │(24); │ │
│ │Acord pentru │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │schimb de │273/2006 │a proiectului de │
│13. │experienţă sau │(30); │acord; │
│ │documentare, pe│- Ordonanţa │- devizul de │
│ │bază │Guvernului │cheltuieli aferent │
│ │de │nr. 119/1999 │acţiunilor │
│ │reciprocitate, │(48); │ce urmează a fi │
│ │fără │- Ordonanţa │derulate în cadrul │
│ │transfer de │Guvernului │acordului; │
│ │valută │nr. 80/2001 │- alte documente │
│ │ │(50); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │Act intern de │bugetare │- nota de fundamentare│
│ │decizie │anuale; │a acţiunii de │
│ │privind │- Ordonanţa │protocol, a │
│ │organizarea │Guvernului │manifestării cu │
│ │acţiunilor de │nr. 119/1999 │caracter │
│14. │protocol, │(48); │cultural-ştiinţific │
│ │a unor │- Ordonanţa │sau a acţiunii cu │
│ │manifestări cu │Guvernului │caracter specific; │
│ │caracter │nr. 80/2001 │- bugetul; │
│ │cultural- │(50); │- documentele │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │transmise de parteneri│
│ │a altor │Guvernului │cu │
│ │acţiuni cu │nr. 552/1991 │privire la │
│ │caracter │(65); │participarea la │
│ │specific, │- Hotărârea │acţiune; │
│ │inclusiv │Guvernului │- alte documente │
│ │devizul │nr. 189/2001 │specifice. │
│ │estimativ, pe │(69); │ │
│ │categorii de │- Ordinul │ │
│ │cheltuieli │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005 │ │
│ │ │(28); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de fundamentare│
│ │ │- legile │a deplasării în │
│ │Act intern de │bugetare │străinătate; │
│ │decizie │anuale; │- bugetul; │
│15. │privind │- Ordonanţa │- documente, invitaţii│
│ │deplasarea în │Guvernului │şi comunicări scrise │
│ │străinătate, │nr. 119/1999 │de la partenerul │
│ │inclusiv │(48); │extern, privitoare la │
│ │devizul │- Hotărârea │acţiune şi condiţiile │
│ │estimativ de │Guvernului │efectuării deplasării │
│ │cheltuieli │nr. 518/1995 │în străinătate; │
│ │ │(66); │- nota-mandat privind │
│ │ │- Hotărârea │deplasarea; │
│ │ │Guvernului │- memorandumul, după │
│ │ │nr. 189/2001 │caz; │
│ │ │(69); │- oferte pentru cazare│
│ │ │- Hotărârea │şi/sau transport, │
│ │ │Guvernului │după caz; │
│ │ │nr. 1.860/ │- alte documente │
│ │ │2006 (73); │specifice. │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Act intern de │(21); │ │
│ │decizie │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │privind │53/2003 (22);│a delegării/ │
│16. │delegarea sau │- Legea nr. │detaşării; │
│ │detaşarea în │273/2006 │- bugetul; │
│ │ţară a │(30); │- acceptul scris al │
│ │personalului, │- legile │persoanei detaşate, │
│ │inclusiv │bugetare │dacă este cazul; │
│ │devizul │anuale; │- alte documente │
│ │estimativ de │- Ordonanţa │specifice. │
│ │cheltuieli │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │53/2003 (22);│ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │ │273/2006 │şi dosarul angajării/ │
│ │Act │(30); │avansării/promovării │
│ │administrativ │- Legea-cadru│personalului; │
│ │(ordin, act │nr. 153/2017 │- bugetul; │
│ │intern de │(36); │- statul de funcţii │
│17. │decizie)/ │- legile │aprobat; │
│ │contract │bugetare │- contractul colectiv │
│ │individual de │anuale; │de muncă, dacă este │
│ │muncă │- Ordonanţa │cazul; │
│ │privind │Guvernului │- propunerea pentru │
│ │angajarea sau │nr. 32/1998 │acordarea altor │
│ │promovarea/ │(47); │drepturi │
│ │avansarea │- Ordonanţa │salariale; │
│ │personalului, │Guvernului │- anunţul organizării │
│ │exercitarea cu │nr. 119/1999 │concursului, dacă │
│ │caracter │(48); │este cazul; │
│ │temporar a unei│- Hotărârea │- actul administrativ │
│ │funcţii │Guvernului │privind constituirea │
│ │de conducere, │nr. 611/2008 │comisiei de concurs/ │
│ │acordarea │(78); │soluţionare a │
│ │altor drepturi │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │salariale │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 286/2011 │- procesul-verbal │
│ │ │(82); │încheiat de comisia de│
│ │ │- Ordinul │concurs/soluţionare a │
│ │ │ministrului │contestaţiilor, dacă │
│ │ │muncii şi │este cazul; │
│ │ │solidarităţii│- alte documente │
│ │ │sociale nr. │specifice. │
│ │ │64/2003 (95);│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare; │
│ │Contract de │273/2006 │- referatul de │
│18. │comodat în │(30); │necesitate; │
│ │care entitatea │- Legea nr. │- devizul │
│ │publică │287/2009 │cheltuielilor ce │
│ │are calitatea │(33); │urmează a fi │
│ │de │- Ordonanţa │suportate de │
│ │comodatar │Guvernului │comodatar; │
│ │ │nr. 119/1999 │- alte documente │
│ │ │(48); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- actul de înfiinţare │
│ │ │- Legea nr. │a instituţiei publice/│
│ │ │287/2009 │activităţii finanţate │
│ │ │(33); │integral din venituri │
│ │Convenţie │- legile │proprii; │
│19. │pentru │bugetare │- solicitarea │
│ │acordarea de │anuale; │instituţiei publice │
│ │împrumuturi, │- Ordonanţa │interesate │
│ │conform │Guvernului │pentru acordarea │
│ │art. 69 din │nr. 119/1999 │împrumutului; │
│ │Legea │(48); │- nota de fundamentare│
│ │nr. 500/2002 │- actul │privind acordarea │
│ │ │normativ de │împrumutului; │
│ │ │înfiinţare a │- programul privind │
│ │ │unor │realizarea veniturilor│
│ │ │instituţii │proprii care să │
│ │ │publice/ │asigure rambursarea │
│ │ │activităţi │împrumutului; │
│ │ │finanţate │- graficul de │
│ │ │integral din │rambursare a │
│ │ │venituri │împrumutului; │
│ │ │proprii; │- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │- bugetul schemei de │
│ │ │nr. 64/2007 │ajutor de stat/de │
│ │ │(58); │minimis, defalcat pe │
│ │ │- Ordonanţa │fiecare an de │
│ │ │de urgenţă a │implementare a schemei│
│ │ │Guvernului │şi pe surse de │
│ │Angajament │nr. 77/2014 │finanţare; │
│ │legal │(62); │- documentele │
│ │(contract/acord│- Ordonanţa │prevăzute în actele │
│20. │/ │de urgenţă a │normative/ │
│ │convenţie de │Guvernului │administrative de │
│ │finanţare, │nr. 40/2015 │aprobare a acordării │
│ │contract de │(63); │ajutoarelor de stat/de│
│ │subvenţie, │- Hotărârea │minimis; │
│ │convenţie de │Guvernului │- cerere pentru │
│ │împrumut │nr. 1.470/ │finanţare, însoţită de│
│ │etc.) pentru │2007 (74); │documentele │
│ │acordarea │- actul │justificative │
│ │de ajutoare de │normativ de │prevăzute în │
│ │stat/ │instituire a │actul normativ/ │
│ │de minimis │schemei │administrativ; │
│ │ │de ajutor de │- documentele │
│ │ │stat/de │justificative pentru │
│ │ │minimis; │fundamentarea planului│
│ │ │- actul │de afaceri, dacă │
│ │ │normativ/ │este cazul; │
│ │ │administrativ│- planul de investiţii│
│ │ │de │şi studiul tehnico- │
│ │ │aprobare a │economic, dacă este │
│ │ │acordării │cazul; │
│ │ │ajutoarelor │- indicatorii de │
│ │ │de │eficienţă aferenţi │
│ │ │stat/de │proiectului de │
│ │ │minimis; │investiţii, dacă este │
│ │ │- │cazul; │
│ │ │reglementări │- alte documente │
│ │ │comunitare în│specifice. │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │orientări │ │
│ │ │comunitare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │comunicări │ │
│ │ │ale │ │
│ │ │Comisiei), │ │
│ │ │specifice │ │
│ │ │fiecărui tip │ │
│ │ │de ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis; │ │
│ │ │- acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘


    C. Ordonanţarea cheltuielilor

┌────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │- contractul/ │
│ │ │227/2015 │contractul │
│ │ │(39); │subsecvent de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie │
│ │ │98/2016 (40);│publică/ │
│ │ │- Legea nr. │sectorială, sau│
│ │ │99/2016 (41);│comanda, │
│ │ │- Legea nr. │contractul de │
│ │ │100/2016 │concesiune de │
│ │ │(42); │lucrări sau │
│ │ │- Legea nr. │servicii; │
│ │ │101/2016 │- documentul de│
│ │ │(43); │constituire a │
│ │ │- legile │garanţiei de │
│ │ │bugetare │bună execuţie, │
│ │Ordonanţare de │anuale; │dacă este │
│ │plată │- Ordonanţa │cazul; │
│1. │privind │Guvernului │- contractul/ │
│ │achiziţia │nr. 119/1999 │decizia/ordinul│
│ │publică/ │(48); │de finanţare, │
│ │sectorială, │- Ordonanţa │dacă este │
│ │concesiunea de │de urgenţă a │cazul; │
│ │lucrări │Guvernului │- angajamentul │
│ │sau servicii │nr. 64/2009 │bugetar/ │
│ │ │(59); │bugetul; │
│ │ │- Ordonanţa │- factura │
│ │ │de urgenţă a │însoţită de │
│ │ │Guvernului │documente care │
│ │ │nr. 66/2011 │atestă │
│ │ │(61); │livrarea │
│ │ │- Ordonanţa │produselor/ │
│ │ │de urgenţă a │prestarea │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 40/2015 │executarea │
│ │ │(63); │lucrărilor; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul de│
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 264/2003 │comisiei de │
│ │ │(70); │recepţie; │
│ │ │- Hotărârea │- documentele │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 875/2011 │recepţia; │
│ │ │(83); │- documentele │
│ │ │- Hotărârea │de transport, │
│ │ │Guvernului │vămuire, dacă │
│ │ │nr. 875/2011 │este cazul; │
│ │ │(83); │- evidenţa │
│ │ │- Hotărârea │avansurilor │
│ │ │Guvernului │acordate şi │
│ │ │nr. 218/2012 │deduse, │
│ │ │(85); │dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 1/2016 │documente │
│ │ │(87); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- contractul de│
│ │ │- Legea nr. │achiziţie │
│ │ │273/2006 │publică/ │
│ │ │(30); │sectorială/ │
│ │ │- Legea nr. │contractul de │
│ │ │227/2015 │concesiune de │
│ │ │(39); │lucrări sau │
│ │ │- legile │servicii; │
│ │ │bugetare │- contractul/ │
│ │ │anuale; │decizia/ordinul│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 119/1999 │cazul; │
│ │Ordonanţare de │(48); │- angajamentul │
│ │plată │- Ordonanţa │bugetar; │
│2. │pentru avansuri│de urgenţă a │- avizul de │
│ │acordate în │Guvernului │plată; │
│ │cadrul │nr. 64/2009 │- nota de │
│ │contractului de│(59); │aprobare a │
│ │achiziţie │- Ordonanţa │cheltuielilor │
│ │publică/ │de urgenţă a │eligibile; │
│ │sectorială/de │Guvernului │- solicitarea │
│ │concesiune de │nr. 66/2011 │de acordare a │
│ │lucrări │(61); │avansului; │
│ │sau servicii │- Hotărârea │- factura; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 264/2003 │prin care se │
│ │ │(70); │constituie │
│ │ │- Hotărârea │garanţia legală│
│ │ │Guvernului │de returnare a │
│ │ │nr. 875/2011 │avansului; │
│ │ │(83); │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │autorizare; │
│ │ │nr. 218/2012 │- documentul de│
│ │ │(85); │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │garanţiei de │
│ │ │Guvernului │bună execuţie, │
│ │ │nr. 1/2016 │dacă este │
│ │ │(87); │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- evidenţa │
│ │ │ministrului │avansurilor │
│ │ │finanţelor │acordate şi │
│ │ │publice │deduse, │
│ │ │nr. 1.792/ │dacă este │
│ │ │2002 (94); │cazul; │
│ │ │- alte acte │- alte │
│ │ │normative │documente │
│ │ │specifice. │specifice. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │- contractul/ │
│ │ │(CE) nr. │decizia/ordinul│
│ │ │1.303/2013 │de finanţare; │
│ │ │(7); │- angajamentul │
│ │ │- │bugetar/ │
│ │ │Regulamentul │bugetul; │
│ │ │(CE) nr. 508/│- cererea de │
│ │ │2014 (10); │plată/ │
│ │ │- Legea nr. │rambursare │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │prefinanţări, │
│ │ │- Legea nr. │plăţi │
│ │ │273/2006 │intermediare, │
│ │ │(30); │plăţi │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │finale; │
│ │plată │105/2011 │- nota de │
│ │privind │(37); │autorizare a │
│3. │prefinanţări, │- Legea nr. │plăţii/ │
│ │plăţi │227/2015 │rambursării; │
│ │intermediare, │(39); │- notificarea │
│ │plăţi finale în│- legile │privind │
│ │cadrul │bugetare │depunerea │
│ │contractelor/ │anuale; │cererii │
│ │deciziilor/ │- Ordonanţa │de plată; │
│ │ordinelor │Guvernului │- avizul de │
│ │de finanţare │nr. 119/1999 │plată/ │
│ │ │(48); │rambursare; │
│ │ │- Ordonanţa │- nota de │
│ │ │de urgenţă a │aprobare a │
│ │ │Guvernului │cheltuielilor │
│ │ │nr. 63/1999 │eligibile; │
│ │ │(54); │- decontul │
│ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │de urgenţă a │prefinanţarea │
│ │ │Guvernului │acordată, │
│ │ │nr. 64/2009 │dacă este │
│ │ │(59); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- documentaţia │
│ │ │de urgenţă a │justificativă │
│ │ │Guvernului │specifică care │
│ │ │nr. 74/2009 │rezultă din │
│ │ │(60); │actul normativ │
│ │ │- Hotărârea │ce │
│ │ │Guvernului │reglementează │
│ │ │nr. 264/2003 │operaţiunea şi/│
│ │ │(70); │sau domeniul │
│ │ │- Hotărârea │respectiv; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 759/2007 │documente │
│ │ │(76); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- notificarea │
│ │ │ │de plată emisă │
│ │ │- Legea nr. │de finanţatorul│
│ │ │500/2002 │extern; │
│ │ │(21); │- bugetul/ │
│ │ │- Legea nr. │angajamentul │
│ │ │312/2004 │bugetar; │
│ │ │(25); │- adresa de │
│ │Ordin de plată │- Legea nr. │confirmare a │
│ │în │273/2006 │obligaţiei de │
│ │valută pentru │(30); │plată │
│ │achitarea │- legile │din partea │
│4. │la extern a │bugetare │beneficiarului │
│ │ratelor de │anuale; │final al │
│ │capital, a │- legea de │creditului │
│ │dobânzilor, │ratificare a │extern sau │
│ │a comisioanelor│împrumutului;│ordinul de │
│ │şi a │- Ordonanţa │plată/ │
│ │altor costuri │Guvernului │extrasul de │
│ │provenite │nr. 119/1999 │cont atestând │
│ │din împrumuturi│(48); │virarea │
│ │externe │- Ordonanţa │echivalentului │
│ │ │de urgenţă a │în lei a │
│ │ │Guvernului │obligaţiei de │
│ │ │nr. 64/2007 │plată │
│ │ │(58); │la extern în │
│ │ │- Hotărârea │contul │
│ │ │Guvernului │entităţii │
│ │ │nr. 1.470/ │publice; │
│ │ │2007 (77); │- nota de │
│ │ │- alte acte │fundamentare; │
│ │ │normative │- angajamentul │
│ │ │specifice. │legal; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- notificarea │
│ │ │- Legea nr. │de plată emisă │
│ │ │312/2004 │de finanţatorul│
│ │ │(25); │extern; │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │plată │273/2006 │- confirmarea │
│ │privind virarea│(30); │băncii privind │
│ │către │- legea de │operaţiunea │
│ │bancă a │ratificare a │de schimb │
│5. │contravalorii │împrumutului;│valutar; │
│ │în lei a │- Ordonanţa │- confirmarea │
│ │valutei │Guvernului │băncii privind │
│ │disponibilizate│nr. 119/1999 │operaţiunea de │
│ │pentru │(48); │plată la │
│ │achitarea la │- Ordonanţa │extern; │
│ │extern a │de urgenţă a │- ordinul de │
│ │obligaţiilor de│Guvernului │plată în │
│ │plată │nr. 64/2007 │valută; │
│ │rezultate din │(58); │- nota de │
│ │împrumuturile │- Hotărârea │fundamentare │
│ │externe │Guvernului │privind sursele│
│ │contractate │nr. 1.470/ │interne de │
│ │direct sau │2007 (77); │acoperire a │
