Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.190 din 26 noiembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.190 din 26 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1234 din 28 decembrie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestionarea deşeurilor nr. 139.323/DGD din 12.10.2021,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    – art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 15 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexă, la capitolul V punctul 17, după litera j^1) se introduce o nouă literă, litera j^2), cu următorul cuprins:
    "j^2) să comunice Comisiei, până la data de 25 a primei luni din următorul trimestru, informaţiile prevăzute la lit. j^1) pentru trimestrul care tocmai s-a încheiat;"

    2. În anexă, la capitolul V punctul 17, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) să declare Comisiei orice extindere sau restrângere a ariei geografice în care îşi desfăşoară activitatea, în cel mult 10 zile de la data extinderii sau restrângerii;"

    3. În anexă, la capitolul V punctul 21, după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu următorul cuprins:
    "a^2) costurile de gestionare a datelor ale autorităţilor publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în cuantum de 40 lei/tonă pentru deşeurile de ambalaje predate pentru reciclare şi, respectiv, valorificare şi alocate organizaţiei de către acestea, direct proporţional cu cantităţile de ambalaje pentru care au obligaţia de a acoperi costurile nete, costuri care pot să fie încasate lunar de către o asociaţie de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, de o unitate administrativ-teritorială sau de către subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor şi care se limitează exclusiv la acoperirea costurilor salariale ale personalului implicat în gestionarea datelor;"

    4. În anexă, la capitolul V punctul 21, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) costurile de 40 lei pe tonă, decontate în baza rapoartelor de cheltuieli însoţite de documentele justificative aferente, pentru promovarea, împreună cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare şi educare a publicului, inclusiv sub formă de proiecte-pilot pentru stimularea colectării separate, a reutilizării şi a reciclării, în limita cantităţilor de ambalaje pentru care au obligaţia de a acoperi costurile nete, incluzând saci, pubele, containere, şi/sau alte sisteme digitale care generează, măsoară, prelucrează sau stochează informaţii privind gestionarea şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri, precum ambalajele devenite deşeuri în fluxul municipal;"

    5. În anexă, la capitolul VI, punctul 25 se abrogă.
    6. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Organizaţiei autorizate care a depus documentele până la data de 1 iunie 2021, în vederea obţinerii avizării anuale şi păstrării dreptului de operare, îi sunt aplicabile prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 26 noiembrie 2021.
    Nr. 2.190.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    Grilă

┌────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ │Obligaţiile organizaţiei │ │
│Nr. │care implementează │ │
│crt.│obligaţiile privind │Puncte (p)│
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │TOTAL, din care: │100 p │
├────┼────────────┬───────────────┼──────────┤
│ │ │(i) aplicate la│ │
│ │ │întreaga │ │
│ │ │cantitate de │ │
│ │ │deşeuri de │ │
│ │ │ambalaje │10 p │
│ │pentru │rezultate de la│ │
│ │îndeplinirea│ambalajele │ │
│ │/atingerea │preluate pe │ │
│ │cel puţin a │bază de │ │
│ │obiectivelor│contract; │ │
│ │prevăzute în├───────────────┼──────────┤
│ │anexa nr. 5 │(ii) fără a │ │
│ │la Legea nr.│valorifica o │ │
│ │249/2015 │cantitate de │ │
│ │privind │deşeuri de │ │
│ │modalitatea │ambalaje │ │
│1. │de │primare, │ │
│ │gestionare a│respectiv de │ │
│ │ambalajelor │ambalaje │ │
│ │şi a │secundare şi │ │
│ │deşeurilor │pentru │ │
│ │de ambalaje,│transport, │10 p │
│ │cu │totală sau pe │ │
│ │modificările│tip de │ │
│ │şi │material, mai │ │
│ │completările│mare decât cea │ │
│ │ulterioare: │pentru care │ │
│ │ │implementează │ │
│ │ │obligaţiile │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │răspunderea │ │
