Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.286 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.286 din 30 iulie 2008  privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.286 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,
    în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013 şi cu Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, finanţate prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", operaţiunea 4.1c) "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", începând cu data de 1 august 2008.
    ART. 2
    (1) Termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea 4.1c) este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.
    (2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finanţare, precum şi informaţiile referitoare la condiţiile de finanţare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor aferente operaţiunii menţionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.
    (3) Contractarea, finanţarea şi monitorizarea proiectelor selectate, precum şi raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    ART. 3
    Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, pentru perioada 1 august 2008 - 31 decembrie 2009, este în cuantum de 255.000.000 lei, pentru finanţarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
----------
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 5
    Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul economiei
                      şi finanţelor,
                     Varujan Vosganian

    Bucureşti, 30 iulie 2008.
    Nr. 2.286.

    ANEXA 1

    [STEMA ROMÂNIEI] [Instrumente Structurale]
                                               2007 - 2013

                      Ministerul Economiei şi Finanţelor
                   Direcţia Generală Politică Energetică -
                   Organismul Intermediar pentru Energie


                    CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

       PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ ACORDATĂ DIN FONDURILE
        PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII
      ECONOMICE" COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ -

    Axa prioritară 4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice"

    Operaţiunea 4.1.c) : "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate"

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod cerere: │ POS CCE/AP 4 /DMI 1/Op. 4.1.c)/01 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip cerere: │Cerere deschisă de propuneri de proiecte cu depunere continuă│
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Încadrarea în │Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii │
│programul │Economice" │
│operaţional: │ │
│ │Axa Prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a │
│ │securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor │
│ │climatice" │
│ │ │
│ │Domeniul major de intervenţie 4.1: "Energie eficientă şi │
│ │durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea │
│ │durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al │
│ │mediului)" │
│ │ │
│ │Operaţiunea 4.1.c) : "Investiţii în instalaţii de desulfurare│
│ │a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre │
│ │pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ │
│ │retehnologizate" │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Obiective: │- Minimizarea impactului negativ asupra mediului; │
│ │- Limitarea efectului de seră cu consecinţe negative asupra │
│ │dezvoltării durabile; │
│ │- Respectarea angajamentelor de mediu asumate de România │
│ │prin Tratatul de Aderare ratificat prin Legea nr. │
│ │157/24.05.2005 publicată în Monitorul Oficial al României, │
│ │Parte I, nr. 465/01.06.2005; │
│ │- Introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi a │
│ │tehnologiilor moderne pentru reducerea emisiilor poluante │
│ │(investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere,│
│ │în instalaţii de (De NO(x)) în scopul reducerii emisiilor de │
│ │NO(x) şi filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi pentru │
│ │instalaţii mari de ardere (IMA); │
│ │- Crearea de noi locuri de muncă si menţinerea celor │
│ │existente. │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Solicitanţi │- Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea 4.1.c) sunt │
│ eligibili: │societăţile comerciale care deţin IMA aflate la data transmi-│
│ │terii de către solicitant a cererii de finanţare în │
│ │coordonarea autorităţilor publice centrale. │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi │Proiectele din cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul: │
│eligibile │proiecte de realizare de instalaţii de desulfurare a gazelor │
│ │de ardere, de instalaţii de De NO(x) în scopul reducerii │
│ │emisiilor de NO(x) şi de filtre pentru reducerea emisiilor │
│ │de pulberi. │
│ │Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o │
│ │investiţie iniţială. │
│ │Activităţile eligibile în cadrul operaţiunii vizează: │
│ │ ● Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de │
│ │ desulfurare a gazelor de ardere în scopul reducerii │
│ │ SO(2), în funcţie de tehnologia aleasă (desulfurarea │
│ │ umedă, desulfurarea uscată); │
│ │ ● Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de │
│ │ De NO(x) în scopul reducerii emisiilor de NO(x), în │
│ │ funcţie de tehnologia aleasă │
│ │ ● Achiziţionarea de filtre/ echipamente specifice pentru │
│ │ reducerea emisiilor de pulberi, în funcţie de tehnologia │
│ │ aleasă; │
│ │ ● Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor. │
│ │Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate │
│ │eligibile numai dacă solicitantul justifică că sunt absolut │
│ │necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în │
│ │conformitate cu obiectivele operaţiunii 4.1. c). │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Durată de │ │
│implementare a │ │
│proiectului: │- maxim 5 ani de la semnarea contractului de finanţare. │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alocarea │ │
│financiară: │- 255.000.000 lei │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximă │ │
│a finanţării │ │
│acordate │- Nu se aplică │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximă │Intensitatea maximă a finanţării proiectelor acordată este: │
│a finanţării │a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea │
│acordate │ Bucureşti Ilfov; │
│raportată la │b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 │
│costul total │ regiuni de dezvoltare. │
│eligibil (%) │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţia │a) 60% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea │
│minimă a │ Bucureşti Ilfov plus valoarea totală a cheltuielilor │
│beneficiarului │ neeligibile; │
│ │b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 │
│ │ regiuni de dezvoltare plus valoarea totală a cheltuielilor│
│ │ neeligibile. │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modalitatea, │Cererea de finanţare se depune prin reprezentant al │
│locul şi │solicitantului sau se transmite prin poştă sau curier │
│termenul de │cu confirmare de primire la sediul Ministerului Economiei şi │
│depunere a │Finanţelor din Calea Victoriei 152, sector 1, Bucureşti │
│cererilor de │ │
│finanţare │Termenul de depunere începe la 11.08.2008, ora 10.00 şi se │
│ │va încheia la terminarea finanţării alocate, dar nu mai │
│ │târziu de 31.12.2009, ora 14.00. │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Procedura de │Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor constă în │
│ selecţie │parcurgerea următoarelor etape: │
│ │- verificarea conformităţii administrative; │
│ │- verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;│
│ │- evaluarea tehnică şi financiară; │
│ │- selecţia proiectelor; │
│ │- aprobarea listei de proiecte care vor primi cofinanţare │
│ │din fondurile POS CCE, Axa prioritară 4, Operaţiunea 4.1.c); │
│ │- publicarea listei de proiecte aprobate. │
│ │ │
│ │Proiectele majore (costul total depăşeşte 25 milioane euro) │
│ │sunt aprobate individual de către Comisia Europeană, care │
│ │va decide asupra sumei acordate/rata de finanţare din FEDR │
│ │aferentă operaţiunii 4.1.c). │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Documente utile:│Documentele relevante sunt publicate la adresa de Internet │
│ │www.minind.ro/oie.html │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

           ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │ GHIDUL SOLICITANTULUI │
           └────────────────────────────────────────────────────────────┘

           ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │ INSTALAŢII DE DESULFURARE A GAZELOR DE │
           │ ARDERE, ARZĂTOARE CU NOX REDUS ŞI FILTRE │
           │ PENTRU INSTALAŢIILE MARI DE ARDERE DIN │
           │ GRUPURI MODERNIZATE/RETEHNOLOGIZATE │
           └────────────────────────────────────────────────────────────┘


                               INTRODUCERE

            PREZENTUL GHID OFERĂ INFORMAŢII SOLICITANŢILOR
      PRIVIND TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE ACCESARE A FONDURILOR
              NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTELE VIZÂND

       ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │ INSTALAŢII DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE, │
       │ ARZĂTOARE CU NO(x) REDUS ŞI FILTRE PENTRU INSTALAŢIILE MARI│
       │ DE ARDERE DIN GRUPURI MODERNIZATE/RETEHNOLOGIZATE │
       └────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare şi prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererilor de finanţare şi descrie modalitatea de selecţie, aprobare a acestora şi reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor.
    Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate".
    Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte se găsesc pe website-ul OIE: http://oie.minind.ro.
    Date de contact OIE:
    Tel: 021.20.25.385, fax: 021.20.25.392, e-mail: asistenta-oie@minind.ro

    Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi găsi accesând:
    - web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor - www.fonduri-ue.ro;
    - web site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE - http://amposcce.minind.ro.

                          CUPRINS

    1. ABREVIERI
    AA Autoritatea de Audit
    ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
    ACB Analiza Cost Beneficiu
    ACP Autoritatea de Certificare şi Plată
    AGA Adunarea generală a acţionarilor
    AM Autoritate de Management
    AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
                 Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
    ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
    ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
                 Achiziţiilor Publice
    AP 4 Axă Prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a
                 securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor
                 climatice" din POS CCE
    BAT Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques)
    CA Consiliul de administraţie
    CE Comisia Europeană
    CF Contract de finanţare
    CR Cerere de rambursare
    CRF Cerere de finanţare
    CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
    CM Comitet de Monitorizare
    CTE Comitetul tehnico-economic
    DCI Documentul Cadru de Implementare
    DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    DMI Domeniu major de intervenţie
    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
    FS Fonduri Structurale
    HG Hotărârea Guvernului
    IFI Instituţii financiare internaţionale
    IMA Instalaţie Mare de Ardere
    L Lege
    MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor
    OG Ordonanţa Guvernului
    OI Organism intermediar
    OIE Organismul Intermediar pentru Energie
    OLAF Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă
    OMEF Ordin al ministrului economiei şi finanţelor
    OPCP Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare
    OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
    PND Planul Naţional de Dezvoltare
    PO Program operaţional
    POS CCE Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii
                 Economice"
    RIR Rata Internă de Rentabilitate
    RP Raport de progres
    SEN Sistemul Electroenergetic Naţional
    SF Studiul de fezabilitate
    SMIS Single Management Information System (Sistem Unic de
                 Management al Informaţiei)
    TVA Taxa pe Valoare Adăugată
    UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea
                 Achiziţiilor Publice
    VNA Valoarea Netă Actualizată
    VNAE Valoarea Netă Actualizată Economică
    UE Uniunea Europeană
    UIP Unitatea de Implementare a Proiectului
    UP Unitatea de Plată


               GLOSAR DE TERMENI

    Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006).
    Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre.
    Analiza de risc - este operaţiunea de identificare şi de evaluare a riscului şi a probabilităţilor asociate riscului. Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este: Analiza de risc = Evaluarea riscului + managementul riscului + comunicarea riscului
    Autoritatea de Audit (AA) - autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi plată (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083 din 2006).
    Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) - structură organizatorică în cadrul MEF responsabilă cu certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană (CE) şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi asigurarea transferului acestora către Beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Autoritatea de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) - structură din cadrul MEF, responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, cu modificările şi completările ulterioare).
    Autorizaţie de construire - act de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate şi aprobate potrivit legii (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
    Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare).
    Axa prioritară (AP) - una dintre priorităţile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083 din 2006).
    Beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public sau privat, responsabilă pentru iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui PO (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare). Noţiunea de "Beneficiar" o completează pe cea de "Solicitant" astfel: Solicitantul devine Beneficiar al finanţării nerambursabile după etapa de selecţie a proiectului şi semnarea contractului de finanţare (CF).
    Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) - documentul de referinţă pentru programarea Instrumentelor Structurale (FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune), asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformă (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008).
    Cazierul fiscal - mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (Ordonanţa Guvernului nr. 75 /2001, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reducere în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cererea de finanţare (CRF) - formularul completat de Solicitant referitor la propunerea să de proiect şi înaintată OIE în urma lansării cererii de propuneri de proiecte, pentru obţinerea cofinanţării nerambursabile prin POS CCE. CRF este anexă la CF şi include formularul CRF şi anexele acestuia.
    Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui DMI/unei operaţiuni aferente unei AP din POS CCE 2007-2013.
    Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă - invitaţie publică adresată de către OIE unei categorii clar definite de solicitanţi în vederea depunerii continue a cererilor de propuneri de proiecte pentru a fi cofinanţate din Fonduri Structurale, până la terminarea alocării financiare.
    Cerere de rambursare (CR) - formularul prin care Beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare.
    Certificat de atestare fiscală - documentul care atestă că Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi bugetele locale. Certificat de urbanism - actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991 republicată, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Comitet de Monitorizare (CM) - structură naţională de tip partenerial fără personalitate juridică cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POS CCE (Hotărârea Guvernului nr. 1227/2007).
    Comunicarea riscului - dialog interactiv între Beneficiari, evaluatorii de risc şi managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfăşurare.
    Contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
    Contract de finanţare (CF) - documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor AP dintr-un PO şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Criterii de eligibilitate - condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Solicitantul şi proiectul pentru a fi admis în cadrul schemei de finanţare.
    Criterii de selecţie şi evaluare - condiţiile în baza cărora se acordă un anumit punctaj pentru proiectele depuse.
    Document Cadru de Implementare (DCI) - documentul prin care sunt stabilite detaliile de implementare ale PO, elaborat de Autoritatea de Management (AM) şi aprobat în cadrul Comitetului de Monitorizare (CM) aferent (Hotărârii Guvernului nr. 457/2008).
    Emisie - evacuarea în aer a substanţelor provenite de la instalaţiile de ardere (Hotărârea Guvernului nr. 541/2003).
    Eroare - o falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei unui act/înscris şi care nu viciază în mod substanţial conţinutul actului.
    Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) - procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului, finalizat prin raportul evaluării impactului asupra mediului (Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006).
    Evaluarea riscului - identificarea răului potenţial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă şi consecinţele răului să fie reale.
    Finalizarea proiectului - Data efectuării ultimei plăţi către Beneficiar.
    Finanţare nerambursabilă - finanţarea acordată din FEDR şi de la bugetul de stat în condiţii prestabilite şi către beneficiari determinaţi, în baza contractului de finanţare.
    Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. (Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).
    Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European (Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).
    Frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007).
    Instalaţie mare de ardere (IMA) - orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidaţi în scopul utilizării energiei termice astfel produse, a cărui putere termică nominală este egală cu sau mai mare decât 50 MW (Hotărârea Guvernului nr. 541/2003), aflate în proprietatea societăţilor din coordonarea autorităţilor publice centrale.
    Investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi achiziţia de active direct legate de un stabiliment, dacă stabilimentul respectiv a fost închis sau ar fi fost închis fără această preluare, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială (2006/C54/08 - Liniile directoare privind ajutorul de stat regional pentru perioada 2007-2013).
    Începerea lucrărilor (start of work) - începerea lucrărilor de construcţii sau primul angajament care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare (art. 5 din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1628/2006).
    Managementul riscului - toate procesele privind identificarea, evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului.
    Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă (Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007).
    Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) - structură organizatorică din cadrul MEF, în baza Hotărârii Guvernului nr. 386/2007, care conform Ordinului MEF nr. 1470/2008, preia atribuţiile de plată pentru POS CCE.
    Organism Intermediar (OI) - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către AM vis-a-vis de relaţia cu beneficiarii (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Planul Naţional de Dezvoltare (PND) - documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a României pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale (Hotărârea Guvernului nr. 1115/2004).
    Program Operaţional (PO) - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de CE, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Rată de finanţare din fonduri publice - partea procentuală dintr-o cheltuială eligibilă care este finanţată din surse (credite) bugetare naţionale şi/sau comunitare.
    Reprezentantul legal al solicitantului - Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
    Risc - Riscul este posibilitatea desfăşurării unui eveniment care va avea un impact asupra realizării obiectivului(lor). Riscul se măsoară în termeni specifici impactului şi probabilităţii.
    Schemă de ajutor de stat - orice act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general şi abstract şi, orice act în baza căruia un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/sau într-o valoare nedefinită.
    Sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrica (Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
    Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 )
    Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) - structură în coordonarea directă a ministrului economiei şi finanţelor care verifică procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii de către autorităţile contractante (Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică).

    SECŢIUNEA A
    INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

    1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale
    Prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), POS CCE şi Documentului Cadru de Implementare (DCI).
    Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF).
    Implementarea AP4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcţiei Generale Politică Energetică, MEF în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008 semnat între AM POS CCE şi OIE.
    2. Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013
    În data de 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", al cărui obiectiv general este creşterea productivităţii companiilor româneşti, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul UE astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii UE.
    În cadrul acestui program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic prin FEDR, pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul AM POS CCE http://amposcce.minind.ro şi pe site-ul OIE http://oie.minind.ro.
    POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 - 2013: "Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv "Creşterea competitivităţii economice pe termen lung", contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.
    În cadrul strategiei pentru creşterea competitivităţii economice a POS CCE, au fost identificate cinci axe prioritare (AP):
    > AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
    > AP 2 - Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
    > AP 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
    > AP 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;
    > AP 5 - Asistenţă Tehnică.
    3. Axa Prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
    Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.
    Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ - producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie.
    AP 4 din POS CCE conţine 3 Domenii Majore de Intervenţie (DMI).
    DMI 1 - "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)" conţine 3 operaţiuni:
    a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru operatorii industriali, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice;
    b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie;
    c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.
    DMI 2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" conţine următoarea operaţiune:
    Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
    DMI 3 - "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei" conţine următoarea operaţiune:
    Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.
    4. Tipul finanţării
    Finanţarea proiectelor în cadrul operaţiunii c) din cadrul DMI 1 este de tip nerambursabil şi constă în decontarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea operaţiunii, în baza unei scheme de ajutor de stat (vezi Capitolul V), până la nivelul stabilit prin contractul de finanţare (CF). Aceasta va fi acordată doar ca ajutor pentru investiţii iniţiale Solicitanţilor eligibili în conformitate cu regulile ajutorului de stat pentru investiţii regionale - exceptare de la notificare, aşa cum prevede Regulamentul CE nr. 1628/2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele naţionale pentru investiţiile cu finalitate regională.

    SECŢIUNEA B
    INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA

    "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate"

    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII

    Sectorul energetic este unul din marii poluatori din economie. Poluarea atmosferei de către sistemul energetic are următoarele trei principale consecinţe: poluarea la distanţe lungi, degradarea calităţii aerului din cauza condiţiilor precare de dispersie atmosferică şi emisiile de gaze cu efect de seră.
    Sectorul energetic, din cauza combustibililor fosili (cărbune, gaz natural, păcură) utilizaţi de Instalaţiile Mari de Ardere (IMA) produce cea mai mare cantitate de emisii de gaze cu efect de seră (bioxid de carbon), una dintre principalele cauze ale schimbărilor climatice. IMA evacuează în atmosferă cantităţi semnificative de emisii poluante, circa 88% din emisiile totale la nivel naţional de NO(x), 90% din cele de SO(2) şi 72% din cantitatea de pulberi, acestea fiind generate în procesul de ardere a combustibililor fosili în capacităţile de producere a energiei electrice.
    Deşi sectorul energetic beneficiază de perioade de tranziţie obţinute prin Tratatul de Aderare, până în anul 2013, pentru emisiile de SO(2), NO(x) şi pulberi, respectiv 2017 pentru reducerea suplimentară a emisiilor de NO(x), în vederea conformării cu prevederile Directivei 2001/80/EC cât şi cu angajamentele luate în cadrul Protocolului de la Gothenburg, România trebuie să realizeze, într-o perioadă relativ scurtă, investiţii în obiective de mediu care implică resurse financiare substanţiale pentru reducerea emisiilor de SO(2), NO(x) şi pulberi la IMA, prin realizarea proiectelor de montare a instalaţiilor de desulfurare a gazelor de ardere, de arzătoare cu NO(x) redus şi de filtre la grupurile energetice deja modernizate/retehnologizate.
    În grupurile modernizate/retehnologizate, proiectele de investiţii în instalaţiile de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru IMA au ca efect principal reducerea emisiilor de poluanţi în aer şi creşterea calităţii mediului înconjurător, prin diminuarea fenomenelor de acidifiere, care afectează solurile, apele, fauna şi flora şi reducerea formării ozonului, care are efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra ecosistemelor.
    Operaţiunea "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" are următoarele obiective:
    ● Minimizarea impactului negativ asupra mediului;
    ● Limitarea efectului de seră cu consecinţe negative asupra dezvoltării durabile;
    ● Respectarea angajamentelor de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare;
    ● Introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi a tehnologiilor moderne pentru reducerea emisiilor poluante (investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, în instalaţii de (De NO(x)) în scopul reducerii emisiilor de NO(x) şi filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi pentru IMA);
    ● Crearea de noi locuri de muncă şi menţinerea celor existente.

    CAP. II
    SOLICITANŢI ELIGIBILI

    Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" sunt societăţile comerciale care deţin IMA aflate la data transmiterii de către Solicitant a cererii de finanţare (CRF) în coordonarea autorităţilor publice centrale.

    CAP. III
    ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

    Proiectele din cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare a de instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, de instalaţii de (De NO(x)) în scopul reducerii emisiilor de NO(x) şi de filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi. Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiţie iniţială.
    Activităţile eligibile în cadrul operaţiunii vizează:
    ● Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de desulfurare a gazelor de ardere în scopul reducerii SO(2), în funcţie de tehnologia aleasă (desulfurarea umedă, desulfurarea uscată);
    ● Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de (De NO(x)) în scopul reducerii emisiilor de NO(x), în funcţie de tehnologia aleasă;
    ● Achiziţionarea de filtre/echipamente specifice pentru reducerea emisiilor de pulberi în funcţie de tehnologia aleasă;
    ● Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor.

    Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă Solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele operaţiunii c) din DMI 1, AP 4 a POS CCE.

    ATENŢIE! ELIGIBILITATEA UNEI ACTIVITĂŢI NU ESTE ECHIVALENTĂ CU ELIGIBILITATEA TUTUROR CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU REALIZAREA ACELEI ACTIVITĂŢI. ÎN ACEST SENS, SOLICITANTUL VA CONSULTA LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE DE LA CAPITOLUL IV.

    Durata proiectului
    Durata de implementare a proiectului este de maxim 5 ani de la data semnării CF.

    CAP. IV
    CHELTUIELI ELIGIBILE

    Cheltuielile eligibile ale operaţiunii "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" sunt conforme cu regulile ajutorului de stat regional (Regulamentul (CE) al Comisiei 1628/2006 pentru aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale).
    Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 art. 2 (1):
    ● să fie efectuată şi plătită de la data confirmării eligibilităţii proiectului pe schema de ajutor de stat (Anexa 5 - Notificare de aprobare privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate) şi nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
    ● să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    ● să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (CF) încheiat de către AM sau OIE, pentru şi în numele AM, pentru aprobarea operaţiunii proiectului;
    ● să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutorul de stat şi achiziţiile publice;
    ● să respecte art. 54 (5) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia o cheltuială cofinanţată din FS nu trebuie să mai fie finanţată din alte fonduri publice (să nu beneficieze de intervenţia unui alt instrument financiar comunitar, inclusiv mecanismul financiar norvegian - Spaţiul Economic European (SEE) şi Contribuţia Suedeză), sub sancţiunea rezilierii CF şi a returnării sumelor rambursate;
    ● să respecte art. 60 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate prin conturi analitice distincte pentru proiectul finanţat din FS şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare;
    ● să fie prevăzută în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 2242/2008 şi în Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2008.
    Conform regulilor de ajutor de stat regional, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli care privesc investiţia iniţială:
    A) Costul investiţiilor în active corporale
    B) Costul investiţiilor în active necorporale
    A) Costul investiţiilor în active corporale, considerate integral, privesc: construcţii, echipamente tehnologice şi maşini, inclusiv instalaţii.
    Cheltuielile legate de construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.
    Cheltuielile privind achiziţia de active corporale prin leasing nu sunt eligibile.
    B) Costul investiţiilor în active necorporale (licenţe, brevete, know-how, alte drepturi de utilizare similare - aplicaţii informatice şi alte cunoştinţe tehnice nebrevetate) în cazul întreprinderilor mari este eligibil în limita a 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului
    Pentru a fi incluse în investiţia inţială, activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească condiţia de a fi menţinute în zona eligibilă pentru ajutor de stat regional. În plus, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei 1628/2006 pentru aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale:
    a. să fie utilizate în exclusivitate în locaţia (amplasamentul) care a beneficiat de ajutor de stat regional;
    b. să fie considerate active amortizabile;
    c. să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
    d. să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia (amplasamentul) care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani.
    Toate activele achiziţionate trebuie să fie noi.

    LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
    - Cheltuieli pentru investiţia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială aşa cum este definită prin "Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor".
    Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
    a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);
    b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;
    c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie.
    e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, knowhow sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).
    În cazul întreprinderilor mari aşa cum sunt definite prin "Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor" cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
    Menţionăm, în special unele categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:
    - taxa pe valoare adaugată;
    - contribuţia în natură a Beneficiarului;
    - activele corporale realizate în regie proprie;
    - cheltuielile privind achiziţia de active corporale prin leasing;
    - obţinerea şi amenajarea terenului;
    - proiectarea şi asistenţa tehnică;
    - organizare de şantier;
    - dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    - cheltuielile pentru locuinţe;
    - cheltuielile cu amortizarea;
    - achiziţia de echipamente second-hand;
    - amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    - costurile de operare;
    - provizioane;
    - cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    - fondul de rulment;
    - cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ATENŢIE! DACĂ UN PROIECT ESTE CONSIDERAT CA FIIND ELIGIBIL PENTRU COFINANŢAREA DIN FONDURI STRUCTURALE PRIN POS CCE NU ÎNSEAMNĂ CĂ TOATE CHELTUIELILE EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI SUNT CONSIDERATE AUTOMAT ELIGIBILE. TOATE CHELTUIELILE CARE NU SE REGĂSESC ÎN LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE VOR FI SUPORTATE INTEGRAL DE CĂTRE BENEFICIAR.

    CAP. V
    COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE

    Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR) şi finanţarea privată (surse proprii ale Solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).
    Având în vedere specificul activităţilor care urmează să fie finanţate în cadrul prezentei operaţiuni, acest domeniu de intervenţie cade sub incidenţa prevederilor privind ajutorul de stat regional.
    La întocmirea bugetului de proiect, Solicitantul va ţine cont de condiţiile în care cheltuielile prevăzute în proiect pot fi considerate eligibile şi respectiv de pragurile de ajutor de stat menţionate mai jos, pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita.
    Valoarea asistenţei nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect se calculează conform unor rate fixe corespunzătoare plafoanelor ajutorului de stat.
    În cazul proiectelor majore, aşa cum sunt acestea definite în cap. VIII. 5, suma acordată/ rata de finanţare se decide de către CE pe baza informaţiilor furnizate în conformitate cu art. 40 al Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006, inclusiv a analizei cost-beneficiu (vezi Anexa 1 - Recomandări privind elaborarea analizei cost - beneficiu pentru proiecte majore).
    Schema de ajutor de stat nu se aplică proiectelor majore de investiţii a căror cheltuieli totale eligibile depăşesc 50 milioane de Euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului. În acest caz, proiectul va fi notificat individual la CE, în vederea aprobării finanţării.
    Finanţarea proiectelelor pe AP4, DMI 1, operaţiunea c): "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru IMA din grupuri modernizate/retehnologizate" se realizează conform intensităţilor prevăzute în schema de ajutor de stat regional. Astfel, intensitatea maximă a finanţării proiectelor acordată este:
    a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea Bucureşti Ilfov;
    b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.
    Rata de finanţare
    Rata de finanţare corespunzătoare intensităţii ajutorului de stat se aplică asupra cheltuielilor eligibile aşa cum sunt prezentate în SF - deviz general.
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului, respectiv contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile, se acoperă de către Solicitant. Reactualizarea ulterioară a devizului nu poate majora baza de calcul stabilită la contractare.

    ATENŢIE! BENEFICIARII TREBUIE SĂ-ŞI ASIGURE FINANŢAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI, ÎN PERIOADA ÎN CARE CHELTUIELILE EFECTUATE ÎN TIMPUL FAZELOR DE EXECUŢIE A PROIECTULUI NU AU FOST ÎNCĂ RAMBURSATE DIN FONDURILE UE.

    În conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, Solicitantul are obligaţia de a respecta regulile privind cumulul ajutoarelor de stat, respectiv ajutorul de stat acordat în cadrul schemei nu se va cumula cu alte ajutoare de stat conform art. 87 (1) din Tratat sau cu alte fonduri comunitare sau naţionale care sunt acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau proiecte de investiţii, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta cerere de propuneri de proiecte.

    SOLICITANTUL ÎŞI ASUMĂ OBLIGAŢIA DE A NU PRIMI FINANŢĂRI DIN ALTE SURSE PUBLICE PENTRU ACELEAŞI CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI, ÎN CAZUL ACORDĂRII INTENSITĂŢII MAXIME, SUB SANCŢIUNEA REZILIERII CF ŞI A RETURNĂRII SUMELOR RAMBURSATE.

    Solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Anexa 3B - Declaraţie de eligibilitate) şi o Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (vezi Anexa 3G).
    Finanţarea nerambursabilă este acordată în ordinea cronologică a transmiterii (dată şi oră) CRF, care obţine punctajul minim acceptat în limita resurselor alocate pentru cererea de propuneri de proiecte.
    Valoarea finanţării nerambursabile este calculată la valoarea totalului cheltuielilor eligibile prevăzute în SF. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor eligibile este mai mare decât cea iniţială, prevăzută în SF, ca urmare a actualizării devizului general, atunci Beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută.
    Pot fi finanţate proiecte în domeniul de intervenţie mai sus menţionat indiferent de valoarea lor, valoarea maximă a finanţării acordate din POS CCE fiind în conformitate cu intensităţile maxime prevăzute în schema de ajutor de stat regional.

    CAP. VI
    CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

    VI.1. Tipul cererii de propuneri de proiecte
    Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul "Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă" şi va fi lansată oficial pe pagina web a MEF.
    În cazul "Cererii de propuneri de proiecte cu depunere continuă" operaţiunea este implementată prin depunerea continuă de către Solicitanţi la OIE a cererilor de finanţare (CRF) şi a documentelor solicitate, realizându-se evaluarea proiectelor folosind un sistem de punctaj pe baza unei grile de evaluare şi aprobarea celor care au obţinut punctajul minim necesar de către Comitetul de Selecţie în mod continuu, pe măsura primirii lor de la Solicitanţi (dată şi oră), până la terminarea finanţării alocate pentru cererea de propuneri de proiecte.
    Acest tip de cerere de propuneri de proiecte constă în următoarele etape:
    1. Lansarea oficială a cererii de propuneri de proiecte;
    2. Depunerea continuă de către Solicitanţi a CRF şi a documentelor anexe conform prezentului Ghid;
    3. Verificarea conformităţii administrative şi comunicarea rezultatelor către Solicitanţi;
    4. Verificarea eligibilităţii proiectelor şi a Solicitanţilor şi comunicarea rezultatelor către Solicitanţi;
    5. Evaluarea proiectelor de către Comisia de Evaluare constituită din experţi evaluatori. Evaluarea va include toate propunerile de proiect care au trecut de etapa de verificare a eligibilităţii;
    6. Selecţia proiectelor de către Comitetul de Selecţie care au îndeplinit punctajul minim prevăzut la Cap. VIII şi întocmirea listei de proiecte aprobate;
    7. Transmiterea listei de proiecte spre aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM POS CCE;
    8. Publicarea listei de proiecte aprobate şi comunicarea rezultatelor către Solicitanţi.
    După selectarea proiectului, Solicitantul este obligat să prezinte documentele solicitate în vederea semnării CF. După semnarea acestuia, Beneficiarul va implementa proiectul în conformitate cu prevederile din Cap. X. - Informaţii generale privind derularea contractului de finanţare şi obligaţiile din CF, conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    VI.2. Perioada de depunere a proiectelor
    Intervalul de timp în care vor putea fi depuse de către Solicitanţi CRF pentru proiecte de investiţii în cadrul AP4, DMI 1, operaţiunea c) - "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" este stabilit în în anunţul public privind lansarea cererii de propuneri de proiecte. Data limită până la care pot fi depuse CRF de către Solicitanţi poate fi modificată în cazul în care suma alocată la Cap. VI.3. este epuizată.
    VI.3. Alocarea financiară aferentă cererii de propuneri de proiecte
    Pentru această cerere de propuneri de proiecte se va aloca din fondurile POS CCE suma de 255.000.000 lei.

    CAP. VII
    CEREREA DE FINANŢARE

    VII.1. Completarea Dosarului cererii de finanţare
    Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, în cadrul operaţiunii c), Solicitantul va întocmi un Dosar al CRF (denumit în continuare Dosar).

    DOSARUL, ÎN ORIGINAL, VA CUPRINDE, ÎN MOD OBLIGATORIU, UN OPIS (CONFORM ANEXEI 2) ŞI DOCUMENTELE PREVĂZUTE ÎN OPIS, ÎN ORIGINAL SAU COPIE.
    CEREREA DE FINANŢARE, INCLUSIV ANEXELE, REPREZINTĂ SINGURELE ELEMENTE CARE OFERĂ INFORMAŢII ASUPRA PROIECTULUI, IAR RESPONSABILITATEA ASUPRA CONŢINUTULUI ACESTORA ÎI REVINE ÎN TOTALITATE SOLICITANTULUI.

    Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în Opis (Anexa 2 - OPIS al dosarului propunerii de finanţare) se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al cererii de finanţare prezentat în Anexa 3 (Cererea de finanţare - cererea de finanţare este parte integrantă din CF, reprezentând Anexa VI la CF).
    De asemenea, formatul standard al cererii de finanţare este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, de pe site-ul http://oie.minind.ro

    ATENŢIE! COMPLETAREA DE CĂTRE SOLICITANT A TUTUROR SECŢIUNILOR DIN CRF ESTE OBLIGATORIE.
    CRF VA FI COMPLETATĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, REDACTATĂ LA CALCULATOR, UTILIZÂND URMĂTORUL FORMAT: TIMES NEW ROMAN, 12, FORMAT PARAGRAF DE 1,5.

    CRF va fi însoţită de toate anexele, care fac parte integrantă din aceasta, întocmite conform instrucţiunilor din prezentul ghid sau emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Pentru declaraţiile solicitate conform Opis-ului, este obligatorie folosirea formatului din anexe, completat corespunzător fiecărui tip de declaraţie.
    Acele documente care sunt solicitate în copie certificată se certifică cu menţiunea "Conform cu originalul" însoţite de ştampila şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină.
    După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:
    ● se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină din fiecare document, în partea dreaptă, în josul paginii şi se ştampilează lizibil cu ştampila societăţii pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;
    ● se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este Opisul), iar N reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (N) va fi menţionat şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea niciunui document/niciunei pagini;
    ● se multiplică în 2 exemplare de către Solicitant;
    ● se îndosariază originalul şi fiecare din cele două copii, separat;
    ● se realizează un CD care conţine forma electronică a CRF (exclusiv anexele la CRF), identică cu originalul.
    Se recomandă Solicitantului ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la registratura MEF, ca urmare a lansării oficiale a cererii de propuneri de proiecte, să deţină şi un dosar propriu (în copie).
    Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea "ORIGINAL", iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară dreaptă "COPIE Nr.1" şi "COPIE Nr.2", cu majuscule. De asemenea, dosarul original şi cele două copii vor avea înscris pe copertă şi numărul total de pagini sub forma N=....
    VII.2. Transmiterea de către Solicitant a dosarului cererii de finanţare
    Solicitanţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute astfel încât propunerea să poată fi evaluată în raport cu criteriile stabilite, să răspundă la toate întrebările şi la toate punctele din cuprinsul CRF. În acest sens, Solicitantul trebuie să verifice existenţa tuturor documentelor şi anexelor prevăzute în Opis (Anexa 2) şi în Lista de verificare a conformităţii administrative (Anexa 4).
    Dosarul în original şi cele 2 copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat şi transmise prin poşta/curier cu confirmare de primire sau depuse personal la sediul MEF - Organismul Intermediar pentru Energie, la adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, sector 1.
    Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Destinatar: Ministerul Economiei şi Finanţelor, │
│Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul Intermediar pentru Energie │
│ Adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, Sector 1 │
│ │
│Titlu: "Cerere de finanţare pentru POS CCE 2007-2013", AP 4, DMI 1, OP c) │
│ │
│Expeditor (denumirea Solicitantului):...................... │
│ │
│Adresa expeditorului:................... │
│ │
│Număr de înregistrare al proiectului emis de Solicitant:.................. │
│ │
│Valoarea proiectului cu TVA: .................. lei │
│ │
│Valoarea proiectului fără TVA: .................. lei │
│ │
│Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată: ......... lei │
│ │
│Nr. pagini din dosarul original (N=......) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    ÎN CAZUL ÎN CARE SE FACE PERSONAL DEPUNEREA COLETULUI, SOLICITANTUL VA SOLICITA NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE PRECUM ŞI DATA ŞI ORA LA CARE S-A REALIZAT ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR DEPUSE LA REGISTRATURA MEF. ÎN CAZUL TRANSMITERII COLETULUI PRIN POŞTĂ, DATA ÎNREGISTRĂRII COLETULUI ÎN REGISTRUL MEF VA FI IDENTICĂ CU CEA A POŞTEI.

    Dosarul transmis de către Solicitant va primi un număr de înregistrare al OIE şi, eventual, un cod de înregistrare generat automat de Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS), care vor fi precizate în scrisoarea de notificare a primirii CRF şi utilizate în orice corespondenţă viitoare între OIE şi Solicitant.

    SOLICITANTUL ARE DREPTUL DE A DEPUNE MAI MULTE CERERI DE FINANŢARE (PENTRU MAI MULTE PROIECTE) ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE. FIECARE DINTRE ELE TREBUIE COMPLETATĂ ŞI TRANSMISĂ SEPARAT, CONFORM INSTRUCŢIUNILOR DIN ACEST CAPITOL.

    OIE nu este responsabil pentru expedierea coletului la o adresa incorectă sau dacă propunerea este trimisă în părţi separate care nu pot fi identificate ca parte a aceluiaşi dosar.

    CAP. VIII
    EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

    După depunerea la OIE a propunerilor de proiecte înaintate de către Solicitanţi, acestea vor intra într-un proces de evaluare şi selecţie pe criterii competitive în vederea aprobării listei de proiecte calificate pentru cofinanţare din fondurile AP4, DMI 1, OP c).
    În acest sens, propunerile de proiecte vor parcurge următoarele etape:
    ● verificarea conformităţii administrative,
    ● verificarea eligibilităţii Solicitantului şi a proiectului,
    ● evaluarea tehnică şi financiară, selecţia proiectelor şi aprobarea listei de proiecte care vor primi cofinanţare din fondurile POS CCE.
    Rezultatele parcurgerii fiecărei etape a procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate Solicitantului, în scris.
    Toate informaţiile colectate de la Solicitanţi cu prilejul procesării documentelor depuse respectă prevederile art. 37 din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. AM POS CCE împreună cu OIE garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le procesează în timpul selecţiei şi evaluării propunerilor de proiecte.
    VIII.1. Verificarea conformităţii administrative a dosarului CRF
    Această etapă constă în verificarea îndeplinirii unor criterii privind conformitatea administrativă a dosarului CRF, prezentată în Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative, care conţine criterii eliminatorii de transmitere şi criterii administrative. Fiecare criteriu din listă va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative.
    În prima etapă, dosarul va fi verificat din punct de vedere al îndeplinirii tuturor criteriilor eliminatorii de transmitere (vezi criteriile 1 - 5 din Anexa 4). Vor fi automat respinse CRF care nu îndeplinesc aceste criterii.
    În cazul nerespectării criteriilor eliminatorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea/depunerea CRF, OIE va transmite o scrisoare de respingere, prin care Solicitantului i se explică motivele respingerii CRF. În această situaţie nu este posibilă corectarea sau completarea dosarului cu documentele lipsă.
    CRF care au fost acceptate după verificarea criteriilor adminstrative eliminatorii vor intra în a doua fază a procesului, care constă în verificarea criteriilor adminstrative neeliminatorii (conform Anexa 4), evaluate tot prin calificativ DA/NU.
    În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document din lista celor menţionate în Anexa 4 sau apare necesitatea corectării/completării unor informaţii iniţiale, dar care să nu aducă modificări substanţiale ale CRF, OIE va notifica Solicitantul în vederea transmiterii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazul în care Solicitantul nu transmite în termen informaţiile solicitate de către OIE, CRF va fi respinsă, iar Solicitantul va fi notificat asupra motivelor respingerii cererii şi oportunităţilor viitoare privind posibilitatea depunerii unei noi CRF.
    Vor fi acceptate doar CRF care au primit calificativul DA la toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative (conform Anexa 4).
    În cazul în care sunt îndeplinite criteriile administrative, OIE va transmite Solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestei etape o notificare de aprobare privind îndeplinirea criteriilor administrative şi va trece la următoarea etapă a procesului, respectiv cea de verificare a eligibilităţii (Solicitantului şi proiectului), prezentată în continuare.

    ATENŢIE! NUMAI CERERILE DE FINANŢARE CONFORME DIN PUNCT DE VEDERE ADMINISTRATIV (CARE ÎNDEPLINESC TOATE CRITERIILE DIN LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE) SUNT ADMISE ÎN URMĂTOAREA ETAPĂ A PROCESULUI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE, RESPECTIV VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII.

    VIII.2. Verificarea eligibilităţii. Criterii de eligibilitate
    Procesul de verificare a eligibilităţii presupune parcurgerea etapelor vizând:
    - eligibilitatea Solicitantului (criterii instituţionale, legale şi financiare);
    - eligibilitatea proiectului, şi se realizează pentru CRF conforme din punct de vedere administrativ.
    Fiecare criteriu din grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului/proiectului (conform Anexei 6 - Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului şi Anexei 7 - Grila de verificarea a eligibilităţii proiectului), va fi evaluat prin "DA" sau "NU".
    Îndeplinirea acestor criterii va fi verificată de persoane din cadrul OIE. Verificarea se va realiza pe baza CRF şi a documentelor anexate
    Proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate.
    Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile de eligibilitate, evaluarea acestuia nu mai are loc şi Solicitantului i se va transmite o scrisoare de respingere a CRF.
    În cazul în care sunt necesare completări sau clarificări ale unor documente, OIE trimite Solicitantului o notificare, prin care cere informaţia care lipseşte. Solicitantul trebuie să transmită informaţia cerută în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.
    În cazul în care documentele solicitate nu sunt transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării menţionate anterior, şi/sau clarificarea nu îndeplineşte cerinţele stabilite prin scrisoarea transmisă, verificarea eligibilităţii CRF va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia, cu posibilitatea respingerii CRF.
    La finalizarea procesului de verificarea a eligibilităţii, Solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea (Anexa 5 - Notificare de aprobare privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate) sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Întrucât finanţarea proiectelor este sub incidenţa prevederilor legale privind ajutorul de stat, acordarea acesteia nu poate fi făcută decât dacă, înaintea ÎNCEPERII LUCRĂRILOR (START OF WORK), Solicitantul a prezentat o cerere în acest scop, respectiv CRF şi a primit confirmarea de la OIE, în scris, că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor (vezi Anexa 5). Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în alineatul de mai sus, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru finanţare.

    ATENŢIE! NUMAI CERERILE DE FINANŢARE ELIGIBILE (CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV TOATE CRITERIILE DIN GRILELE DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII) SUNT ADMISE ÎN URMĂTOAREA ETAPĂ A PROCESULUI DE DE EVALUARE ŞI SELECŢIE, RESPECTIV EVALUAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ.

    VIII.2.1 Eligibilitatea Solicitantului

    Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile instituţionale, legale şi financiare conform criteriilor de eligibilitate a Solicitantului, prezentate în Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului.

    VIII.2.2. Eligibilitatea proiectelor

    Proiectul propus în CRF poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate a proiectului, conform Anexei 7 - Grila de verificarea a eligibilităţii proiectului.

    NOTĂ
    În legătură cu criteriul 5, din Anexa7, Solicitantul va trebui să dovedească că proiectul se va implementa într-un grup modernizat/retehnologizat, care trebuie să mai funcţioneze cel puţin 15 ani sau 100.000 de ore din momentul finalizării proiectului prin expertiză tehnică independentă.
    În legătură cu criteriile 6) şi 9), din Anexa7, Solicitantul va trebui să declare pe proprie răspundere că nu a primit finanţare nerambursabilă decât pentru realizarea studiilor preliminare şi nici nu a demarat activităţile proiectului cu excepţia celor necesare realizării studiilor şi documentaţiilor preliminare, respectând regula "start of work" (conform art. 5 din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1628/2006).
    În cazul în care lucrările încep înainte de a fi respectate condiţiile stabilite sus menţionate, proiectul în ansamblu nu poate beneficia de finanţare şi este respins automat.
    VIII.3. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului
    VIII.3.1. Metodologia de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
    Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor AP 4 POS CCE, DMI 1, operaţiunea c): "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate".
    Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului se va realiza de către Comisia de evaluare constituită din experţi evaluatori. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor va fi realizată pe un sistem de punctaj pe baza unei grile de evaluare care utilizează categorii de criterii de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).
    Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 8 - Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului la prezentul Ghid şi este destinată evaluării gradului în care proiectul contribuie la obiectivele Axei 4 şi DMI1, operaţiunea c), calităţii şi coerenţei propunerii, maturităţii propunerii, sustenabilităţii propunerii, capacităţii instituţionale şi financiare a Solicitantului.
    Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului se va face pe baza CRF şi a documentelor care însoţesc CRF (conform Anexei 2 - OPIS al dosarului propunerii de finanţare).

    ATENŢIE! INFORMAŢIILE ŞI DATELE DIN CRF TREBUIE SĂ FIE ACELEAŞI/CORELATE CU CELE PREVĂZUTE ÎN DOCUMENTELE ANEXATE CRF (SF, EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU, ETC).

    Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii suplimentare privind documentele evaluate în această etapă, care pot viza numai clarificarea unei informaţii existente, dar nu vor fi admise informaţii/documente care să modifice substanţial CRF. Solicitantul trebuie să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări, în caz contrar CRF va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia, cu posibilitatea respingerii CRF.
    În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară a proiectului), cuprins între 0 şi 100 de puncte.

    PUNCTAJUL MINIM NECESAR CA PROIECTUL SĂ FIE PROPUS CĂTRE COMITETUL DE SELECŢIE ESTE DE 50 PUNCTE.

    Etapa de evaluare se finalizează printr-un raport de evaluare, întocmit şi semnat de către experţii evaluatori ai proiectului şi transmis Comitetului de Selecţie.

    VIII.3.2. Criterii de evaluare şi selecţie
    Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului cuprinde categorii de criterii de evaluare şi selecţie. Fiecare categorie de criterii cuprinde o serie de subcriterii. În cazul în care un criteriu sau un subcriteriu primeşte 0 puncte, proiectul se respinge automat.
    Subcriteriile de evaluare sunt împărţite în subdiviziuni, conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară a proiectului.
    Fiecărei subdiviziuni i se acordă un punctaj, conform Anexa 8 - Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului.
    Criteriile de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare sunt:
    1. Relevanţa proiectului
    Rezultată din contribuţia proiectului la obiectivele AP 4, DMI 1 şi operaţiunea c) şi ale Strategiei Energetice a României 2007-2020 şi la îndeplinirea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare;
    2. Calitatea şi coerenţa proiectului
    Rezultată din calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul, identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora, după caz etc.
    3. Maturitatea proiectului
    Rezultată din gradul de pregătire a proiectului, din stadiul pregătirii documentaţiei tehnice, din disponibilitatea avizelor/autorizaţiilor necesare, licenţelor şi a altor premize necesare pentru implementarea proiectului.
    4. Sustenabilitatea proiectului
    Rezultată din capacitatea Solicitantului de a asigura operarea şi menţinerea în funcţiune la parametrii estimaţi în SF a instalaţiilor realizate în cadrul proiectului, 5 ani după recepţia finală executată în conformitate cu legea şi predarea la operatorul de proces industrial, fără sprijin financiar nerambursabil.
    5. Capacitatea instituţională a Solicitantului sau, după caz, capacitatea Solicitantului de implementare a proiectului (resurse umane corespunzătoare, experienţă anterioară relevantă).
    Criteriul Capacitatea instituţională a Solicitantului a fost translatat, de la etapa de selecţie la etapa de eligibilitate, în conformitate cu Decizia nr. 2/11 octombrie 2007 a CM a POS CCE 2007 - 2013 (cap.VIII.2.1. - criteriul 9 din Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului).

    NOTĂ
    Solicitantul va fi exclus, din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul în care se dovedeşte că acesta:
    - se face vinovat de inducerea gravă în eroare a OIE sau a evaluatorilor proiectului, prin furnizarea de informaţii false, sau prin omisiunea datelor cerute;
    - a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului.

    VIII.4. Decizia Comitetului de Selecţie
    Comitetul de Selecţie organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor fi cofinanţate din fonduri ale POS CCE AP 4.
    Comitetul de Selecţie poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite de la experţii evaluatori, una din următoarele decizii:
    ● aprobă finanţarea proiectului cu conţinutul tehnic şi condiţiile de finanţare neschimbate, definite în CRF;
    ● aprobă finanţarea proiectului în condiţii de reducere a costurilor totale eligibile şi cu diminuarea corespunzătoare a valorii finanţării nerambursabile. Acesta este cazul în care proiectul poate fi aprobat cu conţinutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii finanţării nerambursabile cu valoarea cheltuielilor dovedite a fi neeligibile Acesta va trebui să răspundă, în scris, dacă are capacitatea financiară să acopere diferenţa de finanţare şi să probeze aceasta cu acte justificative şi că acceptă noile condiţii de finanţare;
    ● respinge CRF.
    În cazul în care Comitetul de Selecţie nu are suficiente informaţii despre proiect pentru luarea unei decizii, acesta poate să ceară, în scris, Solicitantului, informaţii suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaţiile, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai clarificarea unei informaţii deja existente şi nu se pot adăuga proiectului informaţii noi.
    Solicitantul este obligat să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări, în caz contrar CRF va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia, cu posibilitatea respingerii CRF.
    După primirea informaţiei clarificate proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecţie.
    Dacă informaţiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecţie poate hotărî, efectuarea unei vizite la faţa locului. În acest sens, se va transmite Solicitantului o scrisoare care cuprinde motivele, obiectul şi data vizitei.
    După aprobarea listei de proiecte de către Comitetul de Selecţie, aceasta se transmite spre aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM.
    Lista de proiecte aprobate, se publică pe site-ul AM POS CCE/OIE.
    În fiecare caz se detaliază numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea finanţării din fonduri publice a proiectului.
    Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate în termen de 10 zile lucrătoare. Confirmarea Solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractării.
    În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.
    Durata întregului proces de evaluare şi selecţie este de maxim 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării CRF. Aceasta se poate prelungi în concordanţă cu termenele aferente solicitării documentelor suplimentare şi/sau vizitei la faţa locului.
    În cazul unor astfel de întârzieri (transmiterea documentelor suplimentare şi vizite la faţa locului) perioada suplimentară se adaugă la durata mai sus menţionată.
    În cazul în care un proiect aprobat îndeplineşte criteriile pentru a fi calificat ca proiect major, conform Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006 şi a Regulamentului (CE) al Comisiei 1828/2006, atunci trebuie implementată procedura pentru Managementul proiectelor majore, în conformitate cu cap. VIII.5.
    AM decide asupra unui proiect major în concordanţă cu condiţiile stipulate în Regulamentele europene şi va transmite CE dosarul proiectului major conform art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.
    VIII.5 Proiecte majore
    În cazul proiectelor majore, acestea vor respecta cumulativ atât reglementările specifice FS, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006, cât şi cele specifice ajutorului de stat regional în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei 1628/2006.
    Sunt considerate proiecte majore acele investiţii finanţate în cadrul POS CCE, definite, după urmează:
    ● proiectul al cărui cost total depăşeşte 25 milioane Euro pentru mediu, în conformitate cu art. 39 al Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006;
    Proiectul trebuie să includă un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmăreşte obiective clar identificate;
    ● investiţie iniţială în capital fix ale cărei cheltuieli eligibile depăşesc 50 de milioane Euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. g) din Regulamentul (CE) al Comisiei 1628/2006.
    Un proiect major de investiţii va fi considerat un singur proiect de investiţii atunci când investiţia iniţială se realizează, în cursul unei perioade de trei ani, de aceeaşi sau de aceleaşi întreprindere/întreprinderi şi este constituit dintr-o combinaţie de elemente de capital fix indivizibilă din punct de vedere economic.

    ATENŢIE! ÎN CADRUL ACESTEI CERERI DE PROPUNERI DE PROIECTE SUNT CONSIDERATE MAJORE PROIECTELE AL CĂRUI COST TOTAL DEPĂŞEŞTE 25 MILIOANE EURO (CU TVA).
    ACORDAREA FINANŢĂRII ÎN CAZUL PROIECTELOR MAJORE SE DECIDE NUMAI DE CĂTRE CE.

    În acest sens, CE evaluează proiectul major, pe baza informaţiilor menţionate în continuare, verificând coerenţa acestuia cu priorităţile PO, contribuţia la realizarea obiectivelor acestor priorităţi şi coerenţa cu celelalte politici comunitare.
    CE adoptă o decizie în termen de cel mult trei luni de la prezentarea unui proiect major de către AM, cu condiţia ca prezentarea să fie în conformitate cu informaţiile solicitate. În cazul unor întârzieri datorate solicitării unor clarificări, perioada suplimentară necesară rezolvării acestor clarificări se adaugă la durata mai sus menţionată. Decizia CE va conţine valoarea totală, în Euro, a cheltuielilor eligibile la care se aplică rata de cofinanţare pentru operaţiune, precum şi altor condiţii necesare pentru implementarea proiectelor. În cazul în care CE decide, în conformitate cu informaţia furnizată de AM, respingerea parţială sau totală a proiectului, aceasta comunică motivele refuzului.
    După cum s-a precizat în cap. VIII.4., evaluarea şi selecţia proiectelor majore urmează toate cele trei etape: verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii Solicitantului şi respectiv a proiectului, evaluarea tehnică şi financiară din procedura de cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă. În cazul în care un proiect aprobat de către Comitetul de Selecţie pentru a fi finanţat, îndeplineşte criteriile pentru a fi calificat ca proiect major (vezi definiţia proiectului major), acesta va fi transmis de către OIE la AM, care va decide dacă proiectul major este în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare în domeniu. În cazul în care proiectul major îndeplineşte toate cerinţele menţionate anterior, acesta va fi transmis de către AM la CE (DG Regio sau DG Competition), după caz, spre aprobare. În acest sens, Solicitantul va întocmi un dosar care conţine următoarele informaţii, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (CE) al Consiliului 1083/2006:
    (a) informaţii privind organismul care va fi responsabil pentru implementarea proiectului;
    (b) informaţii privind natura investiţiei şi descrierea ei, precum şi valoarea proiectului şi localizarea sa;
    (c) rezultatele studiului de fezabilitate;
    (d) calendarul de execuţie şi, în cazul în care perioada de aplicare a operaţiunii în cauză ar trebui să fie mai mare decât perioada de programare, tranşele pentru care se cere o cofinanţare comunitară pe perioada de programare 2007-2013;
    (e) analiza cost-beneficiu care conţine o analiză a riscurilor, precum şi impactul previzibil asupra sectorului în cauză şi asupra situaţiei socio-economice a statului membru şi/sau a regiunii şi, dacă este posibil, după caz, a altor regiuni din Comunitate;
    (f) analiza impactului asupra mediului;
    (g) justificarea contribuţiei din fonduri publice;
    (h) planul de finanţare care conţine suma totală a resurselor financiare prevăzute şi suma prevăzută pentru contribuţia din Fonduri Structurale (FS), a BEI, a FEI şi din orice altă sursă de finanţare comunitară, inclusiv planul indicativ anual al contribuţiei financiare din FEDR pentru proiectul respectiv.
    Finanţarea proiectelor majore se acordă în baza evaluării de către CE a informaţiilor mai sus precizate şi a completării cererii de confirmare a finanţării prezentată în Anexa 9 - Cerere de confirmare a finanţării în cazul proiectelor majore în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006.
    Anexa 9 - Cerere de confirmare a finanţării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 se va completa de către Solicitant asistat de către OIE. Fiecare formular de Cerere de confirmare va conţine 4 secţiuni principale: tehnică, economico-financiară, de mediu şi cea privind strategia de achiziţii.
    În funcţie de valoarea proiectelor majore sunt necesare următoarele notificări către CE:
    1. O singură notificare către CE la DG Regio pentru un proiect cu cost total de peste 25 milioane Euro, dar cu cheltuieli eligibile mai mici de 50 milioane Euro;
    2. Două notificări succesive către CE (la DG Competition şi ulterior la DG Regio) pentru un proiect cu cost total de peste 25 milioane Euro, dar cu cheltuieli eligibile mai mari de 50 milioane Euro.

    NOTĂ
    Analiza cost-beneficiu (ACB) se va realiza pe baza Documentului de lucru 4 (Working paper 4) - Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu - Perioada de programare 2007-2013, ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR în perioada de programare 2007-2013 (Anexa 1 - Recomandări privind elaborarea analizei cost - beneficiu pentru proiecte majore). Aceste recomandări clarifică unele aspecte privind ACB pentru proiectele finanţate în cadrul POS CCE şi determinarea ratei de intervenţie financiară a UE pentru aceste proiecte.
    În elaborarea analizei cost-beneficiu recomandăm, de asemenea, consultarea Manualului de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii (profesor Massimo Florio), disponibil pe site-ul internet al DG REGIO
    http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf şi a instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008.
    Toate proiectele majore trebuie să includă o Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/EEC, amendată de 97/11/EC - Directiva privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 şi Ordinul nr. 860/2002 (amendată prin Ordin nr. 210/2004), Ordinul nr. 863/2002 şi Ordinul nr. 864/2002. În concordanţă cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, studiul de impact asupra mediului trebuie realizat de către o firmă autorizată şi va cuprinde şi rezumatul nontehnic.

    ATENŢIE! ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ DOCUMENTAŢIA NECESARĂ DEMONSTRĂRII DERULĂRII PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, TOATE DOCUMENTELE AFERENTE TREBUIE SĂ FIE DATATE ŞI SĂ RESPECTE INTERVALELE DE TIMP PREVĂZUTE ÎN LEGISLAŢIE, RESPECTIV O M NR. 860/2002, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
    DOVADA PARCURGERII PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ESTE CONDIŢIE OBLIGATORIE, ÎN SPECIAL A MODULUI ÎN CARE PUBLICUL A FOST CONSULTAT (ANUNŢURI ÎN LOCURI DE INTERES PUBLIC, ÎN MASS MEDIA, DISCUŢII/ÎNTÂLNIRI) ŞI A MODULUI ÎN CARE OBSERVAŢIILE PUBLICULUI SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE (COMENTARIILE ŞI RECOMANDĂRILE PERTINENTE ALE PUBLICULUI TREBUIE SĂ FIE AVUTE ÎN VEDERE ÎN LUAREA DECIZIEI FINALE). ÎN TIMPUL PROCESULUI DE CONSULTARE A PUBLICULUI TREBUIE SOLICITATE RECOMANDĂRI DIN PARTEA ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE INTERESATE.
    EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI VA AVEA ATAŞATĂ ŞI COPIA DUPĂ AVIZUL NATURA 2000.

    Documentaţia care se transmite pentru aprobare la CE va mai cuprinde următoarele documente:
    - expertiza tehnică independentă privind durata de viaţă a grupurilor care trebuie să mai funcţioneze cel puţin 15 ani sau 100.000 de ore din momentul finalizării proiectului. Se vor menţiona separat toate lucrările de modernizare/retehnologizare efectuate;
    - documente legale privind proprietatea asupra terenului: extras de carte funciară, titlul de proprietate pentru teren sau act de concesiune;
    - programul de achiziţii, conform punctului 3.4. din CRF, completat cu o scurtă descriere şi justificare a procedurii aplicate;
    - decizia de numire a managerului şi CV-urile personalului din cadrul unităţii de implementare a proiectului;
    - document privind capacitatea instituţională a Solicitantului (organigrama, Adunarea Generală a Acţionarilor, alte aspecte instituţionale).

    PENTRU TRANSMITEREA CÂT MAI OPERATIVĂ LA CE A CRF ÎN VEDEREA APROBĂRII, DOCUMENTAŢIA NECESARĂ FINANŢĂRII PROIECTELOR MAJORE VA FI COMPLETATĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎN LIMBA ENGLEZĂ, REDACTATĂ LA CALCULATOR, UTILIZÂND URMĂTORUL FORMAT: TIMES NEW ROMAN, 12.

    Documentaţia necesară finanţării proiectelor majore va fi transmisă în formă tipărită împreună cu o scrisoare de însoţire semnată de către reprezentantul legal şi de un CD cu forma electronică a acesteia, identică cu originalul. Scrisoarea va atesta conformitatea conţinutului CD-ului cu forma scrisă a documentaţiei şi a celor două versiuni (română/engleză).
    Proiectele propuse spre finanţare vor fi transmise la CE pentru luarea deciziei de finanţare.

    ATENŢIE! ÎN CAZUL ÎN CARE COFINANŢAREA UNUI PROIECT A FOST DECISĂ ÎN BAZA UNUI DEVIZ A CĂRUI VALOARE TOTALĂ ESTE SUB PRAGUL CARE DEFINEŞTE PROIECTUL MAJOR, DAR PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI COSTURILE TOTALE DEPĂŞESC LIMITA DE 25 MIL. EURO (CU TVA) DIN MOTIVE CARE NU SUNT IMPUTABILE BENEFICIARULUI, FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ SE SUSPENDĂ ŞI SE TRANSMIT CĂTRE CE DOCUMENTELE ÎN VEDEREA OBŢINERII DECIZIEI DE FINANŢARE

    După aprobarea de către CE, în baza deciziei de finanţare emisă pentru implementarea proiectului se va încheia un Contract de Finanţare (CF) între OIE şi Beneficiarul proiectului.
    VIII.6. Contestaţii
    În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, Solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, care trebuie transmisă către OIE în 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia se va face strict pentru cererea de finanţare depusă de Solicitant, cu referire la motivaţia prezentată în decizia de respingere a CRF şi în conformitate cu criteriile din prezentul Ghid.
    Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, Sector 1.
    Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
    a) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;
    b) denumirea proiectului depus;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
    e) semnătura reprezentantului Solicitantului.
    Soluţionarea contestaţiilor va fi realizată de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului.
    În cazul acceptării contestaţiei, cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

    CAP. IX
    CONTRACTUL DE FINANŢARE

    Contractul de finanţare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale. Rezultatul proiectului trebuie păstrat în operare timp de 5 ani de la finalizarea proiectului (proiectul se considera finalizat la data efectuării ultimei plăţi), cu performantele minime la care beneficiarul s-a angajat prin contract.

    Formatul cadru al CF este prezentat în Anexa 10.
    IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare

    În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte următoarele documente în original sau copie legalizată în termen de maxim 45 de zile de la data notificării de aprobare a cererii de finanţare:
    ● proiect tehnic, în cazul în care este disponibil;
    ● autorizaţie de construire, dacă există, în copie certificată;
    ● certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice pentru toate sediile societăţii - valabil la data încheierii contractului, în original;
    ● certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru toate sediile societăţii - valabil la data încheierii contractului, în original;
    ● certificat constatator de la Registrul Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii la OIE, care să menţioneze obligatoriu datele de identificare ale societăţii, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţi legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile secundare, sediile societăţii, situaţia juridică a societăţii - valabil la data încheierii contractului, în original;
    ● documente care atestă capacitatea Solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont/contract de credit care să acopere valoarea însumată a acestora);
    ● documente legale privind proprietatea asupra terenului şi clădirilor: extras de carte funciară, titlul de proprietate pentru teren/imobil, sau act de concesiune (dacă proiectul prevede dezvoltarea acestuia pe un teren/clădire aflate deja în proprietatea Beneficiarului) - cu condiţia ca aceste terenuri/clădiri să fie libere de orice sarcini şi să nu facă obiectul unui litigiu/revendicare. Pentru terenurile aflate în concesiune, aceasta va trebui să acopere o perioadă de cel puţin 15 ani de la data transmiterii CRF. Documentele precizate mai sus se aduc din nou doar dacă au apărut schimbări privind proprietatea de la data depunerii CRF, (în copie legalizată);
    ● Aviz Natura 2000 (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare), în copie certificată eliberat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Direcţia Conservarea Naturii Biodiversităţii Protecţie Sol şi Subsol;
    ● Acord de mediu (conform Hotărârii Guvernului nr. 1213/2006), în copie certificată - dacă există la data depunerii CRF şi a fost inclus de către Solicitant în documentele anexate CRF, doar pentru cazurile în care a expirat termenul de valabilitate al acestuia până la data demarării contractării
    ● Graficul de rambursare în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea următorului format:

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ Cerere de │ Activitate/ │ Suma │ Data │
│ rambursare │ subactivitate │ estimativă │ depunerii │
│ nr. │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │Până la ..... │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │Până la ..... │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 3 │ │ │Până la ..... │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 4 │ │ │Până la ..... │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5 │ │ │Până la ..... │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Total buget │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────┘


    Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind să asigure prelungirea/reînoirea lor în mod corespunzător înainte de transmitere către OIE. Este de asemenea necesar ca toate documentele prevăzute în OPIS (Anexa 2 - OPIS al dosarului propunerii de finanţare) să fie valabile şi la data încheierii CF.
    OIE îşi rezervă dreptul de a verifica toate documentele transmise de Solicitant, în scopul încheierii contractului şi în cazul în care va descoperi nepotriviri cu realitatea contractul nu va fi încheiat.
    Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. În cazul în care, în urma cererilor OIE, Solicitantul amână nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioadă mai lungă de 45 zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finanţării proiectului.
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către Solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea către Solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.
    Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document cerut prin contract.
    În cazul în care documentaţia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă, sau dacă se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate, proiectul este automat respins, astfel că se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere.
    După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat şi de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează Beneficiarului.

    IX.2. Obligaţiile părţilor.
    IX.2.a. Obligaţiile Beneficiarului

    Obligaţiile Beneficiarului prevăzute în CF pot fi rezumate, în principal, la următoarele:

    Implementare
    1. Beneficiarul trebuie să asigure implementarea proiectului în conformitate cu cele asumate prin CRF aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa OIE pentru implementarea proiectului.
    În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de proiect, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.
    2. Beneficiarul trebuie să implementeze proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui CF.
    3. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa să pe parcursul implementării proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
    4. Beneficiarul are obligaţia de a notifica OIE orice modificare intervenită în bugetul previzionat al proiectului şi aprobat prin CF cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta. Beneficiarul are obligaţia de a suporta orice suplimentare a bugetului previzionat al proiectului.
    5. Pe toată perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare din contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează modificări.
    6. Beneficiarul este obligat să raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres (RP), în conformitate cu Anexa V - Modelul raportului de progres la CF. Raportul va include menţiuni privind îndeplinirea indicatorilor de monitorizare stabiliţi în CF.

    VALOAREA TOTALĂ A CHELTUIELILOR RAMBURSATE DIN FONDURI PUBLICE PENTRU PROIECT NU POATE DEPĂŞI VALOAREA SPECIFICATĂ ÎN CONTRACT.

    Interzicerea modificărilor substanţiale
    Beneficiarul are obligaţia de a nu face modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 5 ani după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăţi). Conform art. 57 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006, modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:
    > afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    > rezultă, de asemenea, dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică).
    Beneficiarul are obligaţia de a informa OIE în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări aşa cum sunt prezentate mai sus şi va întocmi un raport privind durabilitatea investiţiei în conformitate cu Anexa VII - Modelul raportului de durabilitate a investiţiei la CF.
    Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după finalizarea proiectului (data ultimei plăţi).
    Cererea de Rambursare
    Beneficiarul are obligaţia de a completa cererea de rambursare (CR) conform anexei şi a prevederilor procedurale din CF.
    Beneficiarul are obligaţia de a se conforma regulilor şi instrucţiunilor constituite de AM POS CCE/OIE în vederea autorizării pentru plată a CR.
    Beneficiarul are obligaţia de a transmite AM POS CCE o CR finală însoţită de raportul de audit, întocmit de un auditor independent privind finalizarea operaţiunii.
    Control şi Audit
    Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, precum şi să pună la dispoziţie orice documente păstrate, solicitate de către AM, OIE, Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), Autoritatea de Audit (AA), CE sau orice alt organism abilitat conform legislaţiei în vigoare să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
    În vederea asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a controalelor la faţa locului, Beneficiarul are obligaţia instituirii unor proceduri specifice pentru păstrarea pistei de audit.
    Politici comunitare şi naţionale
    Beneficiarul este obligat să respecte prevederile UE şi naţionale referitoare la achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    Informarea şi publicitatea
    Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a publicului (inclusiv prin mass-media) asupra proiectului finanţat prin POS CCE, conform cerinţelor precizate în CF (vezi Anexa III - Măsurile de informare şi publicitate la CF) şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind informarea şi publicitatea.
    Achiziţii
    Pentru implementarea prezentului proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Atunci când Beneficiarul exercită dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 se limitează numai la prevederile privind obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea achiziţiei publice respective.
    Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile
    Beneficiarul este obligat să asigure:
    ● sumele necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile;
    ● sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
    Evaluare
    Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OIE/AM, CE şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării POS CCE şi/ sau a proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului de către OIE.
    Evidenţă contabilă distinctă
    Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
    Păstrarea documentelor
    Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Termenul de păstrare a documentelor este de 3 ani după închiderea oficială a POS CCE, dar fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională.
    Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor, în conformitate cu Anexa VIII - Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect. Beneficiarul este obligat să informeze OIE/AM cu privire la locul arhivării documentelor.
    Interzicerea cesiunii
    Beneficiarul nu poate cesiona CF în tot sau în parte.

    IX.2.b. Obligaţiile OIE
    În ceea ce priveşte obligaţiile OIE prevăzute în CF acestea pot fi rezumate la următoarele obligaţii principale:
    a) Obligaţia de a comunica Beneficiarului data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE prin intermediul unei notificări şi prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    b) Obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.
    c) Obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la concluziile, rapoartele şi recomandările formulate de către CE şi care au impact asupra proiectului.
    d) Obligaţia de a furniza informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea proiectului de către Benefeciar.

    NOTĂ: Alte prevederi privind obligaţiile părţilor pot fi prevăzute în CF

    IX.3. Încetarea Contractului de finanţare
    1. CF încetează de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
    2. CF poate înceta şi în cazul de forţă majoră, în condiţiile prevăzute în CF.
    3. CF se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate sau punere în întârziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, în cazul în care se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, cu avizul AM.
    4. CF se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fără nicio altă formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, în următoarele situaţii:
    a) Beneficiarul nu a început implementarea proiectului în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o înştiinţare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
    b) În cazul intervenirii modificărilor substanţiale sau a încălcării obligaţiei privind menţinerea investiţiei, în conformitate cu cele menţionate în CF.
    c) În cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în CF.
    d) Dacă Beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data menţionată în grafic cu respectarea condiţiilor din CF.
    e) În cazul descoperirii unor nereguli de natura celor definite în contract care fac imposibilă derularea în continuare a contractului.
    f) În cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la control şi audit.
    g) În cazul în care, ulterior încheierii CF, Beneficiarul a primit finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului.
    h) În cazul în care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depăşeşte pe parcursul implementării pragurile stabilite pentru proiectele majore prevăzute la art. 39 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006.
    i) În alte cazuri de încălcare de către Beneficiar a CF, care fac imposibilă derularea în continuare a contractului, dacă OIE decide în acest sens.
    5. CF va fi declarat nul, în cazul în care, după încheierea contractului, se constată neîndeplinirea unei condiţii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent încheierii acestuia.
    Anterior rezilierii CF, OIE/AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după ce notifică în prealabil Beneficiarul.

    NOTĂ: Alte cauze de încetare a contractului pot fi prevăzute în CF.

