Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.263 din 8 noiembrie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.263 din 8 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1189 din 12 decembrie 2022
    În temeiul prevederilor art. II alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea unor măsuri privind inspecţia de siguranţă rutieră"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Metodologia de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, prevăzută în anexa nr. 1."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Se aprobă Contractul-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, prevăzut în anexa nr. 2."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Se aprobă informaţiile cu privire la reţeaua rutieră care sunt solicitate administratorului pentru întocmirea contractului de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, prevăzute în anexa nr. 3."

    5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră specifice, prevăzută în anexa nr. 4."

    6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Se aprobă setul de dispoziţii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, prin lucrări de întreţinere executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora, prevăzute în anexa nr. 5."

    7. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    Se aprobă setul de măsuri de remediere cu potenţial ridicat de îmbunătăţire a siguranţei rutiere şi de reducere a costurilor legate de accidente care pot fi dispuse în raportul ISRS, precum şi termenele de executare a acestora, prevăzute în anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5^2
    Se aprobă modelul de raport de inspecţie de siguranţă rutieră specifică - ISRS, prevăzut în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezentul ordin."

    8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    9. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1- la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    11. După anexa nr. 8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 9 şi 10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 7 şi 8 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 8 noiembrie 2022.
    Nr. 2.263.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 606/2017)
    METODOLOGIE
    de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră periodice
    ART. 1
    (1) În vederea contractării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită administratorilor drumurilor, care fac obiectul legii susmenţionate, informaţii cu privire la reţeaua rutieră.
    (2) Informaţiile privind reţeaua rutieră prevăzute la alin. (1) conţin următoarele detalii:
    - denumirea fiecărui tronson de stradă/drum/autostradă care va fi supus inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, cu menţionarea poziţiei kilometrice de început şi sfârşit;
    – lungimea fiecărui tronson de stradă/drum/autostradă care va fi supus inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, cu recomandarea ca aceasta să fie cuprinsă între 20 km şi 40 km;
    – pentru fiecare tronson de stradă/drum/autostradă ce urmează a fi contractat se va preciza în ce an contractual dintre cei 3 ani va fi efectuată inspecţia de siguranţă rutieră periodică, respectiv în primul, al doilea sau al treilea an de contract.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se vor transmite în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, de către administratorul drumului, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

    ART. 2
    (1) În baza informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie cu administratorul fiecărei reţele de drumuri un contract de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, conform modelului-cadru din anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite administratorului reţelei de drumuri, prin poştă/poştă electronică/sistem informatic integrat, în vederea semnării, în două exemplare, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice.
    (3) Administratorul reţelei de drumuri are obligaţia de a returna, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, un exemplar original semnat al contractului prevăzut la alin. (1).
    (4) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice este data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului.
    (5) Evidenţa contractelor se realizează prin intermediul Registrului contractelor încheiate cu investitorul/administratorul, în format scris sau electronic.

    ART. 3
    (1) În vederea efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră periodice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră conform datelor calendaristice prestabilite în anexa contractului de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice.
    (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie contracte de prestări servicii pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodice cu auditorii de siguranţă rutieră desemnaţi conform Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.679/2017, cu modificările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Auditorul de siguranţă rutieră, după finalizarea raportului de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, depune/transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termenul contractual, un exemplar în format tipărit însoţit de forma digitală a acestuia, precum şi dovada depunerii celui deal doilea exemplar la administratorul drumului.
    (2) Dovada depunerii raportului la administratorul drumului prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină numărul de înregistrare alocat de către administrator sau, în cazul transmiterii acestuia prin poştă, confirmarea de primire.
    (3) Forma şi structura raportului de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, denumit în continuare raport ISRP, sunt prevăzute în anexa nr. 7 la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.679/2017, cu modificările ulterioare.
    (4) Dispoziţiile cuprinse în raportul ISRP au caracter obligatoriu pentru administratorul tronsonului inspectat de la data luării la cunoştinţă.
    (5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (4) şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.
    (6) După expirarea termenelor dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate în raportul ISRP, administratorul drumului inspectat are obligaţia ca, în maximum 30 de zile, să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. gradul de implementare a planului de remediere a deficienţelor.