│ │ │extinsă a │ │
│ │ │producătorului;│ │
├────┼────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │pentru implementarea, │ │
│ │începând cu primul an de │ │
│ │activitate, a obligaţiilor │ │
│2. │privind răspunderea extinsă │5 p │
│ │a producătorului pentru o │ │
│ │cantitate de ambalaje de cel│ │
│ │puţin 10.000 de tone; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru menţinerea în fiecare│ │
│ │an de activitate cel puţin a│ │
│3. │cantităţii de 10.000 de tone│15 p │
│ │de ambalaje introduse pe │ │
│ │piaţă de către acţionari în │ │
│ │anul precedent; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru acoperirea, cu │ │
│ │prioritate, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje pentru│ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│4. │producătorului, a costurilor│5 p │
│ │pentru colectarea şi │ │
│ │transportul, stocarea │ │
│ │temporară, sortarea şi, după│ │
│ │caz, pentru valorificarea │ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │gestionate prin servicii/ │ │
│ │operatorii de salubrizare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru asigurarea, la │ │
│ │solicitarea asociaţiilor de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară │ │
│ │sau, după caz, a unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │sau subdiviziunilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │ale municipiilor, preluarea │ │
│ │şi valorificarea de către │ │
│ │operatorii economici │ │
│5. │autorizaţi a deşeurilor de │5 p │
│ │ambalaje din deşeurile │ │
│ │municipale colectate separat│ │
│ │/sortate, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje │ │
│ │contractate cu operatorii │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru desfăşurarea │ │
│ │activităţilor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) din │ │
│ │anexa la Ordinul │ │
│ │viceprimministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018 privind aprobarea│ │
│ │Procedurii de autorizare, │ │
│ │avizare anuală şi de │ │
│ │retragere a dreptului de │ │
│ │operare a organizaţiilor │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare: │ │
│ │- acoperă, cu prioritate, │ │
│ │prin contractele, │ │
│ │parteneriatele sau alte │ │
│ │forme de colaborare │ │
│ │încheiate cu autorităţile │ │
│ │publice locale sau, după │ │
│ │caz, cu asociaţiile de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară │ │
│ │mandatate, costurile nete │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │gestionate prin serviciul de│ │
│ │salubrizare, în limita │ │
│ │cantităţilor de ambalaje │ │
│ │devenite deşeuri în fluxul │ │
│ │municipal preluate prin │ │
│ │contract de la operatorii │ │
│ │economici responsabili, pe │ │
│ │baza ponderii, aşa cum este │ │
│ │definită în anexa nr. 4; │ │
│ │- asigură îndeplinirea │ │
│ │responsabilităţilor care │ │
│ │revin operatorilor economici│ │
│ │deţinători de deşeuri de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie, potrivit art. 20 │ │
│ │alin. (4) lit. b) din Legea │ │
│ │nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje │ │
│ │primare, ambalaje secundare │ │
│ │şi pentru transport preluate│ │
│ │de la operatorii economici │ │
│ │responsabili, prin contracte│ │
│ │încheiate cu operatori │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi; │ │
│ │- asigură reciclarea sau, │ │
│ │după caz, valorificarea │ │
│ │cantităţilor de deşeuri de │ │
│ │ambalaje care fac obiectul │ │
│ │contractelor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │7 p, din │
│ │(iii)-(ix) din anexa la │care: câte│
│6. │Ordinul │1 p pentru│
│ │viceprim-ministrului, │fiecare │
│ │ministrul mediului, nr. │activitate│
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │şi a celor preluate în │ │
│ │cadrul contractelor │ │
│ │prevăzute la pct. (vi), prin│ │
│ │contracte încheiate cu │ │
│ │operatori economici │ │
│ │reciclatori/valorificatori; │ │
│ │- desfăşoară activităţi │ │
│ │legate de raportarea │ │
│ │informaţiilor referitoare la│ │
│ │gestionarea ambalajelor şi a│ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- desfăşoară activităţi de │ │
│ │preluare prin terţi a │ │
│ │deşeurilor de ambalaje din │ │
│ │deşeurile municipale, │ │
│ │prevăzute la art. 16 alin. │ │
│ │(9) lit. h) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru care a acoperit │ │
