Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.145/C din 21 august 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.145/C din 21 august 2007  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.145/C din 21 august 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 septembrie 2007
Având în vedere dispoziţiile <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin
ART. 2
Direcţia resurse umane şi relaţii cu Consiliul Superior al Magistraturii, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,
Tudor-Alexandru Chiuariu

Bucureşti, 21 august 2007.
Nr. 2.145/C.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

CAP. I
Dispoziţii generale

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare (ROF) s-a elaborat în baza <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 1
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este organizat în subordinea Ministerului Justiţiei ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã integral din venituri proprii.
(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţionalã şi de decizie.
(3) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt organizate în fiecare judeţ, funcţioneazã în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu au personalitate juridicã.
(4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are atribuţiile care îi revin potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile ulterioare, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenţã în domeniul sãu de activitate.

CAP. II
Principalele funcţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

ART. 2
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are sediul în municipiul Bucureşti şi ţine, potrivit legii, registrul central al comerţului.
(2) La nivel teritorial, registrul comerţului este ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale.
ART. 3
(1) Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice, cu sediul/ domiciliul pe raza teritorialã a tribunalului.
(2) Ca efect al înregistrãrii persoanelor juridice, persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice cu sediul/domiciliul pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizeazã evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrãrii, precum şi arhiva oficialã a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a situaţiilor financiare anuale.
(3) Prin registrul comerţului se realizeazã publicitatea legalã, înregistrãrile fiind opozabile faţã de terţi de la data efectuãrii lor ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi Partea a VII-a, în condiţiile legii.
(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrãrii în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale au obligaţia de a elibera, potrivit <>art. 4 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare cã un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrãrile efectuate şi/sau de pe documentele depuse, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului.
(5) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale emit, în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 359/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţã, reorganizare judiciarã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii.
(6) Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrãrii în registrul comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale funcţioneazã serviciile de asistenţã pentru comercianţi, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenţã prevãzute de <>art. 35 din Legea nr. 359/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale asigurã obţinerea înregistrãrii fiscale a contribuabililor şi a codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 5
(1) În calitate de persoanã juridicã ce are în subordine oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are, potrivit legii, urmãtoarele atribuţii:
a) ţine registrele centrale ale comerţului pentru persoanele juridice, persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfãşoarã activitãţi economice;
b) asigurã centralizarea tuturor datelor înregistrate în evidenţele registrelor comerţului ţinute la nivel teritorial, pe care le înscrie în registrul central computerizat;
c) ţine cataloagele firmelor şi emblemelor;
d) editeazã Buletinul procedurilor de insolvenţã în care se publicã citaţiile, convocãrile şi notificãrile actelor de procedurã efectuate de instanţele judecãtoreşti dupã deschiderea procedurii de insolvenţã;
e) asigurã îndrumarea metodologicã unitarã la nivel naţional;
f) asigurã informarea statisticã;
g) asigurã eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru şi de informaţii din registrul comerţului;
h) asigurã coordonarea activitãţii de îndrumare şi reprezentare legalã;
i) asigurã proiectarea, realizarea, implementarea şi întreţinerea sistemului informatic unitar la nivel naţional;
j) asigurã proiectarea formularisticii tipizate utilizate în activitatea registrului comerţului;
k) asigurã administrarea hard şi soft a reţelelor locale de calculatoare şi a comunicaţiilor cu oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
l) colaboreazã cu autoritãţile şi instituţiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea şi utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan naţional;
m) colaboreazã cu autoritãţile şi instituţiile publice implicate în constituirea şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;
n) asigurã organizarea în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale a activitãţii de asistenţã acordatã persoanelor juridice şi persoanelor fizice supuse înregistrãrii;
o) asigurã, când este cazul, multiplicarea materialelor şi a formularelor utilizate;
p) coordoneazã activitatea în domeniul bugetar, financiar-contabil, administrarea şi gestionarea patrimoniului propriu;
q) coordoneazã activitatea de resurse umane şi formare profesionalã a salariaţilor;
r) supravegheazã şi asigurã liberul acces la informaţiile de interes public;
s) organizeazã activitãţile de management al calitãţii;
t) organizeazã activitãţile de securitate şi sãnãtate în muncã, P.S.I., medicina muncii;
u) propune spre aprobare taxele şi tarifele;
v) obţine şi ţine evidenţa acordurilor Secretariatului general al Guvernului privind folosirea firmei în conformitate cu prevederile <>art. 39 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 ;
w) asigurã continuitatea aprovizionãrii cu mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale consumabile specifice activitãţii;
x) sigurã şi realizeazã auditul activitãţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
y) coordoneazã şi controleazã activitatea desfãşuratã de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului exercitã competenţe şi îndeplineşte orice alte funcţii şi atribuţii stabilite prin lege.