    ART. 5
    După primirea confirmării predării raportului de inspecţie de siguranţă rutieră periodică pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzută/prevăzut în anexa contractului, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. întocmeşte şi transmite către administratorul drumului factura pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă inspectată/inspectat.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 606/2017)
    CONTRACT-CADRU
    de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice
    I. Părţile contractante
    1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ......................, cod fiscal ............., având contul nr. .............................., deschis la ........................................, reprezentată prin ....................., având funcţia de ......................, în calitate de Prestator, pe de o parte, şi
    2. administratorul drumului public ............................., cu sediul în ............................, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ................. cu nr. ........... din ................., cod fiscal .............., având contul nr. ................................, deschis la .................................., reprezentat de ........................, cu funcţia de ....................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

    II. Obiectul contractului
    Prestarea de servicii privind realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodice pentru străzile/sectorul (sectoarele) de drum/drumuri/sectorul (sectoarele) de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract

    III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    1.1. Drepturile Prestatorului:
    a) de a verifica documentaţia pusă la dispoziţie de Beneficiar;
    b) de a solicita completarea documentaţiei necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice, depusă de Beneficiar, în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă.

    1.2. Obligaţiile Prestatorului:
    a) să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/informaţiile/documentele puse la dispoziţie de Beneficiar;
    b) să desemneze auditori de siguranţă rutieră care vor efectua inspecţiile de siguranţă rutieră periodice pe străzile/ sectoarele de drum/drumurile/sectoarele de autostradă/ autostrăzile prevăzute în anexa A la prezentul contract;
    c) să depună toate diligenţele în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a rapoartelor de inspecţie de siguranţă rutieră periodică pentru străzile/sectoarele de drum/drumurile/ sectoarele de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexă.

    2.1. Drepturile Beneficiarului:
    a) să fie informat cu privire la auditorul/auditorii de siguranţă rutieră desemnat/desemnaţi să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră periodică pe străzile/sectoarele de drum/drumurile/ sectoarele de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexă;
    b) să primească raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică în termenul prevăzut la cap. V.

    2.2. Obligaţiile Beneficiarului:
    a) să transmită Prestatorului documentaţia necesară realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodică până la datele prevăzute în coloana 5 din anexă, respectiv:
    (i) datele obţinute în urma ultimului recensământ general de circulaţie existent şi coeficienţii de evoluţie aferenţi acestuia, dacă sunt deţinute de Beneficiar;
    (ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului, dacă sunt deţinute de Beneficiar;
    (iii) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;

    b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodice;
    c) să efectueze plăţile conform contractului.


    IV. Durata contractului
    Durata contractului este de 3 (trei) ani de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

    V. Valoarea contractului
    1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ............... lei şi va fi plătită de Beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale emise de către Prestator pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzută/prevăzut în anexă.
    2. Valoarea contractului se calculează în conformitate cu anexa.

    VI. Aplicarea penalităţilor de întârziere
    1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.
    2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.
    3. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la cap. V pct. 1, Prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora.

    VII. Modificarea clauzelor contractuale
    Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

    VIII. Soluţionarea litigiilor
    1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    2. Dacă, după începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

    IX. Rezilierea contractului
    1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.
    2. Contractul se reziliază prin acordul scris al părţilor.

    X. Forţa majoră
    1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    XI. Clauze finale
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..............................., în 2 exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Prestator.
    Prestator,
    .......................
    Beneficiar,
    .......................
    ANEXA 1

    la Contractul nr. ....................... din data .......................
    CALCULUL
    valorii contractului defalcat pe străzi, drumuri, sectoare de drum, autostrăzi şi sectoare de autostradă

┌────┬───────────┬───────────┬─────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Data │
│ │ │ │ │ │prestabilită│
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │desemnarea │
│ │Stradă/Drum│ │ │Valoare │auditorului/│
│ │/Sector de │Lungime │ │calculată │auditorilor │
│ │drum/ │stradă/drum│ │pentru │de siguranţă│
│ │Autostradă/│/sector de │ │stradă/ │rutieră │
│ │Sector de │drum/ │Tarif│drum/ │pentru │
│Nr. │autostradă │autostradă/│/UM │sector de │efectuarea │
│crt.│contractată│sector de │(lei)│drum/ │ISRP pe │
│ │/contractat│autostradă │ │autostradă│strada/ │
│ │şi poziţia │contractată│ │/sector de│drumul/ │
│ │kilometrică│/contractat│ │autostradă│sectorul de │
│ │de început │(km) │ │(lei) │drum/ │
│ │şi sfârşit │ │ │ │autostrada/ │
│ │ │ │ │ │sectorul de │
│ │ │ │ │ │autostradă │
│ │ │ │ │ │contractată/│
│ │ │ │ │ │contractat │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │2 x 3 = 4 │5 │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼───────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │ │X │ │X │
└────────────────┴───────────┴─────┴──────────┴────────────┘