│ │costurile de gestionare │ │
│ │potrivit Legii nr. 249/2015,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, în │ │
│ │vederea valorificării de │ │
│ │către operatorii economici │ │
│ │autorizaţi; │ │
│ │- colaborează cu operatorii │ │
│ │economici notificaţi şi/sau │ │
│ │înregistraţi, prevăzuţi la │ │
│ │art. 20 alin. (8) şi (9) din│ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, prin încheierea │ │
│ │de contracte pentru │ │
│ │includerea cantităţilor de │ │
│ │deşeuri de ambalaje │ │
│ │gestionate de către aceştia │ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi │ │
│ │valorificare; │ │
│ │- colaborează cu operatorii │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi, potrivit art. 20│ │
│ │alin. (7^1) lit. b) din │ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, prin încheierea │ │
│ │de contracte pentru │ │
│ │includerea cantităţilor de │ │
│ │deşeuri de ambalaje │ │
│ │gestionate de către aceştia │ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi │ │
│ │valorificare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru includerea în │ │
│ │contribuţiile financiare │ │
│ │percepute operatorilor │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru conformarea cu │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului numai a │ │
│ │categoriilor de costuri │ │
│ │prevăzute la cap. V pct. 21 │ │
│ │din anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare: │ │
│ │- costurile nete prevăzute │ │
│ │în anexa nr. 6 la Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │gestionate prin serviciile │ │
│ │de salubrizare; │ │
│ │- costurile de raportare şi │ │
│ │colectare ale operatorilor │ │
│ │economici autorizaţi │ │
│ │notificaţi/înregistraţi care│ │
│ │fac dovada raportării │ │
│ │cantităţilor în localitatea │ │
│ │unde sunt notificaţi/ │ │
│ │înregistraţi, cu │ │
│ │trasabilitate dovedită cu │ │
│ │documente │ │
│ │financiar-contabile şi │ │
│ │justificative de la colector│ │
│ │până la operatorul economic │ │
│ │reciclator/valorificator. │ │
│ │Limitele cantităţilor admise│ │
│ │ca vândute de o persoană │ │
│ │fizică sunt cele prevăzute │ │
│ │în tabelul III - 13, coloana│ │
│ │corespunzătoare anilor │ │
│ │2020-2025, din anexa la │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 942│ │
│ │/2017 privind aprobarea │ │
│ │Planului naţional de │ │
│ │gestionare a deşeurilor. │ │
│ │Costurile de raportare │ │
│ │pentru fiecare tip de │ │
│ │material de ambalaj se pot │ │
│ │plăti etapizat astfel: │ │
│ │(i) în anul 2020, maximum de│ │
│ │30 ori indicatorul; │ │
│ │(ii) în anul 2021, maximum │ │
│ │de 20 ori indicatorul; │ │
│ │(iii) în anul 2022, maximum │ │
│ │de 10 ori indicatorul; │ │
│ │(iv) începând cu anul 2023, │ │
│ │limita o reprezintă │ │
│ │indicatorul aferent tipului │ │
│ │de material; │ │
│ │- costurile de gestionare a │ │
│ │datelor ale autorităţilor │ │
│ │publice locale sau, după │ │
│ │caz, ale asociaţiilor de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară, │ │
│ │în cuantum de 40 lei/tonă │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │predate pentru reciclare şi,│ │
│ │respectiv, valorificare şi │ │
│ │alocate organizaţiei de │ │
│ │către acestea, direct │ │
│ │proporţional cu cantităţile │ │
│ │de ambalaje pentru care au │13,50 p, │
│ │obligaţia de a acoperi │din care: │
│ │costurile nete, costuri care│- 2 p │
│ │pot să fie încasate lunar de│- 2,50 p │
│ │către o asociaţie de │- 2 p │
│ │dezvoltare intercomunitară │- 7 p, din│
│7. │sau, după caz, de o unitate │care: │
│ │administrativ-teritorială │câte 1 p │
│ │sau de către subdiviziunile │pentru │
│ │administrativ-teritoriale │fiecare │
│ │ale municipiilor, şi care se│categorie │
│ │limitează exclusiv la │de cost │
│ │acoperirea costurilor │ │
│ │salariale ale personalului │ │
│ │implicat în gestionarea │ │
│ │datelor; │ │
│ │- costurile de raportare ale│ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │autorizaţi colectori şi │ │
│ │reciclatori pentru │ │
│ │cantităţile de deşeuri de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie achiziţionate de │ │
│ │la operatorii economici │ │
│ │generatori în nume propriu │ │
│ │şi valorificate; │ │
│ │- costurile operatorilor │ │
│ │economici autorizaţi │ │
│ │colectori şi reciclatori │ │
