Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.169 din 26 iunie 2009  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin   Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009

În baza prevederilor <>art. 4 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã,
în temeiul prevederilor <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prevederilor <>art. 9 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. I
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã conform anexei*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
_________
*) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. II
Direcţia generalã de metodologie contabilã instituţii publice va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 26 iunie 2009.
Nr. 2.169.


ANEXĂ

I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se modificã şi se completeazã astfel:
1. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 45 DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.), denumirea se modificã astfel: DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI).
2. La contul 450 "Sume de primit şi de restituit Comunitãţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".
3. La contul 4501 "Sume de primit de la Comunitatea Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit de la Comisia Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA".
4. La contul 4502 "Sume de restituit Comunitãţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA".
5. La contul 450 "Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" dupã contul sintetic de gradul II 4502 "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI", contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI", contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari-ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
6. La contul 451 "Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit şi de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
7. La contul 4511 "Sume de primit de la Fondul Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".
8. La contul 4512 "Sume de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".
9. La contul 451"Sume de primit şi de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" dupã contul sintetic de gradul II 4512 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4513 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare /Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
10. La contul 452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - PHARE, SAPARD, ISPA, ISTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
11. La contul 452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4521 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" şi contul 4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
12. La contul 454 "Sume de primit şi de restituit beneficiarilor - PHARE" denumirea se modificã astfel: "Decontãri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
13. La contul 454 "Decontãri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" dupã contul sintetic de gradul II: 4542 "Sume de restituit beneficiarilor - PHARE" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
14. La contul 455 "Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
15. La contul 455 "Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" dupã contul sintetic de gradul II: 4552 "Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - PHARE, SAPARD, ISPA)" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".
16. La contul 456 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
17. La contul 456 "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4561 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
18. La contul 457 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modificã astfel: "Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
19. La contul 457 "Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autoritãţile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4571 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/ Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
20. La contul 458 "Sume de primit de la Agenţiile/Autoritãţile de Implementare (la beneficiarii finali)" denumirea se modificã astfel: "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autoritãţilor de Implementare/Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali).
21. La contul 458 "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autoritãţilor de Implementare/Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4581 "Sume de primit de la Agenţiile/Autoritãţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)", contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)", contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)" şi contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)".
22. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE, dupã contul sintetic de gradul I 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul I: 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" şi 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".
23. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT grupa 55 "DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ", denumirea contului sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se modificã astfel: "Disponibil din contribuţia naţionalã aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
24. Dupã contul sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din contribuţia naţionalã aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile", 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" şi 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
25. Dupã contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
26. Dupã contul sintetic de gradul I:559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduc urmãtoarele conturi sintetice de gradul II: 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" şi 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
27. La contul 668 "Dobânzi de transferat Comunitãţii Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA" - denumirea se modificã astfel: "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
28. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, GRUPA 67 "ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET", dupã contul sintetic de gradul I: 677 "Ajutoare sociale" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat".
29. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI, GRUPA 77 "FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ", denumirea contului sintetic de gradul I: 774 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile" se modificã astfel: "Finanţare din fonduri externe nerambursabile preaderare".
30. La contul 7741 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în bani" denumirea se modificã astfel: "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani".
31. La contul 7742 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în naturã" denumirea se modificã astfel: "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în naturã".
32. Dupã contul: 7742 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile preaderare în naturã" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
33. La contul 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" denumirea se modificã astfel: "Venituri din contribuţia naţionalã aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
34. La clasa 8 CONTURI SPECIALE, GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI", dupã contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat" se introduc urmãtoarele conturi: 8071 "Credite de angajament aprobate" şi 8072 "Credite de angajament angajate".
35. Dupã contul 8074 "Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat", se introduc urmãtoarele conturi: 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" 8078 "Declaraţia de cheltuieli transmisã autoritãţilor de certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi buget de stat" şi 8079 "Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeanã aferente Fondului European de Pescuit".
II. CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se modificã astfel: la clasa 8 "Conturi speciale" la paragraful al doilea se înlocuieşte sintagma "de Agenţia Sapard" cu sintagma "pentru Programul SAPARD"
III. La Capitolul VII "INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR", Clasa 8 "CONTURI SPECIALE", Grupa 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI", dupã contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat" se introduc conturile: 8071 "Credite de angajament aprobate" şi 8072 "Credite de angajament angajate" cu urmãtorul conţinut:
Contul 8071 "Credite de angajament aprobate"
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciţiul bugetar respectiv.
Contabilitatea analiticã a creditelor de angajament aprobate se ţine pe structura bugetului aprobat.
În debitul contului se înregistreazã creditele de angajament aprobate, precum şi suplimentãrile efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majoreazã creditele de angajament.
În creditul contului se înregistreazã diminuãrile de credite de angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar.
Soldul debitor al contului reprezintã totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.
Contul 8072 "Credite de angajament angajate"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate.
Contabilitatea analiticã a creditelor de angajament angajate se ţine pe structura bugetului aprobat.
În debitul contului se înregistreazã creditele de angajament aprobate, precum şi modificãrile efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.
În creditul contului se înregistreazã creditele de angajament angajate precum şi modificãrile efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora.
Soldul debitor al contului reprezintã creditele de angajament neangajate, care vor fi angajate în anul urmãtor.
IV. Capitolul XV "Anexe" devine capitolul XVI, iar capitolul XV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL XV
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
1. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor declarate şi solicitate, reprezentând contribuţia financiarã nerambursabilã a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agriculturã şi a altor fonduri.
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele declarate şi solicitate Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agriculturã şi a altor fonduri, iar în credit se înregistreazã sumele primite de la Comisia Europeanã.
Soldul debitor al contului exprimã sumele declarate şi solicitate Comisiei Europene.
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul contului:
474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene.
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea creanţelor.
etc.
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul contului:
4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli reprezentând justificarea prefinanţãrii de la Comisia Europeanã, la sfârşitul programului operaţional.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile compensate de Comisia Europeanã cu plãţile din Instrumente structurale.
4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile şi compensate de Comisia Europeanã cu plãţile din instrumente structurale, în baza notificãrii acesteia.
461 "Debitori"
- cu sumele provenite din debite aparţinând altor autoritãţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi compensate de Comisia Europeanã cu plãţile din instrumente structurale, în baza notificãrii acesteia.
5152 "Disponibil în valutã din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând plãţi intermediare/platã finalã primite de la Comisia Europeanã.
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea creanţelor.
etc.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentând sume neutilizate, sume recuperate de la Autoritãţile de Management/beneficiari/Agenţiile de Plãţi din debite provenind din nereguli şi sume de la bugetul de stat pentru finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele de restituit Comisiei Europene, iar în debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprimã sumele de restituit Comisiei Europene.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Comisiei Europene în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificãrii acesteia.
4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi şi datorate Comisiei Europene, în baza notificãrii acesteia.
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
5152 "Disponibil în valutã din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele restituite Comisiei Europene reprezentând debite şi sume neutilizate din prefinanţare.
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele reprezentând diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii/Agenţiile de Plãţi ţin evidenţa sumelor de primit aflate în curs de autorizare/certificare, reprezentând contribuţia financiarã nerambursabilã a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agriculturã şi a altor fonduri, înregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare de cãtre beneficiari - instituţii publice, la Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii/Agenţiile de Plãţi.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la Comisia Europeanã sub forma instrumentelor structurale şi a altor fonduri, iar în credit se înregistreazã sumele autorizate/certificate din Declaraţiile de cheltuieli.
Soldul debitor al contului exprimã sumele de primit de la Comisia Europeanã, aflate în curs de autorizare/certificare.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã înscrise în Declaraţiile de cheltuieli/Cereri de rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, corectate urmare autorizãrii de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţiilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local;
- cu sumele transmise Autoritãţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe corectate urmare certificãrii de Autoritatea de Certificare şi Platã, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local- în roşu.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã înscrise în Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate, corectate urmare autorizãrii/certificãrii de cãtre Autoritãţile de Management/Autoritãţile de certificare - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţiilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţiilor directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale - în roşu.
etc.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul contului:
474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate în curs de certificare dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local) şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã;
- cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeanã dupã virarea sumelor în contul plãţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate de Autoritãţiile de Certificare şi virate de Autoritãţile de Management în contul plãţilor efectuate, la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale.
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare, dupã virarea sumelor de Autoritãţile de Management, cãtre beneficiari - instituţii finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
etc.
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate de Comisia Europeanã sub formã de prefinanţare. Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele avansate de Comisia Europeanã, iar în debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprimã sumele avansate de Comisia Europeanã sub forma de prefinanţare şi nejustificate.
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
5152 "Disponibil în valutã din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând prefinanţare, primite de la Comisia Europeanã.
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile, rezultate din reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli, reprezentând justificarea prefinanţãrii de la Comisia Europeanã, la sfârşitul programului operaţional.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Comisiei Europene în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
- cu sumele din diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit aflate în curs de autorizare/certificare, reprezentând contribuţia financiarã nerambursabilã a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agriculturã şi a altor fonduri, înregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare la Autoritãţile de Management/ Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii de cãtre beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale,etc..
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la Comisia Europeanã sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agriculturã şi a altor fonduri, iar în credit se înregistreazã sumele autorizate/certificate din Declaraţiile de cheltuieli.
Soldul debitor al contului exprimã sumele de primit de la Comisia Europeanã, aflate în curs de autorizare/certificare.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. în contul plãţilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., corectate urmare autorizãrii de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţiilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management, care utilizeazã mecanismul plãţii directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - în roşu.
etc.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate în curs de certificare dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. cãtre Autoritãţile de Management şi stingerea creanţei cu Comisia Europenã.
etc.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management/Agenţiile de plãţi ţin evidenţa sumelor aferente instrumentelor structurale, fondurilor pentru agriculturã, fondurilor de la buget şi a altor fonduri ce urmeazã a fi încasate de la Autoritãţile de Certificare /Ministerul Agriculturii.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor exprimã sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
117.01 "Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget"
- cu sumele de primit de cãtre Autoritãţile de Management de la Autoritãţile de Certificare reprezentând sume avansate din buget pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene precum şi a altor sume datorate Comisiei Europene.
etc.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Certificare dupã efectuarea de cãtre Comisia Europeanã a plãţii finale în cadrul programului operaţional în situaţia în care au fost aplicate prevederile art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 - în cazul mecanismului plãţilor directe;
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Certificare reprezentând sume recuperate ulterior de la beneficiari în anii urmãtori reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situaţia mecanismului plãţilor directe.
etc.
Contul 4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi ţin evidenţa sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agriculturã, fonduri de la buget şi alte fonduri care se restituie Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.
Contul 4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în debit se înregistreazã sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimã sumele de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.
Contul 4514 "Sume de restituit Autoritaţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI":
- cu sumele de primit de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Ruralã şi datorate Ministerului Agriculturii.
