Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.260/MAM din 11 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 lit. (x) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer

    Bucureşti, 21 noiembrie 2016.
    Nr. 2.228.


    ANEXĂ

                               GHID DE FINANŢARE
                  a Programului privind efectuarea de lucrări
         destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.
    ART. 2
    Scopul programului
    (1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizarea energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, pereţi vegetali, sisteme de optimizare a consumurilor BMS şi sisteme de iluminat pe bază de LED.
    (2) Obiectivul programului este creşterea numărului de clădiri certificate energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de eficienţă energetică faţă de cea existentă.
    (3) Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.
    ART. 4
    Indicatorii de performanţă ai programului
    Indicatorul de performanţă îl reprezintă numărul de clădiri certificate energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de eficienţă energetică faţă de cea existentă, ai căror proprietari/administratori au beneficiat de finanţare în cadrul programului.
    ART. 5
    Definiţii
    În sensul prezentului ghid, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) acoperiş verde sau vegetal - spaţiu verde ce constă într-un ansamblu de componente multistrat special proiectate pentru a fi instalate pe acoperiş, pe care sunt cultivate plante locale, uşor adaptabile, cu mentenanţă scăzută. Elimină efectul de insulă de căldură, este izolator termic şi fonic şi contribuie la creşterea biodiversităţii;
    b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) beneficiar - solicitantul care a încheiat un contract de finanţare cu Autoritatea;
    d) cerere de plată - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea lucrărilor prevăzute în prezentul ghid, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă; formularul cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    e) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    f) certificat de performanţă energetică a clădirii - CPE - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;
    g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
    h) clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat; (definiţie conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată);
    i) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    j) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
    k) dosar de decontare - dosarul care cuprinde cererea de plată al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    l) dosar de finanţare - dosarul care cuprinde cererea de finanţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării şi aprobării eligibilităţii de către Autoritate;
    m) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii DALI - documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (exclusiv avize şi acorduri), însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau copie conformă cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;
    n) finisaj - ansamblu de lucrări constând în tencuieli decorative cu permeabilitate la difuzia de apă, pe bază de var, argilă, cazeină, silicat sau materiale similare agrementate tehnic sau placaje uscate care asigură o bună respiraţie a pereţilor, conform specificaţiilor din fişa tehnică;
    o) sistem pe bază de LED - este un sistem cu aparate de iluminat dotate cu diode emiţătoare de lumină. În înţelesul prezentului ghid eficacitatea luminoasă peste 120 lm/W, iar sistemul de iluminat are o putere specifică sub 1.2 W/mp/100 lx. Temperatura de culoare este între 2700 şi 5000 K. Pot fi integrate în sisteme de control cu senzori de prezenţă şi/sau lumină naturală;
    p) LED-ul este o diodă emiţătoare de lumină rece. Acesta prezintă un consum redus de energie, o durată de viaţă, rezistenţă şi eficientă superioare;
    q) materiale de izolaţie de origine organic-naturală - material de bază în proporţie de minimum 70% din următoarele: cânepă, lână de oaie, bumbac, denim reciclat, plută, stuf, paie, papură, celuloză din materiale reciclate, agrementate tehnic. Materialele utilizate ca liant nu conţin formaldehidă. Produsul nu va elibera sau emana nicio substanţă deasupra valorilor-limită existente prevăzute de legislaţia în vigoare, care nu afectează sănătatea umană, dovedită prin fişe tehnice, agremente tehnice, declaraţii emise de producător sau furnizor şi/sau, după caz, etichetă ecologică;
    r) perete vegetal - ansamblu de componente verticale multistrat ataşate unui perete opac exterior sau sistem independent, de sine stătător, care susţine un strat vegetal. Poate fi vizat un singur perete opac. Este izolator termic şi fonic şi contribuie la creşterea biodiversităţii;
    s) organizaţie neguvernamentală (ONG) - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele înfiinţate în baza altor acte normative;
    t) termosistem - ansamblu de materiale utilizat pentru reducerea pierderilor termice ale unui element de construcţie: perete, planşeu, acoperiş. Termosistemul poate fi alcătuit dintr-unul sau mai multe materiale. Nu asigură neapărat şi faţa finită a elementului. Prezentul program ia în consideraţie doar ansamblurile de materiale organic-naturale care asigură permeabilitate elementului de construcţie;
    u) sistem BMS (Building Management System) - sistem de optimizare a consumurilor de energie pentru clădiri, care să conţină minimum modulul de eficientizare a energiei electrice şi termice;
    v) solicitant - persoană juridică, eligibilă în cadrul ghidului, care depune cerere de finanţare însoţită de documentele obligatorii prevăzute în ghid.
    ART. 6
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:
    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare.
    (2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
    ART. 7
    Etapele sesiunii de finanţare
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
    d) evaluarea şi selectarea dosarelor;
    e) aprobarea listei dosarelor de finanţare respinse şi avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;
    f) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;
    g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    h) aprobarea finanţării dosarelor de finanţare avizate;
    i) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;
    j) încheierea contractelor de finanţare;
    k) implementarea proiectelor.

    CAP. II
    Cuantumul finanţării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanţare

    ART. 8
    Cuantumul finanţării
    (1) Valoarea finanţării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, aferentă cheltuielilor eligibile.
    (2) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
    (3) În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanţare în cadrul sesiunii.
    (4) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
    (5) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat, precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.
    (6) Finanţarea se face eşalonat, în maximum 3 tranşe, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.
    (7) Dosarele vor fi depuse şi înregistrate în limita a 200% din bugetul alocat sesiunii de finanţare.
    ART. 9
    Tipuri de solicitanţi eligibili
    (1) Sunt eligibile în cadrul programului următoarele persoane juridice: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale.
    (2) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.
    ART. 10
    Tipuri de clădiri eligibile
    Sunt eligibile doar clădirile aflate în proprietatea sau administrarea solicitanţilor eligibili, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de persoane/servicii: unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi medico-sanitare şi spitale, centre maternale, cămine pentru persoane vârstnice, cămine şi cantine sociale, centre de reabilitare, adăposturi de noapte, centre de plasament al copilului.
    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    d) nu va desfăşura sau nu va influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    e) să facă dovada că poate să asigure şi va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;
    f) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul construcţie pe care urmează să se implementeze proiectul;
    g) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. f), ONG-ul trebuie să aibă în proprietate imobilul construcţie pe care urmează să se implementeze proiectul.
    (3) ONG-urile solicitante trebuie să fie constituite şi acreditate în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, protecţiei dreptului copilului. Acestea sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale şi educaţionale, potrivit legii.
    (4) Unităţile administrativ-teritoriale/Instituţiile publice/ Organizaţiile neguvernamentale pot solicita finanţare pentru mai multe imobile în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare.
    ART. 12
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) utilizează un termosistem din materiale organic-naturale, finisaje compatibile şi sisteme de iluminat pe bază de LED, în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură, conform definiţiilor din prezentul ghid;
    b) în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI se vor regăsi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) şi suprafaţa utilă a imobilului construcţie.
    (2) Opţional sunt eligibile unul sau mai multe dintre următoarele elemente: geamuri termopan cu tâmplărie din lemn, sistem de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de optimizare a consumurilor de energie de tip BMS, în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură, conform definiţiilor din prezentul ghid.
    (3) În documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 se vor regăsi explicit prevederile de la alin. (1) şi (2), lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare însoţit de fişe tehnice, agremente tehnice şi certificate de conformitate pentru materialele de izolaţie şi tencuielile permeabile, precum şi datele solicitate şi menţionate în anexa nr. 2.4 la ghid: Criterii de punctaj.
    (4) În cazul clădirilor cu regim special (de exemplu, dar fără a se limita la, monumente istorice, clădiri din zone protejate), solicitantul este responsabil pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;
    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
    h) copia hotărârii consiliului local/consiliului judeţean, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul de către persoana împuternicită să semneze;
    i) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;
    j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean privind aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul;
    k) hotărârea consiliului local/judeţean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate;
    l) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau în copie conform cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;
    m) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, semnat şi datat de proprietarul/ administratorul clădirii, în copie conformă cu originalul;
    n) certificat de urbanism.
    (2) Instituţiile publice care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;
    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original ori în copie legalizată, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
    i) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu originalul;
    j) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;
    k) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau copie conformă cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;
    l) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în copie conformă cu originalul, semnat şi datat de proprietarul/administratorul clădirii;
    m) certificat de urbanism.
    (3) Organizaţii neguvernamentale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;
    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificat de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare, valabil la momentul depunerii dosarului de finanţare;
    i) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original ori în copie legalizată, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
    j) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu originalul;
    k) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;
    l) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau în copie conformă cu originalul. În cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;
    m) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în copie conformă cu originalul, semnat şi datat de proprietarul/administratorul clădirii;
    n) actul constitutiv/statut însoţit de copia hotărârii judecătoreşti, actualizat la zi, din care să rezulte că ONG-ul activează în domeniul asistenţei sociale şi/sau protecţiei dreptului copilului şi a protecţiei speciale, în copie conformă cu originalul;
    o) extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în cazul în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat.
    p) certificat de urbanism.
    ART. 14
    Cheltuieli eligibile
    Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:
    a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn;
    b) sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;
    c) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
    d) taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă;
    e) cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază.
    Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare.
    ART. 15
    Cheltuieli neeligibile
    a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 14 lit. e);
    b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;
    c) costurile de exploatare a instalaţiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;
    d) cheltuielile realizate în regie proprie;
    e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
    f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;
    g) cheltuieli devenite neeligibile în urma modificărilor aduse proiectului iniţial.
    ART. 16
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, numerotată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
    (2) Pe plic trebuie menţionate în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;
    b) menţiunea pentru "Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice";
    c) suma solicitată prin Proiect.
    ART. 17
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) Aprobarea proiectului are la bază analiza şi selectarea cererii de finanţare şi a documentaţiei depuse de către solicitant.
    (2) Preşedintele Autorităţii emite o dispoziţie prin care numeşte comisia de analiză, constituită din personalul Autorităţii.
    (3) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză şi selectare procedează la:
    a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
    b) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente, din punct de vedere juridic, conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid;
    c) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere juridic, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;
    d) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea economică conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid;
    e) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere economic, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;
    f) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea din punct de vedere tehnic conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid.
    (4) Fiecare grilă de conformitate/analiză este completată de către trei evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite, se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea de 2/3.
    (5) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii şi a eligibilităţii, precum şi cele neselectate se includ într-un centralizator.
    (6) În baza grilelor întocmite de evaluatori, comisia înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare şi pentru aprobare cererile propuse spre respingere.
    (7) Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare. În caz de egalitate a punctajului, bugetul alocat sesiunii va fi suplimentat prin dispoziţie a preşedintelui, în limita bugetului aprobat.