    Prestator,
    .......................
    Beneficiar,
    .......................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 606/2017)
    Administratorul reţelei de drumuri/străzi ............................................................
    INFORMAŢII
    cu privire la reţeaua rutieră administrată pentru întocmirea contractului
    de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice

┌────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Stradă/Drum│Lungime │Anul în care se va efectua inspecţia │
│ │/Sector de │stradă/drum│de siguranţă rutieră periodică │
│ │drum/ │/sector de │(Se marchează cu „X“ opţiunea dorită.)│
│ │Autostradă/│drum/ │ │
│Nr. │Sector de │autostradă/├────────────┬────────────┬────────────┤
│crt.│autostradă │sector de │ │ │În al │
│ │cu poziţia │autostradă │În primul an│În al doilea│treilea an │
│ │kilometrică│contractată│al │an al │al │
│ │de început │/contractat│contractului│contractului│contractului│
│ │şi sfârşit │(km) │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │- │- │- │
└────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

    Semnătura reprezentantului administratorului reţelei de drumuri/străzi
    ..............................................................................
    Data ................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 606/2017)
    METODOLOGIE
    de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră specifice
    ART. 1
    (1) Inspecţia de siguranţă rutieră specifică este inspecţia efectuată pe un drum sau tronson de drum existent pentru a identifica condiţiile periculoase, deficienţele şi problemele care cresc riscurile de producere a accidentelor grave.
    (2) Inspecţia de siguranţă rutieră specifică se efectuează cu prioritate pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute de siguranţă, rezultate din evaluarea reţelei rutiere, şi care oferă posibilităţi pentru punerea în aplicare a unor măsuri cu potenţial ridicat de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente.
    (3) Inspecţia de siguranţă rutieră specifică, denumită în continuare ISRS, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră specifică.

    ART. 2
    (1) ISRS se efectuează de echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cel puţin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranţă rutieră, în conformitate cu prevederile legale incidente.
    (2) ISRS se realizează prin vizite în teren pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute de siguranţă identificate în urma evaluării reţelei rutiere.
    (3) În cadrul ISRS, personalul de specialitate al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează elementele indicative prevăzute în anexa nr. 2a la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    În vederea efectuării ISRS se întocmeşte o planificare la nivelul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., având în vedere tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute de siguranţă, rezultate din evaluarea reţelei rutiere, şi se nominalizează echipele care vor efectua inspecţia.

    ART. 4
    Administratorii drumurilor publice care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să transmită la solicitarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 30 de zile, următoarea documentaţie necesară efectuării ISRS:
    1. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;
    2. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
    3. planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;
    4. cele mai recente analize de trafic.


    ART. 5
    (1) Echipa de inspecţie de siguranţă rutieră specifică, în urma vizitelor în teren pe tronsonul inspectat şi a analizei documentaţiei menţionate la art. 4, întocmeşte un raport de inspecţie care are anexat un set de măsuri de remediere cu potenţial ridicat de îmbunătăţire a siguranţei rutiere şi de reducere a costurilor legate de accidente.
    (2) Raportul menţionat la alin. (1) se întocmeşte în două exemplare, un exemplar fiind transmis administratorului drumului.
    (3) Măsurile de remediere cuprinse în ISRS au caracter obligatoriu pentru administratorul tronsonului inspectat de la data luării la cunoştinţă.
    (4) După expirarea fiecărui termen dispus pentru remedierea deficienţelor constatate în raportul ISRS, administratorul drumului inspectat are obligaţia ca, în maximum 30 de zile, să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. dovada implementării măsurii dispuse.
    (5) Setul de măsuri care se pot dispune în raportul ISRS, precum şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.

    ART. 6
    Setul de măsuri prevăzute în anexa nr. 9 la ordin se va actualiza în funcţie de gradul de implementare a măsurilor de către administratorii drumurilor, fiind completat cu noi măsuri cu un potenţial ridicat pentru creşterea siguranţei rutiere.

