Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.281 din 7 iulie 2009  pentru aplicarea prevederilor   art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009

În temeiul prevederilor <>art. 36 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin <>Legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Prevederi privind programarea plãţilor efectuate prin virament sau numerar

ART. 1
(1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a-şi prognoza decadal plãţile care urmeazã a fi dispuse din conturi deschise la unitãţile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(2) În înţelesul prezentului ordin, decada cuprinde urmãtoarele intervale:
a) decada I - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1-10 al lunii;
b) decada II - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11-20 al lunii;
c) decada III - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21-31 al lunii.
ART. 2
(1) Situaţia prevãzutã în anexa nr. 1 se completeazã de instituţiile publice, distinct pentru fiecare decadã a lunii, cu respectarea strictã a rândurilor şi coloanelor prevãzute de formular.
(2) Situaţia prevãzutã la alin. (1) se depune la unitãţile Trezoreriei Statului la care instituţiile publice îşi au deschise conturile, pe suport hârtie, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de începutul fiecãrei luni sau fiecãrei decade, în funcţie de opţiunea instituţiei publice.
(3) Dupã primirea aplicaţiei informatice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, situaţia prevãzutã în anexa nr. 1 va fi depusã la unitãţile Trezoreriei Statului şi în format electronic.
ART. 3
La completarea datelor din anexa nr. 1 ordonatorii de credite vor avea în vedere urmãtoarele:
1. pe rândul "data", în coloanele ziua 1-ziua 11, se va înscrie data efectuãrii plãţilor, care reprezintã data depunerii ordinului de platã (OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, în cadrul programului de lucru al acesteia, sau data ridicãrii sumelor în numerar, dupã caz;
2. în rândurile corespunzãtoare plãţilor "în conturi deschise la instituţii de credit" vor fi înscrise plãţile care urmeazã a fi efectuate în conturi deschise la instituţiile de credit, respectiv plãţile care conţin la beneficiar un IBAN aparţinând unei instituţii de credit;
3. în rândurile corespunzãtoare plãţilor "în conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor şi altor entitãţi de drept privat, deschise la Trezoreria Statului" vor fi înscrise plãţile dispuse cãtre conturile de disponibil ale operatorilor economici, ONG-urilor şi altor entitãţi de drept privat, deschise la Trezoreria Statului;
4. în rândurile corespunzãtoare plãţilor "în alte conturi deschise la Trezoreria Statului" vor fi înscrise plãţile dispuse în conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv plãţile care conţin la beneficiar un IBAN aparţinând Trezoreriei Statului, altele decât cele prevãzute la pct. 3;
5. în rândurile corespunzãtoare plãţilor "în numerar" vor fi înscrise ridicãrile de sume în numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului.
ART. 4
(1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita suplimentarea plãţilor planificate, numai în situaţii de urgenţã, pentru obligaţii de platã care nu au fost cunoscute la data întocmirii şi depunerii situaţiei de raportare.
(2) În vederea aprobãrii suplimentãrii plãţilor potrivit alin. (1) instituţiile publice vor depune la unitãţile Trezoreriei Statului la care au conturile deschise o notã de fundamentare aprobatã de ordonatorii de credite, în care vor justifica atât urgenţa operaţiunii, cât şi motivele care au stat la baza necunoaşterii scadenţei obligaţiei de platã la data întocmirii şi depunerii situaţiei de raportare. În scopul acceptãrii modificãrii propuse de ordonatorul de credite, unitatea Trezoreriei Statului va solicita avizul scris al Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Dupã obţinerea avizului prevãzut la alin. (2) instituţiile publice vor prezenta unitãţilor Trezoreriei Statului situaţia prevãzutã în anexa nr. 5. Situaţia va fi însoţitã de o adresã întocmitã potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(4) Avizul Ministerului Finanţelor Publice prevãzut la alin. (2) se comunicã în termen de o zi lucrãtoare de la transmiterea solicitãrii de cãtre unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului.