4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele neutilizate din plãţi intermediare şi datorate Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele datorate Autoritãţii de Certificare şi Platã de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificãrii primite de la Autoritãţile de Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorãrilor de întârziere.
678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat şi datorate Autoritãţilor de Certificare şi Platã de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând creanţe bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat;
- cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autoritãţii de Certificare şi Platã de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor de cãtre Autoritãţile de Certificare sau de Comisia Europeanã şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate.
etc.
Contul 4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plãţi intermediare transferate de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale ale Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autoritãţilor de Certificare.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, în conturile de disponibil ale Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele reprezentând prefinanţare restituitã Autoritãţiilor de Certificare.
7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat şi a altor cheltuieli de la bugetul de stat transferate de Autoritãţile de Management în conturile Autoritãţiilor de Certificare.
etc.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã ţine evidenţa sumelor de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, reprezentând plãţi efectuate cãtre beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, iar în credit sumele încasate. Soldul debitor exprimã sumele de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul contului:
4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Ruralã şi datorate Ministerului Agriculturii.
etc.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile":
- cu sumele transferate de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, reprezentând finanţare externã nerambursabilã din Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele reprezentând cofinanţare aferentã Fondului European Agricol de Dezvoltare Ruralã transferate de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentre Agriculturã.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit reprezentând prefinanţare aferentã Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã, în contul de disponibil al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.
etc.
Contul 4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management ţin evidenţa avansurilor din prefinanţare şi plãţi intermediare primite de la Autoritãţile de Certificare.
Contul 4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã avansurile din prefinanţare şi plãţi intermediare primite de la Autoritãţile de Certificare, iar în debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprimã avansurile primite şi nejustificate.
Contul 4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc. urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile.
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Certificare de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, reprezentând prefinanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la buget;
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Certificare reprezentând plãţi intermediare din fonduri externe nerambursabile.
etc.
Contul 4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele neutilizate din plãţi intermediare şi datorate Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele datorate Autoritãţii de Certificare şi Platã, de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autoritãţilor de Certificare reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
- cu sumele corectate urmare certificãrii de cãtre Autoritãţile de Certificare - în roşu.
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autoritãţilor de Certificare, dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale,etc..
etc.
452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autoritãţilor de Management/ Agenţiilor de Plãţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este cont de pasiv şi se dezvoltã astfel:
4521 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA"
4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Contul 4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor din fonduri pentru agriculturã, fonduri de la buget şi alte fonduri, datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi pentru derularea proiectelor/programelor/mãsurilor de piaţã.
Contul 4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele datorate Agenţiilor de Plãţi, iar în debit se înregistreazã sumele plãtite.
Soldul creditor exprimã sumele datorate Autoritãţilor de Management/ Agenţiilor de Plãţi.
Contul 4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritãţile de Certificare şi datorate Autoritãţilor de Management.
4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate Comisiei Europene în termen de 24 luni de la acordarea acestora.
668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate Autoritãţilor de Management.
etc.
Contul 4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele plãtite Autoritãţiilor de Management în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene dupã efectuarea plãţii finale;
- cu sumele plãtite Autoritãţiilor de Management reprezentând dobânzi încasate.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor / proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate Autoritãţilor de Management dupã certificarea cheltuielilor din fonduri transferate de la buget.
etc.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare, Autoritãţile de Management, Ministerul Agriculturii şi Agenţiile de Plãţi ţin evidenţa sumelor de recuperat de la beneficiari.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de recuperat de la beneficiari, iar în credit se înregistreazã sumele recuperate.
Soldul debitor al contului exprimã sumele de recuperat de la beneficiari.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile, compensate de Comisia Europeanã cu plãţile din Instrumente structurale.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificãrii acesteia.
4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificãrii primite de la Autoritãţile de Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli, inclusiv a majorãrilor de întârziere.
4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevãzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plãţi efectuate eronat din cofinanţare;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând sume plãtite în plus din fonduri de la buget (cofinanţare) urmare a plãţilor efectuate înaintea certificãrii cheltuielilor de cãtre Autoritãţile de Certificare.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adãugatã;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-taxa pe valoarea adãugatã, urmare plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii cheltuielilor de Autoritãţile de Certificare.
474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii/instituţii finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc. urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile.
etc.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale., etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ONG-uri, societãţi comerciale, etc, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã).
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând sume plãtite în plus înaintea certificãrii de cãtre Autoritãţile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare + taxa pe valoarea adãugatã) compensate cu sumele datorate acestora, în situaţia în care debitele recuperate rãmân în continuare pentru derularea programelor operaţionale precum şi în situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene.
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare;
- cu sumele recuperate de la beneficiari (instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc.) urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget reprezentând plãţi efectuate în plus din cofinanţarea de la buget înaintea certificãrii cheltuielilor.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plãţi efectuate în plus din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã, înaintea certificãrii cheltuielilor eligibile.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de Fonduri extene nerambursabile postaderare de la Comisia Europeanã.
etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Mnisterul Agriculturii ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., iar în debit se înregistreazã sumele plãtite. Soldul creditor al contului exprimã sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. în contul plãţilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., corectate urmare autorizãrii de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţii directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - în roşu.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget şi datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale,etc., reprezentând cofinanţare;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din cofinanţare de la buget, corectate urmare autorizãrii acestora de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile -Taxa pe valoarea adãugatã;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã, corectate urmare autorizãrii Cererilor de rambursare de cãtre Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - în roşu;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, instrumente structurale şi din cofinanţare publicã datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. de cãtre Autoritãţile de Certificare.
etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã).
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţãrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare.
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management din instrumente structurale în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., dupã reţinerea prefinanţãrii acordatã acestora, urmare autorizãrii;
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând sume provenite din dobânzi.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management, în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanţarea de la buget.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale,etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat necesare diferenţelor rezultate la încheierea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare;
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget necesare acoperirii consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor de cãtre Autoritãţile de Certificare sau Comisiei Europene şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate;
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adãugatã.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din fonduri de la buget, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã reprezentând plãţi intermediare.
etc.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa avansurilor acordate beneficiarilor din prefinanţare.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţare, iar în credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprimã avansurile acordate beneficiarilor şi nejustificate.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
etc.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevãzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţãrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţãrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din prefinanţarea acordatã beneficiarilor finanţaţi integral din buget în cursul anului 2008.
etc.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, iar în debit se înregistreazã sumele plãtite. Soldul creditor al contului exprimã sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI se crediteazã prin debitul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã înscrise în Declaraţiile de cheltuieli/Cererile de rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, corectate urmare autorizãrii de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţiilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local;
- cu sumele transmise Autoritãţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe corectate urmare certificãrii de Autoritatea de Certificare şi Platã, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local- în roşu.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local;
- cu sumele reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, corectate urmare autorizãrii cererilor de rambursare de cãtre Autoritatea de Management - în roşu.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adãugatã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local;
- cu sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã, corectate urmare autorizãrii cererilor de rambursare de cãtre Autoritatea de Management - în roşu;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publicã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local.
668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, de cãtre Autoritãţile de Certificare.
etc.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI se debiteazã prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând sume plãtite în plus înaintea certificãrii de cãtre Autoritãţile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare + taxa pe valoarea adãugatã) compensate cu sumele datorate acestora, în situaţia în care debitele recuperate rãmân în continuare pentru derularea programelor operaţionale precum şi în situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţãrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare.
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local din instrumente structurale, dupã reţinerea prefinanţãrii acordate acestora, urmare autorizãrii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor- instituţii publice finanţate din venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local reprezentând sume provenite din dobânzi.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, dupã reţinerea prefinanţãrii acordate acestora din disponibilul din cofinanţarea de la buget, urmare autorizãrii cheltuielilor.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe valoarea adãugatã), urmare autorizãrii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Platã/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã, dupã autorizarea cheltuielilor de Autoritãţile de Management.
etc.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget reprezentând prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la buget, iar în credit se înregistreazã sumele primite. Soldul debitor exprimã sumele de primit de la buget.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget şi datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale,etc., reprezentând cofinanţare;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din cofinanţare de la buget, corectate urmare autorizãrii acestora de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local;
- cu sumele reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, corectate urmare autorizãrii cererilor de rambursare de cãtre Autoritatea de Management - în roşu.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate altor beneficiari finanţaţi integral de la buget de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor directe (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate Autoritãţilor de Management de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor indirecte (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plãţi intermediare de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate altor beneficiari finanţaţi integral de la buget de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor directe (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plãţi intermediare de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate Autoritãţilor de Management de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor indirecte (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului).
etc.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate transferate de la buget reprezentând prefinanţare în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
etc.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã rãmase neutilizate sau recuperate de la beneficiari.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se inregistreazã sumele de restituit bugetului, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimã sumele de restituit bugetului.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plãţi efectuate eronat din cofinanţare;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând sume plãtite în plus din fonduri de la buget (cofinanţare), urmare a plãţilor efectuate înaintea certificãrii cheltuielilor de cãtre Autoritãţile de Certificare.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate altor beneficiari finanţaţi integral de la buget de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor directe (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate Autoritãţilor de Management de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor indirecte (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plãţi intermediare de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate altor beneficiari finanţaţi integral de la buget de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor directe (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plãţi intermediare de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã şi datorate Autoritãţilor de Management de cãtre Autoritãţile de Certificare - în cazul plãţilor directe (sume ce urmeazã sã fie restituite bugetului).
etc.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanţare, transferate la bugetul de stat de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi plãţi intermediare în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã, transferate la bugetul de stat de Autoritãţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
etc.
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate bugetului în contul plãţilor efectuate din rambursãri de fonduri externe nerambursabile postaderare, înregistrate la momentul depunerii cererilor de rambursare/declaraţiilor de cheltuieli de cãtre beneficiari la Autoritãţile de Management/ Ministerul Agriculturii.
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont pasiv. În creditul contului se înregistreazã datoria faţã de buget, iar în debit, sumele virate la buget.
Soldul creditor al contului reprezintã sume datorate bugetului la un moment dat.
Contabilitatea analiticã se ţine pe tipuri de bugete din care s-a efectuat cheltuiala iniţialã (plata).
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã înscrise în Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia Europeanã reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate, corectate urmare autorizãrii/certificãrii de cãtre Autoritãţile de Management/Autoritãţile de certificare - în roşu;
- cu sumele transmise Autoritãţilor de Certificare, cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management, care utilizeazã mecanismul plãţii directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeanã datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale - în roşu.
668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de cãtre Autoritãţile de Certificare.
etc.
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din prefinanţarea acordatã beneficiarilor finanţaţi integral din buget în cursul anului 2008.
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale din instrumente structurale în contul plãţilor efectuate de beneficiarii finanţaţi integral din buget, urmare a certificãrii cheltuielilor de Autoritãţile de Certificare;
- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate de beneficiarii finanţaţi integral din buget, urmare a certificãrii cheltuielilor de Autoritãţile de Certificare, reprezentând sume provenite din dobânzi.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele virate beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget, dupã certificarea cheltuielilor de cãtre Autoritãţile de Certificare/Agenţii de Plãţi/Ministerul Agriculturii, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
Contul 456 "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltã astfel:
4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA";
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI";
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, care sunt datorate beneficiarilor/Agenţiilor de Plãţi.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimã sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritãţile de Certificare şi datorate Autoritãţilor de Management.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adãugatã;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã, corectate urmare autorizãrii Cererilor de rambursare de cãtre Autoritãţile de Management - în roşu;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi din cofinanţare publicã datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale,etc..
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adãugatã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local;
- cu sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã corectate urmare autorizãrii cererilor de rambursare de cãtre Autoritatea de Management - în roşu;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale, ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publicã datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereazã de la beneficiari de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte şi se restituie bugetului;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autoritãţii de Certificare şi Platã urmare a notificãrii, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 sume necesare plãţii creanţelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene.
etc.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adãugatã pentru benefiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc.;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferenţe de curs valutar şi sume necesare plãţii creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanţare restituitã Autoritãţii de Certificare şi Platã de cãtre Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte în situaţia aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã sumelor necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor şi consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate.
etc.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din alte cheltuieli decât cele eligibile rãmase neutilizate sau recuperate de la beneficiari.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele de restituit bugetului, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile rãmase neutilizate, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimã sumele de restituit bugetului.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adãugatã;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc. reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-taxa pe valoarea adãugatã, urmare plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii cheltuielilor de Autoritãţile de Certificare.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, necesare pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereazã de la beneficiari de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte şi se restituie bugetului;
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autoritãţii de Certificare şi Platã, urmare a notificãrii în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, sume necesare plãţii creanţelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene.
etc.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele virate bugetului de stat reprezentând prefinanţare restituitã bugetului în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management;
- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorãrilor de întârziere ca urmare a nerecuperãrii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritãţile de Management/Autoritãţile de Certificare.
etc.
Contul 457 "Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autoritãţile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltã astfel:
4571 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA"
4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Contul 4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi din prefinanţare şi plãţi intermediare.
Contul 4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi din prefinanţare şi plãţi intermediare, iar în credit sumele justificate. Soldul debitor al contului exprimã sumele avansate şi nejustificate.
Contul 4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele avansate Autoritãţilor de Management din prefinanţare şi plãţi intermediare din fonduri externe nerambursabile.
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele avansate Autoritãţilor de Management din fonduri de la buget reprezentând prefinanţare pentru programele/proiectele operaţionale în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã - plãţi indirecte;
- cu sumele avansate Autoritãţilor de Management din fonduri de la buget în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã pentru continuarea finanţãrii programelor/proiectelor.
etc.
Contul 4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, reprezentând sume din prefinanţare în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli primite de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate urmare necertificãrii integrale a sumelor din Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale (în roşu).
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele neutilizate de Autoritãţile de Management încasate în conturile de disponibilitãţi ale Autoritãţiilor de Certificare.
etc.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi, reprezentând sume plãtite în plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalitãţi la debite recuperate.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de recuperat reprezentând sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalitãţi la debite, iar în credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimã sumele de recuperat.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile şi compensate de Comisia Europeanã cu plãţile din Instrumente structurale, în baza notificãrii acesteia.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management şi datorate Comisiei Europene, în baza notificãrii acesteia.
4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate Comisiei Europene în termen de 24 luni de la acordarea acestora.
4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, reprezentând sume din prefinanţare în cazul aplicãrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006.
etc.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Management reprezentând prefinanţare nejustificatã în termen de 24 luni de la acordarea acesteia, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Management reprezentând debite recuperate în situaţia în care rãmân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale;
- cu sumele încasate de la Autoritãţile de Management în situaţia în care debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene.
etc.
Contul 458 "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autoritãţilor de Implementare/Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" devine cont bifuncţional şi se dezvoltã astfel:
- contul 4581 "Sume de primit de la Agenţiile/Autoritãţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)";
- contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)";
- contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)".
Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agriculturã, fonduri de la buget şi alte fonduri.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimã sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se debiteazã prin creditul conturilor:
7721 "Subvenţii de la bugetul de stat"
- cu sumele solicitate Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuţiei naţionale;
- cu sumele corectate aferente contribuţiei naţionale, urmare autorizãrii/ certificãrii sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu.
775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"
- cu sumele solicitate Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizãrii/ certificãrii sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu.
etc.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se crediteazã prin debitul conturilor:
4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management compensate cu sumele de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management - fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã) urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiari finali)"
- cu sumele reprezentând prefinanţare deduse din sumele de rambursat în contul plãţilor efectuate.
5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele încasate, rambursate de cãtre Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management din instrumente structurale, fonduri de la buget - cofinanţare + taxa pe valoarea adãugatã.
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
- cu sumele încasate, rambursate de cãtre Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management din instrumente structurale şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã.
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii"
- cu sumele încasate, rambursate de cãtre Autoritãţile de Certificare/ Autoritãţile de Management din instrumente structurale şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã.
etc.
Contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)"
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi/Ministerul Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agriculturã, fonduri de la buget şi alte fonduri.
Contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimã sumele de restituit.
Contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
117.02 "Rezultatul reportat-bugetul local"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã) datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management în anul urmãtor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plãţile efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
117.10 "Rezultatul reportat - instituţii publice şi activitãţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã) datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management în anul urmãtor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plãţile efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanţarea primitã de beneficiari, nejustificatã în termenul prevãzut în contractul de finanţare.
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"
- cu sumele reprezentând debite aferente instrumentelor structurale şi fondurilor de la buget, notificate de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management, datorate de beneficiari instituţii publice finanţate integral din buget, instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii/venituri proprii şi instituţii finanţate din buget local.
7721 "Subvenţii de la bugetul de stat "
- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management de cãtre beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plãtite în plus înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management de cãtre beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plãtite în plus înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
etc.
Contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management compensate cu sumele de restituit Autoritãţiilor de Certificare/Autoritãţilor de Management - fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adãugatã) urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
- cu sumele restituite Autoritãţiilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi integral din venituri proprii reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi integral din venituri proprii reprezentând sume plãtite în plus urmare plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli.
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii "
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi din venituri proprii şi subvenţii reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi din venituri proprii şi subvenţii reprezentând sume plãtite în plus urmare plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli.
7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi integral din buget reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget.
7702 "Finanţarea de la bugetele locale"
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi de la bugetele locale reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi de la bugetele locale reprezentând sume plãtite în plus urmare plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli.
7703 "Finanţarea de la bugetul asigurãrilor sociale de stat"
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi de la bugetul asigurãrilor sociale de stat reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget.
7704 "Finanţarea din bugetul asigurãrilor pentru şomaj"
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi din bugetul asigurãrilor pentru somaj reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget.
7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate "
- cu sumele restituite Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de cãtre beneficiarii finanţaţi din bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget.
etc.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
Cu ajutorul acestui cont beneficiarii finali ţin evidenţa sumelor avansate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management /Agenţiile de Plãţi sub formã de prefinanţare.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiari finali) este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele avansate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi, iar în debit sumele justificate.
Soldul creditor al contului exprimã sumele avansate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management /Agenţiile de Plãţi sub formã de prefinanţare şi nejustificate.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare /Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"(la beneficiari finali) se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele reprezentând prefinanţarea primitã de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management.
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
- cu sumele primite de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând prefinanţare de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management.
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"
- cu sumele primite de instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii, reprezentând prefinanţare de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management.
etc.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiari finali) se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele reprezentând prefinanţare deduse din sumele de rambursat în contul plãţilor efectuate.
Contul 4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de
Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)"
- cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanţarea primitã de beneficiari, nejustificatã în termenul prevãzut în contractul de finanţare.
etc.
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor declarate şi/sau solicitate de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte/Agenţiile de Plãţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitãri de fonduri ale acestora, aflate în curs de declarare la Comisiea Europeanã.
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele declarate şi/sau solicitate de Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitãri de fonduri ale acestora, aflate în curs de certificare la Autoritãţile de Certificare şi în curs de declarare la Comisia Europeanã iar în credit se înregistreazã sumele certificate pentru care s-a întocmit Declaraţia de cheltuieli la Comisia Europeanã. Soldul debitor al contului exprimã sumele aflate în curs de certificare şi declarare la Comisia Europeanã.
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeanã dupã virarea sumelor în contul plãţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã;
- cu sumele aflate în curs de certificare dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local) şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate în curs de certificare dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societãţi comerciale, etc. şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate urmare necertificãrii integrale a sumelor din Declaraţiile de Cheltuieli ale Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale (în roşu).
etc.
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli şi solicitate Comisiei Europeane.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii/instituţii finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc. urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile.
etc.
475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte şi Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor autorizate şi declarate la Autoritãţile de Certificare/Agenţiile de Plãţi în vederea certificãrii acestora, reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate.
Contul 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele declarate la Autoritãţile de Certificare/Agenţiile de Plãţi, iar în debit se înregistreazã sumele certificate de cãtre Autoritãţile de Certificare/Organismul Coordonator al Agenţiilor de Plãţi. Soldul creditor al contului exprimã sumele declarate de cãtre Autoritãţile de Management în vederea certificãrii acestora de cãtre Autoritãţile de Certificare, reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate.
Contul 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autoritãţii de Certificare reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
- cu sumele corectate urmare certificãrii de cãtre Autoritãţile de Certificare - în roşu.
etc.
475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate de Autoritãţile de Certificare şi virate de Autoritãţile de Management a sumelor în contul plãţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
etc.
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţi indirecte şi Agenţiile de Plãţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor aflate în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare în vederea certificãrii acestora, dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
Contul 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele aflate în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare iar în credit se înregistreazã sumele declarate la Autoritãţile de Certificare. Soldul debitor al contului exprimã sumele aflate în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare, în vederea certificãrii acestora.