    ART. 7
    Structura raportului ISRS este prevăzută în anexa nr. 10 la ordin.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 606/2017)
    SETUL
    de dispoziţii care pot fi dispuse în raportul de inspecţie de siguranţă
    rutieră periodică, prin lucrări de întreţinere executate de administratorul
    drumului, precum şi termenele de executare a acestora

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tipuri de lucrări de │ │
│întreţinere ce pot constitui│Termen │
│dispoziţii în rapoartele de │maxim de │
│inspecţie de siguranţă │executare│
│rutieră periodică │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│I. Semnalizare verticală şi mijloace │
│auxiliare de semnalizare │
├────────────────────────────┬─────────┤
│1.1 Curăţare/Înlocuire/ │ │
│Reparare semnalizare rutieră│90 de │
│verticală în cazurile în │zile │
│care aceasta nu mai este │ │
│lizibilă/vizibilă* │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│1.2 Completare semnalizare │ │
│rutieră verticală în │90 de │
│cazurile în care aceasta │zile │
│lipseşte sau nu este │ │
│corelată cu cea orizontală* │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│1.3 Eliminarea semnalizării │ │
│rutiere verticale în cazul │90 de │
│în care aceasta nu mai │zile │
│corespunde cu situaţia din │ │
│teren │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│II. Semnalizare orizontală │
├────────────────────────────┬─────────┤
│2.1 Refacerea pe un tronson │ │
│cu o lungime totală mai mică│ │
│de 1 km a semnalizării │120 de │
│rutiere orizontale acolo │zile │
│unde aceasta nu mai este │ │
│vizibilă** │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2.2 Refacerea marcajului │ │
│axial cu o lungime mai mare │120 de │
│de 1 km acolo unde acesta nu│zile │
│mai este vizibil │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2.3 Completarea pe un │ │
│tronson cu o lungime totală │ │
│de maximum 20 m a │120 de │
│semnalizării rutiere pentru │zile │
│corelarea semnalizării │ │
│rutiere verticale cu cea │ │
│orizontală** │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2.4 Ştergerea semnalizării │120 de │
│rutiere orizontale temporare│zile │
│la finalizarea lucrărilor │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2.5 Eliminarea semnalizării │ │
│rutiere orizontale în cazul │120 de │
│în care aceasta nu mai │zile │
│corespunde cu situaţia din │ │
│teren │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│III. Parapete rutier de protecţie şi │
│stâlpi de ghidare │
├────────────────────────────┬─────────┤
│3.1 Înlocuire/Reparare │ │
│elemente parapete │120 de │
│deteriorate, inclusiv │zile │
│elemente antiorbire │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│3.2 Completare parapete cu │ │
│elemente lipsă sau cu │120 de │
│elemente │zile │
│retroreflectorizante lipsă/ │ │
│deteriorate │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│3.3 Completarea, în afara │ │
│localităţilor, cu stâlpi de │120 de │
│ghidare lipsă sau repararea │zile │
│acestora │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│IV. Parapete pietonal │
├────────────────────────────┬─────────┤
│4.1 Refacere parapete │120 de │
│pietonal │zile │
├────────────────────────────┼─────────┤
│4.2 Completare parapete │120 de │
│pietonal existent cu │zile │
│elementele lipsă │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│V. Gard de protecţie împotriva │
│animalelor pe drumurile expres/ │
│autostrăzi │
├────────────────────────────┬─────────┤
│5.1 Completare/Reparare │120 de │
│garduri pe drumurile expres/│zile │
│autostrăzi │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│VI. Intersecţii │
├────────────────────────────┬─────────┤
│6.1 Reparaţii pentru │90 de │
│aducerea la starea │zile │
│funcţională │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│6.2 Reparaţii echipamente de│90 de │
│semnalizare luminoasă/sonoră│zile │
│şi semaforizare │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│VII. Sisteme inteligente de transport │
├────────────────────────────┬─────────┤
│7.1 Remediere/Repunere în │ │
│funcţiune panou cu mesaje │ │
│variabile conectat la un │180 de │
│centru de monitorizare şi │zile │
│informare pentru aducere la │ │
│starea iniţială de │ │
│funcţionare │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│VIII. Iluminat │
├────────────────────────────┬─────────┤
│8.1 Înlocuire/Reparare │ │
│elemente componente │120 de │
│deteriorate ale sistemului │zile │
│de iluminat │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│8.2 Completare sistem │120 de │
│existent de iluminat cu │zile │
│elementele componente lipsă │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│IX. Asigurare vizibilitate │
├────────────────────────────┬─────────┤
│9.1 Dezafectarea/Relocarea │ │
│mijloacelor de publicitate/ │90 de │
│mobilierului stradal care │zile │
│diminuează vizibilitatea │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│9.2 Repoziţionare │ │
│indicatoare de circulaţie │90 de │
│care diminuează │zile │
│vizibilitatea │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│9.3 Toaletare vegetaţii care│90 de │
│afectează vizibilitatea │zile │
├────────────────────────────┴─────────┤
│X. Readucerea la starea funcţională a │
│carosabilului │
├────────────────────────────┬─────────┤
│10.1 Reparare degradări │180 de │
│locale de tip denivelări/ │zile │
│văluriri │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│10.2 Reparare degradări de │180 de │
│tip groapă │zile │
├────────────────────────────┼─────────┤
│10.3 Curăţarea părţii │30 de │
│carosabile de material │zile │
│granular, pământ etc. │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│XI. Refacere acostamente │
├────────────────────────────┬─────────┤
│11.1 Aducerea la profil a │180 de │
│acostamentelor │zile │
├────────────────────────────┼─────────┤
│11.2 Curăţarea │30 de │
│acostamentelor consolidate │zile │
├────────────────────────────┴─────────┤
│XII. Refacere şanţuri şi rigole pentru│
│asigurarea scurgerii apelor pluviale │
├────────────────────────────┬─────────┤
│12.1 Curăţarea/Decolmatarea │120 de │
│sistemului de scurgere a │zile │
│apelor │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│12.2 Refacerea şanţurilor │120 de │
│sau rigolelor carosabile │zile │
└────────────────────────────┴─────────┘

