Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.252 din 3 octombrie 2011  pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.252 din 3 octombrie 2011 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei", aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/2009

EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 741 din 21 octombrie 2011
    Având în vedere:
    - Adresa nr. 10.775 din 17 august 2011 privind Avizul Consiliului Concurenţei referitor la modificarea/prelungirea schemei de ajutor de stat "Bani pentru completarea echipei";
    – Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţă" în România;
    – Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
    – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
    – Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013;
    – Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei", aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentă Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" şi domeniul major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii, familiei
                    şi protecţiei sociale,
                    Sulfina Barbu

    Bucureşti, 3 octombrie 2011.
    Nr. 2.252.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 308/2009)
    SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
    pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei"
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă, denumită "Bani pentru completarea echipei", aferentă Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" şi domeniul major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
    (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    II. Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    b) Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţă" în România (POS DRU);
    c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    e) Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.


    III. Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene*1);


    ------
    *1) Actualul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene.
    b) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau pentru o valoare nedefinită;
    c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor de stat;
    d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;
    e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin AMPOSDRU;
    f) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    i) intensitatea ajutorului - cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;
    j) număr de angajaţi - numărul de unităţi de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă şi munca sezonieră reprezentând fracţiuni ale UMA;
    k) lucrător defavorizat - orice persoană care:
    - nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau
    – nu a absolvit o formă de învăţământ secundar sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3); sau
    – are o vârstă de peste 50 de ani; sau
    – trăieşte singură, având în întreţinerea sa una ori mai multe persoane; sau
    – lucrează într-un sector sau are o profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbaţi şi femei este cu cel puţin 25% mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbaţi şi femei în toate sectoarele economice şi aparţine grupului de gen minoritar; sau
    – este membru al unei minorităţi etnice dintr-un stat membru şi are nevoie să îşi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională sau experienţa de muncă pentru a-şi îmbunătăţi şansele de a obţine un loc de muncă stabil.

    l) lucrător extrem de defavorizat - orice persoană care a fost în şomaj cel puţin 24 de luni;
    m) lucrător cu handicap - orice persoană:
    - recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei naţionale; sau
    – care suferă de o deficienţă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;

    n) încadrare în muncă protejată - încadrarea într-o întreprindere în care cel puţin 50% din lucrători sunt cu handicap;
    o) produse agricole înseamnă:
    - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    – produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plută);
    – produsele care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

    p) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
    r) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locaţii distincte, rezervate în acest scop;
    s) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care:
    A. beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie - este întreprinderea care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (ii) în cazul societăţilor comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (iii) indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă;
    (iv) o IMM cu o vechime de mai puţin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia cazului în care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. iii).

    B. beneficiarul este o întreprindere mare - este întreprinderea care fie se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A. pct. (i), (îi) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, creşterea sarcinilor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net.    IV. Obiectivul schemei de ajutor de stat
    ART. 4
    Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat este creşterea ocupării forţei de muncă, prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor defavorizaţi, lucrătorilor extrem de defavorizaţi şi cu handicap, respectiv atragerea şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

    V. Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat întreprinderilor care activează în toate sectoarele, cu excepţia următoarelor:
    a) ajutoarele care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
    (ii) atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari;

    b) ajutoarele care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui.

    (2) De asemenea, prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.


    VI. Beneficiarii schemei de ajutor de stat
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează întreprinderilor în conformitate cu definiţia stabilită la art. 3 lit. f).

    VII. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi, beneficiari şi propuneri de proiecte
    ART. 7
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

    ART. 8
    (1) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile care vor încadra în muncă lucrători defavorizaţi, extrem de defavorizaţi şi lucrători cu handicap, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.
    (2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitanţii trebuie să completeze modelul de declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderea care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este o organizaţie legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    b) aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi cu Ghidul solicitantului;
    c) solicitantul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    d) nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
    e) nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 3 lit. s);
    g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instanţă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;
    i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    k) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
    l) îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.


