Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.223 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.223 din 22 august 2013  pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.223 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata"

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013

    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 156^3 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 6 alin. (8), pct. 15^2, pct. 16^1 alin. (4), pct. 45 alin. (14), pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 alin. (8) şi (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 4
    (1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul prevăzut la art. 1, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.
    (2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 6
    Referirile la codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 11 mai 2012.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 9
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscală,
                              Gelu Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 22 august 2013.
    Nr. 2.223.


    ANEXA 1

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ Declaraţie │ 307 │
│ │ privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia │ │
│ [SIGLA] │ ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea │ Nr. de │
│ ANAF │ adăugată │ înregistrare │
│ │ │ ca operator │
│ │ │ de date cu │
│ │ │ caracter │
│ │ │ personal 759 │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬────────┐
│Perioada de raportare │Luna │ │Anul │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. FELUL DECLARAŢIEI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Declaraţie iniţială [] 2. Declaraţie rectificativă [] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │
├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│ DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├─────────────────────────┴─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ DOMICILIUL FISCAL │
├────────┬──────────────────────┬────────┬───┬───────────┬─────────────────────┤
│ JUDEŢ │ │SECTOR │ │LOCALITATE │ │
├────────┼──────────────────────┴────────┴───┼───┬─────┬─┴───┬────┬───┬────────┤
│ STRADA │ │NR.│ │BLOC │ │SC.│ │
├────┬───┼────┬───┬─────────────┬────────────┼───┴────┬┴─────┴────┴───┴────────┤
│ ET.│ │AP. │ │COD POŞTAL │ │TELEFON │ │
├────┴───┴────┼───┴─────────────┴──────┬─────┴───┬────┴────────────────────────┤
│ FAX │ │E-MAIL │ │
└─────────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/ │
│REGULARIZAREA TVA │
│ În temeiul art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 156 alin. (8) │
│ şi alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi│
│ completările ulterioare, al pct. 6 alin. (8), pct. 15^2, pct. 16^1 alin. │
│ (4), pct. 45 alin (14), pct. (53) alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 │
│ alin. (8) şi (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din │
│ Codul fiscal, ca urmare a: │
│ [] transferului de active; │
│ [] transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe │
│ achiziţionate printr-un contract de leasing; │
│ [] anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 │
│ alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, │
│ declar că, din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizările taxei pe │
│ valoarea adăugată, rezultă următoarele sume: │
│ ┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬────────┐ │
│ │ Denumire/Nume, prenume │ Codul de înregistrare │ Opera- │ TVA │ │
│ │ cedent/finanţator/ │ în scopuri de TVA al │ ţiune │ (lei) │ │
│ │ beneficiar │cedentului/finanţatorului/│ A/L/C*) │ │ │
│ │ │ beneficiarului │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │
│ └────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┴────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele │
│ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Numele persoanei care face declaraţia │ │
├───────────────────┬──────────────────────────┴────────┬──────────────────────┤
│ Funcţia │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────────┤ │
│ Semnătura │ │ Ştampila │
└───────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completează de personalul organului fiscal │
├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Organ fiscal │ │
├─────────────────────┼───────┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │ /│ │ │/ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴───────┴───────┬──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ Numele persoanei care a verificat │ │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
--------
    *) Se completează:
       A - în cazul transferului de active;
       L - în cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor
           corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
       C - în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform
           art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal

    Cod: 14.13.01.02/t.a.    ANEXA 2

                                  INSTRUCŢIUNI
                 de completare a formularului (307) "Declaraţie
                privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
             ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

    Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:
    - persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
    - locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
    - persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
    - persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:
    - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
    - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din codul fiscal şi pct. 15^2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, la art. 138 din codul fiscal şi pct. 16^1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
    Declaraţia se depune astfel:
    - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
    - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
    - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.
    Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:
    - direct sau prin împuternicit, la registratură; sau
    - la poştă, prin scrisoare recomandată.
    În situaţia în care din declaraţie rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declaraţiei, potrivit prevederilor art. 157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.
    Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.
    Perioada de raportare se completează cu:
    - anul şi luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile art. 128 alin. (7) din codul fiscal şi ale pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice;
    - anul şi luna în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de codul fiscal şi de Normele metodologice.
    I. FELUL DECLARAŢIEI
    Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.
    ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.
    II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
    1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din codul fiscal şi care nu a efectuat ajustările/a efectuat ajustări incorecte/efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal şi ale Normelor metodologice.
    2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;
    - comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
    - contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;
    - persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    3. Domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
    III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA
    Se completează datele de identificare a persoanei impozabile cedente de la care au fost preluate total sau parţial activele, a finanţatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).
    Se declară, de asemenea, suma în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată rezultată din transferul de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din codul fiscal sau din transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile prevăzute de pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice.
    Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată ca urmare a ajustărilor, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal, respectiv pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice.
    Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiilor ajustărilor/regularizărilor, pozitivă sau negativă, în funcţie de rezultatul acestora, efectuate de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din codul fiscal şi care:
    - nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
    - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din codul fiscal şi pct. 15^2 din Normele metodologice, la art. 138 din codul fiscal şi pct. 16^1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.


    ANEXA 3

                                CARACTERISTICILE
                  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
                şi de arhivare a formularului (307) "Declaraţie
                privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
             ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

    1. Denumirea formularului: "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
    2. Cod: 14.13.01.02/t.a.
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;
                                     - se poate utiliza echipament
                                       informatic pentru editare.
    5. Se utilizează la:
    - declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;
    - declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    - declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pozitivă sau negativă, rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate/a corecţiei ajustărilor/a regularizării taxei ca urmare a ajustărilor efectuate, în condiţiile art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care efectuează ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată" în condiţiile art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.
    7. Circulă:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la contribuabil.
    8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016