│ │pentru gestionarea │ │
│ │deşeurilor de ambalaje din │ │
│ │comerţ şi industrie preluate│ │
│ │cu titlu gratuit în numele │ │
│ │deţinătorului licenţei de │ │
│ │operare; │ │
│ │- costurile de raportare şi │ │
│ │colectare ale operatorilor │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi pentru includerea│ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi valorificare│ │
│ │a cantităţilor de deşeuri de│ │
│ │ambalaje provenite de la │ │
│ │persoanele juridice din │ │
│ │industria hotelieră, a │ │
│ │serviciilor alimentare, în │ │
│ │special unităţile care │ │
│ │organizează evenimente, │ │
│ │pregătesc şi servesc │ │
│ │alimente şi băuturi, │ │
│ │potrivit art. 20 alin. (7^1)│ │
│ │lit. b) din Legea nr. 249/ │ │
│ │2015, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare; │ │
│ │- costurile aferente │ │
│ │contractelor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(iv) din anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │pentru asigurarea │ │
│ │reciclării, luându-se în │ │
│ │considerare veniturile │ │
│ │dobândite din vânzările de │ │
│ │materii prime secundare │ │
│ │obţinute din produsele lor, │ │
│ │sau, după caz, a │ │
│ │valorificării cantităţilor │ │
│ │de deşeuri de ambalaje │ │
│ │destinate a fi reciclate, │ │
│ │respectiv valorificate; │ │
│ │- cheltuielile de │ │
│ │funcţionare ale organizaţiei│ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- costurile pentru │ │
│ │acoperirea tarifului de │ │
│ │avizare anuală; │ │
│ │- costurile pentru │ │
│ │raportarea datelor prevăzute│ │
│ │la art. 17 alin. (1) şi (2) │ │
│ │din Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru instituirea unui │ │
│ │mecanism de audit conform │ │
│ │prevederilor art. 12 alin. │ │
│8. │(7) lit. e) din Legea nr. │2,50 p │
│ │211/2011 privind regimul │ │
│ │deşeurilor, republicată, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru promovarea anuală, │ │
│ │împreună cu autoritatea │ │
│ │publică centrală pentru │ │
│ │protecţia mediului, la │ │
│ │solicitarea acesteia, de │ │
│ │campanii de informare şi │ │
│ │educare, cu respectarea │ │
│9. │obligaţiilor prevăzute la │5 p │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(vii) şi a prevederilor pct.│ │
│ │21 lit. f) din anexa la │ │
│ │Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru promovarea anuală, │ │
│ │împreună cu asociaţiile de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară/ │ │
│ │unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale/ │ │
│ │subdiviziunile │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │ale municipiilor, după caz, │ │
│ │din zona în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea, care│ │
│10. │solicită acest lucru, de │5 p │
│ │campanii de informare şi │ │
│ │educare, cu respectarea │ │
│ │obligaţiilor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(ii) şi a prevederilor pct. │ │
│ │21 lit. e) din anexa la │ │
│ │Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru respectarea │ │
│ │următoarelor prevederi: │ │
│ │- să implementeze │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului distinct │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │din comerţ şi industrie şi │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │din deşeurile municipale, │ │
│ │indiferent de materialul din│ │
│ │care acestea sunt fabricate;│ │
│ │- să stabilească şi să │ │
│ │perceapă operatorilor │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │tarife distincte pentru │3 p, din │
│ │deşeurile de ambalaje din │care: │
│ │comerţ şi industrie şi │câte 1 p │
│11. │pentru deşeurile de ambalaje│pentru │
│ │din deşeurile municipale; │fiecare │
│ │- să implementeze │prevedere │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului pentru toate │ │
│ │cantităţile de deşeuri de │ │
│ │ambalaje pentru oricare │ │
│ │operator economic prevăzut │ │
│ │la art. 16 alin. (1) din │ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, care solicită │ │
│ │acest lucru, în condiţiile │ │
│ │stabilite prin Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │în aria geografică în care │ │
│ │urmează să îşi desfăşoare │ │
│ │activitatea; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru respectarea │ │
│ │următoarelor prevederi: │ │
│ │- să ţină o evidenţă │ │