(5) Ministerul Finanţelor Publice poate delega competenţa avizãrii cererilor de suplimentare a plãţilor planificate, prevãzute la alin. (1), cãtre unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
ART. 5
(1) Sunt exceptate de la obligaţia prognozãrii şi raportãrii urmãtoarele categorii de plãţi:
1. plãţile care nu depãşesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca sumã a plãţilor prin virament, care se dispun de o instituţie publicã în decursul unei zile calendaristice;
2. numerarul ridicat de o instituţie publicã de la unitãţile Trezoreriei Statului care nu depãşeşte plafonul de 1.000 lei în decursul unei zile calendaristice;
3. plãţile aferente unor situaţii de calamitãţi naturale, inclusiv reparaţii curente de urgenţã la infrastructura feroviarã şi terestrã în caz de accidente;
4. plãţi privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente acţiunilor organizate în perioada de raportare;
5. plãţi prin virament/ridicãri de numerar aferente ajutoarelor de deces şi ajutoarelor de urgenţã, indemnizaţii pentru accidente de muncã, inclusiv plãţi aferente unor servicii funerare;
6. cheltuieli judiciare şi extrajudiciare, inclusiv taxe notariale şi cadastrale;
7. taxe privind avize şi autorizaţii;
8. medicamente şi materiale sanitare achiziţionate în regim de urgenţã;
9. ajutoare pentru tratamente medicale în strãinãtate, aprobate prin hotãrâri ale Guvernului;
10. restituiri de garanţii pentru participarea la licitaţii, garanţii vamale sau alte garanţii/cauţiuni, inclusiv ale unor sume în lei confiscate, depuse în conturi deschise la Trezoreria Statului;
11. sume datorate în baza unor hotãrâri judecãtoreşti sau a altor titluri executorii emise în condiţiile legii, cu termene de platã în cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului;
12. amenzi;
13. plãţile prin virament şi ridicãrile de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activitãţi specifice instituţiilor publice din domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
14. plãţi aferente operaţiunilor privind siguranţa naţionalã a României, conform <>Legii nr. 51/1991 , şi cheltuieli privind flagranturi organizate în condiţiile legii;
15. restituiri de sume încasate necuvenit sau peste nivelul drepturilor de încasat, cu excepţia celor prevãzute la art. 7;
16. plãţile dispuse de cãtre Comisia Europeanã din contul deschis la Trezoreria Statului;
17. plãţile aferente rambursãrii depozitelor pe termen scurt atrase de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare pentru asigurarea permanentã a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului şi necesitãţile de finanţare, inclusiv dobânda aferentã acestora cu termen de contractare şi rambursare în cadrul perioadei de raportare;
18. sume reprezentând transferuri sau regularizãri între conturi proprii deschise la Trezoreria Statului şi sume transferate în conturile instituţiilor publice ierarhic inferioare;
19. dobânzi aferente certificatelor de depozit ale populaţiei şi conturilor de disponibilitãţi şi depozite constituite la Trezoreria Statului;
20. comisioane pentru operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului şi prin conturile de valutã deschise în evidenţele Bãncii Naţionale a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.
(2) În documentele de platã aferente plãţilor exceptate de la obligaţia prognozãrii şi raportãrii, la rubrica "Explicaţii", se va preciza punctul de la art. 5 alin. (1) la care se încadreazã plãţile dispuse.
ART. 6
În cazul nedepunerii situaţiei prevãzute în anexa nr. 1 la termenul prevãzut sau al nerespectãrii graficului de plãţi, unitãţile Trezoreriei Statului vor restitui documentele de platã depuse de instituţiile publice, responsabilitatea pentru neefectuarea plãţilor revenind ordonatorilor de credite.