     * Categoriile de indicatoare rutiere care se pot dispune: de avertizare, prioritate, obligare, interzicere, orientare, treceri pentru pietoni şi temporare.
    ** Categoriile de marcaje rutiere care se pot dispune: longitudinale (axiale), diverse, transversale (fără specificarea tipului de marcaje).
    NOTĂ:
    Prin „completare“ se înţelege lucrarea de întreţinere prin care se adaugă numai acele elemente componente care au existat, acestea lipsind la data efectuării inspecţiei de siguranţă rutieră periodice.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 606/2017)
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    PROCES-VERBAL SERIA ISR Nr. ................................
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat în ziua ......, luna ........, anul ..........,
    ora ........, localitatea ..................., judeţul (sectorul) .....................
    Subsemnatul, ..........................., în calitate de agent constatator la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .........................., în temeiul art. ........ din Legea nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiei nr. ..............., eliberată conform art. ........... din Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat următoarele:
    1. Descrierea faptei (faptelor) (cu indicarea datei, orei şi locului în care a/au fost săvârşită/săvârşite):
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    2. Pentru săvârşirea faptei (faptelor) descrise mai sus se face vinovată persoana juridică/persoana fizică:*
    * Pentru persoane fizice - numele şi prenumele, data naşterii, adresa de domiciliu, actul de identitate seria şi numărul, codul numeric personal (CNP).
    ...........................................................................................
    ............................................................................................

    3. Fapta (faptele) descrisă (descrise) la pct. 1 constituie contravenţie, conform prevederilor: ................................. art. ........ alin. ..... lit. ..............., şi se sancţionează, conform art. .............. alin. ............ lit. .............., cu amendă în sumă de .................... lei/ sau ............................. lei, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.
    4. Amenda se achită, după caz:
    4.1. în cazul persoanelor juridice române, în contul „venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate“ deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, beneficiar bugetul de stat;
    4.2. în cazul persoanelor fizice române, la casieria „taxe şi impozite“ a unităţilor administraţiei publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, beneficiar bugetul local.

    5. Chitanţa de plată a amenzii se depune sau se transmite de către contravenient prin poştă recomandat sau electronic, prin e-mail la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.
    6. Împotriva prezentului proces-verbal care constituie şi înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    7. Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
    De faţă a fost următorul martor: .......................... (numele şi prenumele), CNP ......................, născut(ă) la data de ................., în localitatea ....................., judeţul ..................., şi domiciliat(ă) în ......................, judeţul ..................., cu BI/CI seria .......... nr. ............... .

    8. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie, potrivit legii, titlu executoriu fără vreo altă formalitate.
    9. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, contravenientul fiind de faţă când i s-a înmânat un exemplar pe care îl primeşte (data înmânării şi semnătura contravenientului).
    ............................................................................................
    .............................................................................................

    10. Alte menţiuni: ..........................................................................
    .............................................................................................
    a) Obiecţiile contravenientului sunt: ................................................
    ..............................................................................................

    b) Motivul lipsei martorului: ..............................................................
    ............................................................................................


    Semnătură martor,
    .........................................
    Semnătură agent constatator,
    ......................................
    Contravenient,
    .......................................
    Am luat la cunoştinţă.
    Pentru persoane juridice - denumirea societăţii comerciale/companiei etc., adresa sediului, codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele, CNPul reprezentantului legal.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 606/2017)
    SETUL
    de măsuri de remediere cu potenţial ridicat de îmbunătăţire a siguranţei rutiere
    şi de reducere a costurilor legate de accidente care pot fi dispuse
    în raportul ISRS, precum şi termenele de executare a acestora

┌───┬────────────────────────┬─────────┐
│ │Măsurile de remediere │Termen │
│Nr.│care pot fi dispuse în │maxim de │
│ │raportul ISRS │executare│
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Curăţare/Înlocuire/ │ │
│ │Reparare semnalizare │ │
│1 │rutieră verticală în │120 de │
│ │cazurile în care aceasta│zile │
│ │nu mai este lizibilă/ │ │
│ │vizibilă* │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completare semnalizare │ │
│ │rutieră verticală în │ │
│2 │cazurile în care aceasta│120 de │
│ │lipseşte sau nu este │zile │
│ │corelată cu cea │ │
│ │orizontală* │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Eliminarea semnalizării │ │
│ │rutiere verticale în │120 de │
│3 │cazul în care aceasta nu│zile │
│ │mai corespunde cu │ │
│ │situaţia din teren │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Refacerea pe un tronson │ │
│ │cu o lungime totală mai │ │
│ │mică de 1 km a │120 de │
│4 │semnalizării rutiere │zile │
│ │orizontale acolo unde │ │
│ │aceasta nu mai este │ │
│ │vizibilă** │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Refacerea marcajului │ │
│ │axial cu o lungime mai │120 de │
│5 │mare de 1 km acolo unde │zile │
│ │acesta nu mai este │ │
│ │vizibil │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completarea pe un │ │
│ │tronson cu o lungime │ │
│ │totală de maximum 20 m a│ │
│6 │semnalizării rutiere │120 de │
│ │pentru corelarea │zile │
│ │semnalizării rutiere │ │
│ │verticale cu cea │ │
│ │orizontală** │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Ştergerea semnalizării │ │
│7 │rutiere orizontale │120 de │
│ │temporare la finalizarea│zile │
│ │lucrărilor │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Eliminarea semnalizării │ │
│ │rutiere orizontale în │120 de │
│8 │cazul în care aceasta nu│zile │
│ │mai corespunde cu │ │
│ │situaţia din teren │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Înlocuire/Reparare │ │
│9 │elemente parapete │120 de │
│ │deteriorate, inclusiv │zile │
│ │elemente antiorbire │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completare parapete cu │ │
│ │elemente lipsă sau cu │120 de │
│10 │elementele │zile │
│ │retroreflectorizante │ │
│ │lipsă/deteriorate │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completarea, în afara │ │
│11 │localităţilor, cu stâlpi│120 de │
│ │de ghidare lipsă sau │zile │
│ │repararea acestora │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│12 │Refacere parapete │120 de │
│ │pietonal │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completare parapete │120 de │
│13 │pietonal existent cu │zile │
│ │elementele lipsă │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completare/Reparare │120 de │
│14 │garduri pe drumurile │zile │
│ │expres/autostrăzi │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Reparaţii pentru │120 de │
│15 │aducerea la starea │zile │
│ │funcţională │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Reparaţii echipamente de│120 de │
│16 │semnalizare luminoasă/ │zile │
│ │sonoră şi semaforizare │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Remediere/Repunere în │ │
│ │funcţiune panou cu │ │
│ │mesaje variabile │ │
│17 │conectat la un centru de│120 de │
│ │monitorizare şi │zile │
│ │informare pentru aducere│ │
│ │la starea iniţială de │ │
│ │funcţionare │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Înlocuire/Reparare │ │
│18 │elemente componente │120 de │
│ │deteriorate ale │zile │
│ │sistemului de iluminat │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Completare sistem │ │
│19 │existent de iluminat cu │120 de │
│ │elementele componente │zile │
│ │lipsă │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Dezafectarea/Relocarea │ │
│ │mijloacelor de │120 de │
│20 │publicitate/mobilierului│zile │
│ │stradal care diminuează │ │
│ │vizibilitatea │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Repoziţionare │ │
│21 │indicatoare de │120 de │
│ │circulaţie care │zile │
│ │diminuează vizibilitatea│ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│22 │Toaletare vegetaţii care│120 de │
│ │afectează vizibilitatea │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Reparare degradări │120 de │
│23 │locale de tip denivelări│zile │
│ │/văluriri │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│24 │Reparare degradări de │120 de │
│ │tip groapă │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Curăţarea părţii │120 de │
│25 │carosabile de material │zile │
│ │granular, pământ etc. │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│26 │Aducerea la profil a │120 de │
│ │acostamentelor │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│27 │Curăţarea acostamentelor│120 de │
│ │consolidate │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Curăţarea/Decolmatarea │120 de │
│28 │sistemului de scurgere a│zile │
│ │apelor │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│29 │Refacerea şanţurilor sau│120 de │
│ │rigolelor carosabile │zile │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Modificarea planului de │ │
│ │semnalizare verticală │ │
│30 │prin adăugarea/ │2 ani │
│ │eliminarea unor │ │
│ │indicatoare rutiere │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Modificarea planului de │ │
│ │semnalizare orizontală │ │
│31 │prin adăugarea/ │2 ani │
│ │eliminarea/modificarea │ │
│ │unor marcaje rutiere │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Schimbarea tipului de │ │
│32 │marcaj lateral/axial din│2 ani │
│ │neted în rezonator şi │ │
│ │invers │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│33 │Adăugare sisteme │2 ani │
│ │antiorbire │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│34 │Reconfigurarea unei │2 ani │
│ │intersecţii │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Modificarea planului de │ │
│35 │management al traficului│2 ani │
│ │în intersecţie │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│36 │Amenajări pentru │2 ani │
│ │calmarea traficului │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Montarea unor │ │
│ │dispozitive care sporesc│ │
│ │vizibilitatea în │ │
│37 │intersecţii/înlăturarea │2 ani │
│ │unor construcţii │ │
│ │provizorii care │ │
│ │obturează vizibilitatea │ │
│ │în intersecţii │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajarea sau │ │
│38 │reconfigurarea │2 ani │
│ │trecerilor de pietoni/ │ │
│ │pistelor de biciclişti │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amplasarea de sisteme │ │
│ │noi de protecţie │ │
│ │(parapete, atenuator de │ │
│39 │şoc) în zonele unde nu │2 ani │
│ │au fost prevăzute astfel│ │
│ │de sisteme de protecţie,│ │
│ │inclusiv în zona mediană│ │
│ │a drumului │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Asigurarea elementelor │ │
│40 │de capăt şi a │2 ani │
│ │racordărilor sistemelor │ │
│ │de protecţie (parapete) │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Schimbarea tipului de │ │
│41 │parapete (beton/metal/ │2 ani │
│ │cablu/rulouri) │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│42 │Reconfigurarea secţiunii│5 ani │
│ │transversale │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Refacerea elementelor │ │
│43 │geometrice ale drumului │5 ani │
│ │(transversal, │ │
│ │longitudinal şi în plan)│ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajări pentru │ │
│44 │colectarea şi evacuarea │5 ani │
│ │apelor din zona drumului│ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│45 │Amenajarea unor zone de │5 ani │
│ │întoarcere │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Construirea unei/unui │ │
│46 │pasarele pietonale/pasaj│5 ani │
│ │subteran pietonal │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Separarea pistelor de │ │
│47 │biciclişti de partea │5 ani │
│ │carosabilă │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajarea/Reamenajarea │ │
│48 │trotuarelor pentru │5 ani │
│ │circulaţia pietonilor │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajarea/Reamenajarea │ │
│49 │staţiilor pentru │5 ani │
│ │transportul public de │ │
│ │persoane │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajarea unui sistem │ │
│ │nou de iluminat pe │ │
│50 │drumurile publice pentru│5 ani │
│ │creşterea vizibilităţii │ │
│ │în zonele de risc │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Reamenajarea spaţiilor │ │
│51 │de servicii şi a │5 ani │
│ │parcărilor │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Amenajări în zona │ │
│ │adiacentă drumului │ │
│52 │pentru încetinirea şi │5 ani │
│ │oprirea vehiculelor în │ │
│ │condiţii de siguranţă │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Eliminarea/Protejarea │ │
│53 │unor obstacole sau │5 ani │
│ │construcţii aflate în │ │
│ │ampriza drumului │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Asigurarea unor sisteme │ │
│54 │de protecţie a drumului │5 ani │
│ │în zona versanţilor │ │
└───┴────────────────────────┴─────────┘

