Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.179 din 22 decembrie 2020  pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.179 din 22 decembrie 2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 14.351/2020 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018;
    – art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziţionează de unităţile de specialitate prin care se derulează programele/intervenţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ de achiziţie care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv preţul de 40 lei/kg fără TVA, pentru achiziţionarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern."

    2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, perioada de prescriere a medicaţiei pentru bolnavii cu infecţie HIV/SIDA şi tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz."

    3. În anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020

┌───────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├──────────────────────┬────────────────────┤
│ │Buget de stat │
│ ├──────────┬─────────┤
│PROGRAMELE NAŢIONALE │Credite de│Credite │
│DE SĂNĂTATE PUBLICĂ │angajament│bugetare │
│ │aprobate │aprobate │
│ │în anul │în anul │
│ │2020 │2020 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│I. Programul naţional │ │ │
│de boli transmisibile,│1.308.465 │1.308.465│
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │436.572 │436.572 │
│vaccinare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │ │ │
│control al bolilor │533.974 │533.974 │
│transmisibile │ │ │
│prioritare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │307.179 │307.179 │
│control al infecţiei │ │ │
│HIV │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │29.902 │29.902 │
│control al │ │ │
│tuberculozei │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │ │ │
│control al infecţiilor│ │ │
│nosocomiale şi │838 │838 │
│monitorizarea │ │ │
│utilizării │ │ │
│antibioticelor şi a │ │ │
│antibioticorezistenţei│ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│II. Programul naţional│ │ │
│de monitorizare a │ │ │
│factorilor │1.767 │1.767 │
│determinanţi din │ │ │
│mediul de viaţă şi │ │ │
│muncă │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│III. Programul │ │ │
│naţional de securitate│91.849 │91.849 │
│transfuzională │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│IV. Programele │ │ │
│naţionale de boli │80.208 │80.208 │
│netransmisibile, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│depistare precoce │5.583 │5.583 │
│activă a cancerului de│ │ │
│col uterin │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│sănătate mintală şi │1.170 │1.170 │
│profilaxie în │ │ │
│patologia psihiatrică │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│transplant de organe, │46.794 │46.794 │
│ţesuturi şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│transplant de celule │16.438 │16.438 │
│stem hematopoietice │ │ │
│periferice şi centrale│ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│fertilizare in vitro │7.906 │7.906 │
│şi embriotransfer │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│evaluare a statusului │1.125 │1.125 │
│vitaminei D │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│tratament pentru boli │933 │933 │
│rare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│management al │259 │259 │
│registrelor naţionale │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│V. Programul naţional │ │ │
│de evaluare şi │ │ │
│promovare a sănătăţii │1.231 │1.231 │
│şi educaţie pentru │ │ │
│sănătate │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│VI. Programul naţional│ │ │
│de sănătate a femeii │18.424 │18.424 │
│şi copilului │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Total buget programe │ │ │
│naţionale de sănătate │1.501.944 │1.501.944│
│publică pentru anul │ │ │
│2020 │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┤
│TOTAL BUGET AN 2020 │1.501.944 │1.501.944│
└──────────────────────┴──────────┴─────────┘

"

    4. În anexa nr. 2, la capitolul I ,,Programele naţionale de boli transmisibile“, titlul I.1 ,,Programul naţional de vaccinare“, litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, punctele 2 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. materiale sanitare: seringi de unică folosinţă, ace pentru seringi, cutii pentru colectarea deşeurilor înţepătoare, plasturi, halate de unică folosinţă, mănuşi sterile;
    ................................................................................................
5. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genţi izoterme, dispozitive de monitorizare a temperaturii;"

    5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera F, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. dezinfectanţi: tampoane impregnate cu alcool pentru injecţii, dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool;"

    6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera F, la punctul 3 „Prestări de servicii pentru:“, după subpunctul 3.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.12, cu următorul cuprins:
    "3.12. asigurarea bunurilor de tipul vaccinului, materialelor sanitare şi altor asemenea bunuri."