    (8) Comitetul director înaintează, spre aprobare, Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând cererile avizate.
    (9) Comitetul de avizare al Autorităţii aprobă sau respinge cererile de finanţare propuse spre aprobare de către Comitetul director.
    (10) Lista solicitanţilor aprobaţi şi lista solicitanţilor respinşi se publică pe site-ul Autorităţii, după finalizarea procedurii de analiză.
    (11) Solicitanţii respinşi prin decizia Comitetului director pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 3 zile de la data afişării pe pagina de internet a acesteia a proiectelor aprobate şi a celor respinse.
    (12) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (13) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
    (14) Pentru solicitanţii respinşi în etapele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror contestaţii au fost admise de către comisia de contestaţii se va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a contesta şi după această fază.
    (15) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă, neconformă cu realitatea sau care nu respectă cerinţele de la alin. (1) atrage respingerea cererii de finanţare.
    ART. 18
    Perfectarea şi acordarea finanţării
    (1) După primirea scrisorii de aprobare, înainte de semnarea contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;
    b) documentul care să ateste desemnarea persoanei în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului;
    d) proiectul tehnic elaborat conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 30 de zile de la data primirii scrisorii de aprobare, în original.
    (2) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final), precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu (fac excepţie cheltuielile pentru consultanţă şi proiectare).
    (3) Solicitantul are obligaţia, sub sancţiunea pierderii finanţării, de a se prezenta la Autoritate în termen de 30 de zile de la primirea invitaţiei în vederea semnării contractului de finanţare.
    (4) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă), precum şi a graficului de finanţare nerambursabilă a proiectului (anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Beneficiarul poate opta pentru plata finanţării nerambursabile în maximum 3 tranşe. Prima cerere de plată va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contactului pentru finanţare nerambursabilă.
    (5) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 3 la ghid, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor programului.
    (6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
    (7) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia sau la data prevăzută în contract de către părţile contractante, iar valabilitatea lui se stabileşte pentru fiecare proiect în parte.
    (8) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, nu poate depăşi 24 de luni. Prin excepţie, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
    ART. 19
    Acordarea finanţării
    (1) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă (cu excepţia modificărilor privind "Data depunerii cererii de plată", dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului).
    (2) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficienţe constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (3) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor ce rezultă din contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub forma plăţii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    (5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    ART. 20
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor va verifica modul de implementare a acestora de către beneficiarii finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile contractate, angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă. Prin excepţie se vor deconta cheltuielile aferente consultanţei şi proiectării realizate anterior perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (4) La prima cerere de plată beneficiarul nu este obligat să depună dovada achitării facturilor solicitate la decontare. La ultima cerere de plată beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de plată, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea întregului proiect.
    (5) Raportul de finalizare va fi depus obligatoriu de către beneficiar, în original, în termen de 30 de zile de la data ordinului de plată emis de către Autoritate pentru ultima cerere de plată. Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la ultima cerere de plată.
    ART. 21
    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cererea de plată, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţite de documentele obligatorii:
    a) contracte de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor conţine prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia va fi constituită în conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de plată, în original;
    d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru suma finanţată la tragerea anterioară, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    e) procese-verbale de recepţie a serviciilor (la prima cerere de plată) şi proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de plată, în original;
    f) unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice vor prezenta copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată, după factura originală, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea lucrărilor şi avizată cu "bun de plată", conform prevederilor legale. ONG-urile vor prezenta factura semnată şi ştampilată de beneficiar, în copie conform cu originalul, aceasta fiind însoţită de situaţiile de lucrări cuantificate valoric, semnate şi ştampilate de către beneficiarul finanţării în copie "conform cu originalul";
    g) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care s-a solicitat finanţarea, emis la finalizarea lucrărilor destinate eficienţei energetice, din care să reiasă creşterea cu cel puţin o clasă energetică faţă de cea iniţială, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către proprietarul/ administratorul clădirii;
    h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    l) autorizaţia de construire şi ordinul de începere al lucrărilor, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    m) proces-verbal de lucrări ascunse, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    n) situaţie de lucrări cuantificate valoric, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigura asistenţa tehnică, în original;
    o) agrement tehnic, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    p) documente care să ateste conformitatea materialelor utilizate conform prezentului ghid, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    q) alte documente relevante.
    ART. 22
    Condiţii generale privind documentele depuse în vederea decontării
    (1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie completată corect;
    b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de plată la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia facturilor emise pentru consultanţă, pentru întocmirea DALI şi a proiectului tehnic;
    c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite şi perioada în care au fost executate lucrările aferente;
    d) să fie însoţită de: situaţii de lucrări prezentate în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    (2) În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, conform prevederilor prezentului ghid, acestea se vor realiza pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectant, verificată conform prevederilor legale şi însuşită de beneficiar şi de către proiectant, în care lucrările necesare vor fi descrise în detaliu, cu evidenţierea modificărilor ce au intervenit. Lucrările aferente noii soluţii tehnice vor fi decontate în limita sumei aprobate la finanţare, cu condiţia ca acestea să se încadreze în categoria de cheltuieli eligibile.
    (3) Dispoziţia de şantier va fi însoţită de:
    a) liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;
    b) liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări;
    c) piese desenate;
    d) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul va solicita Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director. Beneficiarul va demara execuţia lucrărilor suplimentare pentru care a solicitat finanţare numai după primirea acordului din partea Autorităţii.
    (4) La fiecare cerere de plată, Autoritatea finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului stabilit la cheltuielile eligibile aprobate (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de plată.
    ART. 23
    Monitorizarea
    (1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin un an de la data finalizării proiectului.
    (2) În perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate.
    (3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării proiectului şi/sau pe o perioadă de un an de la data finalizării proiectului.
    ART. 24
    Reguli de publicitate privind programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    (3) Beneficiarul finanţării care a participat la program este obligat să instaleze la locul implementării proiectului un panou de informare cu menţiunea "Proiect finanţat din Fondul pentru Mediu".
    (4) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    ART. 25
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare, în condiţiile în care acesta a fost respins, în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare.
    ART. 26
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.
    ART. 27
    Responsabilitatea întocmirii documentaţiei de achiziţie, organizării şi derulării procedurii de achiziţie, potrivit prevederilor legislaţiei specifice achiziţiilor publice revine beneficiarului.
    ART. 28
    Anexe
    Anexele nr. 1, 2.1-2.4 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ghid.