│ │garantate de │- Ordinul │datoriei faţă │
│ │stat │ministrului │de │
│ │ │finanţelor │bancă; │
│ │ │publice │- nota de │
│ │ │nr. 1.792/ │lichidare; │
│ │ │2002 (94); │- alte │
│ │ │- acordul de │documente │
│ │ │împrumut; │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │- Legea nr. │împrumut extern│
│ │ │500/2002 │/acordul │
│ │ │(21); │subsidiar de │
│ │ │- Legea nr. │împrumut; │
│ │ │273/2006 │- angajamentul │
│ │ │(30); │bugetar/ │
│ │ │- legea de │bugetul; │
│ │Ordonanţare de │ratificare a │- contractul/ │
│ │plată │acordului de │comanda de │
│ │sau ordonanţare│împrumut; │achiziţii │
│6. │a │- Ordonanţa │publice/ │
│ │transferului │Guvernului │sectoriale; │
│ │valutar │nr. 119/1999 │- facturile │
│ │pentru plăţi │(48); │emise de │
│ │care se │- Ordonanţa │furnizori, cu │
│ │efectuează din │de urgenţă a │certificarea de│
│ │conturile │Guvernului │către │
│ │speciale ale │nr. 64/2007 │beneficiar a │
│ │împrumuturilor │(58); │efectuării │
│ │externe │- Hotărârea │operaţiunii │
│ │ │Guvernului │pentru care se │
│ │ │nr. 1.470/ │solicită plata;│
│ │ │2007 (77); │- documentele │
│ │ │- Ordinul │de transport, │
│ │ │ministrului │vămuire; │
│ │ │finanţelor │- documentele │
│ │ │publice │justificative │
│ │ │nr. 1.792/ │care atestă │
│ │ │2002 (94); │livrarea │
│ │ │- alte acte │produselor/ │
│ │ │normative │prestarea │
│ │ │specifice. │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor şi │
│ │ │ │recepţia; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │ │extern; │
│ │ │ │- angajamentul │
│ │ │- Legea nr. │bugetar; │
│ │ │500/2002 │- acreditivul │
│ │ │(21); │simplu sau │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │documentar │
│ │plată │273/2006 │transmis/emis │
│ │pentru │(30); │de banca │
│7. │acreditiv │- legile de │depozitară a │
│ │simplu │ratificare a │contului │
│ │sau documentar │acordurilor │special; │
│ │în │de │- documentele │
│ │cadrul unui │împrumut; │justificative │
│ │contract │- Ordonanţa │de transport, │
│ │extern finanţat│Guvernului │vămuire, dacă │
│ │printr-un │nr. 119/1999 │este cazul; │
│ │împrumut │(48); │- documentele │
│ │extern │- alte acte │justificative │
│ │ │normative │care atestă │
│ │ │specifice. │livrarea │
│ │ │ │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- acordul, │
│ │ │(21); │convenţia sau │
│ │ │- Legea nr. │protocolul │
│ │ │273/2006 │privind │
│ │ │(30); │aderarea la │
│ │Ordonanţare de │- legile de │organismul │
│ │plată │ratificare; │internaţional, │
│8. │pentru │- Ordonanţa │actul │
│ │cotizaţii, │Guvernului │normativ care │
│ │respectiv │nr. 41/1994 │aprobă │
│ │contribuţii, │(45); │aderarea; │
│ │taxe etc. la │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │diverse │Guvernului │bugetar/ │
│ │organisme │nr. 119/1999 │bugetul; │
│ │internaţionale │(48); │- avizul de │
│ │ │- Ordinul │plată transmis │
│ │ │ministrului │de organismul │
│ │ │finanţelor │internaţional; │
│ │ │publice │- alte │
│ │ │nr. 1.792/ │documente │
│ │ │2002 (94); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005 │ │
│ │ │(27); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │227/2015 │fundamentare/ │
│ │ │(39); │nota de │
│ │ │- legile │lichidare; │
│ │ │bugetare │- angajamentul │
│ │ │anuale; │legal, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │Ordonanţare de │nr. 119/ 1999│bugetar/ │
│ │plată │(48); │bugetul; │
│ │pentru ajutoare│- Ordonanţa │- bugetul │
│ │de │Guvernului │schemei de │
│ │stat/de │nr. 22/2002 │ajutoare/de │
│9. │minimis, scheme│(51); │plăţi, │
│ │de plăţi, │- Ordonanţa │defalcat pe ani│
│ │subvenţii, │de urgenţă a │de implementare│
│ │transferuri, │Guvernului │şi pe │
│ │rente │nr. 64/2007 │surse de │
│ │viagere │(58); │finanţare; │
│ │agricole sau │- Ordonanţa │- cererea de │
│ │alte plăţi din │de urgenţă a │plată/de │
│ │fonduri │Guvernului │decontare/de │
│ │publice, │nr. 77/2014 │eliberare a │
│ │acordate │(62); │sumei; │
│ │operatorilor │- Hotărârea │- documentaţia │
│ │economici │Guvernului │specifică │
│ │sau altor │nr. 1.470/ │potrivit │
│ │beneficiari │2007 (77); │actului │
│ │legali │- Ordinul │normativ/ │
│ │ │ministrului │administrativ │
│ │ │finanţelor │care │
│ │ │publice │reglementează │
│ │ │nr. 1.792/ │operaţiunea şi/│
│ │ │2002 (94); │sau domeniul │
│ │ │- actul │respectiv; │
│ │ │normativ/ │- alte │
│ │ │administrativ│documente │
│ │ │de │specifice. │
│ │ │instituire/ │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor │ │
│ │ │de stat/de │ │
│ │ │minimis sau │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │plăţi; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │reglementări │ │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21)│ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │273/2006 │fundamentare; │
│ │ │(30); │- contractul de│
│ │ │- Legea nr. │concesionare │
│ │Ordonanţare de │227/2015 │sau de │
│ │plată │(39); │închiriere; │
│10. │privind │- legile │- angajamentul │
│ │redevenţe, │bugetare │bugetar/ │
│ │chirii sau alte│anuale; │bugetul; │
│ │cheltuieli │- Ordonanţa │- documentele │
│ │legate de │Guvernului │justificative │
│ │concesionare │nr. 119/1999 │emise de │
│ │sau │(48); │concedent sau, │
│ │închiriere │- Ordinul │după caz, de │
│ │ │ministrului │proprietarul │
│ │ │finanţelor │bunului │
│ │ │publice │închiriat; │
│ │ │nr. 1.792/ │- alte │
│ │ │2002 (94); │documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare; │
│ │Ordonanţare de │273/2006 │- documentul │
│ │plată/ │(30); │specific prin │
│ │Dispoziţie de │- Decretul │care s-a │
│ │plată │nr. 209/1976 │aprobat │
│11. │către casierie │(44); │acţiunea şi │
│ │privind │- Ordonanţa │devizul │
│ │avansuri sau │Guvernului │acesteia; │
│ │sume │nr. 119/1999 │- decontul │
│ │cuvenite │(48); │justificativ al│
│ │titularului │- Hotărârea │cheltuielilor, │
│ │de decont, care│Guvernului │dacă este │
│ │se │nr. 518/1995 │cazul; │
│ │acordă prin │(66); │- alte │
│ │casierie │- Hotărârea │documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │76/2002 (19);│centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │346/2002 │statelor de │
│ │ │(20); │salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- statele de │
│ │ │500/2002 │salarii; │
│ │ │(21); │- bugetul / │
│ │ │- Legea nr. │angajamentul │
│ │ │53/2003 (22);│bugetar; │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │- situaţia │
│ │plată a │95/2006 (32);│privind │
│ │salariilor, a │- Legea nr. │repartizarea pe│
│12. │altor │273/2006 │luni a │
│ │drepturi │(30); │cheltuielilor │
│ │salariale │- Legea nr. │de personal │
│ │acordate │69/2010 (34);│aprobate; │
│ │personalului, │- Legea nr. │- situaţia │
│ │precum şi a │263/2010 │privind │
│ │obligaţiilor │(35); │monitorizarea │
│ │fiscale │- Legea-cadru│cheltuielilor │
│ │aferente │nr. 153/2017 │de personal │
│ │acestora │(36); │finanţate de la│
│ │ │- Legea nr. │buget, pe luna │
│ │ │227/2015 │anterioară; │
│ │ │(39); │- actul de │
│ │ │- legile │decizie internă│
│ │ │bugetare │privind │
│ │ │anuale; │aprobarea │
│ │ │- Ordonanţa │acordării │
│ │ │Guvernului │sporurilor, │
│ │ │nr. 119/1999 │orelor │
│ │ │(48); │suplimentare, │
│ │ │- Ordonanţa │premiilor, │
│ │ │de urgenţă a │altor drepturi │
│ │ │Guvernului │salariale, dacă│
│ │ │nr. 48/2005 │este cazul; │
│ │ │(55); │- alte │
│ │ │- Ordinul │documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘


    D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice

┌────┬────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul │Documentele │
│crt.│supuse │legal │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │- Legea nr.│- caietul de │
│ │ │213/1998 │sarcini, dacă │
│ │ │(16); │este cazul; │
│ │ │- Legea nr.│- documentaţia de│
│ │ │500/2002 │atribuire; │
│ │ │(21); │- documentul de │
│ │ │- Legea nr.│aprobare a │
│ │Contract de │273/2006 │documentaţiei │
│ │concesiune │(30); │de atribuire; │
│1. │de bunuri │- Ordonanţa│- clarificările │
│ │proprietate │Guvernului │privind │
│ │publică │nr. 119/ │documentaţia şi │
│ │(entitatea │1999 (48); │răspunsul la │
│ │publică este │- Ordonanţa│acestea, dacă │
│ │concedent) │de urgenţă │este cazul; │
│ │ │a │- nota │
│ │ │Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 54/2006│privind alegerea │
│ │ │(57); │procedurii de │
│ │ │- Hotărârea│atribuire, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 168/ │- anunţul de │
│ │ │2007 (75); │licitaţie/ │
│ │ │- alte acte│negocierii │
│ │ │normative │directe; │
│ │ │specifice. │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │comisia de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr.│referatul de │
│ │ │213/1998 │oportunitate; │
│ │ │(16); │- titlul de │
│ │ │- Legea nr.│proprietate/ │
│ │ │500/2002 │hotărârea de │
│ │ │(21); │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│dreptului de │
│ │ │273/2006 │administrare; │
│ │ │(30); │- hotărârea de │
│ │ │- Legea nr.│aprobare a │
│ │Contract de │215/2001 │închirierii │
│ │închiriere │(18); │bunurilor │
│2. │a bunurilor │- Ordonanţa│proprietate │
│ │proprietate │Guvernului │publică; │
│ │publică │nr. 119/ │- documentaţia de│
│ │(entitatea │1999 (48); │atribuire; │
│ │publică este │- Legea nr.│- anunţul de │
│ │titular │287/2009 │licitaţie │
│ │al dreptului de │(33); │publicat; │
│ │proprietate/ │- Norme/ │- documentul de │
│ │administrare) │proceduri/ │constituire/ │
│ │ │regulamente│numire a │
│ │ │interne │comisiei de │
│ │ │privind │evaluare; │
│ │ │închirierea│- raportul │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare privind │
│ │ │publică, │stabilirea │
│ │ │aprobate de│ofertei │
│ │ │entităţile │câştigătoare; │
│ │ │publice; │- informarea │
│ │ │- alte acte│ofertanţilor cu │
│ │ │normative │privire la │
│ │ │specifice. │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │clarificările la │
│ │ │- Legea nr.│documentaţie; │
│ │ │213/1998 │- documentul de │
│ │ │(16); │soluţionare a │
│ │ │- Legea nr.│contestaţiilor │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │documentaţia de │
│ │Contract de │- Legea nr.│atribuire, dacă │
│ │concesiune │273/2006 │este │
│3. │de lucrări sau │(30); │cazul; │
│ │servicii │- Legea nr.│- anunţul de │
│ │(entitatea │100/2016 │concesionare/ │
│ │publică │(42); │invitaţia de │
│ │este concedent) │- Legea nr.│concesionare/ │
│ │*2) │101/2016 │anunţul de │
│ │ │(43); │concesiune │
│ │ │- Ordonanţa│simplificat/ │
│ │ │Guvernului │anunţul de │
│ │ │nr. 119/ │intenţie/ │
│ │ │1999 (48); │invitaţia │
│ │ │- Hotărârea│de participare │
│ │ │Guvernului │publicate în │
│ │ │nr. 867/ │SEAP, şi, dacă │
│ │ │2016 (92). │este cazul, │
│ │ │ │erate, │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │publicate; │
│ │ │ │- actul de numire│
│ │ │ │/desemnare a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare/ │
│ │ │ │negociere/ │
│ │ │ │coordonare şi │
│ │ │ │supervizare │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii, dacă │
│ │ │ │este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr.│- documentul din │
│ │ │213/1998 │care rezultă │
│ │ │(16); │disponibilitatea │
│ │ │- Legea nr.│creditelor de │
│ │ │500/2002 │angajament, │
│ │Act adiţional la│(21); │în cazul │
│ │contractul de │- Legea nr.│creşterii │
│4. │concesiune de │273/2006 │preţului │
│ │lucrări │(30); │contractului; │
│ │sau servicii │- Legea nr.│- contractul de │
│ │(entitatea │100/2016 │concesiune şi, │
│ │publică │(42); │dacă este │
│ │este concedent) │- Ordonanţa│cazul, actele │
│ │*2) │Guvernului │adiţionale │
│ │ │nr. 119/ │anterioare; │
│ │ │1999 (48); │- documentele │
│ │ │- Hotărârea│iniţiale ale │
│ │ │Guvernului │concesiunii; │
│ │ │nr. 867/ │- documentul de │
│ │ │2016 (92). │constituire a │
│ │ │ │garanţiei de │
│ │ │ │bună execuţie; │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│- referatul de │
│ │ │Guvernului │disponibilizare; │
│ │ │nr. 19/1995│- adresele de │
│ │ │(46); │informare a │
│ │Proces-verbal de│- Ordonanţa│instituţiilor │
│5. │predare-preluare│Guvernului │publice care ar │
│ │având │nr. 119/ │putea avea nevoie│
│ │ca obiect │1999 (48); │de │
│ │transmiterea │- Hotărârea│bunurile │
│ │bunului fără │Guvernului │disponibilizate; │
│ │plată │nr. 841/ │- adresele │
│ │ │1995 (67); │instituţiilor │
│ │ │- alte acte│publice care │
│ │ │normative │solicită bunul │
│ │ │specifice. │disponibil; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │numire a comisiei│
│ │ │ │de evaluare │
│ │ │- Legea nr.│a bunurilor; │
│ │ │500/2002 │- raportul de │
│ │ │(21); │evaluare a │
│ │ │- Legea nr.│bunurilor │
│ │ │273/2006 │disponibilizate │
│ │ │(30); │ce urmează a fi │
│ │Contract de │- Ordonanţa│vândute; │
│ │vânzare- │Guvernului │- decizia de │
│6. │cumpărare a │nr. 19/1995│numire a comisiei│
│ │bunurilor │(46); │de licitaţie; │
│ │disponibilizate │- Ordonanţa│- anunţul de │
│ │(entitatea │Guvernului │vânzare publicat/│
│ │publică are │nr. 119/ │afişat; │
│ │calitatea de │1999 (48); │- documentaţia │
│ │vânzător) │- Hotărârea│licitaţiei │
│ │ │Guvernului │publice deschise │
│ │ │nr. 841/ │cu strigare; │
│ │ │1995 (67); │- lista cu │
│ │ │- alte acte│ofertanţii │
│ │ │normative │acceptaţi; │
│ │ │specifice. │- documentele de │
│ │ │ │participare la │
│ │ │ │licitaţie │
│ │ │ │ale celor admişi;│
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │/ │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │de │
│ │ │ │constatare ale │
│ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴────────────────┴───────────┴─────────────────┘

