Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.287 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.287 din 30 iulie 2008  privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.287 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,
    în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care reglementează prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013 şi cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice",
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS-CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie", începând cu data de 1 august 2008.
    ART. 2
    (1) Termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea 4.2 este prevăzut în anexa nr. 1 - Cererea de propuneri de proiecte.
    (2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finanţare, precum şi informaţiile referitoare la condiţiile de finanţare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor aferente operaţiunii menţionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.
    (3) Contractarea, finanţarea şi monitorizarea proiectelor selectate, precum şi raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    ART. 3
    Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-30 septembrie 2008, este în cuantum de 275.000.000 lei din fondurile publice, pentru finanţarea proiectelor selectate în urma cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 5
    Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Ministrul economiei
                       şi finanţelor,
                      Varujan Vosganian

    Bucureşti, 30 iulie 2008.
    Nr. 2.287.

     ANEXA 1

    [STEMA ROMÂNIEI] Instrumente Structurale
                                               2007-2013

                   Ministerul Economiei şi Finanţelor
                  Direcţia Generală Politică Energetică
                 - Organismul Intermediar pentru Energie

                    CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

              PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ ACORDATĂ
                DIN FONDURILE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL
                    "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE"
             COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
                            - Axa prioritară 4:
              "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii
           furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice"

                      Domeniul major de intervenţie 2:
                  "Valorificarea resurselor regenerabile de
                   energie pentru producerea energiei verzi"

         Operaţiunea: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea
         şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei
           electrice şi termice, prin valorificarea resurselor
            energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor
             hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată
                mai mică sau egală 10MW), solare, eoliene,
              a biocombustibilului, a resurselor geotermale
               şi a altor resurse regenerabile de energie"


┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod cerere: │POS CCE/AP 4/DMI 2/01 │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip cerere: │Cerere deschisă de propuneri de proiecte cu termen limită. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Încadrarea │Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii│
│în programul │Economice" │
│operaţional: │Axa Prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a │
│ │securităţii furnizării, în contextul combaterii │
│ │schimbărilor climatice" │
│ │Domeniul major de intervenţie 4.2: "Valorificarea │
│ │resurselor regenerabile de energie pentru producerea │
│ │energiei verzi" │
│ │Operaţiunea 4.2: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea│
│ │şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei │
│ │electrice şi termice, prin valorificarea resurselor │
│ │energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor │
│ │hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică │
│ │sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, │
│ │a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile │
│ │de energie" │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective: │-reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie│
│ │primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea│
│ │siguranţei în aprovizionare, │
│ │- protecţia mediului prin reducerea emisiilor nocive şi │
│ │combaterea schimbărilor climatice, │
│ │- diversificarea surselor de producere a energiei, │
│ │tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de │
│ │energie electrică/termică, │
│ │- crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării │
│ │prin realizarea/modernizarea capacităţilor de producere a │
│ │energiei din surse neconvenţionale, │
│ │- crearea posibilităţii de introducere în circuitul │
│ │economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea,│
│ │la creşterea numărului de locuri de muncă, │
│ │- implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor │
│ │private din ţară şi din străinătate), precum şi a │
│ │autorităţilor publice locale şi centrale, în procesul │
│ │de valorificare a resurselor regenerabile de energie. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitanţi │Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea 4.2 sunt: │
│eligibili: │- Autorităţile administraţiilor publice locale, Asociaţiile│
│ │pentru Dezvoltare Intercomunitară (constituite conform │
│ │prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare); │
│ │- Societăţi comerciale care se încadrează în categoria │
│ │întreprinderilor mici, mijlocii şi mari (cu exceptia celor │
│ │care solicită finanţare pentru sectoarele neeligibile │
│ │menţionate în Ghidul solicitantului). │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi │Activităţile eligibile în cadrul operaţiunii 4.2. vizează: │
│eligibile: │-achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul │
│ │amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului; │
│ │-construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor; │
│ │-achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de │
│ │monitorizare continuă; │
│ │-organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care │
│ │nu intră sub incidenţa ajutorului de stat); │
│ │-racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional│
│ │în aval de punctul de delimitare ("punct de delimitare" │
│ │definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea │
│ │Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la │
│ │reţelele electrice de interes public); │
│ │Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate │
│ │eligibile numai dacă solicitantul justifică că sunt absolut│
│ │necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi │
│ │în conformitate cu obiectivele operaţiunii 4.2. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Durată de │- maxim 4 ani de la data semnării contractului │
│implementare a │de finanţare. │
│proiectului: │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alocarea │- 275.000.000 lei din fonduri publice. │
│financiară: │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totală │Valoarea minimă a proiectului este de 355.000 lei │
│a proiectului │Valoarea maximă a proiectului nu poate depăşi │
│ │50.000.000 Euro (inclusiv TVA) la cursul INFO-euro din data│
│ │depunerii cererii de finanţare. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximă │Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect │
│a finanţării │este de maxim 71.000.000 lei │
│acordate │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximă │Pentru beneficiarii întreprinderi, valoarea maximă a │
│a finanţării │finanţării acordate (din fondurile Axei 4, Operaţiunea 4.2)│
│acordate raportată│raportată la costul total investiţional eligibil este: │
│la costul total │-pentru întreprinderi mici: 70%, cu excepţia regiunii │
│eligibil (%) │Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a finanţării │
│ │este de 60% ; │
│ │-pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia regiunii │
│ │Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a finanţării │
│ │este de 50%; │
│ │-pentru întreprinderi mari 50%, cu excepţia regiunii │
│ │Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este │
│ │de 40%. │
│ │Pentru beneficiarii autorităţi publice locale, valoarea │
│ │maximă a finanţării acordate (din fondurile Axei 4, │
│ │Operaţiunea 4.2) pentru un proiect raportată la costul │
│ │total investiţional eligibil este de 98%. │
│ │Pentru proiectele generatoare de venit ale autorităţilor │
│ │publice locale, nivelul de cofinanţare din fondurile │
│ │Axei 4, Operaţiunea 4.2 va fi determinat pe baza analizei │
│ │deficitului de finanţare (funding gap), conform art. 55 din│
│ │Regulamentul CE nr. 1083/2006. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţia minimă│Pentru beneficiarii întreprinderi: │
│a beneficiarului │- pentru întreprinderi mici: 30% , cu excepţia regiunii │
│ │Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a beneficiarului │
│ │este de 40% ; la această contribuţie se adaugă valoarea │
│ │totală a cheltuielilor neeligibile; │
│ │-pentru întreprinderi mijlocii: 40%, cu excepţia regiunii │
│ │Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a beneficiarului │
│ │este de 50% la această contribuţie se adaugă valoarea │
│ │totală a cheltuielilor neeligibile; │
│ │-pentru întreprinderi mari 50%, cu excepţia regiunii │
│ │Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a beneficiarului │
│ │este de 60% la această contribuţie se adaugă valoarea │
│ │totală a cheltuielilor neeligibile. │
│ │Pentru beneficiarii autorităţi publice locale care nu intră│
│ │sub incidenţa ajutorului de stat- 2%. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modalitatea, │Cererea de finanţare se depune prin reprezentant al │
│locul şi termenul │solicitantului sau se transmite prin poştă sau curier cu │
│de depunere │confirmare de primire la sediul Ministerului Economiei şi │
│a cererilor │Finanţelor din Calea Victoriei nr. 152, sector 1,Bucureşti.│
│de finanţare │Termenul de depunere începe la 11 august 2008, ora 10.00 │
│ │şi se încheie la 30 septembrie 2008, ora 14.00. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Procedura │Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor constă în │
│de selecţie │parcurgerea următoarelor etape: │
│ │- verificarea conformităţii administrative a cererii │
│ │de finanţare; │
│ │- verificarea eligibilităţii solicitantului şi a │
│ │proiectului; │
│ │- evaluarea tehnică şi financiară; │
│ │- selecţia proiectelor; │
│ │- aprobarea listei de proiecte ierarhizată care vor primi │
│ │finanţare din fondurile POS CCE, Axa prioritară 4, │
│ │Operaţiunea 4.2); │
│ │- publicarea listei de proiecte aprobate. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Documente utile: │Documentele relevante sunt publicate la adresa de Internet │
│ │www.minind.ro/oie.html │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                         ┌─────────────────────┐
                         │GHIDUL SOLICITANTULUI│
                         └─────────────────────┘
       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investiţii │
       │în valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru│
       │producerea energiei verzi în cadrul Axei 4 a Programului │
       │Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice│
       └──────────────────────────────────────────────────────────┘


    Copii ale acestui ghid, împreună cu toate informaţiile în legătură cu cererea de propuneri de proiecte, pot fi descărcate de la următoarea adresă web:http://oie.minind.ro

┌───────────────────────────────────────────────┐
│ GLOSAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI │
└───────────────────────────────────────────────┘


    GLOSAR DE TERMENI

    Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, republicată cu modificările şi completările ulterioare).
    Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre
    Amonte, aval - noţiunile asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile operatorului de reţea spre instalaţiile utilizatorului (Hotărârea Guvernului nr. 90/2008)
    Autoritatea de Audit - autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau local, independent de autoritatea de gestionare şi de autoritatea de certificare şi plată din punct de vedere funcţional, desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul Consiliului European nr. 1083 din 2006).
    Autoritatea de Certificare şi Plată - structură organizatorică în cadrul MEF responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la CE şi pentru primirea fondurilor transferate României din FEDR, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Autoritate de Management - structură din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, cu modificările şi completările ulterioare).
    Autorizaţie de construire - act de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate şi aprobate potrivit legii (Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare).
    Autorizaţie de înfiinţare - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă (în cazul de faţă ANRE), prin care, la solicitarea unei persoane fizice/ juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza şi de a pune în funcţiune capacităţi de transport sau distribuţie a energiei electrice, de producere a energiei electrice/ electrice şi termice în cogenerare (Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 cu modificările şi completările ulterioare).
    Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării. (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 republicată cu modificările şi completările ulterioare)
    Aviz tehnic de racordare - oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului (conform Hotărârii Guvernului nr. 90/2008)
    Axa prioritară - una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional care cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului European nr. 1083 din 2006);
    Beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public sau privat, unitatea administrativ teritorială, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean responsabilă pentru iniţierea sau iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Biomasă- partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultura şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane (conform Hotărârii Guvernului nr. 1844/2005)
    Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul Naţional de Reformă (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008)
    Cazierul fiscal - mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 cu modificările şi completările ulterioare)
    Cererea de rambursare - formularul prin care Beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare.
    Cererea de finanţare - documentul standard însoţit de documente justificative pe baza căruia solicitantul poate obţine finanţare din Fondurile Structurale şi de Coeziune (Ordin MEF nr. 273/2008)
    Cererea de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui domeniu de intervenţie al Axelor prioritare din POS CCE (Ordin MEF nr. 273/2008)
    Cerere de propuneri de proiecte deschisă cu termen limită- invitaţie publică adresată de către Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar unei categorii clar definite de solicitanţi în vederea depunerii până la un anumit termen a cererii de finanţare a proiectului de investiţii din Fonduri Structurale
    Certificatul de atestare fiscală - document care atesta că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi bugetele locale
    Certificatul de urbanism - actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991 republicată, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea (conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare)
    Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea publică, aferenta proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Cogenerare de eficienţă înaltă - procesul de cogenerare care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 (Hotărârea Guvernului nr. 219/2007); criteriile de calificare drept cogenerare de eficienţă înaltă sunt următoarele:
    - producţia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform anexei nr. 3 literele b) sau c) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producţiei separate de energie electrica şi energie termică;
    - producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare,care asigură realizarea unor economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate de energie electrică şi energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă înaltă.
    Comercializarea unui produs agricol - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către producătorul primar către revânzători şi procesatori şi a oricărei alte activităţi în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar în cazul în care aceasta are loc în spaţiile distincte rezervate acestei activităţi.
    Comitetul de monitorizare - structură naţională de tip partenerial fără personalitate juridică cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POS CCE(Hotărârea Guvernului nr. 1227/2007).
    Contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
    Contract de finanţare - documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 cu modificările şi completările ulterioare)
    Documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţă documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008)
    Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie- energia electrică produsă în centrale care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum şi proporţia de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizează şi surse convenţionale de energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi excluzând energia electrică obţinută din aceste sisteme (Hotărârea Guvernului nr. 443/2003);
    Energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procese de încălzire sau de răcire (conform Hotărârea Guvernului nr. 219/2007)
    Eroarea reprezintă o falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei unui act/înscris şi care nu viciază în mod substanţial conţinutul actului.
    Finalizarea proiectului - Data efectuării ultimei plăţi din fonduri publice către beneficiar
    Fondul European de Dezvoltare Regională - Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructura, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii (Regulamentul CE 1083/2006)
    Fondurile Structurale - instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale (Regulamentul CE 1083/2006)
    Frauda - orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007)
    Investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi achiziţia de active direct legate de un stabiliment, dacă stabilimentul respectiv a fost închis sau ar fi fost închis fără această preluare, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială. (2006/C54/08- Liniile directoare privind ajutorul de stat regional pentru perioada 2007-2013)
    Întreprindere autonomă - întreprindere care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză (Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare)
    Întreprinderi mici - întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei(Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare);
    Întreprinderi mijlocii - întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro (Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare);
    Începerea lucrărilor (start of work)- fie data începerii lucrărilor de construcţii, fie data primului angajament care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare (Regulamentul CE nr. 1628/2006)
    Licenţa - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/ juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică(Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 modificările şi completările ulterioare)
    Lucrări de modernizare - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor existente, precum şi lucrările de retehnologizare care se realizează peste durata normală de funcţionare a unei construcţii, lucrări care, odată realizate, aduc construcţia respectivă la un nou nivel de exploatare
    Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă (Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007)
    Operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie, un operator de distribuţie sau un alt deţinător de reţea electrică de interes public(Hotărârea Guvernului nr. 90/2008)
    Operator de distribuţie - orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie şi este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zona şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice (Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Operator de transport şi de sistem - orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zona şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice (Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Organism Intermediar - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de Management vizavi de relaţia cu beneficiarii (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Planul Naţional de Dezvoltare - documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale (Hotărârea Guvernului nr. 1115/2004)
    Pre-finanţare -sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plata directă sau prin plata indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţa de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Procesarea unui produs agricol - orice operaţiune fizică efectuată asupra unui produs agricol şi având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţia agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare
    Producător (de energie electrică) - persoană fizică sau juridică, titulară de licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare ( Legea nr. 13/2007 cu modificările şi completările ulterioare)
    Proiect - o serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată (Ordin MEF nr. 273/2008)
    Proiect major - operaţiune care cuprinde un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii care vizează atingerea unui scop indivizibil de natură economică sau tehnică, care are obiective clar identificate şi al cărui cost total depăşeşte 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii (conform Art. 39 din Regulamentul CE nr. 1083/2006)). Proiectele de valorificare a resurselor regenerabile de energie din cadrul DMI 2 sunt considerate majore în cazul în care costul total depăşeşte 50 milioane euro
    Program Operaţional - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeana, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenta, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională(Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Proiect generator de venituri- orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi (în conformitate cu art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006)
    Punct de delimitare-locul în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea (Hotărârea Guvernului nr. 90/2008)
    Punct de racordare (la reţeaua electrică) - punctul fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator (Hotărârea Guvernului nr. 90/2008).
    Punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documentaţia tehnică de proiectare şi de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul şi sistemele tehnologice aferente unei/unor capacităţi energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială (Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare).
    Rată de finanţare din fonduri publice - partea procentuală dintr-o cheltuială eligibilă care este finanţată din surse (credite) bugetare naţionale şi/sau comunitare.
    Reprezentantul legal al solicitantului - Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
    Resurse regenerabile de energie - surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz (Hotărârea Guvernului nr. 443/2003)
    Schemă de ajutor de stat - orice act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general şi abstract şi orice act în baza căruia un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/ sau într-o valoare nedefinită.
    Sistemul Unic de Management al Informaţiei, în continuare SMIS, reprezintă sistemul informatic integrat prin intermediul căruia sunt colectate datele necesare monitorizării şi evaluării programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale, constituind un instrument de sprijin în asigurarea unui management coerent, transparent, eficient şi credibil menit să sprijine autorităţile implicate în implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (Ordin MEF nr. 273/2008)
    Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (Hotărârea Guvernului nr. 28/2008)
    Suspiciunea de fraudă reprezintă o neregulă care duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţionează la punctul (a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
    Unitatea de plată - structură din cadrul unei autorităţi publice centrale, cu rol de autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare, alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice - structură în coordonarea directă a ministrului economiei şi finanţelor care verifică procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii de către autorităţile contractante (Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică)

    ABREVIERI

    AA Autoritatea de Audit
    ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
    ACP Autoritatea de Certificare şi Plată
    AGA Adunarea generală a acţionarilor
    AM Autoritate de Management
    AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
               Creşterea Competitivităţii Economice
    ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
               Achiziţiilor Publice
    AP 4 Axa Prioritară 4"Creşterea eficienţei energetice şi a
               securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor
               climatice" din POS CCE
    CA Consiliul de administraţie
    CE Comisia Europeană
    CF Contract de Finanţare
    CRF Cerere de Finanţare
    CM Comitet de Monitorizare
    CPT Consum propriu tehnologic
    CR Cerere de rambursare
    CTE Comitetul tehnico-economic
    CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
    DCI Documentul Cadru de Implementare
    DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    DMI Domeniu Major de Intervenţie
    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
    FS Fonduri Structurale
    HG Hotărârea Guvernului
    IFI Instituţii financiare internaţionale
    MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor
    OIE Organismul Intermediar pentru Energie
    OLAF Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă
    OM Ordin de Ministru
    OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
    PND Planul Naţional de Dezvoltare
    PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
    PO Program Operaţional
    POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
               Economice
    RES Resurse Regenerabile de Energie
    RP Raportul de progres
    SEN Sistemul Electroenergetic Naţional
    SF Studiu de fezabilitate
    SMIS Single Management Information System
               Sistem Unic de Management al Informaţiei
    TR Termen de recuperare a investiţiei
    TVA Taxa pe Valoare Adăugată
    UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
    VNA Venit Net Actualizat
    VANE Valoarea Actuală Netă Economică
    VANF Valoarea Actuală Netă Financiară
    UE Uniunea Europeană
    UIP Unitatea de Implementare a Proiectului
    UP Unitatea de Plată    SECŢIUNEA A
    DE LA ELABORAREA PROPUNERII PÂNĂ LA DEPUNEREA ACESTEIA

    1. INTRODUCERE

    Prezentul ghid se adresează solicitanţilor de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Axa Prioritară 4"Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice", D.M.I. "Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", Operaţiunea: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie".
    Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor.
    Acest ghid se bazează pe deciziile şi Regulamentele Consiliului şi ale Comisiei Europene şi pe normele de implementare ale acestora.
    Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii.
    Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte se găsesc pe web site-ul OIE http://oie.minind.ro.

    Date de contact OIE:

    Telefon: 021/2025385

    Fax: 021/2025392

    E-mail: asistenta-oie@minind.ro.

    Alte informaţii suplimentare despre Fonduri Structurale puteţi găsi accesând:
    - web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor - www.fonduri-ue.ro;
    - web site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE -http://amposcce.minind.ro.

    2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE ŞI INFORMAŢII SPECIFICE OPERAŢIUNII

    2.1 Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale
    Prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului, şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), POS CCE şi Documentului Cadru de Implementare (DCI).
    Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF).
    Implementarea AP4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcţiei Generale Politică Energetică, MEF în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008 semnat între AM POS CCE şi OIE.
    2.2 Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" şi Domeniul major de intervenţie
    a) Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
    În data de 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", al cărui obiectiv general este creşterea productivităţii companiilor româneşti, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţa de productivitatea la nivelul UE astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POS CCE va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, la care se vor adăuga fonduri din bugetul de stat şi bugetele locale.
    Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul AM POS CCE http://amposcce.minind.ro. şi site-ul OIE: http://oie.minind.ro.
    În cadrul strategiei pentru creşterea competitivităţii economice a POS CCE, au fost identificate cinci axe prioritare:
    > AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
    > AP 2 - Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
    > AP3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
    > AP 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;
    > AP 5 - Asistenţă Tehnică.
    Axa Prioritară 4 din POS CCE conţine 3 DMI.
    DMI 1 - "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)" conţine 3 operaţiuni:
    a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru operatorii industriali, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice;
    b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie;
    c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.
    DMI 2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" conţine următoarea operaţiune:
    Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
    DMI 3 - "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei" conţine următoarea operaţiune:
    Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.
    Domeniul major de intervenţie 2- "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" din Axa 4 a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
    Prezentul Ghid se referă la DMI 2- "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" din cadrul Axei Prioritare 4. Acest DMI cuprinde operaţiunea: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie", denumită în continuare Operaţiunea.
    Operaţiunea are următoarele obiective:
    ● reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal
combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare,
    ● protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice,
    ● diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică,
    ● crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea/ modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale,
    ● crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă,
    ● implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate), precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.
    Implementarea proiectelor de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile cofinanţate din fondurile aferente AP 4 va contribui la atingerea ţintei strategice a României respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 2010 de 33%*1), la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%".
-------------
    *1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 pentru promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, Strategiei Naţionale de valorificare a resurselor regenerabile de energie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1535/2003 şi Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007.