CAP. II
Prevederi privind programarea rambursãrilor de taxã pe valoarea adãugatã

ART. 7
(1) Organele fiscale au obligaţia de a planifica rambursãrile de taxã pe valoarea adãugatã efectuate în conturi ale contribuabililor deschise la instituţii de credit, în condiţiile legii, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Situaţia prevãzutã în anexa nr. 3 se întocmeşte distinct pentru fiecare decadã a lunii şi se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de începutul fiecãrei decade.
(3) În cazuri justificate, organele fiscale pot efectua modificãri în situaţia prevãzutã în anexa nr. 3 numai cu avizul scris al Ministerului Finanţelor Publice. În scopul obţinerii avizului, conducãtorul organului fiscal va transmite unitãţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înaintea efectuãrii operaţiunii, nota privind modificãri în Situaţia rambursãrilor de TVA în conturi deschise la instituţii de credit, pentru decada ........../luna ............/anul ......., conform formularului prevãzut în anexa nr. 4, însoţitã de o notã justificativã în care vor fi precizate cauzele care determinã modificãrile propuse.
(4) Dupã avizarea situaţiei prevãzute în anexa nr. 4, aceasta se restituie unitãţii Trezoreriei Statului, în scopul efectuãrii modificãrilor aprobate şi al înştiinţãrii organului fiscal în legãturã cu aprobarea modificãrilor propuse.

CAP. III
Categorii de plãţi exceptate de la prevederile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale

ART. 8
Sunt exceptate de la prevederile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin <>Legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele:
1. plãţile aferente serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, efectuate de furnizorii de astfel de servicii, care se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate la termenele prevãzute de actele normative în vigoare specifice sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate;
2. plãţile ce se efectueazã în cadrul proiectelor care beneficiazã de fonduri externe nerambursabile (FEN) de pre- şi postaderare, precum şi cele efectuate din fonduri proprii pentru pregãtirea de proiecte în vederea accesãrii de fonduri europene;
3. plãţile aferente organizãrii alegerilor electorale şi referendumurilor;
4. plata unor servicii cu caracter social aferente serviciilor de tratament balnear şi odihnã pentru pensionari şi salariaţi bugetari;
5. plata comisionului cãtre Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. aferent transmiterii pensiilor şi altor drepturi de asigurãri sociale la domiciliul beneficiarilor, datorat de Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale;
6. plata avansului cãtre contractori, aferent demarãrii proiectelor noi de investiţii;
7. plata comisioanelor pentru operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului şi prin conturile de valutã deschise în evidenţele Bãncii Naţionale a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 9
În documentele de platã aferente plãţilor exceptate de la prevederile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 , aprobatã prin <>Legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la rubrica "Explicaţii", se va preciza punctul de la art. 8 la care se încadreazã plãţile dispuse.
ART. 10
Rãspunderea pentru plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrãrilor efectuate în afara perioadei prevãzute la <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 , aprobatã prin <>Legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, revine ordonatorilor de credite.

CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 11
(1) Pentru o perioadã de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului acceptã în vederea decontãrii documente de platã care depãşesc suma programatã pentru ziua respectivã, cu condiţia prezentãrii scrise de cãtre instituţiile publice a motivelor care au generat prognozarea eronatã.
(2) În cazul în care sumele programate zilnic sunt mai mari decât plãţile efectuate, instituţiile publice depun în termen de 5 zile de la terminarea lunii, la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situaţie în care vor prezenta motivele care au stat la baza diferenţelor înregistrate.
ART. 12
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 13
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iulie 2009.
Nr. 2.281.


ANEXA 1

Denumirea instituţiei publice ......................
Cod de identificare fiscalã ........................

Nr. ................../data ....................
Formular nr. ...............

SITUAŢIA
plãţilor planificate pentru decada ..... din luna ......./anul .....┌───┬────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐
│Nr.│ │ziua│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11*)│
│rd.│ Sursa de platã ├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │data│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────┴────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 1 │Total plãţi, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 2 │în conturi deschise la instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 3 │în conturi ale operatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici, ONG-urilor şi altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │entitãţi de drept privat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deschise la Trezoreria Statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 4 │în alte conturi deschise la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Trezoreria Statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 5 │în numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘

Ordonator de credite, Întocmit
......................... ..............