──────────
    *2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare"
    şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
──────────

    E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală a │
│ │ │273/2006 (30);│achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. 98│sectoriale; │
│ │ │/2016 (40); │- programul │
│ │Strategie de │- Legea nr. 99│achiziţiilor publice/ │
│1. │contractare │/2016 (41); │sectoriale │
│ │pentru │- Legea nr. │la nivel de proiect │
│ │achiziţia │101/2016 (43);│(în cazul proiectelor │
│ │publică/ │- legile │finanţate din fonduri │
│ │sectorială │bugetare │nerambursabile şi/sau │
│ │ │anuale; │proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │Guvernului nr.│- referatele de │
│ │ │119/1999 (48);│necesitate; │
│ │ │- Hotărârea │- alte acte specifice │
│ │ │Guvernului nr.│privind documentarea │
│ │ │394/2016 (89);│şi fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │deciziilor din etapa │
│ │ │Guvernului nr.│de │
│ │ │395/2016 (90);│planificare/pregătire │
│ │ │- Ordinul │a achiziţiei publice/ │
│ │ │preşedintelui │sectoriale. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 (16);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- actul de desemnare a│
│ │ │500/2002 (21);│comisiei de │
│ │Strategie de │- Legea nr. │coordonare şi │
│2. │contractare │273/2006 (30);│supervizare pentru │
│ │pentru │- Legea nr. │pregătirea │
│ │concesiunea de│100/2016 (42);│şi planificarea │
│ │lucrări │- Legea nr. │contractului; │
│ │sau servicii │101/2016 (43);│- studiul de │
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare a │
│ │ │Guvernului nr.│deciziei de │
│ │ │119/1999 (48);│concesionare/referatul│
│ │ │- Hotărârea │de necesitate şi │
│ │ │Guvernului nr.│oportunitate; │
│ │ │867/2016 (92);│- modelul financiar, │
│ │ │- alte acte │dacă este cazul; │
│ │ │normative │- alte documente │
│ │ │specifice. │specifice. │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Regulamentul│sectoriale; │
│ │ │(CE) nr. 2.195│- programul │
│ │ │/2002 (1); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale │
│ │ │500/2002 (21);│la nivel de proiect │
│ │ │- Legea nr. │(în cazul proiectelor │
│ │ │346/2004 (26);│finanţate din fonduri │
│ │ │- Legea nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │273/2006 (30);│proiectelor de │
│ │Model de │- Legea nr. 98│cercetare-dezvoltare);│
│ │acord-cadru │/2016 (40); │- strategia de │
│3. │de achiziţie │- Legea nr. 99│contractare/nota │
│ │publică/ │/2016 (41); │justificativă privind │
│ │sectorială │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │inclus în │101/2016 (43);│de achiziţie; │
│ │documentaţia │- legile │- nota privind │
│ │de │bugetare │calculul valorii │
│ │atribuire │anuale; │estimate │
│ │ │- Ordonanţa │minime şi maxime, în │
│ │ │Guvernului nr.│cazul în care nu este │
│ │ │119/1999 (48);│necesară întocmirea │
│ │ │- Hotărârea │unei strategii de │
│ │ │Guvernului nr.│contractare; │
│ │ │395/2006 (90);│- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Ordinul │proiectului/categoriei│
│ │ │preşedintelui │de investiţii, dacă │
│ │ │Agenţiei │este cazul; │
│ │ │Naţionale │- lista detaliată │
│ │ │pentru │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Achiziţii │de │
│ │ │Publice │investiţii, dacă este │
│ │ │nr. 281/2016 │cazul; │
│ │ │(105); │- acordul sau │
│ │ │- alte acte │convenţia de finanţare│
│ │ │normative │externă, dacă este │
│ │ │specifice. │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod │
│ │ │ │continuu sau invitaţia│
│ │ │ │de participare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 (30);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 (33);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 (37);│ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013 (38); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 (39);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. 98│- strategia anuală de │
│ │ │/2016 (40); │achiziţii publice/ │
│ │ │- Legea nr. 99│sectoriale; │
│ │ │/2016 (41); │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice/ │
│ │ │101/2016 (43);│sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului nr.│(în cazul proiectelor │
│ │ │119/1999 (48);│finanţate din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │Model de │Guvernului nr.│proiectelor de │
│ │contract de │13/2011 (53); │cercetare-dezvoltare);│
│4. │achiziţie │- Ordonanţa de│- strategia de │
│ │publică/ │urgenţă a │contractare/nota │
│ │sectorială │Guvernului │justificativă privind │
│ │inclus în │nr. 30/2006 │selectarea procedurii │
│ │documentaţia │(56); │de achiziţie; │
│ │de │- Ordonanţa de│- nota privind │
│ │atribuire │urgenţă a │calculul valorii │
│ │ │Guvernului │estimate, │
│ │ │nr. 64/2009 │în cazul în care nu │
│ │ │(59); │este necesară │
│ │ │- Ordonanţa de│întocmirea unei │
│ │ │urgenţă a │strategii de │
│ │ │Guvernului │contractare; │
│ │ │nr. 66/2011 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │(61); │proiectului/categoriei│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │264/2003 (70);│- lista detaliată │
│ │ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Guvernului nr.│de investiţii, dacă │
│ │ │759/2007 (76);│este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului nr.│documentaţiei │
│ │ │363/2010 (80);│tehnico-economice a │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │875/2011 (83);│cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│ │ │921/2011 (84);│externă, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- contractul/decizia/ │
│ │ │218/2012 (85);│ordinul de finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului nr.│atribuire; │
│ │ │398/2015 (86);│- anunţul de intenţie,│
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- anunţul de │
│ │ │394/2016 (89);│participare/ │
│ │ │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │ │Guvernului nr.│concurs, anunţul de │
│ │ │395/2016 (90);│intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod │
│ │ │Guvernului nr.│continuu sau invitaţia│
│ │ │907/2016 (93);│de participare; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui │ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare; sau │
│ │ │ │- nota justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare │
│ │ │213/1998 (16);│privind selectarea │
│ │ │- Legea nr. │procedurii de │
│ │Model de │500/2002 (21);│achiziţie; │
