Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.238 din 20 iulie 2023  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.238 din 20 iulie 2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 674 din 21 iulie 2023
    În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 1 alin. (10) şi (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 26 aprilie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023, în următoarele condiţii:"

    2. La articolul 1 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de:
    (i) 3.000 mii lei pentru comune;
    (ii) 4.000 mii lei pentru oraşe;
    (iii) 8.000 mii lei pentru municipii, altele decât cele reşedinţă de judeţ;
    (iv) 15.000 mii lei pentru municipii reşedinţă de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti;
    (v) 15.000 mii lei pentru judeţe."

    3. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi pentru partea de contribuţie la finanţarea proiectelor implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de membru, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina:
    a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
    b) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară."

    4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În vederea contractării de împrumuturi pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, întocmesc declaraţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1."

    5. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, implementate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care are calitatea de membru în asociaţia respectivă şi contractează împrumutul solicită asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie, situaţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023.
(1^2) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite membrilor, în baza solicitării prevăzute la alin. (1^1), prin adresă, partea de contribuţie a fiecăruia, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023."

    6. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) întocmesc, inclusiv în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2."

    7. La articolul 3 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:
    "k) adresa prevăzută la art. 2 alin. (1^2), transmisă de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, dacă este cazul."

    8. La articolul 3 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) valorile înscrise în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g) să coincidă cu sumele din declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. f) sau din adresa prevăzută la alin. (1) lit. k), după caz;"

    9. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzute la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.
(3) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate în evidenţa fiscală deschiderea contului 50.65.07 «Disponibil al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din împrumuturi din privatizare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023», în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale."

    10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor din venituri din privatizare în conturi distincte prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023."

    11. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, virează sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în contul de disponibil prevăzut la art. 7 alin. (3), deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului."

    12. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    13. Anexa nr. 9 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Solicitărilor de acordare a unui împrumut potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, transmise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, termenul-limită de depunere a solicitărilor fiind data de 1 august 2023 inclusiv.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 20 iulie 2023.
    Nr. 2.238.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    Judeţul ...........................^1)
    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.

    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ...............^2)
    ^2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

    Adresa .........................................................
    Telefon/Fax/Adresa de e-mail ...................................
    SITUAŢIA
    privind valoarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
    de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul
    programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile
    asociate proiectelor, pentru care pot fi contractate împrumuturi
    în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele
    măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria
    Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei^3) - │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │maximă a │ │
│ │Contract │ │cheltuielilor│Valoarea │
│ │de │Denumirea │aferente │cheltuielilor│
│Nr. crt.│finanţare│proiectului│proiectului │pentru care │
│ │nr./dată │ │pentru care │se solicită │
│ │ │ │poate fi │împrumut │
│ │ │ │contractat │ │
│ │ │ │împrumut │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 </ = 3 │
├────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤
│A. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială şi │
│instituţiile publice finanţate integral din bugetul local,│
│din care: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│a1) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│..... │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│SUBTOTAL│ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤
│a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul │
│local │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│..... │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│SUBTOTAL│ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤
│a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul │
│local │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│..... │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│SUBTOTAL│ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL A │ │ │ │ │
│(a1 + a2│ │ │ │ │
│+ a3) │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 </ = 3 │
├────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤
│B. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│..... │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤
│asociaţia de dezvoltare intercomunitară │
├────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│..... │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL B │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │
│(A + B) │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘

    ^3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.
    Ordonator principal de credite,
    ............................
    .........................^2)
    .........................^4)
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 9 la normele metodologice)
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Nr. ............../..........
    .............................................................,
    (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, judeţul .............)
    Nr. ......../...............
    CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT
    În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din data de ................ şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ...................,
    între Ministerul Finanţelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ............, reprezentat prin ......................, în calitate de ............,
    şi ...................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în ......................., str. ................... nr. ......, cod fiscal nr. ............., reprezentată legal prin .........................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.
    ART. 1
    (1) În baza art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023, se acordă ................................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de .................., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale.
    (2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de .... puncte procentuale, respectiv ............., care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.
    (3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2023.

    ART. 2
    Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor astfel:
    în contul^1) .............. „.................“, cod IBAN RO ......................., deschis pe numele ................................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), la unitatea Trezoreriei Statului ........................, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    ^1) Se înscriu, după caz:
    - contul aferent şi suma acordată cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru cheltuielile aflate în sarcina unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local şi/sau
    – contul aferent şi suma acordată cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru cheltuielile aflate în sarcina asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
    ART. 3
    (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.
    (2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
    (3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

    ART. 4
    (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

    ART. 5
    (1) .............................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ............., cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (2) Stingerea obligaţiilor de plată se efectuează cu data plăţii, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.

    ART. 6
    În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.

    ART. 7
    (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.
    (2) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ........................................., cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.
    (4) În cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau al rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.

    ART. 8
    (1) Ministerul Finanţelor şi ..................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.
    (2) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:
    a) pentru ...................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), domnul/doamna ................................., în calitate de ............., telefon ................, fax ...................., e-mail ......................;
    b) pentru Ministerul Finanţelor (Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ........................., în calitate de ................................, e-mail ......................, telefon ....................., fax ..................... .

    (3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.

    ART. 9
    Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

    ART. 10
    Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

    Ministerul Finanţelor
    Numele şi prenumele
    ......................................
    Funcţia
    ......................................
    Semnăturile autorizate
    ....................................
    ...............................................................
    (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)
    Numele şi prenumele
    ......................................
    Funcţia
    ......................................
    Semnăturile autorizate
    ......................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016