    CAP. X
    INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE, MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTAREA

    Beneficiarii vor realiza proiectele conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile şi responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută.
    Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de referinţă.
    În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil.
    Derularea CF reprezintă şi modul în care sunt acceptate la plată şi rambursate cheltuielile efectuate de Beneficiar în vederea implementării proiectului. În cazul în care sunt încălcate prevederile contractuale şi/sau legislaţia aplicabilă, sumele necuvenite deja rambursate sunt recuperate iar sumele în curs de rambursare sunt diminuate corespunzător. De asemenea, Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii de raportare şi informare care să îi permită OIE o gestionare eficientă a fondurilor alocate.
    În vederea gestionării finanţării nerambursabile acordate, Beneficiarul va deschide un cont (la Trezorerie) în lei şi va notifica OIE datele de identificare ale acestuia şi semnătura persoanelor autorizate.

    X.1. Rambursarea cheltuielilor
    În cadrul acestei operaţiuni nu se acordă prefinanţare.
    Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul CR.
    CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei IV - Modelul cererii de rambursare la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.
    CR se înaintează de Beneficiar către OIE în conformitate cu graficul convenit în CF, numai după ridicarea condiţiilor suspensive privind CF. Se poate conveni rambursarea prin intermediul unei singure CR.
    CR prezentate OIE vor primi număr de înregistrare/dată. Verificarea CR pentru acordarea vizei de conformitate se face de către OIE. În acest sens se verifică corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în CR.
    După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate Beneficiarului în acest sens.
    Plata se efectuează de către unitatea de plată de pe lângă AM POS CCE (OPCP) în termen de 10 zile calendaristice.
    OIE/AM pot întrerupe curgerea termenului privind autorizarea plăţii pentru situaţii justificate când sunt solicitate clarificări suplimentare (OIE va transmite în acest sens la Beneficiari "Note de clarificare" la care Beneficiarii au obligaţia să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii) sau când se impun verificări la faţa locului (motivele care determină aceste verificări sunt comunicate Beneficiarului prin "Notificarea misiunii de control"). Perioadele de întrerupere se încheie în momentul în care Beneficiarul a furnizat în totalitate informaţiile şi documentele solicitate.
    CR vor fi respinse în cazul în care datele de identificare ale Beneficiarului diferă de cele înscrise în CF şi actele adiţionale ulterioare acestuia.
    Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii informative faţă de OIE:
    - transmiterea de previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial;
    - transmiterea unei scurte descrieri a procedurilor interne, dacă este cazul, în special privind circuitul, îndosarierea şi arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului.
    Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.
    Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare) până la concurenţa a 80% din sumele prevăzute pentru finanţare.
    Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, Beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

    ATENŢIE! VOR FI RAMBURSATE PRIN CEREREA DE RAMBURSARE NUMAI CHELTUIELILE ELIGIBILE EFECTIV REALIZATE DE CĂTRE BENEFICIAR

    X.2. Monitorizarea proiectelor selectate şi raportarea
    Monitorizarea proiectelor se face de către OIE. Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură dezvoltarea eficientă şi corectă a urmăririi proiectului precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF.
    Obiectivul general este de a evalua atât realizările cât şi deficienţele implementării proiectului pentru a decide modificările majore asupra priorităţilor de finanţare aprobate şi de a identifica orice modificare substanţială apărută într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
    Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic şi documentar înregistrat în implementarea proiectului, inclusiv cea financiară şi în colectarea şi introducerea în SMIS a tuturor informaţiilor legate de proiect, precum şi monitorizarea oricăror modificări substanţiale apărute după finalizarea lui, în perioada de operare.
    Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OIE va desfăşura următoarele activităţi:
    a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres lunare/trimestriale şi finale, rapoarte ad-hoc, rapoarte anuale de durabilitate) elaborate şi transmise de către Beneficiar (activităţi desfăşurate/progres fizic, durabilitatea investiţiei);
    b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate şi ad-hoc)
    c) monitorizarea durabilităţii investiţiei.

    X.2.1. Verificarea documentelor - raportare
    Verificările documentelor vor asigura că rapoartele elaborate de către Beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în CF, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin CF, realizările faţă de ţinta propusă, procentul de realizare, etc.
    Rapoartele elaborate de Beneficiar sunt următoarele:
    Rapoarte de progres - RP (lunar sau trimestrial/final)
    RP (Anexa V - Modelul raportului de progres) sunt trimise la OIE, lunar, până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară. În cazul celor trimestriale, până la data de 5 a lunilor aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie a anului următor. Ultimul RP va fi trimis odată cu ultima CR. La terminarea lucrărilor se pregăteşte şi se prezintă raportul final.
    Periodicitatea RP (lunar sau trimestrial/final) se va stabili în funcţie de complexitatea proiectului şi va fi prevăzută în CF.
    Ca o regulă generală, pe lângă rapoartele de progres periodice, fiecare CR va fi însoţită de un RP, referitor la activităţile efectuate în perioada cuprinsă între ultima CR până la cea nou depusă.
    Dacă sunt neclarităţi sau omisiuni în rapoartele trimise de Beneficiar, OIE îl va notifica, Beneficiarul fiind obligat să trimită o scrisoare de clarificare. Dacă neclarităţile persistă OIE va acţiona în conformitate cu procedurile interne (vizite la faţa locului, informarea Serviciului de Management Financiar şi Control, etc).
    Rapoarte speciale (ad-hoc)
    Rapoartele speciale (ad-hoc) vor fi pregătite de către Beneficiar la cererea OIE, pe probleme ce pot afecta condiţiile finanţării nerambursabile.
    Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei
    Beneficiarul este obligat să întocmească în fiecare an, pe o perioadă de 5 ani după finalizarea activităţilor proiectului un raport privind modificările substanţiale aduse investiţiei, definite conform art. 57 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006.
    Rapoartele privind durabilitatea investiţiei (Anexa VII - Modelul raportului de durabilitate a investiţiei) vor fi transmise până în data de 31 ianuarie a fiecărui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei. Dacă data de 31 cade într-o zi nelucrătoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie.
    În cazul apariţiei oricărei modificări substanţiale, Beneficiarul trebuie să informeze OIE în termen de 15 de zile calendaristice.

    X.2.2. Vizita de monitorizare
    Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.
    Scopul vizitei de monitorizare este:
    - să asigure faptul că proiectul progresează sub aspectul realizării fizice în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în CF;
    - să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării;
    - să identifice elementele de succes ale proiectului;
    - să asigure o comunicare strânsă între Beneficiari şi OIE care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).
    Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.
    După efectuarea vizitei, OIE va întocmi un raport, care va fi transmis Beneficiarului. Raportul va cuprinde şi eventuale recomandări specifice, realizabile şi cu termene pe care Beneficiarul este obligat să le respecte. OIE va urmări implementarea eventualelor recomandări prin raportările ulterioare ale Beneficiarului.
    Beneficiarul va organiza o unitate de implementare a proiectului care trebuie să realizeze urmărirea implementării proiectului în conformitate cu condiţiile stabilite prin CF, stabilirea obiectivelor şi punctelor de reper cu care să poată compara evoluţia acţiunilor întreprinse, colectarea periodică a informaţiilor referitoare la evoluţia proiectului, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres.

    X.3. Control şi audit, tratamentul neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare
    X.3.1. Control şi audit
    Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale sunt menţionate în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    Atribuţii pe linia acestui control revin în special OIE, AM POS CCE, AA, ACP, DLAF, ANAF prin Administraţiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum şi Curtea Europeană de Conturi.
    De regulă, OIE va realiza cel puţin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.
    Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului (5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat.
    Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
    În cazul nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă.
    Controlul se poate declanşa ca urmare a existenţei unor indicii şi/sau sesizări sau poate avea caracter de control de fond.
    Reprezentanţii desemnaţi de OIE vor efectua verificări care pot fi cu caracter documentar, asupra documentelor justificative de realizare a cheltuielilor pentru susţinerea CR emise, precum şi cu caracter fizic, realizând verificări la locul executării investiţiilor co-finanţate pentru a se asigura că produsele şi serviciile sunt livrate şi cheltuielile declarate de Beneficiar au fost efectiv realizate şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.
    În urma efectuării verificării, constatările se consemnează în procesul-verbal de constatare, semnat de către toţi participanţii la acţiunea de verificare inclusiv de reprezentantul Beneficiarului.
    Procesul-verbal de constatare final întocmit în urma raportului de control, însuşit de conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintă titlu de creanţă şi se comunică Beneficiarului în condiţiile prevăzute de lege.
    OIE pregăteşte raportul final de verificare la faţa locului pe care-l transmite Beneficiarului.
    Beneficiarul are dreptul de contestaţie prevăzut de legislaţia în vigoare inclusiv de reconciliere pe baza unor informaţii suplimentare furnizate organelor de control.
    Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.
    În cazul constatării primare a unor prejudicii importante OIE va propune AM POS CCE suspendarea CF pe perioada necesară realizării unor constatări mai detaliate.

    X.3.2. Tratamentul neregulilor
    Neregulile sunt definite în glosarul de termeni.
    Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, AC şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizări.poscce.proiecte@minind.ro.
    În cazul suspiciunii de fraudă se iau măsuri asiguratorii care constă în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE.
    Pentru prevenirea erorilor Beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.
    În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    X.3.3. Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare
    Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă.
    Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.
    Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:
    ● plată voluntară;
    ● prin deducerea din plăţile următoare;
    ● prin executare silită;
    ● ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.
    Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în conformitate cu CF şi legislaţia în vigoare. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare.
    În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

    CAP. XI
    LEGISLAŢIE APLICABILĂ

    Acest ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte legislative:
    A. Legislaţie comunitară
    ● Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;
    ● Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;
    ● Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare;
    ● Decizia (CE) nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)
    ● Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Directiva nr. 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere;
    ● Regulamentul nr. 1605/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;
    ● Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;
    ● Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1628/2006 pentru aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale;
    ● Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/01.10.2004;
    ● Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999, stabilind regulile de aplicare ale art. 93 din Tratatul C.E.
    ● Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în J.O. al UE nr. C/14/19.01.2008.
    B. Legislaţie naţională
    ● Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13/05/2008;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 304 din 08/05/2007;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 781 din 19/11/2007;
    ● Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 26 din 18/02/1997;
    ● Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 577 din 17/11/2000;
    ● Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 51/23.01.2007;
    ● Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 679 din 28/07/2004;
    ● Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 535 din 15/06/2004;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 399 din 05/05/2004;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 418 din 15/05/2006;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 20/06/2006;
    ● Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 139 din 02/06/1994;
    ● Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448 din 28/11/1998;
    ● Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1 din 05/01/1998.
    ● Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale L nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 201 din 03/03/2006;
    ● Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597/2002;
    ● Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 48 din 14/01/2005;
    ● Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 927 din 23/12/2003;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 517 din 01/08/2007;
    ● Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 373 din 10/07/2001;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 856 din 27/11/2002;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 633 din 13/07/2004;
    ● Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 622 din 30/08/2003;
    ● Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 86 din 02/02/2007;
    ● Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 672 din 27/07/2005;
    ● Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 01/02/2002;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 545 din 08/11/1999;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 365 din 29/05/2003;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 322/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere publicată în Monitorul Oficial al României nr. 359 din 27/04/2005;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1502/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere publicată în Monitorul Oficial al României nr. 899 din 06/11/2006;
    ● OMEF nr. 2242/2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", Axa Prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 562 din 25/07/2008;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 48 din 22/01/2008;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1042 din 28/12/2006;
    ● Legea nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 354 din 24/05/2007
    ● Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 0529 din 14/07/2008.
    C. Legislaţia aferentă temelor orizontale
    Dezvoltare durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse:
    ● Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 190 din 10/08/1993;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1196 din 30/12/2005;
    ● Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 433 din 02/08/2001;
    ● Legea nr. 84/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 327 din 11/04/2006;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 802 din 25/09/2006;
    ● Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 52 din 30/01/2003;
    ● Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 210/2004 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 309 din 07/04/2004;
    ● Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 985 din 07/11/2005;
    ● Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 52 din 30/01/2003;
    ● Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 397 din 09/06/2003;
    ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 808 din 27/11/2006;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 84/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 327 din 11/04/2006
    ● Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului, ministrului administraţiei şi internelor nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 888 din 04/10/2005;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 442 din 29/06/2007;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 739 din 31/10/2007;
    ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 07/02/2008;
    ● Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12/04/2000;
    ● Legea nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 301 din 08/05/2007.

    SECŢIUNEA C
    ANEXE

    ANEXA 1
    RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU PROIECTE MAJORE

    În vederea elaborării analizei cost beneficiu Documentul de lucru 4 (Working paper 4) Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost - beneficiu - Perioada de programare 2007-2013 reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi cofinanţate din din fondurile POS CCE în perioada de programare 2007-2013.*1) Acesta recomandă implementarea unei metodologii de elaborare a analizei cost beneficiu la nivel naţional şi prin urmare aceste recomandări vor fi actualizate la data implementării acestei metodologii.
------------
    *1) Disponibil pe site-ul internet al DG REGIO:
    http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_ro.pdf

    Obiectivele ACB vor fi:
    > de a stabili măsura în care proiectul contribuie la obiectivele POS CCE şi în mod special la atingerea obiectivelor AP 4 în cadrul căreia se solicită fonduri;
    > de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE pentru a fi viabil financiar.
    Este necesar de a se dezvolta ACB pentru toate proiectele din cadrul POS CCE pentru că ACB e principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.
    Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului o analiză de risc trebuie cuprinsă în ACB. În cadrul analizei de risc vor fi cuprinse şi măsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor riscuri.
    O dată identificate nevoile grupurilor ţintă şi necesitatea proiectului, urmează stabilirea clară a obiectivelor. În cadrul analizei opţiunilor, vor fi evaluate diferite variante de soluţii în funcţie de măsura în care pot contribui la atingerea obiectivelor şi se va preciza soluţia selectată. Trebuie dovedit ca soluţia selectată şi dezvoltată în proiect este cea mai potrivită pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele să fie cât mai clar definite, iar indicatorii corespunzători acestora cât mai bine cuantificaţi, pentru că aceştia reprezintă elemente ale analizei.
    1. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară)
    Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară a proiectului. Această analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. În cazul în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate (gestiune delegată) va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate).
    Metoda care va trebui utilizată în analiza financiară este cea a fluxului net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. În acest sens se vor lua în considerare numai costurile şi veniturile direct legate de obiectivul investiţiei.
    Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanţate prin POS CCE în cazul acestei operaţiuni trebuie să fie corelat cu durata de viaţă a grupurilor pentru care se implementează proiectul (minim 15 ani de funcţionare din momentul finalizării proiectului pentru grupurile modernizate/retehnologizate).
    Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.
    În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Infrastructura existentă va fi considerată, în general, situaţia "fără proiect".
    Analiza financiară va reflectă:
    a) dacă proiectul trebuie a fi cofinanţat din fonduri POS CCE, respectiv dacă indicatorul VANF (valoarea actuală netă financiară) este negativ şi RIRF (rata internă de rentabilitate financiară) este sub 5%, fără contribuţia din fonduri nerambursabile.
    b) viabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei nerambursabile POS CCE.
    În acest sens fluxul de numerar net cumulat trebuie să fie pozitiv pentru întreaga perioadă analizată. Fluxurile nete de numerar ce trebuie luate în considerare în acest scop trebuie să aibă în vedere costurile de investiţii, toare resursele financiare (naţionale şi comunitare) şi veniturile nete. Valoarea reziduală nu se va lua în considerare.
    2. Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică)
    Necesitatea analizei economice rezidă din aceea că avem nevoie de un instrument cu care să măsuram impactul economic, social şi de mediu al proiectului.
    Analiza economică evaluează proiectul din punctul de vedere al societăţii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoţită şi de un studiu asupra disponibilităţii grupurilor ţintă (populaţia) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită prin proiect.
    Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente privind costurile de mediu (aplicarea principiului "poluatorul plăteşte").
    Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri.
    a) Corecţiile fiscale şi de preţ trebuie să asigure reflectarea valorii economice a resurselor avute în vedere de proiect prin preţurile utilizate în analiza economică.
    b) Corecţiile pentru externalităţi asigură luarea în considerare a beneficiilor pentru societate induse de implementarea proiectului şi care nu sunt reflectate în analiza financiară ca şi internalizarea impactului negativ asupra societăţii. Se recomandă limitarea identificării externalităţilor potenţiale (fie negative, fie pozitive) numai la cazurile pentru care acestea se pot monetiza.
    Rata de actualizare utilizată în analiza economică şi recomandată de Comisie pentru perioada 2007 - 2013 este de 5,5%.
    Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici:
    > Valoarea Actuală Netă Economică (VANE). Aceasta trebuie să fie pozitivă;
    > Rata Internă de Rentabilitate Economica (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata de actualizare (5,5%);
    > Raportul beneficiu/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.
    Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiţii nu au un impact relevant, deci nu sunt importante şi nu vor primi finanţare din FS.
    3. Analiza de risc şi senzitivitate
    În conformitate cu art. 40 (e) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă şi o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi paşi:
    a) analiza de senzitivitate: vor fi identificate variabilele critice şi se determină acele valori ale variabilelor critice (valori de comutare) care influenţează stabilitatea proiectului, respectiv în ce condiţii valoarea actuală netă ia valori în zonele neadmisibile. De asemenea, se vor identifica variabilele critice şi valorile de comutare în limita cărora proiectul păstrează viabilitatea financiară.
    b) analiza de risc: se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se va determina distribuţia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, şi deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).
    Analiza cost-beneficiu este parte componentă a studiului de fezabilitate, cu excepţia proiectelor majore când se va prezenta ca document separat (vezi Cap. VIII.5 Proiecte majore).
    În elaborarea analizei cost-beneficiu recomandăm, de asemenea, consultarea Manualului de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii (profesor Massimo Florio), disponibil pe site-ul internet al DG REGIO
    http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
    şi a instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008.


    ANEXA 2

    OPIS AL DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE
    Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare.

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr.│ │ │
│Crt│ Document │Pagină │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1.│Cererea de finanţare (original şi două copii) şi CD cu aceleaşi │ │
│ │informaţii din Cererea de finanţare (conform model din Anexa 3) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│Rezumatul proiectului elaborat în conformitate cu Anexa 3A │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│Declaraţia de eligibilitate a Solicitantului (în original, │ │
│ │conform modelului din Anexa 3B) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 4.│Situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar anterior │ │
│ │celui în care se depune CRF (bilanţul contabil depus şi │ │
│ │înregistrat la Direcţia generală a Finanţelor Publice, Contul │ │
│ │de profit şi pierdere, inclusiv note explicative/Contul de │ │
│ │execuţie bugetară, contul de rezultat patrimonial (după caz) în │ │
│ │conformitate cu Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare), (în copie ştampilată "CONFORM CU │ │
│ │ORIGINALUL"). │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 5.│Declaraţia de angajament (în original, conform modelului din │ │
│ │Anexa 3C) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 6.│Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) / Consiliul de │ │
│ │Administraţie (CA) de aprobare a devizului general al proiectului│ │
│ │cu cheltuielile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului │ │
│ │prezentat pentru finanţare (original sau copie certificată) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 7.│Certificatul de urbanism (art. 7 din Legea 50/1991) eliberat de │ │
│ │autorităţile administraţiei locale (copie certificată) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 8.│Acordul de mediu eliberat de Agenţia Naţională pentru Protecţia │ │
│ │Mediului sau de către autorităţile publice regionale sau │ │
│ │judeţene pentru protecţia mediului şi studiul de evaluare a │ │
│ │impactului asupra mediului (în cazul proiectelor pentru care se │ │
│ │solicită acest studiu, conform Hotărârii Guvernului 1213/2006), │ │
│ │(în copie certificată) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 9.│Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a │ │
│ │implementa proiectul: CV-urile persoanelor (managerul de proiect,│ │
│ │expertul tehnic principal şi expertul economic principal) │ │
│ │implicate în managementul implementării proiectului (conform │ │
│ │modelului din Anexa 3E, în baza Hotărârii Guvernului │ │
│ │nr. 1021/2004) dacă aceste poziţii sunt ocupate/ fişele de post │ │
│ │ale acestor persoane şi cerinţele Solicitantului privind │ │
│ │experienţa acestora dacă aceste poziţii nu sunt ocupate │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│10.│Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform │ │
│ │Anexa 11) - (în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│11.│Studiul de fezabilitate (SF) - (se poate utiliza modelul │ │
│ │orientativ din Anexa 3D) - (în copie) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│12.│Certificatul constatator de la Registrul Comerţului (în original)│ │
│ │emis cu cel mult 30 zile înaintea depunerii cererii de │ │
│ │finanţare, care să menţioneze obligatoriu datele de identificare │ │
│ │ale societăţii, informaţii despre acţionari, capital social, │ │
│ │reprezentanţi legali ai societăţii, domeniul de activitate │ │
│ │principal şi domeniile secundare, sediile societăţii, situaţia │ │
│ │juridică a societăţii │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│13.│Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat │ │
│ │(Anexa 3G), (în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│14.│Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, eliberat de │ │
│ │Administraţia Finanţelor Publice pentru toate sediile societăţii,│ │
│ │(în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│15.│Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor de plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia│ │
│ │de taxe şi impozite locale pentru toate sediile societăţii, │ │
│ │(în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│16.│Cazierul fiscal al Solicitantului │ │
│ │(Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001) eliberat de Ministerul │ │
│ │Economiei şi Finanţelor la nivel central şi la nivelul │ │
│ │direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a │ │
│ │municipiului Bucureşti, (în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│17.│Cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului, │ │
│ │(în original) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│18.│Analiza cost beneficiu - în cazul proiectelelor majore │ │
│ │(vezi Anexa 1) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│19.│Documentele legale privind proprietatea asupra terenului şi │ │
│ │clădirilor: extras de carte funciară, titlul de proprietate │ │
│ │pentru teren/imobil, sau act de concesiune (dacă proiectul │ │
│ │prevede dezvoltarea acestuia pe un teren/clădire aflate deja în │ │
│ │proprietatea Solicitantului) - cu condiţia ca aceste terenuri/ │ │
│ │clădiri să fie libere de orice sarcini şi să nu facă obiectul │ │
│ │unui litigiu/revendicare. Pentru terenurile aflate în concesiune,│ │
│ │aceasta va trebui să acopere o perioadă de cel puţin 15 ani de │ │
│ │la data transmiterii CRF, (în copie legalizată) │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


    Subsemnatul(a) ......... în calitate de reprezentant al(a) ........ declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt în totală concordanţă cu cerinţele prevăzute în Ghidul solicitantului. Sunt conştient de faptul că orice nepotrivire între documentele existente în plicurile depuse şi situaţia reală poate duce automat la respingerea proiectului.

    Data Semnătura şi ştampilă

    Notă: Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia Solicitantului, copiile trebuie însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină. (Vă rugăm să consultaţi lista de verificare a conformităţii administrative din Anexa 4)


    ANEXA 3

    CEREREA DE FINANŢARE

                          CEREREA DE FINANŢARE
    [este foarte important ca formatul Cererii de finanţare să fie păstrat ca atare; nu se admit modificări sau eliminări de paragrafe; la completarea cererii de finanţare se vor şterge toate informaţiile marcate între paranteze]

                   FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

                     * * * * * * * * * * * * * * *

                  INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE
             FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
                CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE │
│ │
│ │
│ 1. Informaţii privind solicitantul │
│ │
│ │
│ 2. Descrierea proiectului │
│ │
│ │
│ 3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională │
│ │
│ │
│ 4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare │
│ │
│ │
│ 5. Lista de anexe │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
│ Se completează de către Organismul Intermediar pentru Energie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Instituţia ........................... │
├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ Data înregistrării ...................│ Numele şi prenumele persoanei care │
│ înregistrează.........................│ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Număr de │ │
│ înregistrare................... │ Semnătura................. │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Număr cerere de proiecte...........*1)│ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

-----------
    *1) Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere

    TITLUL PROIECTULUI

    .................................
    [titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate]

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE │
│ SOLICITATE │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

    [nu se vor mai face alte completări]

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    1.1 SOLICITANT

    Numele organizaţiei: ............................................
    Cod de înregistrare fiscală ......................................
    Cod unic de înregistrare .........................................
    Adresa poştală: ..................................................
    Adresa poştă electronică ..................... ..........(dacă este cazul)

    [Solicitantul va completa cu atenţie toate datele, fără omisiuni sau
 greşeli, aceste date fiind criteriu la evaluare a conformităţii administrative]


    TIPUL SOLICITANTULUI:

    - persoane juridice de drept public

    - persoane juridice de drept privat

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Date despre societate comercială │ Anul n* │Anul n*-1 │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ Număr de angajaţi │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ Cifra de afaceri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ Rezultatul net din bilanţ/ Profitul │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


    n - anul depunerii cererii de finanţare
    [Aceste date vor fi preluate din bilanţ iar numărul de angajaţi va fi cel existent la data depunerii cererii de finanţare - anul n -]
    1.3 REPREZENTANTUL LEGAL [persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ actelor de organizare şi funcţionare pentru administraţia publică, să semneze şi să reprezinte organizaţi])

    Nume ...............................
    Funcţie ..............................
    Număr de telefon .....................
    Număr de fax .........................
    Adresă poştă electronică .............

    1.4. PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate]

    Nume ...............................
    Funcţie ..............................
    Număr de telefon .....................
    Număr de fax .........................
    Adresă poştă electronică .............

    1.5 BANCA
    Banca/ Sucursală: ..............................

    Adresa: ...............................
    Cod IBAN: .............................

    [completarea acestor date este obligatorie, fiind criteriu în evaluare a conformităţii administrative]

    1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
    Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani?

             Da [] Nu []

    [se va completa în detaliu cu tipul asistenţei şi menţionarea în clar a instituţiei de la care s-a obţinut finanţarea]
    Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):
    Titlul proiectului şi nr. de referinţă ......................
    Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute........
    Valoarea proiectului.....................(în lei)
    Sursa de finanţare.............................................
    Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?

           Da [] Nu []

    Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
    Titlul proiectului şi nr. de referinţă ...........................
    Valoarea proiectului.....................(în lei)
    Sursa de finanţare.........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. DESCRIEREA PROIECTULUI │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ PROIECT │
└───────────────────────────────────────────┘

    2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

    AXA PRIORITARĂ "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice".

    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)".
    OPERAŢIUNEA "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate".
    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT. "Schemă de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor"

    2.2 LOCAŢIA (AMPLASAMENTUL) PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări]

    ROMÂNIA
    REGIUNEA:
    JUDEŢUL:
    LOCALITATEA:

    2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
    2.3.1 Obiectivul proiectului [Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare, precum şi la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice]
    [se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului]
    2.3.2 Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor]
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului
    [se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea să adăugată]
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza [se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6]
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului [se vor preciza sediul/sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc]
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.6 Rezultate anticipate [se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi subactivitate menţionată anterior la pct. 2.3.4]
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil)
    [se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect]
    [nu mai mult de o pagina şi se va corela cu planul de marketing din Studiul de fezabilitate]
    2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
    [Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului (detalierea proiectului pe activităţi, responsabili şi termene)]
    ..........................................................
    2.5 DURATA PROIECTULUI
    [Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni*2:]
    [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]
    2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
    [Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi datele la care acestea s-au realizat şi se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului]:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Activitate │ De la.... │ Până la.... │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1. │ zi__luna__an │ zi__luna__an │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2. │ zi__luna__an │ zi__luna__an │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3. │ zi__luna__an │ zi__luna__an │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4. │ zi__luna__an │ zi__luna__an │
└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘

------------
    [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]
------------
    *2) În estimarea duratei de implementare a proiectului se vor evidenţia distinct activităţile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc.

    2.7 INDICATORI
    [Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabel]

┌────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────┐
│ INDICATORI │ Valoare la│Valoare estimată│Valoare estimată la│
│ │ începutul │la sfârşitul │sfârşitul perioadei│
│ │perioadei de│perioadei de │ de menţinere │
│ │implementare│implementare │ obligatorie a │
│ │[în cifre] │ [%] │investiţiei (5 ani)│
│ │ │ │ [%] │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Realizare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Rezultat │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Reducerea emisiilor de SO(2) (%) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Reducerea emisiilor de NO(x), (%) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Reducerea emisiilor de pulberi (%) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Numărul locurilor de muncă │ │ │ │
│create (defalcat: în perioada │ │ │ │
│desfăşurării proiectului şi după │ │ │ │
│punerea în funcţiune a instalaţiei │ │ │ │
│în comparaţie cu situaţia │ │ │ │
│alternativă în care nu s-ar realiza │ │ │ │
│instalaţia). │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Numărul locurilor de muncă │ │ │ │
│menţinute (după punerea în │ │ │ │
│funcţiune a instalaţiei în │ │ │ │
│comparaţie cu situaţia alternativă │ │ │ │
│în care nu s-ar realiza instalaţia). │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────┘

    [OPŢIONAL
    Descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect (includeţi maximum 5 asemenea indicatori)].
    2.8 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

    Organizaţia este plătitoare de TVA?

    Da [] Nu []

    Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

    Da [] Nu []

    Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

    2.9 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

    [Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp)].
    .................................................................
    [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]

    2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

    Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

    a) accelereze implementarea proiectului

    Da [] Nu []

    Vă rugăm să detaliaţi.
    ..............................................................

    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
    Da [] Nu []

    Vă rugăm să detaliaţi.........................................................................

    [se va completa cu informaţii privind felul în care asistenţa nerambursabilă va contribui la implementarea proiectului - nu mai mult de jumătate de pagină, în corelare cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]
    2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE [se menţionează masurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislaţiei comunitare în vigoare]
    [Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă
    (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)]

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Nr.│Activitatea de informare şi publicitate│Durata estimată/│Costuri estimate │
│ │ (vă rugăm descrieţi, pe scurt) │ Perioada │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    [modul în care puteţi să faceţi dovada respectării aspectelor referitoare la egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă]

    3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul "poluatorul plăteşte" (dacă este cazul)
    .................................................................
    .................................................................
    [se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare - nu mai mult de jumătate de pagină]

    3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ
    [Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă]
    [se va completa cu informaţii prin care Solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesităţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice, dacă este cazul - nu mai mult de o pagină]
    3.3 EGALITATEA DE ŞANSE
    [Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru].......................
    [se va completa cu informaţii privind modul în care Solicitantul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea contractelor de achiziţii/servicii - nu mai mult de o pagină]
    3.4 ACHIZIŢII
    [Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:]

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE │
│ FINANŢARE │
├───┬──────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┤
│Nr.│Obiectul contractului/│Valoarea reală│Procedura│ Data │ Data │
│Crt│Acordului-cadru │(euro şi lei) │aplicată │începerii │ finalizării │
│ │pentru realizarea │ │ │procedurii│ procedurii │
│ │ proiectului │ │ │ │ /Stadiul │
│ │ │ │ │ │ procedurii │
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
└───┴──────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII │
│ DE FINANŢARE │
├───┬──────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┤
│Nr.│Obiectul contractului/│ Valoarea │Procedura│ Data │ Data │
│Crt│Acordului-cadru │ estimată │aplicată │ estimată │ estimată │
│ │pentru realizarea │ (euro şi lei)│ │ pentru │ pentru │
│ │ proiectului │ │ │începerea │finalizarea │
│ │ │ │ │procedurii*)│procedurii*) │
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
├───┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
└───┴──────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘

-----------
    *) Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANŢARE │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ
    [se va corela cu studiul de fezabilitate]

┌───┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr.│ │ │ │ Finanţare nerambursabilă │Contribuţia proprie │
│crt│Denumirea │Valoarea │Valoarea ├───────────┬───────┬────────┼─────────┬──────────┤
│ │cheltuielii*│totală a │totală │Prevederile│Procen-│Valoarea│ la │Cheltuieli│
│ │ │cheltuielii│eligibilă a│legale***) │tul**) │finan- │valoarea │conexe şi │
│ │ │ cu TVA │cheltuielii│ │ % │ţării │eligibilă│neeligi- │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │nerambur│a chel- │ bile │
│ │ │ │ │ │ │sabile │tuielii │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ lei │ (lei) │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+8 │ 3= 6+7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │2242/2008, │ │ │ │ │
│ │investiţia │ │ │ art. 3 │ │ │ │ │
│ │de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │a)cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │b)cheltuieli│ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │2242/2008, │ │ │ │ │
│ │montajul │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │b) │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiile│ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ reţelele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ acestora, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │c)cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │d)cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără montaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │e)cheltuieli│ │ │OMEF │Pentru │ │ │ │
│ │pentru │ │ │2242/2008, │între- │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │art. 3 şi │prin- │ │ │ │
│ │de active │ │ │Anexa 1, │deri │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │e) │mari │ │ │ │
│ │ │ │ │ │maxim │ │ │ │
│ │ │ │ │ │50% din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │totalul│ │ │ │
│ │ │ │ │ │cheltu-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │ │eligi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │bile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale pro│ │ │ │
│ │ │ │ │ │iectu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lui │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┘

--------------
    * cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.
    ** rata de cofinanţare din fonduri publice aşa cum este stabilită în schema de ajutor de stat.
    *** Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF 2242/2008.

    4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [se va corela cu studiul de fezabilitate]
    [Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:]

┌─────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│NR. │ │ │
│CRT. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE (lei) │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ I │ VALOAREA TOTALĂ A │ │
│ │ PROIECTULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│II │ VALOAREA NEELIGIBILĂ A │ │
│ │ PROIECTULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│III │ VALOAREA ELIGIBILĂ A │ │
│ │ PROIECTULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1 │ ASISTENŢĂ FINANCIARĂ │ │
│ │ NERAMBURSABILĂ │ │
│ │ SOLICITATĂ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2 │ CONTRIBUŢIA │ │
│ │ SOLICITANTULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.1 │ Contribuţia în numerar │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.2 │ Împrumut │ │
└─────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. DECLARAŢIE │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pe care o solicit este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă, la data depunerii prezentei cereri, despre niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, proiectul ar putea fi respins.
    Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

       DATA ÎNTOCMIRII: SEMNĂTURA
                                     AUTORIZATĂ
                        [se va specifica în clar numele şi funcţia]

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. ANEXE ŞI CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE - INFORMATIV │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    [pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în Anexa 3F - opis]


    ANEXA 3A

    REZUMATUL PROIECTULUI

    I. Titlul proiectului
    [Titlul proiectului, aşa cum apare în cererea de finanţare]
    II. Solicitantul
    [denumire, adresa sediului, date de contact, (conform secţiunii 1.1. din cererea de finanţare)]
    III. Localizarea proiectului
    [Regiunea de dezvoltare, judeţul, localitatea (conform secţiunii 2.2. din cererea de finanţare)]
    IV. Valoarea totală a proiectului
    [Suma totală defalcată pe cheltuieli eligibile şi neeligibile (conform secţiunii 4 din cererea de finanţare)]
    V. Obiectivul proiectului
    [Rezumaţi obiectivul proiectului (conform secţiunii 2.3.1. din cererea de finanţare)]
    VI. Activităţile proiectului
    [Enumeraţi activităţile proiectului (conform secţiunii 2.3.4. din cererea de finanţare)]
    VII. Durata proiectului şi perioada de implementare
    [Conform secţiunii 2.5. din cererea de finanţare şi a cap II.1.2.4 din ghidul solicitantului]
    VIII. Rezultatele estimate ale proiectului
    [Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului. Indicatorii de realizare şi valorile acestora care vor fi atinse ca urmare a implementării proiectului. (conform secţiunilor 2.3.6. şi 2.7. din cererea de finanţare)].


    Nume şi prenume
    Semnătura şi ştampila:
    Data......


    ANEXA 3B

    DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE

    [Acest model se va completa de către reprezentantul legal al Solicitantului]

    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    ● <denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din POS CCE 2007-2013, din care această declaraţie face parte integrantă;
    ● <denumirea organizaţiei solicitante> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea să în una din situaţiile prevăzute la lit. b)
    d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    e) este declarată într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare din fondurile Comisiei Europene;
    f) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei şi acest ordin nu a fost încă executat;
    g) împotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost încă executat;
    h) are credite restante.
    i) Nu are datorii la bugetul de stat
    ● Nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat (res judicata);
    ● Nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    ● Proiectul nu implică delocalizarea unei activităţi similare din alt Stat Membru
    ● Activităţile propuse în cadrul proiectului nu au beneficiat, în ultimii 3 ani şi nu beneficiază în prezent de finanţare publică, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate etc.);
    ● Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari (aşa cum sunt definite în prezentul Ghid)
    ● Solicitantul deţine sau are capacitatea de a atrage resursele financiare necesare implementării proiectului: finanţării cheltuielilor neeligibile, cofinanţării celor eligibile.
    ● (numai pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) infrastructura şi terenul asupra cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta Cerere de finanţare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, la data depunerii cererii de finanţare:
    - nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
    - nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

         Data: Semnătura:


    ANEXA 3C

    DECLARAŢIA DE ANGAJAMENT

    Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al BI/CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [funcţie] al [denumirea organizaţiei solicitante], Solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare mă angajez:
    ● Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului;
    ● Să finanţez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;
    ● Să nu pun ipotecă, să nu gajez pentru un împrumut sau orice formă de înstrăinare provizorie a oricărui bun menţionat în cererea de finanţare ca făcând parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare semnat, pe perioada de implementare şi pe o perioada de 5 ani de la finalizarea implementării;.
    ● Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
    ● Să menţin proprietatea facilitaţilor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioada de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
    ● Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice, ajutorului de stat şi prevederilor de informare/publicitate.

       Semnătura:
       [Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului]

       Data:
       [zz/ll/aaaa]


    ANEXA 3D

    MODEL ORIENTATIV AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.
    Informaţii generale privind proiectul
    1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
    2. descrierea investiţiei:
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
    - scenarii propuse (minimum două);
    - scenariul recomandat de către elaborator;
    - avantajele scenariului recomandat;
    c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
    3. date tehnice ale investiţiei:
    a) zona şi amplasamentul;
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
    c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
    d) studii de teren:
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
    - alte studii de specialitate necesare, după caz;
    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
    f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
    - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
    4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
    Costurile estimative ale investiţiei
    1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Analiza cost-beneficiu:
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;
    2. analiza opţiunilor*1);
-----------
    *1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.

    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
    4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
-----------
    *2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor cu valoare mai mare de 35 milioane lei.

    5. analiza de senzitivitate;
    6. analiza de risc.
    Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    În elaborarea analizei cost-beneficiu recomandăm consultarea următoarelor:
    - Documentul de lucru 4 (Working paper 4) Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost - beneficiu - Perioada de programare 2007-2013, disponibil pe site-ul internet al DG REGIO:
    http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_ro.pdf;
    - Manualul de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii (profesor Massimo Florio), disponibil pe site-ul internet al DG REGIO:
    http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf:
    - Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
    din care:
    - construcţii-montaj (C+M);
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    - anul I;
    - anul II
    ............;
    3. durata de realizare (luni);
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
    Avize şi acorduri de principiu
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
    2. certificatul de urbanism;
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
    4. acordul de mediu;
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
    2. plan general (1: 2000 - 1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

    ATENŢIE! SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de 1 an înaintea datei de depunere a CRF. Copia SF care însoţeşte CRF depusă la OIE este obligatoriu să fie însoţită de copii semnate şi ştampilate "CONFORM CU ORIGINALUL" ale hotărârilor AGA, CA, comitet tehnico-economic (CTE) de aprobare a SF


    ANEXA 3E

    MODEL CURRICULUM VITAE

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Curriculum vitae │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii personale│ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nume / Prenume │Nume, Prenume │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă(e) │Nume stradă, Număr imobil, cod poştal, localitate, ţară │
├────────────────────┼────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┤
│Telefon Mobil: │ │Mobil:│ │
├────────────────────┼────────────────────────────┴──────┴─────────────────────┤
│Fax(uri) │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail(uri) │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Naţionalitate │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data naşterii │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sex │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul de muncă vizat│ │
│/Domeniul │ │
│ocupaţional │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Experienţa │ │
│profesională │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională │
│ │relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia sau postul │ │
│ocupat │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi şi │ │
│responsabilităţi │ │
│principale │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi adresa │ │
│angajatorului │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul activităţii │ │
│sau sectorul de │ │
│activitate │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Educaţie şi formare │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program│
│ │de formare profesională absolvite, începând cu cel mai │
│ │recent. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Calificarea/diploma │ │
│obţinută │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Disciplinele │ │
│principale studiate/│ │
│competenţe │ │
│profesionale │ │
│dobândite │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi tipul │ │
│instituţiei de │ │
│învăţământ/ │ │
│furnizorului de │ │
│formare │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nivelul în │ │
│clasificarea │ │
│naţională sau │ │
│internaţională │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aptitudini şi │ │
│competenţe personale│ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Limba maternă │Precizaţi limba maternă (dacă este cazul specificaţi a │
│ │doua limbă maternă) │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Limbi străine │ │
│cunoscute │ │
├────────────────────┼─┬────────────────┬───────────────────────────┬──────────┤
│Autoevaluare │ │Înţelegere │Vorbire │ Scriere │
├────────────────────┼─┼─────────┬──────┼──────────────┬────────────┼──────────┤
│Nivel european (*) │ │Ascultare│Citire│Participare la│Discurs oral│Exprimare │
│ │ │ │ │conversaţie │ │ scrisă │
├────────────────────┼─┼─┬───────┼─┬────┼─┬────────────┼─┬──────────┼─┬────────┤
│Limba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─┼─┼───────┼─┼────┼─┼────────────┼─┼──────────┼─┼────────┤
│Limba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─┴─┴───────┴─┴────┴─┴────────────┴─┴──────────┴─┴────────┤
│ │(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă │
│ │ Pentru Limbi Străine │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│abilităţi sociale │care au fost dobândite. │
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│aptitudini │care au fost dobândite. │
│organizatorice │ │
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│aptitudini tehnice │care au fost dobândite. │
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│aptitudini de │care au fost dobândite. │
│utilizare │ │
│a calculatorului │ │
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│aptitudini artistice│care au fost dobândite. │
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte competenţe şi │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în │
│aptitudini │care au fost dobândite. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Permis(e) de │Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi │
│conducere │categoria. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii │Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au │
│suplimentare │fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de │
│ │contact, referinţe etc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexe │Enumeraţi documentele anexate CV-ului. │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă:
    Modelul este conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004.


    ANEXA 3F

    OPIS DOCUMENTE

┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────┐
│Nr. │ Tip document │ Observaţii │ DA │
│Crt.│ │ privind │ sau │
│ │ │ perioada de │ Nu │
│ │ │valabilitate a│este │
│ │ │ documentului │cazul │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 1. │OPIS al dosarului cererii de finanţare │Nu este cazul │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 2. │Cerere de finanţare (conform model din Anexa 3) │Permanent │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 3. │Rezumatul proiectului elaborat în conformitate │ │ │
│ │cu Anexa 3A │Permanent │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 4. │Declaraţie de eligibilitate a Solicitantului │ │ │
│ │(conform modelului din Anexa 3B) - (în original) │Permanent │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 5. │Situaţia financiară aferentă exerciţiului │Nu este cazul │ │
│ │financiar anterior celui în care se depune CRF │ │ │
│ │(bilanţul contabil depus şi înregistrat la │ │ │
│ │Direcţia generală a Finanţelor Publice, Contul │ │ │
│ │de profit şi pierdere, inclusiv note explicative/ │ │ │
│ │Contul de execuţie bugetară, contul de rezultat │ │ │
│ │patrimonial (după caz) în conformitate cu Legea │ │ │
│ │nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare) - (în copie ştampilată │ │ │
│ │"CONFORM CU ORIGINALUL") │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 6. │Declaraţia de angajament (în original, conform │ │ │
│ │modelului din Anexa 3C) │Permanent │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 7. │Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA)/ │Permanent │ │
│ │Consiliul de Administraţie (CA) de aprobare a │ │ │
│ │devizului general al proiectului cu cheltuielile │ │ │
│ │ce vor fi efectuate în cadrul proiectului │ │ │
│ │prezentat pentru finanţare - (original sau copie │ │ │
│ │certificată) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 8. │Certificatul de urbanism (art. 7 din Legea │În vigoare la │ │
│ │nr. 50/1991) eliberat de autorităţile administra- │data depunerii│ │
│ │ţiei locale - (în copie certificată) │cererii de │ │
│ │ │finanţare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 9. │Acord de mediu eliberat de Agenţia Naţională │În vigoare la │ │
│ │pentru Protecţia Mediului sau de către autorităţi-│data depunerii│ │
│ │le publice regionale sau judeţene pentru protecţia│cererii de │ │
│ │mediului şi studiul de evaluare a impactului │finanţare │ │
│ │asupra mediului (în cazul proiectelor pentru care │ │ │
│ │se solicită acest studiu, conform Hotărârii │ │ │
│ │Guvernului nr. 1213/2006) - (în copie certificată)│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 10.│Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului│Nu este cazul │ │
│ │de a implementa proiectul: │ │ │
│ │CV -urile persoanelor (managerul de proiect, │ │ │
│ │expertul tehnic principal şi expertul economic │ │ │
│ │principal) implicate în managementul implementării│ │ │
│ │proiectului (conform modelului din 3E, în baza │ │ │
│ │Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004) dacă aceste │ │ │
│ │poziţii sunt ocupate/ fişele de post ale acestor │ │ │
│ │persoane şi cerinţele solicitantului privind │ │ │
│ │experienţa acestora dacă aceste poziţii nu sunt │ │ │
│ │ocupate │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 11.│Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu │Nu este cazul │ │
│ │(conform Anexa 11) - (în original) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 12.│Studiu de fezabilitate (SF) - (se poate utiliza │Elaborat/ │ │
│ │modelul orientativ din Anexa 3D) - (în copie) │actualizat │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 13.│Certificat constatator de la Registrul Comerţului │În vigoare la │ │
│ │emis cu cel mult 30 zile înaintea depunerii │data depunerii│ │
│ │cererii de finanţare, care să menţioneze │ cererii │ │
│ │obligatoriu datele de identificare ale societăţii,│ de finanţare │ │
│ │informaţii despre acţionari, capital social, │ │ │
│ │reprezentanţi legali ai societăţii, domeniul de │ │ │
│ │activitate principal şi domeniile secundare, │ │ │
│ │sediile societăţii, situaţia juridică a │ │ │
│ │societăţii - (în original) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 14.│Declaraţie privind conformitatea cu regulile │ │ │
│ │ajutorului de stat (Anexa 3G) - (în original) │Permanent │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 15.│Certificatul de atestare fiscală │În vigoare la │ │
│ │privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la │data depunerii│ │
│ │bugetul general consolidat, eliberat de │ cererii │ │
│ │Administraţia Finanţelor Publice - (în original) │de finanţare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 16.│Certificatul de atestare fiscală (în original) │În vigoare la │ │
│ │privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către │data depunerii│ │
│ │bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi │ cererii │ │
│ │impozite locale pentru toate sediile societăţii - │ de finanţare │ │
│ │(în original) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 17.│Cazierul fiscal al Solicitantului (Ordonanţa │În vigoare la │ │
│ │Guvernului nr. 75/ 2001) eliberat de Ministerul │data depunerii│ │
│ │Economiei şi Finanţelor la nivel central şi la │ cererii │ │
│ │nivelul direcţiilor generale ale finanţelor │de finanţare │ │
│ │publice judeţene şi a municipiului Bucureşti - │ │ │
│ │(în original) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 18.│Cazierul judiciar al reprezentantului legal al │În vigoare la │ │
│ │Solicitantului - (în original) │data depunerii│ │
│ │ │ cererii de │ │
│ │ │ finanţare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 19.│Analiza cost beneficiu - în cazul proiectelor │Realizată în │ │
│ │majore (vezi Anexa 1) │conformitate │ │
│ │ │cu Documentul │ │
│ │ │de lucru 4 │ │
│ │ │(Working paper│ │
│ │ │ 4) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│ 20.│Documentele legale privind proprietatea asupra │Permanent │ │
│ │terenului şi clădirilor, (dacă proiectul prevede │ │ │
│ │dezvoltarea acestuia pe un teren/clădire aflate │ │ │
│ │deja în proprietatea Solicitantului) - cu condiţia│ │ │
│ │ca aceste terenuri/clădiri să fie libere de orice │ │ │
│ │sarcini şi să nu facă obiectul unui litigiu/ │ │ │
│ │revendicare. Pentru terenurile aflate în │ │ │
│ │concesiune, aceasta va trebui să acopere o │ │ │
│ │perioadă de cel puţin 10 ani de la data │ │ │
│ │transmiterii CRF - (în copie legalizată) │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────┘


    ANEXA 3G

    DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE STAT

    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaPORt nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    ● nu am fost/nu sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă definitivă,
    sau
    ● în cazul în care am fost/sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă definitivă, ordinul a fost deja executat;
    ● nu mă aflu în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004*3);
-------------

    ● justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât
    .................................................................
    (valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare, conformarea cu standardele comunitare de mediu, importanţa pentru SEN etc)
    ● nu am efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice "ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR (START OF WORK)" - adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate.