│ │contract de │- Legea nr. │- nota privind │
│ │concesiune de │273/2006 (30);│calculul valorii │
│5. │lucrări │- Legea nr. │estimate, │
│ │sau servicii │100/2016 (42);│dacă este cazul; │
│ │inclus în │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │documentaţia │101/2016 (43);│proiectului/categoriei│
│ │de │- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │atribuire │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │(entitatea │119/1999 (48);│- lista detaliată │
│ │publică este │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │concedent) │Guvernului nr.│de │
│ │ │867/2016 (92);│investiţii, dacă este │
│ │ │- alte acte │cazul; │
│ │ │normative │- actul de aprobare a │
│ │ │specifice. │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- acordul sau │
│ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale │
│ │ │ │la nivel de proiect │
│ │ │ │(în cazul proiectelor │
│ │ │ │finanţate din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Regulamentul│proiectelor de │
│ │ │(CE) nr. 2.195│cercetare-dezvoltare);│
│ │ │/2002 (1); │- strategia de │
│ │ │- Legea nr. │contractare/nota │
│ │ │500/2002 (21);│justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │ │346/2004 (26);│de achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. │- nota privind │
│ │ │273/2006 (30);│calculul valorii │
│ │ │- Legea nr. 98│estimate │
│ │ │/2016 (40); │minime şi maxime, în │
│ │ │- Legea nr. 99│cazul în care nu este │
│6. │Acord-cadru de│/2016 (41); │necesară întocmirea │
│ │achiziţie │- Legea nr. │unei strategii de │
│ │publică/ │101/2016 (43);│contractare; │
│ │sectorială │- legile │- fişa obiectivului/ │
│ │ │bugetare │proiectului/categoriei│
│ │ │anuale; │de investiţii, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- lista detaliată │
│ │ │119/1999 (48);│pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │394/2016 (89);│cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│ │ │395/2016 (90);│externă, dacă este │
│ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │preşedintelui │- contractul/decizia/ │
│ │ │Agenţiei │ordinul de finanţare, │
│ │ │Naţionale │dacă este cazul; │
│ │ │pentru │- actul de aprobare a │
│ │ │Achiziţii │documentaţiei tehnico-│
│ │ │Publice │economice a │
│ │ │nr. 281/2016 │obiectivului de │
│ │ │(105); │investiţii, dacă │
│ │ │- alte acte │este cazul; │
│ │ │normative │- documentaţia de │
│ │ │specifice. │atribuire completă, │
│ │ │ │aşa │
│ │ │ │cum a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP, clarificări/ │
│ │ │ │erate la documentaţia │
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de numire/ │
│ │ │ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │de │
│ │ │ │evaluare/negociere sau│
│ │ │ │a juriului; │
│ │ │ │- contestaţii la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │dacă este cazul, şi │
│ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicate în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică/ │
│ │ │273/2006 (30);│sectorială şi actele │
│ │ │- Legea nr. 98│adiţionale anterioare,│
│ │Act adiţional │/2016 (40); │dacă este cazul; │
│ │la │- Legea nr. 99│- documentele │
│7. │acordul-cadru │/2016 (41); │achiziţiei iniţiale, │
│ │de │- Legea nr. │prin │
│ │achiziţie │101/2016 (43);│care se face dovada │
│ │publică/ │- legile │prevederilor privind │
│ │sectorială │bugetare │posibilitatea de │
│ │ │anuale; │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │acordului- │
│ │ │Guvernului nr.│cadru; │
│ │ │119/1999 (48);│- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului nr.│propunerea de act │
│ │ │394/2016 (89);│adiţional privind │
│ │ │- Hotărârea │necesitatea │
│ │ │Guvernului nr.│modificării │
│ │ │395/2016 (90);│acordului-cadru; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │preşedintelui │specifice. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │- Legea nr. │obiectivului/ │
│ │Document de │500/2002 (21);│proiectului de │
│ │actualizare │- Legea nr. │investiţii sau a │
│ │a valorii │273/2006 (30);│documentaţiei de │
│8. │obiectivului/ │- Ordonanţa │avizare a │
│ │proiectului de│Guvernului nr.│lucrărilor de │
│ │investiţii şi │119/1999 (48);│intervenţii; │
│ │a │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │lucrărilor de │Guvernului nr.│proiectului de │
│ │intervenţii, │907/2016 (93);│investiţii, dacă este │
│ │în funcţie │- alte acte │cazul; │
│ │de evoluţia │normative │- devizul general al │
│ │indicilor │specifice. │obiectivului/ │
│ │de preţuri │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau al │
│ │ │ │lucrărilor │
│ │ │ │de intervenţii; │
│ │ │ │- angajamentele legale│
│ │ │ │încheiate; │
│ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │până la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Statistică; │
│ │ │ │- nota de calcul al │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 15│ │
│ │ │/1994 (13); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │19/1995 (46); │- nota privind starea │
│ │Proces-verbal │- Ordonanţa │tehnică a mijlocului │
│ │de │Guvernului nr.│fix propus a fi scos │
│9. │scoatere din │119/1999 (48);│din funcţiune; │
│ │funcţiune │- Ordonanţa │- actul constatator al│
│ │a mijlocului │Guvernului nr.│avariei; │
│ │fix/de │112/2000 (49);│- devizul estimativ al│
│ │declasare a │- Hotărârea │reparaţiei capitale; │
│ │unor │Guvernului nr.│- nota justificativă │
│ │bunuri │909/1997 (68);│privind descrierea │
│ │materiale │- Ordinul │degradării bunurilor │
│ │ │ministrului │materiale; │
│ │ │finanţelor │- alte acte │
│ │ │publice │justificative. │
│ │ │nr. 2.634/2015│ │
│ │ │(104); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991 (12); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │Decont privind│- Legea nr. │- actul intern de │
│ │cheltuielile │273/2006 (30);│decizie privind │
│ │ocazionate │- Decretul nr.│organizarea acţiunii │
│ │de organizarea│209/1976 (44);│de protocol, a │
│10. │acţiunilor de │- Ordonanţa │manifestării cu │
│ │protocol, │Guvernului nr.│caracter │
│ │a │119/1999 (48);│cultural-ştiinţific │
│ │manifestărilor│- Ordonanţa │sau a acţiunii cu │
│ │cu │Guvernului nr.│caracter specific; │
│ │caracter │80/2001 (50); │- documente specifice │
│ │cultural- │- Hotărârea │diferitelor categorii │
│ │ştiinţific sau│Guvernului nr.│de cheltuieli; │
│ │a altor │552/1991 (65);│- alte documente │
│ │acţiuni cu │- Ordinul │specifice. │
│ │caracter │ministrului │ │