    Pentru a obţine finanţare pentru un proiect din fondurile aferente operaţiunii menţionate anterior, solicitanţii trebuie să completeze şi să transmită o Cerere de finanţare (CRF) în termenul prevăzut în ordinul ministrului economiei şi finanţelor privind lansarea cererii de propuneri de proiecte, publicat de Organismul Intermediar pentru Energie pe site-ul propriu.
    Cererile de finanţare trebuie să conţină o descriere a activităţilor planificate, informaţii referitoare la implementarea şi costul proiectului, precum şi justificarea necesităţii sprijinului financiar din fondurile AP 4-POS CCE. Formularul Cererii de Finanţare este prevăzut în Anexa 1 la prezentul ghid .
    După expirarea termenului limită, Cererile de finanţare depuse vor urma un proces de verificare a: conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitanţilor şi proiectelor, precum şi de evaluare financiară şi tehnică în vederea identificării acelor propuneri a căror calitate este suficient de ridicată pentru o finanţare din fondurile AP 4. Un comitet de selecţie ierarhizează, pe baza punctajului obţinut în procesul de evaluare (în ordine descrescătoare), toate Cererile de finanţare care au trecut de etapa de evaluare şi întocmeşte lista cererilor de finanţare aprobate (în limita fondurilor precizate în ordinul privind lansarea cererii de propuneri de proiecte). Lista cu Cererile de finanţare se aprobă de către Autoritatea de Management pentru POS CCE. Lista aprobată de AM POS CCE se publică pe site-ul OIE. Cererile de finanţare selectate vor intra în procesul de încheiere al contractului de finanţare.
    Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi este în concordanţă cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu.
    2.3 Ajutorul de stat
    În funcţie de tipul solicitantului, acordarea finanţării nerambursabile în cadrul DMI 2 intră sau nu sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.
    În cazul în care o autoritate a administraţiei publice locale sau o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (definite conform Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare) prestează un serviciu de producere de energie termica în sistem centralizat sau iluminat public (serviciu de utilitate publică), această activitate nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, iar finanţarea nerambursabilă se va acorda în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1083/2006, cu condiţia ca gestiunea serviciului public (producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat) să se facă în mod direct sau să fie delegată unor operatori prin licitaţie publică, cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care solicitantul este operator regional (definit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008), acesta intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, iar finanţarea nerambursabilă se va acorda conform plafoanelor stabilite pentru întreprinderi.
    Finanţarea nerambursabilă acordată întreprinderilor intră sub incidenţa ajutorului de stat. Aceasta va fi acordată doar ca ajutor pentru investiţii solicitanţilor eligibili în conformitate cu regulile ajutorului de stat pentru investiţii regionale- exceptare în bloc, aşa cum prevede Regulamentul CE nr. 1628/2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele naţionale pentru investiţiile cu finalitate regională şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea "Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie"publicată în M.Of nr. 543 - 18.07.2008.
    Solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Anexa 1A- Declaraţie de eligibilitate) şi o Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (vezi Anexa 1B).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! În cazul în care proiectul intră sub incidenţa regulilor ajutorului │
│de stat, beneficiarul trebuie să-şi asume obligaţia de a nu primi finanţare │
│din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, │
│sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor │
│deja rambursate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. SOLICITANŢI
    Sunt eligibili solicitanţii din următoarele categorii:
    ● Autorităţile administraţiilor publice locale, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare);
    Notă: În cazul concesiunii de teren/luciu de apă în vederea realizării proiectului (în care concesionarul este o întreprindere, iar concedentul autoritate publică), solicitantul trebuie să fie întreprinderea.
    ● Societăţi comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari*2);
---------------
    *2) Definite conform Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare

    Notă: Nu sunt eligibile microîntreprinderile.
    Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile instituţionale, legale şi financiare, conform criteriilor de eligibilitate a Solicitantului prezentate în Anexa nr. 7 - Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului.
    Anexa 2 prevede categoriile de activităţi pentru care solicitanţii nu pot primi finanţare conform prevederilor Schemei de ajutor de stat regional pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie şi delimitărilor de finanţările prin alte programe (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional Regional).
    Notă: Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor comerciale sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
    4. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
    Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, atât pentru consumul propriu cât şi pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului-fie produs, fie achiziţionat de pe piaţă, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile) şi proiecte de modernizare a capacităţilor de producere. Se finanţează inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurse regenerabile de energie. Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
    - Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
    - Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor;
    - Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
    - Organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat);
    - Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare ("punct de delimitare" definit conform Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public);

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea │
│tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi; în acest │
│sens, recomandăm consultarea listei cheltuielilor eligibile de la capitolul 5.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă: Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele Operaţiunii.
     5. CHELTUIELI ELIGIBILE
    Cheltuielile eligibile realizate de către un Beneficiar în cadrul proiectului sunt rambursate acestuia din fonduri publice într-o proporţie dată de rata de finanţare stabilită în Contractul de finanţare (CF).
    Cheltuielile eligibile nu acoperă în totalitate valoarea totală a cheltuielilor proiectului.
    Listele cheltuielilor eligibile sunt prezentate în Anexa 3a şi Anexa3b la prezentul ghid.
    În cazul în care proiectele intră sub incidenţa ajutorului de stat, cheltuielile vor fi considerate eligibile dacă sunt efectuate: după data primirii confirmării scrise din partea OIE că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite (cu excepţia cheltuielilor privind achiziţia de teren, care sunt eligibile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea "Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie"şi nu mai târziu de 31.12.2015. Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise şi data semnării contractului de finanţare sunt eligibile dacă respectă prevederile CF, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.
    În cazul în care proiectele nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, cheltuielile vor fi considerate eligibile dacă sunt efectuate între 1.01.2007 şi 31.12.2015. Pentru a fi eligibile, cheltuielile efectuate între 1 ianuarie 2007 şi data semnării Contractului de finanţare trebuie efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.
    Cheltuielile eligibile ale Operaţiunii sunt conforme cu regulile ajutorului de stat regional (Regulamentul (CE) al Comisiei 1628/2006 pentru aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale). Cheltuielile eligibile sunt cuprinse în OMEF nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi".
    Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 art. 2 (1):
    ● să fie efectuată şi plătită de la data confirmării eligibilităţii proiectului pe Schema de ajutor de stat şi nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
    ● să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    ● să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (CF) încheiat de OIE, pentru şi în numele AM, pentru aprobarea proiectului;
    ● să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutorul de stat şi achiziţiile publice;
    ● să respecte art. 54 (5) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia o cheltuială cofinanţată din FS nu trebuie să mai fie finanţată din alte fonduri publice;
    ● să respecte art. 60 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate prin conturi analitice distincte pentru proiectul finanţat din FS şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare;
    ● să fie prevăzute în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin OMEF nr. 2228/2008 şi în Schema de ajutor de stat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea "Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie".

    EXEMPLE DE CHELTUIELI CARE NU SUNT ELIGIBILE ÎN CADRUL ACESTEI OPERAŢIUNI:

    ● taxa pe valoarea adăugată;
    ● dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    ● cheltuielile cu amortizarea;
    ● achiziţia de echipamente second-hand;
    ● amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;

    Notă: Dacă un proiect este considerat ca fiind eligibil pentru cofinanţarea din fondurile POS CCE nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate automat eligibile. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.

    6. COFINANŢAREA PROIECTELOR

    6.1 ALOCAREA FINANCIARĂ PENTRU CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE.
    Pentru această Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 275.000.000 lei.

    6.2 COFINANŢAREA PROIECTELOR DIN FONDURI PUBLICE

    Finanţarea proiectelor este formată din cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).
    La întocmirea bugetului de proiect, solicitantul va ţine cont de condiţiile în care cheltuielile prevăzute în proiect pot fi considerate eligibile şi respectiv de pragurile de ajutor de stat menţionate mai jos, pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita.
    Proiectele depuse spre cofinanţare din fonduri POS CCE în cadrul AP4, DMI-2 pot intra sau nu sub incidenţa ajutorului de stat.
    ● În cazul întreprinderilor (care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat), valoarea asistenţei nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect se calculează conform unor rate fixe corespunzătoare plafoanelor ajutorului de stat.
    ● Determinarea mărimii finanţării nerambursabile acordate proiectelor propuse de autorităţile publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară (care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat) se va face în conformitate cu prevederile Anexei 4. În cazul în care proiectele propuse de autorităţile publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară (care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat) intră în categoria proiectelor generatoare de venituri (conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, vezi definiţia din Glosar), valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăşi valoarea reală a costului investiţiei din care se deduce valoarea reală a veniturilor nete obţinute ca urmare a exploatării investiţiei pe parcursul unei perioade de referinţă determinate. Dacă nu este posibilă o estimare a venitului în avans, venitul net generat în timpul primilor 5 ani de la finalizarea proiectului finanţat se deduce din cheltuielile declarate pentru rambursare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, pot fi propuse numai │
│proiecte având o valoare totală de: │
│- minim 355.000 lei şi │
│- maxim 50.000.000 euro*3) echivalent în lei (inclusiv TVA). │
│ │
│ Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim │
│71.000.000 lei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

----------
    *3) Proiect major (vezi definiţie glosar)

    Pentru beneficiarii întreprinderi, valoarea maximă a finanţării acordate raportată la costul total investiţional eligibil este:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- pentru întreprinderi mici: 70%, cu excepţia regiunii Bucureşti Ilfov unde │
│valoarea maximă a finanţării este de 60% ; │
│- pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia regiunii Bucureşti Ilfov │
│unde valoarea maximă a finanţării este de 50%; │
│- pentru întreprinderi mari 50%, cu excepţia regiunii Bucureşti Ilfov unde │
│valoarea maximă a finanţării este de 40%. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru beneficiarii autorităţi publice locale, valoarea maximă a finanţării │
│acordate (din fondurile Axei 4) pentru un proiect raportată la costul total │
│investiţional eligibil este de 98%. Pentru proiectele generatoare de venit ale│
│autorităţilor publice locale, nivelul de cofinanţare din fondurile Axei 4 │
│va fi determinat pe baza analizei deficitului de finanţare (funding gap), │
│conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│NOTĂ: Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile │
│eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile. Ratele de finanţare │
│prezentate se referă la costurile eligibile ale proiectului. │
│ │
│De asemenea, beneficiarii trebuie să-şi asigure finanţarea cheltuielilor │
│aferente proiectului, până la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul │
│fazelor de execuţie a proiectului din fonduri UE. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    7. CEREREA DE FINANŢARE

    7.1 TRANSMITEREA CERERII DE FINANŢARE
    Propunerea de proiect făcută pe baza completării Cererii de Finanţare şi a celorlalte documente care alcătuiesc Dosarul cererii de finanţare se depun la sediul MEF din Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti.
    Pentru proiectele propuse pentru cofinanţare din fonduri publice, în cadrul Operaţiunii, solicitantul va întocmi un Dosar al cererii de finanţare (denumit în cele ce urmează Dosar).
    Cererea de finanţare, inclusiv anexele, reprezintă singurele elemente care oferă informaţii asupra proiectului, iar responsabilitatea asupra conţinutului acestora îi revine în totalitate solicitantului.
    Completarea cererii de finanţare şi a celorlalte documente prevăzute în Opis (Anexa 5), după caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al cererii de finanţare prezentat în Anexa 1.
    De asemenea, formatul standard al CRF este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, de pe site-ul http://oie.minind.ro
    Cererea de finanţare va fi însoţită de toate anexele, care fac parte integrantă din aceasta, întocmite/emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Ghid.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CRF se completează în limba română şi se redactează la calculator, utilizând │
│următorul format: Times New Roman, 12, format paragraf de 1,5. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    După completare, dosarul în original, cuprinzând Opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:
    ● se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină din fiecare document, în partea dreaptă, în josul paginii şi se ştampilează lizibil cu ştampila societăţii/autorităţii publice locale/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;
    ● se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următor: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la n, pagina 0 este opisul), iar "N" reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini "N" va fi menţionat cu litere aldine şi pe coperta dosarului sub forma N= ... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea nici unui document/unei pagini;
    ● se multiplică în 2 exemplare de către solicitant;
    ● se îndosariază originalul şi fiecare din cele două copii;
    ● se realizează un CD care conţine forma electronică a cererii de finanţare (exclusiv anexele la cererea de finanţare), identică cu originalul.
    Se recomandă Solicitantului ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la registratura MEF, ca urmare a lansării oficiale a cererii de propuneri de proiecte, să deţină şi un dosar propriu (în copie).
    Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea "ORIGINAL", iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta "COPIE Nr.1" şi "COPIE Nr.2", cu majuscule.
    Se vor folosi numai documente tehno-redactate în alb-negru, fără culori sau fără paragrafe colorate.
    Solicitanţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute astfel încât propunerea să poată fi evaluată în raport cu criteriile stabilite, să răspundă la toate întrebările şi la toate punctele din cuprinsul Cererii de Finanţare.
    Depunerea de către Solicitant a dosarului cererii de finanţare se face după cum urmează:
    Dosarul în original şi cele 2 copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat şi transmise prin poştă sau prin curier cu confirmare de primire, sau depuse personal la sediul MEF, la adresa de mai jos:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Destinatar: Ministerul Economiei şi Finanţelor │
│ Direcţia Generală Politică Energetică │
│ Organismul Intermediar pentru Energie │
│ Calea Victoriei, nr. 152 │
│ Sector 1 │
│ Bucureşti │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Notă: În cazul în care se face depunere personală, solicitaţi un bon, pe care │
│trebuie să fie specificate data şi ora la care s-a făcut depunerea │
│documentelor, precum şi numărul de înregistrare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Dosarele Cererilor de finanţare care nu sunt depuse în perioada precizată în Ordinul privind lansarea cererii de propuneri de proiecte nu vor fi luate în considerare.
    Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlu: "Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea │
│Competitivităţii Economice 2007-2013" - AP 4/DMI 2- Valorificarea resurselor │
│regenerabile de energie │
│ │
│Expeditor (denumirea Solicitantului): │
│Adresa expeditorului: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Număr de înregistrare al proiectului, emis de Solicitant: │
│Nr. pagini din dosarul original (N=..............) │
│Valoarea proiectului (cu TVA)= ............RON │
│Valoarea proiectului(fără TVA)= ..........RON │
│Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate=............RON │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Dosarul se completează în conformitate cu instrucţiunile prezentate în Anexa 1C.
    Dosarul transmis de către Solicitant va primi un număr de înregistrare al OIE şi eventual un cod de înregistrare generat automat de Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS), care vor fi precizate în scrisoare de notificare a primirii CRF şi utilizate în orice corespondenţă viitoare între OIE şi Solicitant.
    NOTĂ
    În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, Organismul Intermediar pentru Energie nu poate exprima nicio opinie anterioară finalizării procesului de selecţie a proiectelor.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Un solicitant va putea depune maxim o propunere de proiect în cadrul aceleiaşi│
│cereri de propuneri de proiecte lansate de OIE pentru DMI 2. │
│ │
│Este obligatorie completarea de către solicitant a tuturor secţiunilor din │
│cererea de finanţare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Este responsabilitatea solicitantului de a se asigura că propunerea de proiect este trimisă în termenul stabilit prin Cererea de Propuneri de Proiecte şi la adresa specificată.
    Organismul Intermediar pentru Energie nu este responsabil pentru expedierea coletului la o adresa incorectă sau dacă propunerea este trimisă în părţi separate care nu pot fi identificate ca parte a aceluiaşi dosar.
    Toate informaţiile colectate de la solicitanţi cu prilejul procesării documentelor depuse respectă prevederile Art. 37 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. Autoritatea de Management POS CCE împreună cu Organismul Intermediar pentru Energie garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le procesează în timpul selecţiei şi evaluării propunerilor.

    7.2 PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul DM2- RES Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul " deschisă, │
│cu termen limită" (depunerea cererilor de finanţare se face până la termenul │
│limită anunţat în ordinul de lansare). După expirarea termenului limită de │
│depunere a CF, nu mai pot fi depuse cereri de finanţare decât după formularea │
│unei noi cereri de propuneri de proiecte de către OIE. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    7.3 CLARIFICĂRI REFERITOARE LA PROPUNEREA DE PROIECT
    Odată ce termenul de depunere a dosarului a expirat, Organismul Intermediar pentru Energie nu mai poate accepta nici o completare, corecţie sau o retransmitere a oricăror documente de către solicitant în afara celor solicitate de OIE în procesul evaluării. Dosarul propunerii de proiect, aşa cum este prezentat în Opis (Anexa 5), depus în termenul limită, este singurul care va fi evaluat.
    Nici un alt document trimis după data termenului limită, nu va fi luat în considerare.

    SECŢIUNEA B
    DE LA PRIMIREA PROPUNERII PÂNĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

    8. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

    8.1 Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Evaluarea şi selecţia proiectelor se face într - o singură sesiune, prin │
│punctare în sistem "grilă de evaluare", cu ordonare în funcţie de punctajul │
│obţinut. Sunt finanţate proiectele care depăşesc pragul minim de calitate, │
│până la concurenţa sumei alocate pentru cererea de propuneri de proiecte. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    După depunerea la OIE a propunerilor de proiecte înaintate de către Solicitanţi, acestea vor intra într-un proces de evaluare şi selecţie pe criterii competitive în vederea stabilirii listei finale de proiecte calificate pentru cofinanţare din fondurile AP4-DMI 2. În acest sens, propunerile de proiecte vor parcurge următoarele etape:
    - Verificarea conformităţii administrative
    - Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
    - Evaluarea tehnică şi financiară şi selecţia proiectelor.
    Rezultatele parcurgerii fiecărei etape a procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate Solicitantului, în scris.

    8.1.1 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE A DOSARULUI
    Această etapă constă în verificarea îndeplinirii unor criterii privind conformitatea administrativă a dosarului CRF, prezentată în Anexa 6 - Lista de verificare a conformităţii administrative a CRF.
    Prima fază a procesului constă în verificarea criteriilor administrative eliminatorii (criterii de transmitere). Fiecare criteriu va fi evaluat prin Da sau Nu. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc criteriile administrative eliminatorii (criteriile 1-7 din Anexa 6) vor fi automat respinse. În cazul nerespectării criteriilor eliminatorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită (prevăzut în Ordinul privind lansarea cererii de propuneri de proiecte) pentru primirea cererilor de finanţare, OIE va transmite o scrisoare de respingere, prin care Solicitantului i se vor explica motivele respingerii Cererii de finanţare.
    Cererile de finanţare care au fost acceptate după verificarea criteriilor administrative eliminatorii vor intra în a doua fază a procesului, care constă în verificarea criteriilor administrative neeliminatorii, evaluate tot prin calificativ DA/NU.
    În cazul în care în cadrul acestei din urmă etape de verificare a criteriilor administrative (neeliminatorii) se constată lipsa unui document din lista celor menţionate în Anexa 6, sau apare necesitatea corectării/completării unor informaţii iniţiale, dar care să nu aducă modificări substanţiale ale CRF, OIE va notifica Solicitantul în vederea transmiterii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazul în care Solicitantul nu transmite în termen informaţiile solicitate de către OIE, CRF va fi respinsă, iar Solicitantul va fi notificat asupra motivelor respingerii cererii şi oportunităţilor viitoare privind posibilitatea depunerii unei noi Cereri de finanţare.
    Vor fi acceptate doar Cererile de finanţare care au primit calificativul DA la toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative. Sunt exceptate de la această regulă criteriile care conţin sintagma "dacă este cazul", la care calificativul "NU" obţinut nu înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică solicitantului respectiv. În cazul în care sunt îndeplinite atât criteriile eliminatorii de transmitere, cât şi celelalte criterii administrative (neeliminatorii), OIE va transmite Solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestei etape o notificare privind îndeplinirea criteriilor administrative şi va trece la următoarea etapă a procesului, respectiv cea de verificare a eligibilităţii (solicitantului şi proiectului), prezentată în continuare.
    8.1.2 Verificarea eligibilităţii - criterii de eligibilitate
    Procesul de verificare a eligibilităţii presupune parcurgerea următoarelor etape vizând: eligibilitatea Solicitantului (criterii instituţionale, legale şi financiare), eligibilitatea proiectului.
    Fiecare criteriu din grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului/proiectului va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile din grila de verificare a eligibilităţii (solicitantului şi proiectului).
    Îndeplinirea acestor criterii va fi verificată de persoane din cadrul OIE. Verificarea se va realiza pe baza cererii de finanţare şi a documentelor anexate.
    În cazul în care sunt necesare completări sau clarificări ale unor documente, OIE trimite Solicitantului o scrisoare oficială, prin care cere informaţia care lipseşte. Solicitantul trebuie să transmită informaţia cerută în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării (data primirii notificării se va dovedi prin copii ale documentelor din care rezultă data primirii acesteia: ex. copia faxului notificării). Nu vor fi admise informaţii/documente care să modifice substanţial cererea de finanţare.
    În cazul în care documentele solicitate nu sunt transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării menţionate anterior, şi/sau clarificarea nu îndeplineşte cerinţele stabilite prin scrisoarea transmisă, verificarea eligibilităţii CRF va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia.
    La finalizarea procesului de verificarea a eligibilităţii, Solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
    În cazul proiectelor care intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat (pentru solicitanţii întreprinderi), OIE va informa în scris Solicitantul că poate să efectueze activităţi care să semnifice "începerea lucrărilor" .
    8.1.2.1 Eligibilitatea solicitantului
    Pentru ca un proiect să fie cofinanţat din fondurile operaţiunii DMI2, trebuie îndeplinite de către solicitant o serie de criterii de eligibilitate instituţionale, legale şi financiare care sunt prezentate în Anexa 7 - Grila de verificare a eligibilităţii solicitantului. Principalele documente pe baza cărora se face verificarea eligibilităţii solicitantului sunt prevăzute în Anexele nr. 1A, 1B, 1D, 1F, 1H ).
    8.1.2.2 Eligibilitatea proiectelor
    Proiectul propus în CRF poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate conform Anexei 8 - Grila de verificarea a eligibilităţii proiectului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul în care Solicitantul este întreprindere, trebuie să respecte regula │
│"începerea lucrărilor" (conform Regulamentului CE nr. 1628/2006). │
│Nerespectarea acestei condiţii duce la neeligibilitatea proiectului pentru │
│ajutor de stat regional! │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Astfel, în cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat activităţi cum sunt începerea lucrărilor de construcţie sau prima comandă fermă de echipamente ce atrage răspunderea legală a beneficiarului, înainte de a depune Cererea de finanţare la OIE şi înaintea confirmării OIE că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite. Înaintea primirii acestei confirmării OIE se acceptă însă efectuarea unor activităţi precum: realizarea studiilor preliminare de fezabilitate (ex: studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, studii pentru evaluarea potenţialului eolian, proiect tehnic etc.), achiziţia de teren, încheierea contractului de management al proiectului dacă este cazul.
    Notă: În cazul proiectelor care cuprind mai multe turbine eoliene/microhidrocentrale etc., Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.
    Durata proiectului
    Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31.07.2015.
    8.1.3 Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului
    8.1.3.1 Metodologia de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
    Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor va fi realizată pe baza unei grile care utilizează criteriile aprobate de către CM.
    Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POS CCE- AP 4, DMI 2 şi Operaţiunii.
    Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului se va face pe baza CRF şi a documentelor care însoţesc CRF (ex: studiu de fezabilitate, bilanţ).
    Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 9 la prezentul Ghid şi este destinată aprecierii gradului în care proiectul contribuie la obiectivele AP 4-DMI2, calităţii şi coerenţei propunerii, maturităţii şi sustenabilităţii proiectului, capacităţii instituţionale şi financiare a Solicitantului
    Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de experţi evaluatori.
    Evaluatorii pot solicita, în scris, clarificări privind documentele evaluate în această etapă, dar nu vor fi admise informaţii/documente care să modifice substanţial Cererea de Finanţare. Solicitantul trebuie să răspundă, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări; în caz contrar cererea de finanţare va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia.
    În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Grilei de evaluare), cuprins între 0 şi 100 de puncte. Fiecărui subcriteriu i se va acorda un punctaj conform Anexa 9 - Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului.