    ANEXA 1
    la ghid


    Antet solicitant .......................
    Nr. de înregistrare (la solicitant) ........... din data .............
    Nr. de înregistrare (la Administraţia Fondului pentru mediu) ........... din data ...........

                     CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

    Denumirea solicitantului .................................................
    Forma juridică de organizare .............................................
    Codul fiscal .............................................................
    Adresa sediului: str. ................... nr. ......, localitatea (municipiul/oraşul/comuna/satul) ..................., judeţul/sectorul ...................
    Telefon .................., fax .............., e-mail ...................
    Reprezentant legal .......................................................
    Responsabil de proiect ...................................................
    Telefon (fix şi mobil) ......................, e-mail ....................

                          FINANŢARE SOLICITATĂ

    .......(unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/ONG)...... solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ............ lei, reprezentând ........% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice în cadrul următoarelor imobile: ................................. .
    Valoarea totală a proiectului este de .................. lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).
    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finanţare, este de ........ lei.
    Contribuţia proprie reprezintă ...............% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
    Subsemnatul, reprezentant al .......(unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/ONG)........, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii:
    a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăţi;
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
    c) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;
    d) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) deţin contribuţia proprie necesară implementării proiectului;
    f) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    g) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare;
    h) prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului nu vom desfăşura sau influenţa, direct sau indirect, vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], pe perioada de viaţă a activelor finanţate.
    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului ori, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.
    Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în formularele şi documentele aferente.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare nerambursabilă şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul acesteia.


       Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului Numele, prenumele şi funcţia
    legal al solicitantului responsabilului de proiect responsabilului de proiect
    ........................................... ..........................

      Semnătura reprezentantului legal şi Semnătura responsabilului de proiect
            ştampila solicitantului ...........................
    .....................................    ANEXA 2.1
    la ghid

                                    GRILĂ
                          pentru criteriile juridice


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│ ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
│ ├────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┤
│ │ Da │ Nu │Comentarii│ Da │ Nu │Comentarii│ Da │ Nu │Comentarii│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 1.│Dosarul este depus conform cerinţelor art. 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.1.│Cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │computerizată, nu prezintă ştersături sau completări făcute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │manual; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.2.│Cererea de finanţare nerambursabilă este ştampilată şi semnată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.3.│Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │validare este semnată de către persoana împuternicită; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.4.│Extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrator al imobilului construcţie pentru care s-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitat finanţarea, în original; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.5.│Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eliberat de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată sau exprimarea consimţământului expres în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice de a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │face demersurile necesare pentru obţinerea de la organele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.6.│Document din care să rezulte încadrarea imobilului în tipurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile din cadrul programului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 3.1.│Din documentele depuse rezultă că beneficiarul are în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate/administrare imobilul în care se vor realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrările pentru care se solicită finanţare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 3.2.│Din certificatul de cazier judiciar rezultă că solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin hotărâre judecătorească definitivă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 3.3.│Din documentul depus rezultă încadrarea imobilului în tipurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile din cadrul programului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Consilier juridic 1 │Consilier juridic 2 │Consilier juridic 3 │
├──────────────────────┬───────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────┼──────────────────────┬──────────────────┤
│Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │
└──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘


    Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

    Propunerea evaluatorilor
    SELECTAT/NESELECTAT
    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ..............................................
             (numele şi prenumele)

    Semnătura: ..................................

    Data: .......................................

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.


    ANEXA 2.2
    la ghid

                                    GRILĂ
                        pentru criteriile economice


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│ ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
│ ├────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┤
│ │ Da │ Nu │Comentarii│ Da │ Nu │Comentarii│ Da │ Nu │Comentarii│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 1.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.1.│Certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eliberat de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii dosarului de validare, în original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de validare, în original sau în copie legalizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în copie legalizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.4.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legalizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.5.│ Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de validare, în original sau în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legalizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.6.│Hotărârea consiliului local/judeţean/organelor de decizie prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 2.1.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în vigoare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.2.│Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.3.│Declară în cererea de finanţare că, prin sau ca o consecinţă a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării proiectului, nu va desfăşura sau influenţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │direct sau indirect, vreo activitate economică [în sensul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzut în Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii Europene], pe toată durata de viaţă a activelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.4.│Din hotărârea consiliului local/judeţean/organelor de decizie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultă că se obligă să asigurare sursele financiare necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Evaluator economist 1 │Evaluator economist 2 │Evaluator economist 3 │
├──────────────────────┬───────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────┼──────────────────────┬──────────────────┤
│Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │
│evaluatorului │ │evaluatorului │ │evaluatorului │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │
└──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘


    Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

    Propunerea evaluatorilor
    SELECTAT/NESELECTAT
    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ..............................................
              (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................

    Data: ........................................

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.


    ANEXA 2.3
    la ghid

                                   GRILĂ
                         pentru criteriile tehnice


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
│crt.│ Criteriul de eligibilitate ├────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┼────┬────┬──────────┤
│ │ │ Da │ Nu │ Obs. │ Da │ Nu │ Obs. │ Da │ Nu │ Obs. │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 1.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.1.│Copia hotărârii, din care să rezulte aprobarea DALI, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, certificată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform cu originalul; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.2.│A fost prezentată documentaţia de avizare a lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, însoţit de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fişe tehnice, agremente tehnice şi certificate de conformitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru materialele de izolaţie, tencuieli permeabile, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau copie certificată "conform cu originalul". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.3.│A fost prezentat certificatul de eficienţă energetică. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┬────┬────┬──────────┤
│ 2.1.│În DALI se găsesc explicit prevederile de la art. 12 alin. (1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. a) şi b). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.2.│Din listele de cantităţi şi preţuri se pot calcula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielile eligibile. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┴────┴────┴──────────┘