│ │specific │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │Decont de │- Legea nr. │- actul intern de │
│ │cheltuieli │273/2006 (30);│decizie privind │
│11. │privind │- Decretul nr.│deplasarea │
│ │deplasarea în │209/1976 (44);│în străinătate; │
│ │străinătate │- Ordonanţa │- documente specifice │
│ │pentru │Guvernului nr.│diferitelor categorii │
│ │îndeplinirea │119/1999 (48);│de cheltuieli; │
│ │unor │- Hotărârea │- alte documente │
│ │misiuni cu │Guvernului nr.│specifice. │
│ │caracter │518/1995 (66);│ │
│ │temporar │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- actul intern de │
│ │Decont de │- Legea nr. │decizie privind │
│ │cheltuieli │273/2006 (30);│deplasarea │
│ │privind │- Decretul nr.│în ţară sau, după caz,│
│12. │justificarea │209/1976 (44);│referatul aprobat │
│ │avansului │- Ordonanţa │privind achiziţia │
│ │acordat │Guvernului nr.│directă; │
│ │pentru │119/1999 (48);│- documente │
│ │deplasări în │- Hotărârea │justificative │
│ │ţară şi/sau │Guvernului │specifice │
│ │pentru │nr. 1.860/ │diferitelor categorii │
│ │achiziţii prin│2006 (73); │de cheltuieli; │
│ │cumpărare │- Hotărârea │- alte documente │
│ │directă │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │395/2016 (90);│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 32│ │
│ │ │/1994 (14); │- nota de fundamentare│
│ │Contract de │- Legea nr. │a contractului de │
│13. │sponsorizare │500/2002 (21);│sponsorizare; │
│ │în care │- Legea nr. │- documentaţia │
│ │entitatea │273/2006 (30);│specifică privind │
│ │publică │- Ordonanţa │derularea │
│ │este │Guvernului nr.│operaţiunii de │
│ │beneficiar al │119/1999 (48);│sponsorizare; │
│ │sponsorizării │- alte acte │- alte documente │
│ │ │normative │specifice. │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- nota de fundamentare│
│ │Act de │- Legea nr. │a actului de donaţie; │
│14. │donaţie, în │273/2006 (30);│- documentaţia │
│ │care entitatea│- Legea nr. │specifică privind │
│ │publică │287/2009 (33);│derularea │
│ │are calitatea │- Ordonanţa │operaţiunii de │
│ │de │Guvernului nr.│donaţie; │
│ │donatar │119/1999 (48);│- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991 (12); │- decontul de │
│ │ │- Legea nr. │cheltuieli prezentat │
│ │Dispoziţie de │500/2002 (21);│de │
│15. │încasare │- Legea nr. │titularul de avans; │
│ │către casierie│273/2006 (30);│- decizia de imputare;│
│ │ │- Decretul nr.│- alte acte din care │
│ │ │209/1976 (44);│rezultă obligaţii de │
│ │ │- Ordonanţa │plată în sarcina unor │
│ │ │Guvernului nr.│persoane; │
│ │ │119/1999 (48);│- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.828│ │
│ │ │/2006 (2); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 498/ │ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 966/ │ │
│ │ │2012 (4); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013 (5); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013 (6); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013 (8); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013 (9); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ │
│ │ │2014 (11); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de │500/2002 (21);│ordinul de finanţare; │
│ │prefinanţare │- Legea nr. │- prognoza fluxului de│
│ │ │273/2006 (30);│prefinanţare; │
│ │ │- Legea nr. │- copie extras cont │
│ │ │105/2011 (37);│disponibil din fonduri│
│ │ │- legile │europene; │
│ │ │bugetare │- copie extras cont │
│ │ │anuale; │trezorerie; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte documente │
│ │ │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │119/1999 (48);│ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.828│ │
│ │ │/2006 (2); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 498/ │ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 966/ │ │
│ │ │2012 (4); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013 (5); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013 (6); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013 (8); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013 (9); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │- bugetul; │
│ │ │- Regulamentul│- contractul/decizia/ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ordinul de finanţare; │
│ │ │2014 (11); │- nota justificativă; │
│ │ │- Legea nr. │- declaraţia de │
│17. │Cerere de │500/2002 (21);│cheltuieli; │
│ │fonduri │- Legea nr. │- cash-flow-ul sumelor│
│ │europene │273/2006 (30);│previzionate; │
│ │ │- Legea nr. │- raportarea │
│ │ │105/2011 (37);│financiară; │
│ │ │- legile │- raportul asupra │
│ │ │bugetare │progresului │
│ │ │anuale; │înregistrat; │
│ │ │- Ordonanţa │- situaţia │
│ │ │Guvernului nr.│cofinanţării de la │
│ │ │119/1999 (48);│bugetul de │
│ │ │- Ordonanţa de│stat; │
│ │ │urgenţă a │- reconcilierea │
│ │ │Guvernului │bancară; │
│ │ │nr. 63/1999 │- copie extras cont │
│ │ │(54); │trezorerie; │
│ │ │- Ordonanţa de│- alte documente │
│ │ │urgenţă a │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- nota de fundamentare│
│ │ │- Legea nr. │/nota de prezentare; │
│ │ │500/2002 (21);│- situaţiile/ │
│ │ │- Legea nr. │rapoartele de │
│ │ │273/2006 (30);│cheltuieli, │
│ │ │- Legea de │documentele necesare │
│ │ │ratificare a │în vederea efectuării │
│ │ │acordului de │tragerii, conform │
│ │Cerere de │împrumut │prevederilor │
│ │tragere şi │extern; │acordurilor │
│18. │cerere de │- legile │de împrumut şi/sau │
│ │alimentare a │bugetare │acordurilor │
│ │contului │anuale; │subsidiare; │
│ │special în │- Ordonanţa │- contractele interne │
│ │cadrul │Guvernului nr.│sau externe, │
│ │împrumuturilor│119/1999 (48);│facturile, ordinele de│
│ │externe │- Ordonanţa de│plată prin care s-au │
│ │ │urgenţă a │efectuat plăţi în │
│ │ │Guvernului │cadrul procedurilor de│
│ │ │nr. 64/2007 │refinanţare, dacă este│
│ │ │(58); │cazul; │
│ │ │- Procedura │- certificatul de │
│ │ │finanţatorului│conformitate, dacă │
│ │ │extern cu │este │
│ │ │privire la │cazul; │
│ │ │tragerile din │- notificarea privind │
│ │ │împrumut; │intrarea în │
│ │ │- alte acte │efectivitate a │
│ │ │normative │împrumutului, emisă de│
│ │ │specifice. │finanţator; │
│ │ │ │- acordul de împrumut/│
│ │ │ │contractul de │
│ │ │ │finanţare/refinanţare │
│ │ │ │şi amendamentele │
│ │ │ │convenite; │
│ │ │ │- acordul subsidiar, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- bugetul, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘


    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv LISTĂ DE VERIFICARE
     CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
     Cod A.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/Situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, │
│ │conform prevederilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.7.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.8.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe │
│ │subdiviziuni ale clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita │
│ │diminuată conform prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, ţinând cont │
│ │de: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului │
│6.1.│de credite, repartizate pe │
│ │trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │precum şi existenţa temeiului │
│ │legal al sumelor care se solicită│
│ │pentru deschiderea │
│ │de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul, │
│ │prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra în sold sume │
│ │neutilizate la finele perioadei │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare cu │
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘


     LISTĂ DE VERIFICARE
     DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
     SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE
     Cod A.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare privind │
│1.2.│repartizarea │
│ │creditelor bugetare, pentru │
│ │bugetul propriu şi bugetele │
│ │ordonatorilor secundari, │
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.5.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.6.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada │
│ │pentru care se face repartizarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│4.1.│creditele bugetare aprobate │
│ │ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de │
│ │credite deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin │
│ │care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită repartizarea │
│ │de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de │
│4.4.│credite bugetare, nivelul │
│ │dispoziţiei bugetare privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare (când este cazul) şi în │
│ │solicitări/fundamentări/ │
│ │justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │repartizarea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘

     NOTĂ:
     În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.


     LISTĂ DE VERIFICARE
     DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
     PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
     Cod A.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│4.1.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate │
│ │prevederile Legii nr. 69/2010, │
│ │când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi │
│ │sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse │
│ │în documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
     Cod A.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii │
│ │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│ │anuale sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele │
│ │anului bugetar, a capitolului, │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei │
│ │bugetare de la care se propune │
│ │disponibilizarea, respectiv a │
│ │capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează │
│ │prevederile bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
     Cod A.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.4.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente instituţiei │
│ │publice care retrage creditele │
│3.1.│bugetare/instituţiei │
│ │publice căreia i se retrag │
│ │creditele bugetare, inclusiv │
│ │conturilor aferente şi │
│ │unităţilor Trezoreriei Statului │
│ │la care acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod B.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau al│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.8. │completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│1.13.│candidaţilor (aplicabil │
│ │procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai │
│ │multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│4.1. │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect (în cazul proiectelor │
│ │finanţate din fonduri │
│ │nerambursabile şi/sau al │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) Strategia de contractare, │
│4.2. │dacă este cazul, şi │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau Programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească │
│ │strategia de contractare, │
│ │potrivit prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ ordinului/deciziei de │
│ │finanţare şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│4.4. │autoritatea contractantă în │
│ │perioada │
│ │de clarificări, completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a │
│ │contractului de achiziţie │
│ │publică/sectorială, în │
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia │
│ │în materia achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.7. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate │
│ │conform pct. 4.4 nu afectează │
│ │caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi │
│ │referitoare la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│4.8. │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE
     Cod B.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│1.2. │evaluare şi selecţie aferente, │
│ │întocmite de │
│ │compartimentele de specialitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Acordul de implementare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare│
│1.6. │cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.7. │acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.8. │devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.10.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.11.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.13.│contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Fişa de fundamentare a │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/│
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2. │proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3. │rambursarea cheltuielilor care │
│ │se finanţează │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4. │prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă reglementări │
│ │privind TVA │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contractul/decizia/ │
│4.6. │ordinul de finanţare să fie │
│ │conformă cu cea din │
│ │bugetul detaliat al proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.7. │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.8. │finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.9. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.10.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│4.11.│Conturi a României de a exercita│
│ │control financiar, │
│ │conform art. 38 alin. (2) din │
│ │Legea nr. 350/2005 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.12.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în │
│ │faza de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
     Cod B.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│1.5. │completă, clarificări la │
│ │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu │
│ │reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului │
│1.7. │subsecvent/raportul procedurii │
│ │de reofertare, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│4.1. │subsecvent cu unul dintre │
│ │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în │
│ │acordul-cadru/documentaţia de │
│ │atribuire, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse de autoritatea/entitatea │
│4.2. │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare │
│ │în raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse │
│ │acesteia în perioada procedurii │
│ │de atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4. │eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în │
│ │care acordul-cadru prevede │
│ │reluarea competiţiei cu │
│ │operatorii economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│4.7. │subsecvent nu aduc modificări │
│ │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.8. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate │
│ │conform pct. 4.2 nu afectează │
│ │caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│4.9. │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul │
│ │contractului subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
     ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ
     Cod B.4

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.5. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.7. │prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │achiziţia de la un operator │
│1.9. │economic, pentru situaţiile │
│ │în care achiziţia nu se │
│ │realizează prin intermediul │
│ │catalogului electronic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.12.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.13.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.14.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.15.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în strategia anuală│
│4.1. │de achiziţii publice/sectoriale │
│ │şi în anexa la │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3. │eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile │
│4.5. │contractuale trebuie să prevadă │
│ │dreptul autorităţii contractante│
│ │de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute │
│ │de legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│4.6. │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul │
│ │contractului şi care să respecte│
│ │legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
     Cod B.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în │
│ │care creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│/sectorială şi actele adiţionale │
│ │anterioare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│1.4.│iniţiale, prin care se face │
│ │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al │
│ │contractului, cumulând şi │
│ │creşterile din actele adiţionale │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de │
│4.1.│valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a preţului sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea şi │
│ │să nu introducă modificări sau │
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului contractului│
│ │de achiziţie │
│4.4.│publică/sectorială în aşa fel │
│ │încât noua valoare rezultată în │
│ │urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte │
│ │proceduri de atribuire decât cea │
│ │aplicată pentru atribuirea │
│ │contractului respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│4.5.│servicii cu caracter de │
│ │regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ŞI GARANŢIE
     Cod B.6

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea propunerii de │
│1.1.│avizare a acordului de împrumut │
│ │subsidiar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Acordul de împrumut/contractul │
│ │de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de împrumut subsidiar/ │
│2.2.│acordul de împrumut subsidiar şi │
│ │garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea subîmprumutatului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului acordului│
│3.1.│de împrumut subsidiar/acordului │
│ │de împrumut │
│ │subsidiar şi garanţie în │
│ │prevederile acordului de împrumut│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│acordului de împrumut subsidiar │
│ │cu cei din acordul de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sistemul informaţional dintre │
│3.4.│Ministerul Finanţelor Publice şi │
│ │ordonatorii │
│ │principali de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obligaţiile şi drepturile │
│3.5.│ordonatorilor principali de │
│ │credite, în conformitate cu │
│ │prevederile documentelor juridice│
│ │care guvernează împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANŢIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE
     Cod B.7

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │-Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.4.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie aferentă │
│ │acordului de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │convenţiei în prevederile │
│3.1.│acordului de împrumut extern, │
│ │acordului de garanţie sau │
│ │prevederilor hotărârii │
│ │Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│3.2.│garant, de plată la scadenţă de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │contractul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.3.│convenţiei cu cei din acordul de │
│ │împrumut extern, acordul │
│ │de garanţie sau cu prevederile │
│ │hotărârii Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.5.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.6.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului, legate de │
│3.7.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE
     SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE
     SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
     Cod B.8

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│ │de garantat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│ │împrumuturi externe contractate │
│2.2.│sau garantate de │
│ │Guvern prin Ministerul Finanţelor│
│ │Publice/contractate sau garantate│
│ │de unitatea │
│ │administrativ-teritorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa între proiectul │
│3.2.│scrisorii de garanţie şi │
│ │proiectul convenţiei de │
│ │garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA
     ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL
     SCRISORII DE GARANŢIE
     Cod B.9

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.2.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.3.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Convenţia de garantare între │
│ │Ministerul Finanţelor Publice/ │
│2.2.│unitatea │
│ │administrativ-teritorială, în │
│ │calitate de garant, şi │
│ │beneficiarul convenţiei de │
│ │garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.5.│unităţii │
│ │administrativ-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsuri asigurătorii pentru │
│3.1.│garant, de plată la scadenţă, de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │contractul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garantare cu cei │
│ │din acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT,
     CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
     Cod B.10

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.3.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.4.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│ │de garantat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│2.2.│împrumutul garantat de stat, │
│ │contractat direct de o │
│ │unitate administrativ-teritorială│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.3.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.4.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.5.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
     ÎN CALITATE DE GARANT ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII
     ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT
     Cod B.11

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Hotărârea comisiei de │
│ │autorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.4.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.5.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.6.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.4.│unităţii │
│ │administrative-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Stabilirea obligaţiilor │
│ │părţilor contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garanţie cu cei din│
│ │acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele convenţiei legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│3.7.│garant, de plată la scadenţă, de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │convenţia de garanţie │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE
     TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR
     ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR,
     CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ
     Cod B.12

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│1.4.│conducătorul entităţii publice, │
│ │aplicabilă operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente specifice privind │
│1.5.│derularea operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau │
│ │de închiriere, potrivit │
│ │procedurii aprobate de conducător│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea │
│ │sau închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului │
│ │normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor │
│ │contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE,
     PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
     Cod B.13

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului, în limitele legale de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce │
│ │urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului, în limitele │
│ │legale de cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL,
     A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI
     CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI
     Cod B.14

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter │
│ │cultural-ştiinţific sau a │
│ │acţiunii cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│ │obiectul actului intern │
│ │de decizie şi prevederile │
│ │cadrului legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de │
│ │normele legale │
└────┴─────────────────────────────────┘

──────────
    *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
──────────

     LISTĂ DE VERIFICARE
     ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,
     INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
     Cod B.15

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile │
│ │efectuării deplasării în │
│ │străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului intern de decizie şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└──^