    PUNCTAJUL MINIM NECESAR FINANŢĂRII, OBŢINUT ÎN URMA EVALUĂRII TEHNICE ŞI FINANCIARE, ESTE DE 40 PUNCTE. OBŢINEREA PUNCTAJULUI 0 LA UNUL DIN CRITERII SAU SUBCRITERII CONDUCE LA RESPINGEREA CRF.

    8.1.3.2 Criterii de evaluare şi selecţie
    Criteriile de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare sunt:
    Relevanţa proiectului -rezultată din contribuţia proiectului la obiectivele POS CCE/AP4/DMI 2 şi la strategiile specifice naţionale şi regionale (relevanţa tehnică, regională, de mediu).
    Calitatea şi coerenţa proiectului -rezultată din calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificare adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul; identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea / evitarea acestora.
    Maturitatea proiectului - rezultată din: disponibilitatea studiilor/licenţelor/ autorizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului, începerea procedurii de achiziţii publice (unde este cazul) etc.
    Sustenabilitatea proiectului - rezultată din capacitatea solicitantului de a asigura operarea şi menţinerea investiţiei (tehnic, financiar, resurse umane) după punerea în funcţiune, fără sprijin financiar nerambursabil.
    Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului (resurse umane corespunzătoare, experienţa anterioară relevantă)
    Acestea sunt prezentate detaliat în Anexa 9-Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului.
    În cazul în care mai multe cereri de finanţare obţin punctaj total egal, acestea vor fi ierarhizate şi departajate în funcţie de cel mai mare punctaj la criteriul "Relevanţa".
    NOTĂ:
    Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul în care se dovedeşte că acesta:
    - se face vinovat de inducerea gravă în eroare a OIE sau a evaluatorilor proiectului, prin furnizarea de informaţii false, sau prin omisiunea datelor cerute;
    - a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! INFORMAŢIILE ŞI DATELE DIN CRF TREBUIE SĂ FIE ACELEAŞI/CORELATE CU │
│CELE PREVĂZUTE ÎN DOCUMENTELE ANEXATE CRF (SF, EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU, │
│ETC.) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8.2 Decizia Comitetului de Selecţie
    Comitetul de Selecţie organizat de către OIE, are responsabilitatea ierarhizării cererilor de finanţare în funcţie de punctaj şi a aprobării proiectelor care vor fi cofinanţate din fondurile POS CCE-AP 4.
    Comitetul de Selecţie poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite de la experţii evaluatori, una din următoarele decizii:
    ● aprobă finanţarea proiectului cu conţinutul tehnic şi condiţiile de finanţare neschimbate, definite în CRF;
    ● aprobă finanţarea proiectului în condiţii de reducere a costurilor totale eligibile şi cu diminuarea corespunzătoare a valorii finanţării nerambursabile. Acesta este cazul în care proiectul poate fi aprobat cu conţinutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii finanţării nerambursabile cu valoarea cheltuielilor dovedite a fi neeligibile. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra noilor condiţii de finanţare a proiectului şi a termenului de răspuns. Acesta va trebui să răspundă, în scris, dacă are capacitatea financiară să acopere diferenţa de finanţare şi să probeze aceasta cu acte justificative şi că acceptă noile condiţii de finanţare;
    ● respinge CRF.
    În cazul în care Comitetul de Selecţie nu are suficiente informaţii asupra proiectului pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară, în scris, Solicitantului, informaţii suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaţiile, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai clarificarea unei informaţii deja existente şi nu se pot adăuga proiectului informaţii care să modifice substanţial CRF. După primirea informaţiei suplimentare proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecţie.
    Dacă informaţiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecţie poate hotărî, cu majoritate de voturi, efectuarea unei vizite la faţa locului. În acest sens, se va transmite Solicitantului o scrisoare care cuprinde motivele, obiectul şi data vizitei.
    După aprobarea listei de proiecte ierarhizate de către Comitetul de Selecţie, aceasta se transmite spre aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM. De asemenea, Comitetul de Selecţie întocmeşte o lista de rezervă alcătuită din proiectele care, în urma procesului de evaluare şi selecţie, au totalizat un punctaj cumulat peste minimul stabilit, dar care, din cauza bugetului limitat alocat cererii de propuneri de proiecte şi ca urmare a ierarhizării după punctaj, nu pot fi propuse spre finanţare. Lista de rezervă este valabilă 6 luni de la data semnării ultimului contract de finanţare din lista de proiecte aprobate (dacă în această perioadă nu începe o nouă cerere de propuneri de proiecte).
    Lista Cererilor de Finanţare aprobate se publică pe site-ul AM POS CCE/OIE.
    În fiecare caz se detaliază numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea finanţării din fonduri publice a proiectului.
    Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate în termen de 10 zile lucrătoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractării.
    Durata întregului proces de evaluare şi selecţie este de maxim 60 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a CRF. Aceasta se poate prelungi în concordanţă cu termenele aferente solicitării documentelor suplimentare şi/sau vizitei la faţa locului. În cazul unor astfel de întârzieri, perioada suplimentara se adaugă la durata mai sus menţionată.
    În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Autorizaţia de înfiinţare se va obţine de la ANRE de către solicitant│
│în baza notificării OIE privind decizia de aprobare a Cererii de Finanţare şi │
│implicit a surselor de cofinanţare din FS necesare realizării proiectului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8.3 Contestaţii
    În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, Solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, care trebuie transmisă către OIE în 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, Sector 1. Contestaţia se va face strict pentru Cererea de finanţare depusă de Solicitant, cu referire la motivaţia prezentată în decizia de respingere a CRF şi în conformitate cu criteriile din prezentul Ghid.
    Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
    a) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;
    b) denumirea proiectului depus;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
    e) semnătura reprezentantului solicitantului.
    Soluţionarea contestaţiilor va fi realizată de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului.
    În cazul acceptării contestaţiei, CF, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

    SECŢIUNEA C
    DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE PÂNĂ LA TERMINAREA PERIOADEI POST-IMPLEMENTARE

    9. CONTRACTUL DE FINANŢARE

    Contractul de finanţare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale. Rezultatul proiectului trebuie păstrat în operare timp de 5 ani (în cazul întreprinderilor mari/autorităţilor publice locale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară)/3 ani (în cazul IMM-urilor şi microîntreprinderilor) de la finalizarea proiectului (proiectul se consideră finalizat la data efectuării ultimei plăţi), cu performanţele minime la care beneficiarul s-a angajat prin contract. Formatul cadru al Contractului de finanţare (CF) pentru beneficiarii publici şi privaţi este prezentat în Anexa 10 A şi Anexa 10 B.
    9.1 CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE
    În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte următoarele documente în original sau copie legalizată în termen de maxim 45 de zile de la data notificării de aprobare a Cererii de finanţare:
    ● Autorizaţia de înfiinţare (conform Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 cu modificările şi completările ulterioare),-nu este necesară în cazul capacităţilor de producere cu o putere electrică instalată mai mică de 1 MW şi în cazul capacităţilor de producere exclusiv a energiei termice;
    ● Proiectul tehnic,
    ● Autorizaţia de construire, în copie certificată, pentru proiectele care implică execuţia de lucrări, dacă există;
    ● Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate
    ● Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie; Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate;
    ● Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;
    ● Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont/contract de credit care să acopere valoarea însumată a acestora)
    ● Aviz Natura 2000, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 eliberat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Direcţia Conservarea Naturii Biodiversităţii Protecţie Sol şi Subsol, dacă este cazul.
    ● Graficul prevăzut de rambursare, în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea următorului format:

┌───────────┬─────────────┬──────────┬───────────────┐
│ Cerere de │ Activitate/ │ Suma │ Data │
│rambursare │subactivitate│estimativă│ depunerii │
│ nr. │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │Până la ..... │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │Până la ..... │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 3 │ │ │Până la ..... │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 4 │ │ │Până la ..... │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 5 │ │ │Până la ..... │
├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│Total buget│ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┘


    Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind să asigure prelungirea/reînnoirea lor în mod corespunzător înainte de transmitere către OIE. Este, de asemenea, necesar ca toate documentele prevăzute în OPIS să fie valabile şi la data încheierii CF.
    Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. În cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amâna nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioada mai lungă de 45 zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finanţării proiectului.
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea către Solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.
    Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document cerut prin contract.
    În cazul în care documentaţia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă, sau dacă se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate, proiectul este automat respins, astfel că se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere.
    După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat şi de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează Beneficiarului.
    9.2 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    9.2.1 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
    Obligaţiile relevante ale Beneficiarului prevăzute în CF pot fi rezumate în principal la următoarele:
    A. Implementarea
    Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de finanţare aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa OIE pentru implementarea Proiectului.
    În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de proiect, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.
    Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract.
    Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
    Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenită în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta, în vederea încheierii unui act adiţional.
    Pe toată perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut în contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează modificări.
    Beneficiarul este obligat să raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres.
    B. Interzicerea modificărilor substanţiale
    Beneficiarul are obligaţia de a nu face modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 5 ani (în cazul întreprinderilor mari, autorităţilor publice locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară) sau 3 ani (în cazul IMM-urilor) de la data finalizării proiectului (data ultimei plăţi). Conform art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:
    > afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    > rezultă, de asemenea, dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică).
    Beneficiarul are obligaţia de a informa AM/OI în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări aşa cum sunt prezentate mai sus.
    Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate în perioada de 5 ani în cazul autorităţilor publice locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi întreprinderilor mari/3 ani în cazul IMM-urilor după finalizarea proiectului (data ultimei plăţi).
    Control şi Audit
    Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, precum şi să pună la dispoziţie orice documente păstrate, solicitate de către AM, OIE, ACP, AA, CE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a acorda dreptul de acces la locurile şi spatiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
    În vederea asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a controalelor la faţa locului, Beneficiarul are obligaţia instituirii unor proceduri specifice pentru păstrarea pistei de audit.
    Informarea şi publicitatea
    Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă publicului (inclusiv prin mass-media) asupra proiectului finanţat prin POS CCE, conform cerinţelor precizate în contractul de finanţare (vezi Anexa 3 la CF) şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind informarea şi publicitatea.
    Achiziţii
    Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 8 (autorităţi contractante) sau respectiv în prevederile art. 9 alin. 1 lit. c), c^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Beneficiarii care se încadrează la art. 10 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să respecte procedură specificată stabilită de AM prin norme interne care vor face parte integrantă din CF.
    Tabelul care urmează clarifică aplicabilitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sau a normelor interne:

    INSTRUCŢIUNI DE ACHIZIŢII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI AI DMI-2

┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Tip Contract│ Condiţii │ Procedura de urmat │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Contract de │Cumulativ: │Una din procedurile de │
│LUCRĂRI │ contractul este finanţat în mod │achiziţie prevăzute de OUG │
│ │direct, în proporţie de mai mult de │nr. 34/2006, cu modificările│
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │şi completările ulterioare │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului│ │
│ │este mai mare decât echivalentul │ │
│ │în lei a 2.500.000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
│ │ contractul este finanţat în mod │instrucţiuni (vezi Anexa 7 │
│ │direct, în proporţie de mai mult de │la Contractul de finanţare │
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │prin ajutor de stat) │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului│ │
│ │este mai mică sau egală cu echiva- │ │
│ │lentul în lei a 2.500.000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ contractul este finanţat în mod │Se aplică prezentele │
│ │direct, în proporţie 50% sau mai │instrucţiuni(vezi Anexa 7 la│
│ │puţin din fonduri comunitare şi/sau │Contractul de finanţare prin│
│ │de la bugetul de stat. │ajutor de stat) │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Contractul │Cumulativ: │Una din procedurile de │
│de SERVICII │ contractul este finanţat în mod │achiziţie prevăzute de OUG │
│ │direct, în proporţie de mai mult de │nr. 34/2006, cu modificările│
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │şi completările ulterioare │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului│ │
│ │este mai mare decât echivalentul în │ │
│ │lei a 125.000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
│ │ contractul este finanţat în mod │instrucţiuni (vezi Anexa 7 │
│ │direct, în proporţie de mai mult de │la Contractul de finanţare │
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │prin ajutor de stat) │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului │ │
│ │este mai mică sau egală cu echiva- │ │
│ │lentul în lei a 125.000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ contractul este finanţat în mod │Se aplică prezentele │
│ │direct, în proporţie 50% sau mai │instrucţiuni │
│ │puţin din fonduri comunitare şi/sau │ │
│ │de la bugetul de stat. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Contractul │Cumulativ: │Una din procedurile de │
│de FURNIZARE│contractul este finanţat în mod │achiziţie prevăzute de OUG │
│ │direct, în proporţie de mai mult de │nr. 34/2006, cu modificările│
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │şi completările ulterioare │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului│ │
│ │este mai mare decât echivalentul │ │
│ │în lei a 1 000.000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
│ │ contractul este finanţat în mod │instrucţiuni(vezi Anexa 7 la│
│ │direct, în proporţie de mai mult de │Contractul de finanţare prin│
│ │50%, din fonduri comunitare şi/sau │ajutor de stat) │
│ │de la bugetul de stat; │ │
│ │ valoarea estimată a contractului│ │
│ │este mai mică decât echivalentul în │ │
│ │lei a 1 000 000 euro. │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ contractul este finanţat în mod │Se aplică prezentele │
│ │direct, în proporţie 50% sau mai │instrucţiuni(vezi Anexa 7 la│
│ │puţin din fonduri comunitare şi/sau │Contractul de finanţare prin│
│ │de la bugetul de stat. │ajutor de stat) │
└────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


    Beneficiarii privaţi au dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.
    Normele interne de achiziţii anexă la contractul de finanţare nu se aplică pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.
    Pentru a fi eligibile, cheltuielile efectuate între 1.01.2007 şi data semnării contractului de finanţare de către autorităţile publice locale, care acţionează în afara schemei de ajutor de stat, este obligatoriu să respecte legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice.
    Atunci când Beneficiarul exercită dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică. Beneficiarul este obligat să asigure obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea achiziţiei publice respective.
    Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile
    Beneficiarul este obligat să asigure:
    - sumele necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile; şi
    - sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: │
│Valoarea cofinanţării din fonduri POS CCE stabilită prin contract pentru un │
│proiect se va baza pe cheltuielile eligibile din cererea de finanţare depusă │
│de beneficiar, modificată şi completată pe parcursul procedurii de evaluare şi│
│selecţie, devenită anexă la contractul de finanţare. Orice revizuire a │
│cheltuielilor cuprinse în CRF anexă la contract se va face prin procedură de │
│modificare şi act adiţional. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│ Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru │
│proiect nu poate depăşi valoarea specificată în contract. │
│ În cazul în care se modifică bugetul proiectului, beneficiarul transmite │
│Organismului Intermediar bugetul astfel modificat în termen de maxim 10 zile │
│lucrătoare de la data modificării acestuia. Aceste modificări pot fi acceptate│
│dacă nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul financiar se │
│limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul │
│fiecărei linii bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli │
│eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Evidenţă contabilă distinctă
    Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
    Păstrarea documentelor
    Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficiala a POS CCE fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională.şi fără a se aduce atingere prevederilor specifice ajutorului de stat.
    În ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţie toate documentele necesare, precum şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care se finanţează investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate, pentru o perioada de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei*4).
---------------
    *4) Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei va fi publicată pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze OIE/AM cu privire la locul de depozitare a documentelor arhivate.
    9.2.2 OBLIGAŢIILE OIE
    În ceea ce priveşte obligaţiile OIE prevăzute în CF acestea pot fi rezumate la următoarele obligaţii principale:
    a) Obligaţia de a comunica Beneficiarului data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    b) Obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.
    c) Obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la concluziile, rapoartele şi recomandările formulate de către CE şi care au impact asupra proiectului.
    d) Obligaţia de a furniza informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea proiectului de către Beneficiar.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│NOTĂ: Alte prevederi privind obligaţiile părţilor pot fi prevăzute în CF │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    9.3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
    1.Prezentul contract încetează de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
    2.Contractul poate înceta şi în situaţia cazului de forţă majoră.
    3.Contractul se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate sau punere în întârziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, în cazul în care se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, cu avizul AM.
    4.Contractul se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fără nici o altă formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, în următoarele situaţii:
    a. Beneficiarul nu a început implementarea proiectului în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o înştiinţare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
    b. În cazul intervenirii modificărilor substanţiale sau a încălcării obligaţiei privind menţinerea investiţiei.
    c. În cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în contractul de finanţare.
    d. Dacă beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data menţionată în grafic.
    e. În cazul descoperirii unor nereguli, care fac imposibilă derularea în continuare a contractului.
    f. În cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la control şi audit.
    g. În cazul în care, ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul a primit finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului.
    h. În cazul în care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depăşeşte pe parcursul implementării pragurile stabilite pentru proiectele majore prevăzute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
    i. În alte cazuri de încălcare de către Beneficiar a Contractului de finanţare, care fac imposibilă derularea în continuare a contractului, dacă OIE decide în acest sens.
    5.Contractul va fi declarat nul, în cazul în care, după încheierea contractului, se constată neîndeplinirea unei condiţii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent încheierii acestuia.
    Anterior rezilierii Contractului, OIE şi AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, cu notificarea Beneficiarului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│NOTĂ: Alte cauze de încetare a contractului pot fi prevăzute în CF │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    10. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE, MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTARE

    10.1. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTARE
    Monitorizarea proiectelor se face de către OIE. Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură dezvoltarea eficientă şi corectă a urmăririi proiectului precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF.
    Obiectivul general este de a evalua atât realizările cât şi deficienţele implementării proiectului pentru a decide modificările majore asupra priorităţilor de finanţare aprobate şi de a identifica orice modificare substanţială apărută într-o perioadă de 3 ani (în cazul IMM-urilor)/5 ani (în cazul întreprinderilor mari) de la finalizarea proiectului.
    Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic şi documentar înregistrat în implementarea proiectului, inclusiv cea financiară şi în colectarea şi introducerea în SMIS a tuturor informaţiilor legate de proiect, precum şi monitorizarea oricăror modificări substanţiale apărute după finalizarea lui, în perioada de operare.
    Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OIE va desfăşura următoarele activităţi:
    a) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).
    b)monitorizarea durabilităţii investiţiei.
    Verificarea documentelor - raportare
    Verificările documentelor vor asigura că rapoartele elaborate de către Beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în CF, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin CF, realizările faţă de ţinta propusă, procentul de realizare, etc. Rapoartele elaborate de Beneficiar sunt următoarele:
    Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)
    RP sunt trimise la OIE, lunar, până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară sau trimestrial până la data de 5 a lunilor aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie a anului următor. Ultimul RP va fi trimis odată cu ultima CR. Periodicitatea transmiterii rapoartelor de progres se va stabili în funcţie de complexitatea proiectului şi va fi prevăzută în CF. La terminarea lucrărilor se pregăteşte şi se prezintă raportul final.
    Ca o regulă generală, pe lângă rapoartele de progres periodice, fiecare CR va fi însoţită de un RP, referitor la activităţile efectuate în perioada cuprinsă între ultima CR până la cea nou depusă.
    Dacă sunt neclarităţi sau omisiuni în rapoartele trimise de Beneficiar, OIE îl va notifica, Beneficiarul fiind obligat să trimită o scrisoare de clarificare. Dacă neclarităţile persistă OIE va lua măsuri în conformitate cu procedurile interne.
    Rapoarte speciale (ad-hoc)
    Rapoartele speciale (ad-hoc) vor fi pregătite de către Beneficiar la cererea OIE, pe probleme ce pot afecta condiţiile finanţării nerambursabile.
    Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei
    Beneficiarul este obligat să întocmească un raport anual pe o perioadă de 5 ani pentru întreprinderi mari şi 3 ani pentru IMM-uri după finalizarea proiectului privind modificările substanţiale aduse investiţiei, definite conform art. 57 din Regulamentul Consiliului 1083/2006.
    Rapoartele privind durabilitatea investiţiei vor fi transmise până în data de 31 ianuarie a fiecărui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei. Dacă data de 31 cade într-o zi nelucrătoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie.
    În cazul apariţiei oricărei modificări substanţiale, beneficiarul trebuie să informeze OIE în termen de 15 de zile calendaristice.
    Vizita de monitorizare
    Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.
    Scopul vizitei de monitorizare este:
    -să asigure faptul că proiectul progresează sub aspectul realizării fizice în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în CF;
    -să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării;
    -să identifice elementele de succes ale proiectului;
    -să asigure o comunicare strânsă între Beneficiari şi OIE care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).
    Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.
    După efectuarea vizitei, OIE va întocmi un raport, care va fi transmis Beneficiarului. Raportul va cuprinde şi eventuale recomandări specifice, realizabile şi cu termene pe care beneficiarul este obligat să le respecte. OIE va urmări implementarea eventualelor recomandări prin raportările ulterioare ale beneficiarului. Beneficiarul va organiza o unitate de implementare a proiectului care trebuie să realizeze urmărirea implementării proiectului în conformitate cu condiţiile stabilite prin CF, stabilirea obiectivelor şi punctelor de reper cu care să poată compara evoluţia acţiunilor întreprinse, colectarea periodică a informaţiilor referitoare la evoluţia proiectului, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres.
    10.2. DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
    Beneficiarii vor realiza proiectele conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile şi responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută.
    Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de referinţă.
    În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil.
    Monitorizarea financiară a proiectului
    10.2.1. Prefinanţarea operaţiunilor
    În vederea acoperirii cheltuielilor eligibile se poate acorda o prefinanţare de maxim 15% din valoarea contractului în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 29/2007 şi a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/10.08.2007, numai autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat).
    Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor; din aceste sume se pot plăti facturile de avans, conform prevederilor legale.
    Prefinanţarea se acordă Beneficiarului pe baza Cererii de Prefinanţare (formular anexat la Contractul de finanţare) şi a Contractelor de achiziţii încheiate între Beneficiar şi operatorii economici.
    Suma acordată unui Beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează integral şi progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei CR întocmite de beneficiari. Acest procent se specifică în CF. Recuperarea se efectuează începând cu prima CR, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima CR.
    Prefinanţarea se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nici o justificare privind achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia.
    10.2.2 Rambursarea cheltuielilor
    Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul CR.
    CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.
    CR se înaintează de Beneficiar către OIE în conformitate cu graficul convenit în CF, numai după ridicarea condiţiilor suspensive privind CF. Se poate conveni rambursarea prin intermediul unei singure CR.
    Suma minimă ce poate fi solicitată printr-o CR este de 300.000 lei.
    CR prezentate OIE vor primi număr de înregistrare/dată. Verificarea CR pentru acordarea vizei de conformitate se face de către OIE. În acest sens se verifică corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în CR.
    După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate Beneficiarului în acest sens.
    Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.
    OIE/AM pot întrerupe curgerea termenului privind autorizarea plăţii pentru situaţii justificate când sunt solicitate clarificări suplimentare (OIE va transmite în acest sens la Beneficiari "Note de clarificare" la care Beneficiarii au obligaţia să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii) sau când se impun verificări la faţa locului (motivele care determină aceste verificări sunt comunicate Beneficiarului prin "Notificarea misiunii de control"). Perioadele de întrerupere se încheie în momentul în care Beneficiarul a furnizat în totalitate informaţiile şi documentele solicitate.
    CR vor fi respinse în cazul în care datele de identificare ale Beneficiarului diferă de cele înscrise în CF şi actele adiţionale ulterioare acestuia.
    Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii informative faţă de OIE:
    - transmiterea de previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial.
    - transmiterea unei scurte descrieri a procedurilor interne, dacă este cazul, în special privind circuitul, îndosarierea şi arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului.
    - transmiterea unor informări asupra veniturilor realizate atunci când acestea diferă de veniturile estimate şi cauzele care au provocat aceste situaţii.
    Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.
    Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare) până la concurenţa a 80% din sumele prevăzute pentru finanţare. Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, Beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│NOTĂ: În cazul în care cofinanţarea unui proiect a fost decisă în baza unui │
│deviz a cărui valoare totală este sub pragul care defineşte proiectul major, │
│dar pe parcursul implementării proiectului, din motive obiective care nu pot │
│fi imputate beneficiarului, costurile totale depăşesc limita de 50 mil. Euro, │
│finanţarea nerambursabilă se suspendă şi se transmit Comisiei Europene │
│documentele prevăzute în Regulamentul nr. 1828/2006, Anexele XXI sau XXII, │
│în vederea obţinerii deciziei de finanţare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    10.2.3 Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri
    În cazul proiectelor pentru care decizia de finanţare are în vedere deficitul financiar (art. 55, R1083) se va implementa un sistem de monitorizare a veniturilor în perioada de operare a investiţiei, cu o durată de cel puţin 5 ani. Cheltuielile provocate de rambursarea sumelor finanţate în exces revin Beneficiarului.
    Elementele care vor fi monitorizate, periodicitatea şi conţinutul rapoartelor de monitorizare, modul de calcul şi de rambursare a diferenţelor faţă de deficitul financiar finanţat iniţial se vor stabili ca anexe la CF în funcţie de specificul fiecărui proiect. Metodologia de calcul al diferenţelor este stabilită în Anexa 4.
    Cheltuielile provocate de rambursarea sumelor finanţate în exces revin Beneficiarului.
    10.2.4 Control şi audit
    Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale sunt menţionate în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    Atribuţii pe linia acestui control revin în special OIE, AM POS CCE, AA, ACP, DLAF, ANAF prin Administraţiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum şi Curtea Europeană de Conturi.
    De regulă, OIE va realiza cel puţin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.
    Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului (3 ani după închiderea oficială a POS CCE fără a se încălca expirarea termenului de prescripţie prevăzut în legislaţia naţională) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat.
    Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
    În cazul nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă.
    Controlul se poate declanşa ca urmare a existenţei unor indicii şi/sau sesizări sau poate avea caracter de control de fond.
    Reprezentanţii desemnaţi de OIE vor efectua verificări care pot fi cu caracter documentar, asupra documentelor justificative de realizare a cheltuielilor pentru susţinerea CR emise, precum şi cu caracter fizic, realizând verificări la locul executării investiţiilor co-finanţate pentru a se asigura că produsele şi serviciile sunt livrate şi cheltuielile declarate de Beneficiar au fost efectiv realizate şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.
    În urma efectuării verificării, constatările se consemnează în procesul-verbal de constatare, semnat de către toţi participanţii la acţiunea de verificare inclusiv de reprezentantul Beneficiarului.
    Procesul-verbal de constatare final întocmit în urma raportului de control, însuşit de conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintă titlu de creanţă şi se comunică Beneficiarului în condiţiile prevăzute de lege.
    OIE pregăteşte raportul final de verificare la faţa locului pe care-l transmite Beneficiarului.
    Beneficiarul are dreptul de contestaţie prevăzut de legislaţia în vigoare inclusiv de reconciliere pe baza unor informaţii suplimentare furnizate organelor de control.
    Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.
    În cazul constatării primare a unor prejudicii importante OIE va propune AM POS CCE suspendarea CF pe perioada necesară realizării unor constatări mai detaliate.
    10.2.5 Tratamentul neregulilor
    Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizări.SOPIEC.proiecte@minind.ro.
    În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE.
    Pentru prevenirea erorilor Beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.
    În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    10.2.6 Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare
    Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă.
    Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.
    Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:
    ● plată voluntară;
    ● prin deducerea din plăţile următoare;
    ● prin executare silită;
    ● ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.
    Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în conformitate cu CF şi legislaţia în vigoare. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare.
    În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

