Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.272 din 18 aprilie 2019  privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia -  Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.272 din 18 aprilie 2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 392 din 20 mai 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia, înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 2.076 din 21.03.2019,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se clasează ca monument istoric Mănăstirea Sinaia - Ansamblul nou, ca monument istoric situat în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, la adresa Str. Mănăstirii nr. 2, în categoria II - Arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, datare 1842-1908, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-a-A-21153, ansamblu cu subcomponentele:
    1. Biserica „Sfânta Treime“ - categoria II - Arhitectură, m - monument, grupa valorică A, situată în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, la adresa Str. Mănăstirii nr. 2, datare 1842-1846, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-A-21153.01;
    2. Muzeul - categoria II - Arhitectură, m - monument, grupa valorică A, situat în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, la adresa Str. Mănăstirii nr. 2, datare 1847-1848, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-A-21153.02;
    3. Turnul clopotniţă - categoria II - Arhitectură, m - monument, grupa valorică A, situat în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, la adresa Str. Mănăstirii nr. 2, datare post 1891, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-A-21153.03;
    4. Zidul de est al incintei - categoria II - Arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situat în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, la adresa Str. Mănăstirii nr. 2, datare 1847-1859, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-B-21153.04.

    (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 şi 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, la Lista monumentelor istorice 2015 - judeţul Prahova, numerele curente 781-786, în coloana „Adresă“, „Str. Mănăstirii 2A“ se modifică şi se înlocuieşte cu „Str. Mănăstirii nr. 2“.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 18 aprilie 2019.
    Nr. 2.272.
    ANEXA 1

    Zona de protecţie a monumentului istoric Mănăstirea Sinaia -
    Ansamblul nou, Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova
    Coordonate puncte de contur:

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Coordonate │Coordonate │
│crt.│stereo ’70 - Est│stereo ’70 - │
│ │- │Nord - │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│0. │543199,156 │428414,343 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│1. │543179,140 │428397,651 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│2. │543170,159 │428382,318 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│3. │543165,702 │428373,566 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│4. │543149,731 │428381,011 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│5. │543139,445 │428383,944 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│6. │543128,322 │428323,152 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│7. │543091,780 │428333,265 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│8. │543067,054 │428340,721 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│9. │543049,745 │428347,245 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│10. │543047,243 │428349,066 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│11. │543036,850 │428352,627 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│12. │543032,379 │428354,643 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│13. │543030,154 │428359,124 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│14. │543002,607 │428372,113 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│15. │543012,028 │428394,904 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│16. │543014,570 │428393,058 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│17. │543024,577 │428418,681 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│18. │542978,171 │428436,381 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│19. │542977,975 │428441,517 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│20. │542991,574 │428456,160 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│21. │543007,066 │428478,400 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│22. │542995,215 │428482,208 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│23. │542963,933 │428530,595 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│24. │542977,388 │428540,247 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│25. │542989,382 │428554,210 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│26. │542996,562 │428568,454 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│27. │543007,661 │428586,989 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│28. │543022,440 │428593,483 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│29. │543030,408 │428595,987 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│30. │543048,980 │428599,746 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│31. │543088,270 │428612,706 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│32. │543095,696 │428617,546 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│33. │543115,864 │428601,650 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│34. │543128,370 │428593,778 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│35. │543150,775 │428581,743 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│36. │543173,384 │428579,792 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│37. │543214,127 │428576,416 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│38. │543219,937 │428575,014 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│39. │543235,242 │428575,706 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│40. │543387,198 │428638,382 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│41. │543396,857 │428646,609 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│42. │543406,598 │428640,974 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│43. │543414,159 │428636,972 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│44. │543419,309 │428630,769 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│45. │543424,171 │428622,012 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│46. │543430,221 │428612,100 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│47. │543438,463 │428604,609 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│48. │543445,670 │428600,801 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│49. │543442,072 │428588,226 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│50. │543442,091 │428576,747 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│51. │543428,209 │428574,408 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│52. │543420,943 │428570,844 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│53. │543413,766 │428563,756 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│54. │543392,484 │428537,992 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│55. │543389,352 │428527,737 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│56. │543385,101 │428521,603 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│57. │543350,804 │428494,575 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│58. │543308,198 │428465,799 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│59. │543267,374 │420434,742 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│60. │543238,886 │428410,686 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│61. │543233,385 │428406,344 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│62. │543217,995 │428391,004 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│63. │543198,933 │428414,376 │
└────┴────────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice