Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.230 din 3 decembrie 2004  privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin   Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.230 din 3 decembrie 2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.262 din 28 decembrie 2004

În temeiul prevederilor <>art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 415/2004 , şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. I
Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.433/2002 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002, modificate şi completate prin <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 286/2003 , se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare.
(2) Tariful de utilizare se aplicã tuturor utilizatorilor români şi strãini, pentru toate vehiculele înmatriculate deţinute de aceştia, şi este structurat în funcţie de durata de utilizare (care cuprinde durata de parcurs şi cea de staţionare), încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), masa totalã maximã autorizatã (MTMA) şi numãrul de axe, dupã caz.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, prin durata de parcurs şi staţionare se înţelege perioada cuprinsã între prima şi ultima zi de valabilitate a rovinietei."

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Tariful de utilizare se va aplica etapizat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Pentru plata tarifului de utilizare se elibereazã de cãtre distribuitor rovinieta - documentul care, în original, atestã dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale - şi documentul care atestã plata sumei încasate, emis manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupã caz.
(2) Originalul rovinietei valabile şi documentul care atestã plata tarifului de utilizare [pentru modelul de rovinietã prezentat în anexa nr. 1a)] la prezentele norme metodologice sau o copie a acestuia, în cazul utilizatorilor români, persoane juridice, vor fi pãstrate la bordul vehiculului prin grija conducãtorului auto care are obligaţia sã le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate.
(3) În cazul utilizatorilor români, persoane juridice, copia documentului care atestã plata tarifului de utilizare va fi ştampilatã şi semnatã în original de cãtre conducãtorul unitãţii, cu înscrisul «Conform cu originalul»".

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Sumele încasate în urma aplicãrii tarifului de utilizare se constituie venit la dispoziţia Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrãrilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plãţi în numele autoritãţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi al autostrãzilor."

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Cheltuielile legate de tipãrirea rovinietelor se suportã de Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.".

6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
a) persoanele fizice sau juridice înscrise la rubrica «deţinãtor» în certificatele de înmatriculare sau în cãrţile de identitate ale vehiculelor înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români;
b) persoanele fizice sau juridice menţionate în certificatele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori strãini."

7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Modelele rovinietei sunt prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme metodologice.
(2) Rovinieta prezentatã în anexa nr. 1 a) este valabilã numai însoţitã de documentul care atestã plata tarifului de utilizare şi se elibereazã în paralel cu modelul prezentat în anexa nr. 1 b), pânã la epuizarea stocului."

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Personalizarea rovinietei se realizeazã de cãtre distribuitor.
(2) Personalizarea rovinietei prezentate în anexa 1a) se realizeazã prin compostarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevãzute, respectiv: M.T.M.A., numãrul de axe ale vehiculului (pentru cele cu M.T.M.A. ≥ 12,0 t), încadrarea în clasa de emisii poluante, anul, luna, ziua de la care este valabilã şi anul, luna, ziua expirãrii, în funcţie de durata de valabilitate declaratã de utilizator pe propria rãspundere.
(3) Pentru vehiculele înmatriculate temporar este suficient numãrul de identificare (seria şasiului) prevãzut în documentele vamale, urmând ca ulterior, eventual cu ocazia plãţii urmãtoarei rate, sã se completeze şi numãrul de înmatriculare definitiv."

9. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Rovinieta prevãzutã în anexa nr. 1a) sau ecusonul din anexa nr. 1b) va fi aplicat, obligatoriu vizibil, pe partea interioarã a parbrizului vehiculului, astfel încât sã poatã fi verificat.
(2) Responsabilitatea privind pãstrarea în stare bunã a originalului rovinietei valabile şi a copiei documentului care atestã plata tarifului de utilizare, însoţit de anexã, dacã este cazul, revine în exclusivitate conducãtorului auto."

10. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei"

11. Litera A a capitolului II devine:
"SECŢIUNEA A
Generalitãţi"

12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Valabilitatea rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expirã la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei aferente achitãrii tarifului de utilizare.
(2) Utilizatorii români pot achita tariful de utilizare numai pentru 12 luni, integral sau eşalonat în 4 rate trimestriale.
(3) Utilizatorii strãini pot achita tariful de utilizare numai integral pentru perioada solicitatã.
(4) Achitarea integral, sau eşalonat în 4 rate trimestriale a tarifului de utilizare se poate efectua la oficiile Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A., la staţiile publice de distribuire a carburanţilor auto sau la alţi distribuitori cu care Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii privind încasarea tarifului de utilizare şi comercializarea rovinietelor, la sediul direcţiilor regionale de drumuri şi poduri, la secţiile de drumuri naţionale şi la agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sau pe reţeaua de drumuri naţionale.
(5) Pentru autoturismele înmatriculate în România tariful de utilizare se achitã numai integral, pentru 12 luni.
(6) Listele cu locaţiile distribuitorilor de roviniete vor fi fãcute publice prin grija Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(7) Distribuitorii au obligativitatea dotãrii cu tehnica de calcul necesarã emiterii documentelor care atestã plata, circuitul documentelor, modul de gestionare şi verificare a emiterii rovinietelor, precum şi încasarea tarifului de utilizare.
(8) În cazul în care valabilitatea rovinietei se întinde pe durata a 2 ani consecutivi în care cuantumul tarifului de utilizare este diferit, acesta se va încasa în funcţie de tarifele şi de perioadele de valabilitate corespunzãtoare din fiecare perioadã de etapizare, conform algoritmului urmãtor:
T = T(1)/y(1) * Z(1) + T(2)/y(2) * Z(2),
unde:
T = tarif de achitat;
T(1) = tarif valabil în prima etapã de tarifare;
y(1) = nr. de zile ale perioadei de tarifare din primul an calendaristic de valabilitate a rovinietei;
Z(1) = nr. de zile de valabilitate a rovinietei din prima perioadã de tarifare;
T(2) = tarif valabil în a doua etapã de tarifare;
y(2) = nr. de zile ale perioadei de tarifare din al doilea an calendaristic de valabilitate a rovinietei;
Z(2) = nr. de zile de valabilitate a rovinietei din a doua perioadã de tarifare.
Algoritmul se aplicã utilizatorilor români care achitã contravaloarea tarifului de utilizare pe 12 luni, dar şi utilizatorilor strãini care achitã contravaloarea tarifului de utilizare pentru 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni. Stabilirea zilelor care delimiteazã perioada de tarifare de 6 luni sau de 12 luni se face astfel: dacã valabilitatea începe pe ziua "a" a unei luni, ea expirã în ziua "a-1" a celei de-a 6-a, respectiv a celei de-a 12-a luni care urmeazã.
(9) Prin microbuz se înţelege vehiculul destinat prin construcţie transportului de pasageri, care are o capacitate de transport mai mare de 8 locuri, în afara conducãtorului auto, şi cel mult 22 de locuri, în afara conducãtorului auto."

13. Litera B a capitolului II devine:
"SECŢIUNEA B
Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei cãtre utilizatorii români"

14. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarã datei achitãrii tarifului."

15. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Pentru vehiculele înmatriculate în România încadrarea în clasa de emisii poluante se face pe baza decodificãrii ultimelor douã caractere alfanumerice ale numãrului de omologare înscris în rubrica nr. 5 din cartea de identitate a vehiculului sau în rubrica nr. 10 din certificatul de înmatriculare al acestuia, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(2) În cazul în care ultimele douã caractere menţionate la alin. (1) sunt numerice, deţinãtorul vehiculului se poate prezenta la Regia Autonomã "Registrul Auto Român" pentru încadrarea vehiculului în clasa de emisii poluante. Dacã aceasta corespunde unei clase superioare în raport cu cea existentã în cartea de identitate a vehiculului, Regia Autonomã "Registrul Auto Român" va proceda la modificarea în consecinţã a numãrului de omologare din cartea de identitate a vehiculului.
(3) Lipsa caracterelor alfanumerice prevãzute la alin. (1), din care sã rezulte încadrarea vehiculului în una dintre clasele de emisii poluante, alta decât NON-EURO, impune utilizatorului obligaţia de a achita tariful de utilizare corespunzãtor clasei de emisii poluante NON-EURO."

16. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) În cazul radierii din circulaţie, cu excepţia vânzãrii vehiculului deţinut de un utilizator român, la solicitarea acestuia, Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzãtoare perioadei de neutilizare.
(2) În cazul schimbãrii deţinãtorului vehiculului sau al cedãrii dreptului de folosinţã, rovinieta îşi menţine valabilitatea.
(3) Solicitarea returnãrii contravalorii tarifului corespunzãtoare perioadei de neutilizare se depune la Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (direcţiile regionale de drumuri şi poduri prevãzute în anexa nr. 5), împreunã cu documentul care atestã plata şi cu copia legalizatã a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisã de organele Poliţiei Rutiere.
(4) Suma ce se va returna va fi calculatã proporţional cu timpul de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsã între data emiterii dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului şi data expirãrii rovinietei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
(5) Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. are obligaţia sã verifice temeinicia cererii de returnare şi sã restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii.
(6) Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în cazul în care constatã cã utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termen de 30 de zile lucrãtoare motivul pentru care cererea a fost respinsã, total sau parţial, dupã caz."

17. Dupã articolul 13 se introduce secţiunea C cu urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA C
Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei cãtre utilizatorii strãini"

18. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) În cazul în care utilizatorii strãini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs şi staţionare pe teritoriul României, altele decât cele prevãzute la <>art. 1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, distribuitorul va elibera un numãr corespunzãtor de roviniete în vederea asigurãrii acoperirii întregii perioade de valabilitate, fãrã întrerupere.
(2) Un punct de distribuţie nu poate elibera douã roviniete cu aceeaşi valabilitate pentru acelaşi vehicul într-o singurã zi calendaristicã.
(3) Eliberarea rovinietelor nu se poate efectua anticipat cu mai mult de 30 de zile."

19. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Utilizatorii strãini vor achita tariful de utilizare:
a) în valutã liber convertibilã, la echivalentul tarifului exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru data achitãrii tarifului;
b) în lei, la echivalentul tarifului exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarã datei achitãrii tarifului."

20. Litera C a capitolului II se eliminã.

21. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state încadrarea în clasa de emisii poluante se face pe baza menţiunilor referitoare la poluare şi siguranţã rutierã cuprinse în certificatul pentru vehicul «verde» (EURO I), certificatul pentru vehicul «mai verde şi sigur» (EURO II) sau certificatul pentru vehicul «EURO 3 sigur», prevãzute de Rezoluţia CEMT/CM (2001)9/Final din 26 noiembrie 2001.
(2) Lipsa documentelor prevãzute la alin. (1) determinã obligativitatea utilizatorilor de achitare a tarifului de utilizare corespunzãtor clasei de emisii poluante NON-EURO.
(3) Lipsa din documentele vehiculelor de transport marfã sau mixt a rubricilor corespunzãtoare M.T.M.A. sau necompletarea valorilor acesteia în rubricile existente determinã obligativitatea achitãrii tarifului de utilizare la valoarea maximã, din punct de vedere al M.T.M.A., prevãzutã în anexa nr. 1 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Lipsa din documentele vehiculelor de transport persoane a rubricilor corespunzãtoare numãrului de pasageri sau necompletarea valorilor acesteia în rubricile existente determinã obligativitatea achitãrii tarifului de utilizare la valoarea maximã, din punct de vedere al tipului vehiculului pentru transportul persoanelor, prevãzutã în anexa nr. 2 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Utilizatorii strãini vor achita tariful de utilizare aferent duratei de parcurs şi staţionare pe teritoriul României, respectiv o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni, la agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. sau la staţiile publice de distribuire a carburanţilor auto. Rovinietele cu valabilitate de o zi se vor distribui la staţiile publice de distribuire a carburanţilor auto, precum şi la agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, pe sensul de ieşire din România.
(6) Distribuitorii de roviniete, cu excepţia celor din agenţiile aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, nu vor elibera utilizatorilor strãini roviniete cu valabilitate anterioarã datei achitãrii tarifului de utilizare.
(7) Prin durata de parcurs şi staţionare pe teritoriul României a utilizatorului strãin se înţelege perioada cuprinsã între data intrãrii şi cea a ieşirii de pe teritoriul de stat, declaratã pe propria rãspundere de utilizator în momentul achitãrii tarifului de utilizare.
(8) În cazul în care la ieşirea din ţarã a utilizatorilor strãini se va constata depãşirea duratei de parcurs şi staţionare pentru care s-a achitat tariful de utilizare, aceştia sunt obligaţi sã achite şi contravaloarea tarifului de utilizare corespunzãtor perioadei de depãşire."

22. Dupã articolul 16 se introduce capitolul III cu urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL III
Gestionarea rovinietelor"

23. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va pune la dispoziţie distribuitorilor, în timp util, un numãr corespunzãtor de exemplare de roviniete şi facturi, pe bazã de proces-verbal de predare-primire.
(2) Numãrul exemplarelor de rovinietã care se vor aloca distribuitorilor de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. se stabileşte pe baza cererilor acestora şi a datelor statistice privind numãrul de vehicule înmatriculate în România, aflate în circulaţie."

24. Dupã articolul 17 se introduce capitolul IV cu urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale"

25. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va desfiinţa urmãtoarele tarife:
a) tariful pentru activitate în afara orelor de program;
b) tariful pentru folosirea parcãrilor situate în lungul drumurilor."

26. Articolele 19-28 se abrogã.

27. Anexa nr. 1 la normele metodologice devine anexa nr. 1a) "Model de rovinietã" cu urmãtorul cuprins:
"ANEXA Nr. 1a)
la normele metodologice"

NOTA(CTCE)
---------
Anexa 1a) la normele metodologice se gaseste in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1262 din 28 decembrie 2004, pag. 7 (a se vedea imaginea asociata).

28. Dupã anexa nr. 1a) la normele metodologice se introduce o nouã anexã, anexa nr. 1b), în care sunt prezentate modelul rovinietei - talon şi modelul rovinietei - ecuson, cu urmãtorul cuprins:
"ANEXA Nr. 1b)
la normele metodologiceCOMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.
Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, 010873
Tel/Fax:(+4 021)312.09.84,Email:and@andnet.ro,
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 163.702.200.000 lei

ROVINIETA - TALON
Serie: Nr.
Serie ecuson

DISTRIBUITOR: .......................................................
Adresa: .............................................................
Cod fiscal/CUI/CNP: .................................................
UTILIZATOR: .........................................................
Adresa: .............................................................
Cod fiscal/CUI/CNP: .................................................

VEHICUL:
Categorie: ...................... Nr. axe: ........................
Nr. inmatriculare: .............. MTMA: ...........................
Nr. identificare: ............... Clasa de emisii poluante ........
CONTRAVALOAREA TARIFULUI DE UTILIZARE: ..............................
(lei sau valuta)

VALABILITATE: de la ........ pana la ........ Data eliberarii ...........
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ RATA I │ RATA II │ RATA III │ RATA IV │
│ │ │ │ │
│- de la ..........│- de la ..........│- de la ...........│- de la ..........│
│- pana la ........│- pana la ........│- pana la .........│- pana la ........│
│- contravaloare...│- contravaloare...│- contravaloare....│- contravaloare...│
│- data ...........│- data ...........│- data ............│- data ...........│
│- nume, semnatura │- nume, semnatura │- nume, semnatura │- nume, semnatura │
│ si stampila │ si stampila │ si stampila │ si stampila │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ROVINIETA - ECUSON"

NOTA(CTCE)
---------
ROVINIETA - ECUSON se gaseste in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1262 din 28 decembrie 2004, pag. 8 (a se vedea imaginea asociata).


29. Titlul anexei nr. 2 la normele metodologice va avea urmãtorul cuprins:
"LISTA SEDIILOR agenţiilor de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat"

30. Anexa nr. 3 la normele metodologice va avea urmãtorul cuprins:
"Codificarea gradului de poluare din certificatul de înmatriculare al vehiculului sau din cartea de identitate a vehiculului.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice


┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Clasa de emisii poluante │ Ultimele doua caractere ale │
│ │ numarului de omologare │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ EURO 1 (EURO I) │ E1 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ R1 │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ X1 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ X2 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ X3 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ X4 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ X5 │
│ EURO 2 (EURO II) ├─────────────────────────────────────┤
│ │ X6 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ Y1 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ Y2 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ Y3 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ E2 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ R2 │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ D3 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │ E3 │
│ EURO 3 ├─────────────────────────────────────┤
│ │ R3 │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ E4 │
│ EURO 4 ├─────────────────────────────────────┤
│ │ R4" │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘31. Anexa nr. 4 la normele metodologice va avea urmãtorul cuprins:
"ANEXA Nr. 4


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEFALCAREA AMENZILOER CONTRAVENTIONALE │
│ aplicabile utilizatorilor in cazul lipsei rovinietei valabile │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │Cuantum amenda contraventionala│
│ │ (lei) │
│ Tip vehicul ├─────────────┬─────────────────┤
│ │ minim │ maxim │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ M.T.M.A. ≥ 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)│ 45.000.000 │ 70.000.000 │
│ M.T.M.A. ≥ 12 t cu maximum 3 axe (inclusiv)│ 35.000.000 │ 55.000.000 │
│ 7 t ≤ M.T.M.A. < 12,0 t │ 25.000.000 │ 40.000.000 │
│ 3,5 t ≤ M.T.M.A. <7,0 t │ 15.000.000 │ 25.000.000 │
│ 0 < M.T.M.A. < 3,5 t │ 10.000.000 │ 15.000.000 │
│ autobuz │ 30.000,000 │ 45.000.000 │
│ microbuz │ 15.000.000 │ 25.000,000 │
│ autoturism │ 3.000.000 │ 4.500.000" │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘32. Dupã anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce anexa nr. 5 cu urmãtorul cuprins:
"ANEXA 5


Lista şi adresele direcţiilor regionale de drumuri şi poduri,
secţiile de drumuri naţionale şi agenţiile aflate în punctele de control
pentru trecerea frontierei de stat, aparţinând Companiei Naţionale de
Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
unde se poate achita tariful de utilizare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subunitãţi ale
Nr. R.A. "Administraţia Adresa
crt. Naţionalã a Drumurilor
din România
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 DRDP BUCUREŞTI Autostrada Bucuresti-Pitesti km 10+200, stg.,
sector 6, Bucureşti
2 SDN Bucureşti Nord Sos. Chitilei nr. 232, sectorl, Bucureşti
3 SDN Bucureşti Sud Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 10+200, stg.,
sector 6, Bucureşti
4 SDN Alexandria Str. Dunãrii nr. l, Alexandria
5 SDN Buzãu Str. Independentei nr.63, Buzãu
6 SDN Targoviste Str. Rodnei. 41, Targoviste
7 SDN Piteşti Str. Depozitelor nr. 14 bis, Piteşti
8 SDN Ploieşti Str. Maramureş nr. 8, Ploieşti
9 ACI Giurgiu Punctele de control trecere a frontierei Giurgiu
10 DRDP CRAIOVA Str. Nicolae Titulescu nr.171 A, Craiova
11 SDN Craiova Str. Calea Severinului nr.17C, Craiova
12 SDN TR.Severin Str. Topolnitei nr. 24, Drobeta Turnu Severin
13 SDN TG. Jiu Calea Severinului nr. 213, Targu Jiu
14 SDN Rm. Vâlcea Calea lui Traian nr. 15, Rimnicu Vâlcea
15 SDN Slatina Str. Piteşti nr. 187, Slatina
16 ACI Bechet Punctul de control trecere a frontierei Bechet
17 ACI Calafat Punctul de control trecere a frontierei Calafat
18 ACI Porţile de Fier I Punctul de control trecere a frontierei
Porţile de Fier I
19 DRDP TIMIŞOARA Str. Coriolan Baran nr.18, Timişoara
20 SDN Timişoara Str. Emil Zola nr. 159, Timişoara
21 SDN Caransebeş Str. Sesu Roşu nr. 12A, Caransebeş
22 SDN Deva Str. Str. Randunicii nr. 3A, Deva
23 SDN Orşova Str. Gãrii nr. 9, Orşova
24 SDN Arad Str. Ardealului nr. 39 A, Arad
25 ACI Naidas Punctul de control trecere a frontierei Naidas
26 ACI Moravita Punctul de control trecere a frontierei Moravita
27 ACI Jimbolia Punctul de control trecere a frontierei Jimbolia
28 ACI Nadlac Punctul de control trecere a frontierei Nadlac
29 ACI Turnu Punctul de control trecere a frontierei Turnu
30 ACI Varsand Punctul de control trecere a frontierei Varsand
31 DRDP Cluj Str. Decebal nr.128, Cluj Napoca
32 SDN Cluj Str. Dunãrii nr. 24, Cluj Napoca
33 SDN Bistriţa Str. Petru Maior nr., Bistriţa
34 SDN Oradea Str. Sucevei nr. 30, Oradea
35 SDN Baia Mare Str. Horea nr.8, Baia Mare
36 SDN Alba Iulia Str. Gãrii nr. 2, Alba Iulia
37 SDN Satu Mare Str. Gheorghe Baritiu nr.127, Satu Mare
38 SDN Zalãu Str. Cornelia Coposu nr. 110, Zalãu
39 ACI Borş Punctul de control trecere a frontierei Borş
40 ACI Halmeu Punctul de control trecere a frontierei Halmeu
41 ACI Petea Punctul de control trecere a frontierei Petea
42 DRDP BRAŞOV B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 13, Braşov
43 SDN Braşov Str. Spicului nr. 2, Braşov
44 SDN Sibiu Str. Hipodromului nr. 2B, Sibiu
45 SDN Targu Mureş Str. Sinaia nr. 4, Tirgu Mureş
46 SDN Miercurea Ciuc Str. Pictor Nagy Imre nr. 77, Miercurea Ciuc
47 SDN Sfantu Gheorghe Str. Ciucului nr. 139, Sfantu Gheorghe
48 DRDP IAŞI Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Iaşi
49 SDN Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodã nr.46, Iaşi
50 SDN Bacãu Str. General Nicolae Guşa nr. l, Bacãu
51 SDN Câmpulung Str, Ciprian Porumbescu nr.33, Câmpulung
52 SDN Focşani Str. l Decembrie 1918 nr.6. Focşani
53 SDN Galaţi Str. Traian nr. 397, Galaţi
54 SDN Botoşani Str. Victoriei nr. 37, Botoşani
55 SDN Suceava Str. Grigore Ghica nr. l, Suceava
56 SDN Piatra Neamţ Str. Elena Cuza nr. 12, Piatra Neamţ
57 SDN Bârlad Calea Tecuciului nr. 12, Tecuci
58 ACI Siret Punctul de control trecere a frontierei Siret
59 ACI Stanca Punctul de control trecere a frontierei Stanca
60 ACI Sculeni Punctul de control trecere a frontierei Sculeni
61 ACI Albita Punctul de control trecere a frontierei Albita
62 ACI Oancea Punctul de control trecere a frontierei Oancea
63 ACI Galaţi Punctul de control trecere a frontierei Galaţi
64 DRDP CONSTANTA Str. Prelungirea Traian (F.N.), Constanta
65 SDN Tulcea Str. Isaccea nr. 123, Tulcea
66 SDN Brãila Str, Grivitei nr. 205, Brãila
67 SDN Slobozia Str. Viilor nr. 63, Slobozia
68 SDN Cãlãraşi Str. Independentei nr. 443, Cãlãraşi
69 SDN Feteşti Str. Depoului nr. 57, Feteşti
70 SDN Constanta Str. Alba lulia nr. 17, Constanta
71 ACI Negru Vodã Punctul de control trecere a frontierei Negru Vodã
72 ACI Ostrov Punctul de control trecere a frontierei Ostrov
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

DRDP = direcţie regionalã de drumuri şi poduri
SDN = secţie de drumuri naţionale
ACI = agenţie de control şi încasare"ART. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

Bucureşti, 3 decembrie 2004.
Nr. 2.230.

----------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016