Contul 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare, dupã virarea sumelor de Autoritãţile de Management cãtre beneficiari - instituţii finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
4507 "Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele în curs de declarare la Autoritãţile de Certificare, dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. cãtre Autoritãţile de Management şi stingerea creanţei cu Comisia Europeanã.
etc.
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entitãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
4516 "Sume avansate de Autoritãţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, înscrise în Declararaţia de cheltuieli şi transmise Autoritãţilor de Certificare, dupã virarea sumelor datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc..
etc.
558 "Disponibil din contribuţia naţionalã aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ şi se dezvoltã astfel:
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";
Contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritãţile de Management ţin evidenţa sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate în lei, reprezentând cofinanţarea de la buget, iar în credit se înregistreazã plãţile efectuate. Soldul debitor al contului exprimã disponibilul în lei din cofinanţare existent în cont.
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debiteazã prin creditul conturilor:
4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentând cofinanţare aferentã Fondului European Agricol de Dezvoltare Ruralã transferate de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentre Agriculturã.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget, reprezentând plãţi efectuate în plus din cofinanţarea de la buget înaintea certificãrii cheltuielilor.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele încasate, transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
etc.
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se crediteazã prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor-ONG-uri, societãţi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanţarea de la buget.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI "
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, dupã reţinerea prefinanţãrii acordate acestora din disponibilul din cofinanţarea de la buget, urmare autorizãrii cheltuielilor.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanţare, transferate la bugetul de stat de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
- cu sumele reprezentând comisioane bancare.
etc.
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritãţile de Management ţin evidenţa sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit se înregistreazã sumele plãtite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintã disponibilul existent în cont.
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debiteazã prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plãţi efectuate în plus din contribuţia naţionalã - taxa pe valoarea adãugatã, înaintea certificãrii cheltuielilor eligibile.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adãugatã pentru benefiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societãţi comerciale, etc.;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferenţe de curs valutar şi sume necesare plãţii creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanţare restituitã Autoritãţiilor de Certificare de cãtre Autoritãţile de Management, în situaţia aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã a sumelor necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor şi consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
etc.
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţionalã reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se crediteazã prin debitul conturilor:
4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor indirecte în conturile de disponibil ale Autoritãţilor de Certificare;
- cu sumele reprezentând prefinanţare restituitã Autoritãţiilor de Certificare, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate Autoritãţilor de Management dupã certificarea cheltuielilor din fonduri de la buget.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale,etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat necesare diferenţelor rezultate la încheierea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare;
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget necesare acoperirii consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor de cãtre Autoritãţile de Certificare sau Comisiei Europene şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate;
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adãugatã.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI "
- cu sumele transferate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe valoarea adãugatã), urmare autorizãrii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Platã/Autoritãţile de Management în conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Instrumente structurale şi din cofinanţarea publicã prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management;
- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorãrilor de întârziere ca urmare a nerecuperãrii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritãţile de Management/Autoritãţile de Certificare.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
- cu sumele reprezentând comisioane bancare.
etc.
Contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management ţin evidenţa sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate în valutã, reprezentând cofinanţarea de la buget, iar în credit se înregistreazã plãţile efectuate. Soldul debitor al contului exprimã disponibilul în valutã din cofinanţare existent în cont.
Contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debiteazã prin creditul conturilor:
Contul 581 "Viramente interne"
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
etc.
Contul 5583 "Disponibil în valutã din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea de la buget aferentã programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se crediteazã prin debitul conturilor:
Contul 462 "Creditori"
- cu sumele plãtite în valutã creditorilor/partenerilor/beneficiarilor reprezentând cofinanţare.
etc.
Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ şi se dezvoltã astfel:
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";
Contul 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autoritãţile de Management ţin evidenţa disponibilului reprezentând prefinanţãri şi indisponibilitãţi temporare de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în lei.
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate reprezentând prefinanţare şi indisponibilitãţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistreazã sumele plãtite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintã disponibilul existent în cont în lei.
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debiteazã prin creditul conturilor:
4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit reprezentând prefinanţare aferentã Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã, în contul de disponibil al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de Fonduri externe nerambursabile postaderare de la Comisia Europeanã.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele încasate, transferate de la buget, reprezentând prefinanţare în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
etc.
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se crediteazã prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. din fonduri de la buget, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã reprezentând plãţi intermediare.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI "
- cu sumele transferate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, reprezentând indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã, dupã autorizarea cheltuielilor de cãtre Autoritãţile de Management.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi plãţi intermediare în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã transferate la bugetul de stat de Autoritãţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele virate beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget, dupã certificarea cheltuielilor de cãtre Autoritãţile de Certificare, în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã.
4572 "Sume avansate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele avansate Autoritãţilor de Management din fonduri de la buget reprezentând prefinanţare pentru programele/proiectele operaţionale în situaţia indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europene - plãţi indirecte;
- cu sumele avansate Autoritãţilor de Management din fonduri de la buget, în cazul indisponibilitãţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeanã, pentru continuarea finanţãrii programelor/proiectelor.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate între conturile de disponibilitãţi.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
- cu sumele reprezentând comisioane bancare.
etc.
Contul 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Management ţin evidenţa disponibilului reprezentând prefinanţãri şi indisponibilitãţi temporare de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în valutã.
Contul 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate reprezentând prefinanţare şi indisponibilitãţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistreazã sumele plãtite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintã disponibilul existent în cont în valutã.
Contul 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debiteazã prin creditul conturilor:
Contul 581 "Viramente interne"
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
etc.
Contul 5592 "Disponibil în valutã de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se crediteazã prin debitul conturilor:
Contul 462 "Creditori"
- cu sumele plãtite în valutã partenerilor/beneficiarilor.
etc.
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritãţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa dobânzilor ce urmeazã a fi alocate programelor/proiectelor.
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã dobânzile de alocat programelor operaţionale, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintã totalul cheltuielilor cu dobânzile de alocat programelor operaţionale efectuate în cursul perioadei.
La sfârşitul perioadei, dupa efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintã sold.
Contabilitatea analiticã se ţine pe fiecare sursã de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debiteazã prin creditul conturilor:
4522 "Sume datorate Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate Autoritãţilor de Management.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., de cãtre Autoritãţile de Certificare.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, de cãtre Autoritãţile de Certificare.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Naţionalã a României, datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de cãtre Autoritãţile de Certificare.
etc.
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat
Programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se crediteazã prin debitul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat"
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" este un cont de activ.
În debitul contului se înregistreazã cheltuielile privind transferurile de la bugetul de stat necesare susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintã totalul cheltuielilor privind transferurile efectuate în cursul perioadei.
La sfârşitul perioadei, dupã efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintã sold.
Contabilitatea analiticã se ţine pe fiecare sursã de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" se debiteazã prin creditul conturilor:
4514 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat şi datorate Autoritãţilor de Certificare şi Platã de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, reprezentând creanţe bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat;
- cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autoritãţii de Certificare şi Platã de Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendãrii plãţilor de cãtre Autoritãţile de Certificare sau de Comisia Europeanã şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajãrii automate.
7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"
- cu plãţile efectuate din contul de finanţare bugetarã reprezentând transferurile de la bugetul de stat necesare susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
etc.
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" se crediteazã prin debitul conturilor:
117.01 "Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget"
- cu cheltuielile regularizate privind transferurile efectuate iniţial din bugetul Autoritãţilor de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe şi care ulterior au fost recuperate de la Autoritãţile de Certificare.
121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget"
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
etc.
Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului"
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii din buget local - beneficiari finali, ţin evidenţa subvenţiilor primite de la buget pentru susţinerea derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã veniturile din subvenţii primite de la bugetul de stat, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintã sold.
Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" se crediteazã prin debitul conturilor:
4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)"
- cu sumele solicitate Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuţiei naţionale;
- cu sumele corectate aferente contribuţiei naţionale, urmare autorizãrii/ certificãrii sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu.
etc.
Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" se debiteazã prin creditul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management de cãtre beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plãtite în plus înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
etc.
Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor reprezentând rambursãri primite din fonduri externe nerambursabile postaderare. Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare se transferã în creditul contului de rezultat patrimonial, în vederea închiderii acestora şi stabilirii rezultatului patrimonial.
Soldul creditor al contului înaintea operaţiunii de închidere, reprezintã sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintã sold.
Contabilitatea analiticã se conduce distinct pe fiecare program de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.
Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se crediteazã prin debitul conturilor:
4583 "Sume de primit de la Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management/Agenţiile de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)"
- cu sumele solicitate Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management de beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizãrii/ certificãrii sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu.
5201 "Disponibil al bugetului de stat"
- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului de stat, reprezentând rambursãri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plãţile efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat.
5251 "Disponibil al bugetului asigurãrilor sociale de stat"
- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurãrilor sociale de stat, reprezentând rambursãri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plãţile efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate"
- cu sumele încasate în contul de disponibil al Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentând rambursãri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plãţile efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj"
- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurãrilor pentru şomaj, reprezentând rambursãri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plãţile efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
etc.
Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se debiteazã prin creditul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
4584 "Sume de restituit Autoritãţilor de Certificare/Autoritãţilor de Management/Agenţiilor de Plãţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autoritãţii de Certificare/Autoritãţii de Management de cãtre beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plãtite în plus înaintea certificãrii sumelor cuprinse în cererile de rambursare.
etc.
Contul 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget "
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali- finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale ţin evidenţa sumelor solicitate Autoritãţilor de Management reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare, transmise Autoritaţilor de Management.
În debitul contului se înregistreazã sumele solicitate Autoritãţilor de Management precum şi ajustarea acestor sume urmare autorizãrii şi certificãrii acestora parţiale de cãtre Autoritãţile de Management/Autoritãţile de Certificare, iar în credit se înregistreazã sumele virate la bugetul de stat în contul plãţilor efectuate de Autoritãţile de Certificare/Autoritãţile de Management.
Soldul contului reprezintã sumele solicitate Autoritãţilor de Management reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare, transmise Autoritaţilor de Management, la un moment dat.
Contul 8078 "Declaraţia de cheltuieli transmisã autoritãţilor de certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget de stat"
Cu ajutorul acestui cont, Autoritãţile de Management care utilizeazã mecanismul plãţilor directe, ţin evidenţa sumelor autorizate înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, transmise Autoritaţilor de Certificare.
În debitul contului se înregistreazã sumele cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli transmise Autoritãţilor de Certificare în vederea certificãrii acestora precum şi ajustãrile acestor sume urmare certificãrii de cãtre Autoritãţile de Certificare, iar în credit se înregistreazã sumele certificate de Autoritãţile de Certificare cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli.
Soldul contului reprezintã sumele autorizate înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget transmise Autoritãţilor de Certificare în vederea certificãrii acestor sume, existente la un moment dat.
Contul 8079 "Sume în curs de certificare/declarare la Comisia Europeanã aferente Fondului European de Pescuit"
Cu ajutorul acestui cont, Autoritatea de Certificare şi Platã din Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã, aferente Fondului European de Pescuit, aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeanã.
În debitul contului se înregistreazã sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã aflate în curs de certificare la Autoritatea de Certificare şi Platã precum şi ajustãrile acestor sume urmare certificãrii acestora iar în credit se înregistreazã sumele certificate de Autoritatea de Certificare şi Platã din Declaraţiile de Cheltuieli şi declarate Comisiei Europene.
Soldul contului reprezintã sumele cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli aferente aferente Fondului European de Pescuit aflate în curs de certificare la Autoritatea de Certificare şi Platã în vederea certificãrii acestor sume, existente la un moment dat.

2. Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri.
A. Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, alte fonduri şi fonduri de la buget.
A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Platã.
A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autoritãţii de Certificare şi Platã a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţã.
A.2.1. Plaţi directe
A.2.2. Plaţi indirecte
A.3. Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autoritãţii de Certificare şi Platã.
A.4. Planul de conturi utilizat de Autoritãţile de Management - Plãţi directe.
A.5. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autoritãţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţã - Plãţi directe.
A.6. Planul de conturi utilizat de Autoritãţile de Management - Plãţi indirecte.
A.7. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autoritãţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţã -Plãţi indirecte.
A.8. Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autoritãţilor de Management - Plãţi indirecte.
A.9. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.10. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale a operaţiunilor aferente derulãrii proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.11. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.12. Monografia privind înregistrarea în contabilitetea beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiunile cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.13. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.14. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.15. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.16. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.
A.17. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Direcţiei/Instituţiei care înregistreazã veniturile bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor Fondurilor speciale din sumele primite de la Comisia Europeanã în contul plãţilor efectuate.

A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Platã┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│117.08 │Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│121.08 │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │
│ │nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│450 │Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4503 │Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4504 │Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE │
│ │STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505.1 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat - buget de stat │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505.2 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat - bugetul asigurãrilor sociale│
│ │de stat │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505.3 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505.4 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat - buget local │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4505.5 │Sume de primit de la Comisia Europeanã reprezentând venituri │
│ │ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate│
│ │din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4506 │Sume avansate de Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE │
│ │(PREFINANŢARE) │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4507 │Sume de primit de la Comisia Europeanã datorate altor │
│ │beneficiari -ONG-uri, societãţi comerciale,etc. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4522 │Sume datorate Autoritãţii de Management │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│454 │Decontãri cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE │
│ │STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543 │Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE │
│ │ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.1.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plãtite în plus IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.1.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.1.3 │Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalitãţi la │
│ │debite IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.2.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plãtite în plus FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.2.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, │
│ │alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4543.2.3 │Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalitãţi la │
│ │debite FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4544 │Sume datorate beneficiarilor -INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI │
│ │FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.) │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4545 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4545.1 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din │
│ │bugetul local │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4545.2 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4545.3 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societãţi comerciale, etc. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4545.4 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate │
│ │integral din buget │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4546 │Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din │
│ │venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii │
│ │finanţate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI│
│ │DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4546.1 │Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget │
│ │local; │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4546.2 │Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din│
│ │venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii; │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│455 │Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, │
│ │cofinanţare, indisponibilitãţi temporare de fonduri de la │
│ │Comisia Europeanã - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA │
│ │BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4553 │Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, │
│ │indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4553.1 │Sume de primit de la buget - prefinanţare │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4553.2 │Sume de primit de la buget - cofinanţare │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4553.3 │Sume de primit de la buget - indisponibilitãţi temporare de │
│ │fonduri de la Comisia Europeanã │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4554 │Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, │
│ │indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã)│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4554.1 │Sume de restituit bugetului - prefinanţare │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4554.2 │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4554.3 │Sume de restituit bugetului - indisponibilitãţi temporare de │
│ │fonduri de la Comisia Europeanã │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4555 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │
│ │Europeanã în contul plãţilor efectuate - INSTRUMENTE │
│ │STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4555.1 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │
│ │Europeanã în contul plãţilor efectuate - BUGET DE STAT │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4555.2 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │
│ │Europeanã în contul plãţilor efectuate - BUGETUL ASIGURĂRILOR │
│ │SOCIALE DE STAT │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4555.3 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │
│ │Europeanã în contul plãţilor efectuate - BUGETELE FONDURILOR │
│ │SPECIALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│456 │Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli│
│ │decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA│
│ │BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4563 │Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele │
│ │eligibile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4564 │Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele │
│ │eligibile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│457 │Sume avansate şi de recuperat de la Autoritãţile de Management │
│ │- INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4572 │Sume avansate Autoritãţilor de Management - INSTRUMENTE │
│ │STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4572.1 │Sume avansate Autoritãţilor de Management din prefinanţare - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4572.2 │Sume avansate Autoritãţilor de Management pentru continuarea │
│ │finanţãrii programelor operaţionale - INSTRUMENTE STRUCTURALE │
│ │ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.1 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.1.1 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - sume │
│ │plãtite în plus IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.1.2 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - sume │
│ │neutilizate IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.1.3 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - debite IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.1.4 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - dobânzi/ │
│ │penalitãţi la debite IS │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.2 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - FONDURI DE│
│ │LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.2.1 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - sume │
│ │plãtite în plus FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.2.2 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - sume │
│ │neutilizate FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.2.3 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - debite FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4573.2.4 │Sume de recuperat de la Autoritãţile de Management - dobânzi/ │
│ │penalitãţi la debite FB │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│461 │Debitori │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│474 │Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europeane - │
│ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│515 │Disponibil din fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151 │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.1 │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │
│ │finanţarea programelor operaţionale │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.1.01-05│Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │
│ │finanţarea programelor operaţionale - plãţi indirecte │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.1.06/07│Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │
│ │finanţarea programelor operaţionale - plãţi directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.2 │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │
│ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.2.01-05│Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │
│ │externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plãţi indirecte│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5151.2.06/07│Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │
│ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plãţi │
│ │directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5152 │Disponibil în valutã din fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5187 │Dobânzi de încasat │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│558 │Disponibil din contribuţia naţionalã aferentã programelor/ │
│ │proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5581 │Disponibil din contribuţia naţionalã reprezentând cofinanţarea │
│ │de la buget aferentã programelor /proiectelor finanţate din │
│ │fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5581.01-05 │Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentã programelor │
│ │operaţionale - plãţi indirecte │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5581.06/07 │Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentã programelor │
│ │operaţionale - plãţi directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5582 │Disponibil din contribuţia naţionalã reprezentând alte │
│ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │
│ │programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe │
│ │nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5582.01-05 │Disponibil din contribuţia naţionalã reprezentând alte │
│ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli indirecte │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5582.06/07 │Disponibil din contribuţia naţionalã reprezentând alte │
│ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │
│ │programelor operaţionale - plãţi directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│559 │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri şi fonduri │
│ │în cazul indisponibilitãţilor temporare aferente programelor/ │
│ │proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.1 │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri pentru │
│ │programele operaţionale │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.1.01-05│Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri pentru │
│ │programele operaţionale - plãţi indirecte │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.1.06/07│Disponibil de la buget reprezentând prefinanţãri pentru │
│ │programele operaţionale - plãţi directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.2 │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul │
│ │indisponibilitãţilor temporare pentru programele operaţionale │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.2.01-05│Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul │
│ │indisponibilitãţilor temporare pentru programele operaţionale -│
│ │plãţi indirecte │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5591.2.06/07│Disponibil de la buget reprezentând indisponibilitãţi temporare│
│ │de fonduri pentru programele operaţionale - plãţi directe │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│581 │ Viramente interne │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│627 │Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│665 │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│668 │Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat │
│ │programului │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│765 │Venituri din diferenţe de curs valutar │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│766 │Venituri din dobânzi │
└────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autoritãţii de Certificare şi Platã a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţã

A.2.1. Plãţi directe

1. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeanã (CE) - Prefinanţare

1.1. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate de CE - prefinanţare │ 4506 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.2. Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.3. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.4. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanţãrii acordate beneficiarilor


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ X │ │
│cont │prefinanţare-IS │ 4545.3) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate în termenul prevãzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.1.2 │ X │ │
│contabilã │debite IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ │ X │
│ │prefinanţare-IS │4545.3,4545.4)│ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.6. Încasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ X │ │
│cont │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.7 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuãrii finanţãrii programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ │ X │
│ │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.8 Virarea sumelor din contul unui program operaţional pentru continuarea finanţãrii altui program operaţional

a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilitãţi de fonduri de la Comisia Europeanã reprezentând prefinanţare

2.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând indisponibilitãţi de fonduri de la Comisia Europeanã


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Cerere de │Sume de primit de la buget- │ 4553.1 │ X │ │
│fonduri │prefinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului- │ 4554.1 │ │ X │
│ │prefinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.2. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget- │ 4553.1 │ │ X │
│ │prefinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.3. Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale-plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.4. Virarea sumelor din prefinanţare cãtre beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ X │ │
│cont │prefinanţare-IS │ 4545.3) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.5. Virarea sumelor provenite din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioarã a acestora

a. virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale-plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.6. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentând sumele provenite din prefinanţarea nejustificatã în termenul prevãzut din contract/decizie/ordin de finanţare de la acordarea acestora


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.2.2 │ X │ │
│contabilã │debite FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ │ X │
│ │prefinanţare - IS │ 4545.3) │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.7. Încasarea debitelor de la beneficiari în situaţia în care sumele avansate de la bugetul de stat nu sunt reîntregite cu sumele primite de la Comisia Europeanã


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale-plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.8. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanã

a. virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasarea în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.9. Virarea sumelor la bugetul de stat


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului- │ 4554.1 │ X │ │
│cont │prefinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3. Plãţi intermediare reprezentând fonduri structurale şi de coeziune de la Comisia Europeanã

A. Operaţii cu beneficiarii finanţaţi integral din buget sau alţi beneficiari a cãror finanţare pentru proiectele proprii este cuprinsã în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat

3.1. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate bugetului de stat, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.1 │ X │ │
│de cheltu-│venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ieli AM │consolidat - buget de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - buget de stat │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.2. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.2 │ X │ │
│de cheltu-│venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ieli AM │consolidat - bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.2 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.3. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor speciale, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.3 │ X │ │
│de cheltu-│venituri ale bugetului general conso- │ │ │ │
│ieli AM │lidat - bugetele fondurilor speciale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.3 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - bugetele fondurilor │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.4. În situaţia în care beneficiarii finanţaţi integral din buget au primit în cursul anului 2008 prefinanţare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit bugetului din sume │4555.1(4555.2,│ X │ │
│contabilã │primite de la CE în contul plãţilor │ 4555.3) │ │ │
│ │efectuate - buget de stat (bugetul │ │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │
│ │fondurilor speciale) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.4 │ │ X │
│ │prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE│ │ │ │
│ │- instituţii publice finanţate │ │ │ │
│ │integral din buget │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.5. Corectarea creanţei cu Comisia Europeanã reprezentând sume datorate bugetului de stat, dupã certificarea cheltuielilor de cãtre ACP - în roşu


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.1 │ X │ │
│contabilã │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - buget de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - buget de stat │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.6. Corectarea creanţei cu Comisia Europeanã reprezentând sume datorate bugetului asigurãrilor sociale, dupã certificarea cheltuielilor de cãtre ACP - în roşu┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.2 │ X │ │
│contabilã │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.2 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.7. Corectarea creanţei cu Comisia Europeanã reprezentând sume datorate bugetelor fondurilor speciale dupã certificarea cheltuielilor de cãtre ACP - în roşu┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.3 │ X │ │
│contabilã │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - bugetele fondurilor │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.3 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ │ │ │
│ │efectuate - bugetele fondurilor │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.8. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, urmare certificãrii cheltuielilor de cãtre ACP┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ X │ │
│cont │primite de la CE în contul plãţilor │ (4555.2, │ │ │
│ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │
│ │fondurilor speciale) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.9. Stingerea creanţei cu Comisia Europeanã, odatã cu virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │
│contabilã │CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.1 │ │ X │
│ │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - buget de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.2 │ │ X │
│ │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.3 │ │ X │
│ │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - bugetele fondurilor │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.10. Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli transmisã Comisiei Europene reprezentând venituri ale bugetului (bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ X │ │
│de chel- ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│tuieli │Sume în curs de certificare/ │ 474 │ │ X │
│ACP + │declarare CE │ │ │ │
│Cerere de │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.11. Încasarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.12. Virarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri │ 5151.1 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile pentru │ │ │ │
│ │finanţarea programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.13. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri │ 5151.1 │ │ X │
│ │externe nerambursabile pentru │ │ │ │
│ │finanţarea programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local

3.14. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din bugetul local, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.4 │ X │ │
│de chel- │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│tuieli AM │consolidat - buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │
│ │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.15. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.5 │ X │ │
│de chel- │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│tuieli AM │consolidat - instituţii publice │ │ │ │
│ │finanţate din venituri proprii, │ │ │ │
│ │venituri proprii şi subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.16. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/instituţii publice finanţate din buget local cu sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │ instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.1 │ │ X │
│ │prefinanţare - IS -instituţii publice │ │ │ │
│ │finanţate din buget local │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.17. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii cu sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilorcontractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │
│contabilã │tuţii publice finanţate din venituri │ │ │ │
│ │proprii/venituri proprii şi subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.2 │ │ X │
│ │prefinanţare - IS - instituţii publice│ │ │ │
│ │finanţate din venituri proprii/ │ │ │ │
│ │venituri proprii şi subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.18. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.1 │ X │ │
│cont │tuţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │
│ │tuţii publice finanţate din venituri │ │ │ │
│ │proprii/venituri proprii şi subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.19. Stingerea creanţei cu Comisia Europeanã, odatã cu virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │
│contabilã │CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.4 │ │ X │
│ │venituri ale bugetului general │ │ │ │
│ │consolidat - buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la CE reprezentând │ 4505.5 │ │ X │
│ │venituri ale bugetului general conso- │ │ │ │
│ │lidat - instituţii publice finanţate │ │ │ │
│ │din venituri proprii, venituri proprii│ │ │ │
│ │şi subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.20. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari -instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii/instituţii finanţate din bugetul local, urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │
│ │CE │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.21. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, cu sumele de recuperat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │tuţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.22. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, cu sumele de recuperat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │
│contabilã │tuţii publice finanţate din venituri │ │ │ │
│ │proprii/venituri proprii şi subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.23. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectueazã înregistrarea de la pct. 3.21 şi 3.22┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.24. Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene reprezentând sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ X │ │
│de cheltu-├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ieli ACP +│Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │
│Cerere de │CE │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.25. Încasarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.26. Virarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.27. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│ cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘
C. Operaţii cu beneficiari (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.)