    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanţare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ 3.│Cheltuieli eligibile │ lei │ │ lei │ │ lei │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.1.│Valoarea totală a cheltuielilor eligibile │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.2.│Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.3.│Valoarea propusă spre finanţare │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.4.│Procentul finanţat de Autoritate (%) │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

    Cheltuielile eligibile vor fi evidenţiate în anexă separată după următorul model:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuiala eligibilă │ Cantitatea │ Valoarea │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Evaluator tehnic 1 │Evaluator tehnic 2 │Evaluator tehnic 3 │
├──────────────────────┬───────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────┼──────────────────────┬──────────────────┤
│Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │
│evaluatorului │ │evaluatorului │ │evaluatorului │ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │
└──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘    Propunerea evaluatorilor:
    SELECTAT/NESELECTAT

    NOTĂ:
    Suma propusă spre finanţare ............................, reprezentând ................% din totalul cheltuielilor eligibile.

    Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ..............................................
            (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................

    Data: ........................................

    NOTE:
    În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite, se va lua în considerare opinia majorităţii.
    Va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ..............................................


    ANEXA 2.4
    la ghid

                              Criterii de punctaj


┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ │ │
│crt.│ Criterii de punctaj │ Condiţii │ Punctaj │ Evaluat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.│Suprafaţă izolată termic, pentru fiecare element: │Integral (pereţi, acoperiş, planşeu) │ 30 p │ │
│ │pereţi, acoperiş, planşeu ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Pereţi │ 20 p │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Acoperiş şi planşeu │ 10 p │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│Conductivitatea termică a produsului de izolaţie │<= 0.044W/mk │ 20 p │ │
│ │termică (Lambda) │> 0.044W/mk │ 10 p │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 3.│Instalarea unui sistem de perete vegetal │100% din suprafaţa peretelui, exceptând │ │ │
│ │ │golurile │ 10 p │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │minimum 50% din suprafaţa peretelui, │ │ │
│ │ │exceptând golurile │ 5 p │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 4.│Instalarea unui sistem acoperiş verde │100% din suprafaţa totală desfăşurată a │ │ │
│ │ │acoperişului, exceptând golurile │ 10 p │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │minimum 50% din suprafaţa totală desfăşurată │ │ │
│ │ │a acoperişului, exceptând golurile │ 5 p │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 5.│Termopan cu tâmplărie din lemn │ │ 15 p │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 6.│Sisteme de optimizare a consumurilor de energie │ │ │ │
│ │de tip BMS │ │ 15 p │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ OBŢINUT │ Max. │ │
│ │ 100 p │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

    Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul
minim acceptat este de 50 de puncte, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare. În caz de
egalitate a punctajului, pentru ultimii solicitanţi clasaţi, bugetul alocat sesiunii va fi suplimentat prin dispoziţie a
preşedintelui, în limita bugetului aprobat.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Evaluator tehnic 1 │Evaluator tehnic 2 │Evaluator tehnic 3 │
├──────────────────────┬─────────────────┼──────────────────────┬──────────────────┼──────────────────────┬───────────────┤
│Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │Rezultatul analizei │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │ │
│evaluatorului │ │evaluatorului │ │evaluatorului │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │Data şi semnătura │ │
└──────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘    ANEXA 3
    la ghid


                   CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                      Nr. ....... din ..............


    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........................., cu sediul în ....................., cod de identificare fiscală ................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria ................, reprezentată legal prin domnul/doamna ................, care împuterniceşte pe domnul/doamna ...................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar,
    a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