    ART. 9
    Criteriile de eligibilitate ale cererii de finanţare sunt următoarele:
    a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare 5, respectiv ale domeniului major de intervenţie;
    b) grupul/grupurile-ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile axei prioritare, respectiv ale domeniului major de intervenţie;
    c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat;
    d) proiectul respectă perioada maximă de implementare şi perioada de transmitere a cererilor de finanţare;
    e) proiectul este implementat în România.


    ART. 10
    Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului şi prezenta schemă de ajutor de stat.

    VIII. Selecţia şi evaluarea proiectelor
    ART. 11
    Selecţia şi evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului.

    IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 12
    Ajutorul se acordă sub formă de finanţări nerambursabile în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

    ART. 13
    (1) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare pentru prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie de 10.000 euro (echivalent în lei).
    (2) Plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.000.000 euro/întreprindere pentru 2 ani consecutivi.
    Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale

    ART. 14
    (1) Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 50% din costurile eligibile.
    (2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 12 luni de la recrutare. În cazul în care lucrătorul respectiv este un lucrător extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 24 de luni de la recrutare.
    (3) Atunci când încadrarea în muncă nu reprezintă o creştere netă a numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, şi nu ca rezultat al reducerii unor posturi.
    (4) Cu excepţia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la menţinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislaţia naţională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.
    (5) Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proporţional în mod corespunzător.
    Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenţii salariale

    ART. 15
    (1) Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 75% din costurile eligibile.
    (2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pentru perioada încadrării în muncă a lucrătorului cu handicap.
    (3) Atunci când recrutarea nu reprezintă o creştere netă a numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, şi nu ca rezultat al reducerii unor posturi.
    (4) Cu excepţia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorii au dreptul la menţinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislaţia naţională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.
    (5) În cazul în care durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni, ajutorul se reduce proporţional în mod corespunzător.
    Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

    ART. 16
    (1) Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 100% din costurile eligibile.
    (2) Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale care fac obiectul art. 15, care sunt suplimentare faţă de cele pe care întreprinderea le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de încadrare în muncă a lucrătorului în cauză.
    (3) Costurile eligibile sunt următoarele:
    (i) costurile de adaptare a spaţiilor;
    (ii) costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistenţă lucrătorilor cu handicap;
    (iii) costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor ori ale dobândirii şi validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităţi tehnologice adaptate sau de asistenţă, care sunt suplimentare faţă de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap;
    (iv) atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de construcţie, instalare sau extindere a spaţiilor în cauză, precum şi orice costuri de administrare şi transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.


    X. Efectul stimulativ al ajutorului
    ART. 17
    (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă un efect stimulativ.
    (2) Ajutoarele acordate IMM-urilor în baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finanţare.
    (3) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema de ajutor de stat. În acest sens, aceasta verifică, înaintea acordării ajutorului în cauză, în plus faţă de îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2), dacă cererea de finanţare şi documentele însoţitoare conţin date suficiente, din care să rezulte îndeplinirea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii:
    a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;
    b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare al proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;
    c) o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;
    d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză.

    (4) În cazul ajutoarelor acordate pentru a compensa costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, menţionate la art. 16, condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se consideră îndeplinite în cazul respectării condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (3).
    (5) În ceea ce priveşte ajutoarele pentru recrutarea lucrătorilor defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale şi ajutoarele pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenţii salariale menţionate la art. 14 şi 15, condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se consideră îndeplinite în cazul în care ajutorul duce la o creştere netă a numărului de lucrători defavorizaţi/cu handicap încadraţi în muncă.