_________
* Se completeazã numai pentru ultima decadã a lunilor cu 31 de zile calendaristice.
NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrãtoare sau cu zilele pentru care luna are mai puţin de 31 de zile se completeazã "0".


ANEXA 2

Denumirea instituţiei publice ...................
Cod de identificare fiscalã .....................
Nr. ............../data ...................

Cãtre:
Trezoreria Statului ................


Vã prezentãm anexat la prezenta adresã Situaţia plãţilor planificate pentru
decada ....... din luna ........../anul ......, nr. ......./data ...........,
care înlocuieşte Situaţia plãţilor planificate pentru decada ....... din luna
............./anul ......., depusã la data de ............. cu nr. ........./
data ............. .

Ordonator de credite,
.......................
ANEXA 3

Denumirea organului fiscal
Nr. ......./data ...............

SITUAŢIA
rambursãrilor de taxã pe valoarea adãugatã
în conturi deschise la instituţii de credit,
pentru decada ..... din luna ........../anul .........


- mii lei -

┌─────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┐
│Sume de rambursat│ziua 1│ziua 2│ziua 3│ziua 4│ziua 5│ziua 6│ziua 7│ziua 8│ziua 9│ziua 10│ziua 11*)│
├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘

Conducãtorul organului fiscal,
...............................


___________
* Se completeazã numai pentru ultima decadã a lunilor cu 31 de zile calendaristice.
NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrãtoare sau cu zilele pentru care luna are mai puţin de 31 de zile se completeazã "0".


ANEXA 4

Denumirea organului fiscal
..............................
Nr. ......./data ..............

Cãtre

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


Vã rugãm sã avizaţi urmãtoarele propuneri de modificare în Situaţia
rambursãrilor de TVA în conturi deschise la instituţii de credit, pentru
decada ..... din luna ............/anul ....... :

1. Pentru ziua ...../luna ......../anul ........ lei
2. Pentru ziua ...../luna ......../anul ........ lei
3. Pentru ziua ...../luna ......../anul ........ lei

Conducãtorul organului fiscal,
..............................


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ministerul Finanţelor Publice │
│ Direcţia generalã ...................... │
│ Avizat pentru: 1. suma de ...., pentru ziua ...../luna......./anul..... │
│ 2. suma de ...., pentru ziua ...../luna ....../anul .... │
│ 3. suma de ...., pentru ziua ...../luna ....../anul .... │
│ │
│ Director general, │
│ .................. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 5

Denumirea instituţiei publice ..........................
Cod de identificare fiscalã ............................

Nr. ......./data............
Formular nr. ...............

SITUAŢIA
modificãrii plãţilor planificate pentru
decada ..... din luna ......./anul ......


- mii lei -

┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐
│Nr.│ │ ziua │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11*)│
│rd.│ Sursa de platã ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │plan iniţial**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 1 │Total plãţi, din care: │plan modificat***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │diferenţa****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │plan iniţial**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în conturi deschise la ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 2 │instituţii de credit │plan modificat***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │diferenţa****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │în conturi ale operatorilor │plan iniţial**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici, ONG-urilor şi altor├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 3 │entitãţi de drept privat, │plan modificat***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deschise la Trezoreria ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │Statului │diferenţa****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │plan iniţial**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în alte conturi deschise la ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 4 │Trezoreria Statului │plan modificat***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │diferenţa****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │plan iniţial**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 5 │în numerar │plan modificat***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │diferenţa****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────┴──────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘

Ordonator de credite, Întocmit
.......................... ................


______________
*) Se completeazã numai pentru ultima decadã a lunilor cu 31 de zile calendaristice.
NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrãtoare sau cu zilele pentru care luna are mai puţin de 31 de zile se completeazã "0".
**) Se completeazã cu planul înscris în planificarea transmisã anterior acestei planificãri.
***) Se completeazã cu suma modificatã, aprobatã de Ministerul Finanţelor Publice.
****) Diferenţa între planul modificat şi planul iniţial.

----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016