    Data: Semnătura reprezentant legal/
                    împuternicit al Solicitantului:

-------------
    *3) Comisia Europeana consideră că o întreprindere se află în dificultate în cazul în care nu este capabilă, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obţine de la proprietarul/acţionarii sau creditorii săi, să oprească pierderile care, fără intervenţia din exterior a autorităţilor publice, o vor condamna, aproape sigur, la ieşirea din afaceri în termen scurt sau mediu.
    O întreprindere este considerată, indiferent de dimensiunea ei, că se află în dificultate, în următoarele situaţii:
    (a) o societate cu răspundere limitată, în care mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;
    (b) o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;
    (c) indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă.
    De asemenea, declar că nu întreprinderea nu se află în una din următoarele situaţii: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea inventarelor pe stocuri, supracapacitate, flux de capital în declin, îndatorare crescută, creşterea comisioanelor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net.


    ANEXA 4

    LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

    DATE DE IDENTIFICARE

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. înregistrare OIE/ │ │
│ Cod SMIS: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea │Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de │
│ │ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru │
│ │instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ │
│ │retehnologizate │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬────────┐
│ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE │Da│Nu│Acceptat│
│ │ │ │/Respins│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│CRITERII ELIMINATORII DE TRANSMITERE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│1. Coletul a fost transmis prin modalitatea precizată în Ghidul│ │ │ │
│Solicitantului/cererea de propuneri de proiecte (poşta │ │ │ │
│recomandată cu confirmare de primire, curier sau depus │ │ │ │
│personal)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│2. Cererea de finanţare a fost depusă prin colet sigilat, în │ │ │ │
│conformitate cu cerinţele din cererea de propuneri de proiecte?│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│3.Coletul conţine dosarul original, cu cererea de finanţare în │ │ │ │
│original semnată şi ştampilată conform cerinţelor din cererea │ │ │ │
│de propuneri de proiecte? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│4. Coletul a fost depus după începerea perioadei de transmitere│ │ │ │
│precizată în anunţul public de lansare a cererii de propuneri │ │ │ │
│de proiecte? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│5. Cererea de finanţare este conformă cu modelul prezentat în │ │ │ │
│cererea de propuneri de proiecte? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│CRITERII ADMINISTRATIVE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│6. Coletul conţine conţine 3 dosare: 1 dosar original şi cele │ │ │ │
│două copii ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE 1 │ │ │ │
│şi dosarul COPIE 2? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│7. Dosarul original conţine opisul, conform modelului din │ │ │ │
│Anexa 2 şi toate documentele prevăzute în acesta? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│8. Coletul cuprinde şi cererea de finanţare pe CD? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│9. Informaţiile incluse pe CD sunt aceleaşi cu cele din cererea│ │ │ │
│de finanţare (declaraţia pe proprie răspundere că cererea de │ │ │ │
│finanţare de pe CD coincide cu cererea de finanţare prezentată │ │ │ │
│în original) ? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│10. Dosarul este numerotat conform instrucţiunilor precizate │ │ │ │
│în Ghidul Solicitantului? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│11. Numărul total de pagini menţionat pe coperta dosarului în │ │ │ │
│original (N = ...) coincide cu cel precizat pe colet? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│12. Cererea de finanţare are toate rubricile completate? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│13. Cererea de finanţare este însoţită de rezumatul proiectului│ │ │ │
│elaborat în conformitate cu Anexa 3A? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│14. Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de │ │ │ │
│eligibilitate (în original, semnată şi ştampilată conform │ │ │ │
│model Anexa 3B) ? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│15. Cererea de finanţare este însoţită de situaţia financiară │ │ │ │
│aferentă exerciţiului financiar anterior celui în care se │ │ │ │
│depune CRF (bilanţul contabil depus şi înregistrat la Direcţia │ │ │ │
│generală a Finanţelor Publice, Contul de profit şi pierdere, │ │ │ │
│inclusiv note explicative/ Contul de execuţie bugetară, contul │ │ │ │
│de rezultat patrimonial (după caz) în conformitate cu Legea │ │ │ │
│nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările │ │ │ │
│ulterioare) (copie ştampilată "CONFORM CU ORIGINALUL")? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│16. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia de │ │ │ │
│angajament, în original (conform Anexei 3C) ? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│17. Cererea de finanţare este însoţită de Hotărârea AGA/CA de │ │ │ │
│aprobare a devizului general al proiectului cu cheltuielile │ │ │ │
│aferente proiectului (original sau copie certificată)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│18. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de │ │ │ │
│urbanism (copie certificată)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│19. Cererea de finanţare este însoţită de acordul de mediu │ │ │ │
│(copie certificată)? │ │ │ │
│Cererea de finanţare este însoţită de studiul de evaluare a │ │ │ │
│impactului asupra mediului (copie), în cazul în care acesta a │ │ │ │
│fost necesar, conform Hotărârii Guvernului nr. 1213/2006? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│20. Cererea de finanţare este însoţită de CV-urile persoanelor │ │ │ │
│implicate în managementul aferent implementării proiectului │ │ │ │
│(conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 şi Anexa 3E)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│21. Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în │ │ │ │
│raport cu criteriile de mediu, în original (Anexa 11)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│22. Cererea de finanţare este însoţită de SF (întocmit conform │ │ │ │
│prevederilor Hotărârii Guvernului 28/2008, model din Anexa 3D, │ │ │ │
│copie)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│23. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul │ │ │ │
│constatator de la Registrul Comerţului, în original emis cu cel│ │ │ │
│mult 30 zile înaintea depunerii cererii de finanţare care să │ │ │ │
│menţioneze obligatoriu datele de identificare ale societăţii, │ │ │ │
│informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţi │ │ │ │
│legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi │ │ │ │
│domeniile secundare, sediile societăţii, situaţia juridică a │ │ │ │
│societăţii, în original? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│24. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind │ │ │ │
│conformitatea cu regulile ajutorului de stat (conform │ │ │ │
│Anexa 3G), (în original)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│25. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de │ │ │ │
│atestare fiscală valid, privind îndeplinirea obligaţiilor de │ │ │ │
│plată la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia │ │ │ │
│Finanţelor Publice (în original) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│26. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de │ │ │ │
│atestare fiscală valid, privind îndeplinirea obligaţiilor de │ │ │ │
│plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi │ │ │ │
│impozite locale pentru toate sediile societăţii (în original)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│27. Cererea de finanţare este însoţită de Cazierul fiscal al │ │ │ │
│Solicitantului (în original) ? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│28. Cererea de finanţare este însoţită de Cazierul judiciar al │ │ │ │
│reprezentantului legal al Solicitantului (în original)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│29. Cererea de finanţare este însoţită de analiza cost │ │ │ │
│beneficiu - în cazul proiectelor majore elaborată în │ │ │ │
│conformitate cu (Anexa 1)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│30. Cererea de finanţare este însoţită de documentele legale │ │ │ │
│privind proprietatea asupra terenului şi clădirilor, (dacă │ │ │ │
│proiectul prevede dezvoltarea acestuia pe un teren/clădire │ │ │ │
│aflate deja în proprietatea Solicitantului) - cu condiţia ca │ │ │ │
│aceste terenuri/clădiri să fie libere de orice sarcini şi să │ │ │ │
│nu facă obiectul unui litigiu/revendicare. Pentru terenurile │ │ │ │
│aflate în concesiune, aceasta va trebui să acopere o perioadă │ │ │ │
│de cel puţin 10 ani de la data transmiterii CRF? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│REZULTAT FINAL │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴────────┘


    Notă:
    Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie, conform listei de mai sus.

    Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile prezentate în lista de mai sus.

    Nume Evaluator_______________ Data______________
    Semnătura    ANEXA 5

    NOTIFICARE DE APROBARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

    Adresa
    Stimate domnule/doamnă director
    Titlul proiectului:
    Număr de înregistrare OIE/cod SMIS:
    Referitor la cererea dumneavoastră de finanţare transmisă în data de ......... (data transmiterii) către .................... (nume instituţie) din cadrul cererii de propuneri de proiecte ................. şi în conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", vă informăm că cererea dumneavoastră îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în documentele sus menţionate.
    Pentru simplicarea şi eficientizarea procesului vă rugăm ca în corespondenţa dumneavoastră viitoare să faceţi referire la numărul de înregistrare al OIE/cod SMIS.
    Vă aducem la cunoştinţă faptul că de la data prezentei, aveţi dreptul de a efectua activităţi care reprezintă "ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR (START OF WORK)", adică din acest moment puteţi demara lucrările de construcţie sau să realizaţi primul angajament ferm de comandă a echipamentelor.
    În cazul în care proiectul dumneavoastră va fi finanţat la sfârşitul procesului de selecţie, ne exprimăm speranţa unei colaborări de succes în implementarea proiectului.
    Pentru informaţii suplimentare referitoare la întregul proces de selecţie vă rugăm să consultaţi site-ul nostru www.minind.ro/oie.html.

             Cu stimă,


             Locul, data
                                  .................
                                       Semnătura


    ANEXA 6

    GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI.

    DATE DE IDENTIFICARE

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. înregistrare OIE/ │ │
│ Cod SMIS: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea │Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de │
│ │ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru │
│ │instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ │
│ │retehnologizate │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬────────┐
│Criterii de eligibilitate a solicitantului │DA│NU│ OBSER- │
│ │ │ │ VAŢII │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│1. Solicitantul este înregistrat ca societate comercială │ │ │ │
│conform legislaţiei naţionale în vigoare pe teritoriul │ │ │ │
│României. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│2. Solicitantul deţine o instalaţie mare de ardere (IMA) │ │ │ │
│care se află în prezent în coordonarea autorităţilor publice │ │ │ │
│centrale, cu perioadă de tranziţie conform Tratatului de │ │ │ │
│aderare. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│3. Solicitantul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi│ │ │ │
│altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv │ │ │ │
│obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform │ │ │ │
│legislaţiei naţionale în vigoare; (în baza Certificatului de │ │ │ │
│atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către │ │ │ │
│bugetul de stat, local, special). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│4. Solicitantul şi reprezentantul legal al Solicitantului nu au│ │ │ │
│fost sau nu sunt condamnaţi printr-o hotărâre definitivă în │ │ │ │
│cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în │ │ │ │
│crima organizată sau orice altă activitate ilegală care poate │ │ │ │
│dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii │ │ │ │
│Europene (în baza Cazierul judiciar al reprezentantului │ │ │ │
│legal al Solicitantului şi Certificatul de cazier fiscal al │ │ │ │
│Solicitantului şi Anexa 3B - Declaraţie de eligibilitate). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│5. Solicitantul nu se află într-o stare de dificultate aşa cum │ │ │ │
│este definită în Liniile directoare comunitare privind │ │ │ │
│ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea │ │ │ │
│companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. │ │ │ │
│C244/01.10.2004 - Art. 2.1, punctul 10:) (în baza │ │ │ │
│Declaraţiei de eligibilitate - Anexa 3B). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│6. Solicitantul nu are restricţii în activităţile comerciale, │ │ │ │
│în conformitate cu legea (în baza Declaraţiei de eligibilitate │ │ │ │
│- Anexa 3B). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│7. Solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare │ │ │ │
│necesare pentru finanţarea proiectului (contribuţie proprie, │ │ │ │
│împrumuturi bancare pentru finanţarea cheltuielilor │ │ │ │
│neeligibile, cofinanţarea celor eligibile). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│8. Solicitantul a înregistrat profit pe ultimul exerciţiu │ │ │ │
│financiar (în baza bilanţului contabil depus şi înregistrat la │ │ │ │
│Direcţia generală a Finanţelor Publice, Contul de profit şi │ │ │ │
│pierdere). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│9. Solicitantul demonstrează că are capacitatea │ │ │ │
│instituţională de implementare a proiectului în ceea ce │ │ │ │
│priveşte resursele umane necesare - (CV-urile sau fişele de │ │ │ │
│post ale persoanelor implicate în managementul aferent │ │ │ │
│implementării proiectului, conform Hotărârii Guvernului │ │ │ │
│nr. 1021/2004 şi Anexa 3E). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│10. Capacitatea Solicitantului de a asigura operarea şi │ │ │ │
│întreţinerea infrastructurii timp de 5 ani după finalizarea │ │ │ │
│implementării proiectului (resurse umane şi financiare - │ │ │ │
│pct. 2.9 din CRF), numai din surse proprii. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│11. În cazul în care Solicitantul este/a fost subiectul unui │ │ │ │
│ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei │ │ │ │
│decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă │ │ │ │
│definitivă, ordinul a fost deja executat (Anexa 3G - │ │ │ │
│Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului │ │ │ │
│de stat). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│12. Solicitantul trebuie să justifice necesitatea finanţării │ │ │ │
│proiectului prin ajutor de stat (Anexa 3G - Declaraţie │ │ │ │
│privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│REZULTAT FINAL │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴────────┘    Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.


    Nume Evaluator ______________ Data ___________

    Semnătura ____________    ANEXA 7

    GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI

    DATE DE IDENTIFICARE

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. înregistrare OIE/ │ │
│ │ │
│ Cod SMIS: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea │Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de │
│ │ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru │
│ │instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ │
│ │retehnologizate │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

    CRITERII

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬────────┐
│Criterii de eligibilitate ale proiectului │DA│NU│ Obser- │
│ │ │ │ vaţii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│1. Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformi- │ │ │ │
│tate cu obiectivele operaţiunii "Investiţii în instalaţii de │ │ │ │
│desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi │ │ │ │
│filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri │ │ │ │
│modernizate/retehnologizate" prevăzute în AP 4 a POS CCE, │ │ │ │
│DMI 1 şi cu obiectivele Strategiei Energetice a României în │ │ │ │
│perioada 2007-2020. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│2. Proiectul este implementat pe teritoriul României. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│3. Proiectul este implementat într-o instalaţie mare de ardere,│ │ │ │
│cu perioadă de tranziţie, în conformitate cu Tratatul de │ │ │ │
│aderare şi legislaţia naţională în vigoare (Planul naţional de │ │ │ │
│implementare a Directivei 2001/80/EC pentru IMA). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│4. Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte perioada│ │ │ │
│de tranziţie menţionată anterior. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│5. Proiectul este implementat într-un grup │ │ │ │
│modernizat/retehnologizat (grupul trebuie să funcţioneze cel │ │ │ │
│puţin 15 ani sau 100.000 de ore din momentul finalizării │ │ │ │
│proiectului). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│6. Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt │ │ │ │
│finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu exceptia │ │ │ │
│studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiză │ │ │ │
│geo-topografică, SF, proiect tehnic/ detalii de execuţie) - │ │ │ │
│(conform Anexa 3B - Declaraţie de eligibilitate). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│7. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare │ │ │ │
│privind protecţia mediului achiziţiile publice şi informarea şi│ │ │ │
│publicitatea (conform Anexa 3C - Declaraţie de angajament, │ │ │ │
│respectiv Anexa 11 - Autoevaluarea în raport cu criteriile │ │ │ │
│de mediu, care se va completa după caz). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│8. Proiectul asigură resursele materiale, financiare şi umane │ │ │ │
│necesare implementării, operării şi menţinerii investiţiei timp│ │ │ │
│de 5 ani după punerea în funcţiune. Menţinerea în funcţiune a │ │ │ │
│investiţiei trebuie să se realizeze în conformitate cu │ │ │ │
│parametrii consideraţi în studiul de fezabilitate şi asumaţi │ │ │ │
│prin CF. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│9. În cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat activită-│ │ │ │
│ţi care să semnifice "începerea lucrărilor", adică înaintea │ │ │ │
│începerii lucrărilor, Solicitantul a prezentat o cerere în │ │ │ │
│acest scop şi OIE a confirmat ulterior în scris, sub rezerva │ │ │ │
│unor verificări mai detaliate, că proiectul îndeplineşte în │ │ │ │
│principiu condiţiile de eligibilitate stabilite (în conformi- │ │ │ │
│tate cu prevederile din Regulamentul (CE) al Comisiei │ │ │ │
│nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la │ │ │ │
│ajutorul investiţional naţional regional) (Anexa 5 - Notificare│ │ │ │
│de aprobare privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate);│ │ │ │
│Solicitantul nu poate efectua decât activităţile necesare │ │ │ │
│pentru realizarea studiilor preliminare (studiu de prefeza- │ │ │ │
│bilitate, analiză geotopografică, SF, proiect tehnic/ detalii │ │ │ │
│de execuţie) (Anexa 3G - Declaraţie privind conformitatea cu │ │ │ │
│regulile ajutorului de stat). │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│10. Proiectul are toate acordurile/autorizaţiile/ avizele │ │ │ │
│necesare pentru realizarea acestuia, prevăzute în cererea de │ │ │ │
│propuneri de proiecte. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│11. Finanţarea nerambursabilă solicitată în CRF pentru proiect │ │ │ │
│respectă intensitatea maximă stabilită prin schema de ajutor │ │ │ │
│de stat. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────┤
│REZULTAT FINAL │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴────────┘   Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.

   Nume Evaluator __________________ Data ___________
   Semnătura ______________________

   Nume Evaluator __________________ Data ___________
   Semnătura __________________________    ANEXA 8

    GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

    DATE DE IDENTIFICARE

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr de înregistrare OIE/│ │
│ │ │
│Cod SMIS: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea: │Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de │
│ │ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru │
│ │instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ │
│ │retehnologizate │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│Nr. │ Titlu │Interval de│Punctajul│
│crt.│ │ punctaj │ obţinut │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 1. │ Relevanţa proiectului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ 0 - 25 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│1.1.│Proiectul contribuie la obiectivele AP 4, DMI 1, │ │ │
│ │operaţiunea c) şi ale Strategiei Energetice a │ │ │
│ │României în perioada 2007- 2020 şi la îndeplinirea │ │ │
│ │angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare │ 0 - 6 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Proiectul contribuie la obiectivele AP 4, DMI 1,│ 6 │ │
│ │operaţiunea c) şi ale Strategiei Energetice a │ │ │
│ │României în perioada 2007- 2020 şi la îndeplinirea │ │ │
│ │angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare - │ │ │
│ │nivelul de emisii mai mic decât cel din Tratat │ │ │
│ │(Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor │ │ │
│ │în aer a anumitor poluanţi în aer proveniţi din │ │ │
│ │instalaţii mari de ardere) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ii) Proiectul contribuie la obiectivele AP 4, │ 5 │ │
│ │DMI 1, operaţiunea c) şi ale Strategiei Energetice │ │ │
│ │a României în perioada 2007- 2020 şi la îndeplini- │ │ │
│ │rea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare│ │ │
│ │ - nivelul de emisii egal cu cel din Tratat │ │ │
│ │(Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor │ │ │
│ │în aer a anumitor poluanţi în aer proveniţi din │ │ │
│ │instalaţii mari de ardere) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │iii) Proiectul nu contribuie la obiectivele AP 4, │ 0 │ │
│ │DMI 1, operaţiunea c) şi ale Strategiei Energetice │ │ │
│ │a României în perioada 2007- 2020 şi la îndeplini- │ │ │
│ │rea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│1.2.│Numărul de ore de indisponibilizare al grupului │ │ │
│ │energetic, datorat numai echipamentului propriu, │ │ │
│ │după includerea instalaţiilor de captare a │ │ │
│ │poluanţilor, se menţine sau nu scade cu mai mult │ │ │
│ │de 5%, indiferent de regimul de încărcare al │ │ │
│ │grupului şi pe toată durata remanentă de viaţă, în │ │ │
│ │comparaţie cu numărul mediu pe ultimii trei ani de │ │ │
│ │funcţionare care au cel puţin 4 000 ore/an: │ 0 - 7 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) numărul se menţine la valoarea medie a ultimilor│ 7 │ │
│ │trei ani de funcţionare care au cel puţin 4 000 │ │ │
│ │ore/an │ │ │
│ │ii) numărul a scăzut cu mai puţin de 5 % din │ 5 │ │
│ │valoarea medie a ultimilor trei ani de funcţionare │ │ │
│ │care au cel puţin 4000 ore/an │ │ │
│ │iii) numărul a scăzut cu sau cu mai mult de 5 % din│ 1 │ │
│ │valoarea medie a ultimilor trei ani de funcţionare │ │ │
│ │care au cel puţin 4 000 ore/an │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│1.3.│Creşterea costului total de producţie al energiei │ │ │
│ │electrice, în grupul energetic, după montarea │ │ │
│ │instalaţiei de captare a poluantului, în condiţiile│ │ │
│ │în care grupul energetic funcţionează 6 000 ore/an,│ │ │
│ │la puterea nominală, în comparaţie cu costul │ │ │
│ │ultimului an de funcţionare de 6 000 de ore la │ │ │
│ │putere nominală (%): │ 0 - 7 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │SO(x) (Procedeul umed cu calcar ) │ │ │
│ │i) creştere cu mai puţin de 2,5 % │ 7 │ │
│ │ii) creştere cuprinsă între 2,5 şi 5 % │ 5 │ │
│ │iii) creştere egală cu 5 % │ 4 │ │
│ │iv) creştere mai mare de 5 % │ 1 │ │
│ │NO(x) (pentru Optimizarea arderii, Reducere │ │ │
│ │Catalitică Selectivă sau Reducere Catalitică │ │ │
│ │Neselectivă) │ │ │
│ │i) creştere egală sau mai mică cu 1,5 % │ 7 │ │
│ │ii) creştere cuprinsă între 1,5 şi 3,5 % │ 5 │ │
│ │iii) creştere egală cu 3,5 % │ 4 │ │
│ │iv) creştere mai mare de 3,5 % │ 1 │ │
│ │Pulberi / cenuşă volantă (Electrofiltre) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) creştere cu mai puţin de 1 % │ 7 │ │
│ │ii) creştere cuprinsă între 1 şi 2 % │ 5 │ │
│ │iii) creştere egală cu 2 % │ 4 │ │
│ │iv) creştere mai mare de 2 % │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│1.4.│Creşterea suprafeţei ocupate de grupul energetic │ │ │
│ │la care se va monta instalaţia de captare a │ │ │
│ │poluantului, după montarea acesteia (%) │ 0 - 5 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │SO(2) │ │ │
│ │i) suprafaţa creşte cu ( 30 - 25 inclusiv) % │ 5 │ │
│ │ii) suprafaţa creşte cu ( 25 - 20) % │ 4 │ │
│ │iii) suprafaţa creşte cu 20 % sau mai puţin │ 3 │ │
│ │NO(x) │ │ │
│ │i) suprafaţa creşte cu ( 7 - 5 inclusiv) % │ 5 │ │
│ │ii) suprafaţa creşte cu ( 5 - 2 ) % │ 4 │ │
│ │iii) suprafaţa creşte cu 2 % sau mai puţin │ 3 │ │
│ │Pulberi / cenuşă volantă ( Electrofiltre ) │ │ │
│ │i) suprafaţa creşte cu ( 7 - 5 inclusiv) % │ 5 │ │
│ │ii) suprafaţa creşte cu ( 5 - 2 ) % │ 4 │ │
│ │iii) suprafaţa creşte cu 2 % sau mai puţin │ 3 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 2. │Calitatea şi coerenţa proiectului │ 0 - 25 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│2.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec- │ │ │
│ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele │ │ │
│ │alocate şi indicatorii tehnici sunt corelaţi │ 0 - 7 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) corelare completă │ 7 │ │
│ │ii) corelare parţială, dar corelare completă a │ 5 │ │
│ │ indicatorilor tehnici │ │ │
│ │iii) necorelări la toate nivelurile │ 0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│2.2 │Soluţia tehnică propusă a ţinut seama de toate │ │ │
│ │obiectivele proiectului │ 0 -7 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) echipamentele de captare a poluanţilor nu se │ 7 │ │
│ │repară capital pe durata de viaţă remanentă a │ │ │
│ │grupului energetic │ │ │
│ │ii) echipamentele de captare a poluanţilor pot │ 6 │ │
│ │suferi o singură reparaţie capitală pe durata de │ │ │
│ │viaţă remanentă a grupului energetic │ │ │
│ │iii) echipamentele de captare a poluanţilor pot │ 2 │ │
│ │suferi mai multe reparaţii capitale pe durata de │ │ │
│ │viaţă remanentă a grupului energetic │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│2.3 │Obiectivele şi activităţile proiectului sunt │ │ │
│ │detaliate şi realiste pentru a garanta realizarea │ │ │
│ │activităţilor de bază cu resurse financiare şi pe │ │ │
│ │durata optimă │ 0 - 6 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) garanţie completă │ 6 │ │
│ │ii) sunt incertitudini la nivelul mărimii │ 4 │ │
│ │resurselor şi/sau a duratelor; │ │ │
│ │iii) sunt incertitudini şi la alte niveluri; │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│2.4 │Proiectul conţine măsuri de management al riscului │ │ │
│ │de funcţionare evaluat în studiul de fezabilitate │ │ │
│ │sau într-o analiză de risc separată, respectiv │ │ │
│ │măsuri de comunicare a riscului legat de executarea│ │ │
│ │lucrărilor aferente proiectului │ 0 - 5 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Măsuri de management şi comunicare a riscului │ 5 │ │
│ │total executabile │ │ │
│ │ii) Măsuri de management şi comunicare a riscului │ 4 │ │
│ │parţial executabile │ │ │
│ │iii) Măsuri de management şi comunicare a riscului │ 2 │ │
│ │neexecutabile │ │ │
│ │iv) Măsuri de management şi comunicare a riscului │ 0 │ │
│ │lipsă │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 3. │ Maturitatea proiectului │ 0 - 40 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│3.1 │Disponibilitatea proiectului tehnic şi a │ │ │
│ │detaliilor de execuţie │ 0 - 20 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie sunt │ 20 │ │
│ │disponibile │ │ │
│ │ii) Maximum 9 luni de la finanţare şi maximum 3 │ 15 │ │
│ │luni de la contractarea execuţiei │ │ │
│ │iii) Maximum 9 luni de la finanţare şi maximum 6 │ 10 │ │
│ │luni de la contractarea execuţiei │ │ │
│ │iv) Maximum 9 luni de la finanţare dar mai mult de │ 5 │ │
│ │6 luni de la contractare execuţiei │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│3.2 │Proiectul a evaluat în totalitate operaţiile de │ │ │
│ │demontare-remontare a echipamentelor şi utilajelor │ │ │
│ │pe locul cărora se va monta instalaţia de captare │ │ │
│ │a poluanţilor │ 0 - 10 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Evaluare tehnică, operaţională şi economică │ 10 │ │
│ │completă │ │ │
│ │ii) Evaluare tehnică şi operaţională completă dar │ 8 │ │
│ │evaluare economică incompletă │ │ │
│ │iii) Evaluare tehnică, operaţională şi economică │ 2 │ │
│ │incompletă │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│3.3 │Sunt create majoritatea condiţiilor tehnice şi de │ │ │
│ │conjunctură, aşa cum sunt definite în studiile de │ │ │
│ │teren, în studiul de prefezabilitate, în studiul de│ │ │
│ │fezabilitate şi în avizele şi autorizaţiile nece- │ │ │
│ │sare până la faza de contractare a proiectului de │ │ │
│ │finanţare │ 0 - 10 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Disponibilitate şi siguranţă totală │ 10 │ │
│ │ii) Disponibilitate totală şi siguranţă parţială │ 7 │ │
│ │dar semnificativă │ │ │
│ │iii) Disponibilitate parţială şi siguranţă parţiala│ 2 │ │
│ │şi/sau nesemnificativă │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 4. │ Sustenabilitatea proiectului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│4.1 │Viabilitatea financiară a proiectului evaluată în │ │ │
│ │baza fluxului de numerar net cumulat │ 0 - 10 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │i) Fluxul de numerar net cumulat (care nu s-a │ 10 │ │
│ │actualizat) este pozitiv pe durata întregii │ │ │
│ │perioade de referinţă luată în considerare │ │ │
│ │ii) Fluxul de numerar net cumulat (care nu s-a │ 0 │ │
│ │actualizat) nu este pozitiv pe durata întregii │ │ │
│ │perioade de referinţă luată în considerare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total maxim │ 100 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘


    Proiectul va fi propus pentru finanţare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte şi dacă nu obţine 0 la vreunul din criterii/subcriterii.

    Nume Evaluator ________________ Data ___________
    Semnătura ________________


    ANEXA 9

    CERERE DE CONFIRMARE A FINANŢĂRII ÎN CAZUL PROIECTELOR MAJORE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 39-41 DIN REGULAMENTUL (CE) AL CONSILIULUI NR. 1083/2006

    FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
    INVESTIŢIE PRODUCTIVĂ*4)
    [Titlul proiectului]
    Nr. de Cod CCI (Cod Comun de Identificare) [ ]
-----------
    *4) Prezentul formular se utilizează pentru proiectele prevăzute la articolul 55 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, supuse normelor privind ajutoarele de stat în sensul articolului 87 din tratat.

     CUPRINS

    A. ADRESE ŞI REFERINŢE
    B. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL
    C. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE
    D. CALENDAR
    E. ANALIZA COST-BENEFICIU
    F. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
    G. JUSTIFICAREA PARTICIPĂRII PUBLICE
    H. PLAN DE FINANŢARE
    I. CONFORMITATEA CU POLITICILE ŞI NORMELE COMUNITARE
    J. AVIZUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE COMPETENTE


    Anexa I - DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA
              SITURILOR NATURA 2000

    Anexa II - ANALIZA COST-BENEFICIU
    [Lista tuturor anexelor]

    A. ADRESE ŞI REFERINŢE

    A.1. Autoritate responsabilă cu cererea (şi anume, autoritatea de management sau organismul intermediar)
    A.1.1. Nume:
    A.1.2. Adresă:
    A.1.3. Contact:
    A.1.4. Telefon:
    A.1.5. Telex/Fax:
    A.1.6. E-mail:
    A.2. Organizaţia responsabilă cu punerea în aplicare a proiectului (beneficiarul)
    A.2.1. Nume:
    A.2.2. Adresă:
    A.2.3. Contact:
    A.2.4. Telefon:
    A.2.5. Telex/Fax:
    A.2.6. E-mail:


    B. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL

    B.1. Descrierea proiectului
    B.1.1. Titlul proiectului/fazei proiectului:
             ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
             └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.1.2. Numele întreprinderii ┌────────────────┐
                                            └────────────────┘
    B.1.3. Este vorba despre o IMM*5)?
                                                Da [] Nu []
                                            ┌────────────────┐
    B.1.4. Cifră de afaceri: │valoare │ în milioane EUR
                                            └────────────────┘
                                            ┌────────────────┐
    B.1.5. Număr total de persoane angajate │valoare │
                                            └────────────────┘
    B.1.6. Structura grupului:
    Capitalul sau drepturile de vot ale întreprinderii sunt deţinute, în
    procent de cel puţin 25 %, de o întreprindere sau de un grup de
    întreprinderi care nu corespunde definiţiei unei IMM?

                                                Da [] Nu []

           A se indica numele şi a se descrie structura grupului.
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B.2. Clasificarea activităţilor proiectului*6)
                                                            ┌─────┐ ┌────────┐
    B.2.1. Codul pentru dimensiunea "temă prioritară"*7) │ Cod │ │Procent │
                                                            └─────┘ └────────┘
                                                            ┌─────┐ ┌────────┐
                                                            │Cod │ │Procent │
                                                            └─────┘ └────────┘
                                                            ┌─────┐
    B.2.2. Codul pentru dimensiunea "formă de finanţare" │Cod │
                                                            └─────┘
                                                            ┌─────┐
    B.2.3. Codul pentru dimensiunea teritorială │Cod │
                                                            └─────┘
                                                            ┌─────┐ ┌────────┐
    B.2.4. Codul pentru dimensiunea "activitate economică" │Cod │ │Procent │
                                                            └─────┘ └────────┘
                                                            ┌─────┐ ┌────────┐
                                                            │Cod │ │Procent │
                                                            └─────┘ └────────┘
                                  ┌─────┐
    B.2.4.1. Cod NACE*8) │Cod │
                                  └─────┘
                                  ┌─────┐
    B.2.4.2. Natura investiţiei │Cod │ *9)
                                  └─────┘
                                  ┌─────┐
    B.2.4.3. Produsul în cauză │Cod │ *10)
                                  └─────┘
                                                                 ┌─────┐
    B.2.5. Codificarea dimensiunii "localizare (NUTS/UAL)"*11) │Cod │
                                                                 └─────┘
    B.3. Compatibilitatea şi coerenţa cu programul operaţional
    B.3.1. Titlul programului operaţional în cauză:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.3.2. Numărul codului comun de identificare (CCI) al programului operaţional
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.3.3. Decizia Comisiei (nr. şi dată):
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           ────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------
    *5) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520fr00360041.pdf
    *6) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
    *7) În cazul în care proiectul se referă la mai multe activităţi economice, se pot indica mai multe coduri. În acest caz, va trebui indicat procentajul fiecărui cod, totalul lor neputând fi mai mare de 100 %.
    *8) NACE-Rev.1, cod de patru cifre: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
    *9) Nouă construcţie = 1; extindere = 2; reconversie/modernizare = 3; modificarea localităţii = 4; creare în urma unei preluări = 5.
    *10) Nomenclatură comună (NC), Regulamentul (CE) nr. 1789/2003 (JO L 281, 30.12.2003).
    *11) Coduri NUTS: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_fr.html A se utiliza codurile NUTS cele mai exacte şi cele mai pertinente. În cazul în care un proiect se referă la mai mult de trei zone NUTS/UAL de nivelul 2, este necesar a apela la codul NUTS/UAL de nivelul 1 sau superior.

    B.3.4. Fond

                      FEDR [] Fond de coeziune []

    B.3.5. Titlul axei prioritare:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.4. Descrierea proiectului
    B.4.1. Descrierea proiectului (sau a fazei proiectului)
           (a) A se furniza o descriere a proiectului (sau a fazei proiectului).
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (b) În cazul în care proiectul reprezintă o fază a unui proiect
           general, a se descrie fazele prevăzute pentru implementare
           (explicând dacă aceste faze sunt independente una de alta din punct
           de vedere tehnic şi financiar).
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (c) Ce criterii au fost utilizate pentru divizarea proiectului în faze?
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.4.2. Descrierea tehnică a investiţiei productive
           A se descrie în mod exhaustiv:
           (a) ansamblul lucrărilor care trebuie realizate, specificând
           principalele lor caracteristici şi elemente componente (a se utiliza
           indicatori cuantificaţi în măsura posibilului);
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (b) unitatea, principalele activităţi şi principalele elemente ale
            structurii financiare a întreprinderii;
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (c) obiectivele investiţiei şi principalele aspecte ale planului de
           dezvoltare, de reconversie sau de restructurare aferent investiţiei;
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (d) tehnologia de producţie şi echipamentele;
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           (e) produsele.
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B.5. Obiectivele proiectului
    B.5.1. Infrastructuri existente şi impactul proiectului
           A se preciza în ce măsură regiunea sau regiunile în cauză sunt
           înzestrate în prezent cu tipul de instalaţii sau de activităţi de
           producţie din prezenta cerere. A se preciza contribuţia estimabilă
           a proiectului:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    B.5.2. Contribuţia la realizarea programului operaţional
           A se indica modul în care proiectul contribuie la realizarea
           priorităţilor programului operaţional (a se furniza, în măsura
           posibilului, indicatori cuantificaţi).
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    C. REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE

    C.1. Analiza cererii
    C.1.1. A se descrie pieţele ţintă, făcând distincţie între ele, după caz,
           pentru fiecare stat membru în cauză şi, separat, pentru ţările terţe
           luate în ansamblu:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    C.1.2. A se prezenta o analiză sintetică a cererii, în special a ratei de
           creştere a cererii, făcând distincţie, după caz, între situaţiile
           din fiecare Stat Membru în cauză şi, separat, ţările terţe luate
           în ansamblu:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    C.2. A se prezenta un rezumat al principalelor concluzii ale studiului
           de fezabilitate (sau ale planului de afaceri) realizat.
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    C.3. Precizări privind capacitatea
    C.3.1. Capacitatea întreprinderii înainte de investiţie (în unităţi pe an):
    C.3.2. Dată de referinţă:
    C.3.3. Capacitate după investiţie (în unităţi pe an):
    C.3.4. Rată estimată de utilizare a capacităţii:


    D. CALENDAR

    D.1. Calendarul proiectului
          A se indica în continuare calendarul punerii în aplicare a proiectului
           După caz, a se prevedea o înregistrare separată pentru fiecare
           contract sau fază. În cazul în care cererea se referă la o fază de
           proiect, a se indica în mod clar în tabel elementele proiectului în
           ansamblu pentru care este solicitată contribuţia financiară în
           prezenta cerere:

         ────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────
                                                         │ Dată de │ Dată de
                                                         │ începere │încheiere
                                                         │ (A) │ (B)
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         1. Studiu de fezabilitate/Plan de afaceri: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         2. Analiză cost-beneficiu: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         3. Evaluarea impactului asupra mediului: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         4. Achiziţia terenului: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         5. Fază de construcţie: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────
         6. Fază de exploatare: │ │
         ────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────

    A se anexa un calendar succint al principalelor categorii de lucrări (de
    exemplu, diagramă Gantt, după caz).

    D.2. Maturitatea proiectului
    A se prezenta calendarul proiectului (D.1) pentru a descrie evoluţia tehnică
    şi financiară şi maturitatea actuală prin intermediul următoarelor rubrici:
    D.2.1. Aspecte tehnice (studiu de fezabilitate etc.)
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    D.2.2. Aspecte administrative (autorizaţii, evaluarea impactului asupra
           mediului, achiziţia terenului, invitaţii de participare la licitaţii
           etc.)
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    D.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte
           cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate
           etc.) (a se furniza referinţe)
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    D.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, a se indica starea de
           evoluţie a lucrărilor.
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    E. ANALIZĂ COST-BENEFICIU

          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          │Această parte trebuie să se bazeze pe orientări pentru analiza │
          │cost-beneficui a proiectelor majore. Pe lângă elementele sinte- │
          │tice care trebuie furnizate în continuare, documentul complet de│
          │analiză cosibeneficiu este prezentat în anexa II în sprijinul │
          │prezentei cereri. │
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    E.1. Analiză financiară
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          │Principalele elemente ale analizei financiare care sunt prezen- │
          │tate în analiza cost-beneficiu trebuie rezumate în continuare. │
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    E.1.1. Scurtă descriere a metodei utilizate şi ipotezele specifice formulate
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    E.1.2. Principalele elemente şi parametri utilizaţi pentru analiza
           financiară
         ────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────
         Principalele elemente şi parametri luaţi în considerare │
         la calculul rentabilităţii estimate │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          1. Perioadă de referinţă (ani) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          2. Rata financiară a scontului (%) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          3. Cost total de investiţie (în EUR) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          4. Rată estimată de utilizare a capacităţii (C.3.4)(%)│
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          5. Rată de utilizare a capacităţii estimată pentru │
              atingerea pragului de rentabilitate (%) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          6. Creştere estimată a cifrei de afaceri anuale în │
              urma acestei investiţii (în EUR) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          7. Cifra de afaceri pe persoană angajată (în EUR) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          8. Variaţia cifrei de afaceri pe persoană angajată │
              (%, numai în caz de extindere a unei activităţi) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────

    E.1.3. Principalele rezultate ale analizei financiare
         ────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────
                                             │Fără contribuţie │Cu contribuţie
                                             │ comunitară │ comunitară
                                             │ (RRF/C) │ (RRF/K)
                                             │ A │ B
         ────────────────────────────────────┼────────┬────────┼──────┬────────
         1. Rată de rentabilitate financiară │ │ RRF/C │ │ RRF/K
            (RRF) (%) │ │ │ │
         ────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────
         2. Valoare actuală netă (VAN) │ │ VAN │ │ VAN
            (în EUR) │ │ fin./C │ │fin./K
         ────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────┴────────

    E.2. Analiză socio-economică
    E.2.1. A se descrie pe scurt metoda utilizată (ipoteze cheie ale evaluării
           costurilor şi beneficiilor) şi principalele concluzii ale analizei
           socio-economice:

          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          │ CĂSUŢĂ PENTRU TEXT │
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    E.2.2. A se preciza principalele costuri şi beneficii economice puse în
           evidenţă prin analiză, precum şi valoarea atribuită fiecăreia
           dintre ele:

         ────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────────
           Beneficiu │ Valoare unitară │ Valoare totală │% din beneficiile
                     │ (după caz) │(în EUR, actualizată)│ totale
         ────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────
             ... │ ... │ ... │ ...
         ────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────
           Cost │ Valoare unitară │ Valoare totală │% din costurile
                     │ (după caz) │(în EUR, actualizată)│ totale
         ────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────
             ... │ ... │ ... │ ...
         ────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────────

    E.2.3. Principalii indicatori ai analizei economice
         ────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────
                  Principalii parametri şi indicatori │ Valori
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          1. Rată socială a scontului (%) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          2. Rată economică de rentabilitate (RER) (%) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          3. Valoare actuală netă economică (în EUR) │
         ────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
          4. Raport costuri-beneficii │
         ────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────

    E.2.4. Impactul proiectului asupra ocupării forţei de muncă
           (a) A se furniza o indicaţie a numărului de locuri de muncă ce vor
           fi create (exprimate în echivalenţi normă întreagă - ENI)

         ───────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────
                                                │Număr (ENI)│ Durata medie a
                                                │ │acestor locuri de
                                                │ │ muncă (în luni)
                                                │ A │ B
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         Număr de locuri de muncă create │ │
         direct: │ │
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         1. În timpul fazei de punere în │ │
             aplicare │ │
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         2. În timpul fazei de exploatare │ │
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         Număr de locuri de muncă create │ │
         indirect: │ │
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         3. În timpul fazei de punere în │ │
            aplicare │ │
         ───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────
         4. În timpul fazei de exploatare │ │
         ───────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────

       (b) Locuri de muncă salvate
        A se estima numărul de locuri de muncă (echivalenţi normă întreagă)
        care s-ar pierde în cazul în care investiţia nu s-ar realiza:
          ┌───────────────────┐
          └───────────────────┘

        A se explica motivele:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       (c) Impact interregional asupra ocupării forţei de muncă
          Care este impactul scontat al proiectului asupra ocupării forţei de
          muncă în alte regiuni ale Comunităţii?
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          │Impact pozitiv/neutru/negativ │
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          Detalii:
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    E.2.5. A se indica principalele beneficii şi costuri care nu pot fi
           cuantificate/evaluate:
    E.3. Analiza riscurilor şi a sensibilităţii
    E.3.1. Scurtă descriere a metodei utilizate şi rezumatul rezultatelor
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    E.3.2. Analiza sensibilităţii
           A se indica variaţia aplicată parametrilor testaţi (%): ...........
           A se prezenta impactul estimat asupra rezultatelor indicilor de
           performanţă financiară şi economică.
         ┌───────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐
         │ Variabilă │ Variaţia │ Variaţia │ Variaţia │ Variaţia │
         │ testată │ RRF │ VAN fin. │ RER │ VAN eco. │
         ├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
         ├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
         └───────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┘

         Care sunt variabilele recunoscute ca variabile critice? A se preciza
         criteriul aplicat.
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         Care sunt valorile prag ale variabilelor critice?
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    E.3.3. Analiza riscurilor
           A se descrie distribuţia de probabilitate estimată a indicilor de
           performanţă financiară şi economică a proiectului. A se furniza
           informaţii statistice pertinente (valori anticipate, abatere
           standard).
          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    F. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

    F.1. (a) Cum a contribuit proiectul la obiectivul dezvoltării durabile
               (politică europeană de combatere a efectelor schimbării
               climatice, protecţia biodiversităţii, altele ...);
           (b) cum respectă proiectul principiile acţiunii preventive şi ale
               corectării, cu prioritate la sursă, a daunelor aduse mediului;
           (c) cum respectă proiectul principiul "poluatorul plăteşte"?

          ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    F.2. Consultarea autorităţilor responsabile cu mediul
           Autorităţile însărcinate cu politica de mediu care pot fi implicate
           în proiect au fost consultate în legătură cu responsabilităţile
           lor specifice?

                                 Da [] Nu []

           În caz afirmativ, a se indica numele şi adresa (adresele) lor şi a
           se explica responsabilităţile lor:
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            În caz contrar, a se justifica:
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    F.3. Evaluarea impactului asupra mediului
    F.3.1. ACORD DE MEDIU*12)
    F.3.1.1. A fost acordat deja un acord de mediu pentru derularea acestui
             proiect?

                                  Da [] Nu []
    F.3.1.2. În caz afirmativ, la ce dată?
           ┌──────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────┘
    F.3.1.3. În caz contrar, când a fost introdusă cererea oficială de acord
             de mediu?
           ┌──────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────┘
    F.3.1.4. La ce dată este aşteptată decizia finală?
           ┌──────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────┘
    F.3.1.5. A se indica autoritatea sau autorităţile competente care au
             acordat sau vor acorda acordul de mediu:
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    F.3.2. APLICAREA DIRECTIVEI 85/337/CEE A CONSILIULUI PRIVIND EVALUAREA
           IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)*13)

    F.3.2.1. Proiectul aparţine unei clase
             [] reglementate de anexa I la directivă (a se trece la
                întrebarea F.3.2.2);
             [] reglementate de anexa II la directivă (a se trece la
                întrebarea F.3.2.3);
             [] care nu este reglementată de niciuna dintre cele două anexe
                (a se trece la întrebarea F.3.3).
    F.3.2.2. În cazul în care proiectul este reglementat de anexa I la
             directivă, a se anexa următoarele documente:
          (a) informaţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din directivă;
          (b) rezumatul nontehnic*14) al studiului de evaluare a impactului
              asupra mediului realizat pentru proiect;
          (c) informaţii privind consultările cu autorităţile în domeniul
              mediului, publicul interesat şi, după caz, cu alte State Membre.
    F.3.2.3. În cazul în care proiectul este reglementat de anexa II la
           directivă, a fost realizată o evaluare a impactului asupra mediului?

            [] Da
           (în acest caz, a se anexa documentele necesare prevăzute la
            punctul F.3.2.2)

            [] Nu
           (în acest caz, a se prezenta motivele şi a se indica pragurile,
            criteriile sau analizele de la caz la caz efectuate pentru a se
            ajunge la concluzia că proiectul nu are un impact semnificativ
            asupra mediului)
----------
    *12) "Acord de mediu": decizia autorităţii sau autorităţilor (naţionale)
    competente care conferă titularului dreptul de a dezvolta proiectul.
    *13) Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
    publice şi private asupra mediului ("Directiva EIM") (JO L 175, 5.7.1985),
    modificată ultima dată prin Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003).
    *14) Elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din
    Directiva 85/337/CEE a Consiliului, modificată.

           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    F.3.3. APLICAREA DIRECTIVEI 2001/42/CE PRIVIND EVALUAREA STRATEGICĂ A
            IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (DIRECTIVA ESM)*15)
    F.3.3.1. Proiectul rezultă dintr-un plan sau program reglementat de
             Directiva ESM?
            [] NU (în acest caz, a se furniza o scurtă explicaţie):
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            [] DA (în acest caz, pentru a putea verifica dacă eventualul impact
               cumulativ la scară mai largă al proiectului a fost luat în
               considerare, a se furniza fie o legătură internet, fie o copie
               electronică a rezumatului nontehnic*16) al raportului privind
               impactul asupra mediului elaborat pentru plan sau program)
    F.4. Evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000
    F.4.1. Proiectul poate avea impact negativ major asupra siturilor incluse
            sau care trebuie incluse în reţeaua Natura 2000?
            [] În caz afirmativ,
               1. a se furniza un rezumat al concluziilor evaluării adecvate
                  efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din
                  Directiva 92/43/CEE*17);
               2. în cazul în care au fost considerate necesare măsuri de
                  compensare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), a
                  se furniza o copie a formularului "Informaţii privind
                  proiectele susceptibile de a avea un impact negativ major
                  asupra siturilor Natura 2000, în conformitate cu notificarea
                  comunicată Comisiei (DG Mediu) în temeiul Directivei
                  92/43/CEE"*18).
            [] În caz contrar, a se anexa declaraţia din ANEXA I, completată
               în mod corespunzător de autoritatea competentă.
    F.5. Măsuri suplimentare de integrare în mediu
            Proiectul prevede, pe lângă evaluarea impactului asupra mediului,
            măsuri suplimentare de integrare a proiectului în mediu (de exemplu,
           un audit de mediu, un management de mediu, o monitorizare specifică)?

                                            Da [] Nu []

            În caz afirmativ, a se detalia.
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    F.6. Costul măsurilor destinate remedierii impactului negativ asupra
           mediului
           În cazul în care este inclus în costul total, procentul estimat al
           costului măsurilor adoptate în vederea reducerii şi/sau compensării
           impactului negativ asupra mediului

                               % ┌───────────────┐
                                  └───────────────┘

            A se explica pe scurt:
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    G. JUSTIFICAREA PARTICIPĂRII PUBLICE

           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │Analiza socio-economică anterioară furnizează informaţii privind │
           │rata internă de rentabilitate a proiectului. Analiza financiară │
           │stabileşte deficitul de finanţare şi impactul contribuţiei │
           │comunitare asupra viabilităţii financiare a proiectului. A se │
           │completa aceste informaţii cu elementele prezentate în continuare.│
           └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    *15) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27
    iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra
    mediului (JO L 197, 21.7.2001).
    *16) Elaborat în conformitate cu litera (j) din anexa I la Directiva
    2001/42/CE.
    *17) JO L 206, 22.7.1992.
    *18) Documentul nr. 99/7 rev. 2 adoptat de Comitetul privind habitatele
    (reprezentanţi ai statelor membre; instituit în temeiul Directivei
    92/43/CEE) în cadrul reuniunii din 4 octombrie 1999.

    G.1. Concurenţă
           Acest proiect beneficiază de ajutoare de stat?

                                        Da [] Nu []

          În caz afirmativ, a se furniza datele următoare în tabelul prezentat
          în continuare: valoarea ajutorului; pentru un ajutor autorizat,
          numărul ajutorului de stat şi referinţa scrisorii de autorizare;
          pentru un ajutor care beneficiază de o exceptare pe categorii, numărul
          de înregistrare respectiv; iar pentru un ajutor notificat în instanţă,
          numărul ajutorului de stat*19).
------------
    *19) Prezenta cerere nu înlocuieşte notificarea către Comisie prevăzută la
    articolul 88 alineatul (3) din tratat. O decizie pozitivă a Comisiei privind
    proiectul major în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
    nu echivalează cu o aprobare a ajutorului de stat.

────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────
  Sursele ajutorului (locale, │ Valoarea │Nr. ajutorului │Referinţa
    regionale, naţională, │ajutorului│de stat/nr. de │scrisorii
         comunitară): │ │ înregistrare│ de
                                        │ │al ajutorului cu│autorizare
                                        │ │ exceptare pe │
                                        │ │ categorii │
                                        │ │ (în EUR) │
────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────
 Regimuri de ajutoare aprobate, │ │ │
 ajutor ad-hoc autorizat sau ajutor │ │ │
 reglementat de o exceptare pe │ │ │
 categorii: │ │ │
 ● ......................... │ │ │
 ● ........................ │ │ │
────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────
 Ajutor prevăzut în temeiul │ │ │
 notificărilor în instanţă (ajutor sau │ │ │
 regim ad-hoc): │ │ │
 ● ......................... │ │ │
 ● ......................... │ │ │
────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────
 Ajutoare pentru care există o │ │ │
 notificare nesoluţionată (ajutor sau │ │ │
 regim ad-hoc): │ │ │
 ● ......................... │ │ │
 ● ......................... │ │ │
────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────
 Totalul ajutoarelor acordate: │ │ │
────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────
 Cost total al proiectului de │ │ │
 investiţii │ │ │
────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────

    G.2. Impactul participării comunitare asupra punerii în aplicare a
           proiectului
           Pentru fiecare răspuns afirmativ, a se preciza:
           Participarea comunitară:
          (a) va contribui la accelerarea punerii în aplicare a proiectului?

                                               Da [] Nu []

          (b) va fi esenţială pentru punerea în aplicare a proiectului?

                                               Da [] Nu []
   H. PLAN DE FINANŢARE
          Suma prevăzută de decizie şi celelalte informaţii financiare conţinute
          în prezenta secţiune trebuie să fie conforme cu baza de calcul (cost
          total sau public) a ratei de cofinanţare a axei prioritare. Spre
          deosebire de cheltuielile private eligibile, cheltuielile private
          neeligibile pentru finanţare în cadrul axei prioritare nu pot fi
          incluse în costurile eligibile.

    H.1. Defalcarea costurilor

     ──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────
           EURO │ COST TOTAL│ COSTURI │ COSTURI
                                           │ AL │ NEELIGIBIL│ ELIGIBILE
                                           │PROIECTULUI│ E*1) │
                                           │ (A) │ (B) │(C)=(A)-(B)
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     1. Onorarii (planificare şi concepţie)│ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     2. Achiziţie de teren │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     3. Construcţii │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     4. Instalaţii şi utilaje │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     5. Cheltuieli neprevăzute*2) │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     6. Publicitate │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     7. Supraveghere în timpul executării │ │ │
        lucrărilor de construcţii │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     8. Subtotal │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     9. (TVA)*3) │ │ │
     ──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────
     10. TOTAL │ │ │
     ──────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────

----------
    *1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile apărute în afara perioadei de luare în considerare a eligibilităţii;(ii) cheltuielile neeligibile în temeiul normelor naţionale [articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006] şi (iii) alte cheltuieli neprezentate pentru cofinanţare.
    NB: Data de luare în considerare a eligibilităţii cheltuielilor este cea de primire de către Comisie a cererii privind programul operaţional/a documentului unic de programare în cauză sau data de 1 ianuarie 2007, fiind reţinută data cea mai recentă dintre acestea.
    *2) Provizioanele pentru cheltuieli neprevăzute nu pot depăşi 10 % din costul de investiţie total net al cheltuielilor neprevăzute. Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevăzute pot fi incluse în costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea contribuţiei financiare a fondurilor - secţiunea H.2.
    *3) În cazul în care TVA-ul este considerat eligibil, a se furniza motivele.

    H.2. Resurse totale prevăzute şi participare prevăzută a fondurilor
    H.2.1. Calcularea participării comunitare
     ────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────
                                                                     │ Valoare
     ────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
      1. Suma prevăzută, şi anume "baza pe care se aplică rata de │
         cofinanţare a axei prioritare" [articolul 41 alineatul (2) │
         din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006] │
         (cu respectarea participării publice maxime prevăzute de │
         normele în materie de ajutoare de stat şi excluderea │
         cheltuielilor neeligibile) │
      2. Rată de cofinanţare a axei prioritare (%) │
     ────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
      3. Participare comunitară (în EUR) = (1) x (2) │
     ────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────

    H.2.2. Surse de cofinanţare

    Date fiind rezultatele calculării subvenţiei (H.2.1 în conformitate cu
    normele privind ajutorul de stat), costul total de investiţie al
    proiectului este suportat din următoarele surse:

────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────
    Sursă de finanţare a costului total de investiţie (în EUR) │din care
                                                                │ (pentru
                                                                │informare)
────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────
 Cost total │Participare│Participare │Participare│Alte surse │ Împrumuturi
     de │comunitară │publică │ privată │ (a se │ BEI/FEI:
 investiţie │ [H.2.1.3] │naţională │naţională │ preciza) │
   [H.1.10, │ │ (sau │ │ │
 coloana A] │ │echivalentă)│ │ │
────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────
(a) = (b) + │ │ │ │ │
(c) + (d) + │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f)
   (e) │ │ │ │ │
────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────
────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────

    Detaliile deciziei sau deciziilor de acordare a unei finanţări publice
    naţionale (împrumuturi etc.) trebuie furnizate în secţiunea D.2.3
    anterioară.
    Eventualele împrumuturi sunt atribuite organismului responsabil din punct
    de vedere juridic cu rambursarea acestora, şi anume, după caz, un organism
    naţional public sau privat. Numai suma împrumuturilor obţinute de la
    BEI/FEI trebuie să facă obiectul unei declaraţii distincte pentru informare.

    H.3. Plan anual de finanţare a participării comunitare
    Participarea comunitară (H.2.1.3) este prezentată în continuare ca procent
    din angajamentul anual al programului.
──────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────
 (în │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013
 EUR) │ │ │ │ │ │ │
──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────
 FEDR │ │ │ │ │ │ │
──────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────


    I. COMPATIBILITATE CU POLITICILE ŞI LEGISLAŢIA COMUNITARE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 │
│prevede că "operaţiunile finanţate din fonduri sunt conforme cu dispoziţiile │
│tratatului şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia". Pe lângă elementele │
│indicate anterior, a se furniza următoarele date: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    I.1. Alte surse comunitare de finanţare
    I.1.1. Acest proiect a făcut obiectul unei alte cereri de intervenţie
    comunitară (FEDR, FSE, Fond de coeziune, buget RTE-T, LIFE+ ...)?
                      Da [] Nu []
    În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul în cauză, numere de referinţă,
    date, sume solicitate, sume acordate etc.):
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    I.1.2. Acest proiect este complementar unui proiect finanţat sau care
    trebuie finanţat de FEDR, FSE, Fondul de coeziune, bugetul RTE-T sau altă
    sursă comunitară de finanţare?
                      Da [] Nu []
    În caz afirmativ, a se preciza (a se furniza informaţii detaliate, numere
    de referinţă, date, sume solicitate, sume acordate etc.):
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    I.1.3. Acest proiect a făcut obiectul unei cereri de împrumut sau de
    participare a BEI/FEI?
                      Da [] Nu []
    În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul financiar în cauză, numere de
    referinţă, date, sume solicitate, sume acordate etc.):
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    I.1.4. O fază anterioară a acestui proiect (inclusiv faza de fezabilitate
    şi faza pregătitoare) a făcut obiectul unei alte cereri de intervenţie
    comunitară (FEDR, FSE, Fond de coeziune, BEI, FEI ...)?
                      Da [] Nu []
    În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul financiar în cauză, numere de
    referinţă, date, sume solicitate, sume acordate etc.):
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    I.2. Proiectul face obiectul unei proceduri juridice privind respectarea
    legislaţiei comunitare?

                      Da [] Nu []

    În caz afirmativ, a se preciza:
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    I.3. Măsuri de publicitate
    A se preciza măsurile de publicitate propuse pentru aducerea la cunoştinţă
    a intervenţiei comunitare (de exemplu, natura măsurii, descriere succintă,
    costuri prevăzute, durată etc.):
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    I.4. Rolul JASPERS în pregătirea proiectului
    I.4.1. Asistenţa tehnică JASPERS a contribuit la o parte a pregătirii
    proiectului?
                      Da [] Nu []
    I.4.2. A se descrie elementele proiectului pentru care a intervenit JASPERS
    (de exemplu, conformitatea cu mediul, contractele de achiziţii publice,
    revizuirea descrierii tehnice)
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    I.4.3. Care au fost principalele concluzii şi recomandări ale intervenţiei
    JASPERS? Au fost luate ele în considerare la definitivarea proiectului?
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    I.5. Antecedente în materie de recuperare
    Întreprinderea beneficiară a făcut sau face în prezent obiectul unei
    proceduri*20) de recuperare a unui ajutor comunitar în urma transferului
    unei activităţi productive în cadrul unui stat membru sau către un alt
    stat membru?

                       Da [] Nu []
-----------
    *20) În temeiul articolului 57 alineatul (3) din Regulamentul Consiliului
    nr. 1083/2006.


    J. AVIZUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE COMPETENTE (AUTORITATE DE MANAGEMENT)

    Confirm că informaţiile prezentate în prezentul formular sunt precise şi
    corecte.
    NUME:
    ..........................................................................
    ................
    SEMNĂTURĂ:
    ..........................................................................
    .........
    ORGANISM:
    ..........................................................................
    ..........
    (AUTORITATE DE MANAGEMENT)
    DATĂ : ...................................................................    ANEXA I

            DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITURILOR
                                NATURA 2000

    Autoritatea responsabilă ..............................................
    după ce a examinat cererea privind proiectul ..........................
    care trebuie realizat la ..............................................
   declară că proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra unui sit NATURA 2000, din următoarele motive:
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Prin urmare, nu este considerată necesară o evaluare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).
    Se anexează o hartă la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiată), care indică localizarea proiectului, precum şi, după caz, siturile NATURA 2000 în cauză.
    Data (zz/ll/aaaa) ....................................................
    Semnătura: ..........................................................
    Numele: .............................................................
    Funcţia: ............................................................
    Organism: .........................................................
    (autoritate responsabilă cu monitorizarea siturilor NATURA 2000)


    Ştampila oficială:


    ANEXA 10

    CONTRACT DE FINANŢARE

    Cod SMIS

                           CONTRACT DE FINANŢARE
               (Cu aplicabilitatea regulilor de ajutor de stat)
                           - MODEL ORIENTATIV -

                        Nr. ...... /...........

    Între:

       Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de Organism Intermediar
    pentru Energie (în continuare OIE), în numele şi pentru Autoritatea de
    Management a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii
    Economice" (în continuare AM), cu sediul în .........., Tel./fax .........,
    poşta electronică ............., cod de înregistrare fiscală ...........,
    reprezentată legal de .........., în funcţia de ..........., pe de o parte
    şi
      Persoana Juridică .......... înfiinţată la data de .........., Cod de
    înregistrare fiscală ........., cu sediul în Str. ........, Judeţul ......,
    cod poştal ........, Tel. ......, Fax ........., reprezentată prin ........
    în funcţia de ......... identificat prin B.I./C.I/PASS Seria ...........
    Nr. ....... CNP ........ în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

      au convenit încheierea prezentului Contract pentru acordarea finanţării
    nerambursabile în baza Cererii de finanţare nr. .......... în următoarele
    condiţii:

    ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

    (1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, pentru implementarea Proiectului nr. .......... <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit în continuare Proiect.
    (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, verificată şi, eventual, modificată şi/sau completată pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.
    (4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.

    ARTICOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI

    (1) Contractul se încheie şi produce efecte de la data semnării de către părţi.
    (2) Data începerii implementării Proiectului este ...................
    (3) Perioada de implementare a Proiectului este de ........... luni/ani.
    (4) Contractul încetează de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
    (5) Până la încetarea de drept a Contractului, Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia OIE, AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele originale aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.
    (6) În ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţie toate documentele necesare, precum şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care se finanţează investiţia în cauza, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei*21).

    ARTICOLUL 3 - VALOAREA PROIECTULUI

    (1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este <.......> lei (în cifre şi litere):

    - valoare totală eligibilă în sumă de .......
    - valoare neeligibilă în sumă de .......
-----------
    *21) Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei va fi publicată pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

┌────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Co-finanţarea │ Valoarea │
│totală a │ totală │eligibilă │eligibilă │ eligibilă a │neeligibilă│
│proiectului,│eligibilă a │nerambur- │nerambur- │Beneficiarului│a proiec- │
│din care: │Proiectului,│sabila │sabila │ (lei) │ tului │
│ (lei) │din care: │din FEDR │din bugetul │ │ (lei) │
│ │ (lei) │ (lei) │ naţional │ │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│1 = 2 + 6 │ 2=3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
└────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘


    (2) AM se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim <......> lei (cifre şi litere), echivalentă cu ......... ...% din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3 (1); în cazul în care, la sfârşitul Proiectului, valoarea totală eligibilă este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, suma acordată de AM se va reduce corespunzător.
    (3) Valoarea totală eligibilă aprobată prin prezentul Contract nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită prin contractul de finanţare.
    (4) Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de finanţare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Nu trebuie să se depăşească limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislaţia naţională şi de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE.

    ARTICOLUL 4 - CHELTUIELI ELIGIBILE

    (1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevăzute în Cererea de finanţare aprobată - Anexa VI - Cererea de finanţare - la prezentul Contract şi realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 cu completările şi modificările ulterioare şi ale Ordinului MEF nr...... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile.
    (2) Cheltuielile pentru obiectivele de investiţii realizate în regie proprie nu sunt eligibile.
    (3) TVA este o cheltuială neeligibilă.
    (4) Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarilor de proiecte finanţate din Instrumente Structurale.

    ARTICOLUL 5 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

    (1) AM va autoriza cererile de rambursare în urma verificării de către OIE a documentelor justificative prezentate de Beneficiar în maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii a acestora la OIE, iar OIE va informa Beneficiarii cu privire la sumele autorizate, în cadrul aceluiaşi termen.
    (2) Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată pentru POS CCE, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată, în lei în următorul cont:
         cod IBAN:
         titular cont:
         denumire/adresa Trezoreriei:
    (3) AM sau OIE poate prelungi termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plăţii.
    (4) Beneficiarul va depune la OIE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):
    - Cerere de rambursare (Anexa IV - Modelul cererii de rambursare) - 4 exemplare;
    - Raport de progres (Anexa V - Modelul raportului de progres);
    - Copii certificate, care să conţină menţiunea "conform cu originalul", ştampila Beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, alte documente justificative;
    - Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio/TV;
    - Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune sau alte documente corespunzătoare;
    - Pentru execuţie de lucrări de construcţii: copii certificate după procesele verbale de verificare pe faze determinate de execuţie avizate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, copii certificate după rapoartele dirigintelui de şantier.
    (5) Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată. Pentru evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate, sub semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numărul contractului de finanţare şi programul prin care este finanţat (POS CCE).
    (6) AM sau OIE au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    (7) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziţie de bunuri, numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, precum şi pentru prestări servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către Beneficiar.
    Pentru execuţia de lucrări se acceptă rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de execuţie.
    (8) Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârşitul proiectului.
    (9) Rambursarea cheltuielilor se va estima în graficul de rambursare de mai jos:

┌───────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐
│ Cerere de │ Activitate/ │ Suma │ Data │
│rambursare │subactivitate │estimativă │depunerii │
│ nr. │ │ │ │
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ │ │Pană la .....│
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 2 │ │ │Pană la .....│
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 3 │ │ │Pană la .....│
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 4 │ │ │Pană la .....│
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 5 │ │ │Pană la .....│
├───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total buget│ │ │ │
└───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘


    (10) Dacă Beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data menţionată în grafic şi nu justifică în scris motivele nerespectării acesteia, OIE are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integrală a sumelor rambursate.
    (11) Plata finală pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanţată din fonduri publice, conform contractului de finanţare, şi se va efectua, dacă nu se convine altfel, numai dacă se dovedeşte obţinerea performanţelor tehnice şi economice prevăzute în studiul de fezabilitate şi acceptate în urma selecţiei proiectului, prin realizarea punerii în funcţiune a acestuia, efectuarea testului de performanţă, realizarea recepţiei finale, cu sau fără validarea rezultatelor de către un terţ certificat şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare. Plata finală este condiţionată şi de obţinerea unui raport independent de audit final favorabil.
    (12) OIE sau AM poate suspenda, aproba parţial sau respinge la plată o cerere de rambursare în cazul detectării unei cheltuieli neeligibile sau în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau legale aplicabile.

    ARTICOLUL 6 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    A. Obligaţiile Beneficiarului

    (1) Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de finanţare aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa OIE pentru implementarea Proiectului.
    (2) În situaţia în care Beneficiarul nu realizează integral indicatorii proiectului asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă fie proporţional fie, în cazuri justificate, cu luarea în considerare a specificului proiectului.
    (3) În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de proiect, în condiţiile legii, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.
    a) Implementare
    (4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract.
    (5) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
    (6) Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenită în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta, în vederea încheierii unui act adiţional.
    (7) Pe toată perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut în contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează modificări.
    (8) Beneficiarul este obligat să raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, în conformitate cu Anexa V - Modelul raportului de progres.
    b) Control şi Audit
    (9) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către AM, OIE, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat conform legislaţiei în vigoare să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din Instrumente Structurale.
    (10) În ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, termenul până la care Beneficiarii trebuie să furnizeze datele, informaţiile şi documentele solicitate va fi precizat în cuprinsul notificării către Beneficiar. Informaţiile se transmit pe suport hârtie şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    (11) Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului.
    c) Politici comunitare şi naţionale
    (12) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile aplicabile cuprinse în cererea de finanţare şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    d) Achiziţii
    (13) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.
    (14) În cazul contractelor de furnizare şi de servicii, nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor încheiate în vederea implementării proiectului în proporţie mai mare de 75%. în cazul contractelor de lucrări se poate accepta o subcontractare în proporţie mai mare de 75%, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    e) Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile
    (15) Beneficiarul este obligat să asigure sumele necesare co-finanţării cheltuielilor eligibile şi finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
    f) Evaluare
    (16) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OIE, AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării POS CCE şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului de către OIE.
    g) Evidenţa contabilă distinctă
    (17) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.
    (18) Beneficiarul este obligat să informeze OIE cu privire la modul în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind proiectul, transmiţând OIE, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII - Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect la prezentul contract.
    h) Păstrarea documentelor
    (19) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a POS CCE fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2 alin. (6).
    (20) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor, în conformitate cu Anexa VIII - Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect.
    (21) Beneficiarul este obligat să informeze OIE cu privire la locul păstrării documentelor, transmiţând OIE, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform Anexa VIII - Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect la prezentul contract.
    i) Modificări substanţiale şi menţinerea investiţiei
    (22) Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale ale proiectului şi să menţină investiţia în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării proiectului (data ultimei plăţi), sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrală a sumelor acordate până în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţională.
    (23) Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:
    a. afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    b. rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizarea investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică).
    Beneficiarul are obligaţia de a informa OIE în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.
    (24) În ce priveşte obligaţia menţinerii investiţiei, Beneficiarul trebuie să menţină investiţia în regiunea beneficiară pentru perioada prevăzută la art. 6 secţiunea A alin. (22). Această regulă nu împiedică înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani datorită schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.
    (25) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani după finalizarea Proiectului
    B. Obligaţiile OIE
    (1) OIE va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" prin intermediul unei notificări şi prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    (2) OIE are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (3) OIE are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către AM, Comisia Europeană şi alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.
    (4) OIE are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care aceasta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

    ARTICOLUL 7 - CONFIDENŢIALITATE

    (1) OIE, AM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi, de comun acord, ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. OIE va semna în acest sens un acord de confidenţialitate cu Beneficiarul, în conformitate cu Anexa IX - Acord de confidenţialitate.
    (2) Nu pot fi declarate ca şi confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării Instrumentelor Structurale, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei III - Măsurile de informare şi publicitate.
    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune interese părţii în culpă.

    ARTICOLUL 8 - DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR

    Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra c