Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.259 din 10 noiembrie 2014  privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.259 din 10 noiembrie 2014 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 13 noiembrie 2014

    Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015, căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanţare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", conform Procesului-verbal nr. 18 încheiat la data de 7 noiembrie 2014,
    în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 3
    Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015, căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                Shhaideh Sevil,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
    Nr. 2.259.


    ANEXĂ


                           Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de
                                  investiţii în vederea reabilitării
                      sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
             localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"
┌────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Judeţul │Localitatea│ Denumirea obiectivului de investiţii │Cofinanţare │
│crt.│ │ │ │buget de stat│
│ │ │ │ │ - lei - │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.│Botoşani │Botoşani │1. Reabilitare şi modernizare puncte termice şi reţele │ 689.554│
│ │ │ │termice secundare în ansamblurile de locuinţe Bucovina, │ │
│ │ │ │Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1, Griviţa 5, Castel, │ │
│ │ │ │Săvenilor, Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3 │ │
│ │ │ │2. Racord agent termic primar consumatori "Parc regional de│ │
│ │ │ │agrement turistic şi sportiv Cornişa" - Botoşani │ │
│ │ │ │3. Achiziţionare şi montare cazan abur saturat │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.│Braşov │Braşov │1. Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona │ 4.454.000│
│ │ │ │nord Braşov tronson II │ │
│ │ │ │2. Racordare centrale termice de cvartal zona sud-est la │ │
│ │ │ │reţeaua de transport alimentată din CET Nord │ │
│ │ │ │3. Reconfigurare reţea de transport apă caldă cartiere │ │
│ │ │ │Gării - Centru civic │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3.│Buzău │Buzău │Dezvoltarea utilităţilor municipale - sisteme de încălzire │ 2.333.300│
│ │ │ │în municipiul Buzău - lucrări suplimentare (extensii) │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4.│Galaţi │Galaţi │1. Reabilitare şi modernizare puncte termice │ 1.013.000│
│ │ │ │2. Reabilitare şi modernizare reţele termice │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5.│Giurgiu │Giurgiu │1. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă│ 1.941.718│
│ │ │ │menajeră în punctele termice PT 12 │ │
│ │ │ │2. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă│ │
│ │ │ │menajeră în punctele termice PT 18 │ │
│ │ │ │3. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă│ │
│ │ │ │menajeră în punctele termice PT 51 │ │
│ │ │ │4. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă│ │
│ │ │ │menajeră în punctele termice PT 87 │ │
│ │ │ │5. Eficientizarea sistemului de transport agent termic │ │
│ │ │ │secundar al punctelor termice │ │
│ │ │ │6. Modernizare puncte termice liceul Viceamiral Ion │ │
│ │ │ │Bălănescu │ │
│ │ │ │7. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă │ │
│ │ │ │caldă PT 32 │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6.│Harghita │Odorheiu │1. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei │ 3.910.000│
│ │ │Secuiesc │termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de │ │
│ │ │ │bloc în cartierul Beclean I │ │
│ │ │ │2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei │ │
│ │ │ │termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de │ │
│ │ │ │bloc în cartierul Beclean II │ │
│ │ │ │3. Îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din │ │
│ │ │ │municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa I - Amenajare centrale │ │
│ │ │ │termice de cartier pe biomasă şi realocare cazane existente│ │
│ │ │ │pe combustibil gazos │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7.│Harghita │Gheorgheni │Modernizare şi extindere SACET în municipiul Gheorgheni │ 372.960│
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8.│Hunedoara │Brad │Modernizarea punctelor termice PT 1, PT 5, PT 9 şi a │ 220.000│
│ │ │ │reţelelor termice aferente în municipiul Brad, judeţul │ │
│ │ │ │Hunedoara, obiectivul numărul I - modernizarea PT 1 şi a │ │
│ │ │ │reţelelor termice aferente │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9.│Tulcea │Tulcea │1. Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - │ 1.197.820│
│ │ │ │municipiul Tulcea │ │
│ │ │ │2. Reabilitare sistem încălzire şi apă caldă de consum prin│ │
│ │ │ │montarea de module termice etapa a VIII - a municipiul │ │
│ │ │ │Tulcea │ │
│ │ │ │3. Reabilitare reţea termoficare agent primar între staţia │ │
│ │ │ │de repompare şi cartier Vest - municipiul Tulcea │ │
│ │ │ │4. Modernizare şi monitorizare de la distanţă, funcţionarea│ │
│ │ │ │modulelor, punctelor termice, centralelor termice, │ │
│ │ │ │CAF-ului şi SIP │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10.│Vâlcea │Râmnicu │Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum: │ 500.000│
│ │ │Vâlcea │1. PT 1 ramura 3, blocurile A1, A2, B0, B1, C1, C2, C3, │ │
│ │ │ │C4, C16 │ │
│ │ │ │2. PT 2 ramura 2, blocurile A10, B15, C21, C22, C23, C32, │ │
│ │ │ │S2 │ │
│ │ │ │3. PT 2 ramura 5, blocurile A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, │ │
│ │ │ │C27 │ │
│ │ │ │4. PT 13 ramura 2, blocurile C, D, E, F, S1, S2, S3, A+B, │ │
│ │ │ │O, P, R, V1, V2, V3, V6, 1 Piaţă │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 11.│Vrancea │Panciu │Reţele termice de la CTT la blocuri în oraşul Panciu │ 1.408.299│
├────┴───────────┴───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL │ │ 18.040.651│
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice