Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.262 din 16 aprilie 2024  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 902/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.262 din 16 aprilie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 902/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 373 din 19 aprilie 2024
    Văzând Referatul de aprobare nr. AR 6.867/2024 al Direcţiei generale implementare şi monitorizare proiecte - Unitatea de implementare şi coordonare programe,
    având în vedere prevederile pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi, din 13.10.2016,
    având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017,
    văzând prevederile art. 21 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
    luând în considerare prevederile art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 902/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Florin Rogobete,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 aprilie 2024.
    Nr. 2.262.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 902/2018)
    REGULI DE APLICARE
    a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului
    „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ finanţat prin
    Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021
    ART. 1
    Prevederi legale aplicabile
    Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:
    a) pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi, prevede descrierea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“;
    b) art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017 - prevede faptul că operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021;
    c) art. 21 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative şi contractele de finanţare încheiate între operatorii de program şi promotorii de proiecte vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare;
    d) art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare - prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de operatorul de program;
    e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu modificările ulterioare - prevede sumele forfetare stabilite pentru finanţarea deplasărilor interne şi externe aplicabile de către punctul naţional de contact şi operatorii de program în cazul Fondului pentru relaţii bilaterale din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.


    ART. 2
    Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
    Costurile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.), acordate participanţilor care se deplasează, sunt stabilite în baza art. 4 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu modificările ulterioare.

    ART. 3
    Reguli de aplicare a sumelor forfetare
    (1) Prezentele reguli se aplică de către operatorul de program pentru finanţarea costurilor de deplasare pe baza sumelor forfetare în cadrul proiectelor şi costurilor de management finanţate prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“.
    (2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif). Suma forfetară aferentă cazării şi diurnei se stabileşte în funcţie de nopţile de cazare, mai exact, nu se iau în calcul fracţiuni de zi. În mod excepţional, pentru acţiunile cu o durată a deplasării de mai puţin de 24 de ore, se acordă diurnă în cuantum de 50% din baremul stabilit şi cheltuieli de transport conform art. 4.
    (3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare.
    (4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare pentru deplasările cu avionul sau ordinul de deplasare/delegaţia pentru deplasările efectuate cu alte mijloace de transport decât avionul şi raportul de deplasare aprobat de reprezentantul legal.
    (5) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare şi/sau transport sunt asigurate din alte surse (de exemplu, de către organizatori), suma forfetară pentru celelalte tipuri de cheltuieli, neasigurate din alte surse, se calculează şi se acordă pe baza baremelor de la art. 4.
    (6) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin legislaţia naţională în vigoare. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepţia cheltuielilor legate de diurnă.
    (7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data angajării cheltuielii.
    (8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/decizia de finanţare/documentul privind aprobarea efectuării deplasării care include valoarea estimată a costurilor aferente acesteia.
    (9) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.
    (10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.

    ART. 4
    Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români şi străini pentru deplasări
    (1) Pentru deplasări externe cu durata mai mică sau egală cu 6 zile/nopţi către statele donatoare/România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare, cuantumul este:

┌──────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru │Sumă │
│Destinaţie │Tipuri de │fiecare │forfetară │
│ │costuri │categorie │acordată/ │
│ │ │de │participant │
│ │ │cheltuială│ │
│ │ │/persoană │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │170 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│Norvegia şi ├─────────────┼──────────┤ │
│sediul │Diurnă │100 euro/ │270 euro/zi +│
│organizaţiilor│ │zi │900 euro │
│internaţionale├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │900 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │170 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│Belgia │Diurnă │80 euro/zi│250 euro/zi +│
│ ├─────────────┼──────────┤550 euro │
│ │Transport │550 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │200 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │100 euro/ │300 euro/zi +│
│Islanda │ │zi │1.350 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │1.350 euro│ │
│ │internaţional│/deplasare│ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │120 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │100 euro/ │220 euro/zi +│
│Liechtenstein │ │zi │750 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │750 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │140 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │60 euro/zi│ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │ │
│ │ │50 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│Alte ţări │ │Distanţă │200 euro/zi +│
│beneficiare │ │între 100 │suma aferentă│
│ale │ │şi 499 km:│transportului│
│granturilor │ │270 euro │în funcţie de│
│SEE şi │Transport ├──────────┤numărul de km│
│norvegiene │internaţional│Distanţă │ │
│ │dus-întors │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 415 │ │
│ │ │euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │2.000 şi │ │
│ │ │2.999 km: │ │
│ │ │540 euro │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │130 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│România │Diurnă │60 euro/zi│190 euro/zi +│
│ ├─────────────┼──────────┤800 euro │
│ │Transport │800 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
└──────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘    (2) Pentru deplasări interne în România, cuantumul este:

┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │Tipuri de │pentru │Sumă forfetară │
│Destinaţie│costuri │fiecare │acordată │
│ │ │categorie │participantului│
│ │ │de │ │
│ │ │cheltuială│ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ │Cazare │100 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├──────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │50 euro/zi│ │
│ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │ │
│ │ │50 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │150 euro/zi + │
│ │ │între 100 │suma aferentă │
│România │ │şi 299 km:│transportului │
│ │ │100 euro │în funcţie de │
│ │Transport ├──────────┤numărul de km │
│ │dus-întors│Distanţă │ │
│ │ │între 300 │ │
│ │ │şi 499 km:│ │
│ │ │270 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 415 │ │
│ │ │euro │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘    (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile/nopţi, sumele forfetare se calculează după cum urmează:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │2.500 euro/1 │
│ │săptămână │
│Indemnizaţie de ├──────────────┤
│deplasare pentru │4.400 euro/2 │
│participanţii care │săptămâni │
│călătoresc într-un stat├──────────────┤
│donator sau către │6.000 euro/3 │
│sediul unei organizaţii│săptămâni │
│internaţionale ├──────────────┤
│ │8.000 euro/4 │
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │1.500 euro/1 │
│Indemnizaţie de │săptămână │
│deplasare pentru ├──────────────┤
│participanţii care │2.500 euro/2 │
│călătoresc în România │săptămâni │
│sau într-o altă ţară ├──────────────┤
│beneficiară a │4.000 euro/3 │
│granturilor SEE şi │săptămâni │
│norvegiene ├──────────────┤
│ │6.000 euro/4 │
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Conform │
│ │baremelor │
│ │stabilite la │
│Transport dus-întors │alin. (1) sau │
│ │(2), în │
│ │funcţie de │
│ │destinaţie │
└───────────────────────┴──────────────┘    (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016