    7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 ,,Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 2.540.540;"

    8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G ,,Unităţi de specialitate care implementează:“, punctul 4.37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.37. S.C. MEDLIFE - S.A., cu cinci entităţi:
    4.37.1. laborator de biologie moleculară MedLife, Bucureşti;
    4.37.2. laborator de biologie moleculară MedLife, Timişoara;
    4.37.3. laborator de biologie moleculară, Sf. Gheorghe - S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid Medis - S.R.L.;
    4.37.4. laborator de biologie moleculară MedLife, Cluj-Napoca;
    4.37.5. laborator de anatomie patologică-medicină moleculară - Centrul Medical Panduri - S.A., Bucureşti;"

    9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G, după subpunctul 4.161 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.162-4.165, cu următorul cuprins:
    "4.162. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii, Braşov;
4.163. S.C. PSIHOMED - S.R.L., Bacău;
4.164. S.C. ELYTIS LABORATORY - S.R.L., Iaşi;
4.165. S.C. EXPLORAMED - S.R.L., Teleorman, cu laborator de anatomie patologică-medicină moleculară în Bucureşti."

    10. În anexa nr. 5, titlul IV.3.3 „Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer“, litera I „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Unităţi de specialitate care implementează subprogramul:
    1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte, cu două puncte de lucru:
    1.1. Spitalul Wellborn Băneasa, Bucureşti;
    1.2. Spitalul Wellborn Militari, Bucureşti;
    2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;
    3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;
    4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;
    5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;
    6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;
    7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;
    8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;
    9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;
    10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L., Iaşi;
    11. S.C. Fertigyn - S.R.L. Iaşi;
    12. S.C. HIT-MED - S.R.L. Craiova;
    13. S.C. SAPIENS MEDICAL CENTER Bucureşti;
    14. S.C. VIVAMED - S.R.L. Braşov;
    15. IVF CLINIC-SL - S.R.L. Timişoara;
    16. S.C. EMBRYOS FERTILITY CLINIC - S.R.L. Bucureşti;
    17. S.C. ANTALMED - S.R.L. - Centrul de diagnostic şi tratament al infertilităţii Calla, Oradea."

    11. Anexa nr. 8^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2021.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Ionel Oprea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 decembrie 2020.
    Nr. 2.179.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8^1 la normele tehnice)
    UNITATEA DE SPECIALITATE^1 ............................................
    JUDEŢUL ............................................
    CERERE DE FINANŢARE FUNDAMENTATĂ
    pentru serviciile medicale de testare RT-PCR realizate şi raportate
    în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
    Sursa de finanţare: buget de stat, titlul de cheltuieli^2 .........................
    pentru luna .........................
    Nr. .................. din ...................
    ^1 Unitatea de specialitate este, după caz:
    a) direcţia de sănătate publică (DSP);
    b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii;
    e) furnizorii privaţi de servicii medicale;
    f) Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP);
    g) alte instituţii publice aflate în relaţie contractuală cu direcţiile de sănătate publică.

    ^2 Se consemnează titlul de cheltuieli:
    a) „Bunuri şi servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) „Bunuri şi servicii - DSP“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de direcţiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, furnizorii privaţi de servicii medicale sau Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    c) „Transferuri“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Plăţi │ │ │Sume necesare pentru luna │
│ │ │Prevedere │ │efectuate │ │Disponibil │curentă │
│ │ │bugetară │Sume │(cumulat de │ │ │ │
│ │ │aprobată în │finanţate│la 1 │Gradul de ├────────────┬──────────┼────────┬──────────┬─────────┤
│ │Prevedere│trimestrul │(cumulat │ianuarie │utilizare │Total │ │ │ │ │
│Denumirea │bugetară │...., │de la 1 │până în │a │disponibil │Se │Total │ │ │
│programului/ │aprobată │inclusiv │ianuarie,│ultima zi a │fondurilor│din cont │utilizează│necesar │ │ │
│activităţii │pentru │disponibilul│inclusiv │lunii │puse la │rămas │în luna │pentru │Se acoperă│Necesar │
│ │anul 2020│din │luna │precedente │dispoziţie│neutilizat │pentru │luna │din │de │
│ │ │trimestrele │curentă) │celei pentru│anterior │la data │care se │curentă,│disponibil│alimentat│
│ │ │anterioare │ │care se face│ │solicitării,│solicită │din │ │ │
│ │ │ │ │solicitarea)│ │din care: │finanţarea│care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 4/3 │6 = 3 – 4 │7 │8 = 9 + │9 = 7 │10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi control al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bolilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transmisibile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prioritare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│testare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│RT-PCR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ......................
    Funcţia ...........................................
    Semnătura ......................................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ......................
    Funcţia ...........................................
    Semnătura ......................................
    NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, în situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică, şi, respectiv, la unitatea de asistenţă tehnică şi management (UATM) din cadrul INSP, după caz.
    2. Cererea de finanţare fundamentată va fi însoţită de anexele:
    2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR realizate şi raportate;
    2.2. desfăşurătorul sau, după caz, desfăşurătoarele privind evidenţa persoanelor testate RT-PCR, generat(e) din aplicaţia informatică Corona Forms, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, validat(e) de direcţiile de sănătate publică. Validarea numărului de teste RT-PCR realizate şi raportate de o unitate de specialitate, indiferent de subordonarea acesteia, se efectuează de către direcţia de sănătate publică care asigură coordonarea asistenţei medicale în teritoriul la nivelul căruia s-a realizat recoltarea probelor biologice, în termen de maximum două săptămâni de la transmiterea solicitării de validare de către unităţile de specialitate care au realizat testarea RT-PCR;
    2.3. factura pentru contravaloarea testării RT-PCR realizate şi raportate, în situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică.
    Unitate de specialitate .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ......................

┌────────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Numărul │ │ │
│Testare │de teste │Tarif/│Sumă de │
│RT-PCR │RT-PCR │test │decontat│
│pentru │realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Persoanele │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
│din │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │
│arondat │ │200 │ │
│Direcţiei de│ │ │ │
│Sănătate │ │ │ │
│Publică │ │ │ │
│1...... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Persoanele │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
│din │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │
│arondat │ │200 │ │
│Direcţiei de│ │ │ │
│Sănătate │ │ │ │
│Publică 2 │ │ │ │
│...... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│...... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│TOTAL: │ │200 │ │
└────────────┴─────────┴──────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ................
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ...................
    Funcţia .........................................
    Semnătura ...................................
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele .....................
    Funcţia ...........................................
    Semnătura .....................................
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul „Bunuri şi servicii - DSP“

┌─────────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Număr │ │ │
│ │teste │Tarif/│Sumă de │
│Testare │RT-PCR │test │decontat│
│RT-PCR pentru│realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│A. Direcţia │ │ │ │
│de Sănătate │ │200 │ │
│Publică │ │ │ │
│...... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│..... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│B. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii = 1 +│ │ │ │
│2 + ... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│privaţi de │ │200 │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale = 1 │ │ │ │
│+ 2 + ... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. UMF.... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. IML ......│ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│....... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│D. Total alte│ │ │ │
│instituţii = │ │200 │ │
│1 + 2 + .... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│TOTAL = A + B│ │200 │ │
│+ C + D │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴──────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia .......................................
    Semnătura ..................................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ..........................................
    Semnătura ....................................
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ........................................
    Semnătura ...................................
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate Raportare pentru luna .................
    pentru sursa buget de stat, titlul „Bunuri şi servicii - AAPL“

┌────────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Număr │ │ │
│Testare │teste │Tarif/│Sumă de │
│RT-PCR │RT-PCR │test │decontat│
│pentru │realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din│ │200 │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din│ │200 │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale din│ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL = 1 + 2│ │ │ │
│+ ... │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele .................
    Funcţia .......................................
    Semnătura ..................................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ........................................
    Semnătura ...................................
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ........................................
    Semnătura ...................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016