    * Categoriile de indicatoare rutiere care se pot dispune: de avertizare, prioritate, obligare, interzicere, orientare, treceri pentru pietoni şi temporare.
    ** Categoriile de marcaje rutiere care se pot dispune: longitudinale (axiale), diverse, transversale (fără specificarea tipului de marcaje).
    NOTĂ:
    Prin „completare“ se înţelege lucrarea prin care se adaugă numai acele elemente componente care au existat, acestea lipsind la data efectuării inspecţiei de siguranţă rutieră specifice.


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 606/2017)
    RAPORT
    de inspecţie de siguranţă rutieră specifică - ISRS
    1. Denumirea şi limitele sectorului de drum inspectat
    2. Perioada programată de realizare a ISRS
    3. Echipa de inspecţie - componenţă
    4. Cuprinsul raportului ISRS
    5. Scopul ISRS
    6. Descrierea detaliată a deficienţelor constatate şi motivarea acestora din punctul de vedere al siguranţei rutiere, cu exemplificare prin capturi de imagine de pe tronsonul inspectat

┌──────────────────────────────────────┐
│6.1. Traseul rutier - predictibilitate│
│şi accesabilitate (vizibilitate, │
│predictibilitate, zone cu limite de │
│viteză, accesul la proprietăţi │
│adiacente şi dezvoltări, accesul │
│vehiculelor de intervenţie de urgenţă │
│şi servicii, tipul delimitării părţii │
│carosabile, acostamentele drumului, │
│tratare canale de scurgere şi podeţe, │
│tipul şi configuraţia amprizei │
│drumului - rambleu/debleu) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.2. Partea carosabilă (defectele │
│părţii carosabile, rugozitate, │
│desprinderi de material, pietriş, │
│pietre aflate pe partea carosabilă, │
│colectarea şi drenarea apei) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.3. Intersecţii şi noduri rutiere │
│(conformitatea, tipul şi geometria │
│intersecţiei/configuraţia nodului │
│rutier, predictibilitatea │
│intersecţiei, vizibilitatea în │
│intersecţie, configuraţia benzilor │
│suplimentare, dirijarea traficului în │
│intersecţie, existenţa trecerilor de │
│pietoni şi biciclişti) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.4. Utilizatori vulnerabili │
│(facilităţi pentru pietoni, │
│biciclişti, trafic motorizat pe 2 │
│roţi, transportul public de persoane │
│şi infrastructura aferentă, tipul │
│trecerilor la nivel cu calea ferată │
│sau tramvai, acţionate manual sau │
│automat) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.5. Iluminat (iluminarea drumurilor, │
│intersecţiilor şi a altor zone de │
│risc, diverse echipamente adecvate la │
│marginea drumului) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.6. Semnalizare rutieră (amplasare, │
│operare, vizibilitate, panouri pentru │
│semnalizarea verticală coerente, │
│lizibile şi care nu afectează │
│vizibilitatea, indicatoare de direcţie│
│şi informare, coerenţa şi │
│lizibilitatea marcajelor rutiere, │
│retroreflexia şi contrastul adecvat al│
│marcajelor orizontale sau laterale) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.7. Obstacole, zone de siguranţă şi │
│sisteme rutiere de protecţie (zona │
│marginii drumului, inclusiv vegetaţia,│
│obstacole pe marginea drumului şi │
│distanţa de la marginea părţii │
│carosabile sau a pistei pentru │
│biciclete, adaptarea sistemelor │
│rutiere de protecţie într-un mod │
│adecvat pentru utilizatorii │
│vulnerabili, respectiv spaţii care │
│separă sensurile de circulaţie şi │
│parapete de siguranţă pentru evitarea │
│pericolelor la care sunt expuşi │
│utilizatorii vulnerabili ai │
│drumurilor, conformitatea capetelor de│
│parapete de siguranţă, sisteme │
│adecvate de protecţie la poduri şi │
│canale de scurgere, garduri pe drumuri│
│cu acces limitat) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.8. Poduri şi tuneluri (existenţa şi │
│numărul acestora, elemente vizuale │
│care reprezintă riscuri pentru │
│siguranţa infrastructurii) │
├──────────────────────────────────────┤
│6.9. Alte aspecte - amenajări la │
│marginea drumului (parcări sau spaţii │
│de servicii sigure, facilităţi pentru │
│vehicule grele, necesitatea amplasării│
│de panouri antiorbire, lucrări │
│rutiere, activităţi nesigure pe │
│marginea drumului ce pot constitui │
│pericol, informaţii adecvate ale │
│echipamentelor STI, faună şi │
│atenţionări pentru zone şcolare) │
└──────────────────────────────────────┘


    7. Opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate
    8. Anexă cu setul de măsuri de remediere a deficienţelor constatate
    Semnăturile echipei de inspecţie
    ...................
    ..................
    Data finalizării raportului ISRS
    ...................

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016