    11. LEGISLAŢIE
    Acest ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte legislative:

    A. LEGISLAŢIE COMUNITARĂ
    Regulamentul nr. 1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;
    Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;
    Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare;
    Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)
    Directiva nr. 77/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pe piaţa internă de energie electrică
    Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;
    Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene
    2006/C54/08- Linii directoare privind ajutorul de stat regional pentru perioada 2007-2013
    Regulamentul Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele naţionale pentru investiţiile cu finalitate regională

    B. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ
    Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;
    Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul nr. 273/2008 al Ministrului Economiei şi Finanţelor privind delegarea de atribuţii de la AM POS CCE la Organismul Intermediar pentru Energie
    Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
    Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013;
    Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea de Guvern nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 517 din 01/08/2007;
    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 373 din 10/07/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
    Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea I - Reţele de transport, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 806 din 21/09/2006;
    Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007;
    Ordinul Ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007
    Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
    Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru pentru realizarea locuinţelor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 Stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
    Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
    Hotărâre nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termica utila
    Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare
    Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    OMEF nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", a Axei Prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013
    Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea "Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie"

    Legislaţie în domeniul energiei
    Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 51/23.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 20072020
    Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Legislaţie primară în domeniul surselor regenerabile de energie
    Hotărârea Guvernului nr. 1535/2004 - privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
    Hotărârea Guvernului nr. 1429/2004 - privind aprobare a Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
    Hotărârea Guvernului nr. 1892/2004 - pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
    Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 - pentru promovarea producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
    Hotărârea Guvernului nr. 1844/2005- privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport

    Producţie prioritară de energie
    Ordin ANRE nr. 39/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritare de energie electrica din surse regenerabile

    Garanţii origine
    Ordin ANRE 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

    Piaţa certificate verzi
    Ordin ANRE nr. 63/2007 -modificarea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru 2007
    Ordinul nr. 44/2007 - pentru stabilirea modului de comercializare a EE produse din surse regenerabile de energie în unităţi de producţie calificate pentru producţii prioritare
    Decizia nr. 309/2007 - Stabilirea gradului de îndeplinire a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizori pentru anul 2006
    Decizia nr. 309/2007 - Stabilirea gradului de îndeplinire a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizori pentru anul 2006
    Ordinul nr. 45/2005 - Procedura de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrica a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi

    Obţinere avize şi licenţe ANRE
    Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare
    Hotărârea Guvernului nr. 1823/2004 - modificare a Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
    Decizia nr. 413/2005 - Ghid privind conţinutul planului de afaceri al activităţilor din sectorul energiei electrice pentru care se solicită acordarea de licenţe

    Racordare la reţea
    Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
    Ordin nr. 45/2006-pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

    Legislaţia aferentă temelor orizontale:
    Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
    Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
    Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a-III-a, zone protejate;
    Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
    Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
    OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
    Legea nr. 84/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 327 din 11/04/2006;
    Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;
    Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate
    Hotărârea de Guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
    Hotărârea de Guvern nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
    Hotărârea de Guvern nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate
    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare.

                            * * *

    12. ANEXE

    Anexa 1

                       CEREREA DE FINANŢARE

                        ┌───────────────────────────────┐
                        │FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE│
                        └───────────────────────────────┘

         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
         │ INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE │
         │ │
         │FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA│
         │ COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE │
         └─────────────────────────────────────────────────────────┘

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET │
    │ AL CERERII DE FINANŢARE │
    │ │
    │1. Informaţii privind solicitantul │
    │ │
    │2. Descrierea proiectului │
    │ │
    │3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională │
    │ │
    │4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare │
    │ │
    │5. Lista de anexe │
    │ │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
    │ [Se completează de către Organismul Intermediar] │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Instituţia ............................. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │Data înregistrării ............│ Numele şi prenumele persoanei care│
    │ │înregistrează......................│
    ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │Număr de │Semnătura..........................│
    │înregistrare...................│ │
    ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │Număr cerere de proiecte.......│ │
    └───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


    TITLUL PROIECTULUI
    .........................................................................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE │
│ SOLICITATE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1.1 SOLICITANT
    Numele organizaţiei: ...........................
    Cod unic de înregistrare/ Cod de înregistrare fiscală:..................
    ........................................................................
    Număr de înregistrare la Registrul Comerţului:..........................
    Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: .......................
    Cod CAEN (aferent activităţii principale): .............................
    Codul CAEN al activităţii solicitantului pentru care se solicită sprijin prin Fonduri Structurale......................................(dacă este diferit de cel aferent activităţii principale)
    Adresa poştală: .............................
    Adresa poştă electronică: .............................
    1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
    - autoritate publică locală
    - asociaţie de dezvoltare intercomunitară
    - societate comercială
    În cazul în care solicitantul este o societate comercială cu capital public sau privat, vă rugăm să completaţi următoarele:
    Anul înfiinţării societăţii comerciale....................

┌──────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│Date despre societate comercială │ Anul n* │ Anul n*-1 │ Anul n*-2 │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│Număr de angajaţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│Cifra de afaceri │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultatul net din bilanţ/Profitul│ │ │ │
│din exploatare în ultimii 2 ani │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

    n* - anul depunerii cererii de finanţare


    1.3 REPREZENTANTUL LEGAL [persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ actelor de organizare şi funcţionare pentru administraţia publică, să semneze şi să reprezinte organizaţia]
    Nume ..............................
    Funcţie ..............................
    Număr de telefon ..............................
    Număr de fax ..............................
    Adresă poştă electronică ..............................
    1.4 PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate AM, OI, AC/P, AA etc.]
    Nume ..............................
    Funcţie ..............................
    Număr de telefon ..............................
    Număr de fax ..............................
    Adresă poştă electronică ..............................
    1.5 BANCA
    Banca/ Sucursală: ..............................
    Adresa: ..............................
    Cod IBAN: ..............................
    1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
    Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) în ultimii 5 ani?
    Da [] Nu []
    Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):
    Titlul proiectului şi nr. de referinţă ...........................
    Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute........
    Valoarea proiectului.....................(în lei)
    Sursa de finanţare.........................
    Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
    Da [] Nu []
    Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
    Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ...............
    Sursa de finanţare........................
    Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
    Da [] Nu []
    Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
    Titlul proiectului şi nr. de referinţă ......................
    Valoarea proiectului.....................(în lei)
    Sursa de finanţare.........................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. DESCRIEREA PROIECTULUI │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL Creşterea competitivităţii economice
    AXA PRIORITARĂ 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
    OPERAŢIUNEA Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie
    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Hotărârea de Guvern nr. 750/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

    2.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI
    ROMÂNIA
    REGIUNEA:
    JUDEŢUL:
    LOCALITATEA:
    [Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, vă rugăm să menţionaţi.]

    2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
    2.3.1 Obiectivul proiectului [Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente AP, precum şi la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice]
    2.3.2 Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor]
    2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului
    [se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată]
    2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza [se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6]
    2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului [se vor preciza sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc]
    2.3.6 Rezultate anticipate [se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi subactivitate menţionată anterior la pct. 2.3.3]
    2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este cazul) [se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect]
    2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
    [Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului]
    ........................................................................
    2.5 DURATA PROIECTULUI
    [Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni*5)]:
------------
    *5) În estimarea duratei de implementare a proiectului se vor evidenţia distinct activităţile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc.

    2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
    [Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi datele la care acestea s-au realizat şi se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului]

┌────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Activitate │ De la.... │ Până la.... │
├────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│1. │ zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
├────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│2. │ zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
├────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│3. │ zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
├────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│4. │ zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
└────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘


    2.7 INDICATORI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
    [Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabel]

┌────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│ INDICATORI │Valoare la │Valoare la │Valoare la │
│ │începutul │sfârşitul │sfârşitul │
│ │perioadei de│perioadei de│perioadei │
│ │implementare│implementare│obligatorii │
│ │ │ │de menţinere │
│ │ │ │a investiţiei*)│
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Puterea instalată (MW) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Numărul de locuri de muncă nou │ │ │ │
│create (defalcat: în perioada │ │ │ │
│desfăşurării proiectului şi după │ │ │ │
│punerea în funcţiune a instalaţiei │ │ │ │
│RES în comparaţie cu situaţia │ │ │ │
│alternativă în care nu s-ar instala │ │ │ │
│surse regenerabile de energie în │ │ │ │
│zona). │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Cantitatea de economii de emisii de │ │ │ │
│CO2 sau echivalent CO2 (tone anual) │ │ │ │
│prin introducerea tehnologiei RES │ │ │ │
│în raport cu situaţia alternativă │ │ │ │
│bazată pe folosirea combustibililor │ │ │ │
│convenţionali │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Energia produsă ca urmare a │ │ │ │
│implementării proiectului │ │ │ │
│[MW(e)h/an sau MW(t)h/an] │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Număr de ore de funcţionare a │ │ │ │
│instalaţiei/an la cel puţin 80% │ │ │ │
│din capacitatea maximă │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alţi indicatori │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘


    [*) Perioada obligatorie de menţinere a investiţiei=5 ani de la data finalizării proiectului pentru întreprinderi mari, autorităţi publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau 3 ani pentru IMM]
    NOTA: Indicatorii indicaţi în tabelul de mai sus vor fi completaţi în concordanţă cu informaţiile din Anexa 9 - Grila de evaluare tehnică şi financiară din Ghidul solicitantului]
    [Opţional: Descrieţi/cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea indicatori).]

    2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE

┌──────────────────────────┬────────┬───────────┐
│ TIP │DENUMIRE│ MOD DE │
│ │ │RELAŢIONARE│
├──────────────────────────┼────────┼───────────┤
│PROGRAM │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼───────────┤
│STRATEGIE │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼───────────┤
│PROIECT │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼───────────┤
│ALT DOCUMENT RELEVANT │ │ │
│LA NIVEL NAŢIONAL/REGIONAL│ │ │
└──────────────────────────┴────────┴───────────┘


    2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    Organizaţia este plătitoare de TVA?
    Da [] Nu []
    Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?
    Da [] Nu []
    Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.
    2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT
    [acest punct va fi completat numai de către solicitanţi autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităţi eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat]
    Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?
    Da [] Nu []
    Dacă da, vă rugăm să estimaţi valoarea netă a veniturilor generate de proiect
    .................. RON
    2.11 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
    [Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, activităţi, orizont de timp).]
    .......................................................................
    2.12 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
    Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
    a) accelereze implementarea proiectului
    Da [] Nu []
    Vă rugăm să detaliaţi.
    .......................................................................
    .......................................................................
    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
    Da [] Nu []
    Vă rugăm să detaliaţi .....................................
    2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    [Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă
    (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)]

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│Nr. │Activitatea de informare şi publicitate│Durata estimată/│ Costuri │
│ │ (vă rugăm descrieţi, pe scurt) │ Perioada │ estimate│
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 2 │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ│
└───────────────────────────────────────────────────────┘


    3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE şi naţională privind protecţia mediului, inclusiv principiul "poluatorul plăteşte" (dacă este cazul)
    ........................................................................
    3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ
    [Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă]
    ........................................................................
    3.3 EGALITATEA DE ŞANSE
    [Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru]..................................................
    3.4 ACHIZIŢII
    [Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:]

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA │
│ CERERII DE FINANŢARE │
├────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│Nr. │Obiectul │Valoarea │Procedura│Data │Data finalizării │
│Crt.│contractului/ │reala (Lei)│aplicată │începerii │procedurii/Stadiul│
│ │Acordului-cadru │ │ │procedurii│procedurii │
│ │pentru realizarea│ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
└────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA │
│ CERERII DE FINANŢARE │
├────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────┤
│Nr. │Obiectul │Valoarea │Procedura│Data │Data │
│Crt.│contractului/ │estimată │aplicată │estimată │estimată │
│ │Acordului-cadru │(Lei) │ │pentru │pentru │
│ │pentru realizarea│ │ │începerea │finalizarea │
│ │proiectului │ │ │procedurii*)│procedurii*) │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
└────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘

-----------
    *) Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia luna) de la semnarea contractului de finanţare

┌─────────────────────────────────────────┐
│ 4. FINANŢAREA PROIECTULUI │
└─────────────────────────────────────────┘


    4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ
    a) pentru solicitanţi autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităţi eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat:
    [(a se completa numai de către această categorie de solicitanţi)]


┌───┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr.│ │ │ │ Finanţare nerambursabilă │Contribuţia proprie │
│crt│Denumirea │Valoarea │Valoarea ├───────────┬───────┬────────┼─────────┬──────────┤
│ │cheltuielii │totală a │totală │Prevederile│Procen-│Valoarea│ la │Cheltuieli│
│ │ *) │cheltuielii│eligibilă a│legale***) │tul**) │finan- │valoarea │conexe şi │
│ │ │ cu TVA │cheltuielii│ │ % │ţării │eligibilă│neeligi- │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │nerambur│a chel- │ bile │
│ │ │ │ │ │ │sabile │tuielii │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ lei │ (lei) │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+8 │ 3= 6+7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 1│Cheltuieli │ │ │HG 759/2007│Maxim │ │ │ │
│ │pentru achi-│ │ │cu modifi- │10% din│ │ │ │
│ │ziţia de │ │ │cările şi │totalul│ │ │ │
│ │teren şi │ │ │completă- │cheltu-│ │ │ │
│ │alte chel- │ │ │rile ulte- │ielilor│ │ │ │
│ │tuieli │ │ │rioare, │eligi- │ │ │ │
│ │pentru │ │ │art. 6; │bile │ │ │ │
│ │obţinerea │ │ │ │ale │ │ │ │
│ │de teren │ │ │OMEF.. │proiec-│ │ │ │
│ │ │ │ │2228./2008,│tului │ │ │ │
│ │ │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 4│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 5│Cheltuieli │ │ │HG 759/2007│Maxim │ │ │ │
│ │pentru │ │ │cu modifi- │10% din│ │ │ │
│ │proiectare │ │ │cările şi │totalul│ │ │ │
│ │şi asistenţă│ │ │completă- │cheltu-│ │ │ │
│ │tehnică │ │ │rile ulte- │ielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │rioare, │eligi- │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 9, │bile │ │ │ │
│ │ │ │ │alin. (1); │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiec-│ │ │ │
│ │ │ │ │OMEF │tului │ │ │ │
│ │ │ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 3; │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) Studii de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) Obţinerea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizelor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi autori- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) Proiec- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginerie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) Organi- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │e) Consul- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tanţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │f) Asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 6│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi insta- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laţii legate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de construc-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţii, pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montajul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiile│ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţelele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării│ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nale cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │narea utila-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │jelor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor care nu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montaj, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamen- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │e) pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categoria │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe desfă- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şurate pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │f) cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de active │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 7│Organizare │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │de şantier │ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 3; │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 8│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru plata│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cotelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 9│Cheltuieli │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │pentru probe│ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │şi teste │ │ │art. 9; │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 10│Cheltuieli │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │informare şi│ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │art. 10; │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 11│Cheltuieli │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │auditul │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │art. 11; │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 12│Cheltuieli │ │ │HG 759/2007│Sunt │ │ │ │
│ │aferente │ │ │cu modifi- │eligi- │ │ │ │
│ │managemen- │ │ │cările şi │bile │ │ │ │
│ │tului │ │ │completă- │până la│ │ │ │
│ │de proiect │ │ │rile ulte- │2% din │ │ │ │
│ │ │ │ │rioare, │totalul│ │ │ │
│ │ │ │ │art. 9; │cheltu-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │OMEF │eligi- │ │ │ │
│ │ │ │ │2228/2008, │bile │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 3; │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiec-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi se │ │ │ │
│ │ │ │ │ │deter- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mină │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sub │ │ │ │
│ │ │ │ │ │forma │ │ │ │
│ │ │ │ │ │costu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │directe│ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┘

-----------
    [*) cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.
    **) rata de cofinanţare din fonduri publice se determină prin analiză financiară sub forma "deficitului de finanţare".]
    ***) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF 2228/2008.

    b) pentru solicitanţi şi activităţi care intră sub incidenţa ajutorului de stat (societăţi comerciale)
    [(a se completa numai de către această categorie de solicitanţi)]


┌───┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr.│ │ │ │ Finanţare nerambursabilă │Contribuţia proprie │
│crt│Denumirea │Valoarea │Valoarea ├───────────┬───────┬────────┼─────────┬──────────┤
│ │cheltuielii │totală a │totală │Prevederile│Procen-│Valoarea│ la │Cheltuieli│
│ │ *) │cheltuielii│eligibilă a│legale***) │tul**) │finan- │valoarea │conexe şi │
│ │ │ cu TVA │cheltuielii│ │ % │ţării │eligibilă│neeligi- │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │nerambur│a chel- │ bile │
│ │ │ │ │ │ │sabile │tuielii │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ lei │ (lei) │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+8 │ 3= 6+7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 1│Cheltuieli │ │ │HG 759/2007│Maxim │ │ │ │
│ │pentru │ │ │cu modifi- │10% din│ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │cările şi │totalul│ │ │ │
│ │teren │ │ │completă- │cheltu-│ │ │ │
│ │ │ │ │rile ulte- │ielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │rioare, │eligi- │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 6; │bile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │OMEF. │proiec-│ │ │ │
│ │ │ │ │2228/2008, │tului │ │ │ │
│ │ │ │ │Anexa 2, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 2│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătirii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplasamen- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tului │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi instala- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţii legate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de construc-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţii, pe obi-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) cheltu- │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │2228/2008, │ │ │ │ │
│ │montajul │ │ │Anexa 2, │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │art. 3 (b) │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiile│ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţelele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării│ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nale cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără montaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │e)Cheltu- │ │ │OMEF │Pentru │ │ │ │
│ │ieli pentru │ │ │2228/2008, │între- │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │art. 6 şi │prin- │ │ │ │
│ │active │ │ │Anexa 2, │deri │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │art. 3, (e)│mari │ │ │ │
│ │ │ │ │ │maxim │ │ │ │
│ │ │ │ │ │50% din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │totalul│ │ │ │
│ │ │ │ │ │cheltu-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │ │eligi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │bile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiec-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tului │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┘

------------
    [*) cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.
    **) rata de cofinanţare din fonduri publice (procentul) aşa cum este stabilită în schema de ajutor de stat.]
    ***) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF 2228/2008.

    4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
    [Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:]

┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐
│NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
│CRT.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│I │VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI │ │
│ │(inclusiv TVA) │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│II │VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│III │VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│1 │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ│ │
│ │SOLICITATĂ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│2 │CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│2.1 │Contribuţia în numerar │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│2.2 │Contribuţia în natură │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│2.3 │Contribuţia prin împrumut │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤
│3 │Venituri nete în cazul proiectelor │ │
│ │generatoare de venit*) │ │
└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┘

------------
    *) se va completa numai de către solicitanţi autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităţi eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat

    5. ANEXE ŞI DECLARAŢIA DE CERTIFICARE A CERERII DE FINANŢARE

    5.1 LISTA DOCUMENTELOR CE ÎNSOŢESC CEREREA DE FINANŢARE
    [Aceste documente vor însoţi, în mod obligatoriu, cererea de finanţare:
    -OPIS al dosarului cererii de finanţare (care va fi pagina 0 a cererii de finanţare),
    -documentele menţionate în Anexa 5.]
    5.2 DECLARAŢIE
    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte identice cu informaţiile prezentate în CD-ul ataşat şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.
    Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

               Data Funcţia ocupată în organizaţie

                                         Nume (litere mari de tipar)

                        Semnătura


    Anexa 1A

    DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
    Declaraţie de eligibilitate pentru solicitanţi care intră sub incidenţa ajutorului de stat (operatori economici)
    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
      - <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013
      - Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, studii pentru evaluarea potenţialului eolian, proiect tehnic, detalii de execuţie etc.)
      - <denumire solicitant> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
        ● este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004), adică:
        a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capitalul de lucru în ultimele 12 luni;
        b) în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar asupra obligaţiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
        c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006.
        ● are activităţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în activităţile comerciale;
        ● este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare;
        ● are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plata privind reeşalonările, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    - Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti;
    - Nu am fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru infracţiuni de fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene;
    - Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
      - Sunt libere de orice sarcini,
      - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, care pot împiedica implementarea proiectului şi operarea investiţiei, inclusiv obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

    Data: Semnătura reprezentant legal al solicitantului:


    Declaraţie de eligibilitate pentru solicitanţi autorităţi publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat
    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
      - <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013
      - Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, studii pentru evaluarea potenţialului eolian etc.);
      - <denumire solicitant> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
        ● este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
        ● nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor şi altor contribuţii la bugetele componente ale bugetului general consolidat, conform legislaţiei naţionale în vigoare,
        ● este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare;
    - Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti;
    - Nu am fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru infracţiuni de fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene;
    - Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
      - Sunt libere de orice sarcini,
      - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, care pot împiedica implementarea proiectului şi operarea investiţiei, inclusiv obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        Data: Semnătura reprezentant legal al solicitantului:


    Anexa 1B

    DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE STAT (PENTRU OPERATORI ECONOMICI)

    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    - nu am fost/nu sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă
    sau
    - în cazul în care am fost/sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja executat;
    - justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât
    .........................................................................
    .........................................................................
    (ex: insuficienţa resurselor proprii de finanţare, contribuţia la atingerea ţintelor naţionale în domeniul valorificării resurselor regenerabile de energie, asigurarea securităţii furnizării de energie etc)
    - nu am efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice "ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR (START OF WORK)" - adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate.

        Data: Semnătura reprezentant legal al Solicitantului:


    Anexa 1C

    INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

    Următoarele instrucţiuni se referă la completarea Cererii de finanţare care este structurată pe următoarele aspecte:
    1. informaţii privind Solicitantul
    2. descrierea proiectului
    3. concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
    4. bugetul proiectului/surse de finanţare
    5. lista de anexe
    Cererea de finanţare trebuie completată în formatul solicitat. Nu se vor admite modificări.
    În momentul completării Cererii de finanţare se vor şterge toate informaţiile marcate între paranteze pătrate.
    1. Informaţii privind Solicitantul
    Solicitant
    Datele privind Solicitantul se vor completa în concordanţă cu informaţiile înregistrate ale firmei la Registrul Comerţului/ datele de identificare ale autorităţilor publice locale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
    De asemenea, pentru completarea datelor din tabel referitoare la numărul de angajaţi, cifra de afaceri sau profitul societăţii comerciale, vă rugăm să ţineţi seama de prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte întreprinderile autonome, partenere şi legate.
    Vă rugăm să verificaţi lista codurilor CAEN neeligibile (Anexa 2) astfel încât să vă asiguraţi că activitatea solicitantului pentru care se solicită sprijin prin Fonduri Structurale în cadrul proiectului nu este exclusă din cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte.
    Reprezentantul legal este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/organizare şi funcţionare pentru administraţia publică să semneze şi să reprezinte organizaţia
    În cazul autorităţilor publice locale, reprezentantul legal este primarul sau preşedintele Consiliului Judeţean, iar în cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară reprezentantul legal este preşedintele asociaţiei, conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul societăţilor comerciale, reprezentantul legal menţionat la acest punct va trebui să fie una dintre persoanele menţionate în certificatul constatator.
    Amplasamentul proiectului
    Proiectul va primi un punctaj mai mare dacă este implementat într-o zona declarată ca fiind defavorizată.
    Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice
    În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, se vor completa toate informaţiile cerute la acest punct în Cererea de finanţare prin precizarea stadiului implementării proiectului: finalizat, cu procedura de achiziţie demarată etc. Se vor specifica informaţii pentru 3 proiecte -dacă au existat - (cele 3 proiecte vor fi enumerate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul). Se vor explica pe scurt rezultatele proiectului deja obţinute sau potenţiale. Se vor evidenţia pe cât posibil similarităţi cu propunerea de proiect inaintată pentru finanţare din Fonduri Structurale.
    În cazul în care proiectul ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice (integral sau parţial, respectiv anumite activităţi din proiect), vă rugăm să precizaţi aceste informaţii.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul în care activităţile proiectului au fost finanţate/sunt finanţate │
│în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare │
│(studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiul pentru evaluarea│
│potenţialului eolian şi studiu de fezabilitate), proiectul va fi respins │
│de la finanţare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Descrierea proiectului
    Se va prezenta o privire de ansamblu a proiectului într-un mod sintetic, evidenţiindu-se obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor aferente AP precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE.
    În cadrul elementelor menţionate şi explicate în formularul Cererii de finanţare (context, justificarea necesităţii implementării proiectului, activităţi previzionate a se implementa, resurse materiale implicate în realizarea proiectului, rezultate anticipate, potenţiali beneficiari) se vor preciza următoarele:
    - detalii tehnice ale propunerii de proiect (precizarea sursei regenerabile de energie eolian, solar fotovoltaic, solar termic, biomasa, geotermal, hidroelectric, sistem hibrid),
    - rezumat şi concluzii ale studiului de fezabilitate (SF) realizat de entitatea care a efectuat studiul,
    - eventual, rezumatul analizei cost-beneficiu şi analiza economice din SF cu evidenţierea efectelor indirecte şi a externalităţilor în economie şi mediu înconjurător pentru proiectele având un impact regional important ,
    - rezumatul analizei de risc tehnologic, de venit, operaţional şi de conjunctură, pentru amplasamentele şi configuraţia tehnică din SF,
    - dacă energia produsa din resurse regenerabile este utilizata pentru consum propriu sau pentru comercializare,
    - dacă este vorba de furnizarea de energie pentru o comunitate izolată, neracordată la reţelele de distribuţie de energie electrica sau termică, de o comunitate cu alimentare parţială sau de o comunitate alimentată din reţelele existente,
    - dacă proiectul conduce la dezvoltarea unor activităţi comerciale altele decât vânzarea de energie electrica în reţeaua SEN/producerea de energie termica,
    - dacă energia electrica sau termica este generată în totalitate din resurse regenerabile.
    Acest subcapitol se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate. Este important să includeţi informaţiile necesare evaluării cererii de finanţare (vezi Anexa 9-Grila de evaluare tehnică şi financiară).
    Se va acorda atenţie încadrării activităţilor şi conformităţii obiectivelor proiectului cu Axa 4 a POS CCE.
    Managementul proiectului
    Precizaţi resursele umane alocate proiectului (proprii sau contractate), precum şi metodologia de implementare a proiectului.
    Precizaţi numărul persoanelor implicate în implementarea proiectului, poziţia, principalele atribuţii din fisa postului, experienţa relevantă a fiecăruia pentru postul propus.
    În cazul în care resursele sunt contractate, precizaţi: care vor fi/sunt principalele dumneavoastră cerinţe (din caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului, inclusiv cele privind experienţa persoanelor) şi ce activităţi legate de managementul proiectului veţi contracta/aţi contractat.
    Durata proiectului
    Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni, până la finalizarea lucrărilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a studiilor de fezabilitate şi obţinere de autorizaţii, acorduri etc.
    Se vor lua în considerare posibile întârzieri în realizarea proiectului. Perioada de implementare precizată în criteriile de eligibilitate trebuie respectată-maxim 4 ani de la semnarea contractului de finanţare (vezi Anexa 8)!
    Calendarul activităţilor
    Se va completa tabelul indicat în formularul Cererii de finanţare cu prezentarea graficului de execuţie al proiectului de la faza de realizare a studiilor preliminare, de contractare a finanţării (data estimată) şi de începere a lucrărilor până la faza finalizării lucrărilor. Se vor prezenta toate activităţile principale necesare implementării proiectului (ex: activităţi de pregătire a terenului sau amplasamentului, achiziţia de echipamente, montaj, punere în funcţiune).
    Tabelul reprezintă un sumar al etapelor proiectului menţionate în paragraful 2.3. Atenţie la concordanţa datelor prezentate!
    Indicatori de monitorizare a proiectului
    În tabelul din formularul Cererii de finanţare sunt prezentaţi indicatori de monitorizare a proiectului care indica impactul pe termen lung şi termen scurt al acestuia. Valoarea indicatorilor la începutul perioadei de implementare se va aprecia în funcţie de situaţia de referinţă definita ca fiind situaţia alternativa în care necesarul de energie electrica/termica ar fi asigurat din surse convenţionale de energie, sau nu ar fi asigurat deloc. Valoarea indicatorilor la sfârşitul perioadei de implementare corespunde scenariului în care necesarul de energie electrica/termica se asigura din surse regenerabile de energie dublate eventual de sisteme de rezerva funcţionând pe baza de combustibil convenţional.
    Este importanta menţionarea corecta a acestor indicatori care vor fi apreciaţi în Grila de evaluare şi selecţie.
    Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte
    Identificaţi aspecte de corelare din punct de vedere a obiectivelor / rezultate / impact pe termen lung al proiectului propus cu alte programe /strategii/proiecte, eventual cu alte Axe prioritare ale POS CCE. Se va evidenţia pe cât posibil efectul intersectorial pe care îl are proiectul propus (de exemplu efectul folosirii biomasei pentru producerea de energie corelat cu efectul utilizării deşeurilor din agricultura.). În cazul în care proiectul reprezintă un pas necesar pentru realizarea unui proiect mai mare, vă rugăm să daţi detalii.
    Taxa pe valoare adăugată
    Precizaţi activităţile din cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare şi pentru care organizaţia este plătitoare de TVA.
    Observaţie: TVA-ul nu reprezintă cheltuiala eligibilă (conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007)
    Proiect generator de venituri
    Vă rugăm să consultaţi definiţia proiect generator de venituri din Glosar.
    Răspunsul la această întrebare se va bifa numai de către solicitanţii care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat!
    Observaţie: Încadrarea proiectului în categoria generator de venit este importanta în special pentru beneficiarii eligibili de tip autorităţi publice/asociaţii de dezvoltare intercomunitară care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.
    Precizaţi în acest sens dacă proiectul este generator de venit. Dacă da, vă rugăm să estimaţi valoarea netă a veniturilor generate de proiect pe perioada de referinţă (vezi Anexa 4).
    Impactul asistentei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului
    Se va preciza în ce măsură asistenţa financiară contribuie la:
    a) accelerarea implementării proiectului
    În acest caz, se va explica în ce măsură proiectul se va realiza mai repede cu sprijinul Fondurilor Structurale faţă de situaţia când acestea nu ar putea fi accesate.
    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
    În acest caz, se va preciza motivaţia (proiectul nu poate fi realizat exclusiv din surse proprii ale solicitantului etc.).
    Informare şi publicitate
    Se vor preciza detalii privind masurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiar nerambursabilă în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1828/2006, ţinând seama ca masurile de informare şi publicitate sunt obligatorii (consultaţi şi Anexa privind masurile de informare şi publicitate din Contractul de finanţare).
    3. Concordanta cu politicile UE şi legislaţia naţională
    Vă rugăm să completaţi fisa privind estimarea potenţialului impact asupra mediului - Anexa 1F la cererea de finanţare.
    Dezvoltarea durabilă
    Se va explica modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabila. În acest sens se vor prezenta informaţii referitoare la evaluarea ex ante a proiectului în contextul unui sumar al celor mai importante rezultate. Descrieţi obiective, activităţi şi opţiuni în contextul precizării analizei consumului actual şi a ratei de creştere a cererii de energie în zona vizată de proiect.
    Vă rugăm să descrieţi impactul proiectului din punct de vedere a întăririi coeziunii economice şi sociale, eventual prin revitalizarea economică a zonelor mai puţin favorizate sau asigurarea accesului zonelor izolate la reţeaua naţională de alimentare cu energie electrica/termica.
    Alte aspecte de menţionat: avantaje aduse de diversificarea surselor de alimentare cu energie electrica/termica prin introducerea tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de energie, crearea de noi locuri de muncă, contribuţia la protecţia mediului prin economii de emisii de CO(2) sau echivalent CO(2) corespunzător altor tipuri de emisii.
    Egalitatea de şanse
    Se va explica modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind egalitatea de şanse (conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi).
    Achiziţii
    Se va completa tabelul achiziţiilor efectuate înainte de depunerea CRF şi a celor preconizate a se efectua după depunerea CFR.
    În cazul în care solicitantul este operator economic, trebuie să respecte regula începerea lucrărilor/ 'start of work' (conform Regulamentului CE nr. 1628/2006). Astfel, în cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat alte activităţi cu excepţia studiilor preliminare de fezabilitate, activităţi cum sunt lansarea lucrărilor de construcţie sau prima comandă fermă de echipamente ce atrage răspunderea legala a beneficiarului, înainte de a depune cererea de finanţare la OIE şi înaintea confirmării OIE ca proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite.
    4. Finanţarea proiectului
    Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială
    Tabelul din Cererea de finanţare trebuie completat indicând toate cheltuielile eligibile realizate de la începerea realizării proiectului în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile din Anexa nr 3a şi 3b. Se va completa una din cele două variante de tabele, în funcţie de tipul de solicitant. Pentru a verifica încadrarea într-o categorie sau alta de solicitanţi (pentru care se aplica regulile de ajutor de stat şi pentru care nu se aplica regulile de ajutor de stat), vă rugăm să consultaţi capitolul 2.3 (Ajutorul de stat).
    Finanţarea nerambursabilă solicitată se va completa ţinând seama de plafoanele de ajutor de stat aplicabile (vezi capitolul 6.2).
    Surse de finanţare a proiectului
    Vă rugăm să prezentaţi în detaliu sursele de finanţare ale proiectului conform tabelului prezentat în cererea de finanţare (în RON). Tabelul va fi completat în funcţie de natura solicitantului (public/ privat).Valorile din acest tabel trebuie corelate cu cele din tabelul anterior.
    La rubricile "Valoarea eligibilă a proiectului" şi "asistenţa financiară nerambursabilă solicitată", valorile vor fi prezentate fără includerea TVA (cheltuiala neeligibilă).
    "Contribuţia solicitantului" este compusă din contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului (partea din cheltuielile eligibile care nu este finanţată din fonduri publice) şi din cheltuielile neeligibile ale proiectului.
    La rubrica "Contribuţia prin împrumut" din cadrul tabelului mai sus menţionat se va indica valoarea împrumutului potenţial a fi obţinut de la banca de către solicitant.
    La punctul "Venituri nete" în cazul proiectelor generatoare de venit se vor indica veniturile care se aşteaptă a fi obţinute pe întreaga perioadă de referinţă numai de către solicitanţii care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat. Societăţile comerciale solicitante nu vor completa acest punct.Va rugăm să consultaţi şi Anexa 4.
    5. Anexe şi certificarea aplicaţiei
    Se va ataşa lista documentelor indicate ca anexa în cererea de finanţare (a se consulta şi anexa 5 - Opis al dosarului propunerii de finanţare)
    Tabelul 1 din cererea de finanţare va cuprinde rezultate/indicatori de evaluare/resurse implicate corespunzătoare activităţilor/subactivităţilor din cadrul proiectului
    5.2. Declaraţie
    Se va completa conform indicaţiilor din cererea de finanţare.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor │
│documentelor menţionate în Opis. Acestea se vor anexa în funcţie de natura │
│solicitantului. │
│Pentru Declaraţii trebuie păstrat formatul solicitat. │
│Atenţie la termenul de valabilitate al documentelor depuse! │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! În studiul de fezabilitate trebuie incluşi indicatorii necesari │
│evaluării proiectului (ex: termenul brut de recuperare a investiţiei, costul │
│investiţiei-euro/kW, fluxul de numerar după finalizarea implementării │
│proiectului etc). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În vederea pregătirii depunerii cererii de finanţare, este necesar să se verifice dacă:
    -Propunerea de proiect îndeplineşte obiectivele "Cererii de propuneri de proiecte"
    Verificaţi dacă activităţile propuse de dvs se adresează într-adevăr tematicii din "Cererea de propuneri de proiecte".
    -Cererea de finanţare poate satisface toate cerinţele de conformitate administrativă
    Vă rugăm să verificaţi cu atenţie conţinutul documentelor expediate şi dacă toate documentele solicitate sunt incluse.
    Ataşaţi un Opis al documentelor aşa cum este prezentat în Anexa 5.
    Asiguraţi-vă că toate documentele adiţionale cerute (de exemplu: declaraţia de angajament, declaraţia de eligibilitate etc. aşa cum sunt prevăzute în Anexa 5 completate şi semnate de persoanele competente şi/sau autorităţi, Certificatul constatator de la Registrul Comerţului, acordul de mediu, etc.) sunt ataşate.
    Respectaţi întocmai instrucţiunile privind modul de completare a documentaţiei, (semnături autorizate şi ştampile, numerotare corectă a paginilor, înscrierea menţiunii "original","copie 1", "copie 2" etc., vezi Anexa 5).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cererile de finanţare care nu respectă aceste cerinţe nu vor fi intra în etapa│
│de verificare a eligibilităţii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Criteriile de eligibilitate atât pentru solicitant, cât şi pentru proiect sunt prezentate la punctul 8.1.2 din prezentul ghid. Verificaţi dacă într-adevăr propunerea dvs. îndeplineşte cerinţele de eligibilitate prezentate acolo.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cererile de finanţare care nu întrunesc cerinţele de eligibilitate nu vor fi │
│evaluate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Studiul de fezabilitate va trebui să conţină informaţiile necesare │
│evaluării cererii de finanţare (vezi Anexa 9-Grila de evaluare tehnică şi │
│financiară), inclusiv indicatorii financiari (exemplu: termenul de recuperare │
│a investiţiei - simple pay back period, RIRF, fluxul de numerar cumulat │
│pe fiecare an pe întreaga perioada de referinţă), analiza de risc etc. │
│Informaţiile solicitate prin Anexa 1G trebuie să se regăsească în conţinutul │
│Studiului de fezabilitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexa 1D

                   DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

    Subsemnatul
    [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.]/paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [funcţie/reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare
    mă angajez:
    ● Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de .........RON reprezentând xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului (conform secţiunii 4.2."Sursele de finanţare" din formularul cererii de finanţare);
    ● Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului
    ● Să menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu gajez sau ipotechez bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea implementării proiectului (3 ani în cazul IMM-urilor )şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă
    ● Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu definiţia mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta se produce să informez Organismul Intermediar în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei.
    Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:
    - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    - rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei. sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică)
    ● Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare, publicitate).
    ● Să nu furnizez informaţii false
    Numai pentru autorităţi publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară care propun proiecte de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi privind prestarea unor servicii de utilitate publică:
    ● Gestiunea serviciului public (producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat) se va realiza în mod direct sau va fi delegată unor operatori prin licitaţie publică, cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătura reprezentant legal al solicitantului:

    Data:


    Anexa 1E

    MODEL CURRICULUM VITAE

 ┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Informaţii personale │ │
 │Nume/Prenume │Nume, Prenume │
 │Adresă(e) │Număr imobil, nume stradă, cod poştal, │
 │ │localitate, ţară │
 │Telefon(oane) │Fix: Mobil: │
 │Fax(uri) │ │
 │E-mail(uri) │ │
 │Naţionalitate(-tăţi) │ │
 │Data naşterii │(ziua, luna, anul) │
 │Sex │ │
 │Experienţa profesională │Menţionaţi separat fiecare experienţă │
 │ │profesională relevantă, începând cu cea mai │
 │ │recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, │
 │ │vezi instrucţiunile) │
 │Perioada │(de la - până la) │
 │Funcţia sau postul ocupat │ │
 │Principalele activităţi şi │ │
 │responsabilităţi │ │
 │Numele şi adresa │ │
 │angajatorului │ │
 │Tipul activităţii sau │ │
 │sectorul de activitate │ │
 │Educaţie şi formare │ │
 │Perioada │Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ │
 │ │şi program de formare profesională absolvite, │
 │ │începând cu cel mai recent.(vezi instrucţiunile)│
 │Calificarea/diploma obţinută│ │
 │Numele şi tipul instituţiei │ │
 │de învăţământ/furnizorului │ │
 │de formare │ │
 │Informaţii suplimentare │Includeţi aici orice alte informaţii utile, │
 │ │care nu au fost menţionate anterior, de exemplu:│
 │ │persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică │
 │ │facultativă, vezi instrucţiunile) │
 │Anexe │Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică │
 │ │facultativă, vezi instrucţiunile) │
 └────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ: Modelul este conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004

    Anexa 1F

    AUTOEVALUAREA ÎN RAPORT CU CRITERIILE DE MEDIU

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Denumire proiect/ref.: │ Impactul proiectului asupra│
│ │ obiectivelor de mediu │
│ │ relevante pentru POS CCE │
├───────────────────────────────────────────────┼───┬───────┬───┬──────────────┤
│Obiective de mediu relevante pentru POS CCE │Po-│Neutre │Ne-│Explicaţie │
│ │zi-│sau │ga-│scurtă privind│
│ │ti-│neapli-│ti-│amploarea şi │
│ │ve │cabile │ve │natura │
│ │ │ │ │impactului │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Menţinerea calităţii aerului înconjurător în │ │ │ │ │
│zonele şi aglomerările în care aceasta este │ │ │ │ │
│în limitele prevăzute de normele în vigoare │ │ │ │ │
│pentru indicatorii de calitate şi îmbunătăţirea│ │ │ │ │
│atunci când limitele sunt depăşite │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Limitarea impactului asupra calităţii mediului │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Limitarea poluării din surse punctiform şi │ │ │ │ │
│difuze a apei │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Limitarea poluării din surse punctiforme şi │ │ │ │ │
│difuze a solului şi protejarea solului de │ │ │ │ │
│eroziunea apei şi vântului │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi │ │ │ │ │
│funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice │ │ │ │ │
│împotriva degradării de natură antropogenă, │ │ │ │ │
│fragmentării habitatelor şi despăduririlor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Conservarea diversităţii naturale a faunei, │ │ │ │ │
│florei şi a habitatelor din zone protejate şi │ │ │ │ │
│potenţiale arii Natura 2000 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Implementarea unor măsuri pentru menţinerea în │ │ │ │ │
│limitele prevăzute de normele în vigoare a │ │ │ │ │
│noxelor emise de mijloacele de transport, │ │ │ │ │
│zgomotului şi trepidaţiilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Exploatare limitată a resurselor naturale │ │ │ │ │
│epuizabile │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Reducerea generării de deşeuri, valorificarea │ │ │ │ │
│şi reciclarea deşeurilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Protejarea peisajelor naturale şi culturale │ │ │ │ │

│prin revitalizarea zonelor industriale │ │ │ │ │
│dezafectate şi protejarea habitatelor naturale │ │ │ │ │
│împotriva fragmentării realizate de coridoarele│ │ │ │ │
│de transport │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei │ │ │ │ │
│costiere româneşti a Mării Negre, │ │ │ │ │
│asigurându-se protejarea patrimoniului natural │ │ │ │ │
│(inclusiv a ecosistemelor terestre şi acvatice)│ │ │ │ │
│şi cultural în vederea dezvoltării durabile │ │ │ │ │
│a regiunii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Creşterea eficientei energetice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Utilizarea energiei din resurse regenerabile │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼──────────────┤
│Informarea publicului cu privire la impactul │ │ │ │ │
│proiectului asupra mediului │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───┴──────────────┘


    NOTA: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se aplică.

    Anexa 1G

    CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.
    Informaţii generale privind proiectul
    1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
    2. descrierea investiţiei:
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
    - scenarii propuse (minimum două);
    - scenariul recomandat de către elaborator;
    - avantajele scenariului recomandat;
    c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
    3. date tehnice ale investiţiei:
    a) zona şi amplasamentul;
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
    c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
    d) studii de teren:
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
    - alte studii de specialitate necesare, după caz;
    - evaluarea potenţialului resursei regenerabile (a disponibilităţii resursei respective) în amplasament, pe bază de măsurători;
    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
    f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
    - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În vederea evaluării Cererii de finanţare, Studiul de fezabilitate trebuie│
│să conţină aprecierea potenţialului resursei regenerabile în zona respectivă. │
│Câteva exemple sunt prezentate în continuare: │
│- pentru energia eoliană - măsurători ale vitezei vântului pe perioadă cât │
│mai mare şi folosind tehnicile moderne, astfel încât să se pună în evidenţă │
│viteza vântului, factorul de disponibilitate (capacity factor), umiditatea │
│relativă, │
│- pentru biomasă - evaluarea potenţialului biomasei din zonă (de exemplu, dacă│
│proiectul va fi implementat într-o zona forestieră din care se pot asigura │
│resurse pe termen lung, pre-contract sau angajament ferm pe termen lung etc.);│
│trebuie demonstrată disponibilitatea furnizorilor de a livra materia primă │
│producătorului de energie (pre-contract, declaraţii ale furnizorilor etc). │
│Trebuie luate în considerare şi costurile de procurare a acestor combustibili,│
│disponibilitatea lor sezonieră, puterea lor calorifica medie şi umiditatea, │
│pe diferite perioade ale anului. │
│- pentru geotermal - se vor indica cel puţin următoarele elemente: debit foraj│
│constatat pe baza de măsurări, temperatura la gura puţului, gradul de │
│mineralizare a apei şi procesele de tratare a acesteia, dacă exista reinjecţie│
│şi câtă energie se consumă cu acest proces (kWh/tona) │
│- microhidrocentrale - valoarea debitului mediu lunar de apa, indicare curbei │
│anuale de debit, căderea de apa, etc │
│- pentru tehnologiile solare în general valoarea radiaţiei solare, pe fiecare │
│lună a anului, bazată pe măsurători etc. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei (cu detalierea calendarului activităţilor)
    Costurile estimative ale investiţiei
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Analiza cost-beneficiu:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- Document de lucru nr. 4 (Working Document no. 4) -Orientări privind │
│metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu │
│http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf │
│- manual CE privind ACB │
│http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf │
│- Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 │
│privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente │
│investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a │
│devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat│
│în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;
    2. analiza opţiunilor*1);
-------------
    NOTĂ:
    *1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie)-dacă este cazul; se va preciza varianta selectată.

    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, termenul de recuperare a investiţiei
    În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală.
    Pentru autorităţile publice locale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară calcularea indicatorilor de performanţă se face în baza balanţei consolidate infrastructură/operator, acolo unde este cazul (gestiune delegată).
    Analiza financiară se bazează pe fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. În acest sens trebuie luate în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei.
    Se va indica şi fluxul de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiţiei.
    Rata de actualizare în cadrul analizei financiare trebuie să fie de 5% (rata reală recomandată de Comisie pentru analiza efectuată în preţuri constante.
    Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia. Pentru proiectele de energie, perioada de referinţă recomandată este între 15-25 de ani.
    În tabelul de mai jos sunt indicate duratele de viaţă care vor fi avute în vedere la elaborarea fluxului de numerar (în funcţie de tipul tehnologiei/resurse regenerabile):

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Eolian │20 ani │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Geotermal (pentru producerea │ │
│de energie termică) │15 ani │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Solar - Fotovoltaic │15 ani │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Solar - Termic │15 ani │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Biomasă (cazane) │15 ani, în funcţie de combustibil │
│ │ şi tipul de cazan │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Biomasă - centrale de cogenerare│20 ani │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Microhidrocentrale │25 ani │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


    Din motive de comparabilitate a proiectelor, preţul certificatului verde este de 40 euro.
    Valoarea reziduală se va stabili în funcţie de fluxul de numerar cumulat actualizat pentru perioada de viaţă a obiectivului de investiţii care depăşeşte perioada de referinţă avută în vedere.
    Se vor indica:
    -Termenul de recuperare a investiţiei (simple pay back period). În acest sens recomandăm formula:

                PIF+TR
      I(total)= Σ [V(i)-C(i)]
                i=PIF+1

    unde I(total) = investiţia totală efectuată în perioada de implementare
         V(i) = venit obţinut anual în perioada de operare
         C(i) = cheltuieli anuale efectuate în perioada de operare
         PIF= anul punerii în funcţiune a instalaţiei
         TR=termenul de recuperare

    Termenul de recuperare (TR) rezultă din ecuaţia de mai sus.
    - Valoarea actuală netă. Aceasta se obţine în general pe baza formulei:

               n CF(i) VR
        VAN = Σ ─────── + ─────── - I(o)
              i=1 (1+r)^i (1+r)^i


    Unde r=rata de actualizare (5%)
         I(o)= investiţia iniţială
         CF=fluxurile de numerar anuale [diferenţa V(i)-C(i)]
         VR=valoarea reziduală
         n=durata de viaţă a investiţiei

    -Rata internă de recuperare (RIR):
    Rata internă de recuperare (RIR) rezulta din ecuaţia de egalare a valorii nete actualizate (VAN) cu zero.

               n CF(i) VR
        VAN = Σ ───────── + ───────── - I(o)
              i=1 (1+RIR)^i (1+RIR)^i

    în care
            Io= investiţia iniţială
            CF=fluxurile de numerar anuale [diferenţa V(i)-C(i)]
            VR=valoarea reziduală
            n=durata de viaţă a investiţiei

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul autorităţilor publice locale/asociaţiilor de dezvoltare │
│intercomunitară care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, pentru a putea│
│primi finanţare din Fonduri Structurale, VANF trebuie să fie negativă, iar │
│RIRF mai mică decât rata de actualizare folosită pentru analiză (5%) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ: Indicatorii de performanţă se calculează la întregul cost al investiţiei (inclusiv finanţarea nerambursabilă).

    Viabilitatea financiară: analiza financiară va asigura verificarea viabilităţii financiare a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor POS CCE. Fluxul de numerar cumulat trebuie să fie pozitiv pentru întreaga perioadă analizată. Fluxurile de numerar trebuie să aibă în vedere costurile de investiţii, toate resursele financiare utilizate pentru implementarea şi operarea investiţiei (naţionale şi ale UE) şi veniturile nete. Valoarea reziduală nu se va lua în considerare.
    4. Analiza economică*) (obligatorie numai în cazul autorităţilor publice locale/ asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară pentru proiecte care depăşesc valoarea de 17 milioane lei costuri totale; facultativă în celelalte cazuri) inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
    Pentru analiza economică se va utiliza o rată de actualizare sociala de 5,5%, aşa cum este recomandată de Comisie pentru perioada 2007 - 2013 pentru ţările de coeziune.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│> Valoarea Economică Netă Actuală (VANE). Aceasta trebuie să fie pozitivă │
│pentru ca proiectul să fie necesar din punct de vedere economic; │
│> Rata Rentabilităţii Economice. Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu │
│rata de actualizare socială (5,5%); │
│> Raportul beneficii/costuri (B/C). Acesta trebuie să fie supraunitar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5. Analiza de senzitivitate;
    Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial al variaţiei acestor variabile asupra indicatorilor de performanţă financiară şi economică.
    Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate cazurile, sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă.
    Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori:
    -identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară (şi economică, după caz).
    -calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate (reprezintă modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat să ajungă sub un nivel minim de acceptabilitate.)
    6. Analiza de risc
    Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară (şi economică, după caz). Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori.
    Se vor identifica şi analiza: riscul de venit (riscul de a nu se respecta preţurile stabilite prin contractul de achiziţionare sau orice alt angajament care conduce la vânzarea energiei la un preţ stabilit), riscul de finalizare (riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice), riscul de operare (care include riscul tehnologic; este acela în care proiectul nu se ridică la nivelul corespunzător fluxului de venituri şi cheltuieli fie prin nerespectarea producţiei de energie calculate în proiect, fie din cauza costurilor operării şi mentenanţei care depăşesc previziunile de buget)
    Sursele de finanţare a investiţiei
    Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
    din care:
    - construcţii-montaj (C+M);
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    - anul I;
    - anul II
    3. durata de realizare (luni);
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
    Avize şi acorduri de principiu
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
    2. certificatul de urbanism;
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
    4. acordul de mediu;
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
    2. plan general (1: 2000 - 1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! Copia SF care însoţeşte CRF depusă la OIE este obligatoriu să fie │
│însoţită de copii semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare │
│(ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexa 1H

    DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
    (pe baza Anexei nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    _____________________________________________________________________
    Adresa sediului social
    _____________________________________________________________________
    Cod unic de înregistrare
    _____________________________________________________________________
    Numele şi funcţia
    _____________________________________________________________________
    (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

    |_| Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004.
    |_| Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
    |_| Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
----------
    *1) Datele trebuie calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
│Numărul mediu anual│Cifra de afaceri anuală netă│Active totale │
│de salariaţi │(mii lei/mii euro) │(mii lei/mii euro)│
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
└───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

-----------
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

    Important:
    Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv întreprindere mică, mijlocie sau mare):
    |_| Nu
    |_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

    Semnătura ______________________________________________________________
    (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii...........................
    Semnătura.................................


    Anexa nr. 2 LA LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare

                                CALCULUL
             pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┐
│Perioada de referinţă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │Numărul │Cifra de afaceri│Total │
│ │mediu anual │anuală netă │active │
│ │de salariaţi│(mii lei/ │(mii lei/│
│ │ │mii euro) │mii euro)│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│1. Datele*1) întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau din situaţiile │ │ │ │
│financiare anuale consolidate (se vor │ │ │ │
│introduce datele din tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│2. Datele cumulate*1) în mod │ │ │ │
│proporţional ale tuturor întreprin- │ │ │ │
│derilor partenere, dacă este cazul │ │ │ │
│(se vor introduce datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă nu au fost deja incluse│ │ │ │
│prin consolidare la pct. 1 din acest │ │ │ │
│tabel (se vor introduce datele din │ │ │ │
│tabelul B2 din secţiunea B) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘

----------
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004.

                           FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    _____________________________________________________________________
    Adresa sediului social
    _____________________________________________________________________
    Codul unic de înregistrare
    _____________________________________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia
    _____________________________________________________________________
    preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┤
│ │Numărul │Cifra de afaceri│Active │
│ │mediu anual │anuală netă │totale │
│ │de salariaţi│(mii lei/ │(mii lei/│
│ │ │mii euro) │mii euro)│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘

-------------

    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

    Tabelul de parteneriat - A.2

┌─────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐
│Procent │Numărul │Cifra de afaceri│Active │
│ │mediu anual │anuală netă │totale *5)│
│ │de salariaţi│(mii lei/ │(mii lei/ │
│ │ │mii euro) │ mii euro)│
├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│Valoare rezultată în urma aplicării │ │ │ │
│celui mai mare procent la datele │ │ │ │
│introduse în tabelul de la │ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘


    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
    *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
    *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
    Secţiunea A
    Întreprinderi partenere
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │
├──────────────┬────────┬────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Numele sau │Adresa │Cod unic│Numele şi │Numărul │Cifra de │Active │
│denumirea │sediului│de înre-│prenumele │mediu │afaceri │totale │
│întreprinderii│social │gistrare│preşedintelui │anual │anuală │(mii lei/ │
│ │ │ │consiliului de│de │netă (mii│mii euro) │
│ │ │ │administraţie,│salariaţi│lei/mii │ │
│ │ │ │director │ │euro) │ │
│ │ │ │general sau │ │ │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ A. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ B. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ C. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ D. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ E. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ F. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ G. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ H. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Secţiunea B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    - Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    - Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).
----------
    *6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Numărul mediu anual│Cifra de afaceri│Active totale *7)│
│ │ de salariaţi │anuală netă │(mii lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├───────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────┘


    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
├─────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────┤
│Întreprinderea legată│Adresa │Cod unic de │Numele şi prenumele │
│(denumire/date de │sediului social│înregistrare│preşedintelui consi- │
│identificare) │ │ │liului de administraţie, │
│ │ │ │director general sau │
│ │ │ │echivalent │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ A. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ B. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ C. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ D. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ E. │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌───────────────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Întreprinderea numărul: │Numărul │Cifra de afaceri│Active totale │
│ │mediu anual │anuală netă (mii│(mii lei/ │
│ │de salariaţi│lei/mii euro) │mii euro) │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 1. *) │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 2. *) │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 3. *) │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 4. *) │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 5. *) │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┘

-----------
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

    NOTĂ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr.......... din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii

    Denumirea întreprinderii
    _____________________________________________________________________
    Adresa sediului social
    _____________________________________________________________________
    Codul unic de înregistrare
    _____________________________________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie,
    directorului general sau echivalent
    _____________________________________________________________________

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┤
│ │Numărul │Cifra de afaceri│Active │
│ │mediu anual │anuală netă │totale │
│ │de salariaţi│(mii lei/ │(mii lei/│
│ │ │mii euro) │mii euro)│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘


    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Anexa 2

    SECTOARE NEELIGIBILE - CODURI CAEN

┌───────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Baza legală │ Sectoare (Codurile │ Observaţii │
│de excludere │ CAEN Rev 2) neeligibile │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Regulamentul (CE) │Producţia primară a produ- │ │
│nr.1628/2006 pentru│selor agricole, procesarea şi│ │
│aplicarea art. 87 │marketingul produselor │ │
│şi 88 din Tratat │agricole, inclusiv a celor │ │
│privind ajutorul │care imită sau substituie │ │
│naţional regional │laptele sau produsele │ │
│pentru investiţii │din lapte │Societăţile comerciale care │
│şi Schema de │ │desfăşoară activităţi │
│ajutor de stat │Secţiunea A - Agricultură, │aferente codurilor CAEN │
│regional pentru │silvicultură şi pescuit │menţionate în coloana │
│valorificarea │ │"Sectoare (Codurile CAEN │
│resurselor │Fabricarea băuturilor │Rev 2) neeligibile" nu │
│regenerabile de │Cod CAEN 1101 Distilarea, │sunt eligibile dacă solicită│
│energie aprobată │rafinarea şi mixarea │finanţare pentru aceste │
│prin HG nr. │băuturilor alcoolice │activităţi. │
│750/2008 │Cod CAEN 1102 Fabricarea │ │
│ │vinurilor din struguri │Totuşi, aceste întreprinderi│
│ │Cod CAEN 1103 Fabricarea │pot fi finanţate dacă: │
│ │cidrului şi a altor vinuri │-nu se solicită finanţare │
│ │din fructe │pentru activităţile aferente│
│ │Cod CAEN 1104 Fabricarea │codurilor CAEN menţionate │
│ │altor băuturi nedistilate, │în col. 2, │
│ │obţinute prin fermentare │-proiectul vizează exclusiv │
│ │Cod CAEN 1106 Fabricarea │introducerea în SEN a │
│ │malţului │energiei produse, │
│ ├─────────────────────────────┤-nu se sprijină în │
│ │Procesarea şi marketingul │nici un fel activitatea │
│ │produselor agricole, inclusiv│exclusă, inclusiv în │
│ │a celor care imită sau │ceea ce priveşte utilizarea │
│ │substituie laptele sau │energiei pentru consum │
│ │produsele din lapte │propriu. │
│ │ │ │
│ │Industria alimentara │În cazul în care materia │
│ │Cod CAEN 101: Producţia, │prima utilizată pentru │
│ │prelucrarea şi conservarea │producerea energiei din RRE │
│ │cărnii şi a produselor din │este biocombustibilul sau │
│ │carne; │biomasa, materia primă │
│ │Cod CAEN 102 Prelucrarea şi │trebuie să fie achiziţionata│
│ │conservarea peştelui, crus- │de la terţi. │
│ │taceelor şi moluştelor │ │
│ │Cod CAEN 103: Prelucrarea şi │ │
│ │conservarea fructelor şi │ │
│ │legumelor; │ │
│ │Cod CAEN 104: Fabricarea │ │
│ │uleiurilor şi a grăsimilor │ │
│ │vegetale şi animale │ │
│ │Cod CAEN 105: Fabricarea │ │
│ │produselor lactate │ │
│ │Cod CAEN 106: Fabricarea │ │
│ │produselor de morărit, a │ │
│ │amidonului şi a produselor │ │
│ │din amidon │ │
│ │Cod CAEN 107: Fabricarea │ │
│ │produselor de brutărie şi │ │
│ │a produselor făinoase │ │
│ │Cod CAEN 108: Fabricarea │ │
│ │altor produse alimentare │ │
│ │Cod CAEN 109: Fabricarea │ │
│ │preparatelor pentru hrana │ │
│ │animalelor │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Industria carboniferă │ │
│ │Cod CAEN 051: Extracţia │ │
│ │cărbunelui superior │ │
│ │Cod CAEN 052: Extracţia │ │
│ │cărbunelui inferior │ │
│ │Cod CAEN 0892: Extracţia │ │
│ │turbei │ │
│ │Cod CAEN 191 -Fabricarea │ │
│ │produselor de cocserie │ │
│ ├─────────────────────────────┤ │
│ │Industria siderurgică │ │
│ │Cod CAEN 241: Producţia de │ │
│ │metale feroase sub forme │ │
│ │primare şi de feroaliaje │ │
│ │Cod CAEN 242: Producţia de │ │
│ │tuburi, ţevi, profile tubu- │ │
│ │lare şi accesorii pentru │ │
│ │acestea din otel │ │
│ │Cod CAEN 243: Fabricarea │ │
│ │altor produse prin prelu- │ │
│ │crarea primara a otelului │ │
│ │Cod CAEN 2451: Turnarea │ │
│ │fontei │ │
│ │Cod CAEN 2452: Turnarea │ │
│ │otelului │ │
│ │Cod CAEN 2591: Fabricarea │ │
│ │de recipienţi, containere │ │
│ │şi alte produse similare │ │
│ │din oţel │ │
│ ├─────────────────────────────┤ │
│ │Sectorul construcţiei de nave│ │
│ │Cod CAEN 301: Construcţia de │ │
│ │nave şi bărci │ │
│ ├─────────────────────────────┤ │
│ │Sectorul fibrelor sintetice │ │
│ │Cod CAEN 206: Fabricare │ │
│ │fibrelor sintetice şi │ │
│ │artificiale │ │
│ ├─────────────────────────────┤ │
│ │Fabricarea produselor din │ │
│ │tutun │ │
│ │Cod CAEN 120: Fabricarea │ │
│ │produselor din tutun*) │ │
│ │Fabricarea armamentului şi │ │
│ │muniţiei │ │
│ │Cod CAEN 254 │ │
│ │Fabricarea vehiculelor │ │
│ │militare de luptă │ │
│ │Cod CAEN 304 │ │
│ │Construcţii │ │
│ │Cod CAEN 411: Dezvoltare │ │
│ │(promovare) imobiliara │ │
└───────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┘

-----------
    *) În conformitate cu definiţia procesării produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale, cuprinsă la capitolul "Glosar de termeni", sunt excluse numai activităţile care au ca finalitate producerea de "Tutun brut sau nefabricat; deşeuri de tutun" - Cap 24-24.01 din Anexa 1 la Tratatul C.E. Consolidat.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│NOTĂ : │
│-Pentru a putea solicita cofinanţare din Fonduri Structurale în cadrul acestui│
│DMI, întreprinderile solicitante vor trebui să fie înregistrate cu noile │
│coduri CAEN valabile de la 1.01.2008. Se va lua în considerare codul CAEN al │
│activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze Fonduri │
│Structurale în cadrul DMI 2 (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul │
│activităţii principale a societăţii). │
│-Toate întreprinderile trebuie să aibă înscrisă în Statutul societăţii │
│activitatea privind producerea de energie electrică/termică (corespunzătoare │
│Diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze,│
│apa calda şi aer condiţionat"din codurile CAEN); aceasta se va dovedi prin │
│certificatul constatator de la Registrul Comerţului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexa 3

    LISTELE CHELTUIELILOR ELIGIBILE

    Anexa 3A

    LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE ÎN CADRUL OPERAŢIUNII PENTRU BENEFICIARI AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE SAU ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ PROPRIE ŞI PENTRU ACTIVITĂŢI ELIGIBILE CARE NU INTRĂ SUB INCIDENŢA AJUTORULUI DE STAT

    1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren şi alte cheltuieli pentru obţinerea de teren precum exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol şi alte cheltuieli de aceeaşi natură (conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, art. 6, alin. (1)).
    2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
    (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări materiale rezultate; devieri reţele de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc.
    3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului
    a) Lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;
    b) Refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum:
    plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.
    4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
    (precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi).
    5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
    a) Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului)
    b) Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri şi autorizaţii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale legate de obiectivul investiţiei precum avizul de racordare la sistem, autorizaţia de înfiinţare emisă de ANRE etc.).
    c) Proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performanţă energetică a clădirii, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului investiţiei conform proiectului - documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc - precum şi după caz expertiza tehnică şi audit energetic pentru intervenţii la construcţii existente sau începute şi neterminate cu condiţia ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii).
    d) Organizarea procedurilor de achiziţie (cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; cheltuieli în legătură cu procedurile de achiziţie publică privind anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc.).
    e) Consultanţă (Servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare; Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie).
    f) Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (Asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; Asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi desemnaţi de autoritatea contractantă).
    6. Cheltuieli pentru investiţia de bază - se cuprind cheltuielile aferente:
    a) pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; consolidări, modernizări, reparaţii clădiri; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);
    b) pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    c) pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    d) pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    e) pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăşurate pe obiecte de construcţie
    f) cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate)
    7. Organizare de şantier - se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
    - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.
    - Cheltuieli conexe organizării de şantier (obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.).
    8. Cheltuieli pentru plata cotelor legale: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.
    9. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste (diminuate cu veniturile obţinute din efectuarea acestora).
    10. Cheltuieli pentru informare şi publicitate conform obligaţiei stabilite prin contractul de finanţare.
    11. Cheltuieli pentru auditul proiectului atunci când acesta este solicitat prin Contractul de finanţare.
    12. Cheltuieli aferente managementului de proiect precum: cheltuielile cu personalul pentru echipa de management, transport, birotică.
    Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
    Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt eligibile.
    Cheltuielile de racordare la reţeaua de transport/distribuţie în vederea evacuării energiei sunt eligibile numai în măsura în care se referă la constituirea de active imobilizate proprii.
    Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi se determină sub forma costurilor directe.
    Cheltuielile privind organizarea de şantier se determină direct, pe bază de documente justificative. Nu se admit determinări pro rata sau cote forfetare.

    Anexa 3B

    LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE ÎN CADRUL OPERAŢIUNII, PENTRU BENEFICIARI ŞI ACTIVITĂŢI CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA AJUTORULUI DE STAT

    1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, art. 6, alin. (1)).
    2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări materiale rezultate; devieri reţele de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc.
    3. Cheltuieli pentru investiţia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială aşa cum este definită prin Schema de ajutor de stat.
    Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
    a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);
    b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;
    c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie.
    e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).
    În cazul întreprinderilor mari aşa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
    Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
    Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt eligibile.
    Cheltuielile de racordare la reţeaua de transport/distribuţie sub formă de teren, construcţii, echipamente şi instalaţii, efectuate în vederea evacuării energiei, sunt eligibile numai în măsura în care se referă la constituirea de active imobilizate proprii.
    Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.
    Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a. să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
    b. să fie considerate active amortizabile;
    c. să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
    d. să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
    Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

    Anexa 4

    Determinarea mărimii finanţării din fonduri publice a proiectelor propuse de autorităţile publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat

    a. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI

    Determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice (FS şi bugetul de stat) a proiectelor de investiţii pentru aceşti solicitanţi se face în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

    În cadrul POS CCE, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" pentru activităţile eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat efectuate de către beneficiari autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie, determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice se face în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1-5 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Aplicarea principiului privind finanţarea "deficitului financiar" pentru "proiecte generatoare de venituri" este în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice care defineşte "producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat" şi "iluminatul public" drept serviciu de utilitate publică.
    Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice au obligaţia de a conduce o evidenţă distinctă pentru obiectivele cofinanţate din fonduri structurale şi de a preciza distinct veniturile şi costurile anuale rezultate din utilizarea în comun a anumitor active pentru mai multe activităţi, făcând posibilă individualizarea veniturilor obţinute ca urmare a respectivelor investiţii.
    Art. 55(2) precizează cadrul de finanţare pentru proiectele generatoare de venituri: cheltuielile eligibile nu trebuie să depăşească valoarea actualizată (reală) a costului investiţiei din care se deduce valoarea actualizată (reală) a venitului net rezultat ca urmare a operării investiţiei pe o perioadă de referinţă dată.
    Această formulare mai este cunoscută şi sub denumirea de finanţare a deficitului (funding-gap). Paşii ce trebuie urmaţi pentru a determina subvenţia UE, în conformitate cu art. 55, sunt indicaţi în "Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Costuri - Beneficii", disponibil pe web site-ul DG Regio: www.ec.europa.eu/regional_policy

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAŞI PENTRU DETERMINAREA SUBVENŢIEI UE │
│ PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013 │
│ Pasul 1. Găsirea ratei diferenţelor de finanţare (R): │
│ R = Max EE/CIA │
│ unde: │
│ Max EE reprezintă cheltuielile eligibile maxime= CIA-VNA (articolul 55.2)) │
│ CIA reprezintă costul de investiţii actualizat. │
│ │
│ VNA reprezintă venitul net actualizat =venituri actualizate-costuri de │
│ exploatare actualizate + valoarea reziduală actualizată. │
│ │
│ Pasul 2. Găsirea "valorii de decizie" (VD), adică "valoarea la care se │
│ aplică rata de cofinanţare pentru axa prioritară"(articolul 41 alineatul (2):│
│ │
│ VD = CE*R │
│ unde: │
│ CE reprezintă cheltuielile eligibile. │
│ Pasul 3. Găsirea subvenţiei UE (maxime): │
│ │
│ subvenţia UE=VD*Max CRpa │
│ unde: │
│ Max CRpa reprezintă rata maximă de cofinanţare stabilită pentru axa │
│ prioritară în Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional │
│ (articolul 53 alineatul (6). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă:
    1) Pentru cazul VNA < 0 rezultă Max EE = CIA şi se verifică obligatoriu sustenabilitatea financiară a proiectului în perioada de operare.

    Analiza financiară pe baza căreia se determină rata de cofinanţare are în vedere metoda fluxului net de numerar actualizat.
    În vederea realizării analizei financiare se vor avea în vedere următoarele consideraţii şi ipoteze simplificatoare:
    (1) Analiza financiară şi respectiv metoda fluxului de numerar actualizat stă la baza determinării deficitului de finanţare.
    (2) Metoda fluxului de numerar actualizat reflectă profitabilitatea financiară a investiţiei, respectiv abilitatea proiectului de a genera resurse financiare suplimentare (în speţă profit) faţă de cele investite, independent de modul în care este proiectul finanţat.
    (3) Metoda ia în consideraţie numai veniturile obţinute din plăţile directe de la utilizatori (revenue cash în - flows directly paid by users) cum ar fi: tarife, taxe, rente, etc. şi nu ia în considerare alte fluxuri financiare, care pot fi folosite în analiza economică.
    Economiile realizate la costurile de exploatare ca urmare a implementării proiectului sunt reflectate în fluxurile de numerar prin metoda incrementală.
    (4) Sunt utilizate valorile actualizate pentru costul investiţional şi venitul net. Factorul de actualizare recomandat este 5%, iar perioada de referinţă pentru proiectele care utilizează resurse regenerabile sunt date în tabelul privind duratele de viaţă orientative din Anexa 1G (Analiza Cost - Beneficiu). În cazul folosirii ratei de actualizare în termeni reali fluxul de numerar cumulat se va determina în preţuri constante.
    (5) Valoarea reziduală se va stabili în funcţie de fluxul de numerar cumulat actualizat pentru perioada de viaţă a obiectivului de investiţii care depăşeşte perioada de referinţă avută în vedere.
    (6) În calculul privind rata de finanţare, AM trebuie să ia în considerare asigurarea profitului sperat pentru categoria de investiţii din care face parte proiectul, respectarea principiului "poluatorul trebuie să plătească" precum şi considerente legate de puterea de plată a utilizatorului în condiţiile concrete din Statul Membru.
    (7) În calculul veniturilor se va ţine seama de tarifele reglementate, acolo unde este cazul.
    Menţionăm că ipotezele simplificatoare sunt introduse din motive de asigurare a compatibilităţii proiectelor cu criteriile de evaluare şi pentru a facilita evaluarea comparată a proiectelor aferente unei operaţiuni.

    În tabelul de mai jos sunt redate principalele elemente de analiză financiară prin care se poate calcula cuantumul asistenţei nerambursabile (rata de finanţare) în cazul proiectelor generatoare de venituri.

    Notă: În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 art. 10 (1) cheltuielile eligibile care se vor finanţa se calculează de către Autoritatea de Management (OIE) pe baza datelor furnizate de către beneficiar. În acest sens este necesar ca beneficiarul să furnizeze toate datele şi informaţiile care să facă posibil calcularea corectă a ratei de cofinanţare din fonduri publice respectând indicaţiile cuprinse în această anexă.

    MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE (RATA DE FINANŢARE ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT)


┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Descriere │ IMPLEMENTARE │ OPERARE │
├──────────────────────┼──────────────────────┬──────┬──────┬───────┼─────┬─────┬───┬──────┤
│ANUL │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │...│ 15 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Valoarea totală a │CIT = CE + CNE │CIT(1)│CIT(2)│CIT(3) │ │ │ │ │
│proiectului (cost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţional total) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Costul eligibil │CE = Suma [CE(i)] │CE(1) │CE(2) │CE(3) │ │ │ │ │
│al investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Costul neeligibil │CNE = Suma [CNE(i)] │CNE(1)│CNE(2)│CNE(3) │ │ │ │ │
│al investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┴───────┴─────┴─────┴───┴──────┤
│Pro-rata cheltuielilor│PR = CE/CIT │ PR │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
│eligibile │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┬───────┬─────┬─────┬───┬──────┤
│Cheltuieli │C(i) │ │ │ │C(4) │C(5) │ │C(15) │
│operaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Cost operare/ │COM = sum[C(i)xF(i)] │ │ │ │ │ │ │ │
│mentenanţă actualizat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Venituri operaţionale │V(i) │ │ │ │V(4) │V(5) │ │V(15) │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Venituri operaţionale │VA = sum [V(i) x F(i)]│ │ │ │ │ │ │ │
│actualizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Valoarea reziduală │VR │ │ │ │ │ │ │VR(15)│
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Valoare reziduală │VRA │ │ │ │ │ │ │ │
│actualizată │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│Venituri nete anuale │VN(i) = V(i) - C(i) + │ │ │VN(4) │VN(5)│ │ │VN(15)│
│ │VR(i) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┴───────┴─────┴─────┴───┴──────┤
│Rata de actualizare │d = 5% │ d │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┬───────┬─────┬─────┬───┬──────┤
│Factorul de │F(i) = 1/(1+d)^i │ F(1) │ F(2) │ F(3) │ F(4)│ F(5)│ │ F(15)│
│actualizare anual │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┴───────┴─────┴─────┴───┴──────┤
│Costul de investiţii │CIA = sum[CIT(i)xF(i)]│ CIA │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
│actualizat │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────┤
│Venit (operaţional) │VNA = sum[VN(i)xF(i)] │ VNA │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
│net actualizat │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────┤
│Cheltuieli eligibile │Max EE = CIA - VNA │Max EE│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
│maxime ce pot fi │ │ │ │
│finanţate │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────┤
│Rata de finanţare │R = Max EE/CIA │ R │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────┤
│Valoarea asistenţei │G(EU)= CE x CR(pa) x R│ DA │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│
│nerambursabile │ │ │ │
│(subvenţia UE) │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────┘


    Datele analizei financiare pot fi sintetizate conform formularului prevăzut în Anexa nr. XXI din Regulamentul Comisiei CE nr. 1828/2006.

┌───┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│ │ Principalele elemente şi parametri │Valoarea fără│ Valoarea cu │
│ │ │ reducere │reducere (valoarea│
│ │ │ │ prezentă netă) │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 1.│Perioada de referinţă (anii) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 2.│Rata reducerii financiare (%)*6) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 3.│Costul total al investiţiei (în euro, │ │ │
│ │fără reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 4.│Costul total al investiţiei (în euro, │ │ │
│ │cu reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 5.│Valoarea reziduală (în euro, fără │ │ │
│ │reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 6.│Valoarea reziduală (în euro, cu reducere)│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 7.│Veniturile (în euro, cu reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 8.│Cheltuieli de exploatare (în euro, cu │ │ │
│ │reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 9.│Venitul net = veniturile - cheltuielile │ │ │
│ │de exploatare + valoarea reziduală │ │ │
│ │(în euro, cu reducere) = (7) - (8) + (6) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│10.│Cheltuielile eligibile │ │ │
│ │(Articolul 55 (2)) = costurile de │ │ │
│ │investiţie - venitul net (în euro, cu │ │ │
│ │reducere) = (4) - (9) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│11.│Rata diferenţei de finanţare (%) - │ │ │
│ │(10)/(4) │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

--------------
    *6) Specificaţi dacă rata este reală sau nominală. Dacă analiza financiară se desfăşoară pe preţuri constante, se va folosi o rată de reducere financiară exprimată în termeni reali. Dacă analiza se face pe preţuri curente, se va folosi o rată de reducere în termeni nominali.

    Proiectul se poate afla în una din situaţiile de mai jos:
    A. Proiectul generează venituri şi acestea pot fi estimate cu obiectivitate.
    B. Proiectul nu generează venituri;
    C. Proiectul generează venituri dar acestea nu pot fi obiectiv estimate;
    D. Proiect major (în cazul prezentei cereri de proiecte nu se admit proiecte majore).

    A. Proiecte pentru care se pot determina veniturile generate în perioada de operare
    În cazul posibilităţii estimării cu acurateţe a veniturilor generate în perioada de operare, rata de finanţare din fonduri nerambursabile maximă aplicabilă proiectului respectiv se determină prin analiza financiară conform modelului expus.
    B. Proiecte care nu generează venituri
    În cazul proiectelor pentru care se poate determina cu precizie că nu generează venituri, analiza financiară trebuie să demonstreze acest lucru precum şi sustenabilitatea proiectului, respectiv modul în care investiţia va putea să opereze în perioada de referinţă.
    Fluxul de numerar utilizat pentru analiza financiară va trebui să demonstreze că veniturile anuale sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de operare anuale şi că nu există pericolul ca pe parcursul perioadei de referinţă să apară disfuncţii care să pună în pericol utilizarea investiţiei conform scopului iniţial.
    Prezumţiile pe care se bazează încadrarea proiectului ca nefiind generator de venituri precum şi înregistrarea oricăror venituri nete (neestimate iniţial) în perioada de implementare a investiţiei şi de operare vor fi monitorizate. Procedura de monitorizare este redată mai jos.
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 art. 10 (2) "în cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, beneficiarul are obligaţia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare şi plata".
    C. Proiecte pentru care nu se pot estima cu acurateţe veniturile nete generate în perioada de operare. În cazurile în care nu vor putea fi determinate cu acurateţe prin analiza ex-ante veniturile nete se poate proceda la monitorizarea proiectului şi deducerea veniturilor nete înregistrate pe parcursul perioadei de monitorizare.
    Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri.
    Aceasta se realizează în conformitate cu art. 55(3) şi (4) din Regulamentul Consiliului 1083/2006 care stipulează:
    Art. 55(3) "Când nu este obiectiv posibil să se estimeze venitul în avans, venitul generat în timpul primilor 5 ani de funcţionare a operaţiunii finanţate trebuie dedus din cheltuielile declarate Comisiei. Deducerea trebuie efectuată de Autoritatea de Certificare cel mai târziu la închiderea parţială sau finală a programului operaţional. Cererea de plată din balanţa finală trebuie corectată în consecinţă."
    În conformitate cu art. 55(4) rambursarea sumelor se face:
    a) când există discrepanţe între veniturile estimate şi cele verificate;
    b) atunci când sunt generate venituri care nu au putut fi estimate.

    < NOTĂ: noţiunea de venit trebuie înţeleasă în termenii de venit net >

    I. Organizarea sistemului de monitorizare
    Având în vedere obligaţiile ce îi revin conform art. 55, AM trebuie să stabilească un sistem de monitorizare în cazul operaţiunilor finanţate din FS pentru care există suficiente motive să se aprecieze că vor exista discrepanţe între veniturile estimate şi cele efectiv realizate. Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri prezintă particularităţi care se determină de la caz la caz. Sistemul de monitorizare va fi descris într-o anexă separată la contractul de finanţare. Durata monitorizării este de la data semnării contractului inclusiv 5 ani de operare a obiectivului cofinanţat.
    Sistemul de monitorizare poate avea în vedere:
    1) Schimbarea metodologiei de reglementare a tarifelor faţă de cel de referinţă.
    2) Creşterea capacităţii obiectivelor faţă de nivelele prognozate.
    3) Reducerea cheltuielilor de mentenanţă şi operare peste nivelele iniţiale prognozate.
    Sistemul de monitorizare va cuprinde două elemente:
    - cerinţe contractuale faţă de Beneficiar de a raporta anual veniturile realizate datorită proiectului;
    - organizarea în cadrul AM/OIE a resurselor şi procedurilor necesare pentru a procesa aceste raportări şi a face rambursările către CE.
    II. Modalitatea de calcul şi modul de rambursare a sumelor determinate prin sistemul de monitorizare
    O primă distincţie se impune între proiectele care au rata de finanţare bazată pe o estimare ex-ante a veniturilor şi proiectele pentru care nu s-au putut estima aceste venituri.
    Pentru proiectele din prima categorie, rambursarea se stabileşte ca diferenţă între grantul calculat ex-ante şi cel calculat la momentul închiderii monitorizării. Atunci când nu toate costurile investiţionale sunt eligibile se va ţine cont de rata cheltuielilor eligibile.

    Anexa 5

    OPIS AL DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Nr │ Document │Pagina│
│crt│ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 1.│Cererea de finanţare (original şi două copii) şi CD cu aceleaşi │ │
│ │informaţii din Cererea de finanţare. (scanate în format pdf) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2.│Declaraţie de eligibilitate a solicitantului (în original, conform │ │
│ │modelului din Anexa 1A) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3.│Bilanţul contabil depus şi înregistrat la Direcţia Generală a │ │
│ │Finanţelor Publice inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele │ │
│ │informative pentru exerciţiul financiar precedent, în fotocopie │ │
│ │certificată sau │ │
│ │ │ │
│ │Scrisoare de garanţie bancară (în original) pentru 50% din │ │
│ │valoarea cheltuielilor eligibile (în cazul întreprinderilor │ │
│ │nou înfiinţate care nu pot prezenta situaţia financiară aferentă │ │
│ │exerciţiului financiar anterior) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4.│Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în │ │
│ │original) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5.│Declaraţia de angajament (în original, conform modelului din │ │
│ │Anexa 1D) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6.│Hotărârea organelor statutare ale societăţii/Hotărârea Consiliului │ │
│ │Local, Judeţean/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de │ │
│ │aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului │ │
│ │prezentat pentru finanţare (în original) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7.│Certificatul de urbanism (art. 7 din Legea nr. 50/91) eliberat de │ │
│ │autorităţile administraţiei locale sau autorizaţie de construire │ │
│ │(copie) - dacă este cazul │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8.│Acord de mediu eliberat de Agenţia Naţională pentru Protecţia │ │
│ │Mediului sau de către autorităţile publice regionale sau judeţene │ │
│ │pentru protecţia mediului şi studiul de evaluare a impactului │ │
│ │asupra mediului (în cazul proiectelor pentru care se solicită acest│ │
│ │studiu, conform HG 1213/2006)-copie │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9.│-Acte care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau │ │
│ │utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt │ │
│ │amplasate/se vor amplasa capacităţile energetice, valabile │ │
│ │cel puţin încă 15 ani la data depunerii cererii de finanţare │ │
│ │şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie); │ │
│ │-Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de │ │
│ │proprietate asupra capacităţilor energetice (copie, dacă este │ │
│ │cazul) În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă │ │
│ │dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a │ │
│ │executa lucrări de construcţie, se va anexa, o declaraţie │ │
│ │autentificată a proprietarului terenului (în original) care atestă │ │
│ │acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin │ │
│ │proiect asupra terenului. │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│10.│Documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a implementa │ │
│ │proiectul │ │
│ │CV -urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic │ │
│ │principal şi expertul economic principal etc.) implicate în │ │
│ │managementul implementării proiectului (conform modelului din │ │
│ │Anexa 1E, în baza HG 1021/2004) şi fişele de post dacă aceste │ │
│ │poziţii sunt ocupate/fişele de post ale acestor persoane şi │ │
│ │cerinţele solicitantului privind experienţa acestora dacă aceste │ │
│ │poziţii nu sunt ocupate; │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│11.│Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform Anexa │ │
│ │1F)- în original │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│12.│Studiu de fezabilitate (SF) -(elaborat conform modelului din │ │
│ │Anexa 1G) -copie şi hotărârea organelor statutare ale societăţii/ │ │
│ │Hotărârea Consiliului Local, Judeţean/Asociaţiei de Dezvoltare │ │
│ │Intercomunitară de aprobare a studiului de fezabilitate │ │
│ │În cazul autorităţilor publice locale/asociaţiilor de dezvoltare │ │
│ │intercomunitară, SF trebuie să fie realizat în conformitate cu │ │
│ │prevederile HG 28/2008. │ │
│ │SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an │ │
│ │înaintea datei de depunere a cererii de finanţare. │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│13.│Aviz tehnic de racordare (în cazul în care operatorul se racordează│ │
│ │la reţea) conform HG. 90/2008 Regulamentului privind racordarea │ │
│ │utilizatorilor la reţelele electrice de interes public -copie │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│14.│Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberate de │ │
│ │Administraţia Finanţelor Publice, în original, pentru sediul social│ │
│ │şi toate punctele de lucru care au CIF şi sunt menţionate în │ │
│ │certificatul constatator │ │
│ │Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia │ │
│ │de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi │ │
│ │toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│15.│Cazierul fiscal al solicitantului (în original) │ │
│ │(Ordonanţa nr. 75 din 30 august 2001) eliberat de Ministerul │ │
│ │Economiei şi Finanţelor la nivel central şi la nivelul direcţiilor │ │
│ │generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului │ │
│ │Bucureşti (după caz, în funcţie de tipul de solicitant) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│16.│Certificatul constatator în original emis de Oficiul Registrului │ │
│ │Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul │ │
│ │cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare, │ │
│ │care să menţioneze obligatoriu : datele de identificare, codul unic│ │
│ │de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul │ │
│ │de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, │ │
│ │situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele │ │
│ │de lucru │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│17.│Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria │ │
│ │întreprinderilor mici şi mijlocii (numai pentru solicitanţii │ │
│ │întreprinderi mici şi mijlocii; în original conform modelului din │ │
│ │Anexa 1H)*7) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│18.│Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat │ │
│ │(Anexa 1B) în original (numai pentru solicitanţii întreprinderi) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│19.│Actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere │ │
│ │în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, hotărârea judecătorească │ │
│ │de dobândire a personalităţii juridice (copie) numai pentru │ │
│ │solicitanţii asociaţii de dezvoltare intercomunitară. │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│20.│Autorizaţia de construire, dacă există │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

------------
    *7) Solicitanţii care nu completează această Declaraţie vor fi automat încadraţi în categoria întreprinderilor mari.