    ART. 1
    Obiectul şi valoarea contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat "..............................", denumit în continuare proiect, din cadrul Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare program, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. ........ din ............................ .
    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ....../..........., denumit în continuare ghid.
    1.3. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanţarea, este de ................ lei, reprezentând .......% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
    1.4. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.3.
    1.5. Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a beneficiarului, asigurată din surse financiare proprii.
    1.6. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt realizate conform cererii de finanţare, în limita sumei aprobate de AFM;
    b) sunt efectuate numai după intrarea în vigoare a prezentului contract şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor pentru consultanţă şi proiectare care pot fi realizate anterior intrării în vigoare a contractului;
    c) sunt realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente.
    1.7. Eventualele diferenţe până la acoperirea integrală a costurilor pentru realizarea proiectului, precum şi cheltuielile neeligibile sunt suportate de către beneficiar din surse proprii.
    ART. 2
    Durata contractului
    2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de.................../la data semnării lui de către ambele părţi şi are o valabilitate ............ luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
    2.2. Durata de realizare a proiectului este de ........... luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract, cu posibilitatea prelungirii acesteia, cu acordul prealabil al Comitetului director al AFM.
    ART. 3
    Modalitatea de finanţare
    3.1. Finanţarea se face în maximum 3 tranşe pe fiecare locaţie, prima dintre ele constând în contravaloarea serviciilor de realizare a DALI, a proiectului tehnic şi de consultanţă, iar următoarele cumulând valoarea totală a lucrării de execuţie.
    3.2. Prima cerere de plată se depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    3.3. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ............................., deschis la ......................., de către beneficiar, pe bază de cerere de plată, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 3, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în anexa nr. 4.
    3.4. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în condiţiile în care cererea de plată şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite şi sumele încasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei solicitate.
    3.5. Suma neutilizată de beneficiar la data expirării contractului pentru finanţare nerambursabilă se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    3.6. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    3.7. Depăşirea termenului stabilit la pct. 3.2 va atrage calcularea de către AFM a sumei reprezentând penalităţi de întârziere, achitarea acesteia fiind în sarcina beneficiarului.
    ART. 4
    Obligaţiile părţilor
    4.1. Beneficiarul se obligă:
    a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    b) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    c) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    e) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    f) să permită reprezentanţilor AFM sau ai instituţiilor desemnate pentru verificarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul programului accesul la sediile sale şi la amplasamentele proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;
    g) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;
    h) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    i) să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru îndeplinirea prezentului contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
    j) să specifice în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă şi în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
    k) să depună prima cerere de plată, în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract;
    l) să facă dovada, la depunerea celei de-a doua cereri de plată, achitării sumei finanţate în baza primei cereri de plată; să facă dovada, la depunerea ultimei cereri de plată, achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea întregului proiect;
    m) să depună la AFM un raport de finalizare a proiectului şi să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare;
    n) să achiziţioneze bunuri şi servicii numai de la furnizori autorizaţi;
    o) să se asigure că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare;
    p) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    q) să utilizeze şi conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului.
    4.2. AFM se obligă:
    a) să asigure finanţarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita veniturilor încasate şi disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;
    b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    b) situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.
    5.3. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru componentele instalate, precum şi pentru soluţiile tehnice adoptate în legătură cu proiectul.
    5.5. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor destinate eficienţei energetice în lipsa acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi a altor documente necesare conform legii.
    5.6. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi încetarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
    5.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa.
    5.8. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficienţele menţionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.
    ART. 6
    Încetarea contractului
    6.1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură, încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    6.2. Prezentul contract încetează la iniţiativa beneficiarului, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile calendaristice, în cazul imposibilităţii obiective a acestuia de a realiza proiectul. Acest fapt implică restituirea finanţării conform art. 5 pct. 5.8 lit. b).
    6.3. Prezentul contract încetează, prin reziliere, la iniţiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar; în acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finanţare, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată la data plăţii; în situaţia în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) de a transmite în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) de a comunica data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    7.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.
    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.
    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.
    ART. 10
    Calculul termenelor
    10.1. Calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.
    10.2. Termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel.
    ART. 11
    Dispoziţii finale
    11.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    11.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
    - pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    - pentru beneficiar: ................................................... .
    În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM. Notificările făcute beneficiarului la adresa sus-menţionată sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţă acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax, la următoarele numere telefonice:
    - pentru AFM: ...........................................................;
    - pentru beneficiar: ................................................... .
    11.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    11.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    11.5. Anexele, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    11.6. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    11.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 11.6, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 4 ("Data depunerii cererii de plată") din anexa nr. 2 la contract, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului.
    11.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare, cu această destinaţie. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de plată şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.
    11.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM, în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    11.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, Beneficiar,
    ................................ ...............

    Direcţia generală de administrare fiscală şi
    gestiune financiară
    Director general,
    ................................

    Direcţia economică
    Director,
    ................................

    Direcţia juridică şi resurse umane
    Director,
    ................................

    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ................................

    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ................................

    Avizat
    Consilier juridic,
    ..............................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................    ANEXA 1
    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..../..........


               CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, Beneficiar,
    ......................................... ......................

    Direcţia generală de administrare fiscală
    şi gestiune financiară
    Director general,
    ........................................

    Direcţia economică
    Director,
    ........................................

    Direcţia juridică şi resurse umane
    Director,
    .......................................

    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    .......................................

    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    .......................................

    Avizat
    Consilier juridic,
    .......................................

    Referent de specialitate,
    .......................................    ANEXA Nr. 2
    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..../..........

                    GRAFIC DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ │ │
│ crt. │ Data depunerii cererii de plată │ Suma [lei] │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ ... │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Total:│ x │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, Beneficiar,
    ......................................... .....................

    Direcţia generală de administrare fiscală
    şi gestiune financiară
    Director general,
    ........................................