    XI. Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 18
    (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu orice alt ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.
    (2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului şi intensităţile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subvenţionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finanţat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.
    (3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleaşi costuri eligibile - care se suprapun parţial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), ajutoarele în favoarea lucrătorilor cu handicap, prevăzute la art. 15 şi 16, pot fi cumulate cu ajutoarele exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 cu privire la aceleaşi costuri eligibile care depăşesc cel mai înalt prag aplicabil prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, cu condiţia ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care să depăşească 100% din costurile relevante în orice perioadă în care lucrătorii în cauză sunt angajaţi.

    XII. Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat
    ART. 19
    (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finanţare administratorului schemei de ajutor de stat, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finanţarea.
    (2) Cererea de finanţare va fi însoţită de documente care să conţină:
    a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definiţiei prevăzute la art. 3 lit. s), precum şi o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
    b) declaraţie scrisă pe propria răspundere însoţită, dacă este cazul, de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. f);
    c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
    d) activităţile şi costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicită ajutor de stat;
    e) informaţii cu privire la creşterea netă a numărului de lucrători defavorizaţi sau cu handicap încadraţi în muncă drept urmare a acordării ajutoarelor pentru recrutarea lucrătorilor defavorizaţi şi/sau a ajutoarelor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

    (3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitanţii trebuie să completeze modelul de declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat şi de minimis primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.
    (5) În cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare şi selecţie, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza acesteia.
    (6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finanţare.
    (7) În cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

    ART. 20
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea schemei de ajutor de stat şi a Ghidului solicitantului aferent;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor-suport;
    c) verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor de finanţare şi a documentelor-suport) - numai cererile de finanţare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    d) verificarea eligibilităţii solicitantului şi proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finanţare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    e) selecţia cererilor de finanţare;
    f) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;
    g) depunerea cererii de prefinanţare însoţite de documentele justificative;
    h) acordarea prefinanţării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) depunerea cererilor de rambursare însoţite de documentele justificative;
    j) acordarea finanţării nerambursabile, după verificarea eligibilităţii cheltuielilor;
    k) monitorizarea implementării cererilor de finanţare conform prevederilor contractelor de finanţare.


    XIII. Durata schemei de ajutor de stat
    ART. 21
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2013, în limita fondurilor alocate pentru aceasta, urmând ca plăţile să fie efectuate până la data de 31 decembrie 2015.

    XIV. Bugetul schemei de ajutor de stat
    ART. 22
    Sursa de finanţare pentru prezenta schemă de ajutor de stat este Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", după cum urmează:
    1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 108.000.000 lei (echivalent a 26.191.342 euro*2)), defalcată după cum urmează:

    ------
    *2)Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Anul│2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │TOTAL │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Lei │21.600.000│21.600.000│21.600.000│21.600.000│21.600.000│108.000.000│
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

    Contribuţia Comunităţii Europene la finanţarea acordată este de 91%, restul de 9% fiind din contribuţia publică naţională.
    2. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 118.650.000 lei (echivalent a 28.774.100 euro*2)), defalcată după cum urmează:

    ------
    *2)Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Anul│2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │TOTAL │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Lei │23.730.000│23.730.000│23.730.000│23.730.000│23.730.000│118.650.000│
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

    Contribuţia Comunităţii Europene la finanţarea acordată este de 85,94%, restul de 14,06% fiind din contribuţia publică naţională.

    XV. Efecte şi beneficii
    ART. 23
    Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
    a) creşterea numărului lucrătorilor defavorizaţi sau cu handicap care şi-au găsit un loc de muncă;
    b) reducerea şomajului de lungă durată;
    c) facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii a lucrătorilor cu handicap.


    ART. 24
    (1) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 250 de întreprinderi, în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare".
    (2) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 270 de întreprinderi, în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

    XVI. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de stat
    ART. 25
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*3).

    ------
    *3)Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informaţii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său de IMM, informaţii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului şi informaţii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislaţia naţională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 28
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

    ART. 29
    Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-28.

    XVII. Dispoziţii finale
    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului ajutorului de stat, http://www.fseromania.ro, precum şi pe pagina de internet a administratorului schemei de ajutor de stat.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016