│ │distinctă pentru gestionarea│ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │municipale şi pentru │ │
│ │gestionarea deşeurilor de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie; │ │
│ │- să acţioneze fără │ │
│ │discriminare şi să asigure │ │
│ │desfăşurarea activităţii de │ │
│ │gestionare a deşeurilor de │ │
│ │ambalaje în mod transparent │ │
│ │faţă de operatorii economici│ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │cu cel puţin 15 zile înainte│ │
│ │de aplicare, direct sau prin│ │
│ │intermediul unui link, │ │
│ │contribuţiile în lei/tonă │ │
│ │percepute operatorilor │ │
│ │economici pentru care │ │
│ │implementează obligaţiile │ │
│ │privind răspunderea extinsă │ │
│ │a producătorului pentru │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie şi, respectiv, │ │
│ │pentru ambalaje din │ │
│ │deşeurile municipale, precum│ │
│ │şi istoricul acestora; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │direct sau prin intermediul │ │
│ │unui link, lista cu │ │
│ │operatorii economici pentru │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │direct sau prin intermediul │ │
│ │unui link, pentru trimestrul│ │
│ │care tocmai s-a încheiat, │ │
│ │până la data de 25 a lunii │ │
│ │următoare a trimestrului │ │
│ │respectiv, cantitatea │ │
│ │contractată de ambalaje pe │ │
│ │tip de material pentru care │ │
│ │implementează obligaţiile │ │
│ │privind răspunderea extinsă │ │
│ │a producătorului şi care │ │
│ │devin deşeuri în fluxul │ │
│ │municipal şi să actualizeze │ │
│ │trimestrial informaţiile; │ │
│ │- să comunice Comisiei, până│ │
│ │la data de 25 a primei luni │ │
│ │din următorul trimestru, │ │
│ │informaţiile prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. j^1) din│ │
│ │anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │pentru trimestrul care │ │
│ │tocmai s-a încheiat; │ │
│ │- să perceapă aceleaşi │14 p, din │
│ │contribuţii în relaţia cu │care: │
│ │toţi operatorii economici │câte 1 p │
│12. │pentru care implementează │pentru │
│ │obligaţiile privind │fiecare │
│ │răspunderea extinsă a │prevedere │
│ │producătorului; │ │
│ │- să gestioneze cantităţi de│ │
│ │deşeuri de ambalaje şi │ │
│ │materiale de ambalaj până la│ │
│ │concurenţa cu cantităţile de│ │
│ │ambalaje contractate cu │ │
│ │operatorii economici │ │
│ │responsabili pentru care │ │
│ │implementează răspunderea │ │
│ │extinsă a producătorului; │ │
│ │- să declare acţionarilor şi│ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului, semestrial, │ │
│ │valoarea sumelor care nu au │ │
│ │ca obiect finanţarea │ │
│ │costurilor de gestionare a │ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │plătite către terţi, prin │ │
│ │intermediul unui link │ │
│ │securizat, la care să aibă │ │
│ │acces Comisia, la cerere; │ │
│ │- să declare Comisiei orice │ │
│ │extindere sau restrângere a │ │
│ │ariei geografice în care îşi│ │
│ │desfăşoară activitatea, în │ │
│ │cel mult 10 zile de la data │ │
│ │extinderii sau restrângerii;│ │
│ │- să transmită, la │ │
│ │solicitarea Comisiei, orice │ │
│ │informaţii referitoare la │ │
│ │activitatea pentru care a │ │
│ │obţinut licenţa de operare, │ │
│ │în condiţiile legii; │ │
│ │- să pună la dispoziţia │ │
│ │organelor de control │ │
│ │abilitate potrivit legii │ │
│ │toate documentele pentru │ │
│ │verificarea modului de │ │
│ │desfăşurare a activităţii şi│ │
│ │de îndeplinire a │ │
│ │obiectivelor de reciclare şi│ │
│ │valorificare, precum şi de │ │
│ │cheltuire a sumelor încasate│ │
│ │de la operatorii economici │ │
│ │responsabili; │ │
│ │- să informeze acţionarii şi│ │
│ │operatorii economici pentru │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului cu privire la│ │
│ │destinaţia eventualului │ │
│ │profit obţinut din │ │
│ │activităţile prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) din │ │
│ │anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare; │ │
│ │- să desfăşoare activităţile│ │
│ │prevăzute la cap. V pct. 17 │ │
│ │lit. q) din anexa la Ordinul│ │
│ │viceprimministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │numai în aria geografică │ │
│ │declarată în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea. │ │
└────┴────────────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016