    Direcţia economică
    Director,
    ........................................

    Direcţia juridică şi resurse umane
    Director,
    ........................................

    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ........................................

    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ........................................

    Avizat
    Consilier juridic,
    ........................................

    Referent de specialitate,
    ........................................    ANEXA 3
    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..../..........


    Solicitant ...........................................................
    Sediul ...............................................................
    Cod de identificare fiscală ..........................................
    Cont nr. ....................., deschis la Trezoreria ................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ...........

    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu

                                CERERE DE PLATĂ
                             Nr. ......./.........

    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ................. din ....../......../.........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de plată, pentru suma de ...................... lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de ...................... lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ...................... .
    Documentele justificative care însoţesc prezenta cerere de plată, conform cerinţelor Ghidului de finanţare a programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ........./..........:
    1. ....................................................................;
    2. ....................................................................;
    3. ....................................................................;
    4. ....................................................................;
    5. ....................................................................;
    6. ....................................................................;
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de plată:


┌────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ Suma totală │ Suma acordată │ Suma solicitată│ Suma aprobată │ Suma totală │ Suma rămasă │
│aprobată conform│ până la data │ prin prezenta │ prin prezenta │ trasă din │ de tras din │
│ contractului │ prezentei cereri│ cerere de plată│ cerere de plată│ finanţare, │ finanţarea │
│ de finanţare │ de plată │ [lei] │ [lei] │ inclusiv suma │ aprobată │
│ [lei] │ [lei] │ │ │ aprobată prin │ [lei] │
│ │ │ │ │prezenta cerere│ (col. 1-5) │
│ │ │ │ │ de plată │ │
│ │ │ │ │ [lei] │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┘


    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

    Reprezentantul legal al beneficiarului
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...................................
    Semnătura .................................
    L.S.

    Aprobat
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ......................................

    Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară
    Director general,
    ..............................................

    Direcţia economică
    Director,
    ..............................................

    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ..............................................

    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ..............................................

    Serviciul implementare ....
    Şef Serviciu,
    ..............................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................

    NB1: Coloanele 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    NB2: După aprobare, o copie a cererii de plată va fi înmânată beneficiarului.


    ANEXA 4
    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ..../..........


                                     LISTA
                  documentelor justificative pentru efectuarea
             plăţilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu

    a) contracte de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor conţine prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia va fi constituită în conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1, la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de plată, în original;
    d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru sumele finanţate la tragerile anterioare, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    e) procese-verbale de recepţie a serviciilor (la prima cerere de plată) şi proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de plată, în original;
    f) unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice vor prezenta copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată, după factura originală, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea lucrărilor şi avizată cu "bun de plată", conform prevederilor legale. ONG-urile vor prezenta factura semnată şi ştampilată de beneficiar, în copie conform cu originalul, aceasta fiind însoţită de situaţiile de lucrări cuantificate valoric, semnate şi ştampilate de către beneficiarul finanţării în copie "conform cu originalul";
    g) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care s-a solicitat finanţarea, emis la finalizarea lucrărilor destinate eficienţei energetice, din care să reiasă creşterea cu cel puţin o clasă energetică faţă de cea iniţială, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către proprietarul/ administratorul clădirii;
    h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    l) autorizaţia de construire şi ordinul de începere al lucrărilor, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    m) proces-verbal de lucrări ascunse, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    n) situaţie de lucrări cuantificate valoric, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţa tehnică, în original;
    o) agrement tehnic, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    p) documente care să ateste conformitatea materialelor utilizate conform prezentului ghid, în copie "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;
    q) alte documente relevante.


    ANEXA 4
    la ghid

                       Model exprimare consimţământ

    ANTET


    Domnule .......(funcţia)......,

    Subsemnatul/a, .......(numele şi prenumele)......., legitimat(ă) cu CI seria ....... numărul ..........., CNP ..............., domiciliat/ă în ..................., în temeiul legislaţiei în vigoare, consimt ca ......(denumirea instituţiei)....... să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul .......(acordarea dreptului/acordarea beneficiului/furnizarea serviciului public)...... .
    Luând în considerare cele de mai sus înţeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior menţionat.
    Consimţământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziţie. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată şi depusă sau transmisă în format hârtie la adresa ........(adresa şi denumirea instituţiei)....... sau în format electronic la adresa de e-mail ...................... .
    Modelul de cerere de revocare se regăseşte pe site-ul ................. la secţiunea ..................., subsecţiunea ................ (după caz).
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate prin prezenta sunt reale şi complete.

                Data: Numele şi prenumele
       ........................ ...........................

                                                         Semnătura
                                                ..........................


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016