    Anexa 6

    LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

    DATE DE IDENTIFICARE

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr de înregistrare OIE/ │ │
│Cod SMIS: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Program Operaţional │Creşterea Competitivităţii Economice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Axa prioritară │Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii │
│ │furnizării, în contextul combaterii schimbărilor │
│ │climatice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul major │Valorificarea resurselor regenerabile de energie │
│de intervenţie │pentru producerea energiei verzi │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea: │Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi │
│ │realizarea de noi capacităţi de producere │
│ │a energiei electrice şi termice, prin valorifi- │
│ │carea resurselor energetice regenerabile: │
│ │a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în │
│ │unităţi cu putere instalată mai mică sau egală │
│ │cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, │
│ │a resurselor geotermale şi a altor resurse │
│ │regenerabile de energie │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘


    LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE Da Nu

    CRITERII ELIMINATORII
    1. Coletul a fost transmis prin modalitatea precizată în Ghidul Solicitantului/cererea de propuneri de proiecte (poşta recomandată cu confirmare de primire, curier, sau depus personal)?
    2. Cererea de finanţare a fost depusă prin colet sigilat, în conformitate cu cerinţele din cererea de propuneri de proiecte?
    3. Coletul conţine dosarul original, cu cererea de finanţare în original semnată şi ştampilată conform cerinţelor din cererea de propuneri de proiecte?
    4. Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de propuneri de proiecte?
    5. Dosarul nu prezintă ştersături sau modificări ale conţinutului?
    6. Cererea de finanţare este conformă cu modelul prezentat în cererea de propuneri de proiecte?
    7. Cererea de finanţare este singura depusă de solicitant pentru această cerere de propuneri de proiecte?

    CRITERII NEELIMINATORII*8)
----------
    *8) Nu conduc la respingerea automată a CRF.

    8. Coletul conţine cele două copii ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE 1 şi dosarul COPIE 2?
    9. Copiile dosarului CRF sunt identice cu dosarul original?
    10. Dosarul original conţine Opisul, conform modelului din Anexa 5?
    11. Coletul cuprinde şi varianta Cererii de finanţare pe CD?
    12. Informaţiile incluse pe CD sunt aceleaşi cu cele din cererea de finanţare?
    13. Dosarul este numerotat conform instrucţiunilor precizate în Ghidul Solicitantului?
    14. Numărul total de pagini menţionat pe coperta dosarului în original (N = ...) coincide cu existent în dosar şi cu cel precizat pe colet?
    15. Cererea de finanţare are toate rubricile completate?
    16. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul constatator de la Registrul Comerţului, în original, emis cu cel mult 30 zile înaintea depunerii cererii de finanţare (numai în cazul solicitanţilor întreprinderi)?
    17. Cererea de finanţare este însoţită de documente statutare: actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice (copie; numai în cazul solicitanţilor asociaţii de dezvoltare intercomunitară)?
    18. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia de eligibilitate (în original, semnată şi ştampilată conform modelului din Anexa 1A)?
    19. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (conform Anexa 1B) în original (numai pentru solicitanţi întreprinderi)?
    20. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind încadrarea întreprinderii, în original, conform modelului din Anexa 1H (numai pentru solicitanţii întreprinderi mici şi mijlocii)?
    21. Bilanţul contabil depus şi înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative pentru exerciţiul financiar precedent, în fotocopie certificată (copie)?

    LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE Da Nu
    22. Cererea de finanţare este însoţită de scrisoarea de garanţie bancara (în original) pentru 50% din valoarea cheltuielilor eligibile (în cazul întreprinderilor nou înfiinţate care nu pot prezenta situaţia financiară pe exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare)?
    23. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de atestare fiscală valid, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice pentru toate sediile societăţii (în original, pentru toţi solicitanţii )?
    24. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru toate sediile societăţii (în original, numai pentru solicitanţi întreprinderi)?
    25. Cererea de finanţare este însoţită de Cazierul fiscal al solicitantului (în original, după caz, în funcţie de tipul de Solicitant)?
    26. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia de angajament, în original (conform Anexei 1D)?
    27. Cererea de finanţare este însoţită de Hotărârea organelor statutare (AGA/CA/Consiliului Local sau Judeţean/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară), după caz, pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului (original)?
    28. Cererea de finanţare este însoţită de Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original)?
    29. Cererea de finanţare este însoţită de acordul de mediu (copie)? Cererea de finanţare este însoţită de Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (copie), în cazul în care acesta a fost necesar, conform Hotărârii Guvernului nr. 1213/2006?
    30. Cererea de finanţare este însoţită, după caz, de actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile energetice, valabile cel puţin încă 15 ani la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia; actele de proprietate/concesiune asupra clădirilor, acte de proprietate asupra capacităţilor energetice, dacă este cazul (copie)?
    31. Cererea de finanţare este însoţită de CV-urile persoanelor implicate în managementul aferent implementării proiectului (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 şi Anexei 1E) /fişele de post ale acestor persoane şi cerinţele solicitantului privind experienţa acestora?
    32. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de urbanism (copie)?
    33. Cererea de finanţare este însoţită de Autorizaţia de construire (copie), dacă există?
    34. Cererea de finanţare este însoţită de SF (întocmit conform prevederilor din OPIS şi în termenul precizat în OPIS, copie) şi de hotărârea organelor statutare ale societăţii/Consiliului Local sau Judeţean/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară(copie)?
    35. Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu, în original (Anexa 1F)?
    36. Cererea de finanţare este însoţită de avizul tehnic de racordare, în cazul în cazul sistemelor care se vor racorda la reţelele de interes public de transport/distribuţie (copie)?

    Nota:
    Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie, conform listei de mai sus. Toate documentele vor trebui să fie ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.

    Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile prezentate în lista de mai sus, cu excepţia criteriului nr. 33.

    Nume Evaluator_______________ Data______________
    Semnătura


    Anexa 7

    GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI

    DATE DE IDENTIFICARE

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr de înregistrare OIE/ │ │
│Cod SMIS: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Program Operaţional │Creşterea Competitivităţii Economice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Axa prioritară │Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii │
│ │furnizării, în contextul combaterii schimbărilor │
│ │climatice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul major │Valorificarea resurselor regenerabile de energie │
│de intervenţie │pentru producerea energiei verzi │
├────────────────────────────┤ │
│Operaţiunea: │Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi │
│ │realizarea de noi capacităţi de producere a │
│ │energiei electrice şi termice, prin valorificarea│
│ │resurselor energetice regenerabile: a biomasei, │
│ │a resurselor hidroenergetice (în unităţi │
│ │cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), │
│ │solare, eoliene, a biocombustibilului, a resur- │
│ │selor geotermale şi a altor resurse regenerabile │
│ │de energie │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Criterii de eligibilitate a solicitantului de tip autoritate │DA│NU│OBSERVAŢII│
│publică care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│1. Solicitantul este autoritate publică locala sau asociaţie │ │ │ │
│de dezvoltare intercomunitară, înregistrată în România │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│2. Solicitantul nu se află în stare de insolvenţă, conform │ │ │ │
│prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│3. Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata │ │ │ │
│taxelor şi altor contribuţii la bugetele componente ale │ │ │ │
│bugetului general consolidat, conform legislaţiei naţionale │ │ │ │
│în vigoare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│4. Reprezentantul legal al Solicitantului: │ │ │ │
│ ● Nu a suferit condamnări definitive şi irevocabile │ │ │ │
│ din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva │ │ │ │
│ legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti; │ │ │ │
│ ● Nu a fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru │ │ │ │
│ infracţiuni de fraudă, corupţie, implicare în │ │ │ │
│ organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, │ │ │ │
│ în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale │ │ │ │
│ Comunităţii Europene (Anexa 1A - Declaraţie de │ │ │ │
│ eligibilitate) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│5. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de │ │ │ │
│încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile │ │ │ │
│publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/ │ │ │ │
│acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei │ │ │ │
│în vigoare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│6. Solicitantul are capacitatea de a asigura contribuţia │ │ │ │
│proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului şi de a │ │ │ │
│finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (vezi Anexa │ │ │ │
│1D-Declaraţie de angajament); │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│7. Solicitantul are capacitatea de implementare a proiectului│ │ │ │
│în ceea ce priveşte resursele umane necesare (pe baza │ │ │ │
│CV-urilor persoanelor implicate în managementul aferent │ │ │ │
│implementării proiectului/fişelor de post ale acestor │ │ │ │
│persoane şi cerinţelor ale solicitantului); │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│8.Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/concesionar/│ │ │ │
│utilizator al terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa│ │ │ │
│capacităţile energetice (pentru 10 ani de la data depunerii │ │ │ │
│cererii de finanţare) şi are dreptul de construcţie asupra │ │ │ │
│acestuia │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Criterii de eligibilitate a solicitantului de tip operator │DA│NU│OBSERVAŢII│
│economic (întreprindere) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│1. Solicitantul este înregistrat ca societate comercială*9) │ │ │ │
│conform cerinţelor din cererea de propuneri de proiecte │ │ │ │
│(întreprindere mică, mijlocie sau mare), conform legislaţiei │ │ │ │
│naţionale în vigoare (Anexa 1H - Declaraţie privind │ │ │ │
│încadrarea întreprinderii) şi îşi desfăşoară activitatea în │ │ │ │
│România │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│2. Solicitantul nu se află în dificultate în conformitate cu │ │ │ │
│Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat │ │ │ │
│acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate │ │ │ │
│în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004 Art.│ │ │ │
│2.1, punctul 10); Anexa 1A - Declaraţie de eligibilitate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│3. Solicitantul nu are datorii la stat privind plata taxelor │ │ │ │
│şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor│ │ │ │
│sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv │ │ │ │
│obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform │ │ │ │
│legislaţiei naţionale în vigoare; │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│4. 1. Reprezentantul legal al Solicitantului: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ a)Nu a suferit condamnări definitive şi irevocabile din │ │ │ │
│ cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii,│ │ │ │
│ în baza unei hotărâri judecătoreşti; │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ b)Nu a fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru │ │ │ │
│ infracţiuni de fraudă, corupţie, implicare în organi- │ │ │ │
│ zaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în │ │ │ │
│ detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale │ │ │ │
│ Comunităţii Europene, Anexa 1A - Declaraţie de │ │ │ │
│ eligibilitate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│5. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de │ │ │ │
│încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile │ │ │ │
│publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/ │ │ │ │
│acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei │ │ │ │
│în vigoare; │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│6.1. Solicitantul (în cazul întreprinderilor cu situaţia │ │ │ │
│financiara încheiată cel puţin pe un exerciţiu financiar) a │ │ │ │
│înregistrat profit din exploatare pe exerciţiul financiar*10)│ │ │ │
│anterior depunerii cererii de finanţare; │ │ │ │
│6.2. Solicitantul (în cazul întreprinderilor nou înfiinţate │ │ │ │
│care nu pot prezenta situaţia financiară pe exerciţiul │ │ │ │
│financiar anterior depunerii cererii de finanţare) prezintă │ │ │ │
│o garanţie eliberată de o instituţie financiară pentru │ │ │ │
│cel puţin 50% din valoarea investiţiilor eligibile; │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│7. Solicitantul are capacitatea de a asigura contribuţia │ │ │ │
│proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului şi de a │ │ │ │
│finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (pe baza │ │ │ │
│Anexei 1D-Declaraţie de angajament); │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│8. Solicitantul are capacitatea de implementare a proiectului│ │ │ │
│în ceea ce priveşte resursele umane necesare (CV-urile │ │ │ │
│persoanelor implicate în managementul aferent implementării │ │ │ │
│proiectului, conform HG 1021/2004 şi Anexa 1E /fişele de post│ │ │ │
│ale acestor persoane şi cerinţele minime ale solicitantului);│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│9. În cazul în care solicitantul este/a fost subiectul unui │ │ │ │
│ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei │ │ │ │
│decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, │ │ │ │
│rămasă definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja │ │ │ │
│executat; (conform Anexa 1B) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│10. Solicitantul trebuie să justifice necesitatea finanţării │ │ │ │
│proiectului prin ajutor de stat (conform Anexa 1B) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│11. Solicitantul nu are restricţii în activităţile comerciale│ │ │ │
│(Anexa 1A Declaraţie de eligibilitate) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│12. Solicitantul are activitatea pentru care se solicită │ │ │ │
│finanţare înregistrată conform cerinţelor din prezentul Ghid │ │ │ │
│(vezi coduri CAEN eligibile şi Anexa 2-Activităţi │ │ │ │
│neeligibile-Coduri CAEN). │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│13. Activitatea pentru care se solicită finanţare este │ │ │ │
│cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solici- │ │ │ │
│tantului (conform certificatului constatator) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│14.Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/ │ │ │ │
│concesionar/utilizator al terenului pe care sunt amplasate/se│ │ │ │
│vor amplasa capacităţile energetice (pentru 15 ani de la data│ │ │ │
│depunerii cererii de finanţare) şi are dreptul de construcţie│ │ │ │
│asupra acestuia │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘

------------
    *9) Conform Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare
    *10) În cazul întreprinderilor nou înfiinţate, exerciţiul financiar începe la data
înfiinţării, conform Legii nr. 346/2004.

    Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.

    Nume Evaluator ______________________ Data ___________
    Semnătura ___________________


    Anexa 8

    GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI

    DATE DE IDENTIFICARE

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr de înregistrare OIE/ │ │
│Cod SMIS: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Program Operaţional │Creşterea Competitivităţii Economice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Axa prioritară │Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii │
│ │furnizării, în contextul combaterii schimbărilor │
│ │climatice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul major │Valorificarea resurselor regenerabile de energie │
│de intervenţie │pentru producerea energiei verzi │
├────────────────────────────┤ │
│Operaţiunea: │Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi │
│ │realizarea de noi capacităţi de producere a │
│ │energiei electrice şi termice, prin valorificarea│
│ │resurselor energetice regenerabile: a biomasei, │
│ │a resurselor hidroenergetice (în unităţi │
│ │cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), │
│ │solare, eoliene, a biocombustibilului, │
│ │a resurselor geotermale şi a altor resurse │
│ │regenerabile de energie │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘


    CRITERII

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Criterii de eligibilitate ale proiectului │DA│NU│Observaţii│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate│ │ │ │
│cu obiectivele operaţiunii prevăzute în AP 4 a POS CCE, │ │ │ │
│DMI 2 şi cu obiectivele Strategiei Energetice a României │ │ │ │
│2007-2020 (HG 1069/2007) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul este implementat în maxim 4 ani de la semnarea │ │ │ │
│Contractului de finanţare, iar perioada de implementare a │ │ │ │
│proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul este implementat pe teritoriul României; │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt │ │ │ │
│finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia │ │ │ │
│studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza │ │ │ │
│geo-topografica, studiul pentru evaluarea potenţialului │ │ │ │
│eolian, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii │ │ │ │
│de execuţie) (conform Anexa 1A - Declaraţie de eligibilitate)│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare │ │ │ │
│privind protecţia mediului (conform Anexa 1D - Declaraţie de │ │ │ │
│angajament, respectiv Anexa 1F - Autoevaluarea în raport cu │ │ │ │
│criteriile de mediu) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare │ │ │ │
│privind achiziţiile publice conform Anexa 1D - Declaraţie de │ │ │ │
│angajament │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare │ │ │ │
│privind informarea şi publicitatea; conform Anexa 1D - │ │ │ │
│Declaraţie de angajament │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Proiectul are valoarea totală minima de 355 000 lei │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Valoarea maximă a finanţării solicitate din fonduri UE este │ │ │ │
│de 71 000 000 lei. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│În cazul în care proiectul intră sub incidenţa regulilor │ │ │ │
│de ajutor de stat, în cadrul proiectului trebuie să nu se fi │ │ │ │
│efectuat activităţi care să semnifice "începerea lucrărilor" │ │ │ │
│(în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) │ │ │ │
│nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la │ │ │ │
│ajutorul investiţional naţional regional) (conform Anexa 1B │ │ │ │
│- Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului │ │ │ │
│de stat); │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘

    Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate
    criteriile din lista de mai sus.

    Nume Evaluator ____________ Data _______ Semnătura ___________


    Anexa 9

    GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

    DATE DE IDENTIFICARE

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr de înregistrare │ │
│OIE/ │ │
│Cod SMIS: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Program Operaţional │Creşterea Competitivităţii Economice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Axa prioritară │Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii │
│ │furnizării, în contextul combaterii schimbărilor │
│ │climatice │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul major │Valorificarea resurselor regenerabile de energie │
│de intervenţie │pentru producerea energiei verzi │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea: │Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi │
│ │realizarea de noi capacităţi de producere a │
│ │energiei electrice şi termice, prin valorificarea│
│ │resurselor energetice regenerabile: a biomasei, │
│ │a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu │
│ │putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), │
│ │solare, eoliene, a biocombustibilului, a resur- │
│ │selor geotermale şi a altor resurse regenerabile │
│ │de energie │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

┌──────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Criteriu │Punctaj│ Criteriu conform │
│crt. │ │ │ documentului │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1. │Relevanţa proiectului │ Max │ │
│ │ │ 31 pct│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1.A │Relevanţa tehnică a proiectului │ Max 8 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Soluţia tehnică propusă în cadrul │ │Cererea de finanţare- │
│ │proiectului: │ │Descrierea proiectului │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Generarea combinată de energie │ │ │
│ │electrica şi termica în totalitate din│ │ │
│ │RES (cogenerare de înaltă eficienţă, │ 8 │ │
│ │definită conform HG 219/2007) şi │ │ │
│ │bazată pe cererea de energia termica │ │ │
│ │utilă │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Producerea combinată de energie │ │ │
│ │electrică şi termică în totalitate din│ │ │
│ │RES (cogenerare considerată a nu fi de│ 6 │ │
│ │înaltă eficienţă) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Producerea separată de energie │ │ │
│ │electrica sau termica în totalitate │ 7 │ │
│ │din RES │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Producerea de energie electrica sau │ │ │
│ │termica parţial din RES şi restul din │ 2 │ │
│ │surse convenţionale de energie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1. B │Relevanţa regională a proiectului- │ │ │
│ │proiectul contribuie la dezvoltarea │ Max 14│ │
│ │regională │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1.B.1 │Numărul de locuri de muncă nou create │ │Cererea de finanţare- │
│ │ │ │indicatori de │
│ │ │ │monitorizare │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │- în perioada desfăşurării proiectului│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │< 3 │ 1 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │> 3 │ 2 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │- după punerea în funcţiune │ │ │
│ │a instalaţiei RES │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │< 5 │ 1 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │intre 5 şi 15 │ 2 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │> 15 │ 3 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1.B.2 │Proiectul contribuie direct la │ │Cererea de finanţare │
│ │dezvoltarea unor activităţi comerciale│ │Descrierea proiectului │
│ │altele decât vânzarea de energie │ 3 │Se vor descrie │
│ │electrica în reţeaua SEN/producerea de│ │potenţialele activităţi │
│ │energie termică │ │economice adiţionale la │
│ │ │ │nivel local generate de │
│ │ │ │accesul la energia │
│ │ │ │produsă din surse │
│ │ │ │regenerabile de energie │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Proiectul nu contribuie direct la │ │ │
│ │dezvoltarea unor activităţi comerciale│ │ │
│ │altele decât vânzarea de energie │ 1 │ │
│ │electrica în reţeaua SEN/producerea │ │ │
│ │de energie termică │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1.B.3.│Situaţia alimentării cu energie │ │Cererea de finanţare- │
│ │electrică/termică a comunităţii │ │Descrierea proiectului │
│ │vizate/întreprinderii: │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Comunitate izolată, neracordată la │ │ │
│ │reţelele de distribuţie de energie │ 6 │ │
│ │electrică/termică │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Comunitate cu alimentare parţială/ │ │ │
│ │deficitară │ 4 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Comunitate alimentată din reţelele │ │ │
│ │existente │ 2 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│1.C │Relevanţa de mediu - contribuţia │ │ │
│ │proiectului la îmbunătăţirea parame- │ │ │
│ │trilor de mediu în zona şi regiunea │ Max 9 │ │
│ │unde se implementează │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Cantitatea de economii de emisii de │ │Cererea de finanţare- │
│ │CO2 sau echivalent CO2 pentru alte │ │indicatori │
│ │emisii (tone anual) prin introducerea │ │ │
│ │tehnologiei RES în raport cu situaţia │ │ │
│ │alternativa bazata pe folosirea │ │ │
│ │combustibililor convenţionali │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │peste 1000 tone echivalent CO2/an │ 9 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │(500 - 1000 tone) echivalent CO2/an │ 7 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │(200 - 500) tone echivalent CO2/an │ 4 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │(10 - 200) tone echivalent CO2/an │ 2 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │<=10 tone echivalent CO2/an însă │ │ │
│ │nu 0 tone CO2/an │ 1 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│2. │Calitatea şi coerenţa proiectului │ Max │ │
│ │ │29 pct │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│2.A. │Activităţile şi obiectivele │ │Cererea de finanţare │
│ │proiectului, graficul de implementare │ 6 │ │
│ │şi bugetul alocat sunt corelate │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Activităţile proiectului, graficul de │ │ │
│ │implementare şi bugetul alocat sunt │ 6 │ │
│ │corelate │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤
│ │Activităţile proiectului, graficul de │ │ │
│ │implementare şi bugetul alocat sunt │ 3 │ │
│ │parţial corelate │ │