3.28. Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeanã şi a sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisã de autoritãţile de management┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la Comisia Europeanã│ 4507 │ X │ │
│de chel- │datorate altor beneficiari - ONG-uri, │ │ │ │
│tuieli AM │societãţi comerciale, etc. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │
│ │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.29. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor -ONG-uri, societãţi comerciale, etc. cu sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.3 │ │ X │
│ │prefinanţare - IS - ONG-uri, societãţi│ │ │ │
│ │comerciale, etc. │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.30. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate din fonduri externe nerambursabile, dupã reţinerea prefinanţãrii, beneficiarilor-ONG-uri, societãţi comerciale, etc., înaintea certificãrii de ACP┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.31. Stingerea creanţei cu Comisia Europeanã, odatã cu virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │
│contabilã │CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la Comisia Europeanã│ 4507 │ │ X │
│ │datorate altor beneficiari - ONG-uri, │ │ │ │
│ │societãţi comerciale, etc. │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.32. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.) urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │
│ │CE │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.33. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.)cu sumele de recuperat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.34. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile, în situaţia în care nu s-a efectuat înregistrarea de la pct. 3.33┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.35. Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene reprezentând sume datorate altor beneficiari decât cei finanţaţi integral din buget┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ X │ │
│de chel- ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│tuieli ACP│Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │
│+ Cerere │CE │ │ │ │
│de fonduri│ │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.36. Încasarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.37. Virarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.38. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘
4. Fonduri de la bugetul statului - Cofinanţare

A. Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local

4.1. Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ X │ │
│ AM │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │
│ │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.2. Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01-05┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│cont │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │
│ │cofinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.3. Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la bugetul statului┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│cont │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.4. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare certificãrii cheltuielilor de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ │ X │
│ │cofinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.5. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │
│contabilã │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │
│ │cofinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.6. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.7. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│cont │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.8. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanţare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │
│cont │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Beneficiari (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.)

4.9. Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ X │ │
│ AM │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │
│ │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.10. Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│cont │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │
│ │cofinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.11. Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la bugetul statului┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.12. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., urmare certificãrii cheltuielilor de cãtre ACP┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ │ X │
│ │cofinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.13. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │
│contabilã │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la bugetco - │ 4553.2 │ │ X │
│ │finanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.14. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.15. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│cont │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.16. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanţare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │
│cont │cofinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã

5.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Cerere de │Sume de primit de la buget - │ 4553.3 │ X │ │
│fonduri │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │de la CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.3 │ │ X │
│ │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │de la CE │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.2. Încasarea sumelor reprezentând indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã de la bugetul statului în contul 54.01.03.00┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ X │ │
│cont │fonduri în cazul indisponibilitãţilor │ │ │ │
│ │temporare pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la bugetin - │ 4553.3 │ │ X │
│ │disponibilitãţi temporare de fonduri │ │ │ │
│ │de la CE │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.3. Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ │ X │
│ │fonduri în cazul indisponibilitãţilor │ │ │ │
│ │temporare pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ X │ │
│cont │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │pentru programele operaţionale - │ │ │ │
│ │plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.4. Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor

a) Beneficiarii instituţii publice finanţate integral din buget (dupã certificarea cheltuielilor)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ X │ │
│cont │primite de la CE în contul plãţilor │ (4555.2, │ │ │
│ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │
│ │fondurilor speciale) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │
│ │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │pentru programele operaţionale - │ │ │ │
│ │plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b) Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local (dupã autorizarea de cãtre AM a cheltuielilor)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│cont │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │
│ │indisponibilitãţi temporare de │ │ │ │
│ │fonduri pentru programele operaţionale│ │ │ │
│ │- plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘c) Beneficiari (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.) (dupã autorizarea de cãtre AM a cheltuielilor)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │
│ │indisponibilitãţi temporare de │ │ │ │
│ │fonduri pentru programele operaţionale│ │ │ │
│ │- plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanã

a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ X │ │
│cont │fonduri în cazul indisponibilitãţilor │ │ │ │
│ │temporare pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.6. Virarea sumelor la bugetul de stat


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.3 │ X │ │
│cont │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │de la CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ │ X │
│ │fonduri în cazul indisponibilitãţilor │ │ │ │
│ │temporare pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6. Fonduri de la bugetul statului - taxa pe valoarea adãugatã

A. Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local

6.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │
│de cheltu-│cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │
│ │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.2. Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.3. Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând taxa pe valoare adãugatã┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│cont │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.4. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii şi instituţii publice finanţate din bugetul local, urmare certificãrii cheltuielilor de cãtre ACP┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │
│ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.5. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │
│contabilã │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.6. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.7. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │
│cont │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Beneficiari (ONG-uri, societãţi comerciale, etc.)

6.8. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │
│de chel- │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│tuieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4544 │ │ X │
│ │(ONG-uri, societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.9. Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.10. Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând taxa pe valoarea adãugatã


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.11. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., urmare certificãrii cheltuielilor de cãtre ACP


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │
│contabilã │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │
│ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.12. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │
│contabilã │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.13. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plãţilor efectuate eronat înaintea certificãrii sumelor eligibile


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │
│ │sume plãtite în plus FB │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.14. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │
│cont │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - cheltuieli │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7. Debite recuperate de la beneficiari

A. În situaţia în care debitele recuperate rãmân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale (Comisia Europeanã a realizat deja o compensare în acest sens)

7.1. Notificare de la Comisia Europeanã pentru recuperarea debitelor de la beneficiari

a. Debite de recuperat - Instrumente Structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ X │ │
│contabilã │debite IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. Debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanţare)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ X │ │
│contabilã │debite (cofinanţare) FB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului │ 4554.2 │ │ X │
│ │(cofinanţare) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘c. Debite de recuperat - Fonduri de la buget (alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ X │ │
│contabilã │debite FB (alte cheltuieli decât cele │ │ │ │
│ │eligibile - TVA) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │
│ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.2. Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor

a) Beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local

1. Instrumente structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la buget (cofinanţare + TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, TVA) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b) Beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale

1. Instrumente structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la buget (cofinanţare+TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, TVA) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.3. Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din debite │ 5151.2.06/07 │ X │ │
│cont │recuperate aferente fondurilor externe│ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, alte │ │ │ │
│ │cheltuieli decât cele eligibile - TVA)│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.4. Virarea sumelor reprezentând debite recuperate

a. virare din contul 54.01.05.06/07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ │ X │
│ │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ X │ │
│ │indisponibilitãţi temporare de fonduri│ │ │ │
│ │pentru programele operaţionale - plãţi│ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. În situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate
sunt virate în conturile Comisiei Europene

7.5. Notificare de la Comisia Europeanã pentru recuperarea debitelor de la beneficiari

a. debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ X │ │
│contabilã │debite IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cofinanţare)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ X │ │
│contabilã │debite FB (cofinanţare) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului │ 4554.2 │ │ X │
│ │(cofinanţare) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘c. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ X │ │
│contabilã │debite FB (alte cheltuieli decât cele │ │ │ │
│ │eligibile - TVA) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │
│ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.6. Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor

a) Beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local

1. Instrumente structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la buget (cofinanţare + TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │
│contabilã │instituţii finanţate din buget local │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │
│ │instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, TVA) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b) Beneficiari - ONG-uri, societãţi comerciale

1. Instrumente structurale


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la buget (cofinanţare+TVA)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│contabilã │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, TVA) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.7. Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ X │ │
│cont │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ │ X │
│ │debite IS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ │ X │
│ │debite FB (cofinanţare, alte cheltu- │ │ │ │
│ │ieli decât cele eligibile - TVA) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.8. Virarea sumelor provenite din debite recuperate

a. virare din contul 54.01.05.06/07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ │ X │
│ │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget - plãţi directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din cofinanţarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │
│ │buget aferentã programelor │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.9. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia Europeanã (la solicitarea CE)

a. virare din contul 54.01.01.06/07


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul euro deschis la BNR


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.10. Virarea la Comisia Europeanã a sumelor provenite din debite┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Dispoziţie│Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ │
│de platã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│externã │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘C. Prefinanţare restituitã de Autoritãţile de Management - în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

7.11. Evidenţierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentând prefinanţarea┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume avansate de CE - prefinanţare │ 4506 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.12. Constituirea debitelor de recuperat de la autoritãţile de management, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 24 luni de la acordarea acestora┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de recuperat de la AM - debite IS│ 4573.1.3 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate AM │ 4522 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.13. Încasarea sumelor provenite din prefinanţare recuperate de la autoritãţile de management în contul 54.01.05.00┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2 │ X │ │
│cont │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS│ 4573.1.3 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.14. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinanţare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2 │ │ X │
│ │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │
│ │nerambursabile şi fondurilor de la │ │ │ │
│ │buget │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.15. Încasarea în contul de euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.16. Virarea sumelor provenite din prefinanţarea restituitã Comisiei Europeane┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.17. Virarea sumelor datorate Autoritãţilor de Management în cazul aplicãrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene dupã efectuarea plãţii finale┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate AM │ 4522 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘D. În situaţia în care Comisia Europeanã a diminuat plãţile din instrumentele structurale cu sumele provenite din debite apartinând altor autoritãţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare

7.18. Constituirea sumelor de recuperat de la alte autoritãţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Debitori │ 461 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate Comisiei │ 4503 │ │ X │
│ │Europene │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7.19. Încasarea sumelor recuperate de la alte autoritãţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Debitori │ 461 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘8. Stingerea avansului reprezentând prefinanţarea acordatã de cãtre Comisia Europeanã cu sumele cuprinse în Declaraţia de cheltuieli, la încheierea programului operaţional, potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume avansate de CE - prefinanţare │ 4506 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘9. Încasarea sumelor reprezentând plata finalã de la Comisia europeanã în cadrul programelor operaţionale┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate Comisiei │ 4503 │ │ X │
│ │Europene │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10. Dobânzi

10.1. Înregistrarea dobânzii de încasat la contul în euro deschis la BNR


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Dobânzi de încasat │ 5187 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din dobânzi │ 766 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.2. Încasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNR

a. cursul la data încasãrii este mai mare decât cursul la data înregistrãrii


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din diferenţe de curs valutar│ 765 │ │ X │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Dobânzi de încasat │ 5187 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. cursul la data încasãrii este mai mic decât cursul la data înregistrãrii


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Cheltuieli din diferenţe de curs │ 665 │ X │ │
│ │valutar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Dobânzi de încasat │ 5187 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.3. Schimbul valutar al dobânzii bonificate


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Ordin de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cumparare ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│valutã │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.4. Încasarea în contul de trezorerie a c/val dobânzii bonificate


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.5. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.6. Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor-ONG-uri, societãţi comerciale, etc. reprezentând dobânzi încasate┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Dobânzi de transferat CE sau de alocat│ 668 │ X │ │
│de cheltu-│programului │ │ │ │
│ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │
│ │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.7. Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de sãnãtate şi bugetelor fondurilor speciale reprezentând dobânzi încasate┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Dobânzi de transferat CE sau de alocat│ 668 │ X │ │
│de cheltu-│programului │ │ │ │
│ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ │ X │
│ │primite de la CE în contul plãţilor │ (4555.2, │ │ │
│ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat, │ │ │ │
│ │bugetele fondurilor speciale) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.8. Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor-instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, reprezentând dobânzi încasate┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Dobânzi de transferat CE sau de alocat│ 668 │ X │ │
│de cheltu-│programului │ │ │ │
│ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.1 │ │ X │
│ │- instituţii finanţate din buget local│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.2 │ │ X │
│ │- instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.9. Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale în contul plãţilor efectuate, din sumele provenite din dobânzi┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ X │ │
│cont │primite de la CE în contul plãţilor │ (4555.2, │ │ │
│ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat, │ │ │ │
│ │bugetele fondurilor speciale) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.10. Virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societãţi comerciale, etc., din sumele provenite din dobânzi


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi directe│ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘10.11. Virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, din sumele provenite din dobânzi


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.1 │ X │ │
│cont │- instituţii finanţate din buget local│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.2 │ X │ │
│ │- instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘11. Înregistrarea comisioanelor bancare în situaţia în care acestea vor fi percepute de cãtre Trezorerie pentru conturile de disponibilitãţi┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Cheltuieli cu serviciile bancare şi │ 627 │ X │ │
│cont │asimilate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151 │ │ X │
│ │nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5581 │ │ X │
│ │reprezentând cofinanţarea de la buget │ │ │ │
│ │aferentã programelor/proiectelor │ │ │ │
│ │finanţate din fonduri externe │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor/proiectelor finanţate din │ │ │ │
│ │fonduri externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591 │ │ X │
│ │prefinanţãri şi fonduri în cazul │ │ │ │
│ │indisponibilitãţilor temporare │ │ │ │
│ │aferente programelor/proiectelor │ │ │ │
│ │finanţate din fonduri externe │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘12. Finanţarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţialã/finalã a programelor operaţionale ca urmare a depãşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţare publicã prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare

A) Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local

12.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │
│contabilã │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.1 │ │ X │
│ │- instituţii finanţate din buget local│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.2 │ │ X │
│ │- instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘12.2. Încasarea sumelor de la bugetul de stat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘12.3. Virarea sumelor beneficiarilor┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.1 │ X │ │
│cont │- instituţii finanţate din buget local│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor │ 4546.2 │ X │ │
│ │- instituţii publice finanţate din │ │ │ │
│ │venituri proprii/venituri proprii şi │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B) Beneficiarii - ONG-uri, societãţi comerciale, etc.

12.4. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │
│contabilã │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │
│ │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘12.5. Încasarea sumelor de la bugetul de stat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ X │ │
│cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │
│ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘12.6. Virarea sumelor beneficiarilor┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │
│cont │societãţi comerciale, etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil din contribuţia naţionalã │ 5582.06/07 │ │ X │
│ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │
│ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘13. Reevaluarea elementelor monetare exprimate în euro: disponibilitãţilor, creanţelor şi datorilor la cursul INFO-euro

13.1. în situaţia în care cursul INFO-euro scade

a. reevaluarea datoriilor


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate de CE │ 4506 │ X │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din diferenţe de curs │ 765 │ │ X │
│ │valutar │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. reevaluarea creanţelor şi disponibilitãţilor


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Cheltuieli din diferenţe de curs │ 665 │ X │ │
│contabilã │valutar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ │ X │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘13.2. în situaţia în care cursul INFO-euro creşte

a. reevaluarea creanţelor şi disponibilitãţilor


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume declarate şi solicitate CE │ 4503 │ X │ │
│contabilã ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din diferenţe de curs valutar│ 765 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. reevaluarea datoriilor


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Cheltuieli din diferenţe de curs │ 665 │ X │ │
│contabilã │valutar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate de CE │ 4506 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘14. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Rezultatul patrimonial - bugetul │ 121.08 │ X │ │
│contabilã │fondurilor externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu serviciile bancare şi │ 627 │ │ X │
│ │asimilate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Cheltuieli din diferenţe de curs │ 665 │ │ X │
│ │valutar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Dobânzi de transferat CE sau de alocat│ 668 │ │ X │
│ │programului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din diferenţe de curs valutar│ 765 │ X │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Venituri din dobânzi │ 766 │ X │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Rezultatul patrimonial - bugetul │ 121.08 │ │ X │
│ │fondurilor externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘15. Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului urmãtor

a. excedent patrimonial


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Rezultatul patrimonial - bugetul │ 121.08 │ X │ │
│contabilã │fondurilor externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Rezultat reportat - bugetul │ 117.08 │ │ X │
│ │fondurilor externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. deficit patrimonial


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Rezultat reportat - bugetul fondurilor│ 117.08 │ X │ │
│contabilã │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Rezultatul patrimonial - bugetul │ 121.08 │ │ X │
│ │fondurilor externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autoritãţii de Certificare şi Platã a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţã

A.2.2. Plãţi indirecte

1. Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanã- prefinanţare

1.1. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate de CE - prefinanţare │ 4506 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.2. Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR, în contul de disponibil în lei de la Trezorerie

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│de cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.3. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.01-05 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.4. Virarea din contul 54.01.01.01-05 a prefinanţãrii acordate autoritãţilor de management


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume avansate AM din prefinanţare IS │ 4572.1 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.01-05 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale - plãţi │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la bugetul statului - indisponibilitãţi temporare de fonduri de la Comisia Europeanã reprezentând prefinanţare

2.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Cerere de │Sume de primit de la buget - │ 4553.1 │ X │ │
│fonduri │prefinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.1 │ │ X │
│ │prefinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.2. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │peraţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume de primit de la buget - │ 4553.1 │ │ X │
│ │prefinanţare │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.3. Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.01-05 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale-plãţi indirecte │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.4. Virarea sumelor din prefinanţare autoritãţilor de management din contul 54.01.03.01-05┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.01-05 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi indirecte │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.5. Virarea sumelor din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioarã a acestora

a. virare din contul 54.01.03.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.01-05 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale - plãţi indirecte │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.6. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanã

a. virarea din contul 54.01.01.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.01-05 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │
│cont │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.7. Virarea sumelor la bugetul de stat┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.1 │ X │ │
│cont │prefinanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │
│ │prefinanţãri pentru programele │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3. Plãţi intermediare reprezentând fonduri structurale de la Comisia Europeanã

3.1. Virarea din contul 54.01.01.01-05 a sumelor datorate autoritãţilor de management din fonduri externe nerambursabile (pe bazã de previziune a cash flow-ului)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Sume avansate AM pentru continuarea │ 4572.2 │ X │ │
│cont │finanţãrii programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în din fonduri externe │ 5151.1.01-05 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţiunilor - plãţi │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.2. Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli cuprinzând cheltuieli autorizate de Autoritãţile de Management┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţia│Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │
│de cheltu-│CE │ │ │ │
│ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ │ X │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate AM pentru continuarea │ 4572.2 │ │ X │
│ │finanţãrii programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.3. Corectarea sumelor din declaraţia de cheltuieli a autoritãţilor de management, urmare a certificãrii (în roşu)┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Notã │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │
│contabilã │CE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ │ X │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume avansate AM pentru continuarea │ 4572.2 │ │ X │
│ │finanţãrii programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.4. Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Declaraţie│Sume declarate şi solicitate Comisiei │ 4503 │ X │ │
│de cheltu-│Europene │ │ │ │
│ieli ACP+ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Cerere de │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │
│fonduri │CE │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.5. Încasarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã, în contul euro deschis la BNR┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ X │ │
│cont │externe nerambursabile │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Sume declarate şi solicitate Comisiei │ 4503 │ │ X │
│ │Europene │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.6. Virarea sumelor reprezentând plãţi intermediare primite de la Comisia Europeanã din contul în euro deschis la BNR

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Ordin de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│schimb ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│valuta │Disponibil în valutã din fonduri │ 5152 │ │ X │
│ │externe nerambursabile │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.7. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.01.00


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │
│cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │
│ │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale │ │ │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.01-05 │ X │ │
│cont │nerambursabile pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor operaţionale-plãţi │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.8. Încasarea sumelor neutilizate de cãtre autoritãţile de management┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐
│ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│
│ contabil │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤
│Extras