CAP. III
Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

ART. 6
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţioneazã potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi are structura organizatoricã şi numãrul maxim de posturi menţionate în anexele nr. 1, 1a)-1i).
(2) Numãrul maxim al posturilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului este de 2.220, exclusiv posturile aferente birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale care sunt în numãr de 50.
(3) În subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comerţului care funcţioneazã pe lângã tribunale, a cãror organigramã este prevãzutã în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul regulament.
(4) Datã fiind amploarea operaţiunilor desfãşurate, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti are organigrama prevãzutã în anexa nr. 3.
(5) Structurile interne (servicii, birouri) ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt subordonate directorului fiecãrui oficiu şi sunt în acelaşi timp îndrumate din punct de vedere metodologic de direcţiile corespunzãtoare de specialitate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(6) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale asigurã servicii de asistenţã pentru comercianţi numai pentru operaţiuni anterioare depunerii cererilor de înregistrare.
(7) Birourile teritoriale se organizeazã şi funcţioneazã în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, personalul acestora fiind direct subordonat directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(8) Structura organizatoricã şi numãrul de personal ale biroului teritorial se aprobã de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu avizul Consiliului de conducere, la propunerea directorului oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal.
(9) Conducerea şi coordonarea administrativã a activitãţii fiecãrui birou teritorial se asigurã de responsabilul desemnat de cãtre directorul oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal.
(10) Salarizarea personalului se asigurã, potrivit legii, din venituri proprii şi se stabileşte prin negociere, conform contractelor individuale de muncã-anexã la contractul colectiv de muncã al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 27/1999 , şi ale <>Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA I
Conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

ART. 7
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este condus de un director general numit prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii, prin examen sau concurs.
(2) Directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului este ordonator secundar de credite şi totodatã conducãtorul şi coordonatorul activitãţii specifice prevãzute de lege, iar în aceastã calitate asigurã:
a) aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) realizarea veniturilor;
d) efectuarea cheltuielilor în limitele stabilite prin bugetul anual;
e) organizarea asigurãrii integritãţii bunurilor ce fac parte din patrimoniul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
f) organizarea activitãţii pentru ţinerea la zi a contabilitãţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare;
g) organizarea şi monitorizarea sistemului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri şi investiţii necesare;
h) organizarea activitãţii de ţinere la zi a evidenţei patrimoniului;
i) organizarea controlului financiar preventiv şi a auditului intern;
j) coordonarea activitãţii şefilor de compartimente din cadrul instituţiei;
k) angajarea personalului de conducere şi de execuţie;
l) înfiinţarea şi desfiinţarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale se face cu consultarea Consiliului de conducere, ţinând cont de condiţiile financiare ale desfãşurãrii activitãţii acestora; numãrul de persoane pentru birourile teritoriale se stabileşte în funcţie de rezultatele financiare ale oficiului registrului comerţului în structura cãruia funcţioneazã;
m) stabilirea politicii referitoare la calitate, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calitãţii;
n) are orice alte competenţe prevãzute de lege, stabilite de Ministerul Justiţiei şi de prezentul regulament.
(3) În realizarea atribuţiilor sale directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului poate delega prin decizie competenţele ce îi revin, precum şi dreptul de semnãturã directorilor generali adjuncţi, indicând compartimentele pe care aceştia le coordoneazã, precum şi directorilor de direcţii, în funcţie de specificul activitãţii acestora.
(4) Directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului angajeazã personalul instituţiei, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual.
(5) Directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului aprobã prin decizie regulamentul intern, dupã consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
ART. 8
(1) Pentru activitatea de îndrumare metodologicã şi organizare ce revine Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, directorul general numeşte prin decizie Consiliul de conducere.
(2) Consiliul de conducere este format din directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii de direcţii ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi 4 directori ai oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, numiţi prin decizie a directorului general.
(3) Consiliul de conducere se întruneşte la convocarea şi sub conducerea directorului general, care este preşedintele de drept, iar în lipsa acestuia a unuia dintre directorii generali adjuncţi. Consiliul de conducere poate fi consultat şi prin corespondenţã.
(4) Dezbaterile Consiliului de conducere sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţã, care cuprinde discuţiile purtate, opiniile exprimate şi hotãrârile adoptate.
(5) Pentru întrunirile Consiliului de conducere, membrii acestuia care nu domiciliazã în localitatea unde se ţine şedinţa au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare şi cazare prevãzute de lege.
(6) Consiliul de conducere are urmãtoarele atribuţii:
a) propune obiectivele, strategiile şi politicile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi avizeazã procedurile, regulile şi programele necesare îndeplinirii acestora;
b) avizeazã normele unitare privind aplicarea legislaţiei referitoare la înscrierea comercianţilor în registrul comerţului;
c) propune şi dezbate procedurile de lucru şi fluxul privind circuitul unor categorii de documente în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) avizeazã spre aprobare înfiinţarea/desfiinţarea birourilor teritoriale;
e) dezbate proiectele de acte normative înaintate Ministerului Justiţiei spre iniţiativã legislativã;
f) avizeazã propunerile privind numãrul salariilor de merit ale personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, formulate de directorii direcţiilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de directorii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
g) dezbate problemele care se ridicã în activitatea de ţinere a registrelor comerţului şi stabileşte prioritãţile de soluţionare a acestora;
h) propune şi avizeazã planul de mãsuri de prevenire şi combatere a corupţiei;
i) dezbate rapoartele comisiilor de cercetare disciplinarã;
j) avizeazã raportul anual de activitate al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
k) dezbate problemele ce intrã în competenţa directorului general, la cererea acestuia.
ART. 9
(1) În conformitate cu <>Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 319/2006 , la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului funcţioneazã Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã.
(2) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã are urmãtoarea componenţã:
a) reprezentantul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului numit prin decizie a directorului general - preşedinte;
b) şeful Biroului securitate şi sãnãtate în muncã, P.S.I. şi protecţie civilã/referent de specialitate pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã;
c) un reprezentant al Direcţiei juridice din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
d) un reprezentant al Direcţiei economice din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
e) 5 reprezentanţi ai lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor, aleşi pe o perioadã de 2 ani;
f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.
(3) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã are atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare.
ART. 10
(1) În activitatea sa, directorul general conduce împreunã cu unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
(2) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii, prin examen sau concurs.
(3) Directorii generali adjuncţi reprezintã Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în raporturile cu alte instituţii publice pe baza delegãrilor de competenţã date de directorul general.
(4) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii generali adjuncţi analizeazã şi semneazã lucrãrile elaborate în cadrul compartimentelor de specialitate pe care le coordoneazã, propun mãsuri de organizare eficientã a muncii atât în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cât şi în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale şi urmãresc realizarea în termen a sarcinilor primite, în strictã concordanţã cu reglementãrile în vigoare.
(5) Directorul general împreunã cu directorii generali adjuncţi coordoneazã activitatea directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(6) Directorii generali adjuncţi îndeplinesc orice alte atribuţii rezultate din lege sau din dispoziţiile directorului general, specifice domeniului de activitate.
ART. 11
(1) Directorii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt numiţi, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii, prin examen sau concurs.
(2) Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti coordoneazã şi conduce împreunã cu unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, potrivit organigramei aprobate.
(3) Directorii adjuncţi ai Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti organizeazã, coordoneazã şi controleazã activitãţile pe baza delegãrilor date de directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti.
(4) Directorii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale au atribuţii şi competenţe de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligaţia coordonãrii şi organizãrii activitãţii specifice acestora.
(5) Directorii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale colaboreazã cu directorii direcţiilor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi au urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã aplicarea unitarã de cãtre personalul din subordine a legislaţiei în vigoare în materia constituirii şi efectuãrii modificãrilor actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice şi fizice înregistrate în registrul comerţului;
b) dispun transmiterea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cel mult 8 ore, în format electronic, a tuturor înregistrãrilor efectuate;
c) controleazã corectitudinea calculãrii de cãtre personalul din subordine cu atribuţii în acest sens a taxelor, tarifelor, precum şi altor sume care se colecteazã prin oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) dispun efectuarea lucrãrilor prevãzute de legislaţia în vigoare privind acţiunile de dizolvare judiciarã a societãţilor comerciale;
e) controleazã conduita personalului din subordine în relaţia cu publicul, precum şi în relaţiile specifice cu alte autoritãţi sau instituţii publice şi persoane fizice sau juridice;
f) soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile formulate în legãturã cu activitatea specificã oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal;
g) ţin, prin compartimentul de specialitate, evidenţa financiar-contabilã la nivel de balanţã lunarã;
h) întocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, iar dupã aprobarea acestuia executã şi urmãresc încadrarea cheltuielilor în sumele aprobate;
i) participã, împreunã cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la elaborarea programelor de perfecţionare a pregãtirii profesionale a personalului oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
j) îndeplinesc atribuţiile dispuse de conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în legãturã cu toate compartimentele funcţionale pe care le coordoneazã (financiar-contabil, de personal, administrativ etc.);
k) administreazã şi gestioneazã bunurile mobile şi imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale şi rãspund de integritatea acestora;
l) rãspund de încadrarea salariaţilor, potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;
m) negociazã salariile cu personalul din subordine, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncã negociat anual şi cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli prognozat pentru anul în curs;
n) întocmesc fişa postului pentru fiecare salariat, în baza fişei-cadru a postului, întocmitã de direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
o) urmãresc şi participã la efectuarea cercetãrii disciplinare în cazul sãvârşirii de abateri de la regulamentul intern şi propun conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sancţiunile specifice încãlcãrii raporturilor de muncã;
p) asigurã întocmirea, lunar, şi înaintarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a balanţelor de verificare;
q) asigurã respectarea normelor de ordine şi disciplinã de cãtre salariaţii din subordine, precum şi a regulamentului intern;
r) organizeazã şi rãspund de rezolvarea în termen legal a cererilor cu care sunt sesizaţi din partea terţilor şi a personalului din subordine;
s) comunicã Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice incidente sau disfuncţionalitãţi apãrute în activitate, precum şi necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru dotare;
t) organizeazã activitatea specificã de asistenţã acordatã comercianţilor;
u) comunicã Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în termen, orice informaţii solicitate despre activitatea proprie;
v) asigurã, prin legãtura cu preşedintele tribunalului pe lângã care funcţioneazã, prezenţa judecãtorului delegat în ritmicitatea necesarã impusã pentru eliberarea în termen a cererilor de înregistrare;
w) asigurã un climat corespunzãtor desfãşurãrii activitãţii;
x) asigurã aplicarea şi respectarea normelor privind sãnãtatea şi securitatea lucrãtorilor în toate aspectele legate de muncã;
y) verificã, prin persoana desemnatã, dacã salariaţii cunosc şi respectã instrucţiunile necesare privind mãsurile de apãrare împotriva incendiilor şi reglementãrile în vigoare privind securitatea şi sãnãtatea în muncã;
z) coopereazã cu factorii responsabili la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea implementãrii prevederilor privind securitatea, sãnãtatea şi igiena în muncã, ţinând seama de natura activitãţilor;
) colaboreazã cu inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţã în vederea integrãrii în planurile locale de evacuare în situaţii de urgenţã;
bb) emit deciziile necesare desfãşurãrii activitãţii proprii;
cc) întocmesc şi înainteazã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului propuneri privind spaţiul necesar funcţionãrii birourilor teritoriale, dotarea materialã şi tehnicã de calcul, cu încadrarea obligatorie în bugetul de venituri şi cheltuieli al oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal;
dd) stabilesc programul de lucru al birourilor teritoriale care se afişeazã la loc vizibil şi verificã respectarea acestuia;
ee) verificã, ori de câte ori este necesar, activitatea birourilor teritoriale şi respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate şi sãnãtate în muncã şi P.S.I.;
ff) implementeazã şi aplicã sistemul de management al calitãţii în cadrul oficiului registrului comerţului pe care îl coordoneazã;
gg) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 12
Directorii de direcţii organizate în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sunt numiţi prin decizie a directorului general şi asigurã:
a) organizarea, coordonarea şi supravegherea activitãţii specifice a direcţiei pe care o conduc, potrivit actelor normative aplicabile;
b) respectarea şi punerea în practicã a deciziilor ce le sunt aplicabile, emise de directorul general;
c) îndeplinirea la termen a obligaţiilor prevãzute de lege sau a sarcinilor pe care le primesc;
d) semnarea lucrãrilor realizate în cadrul direcţiei pe care o coordoneazã;
e) coordonarea activitãţii de specialitate desfãşurate de personalul din compartimentele din subordine şi îndrumarea metodologicã a compartimentelor organizate la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
f) întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat subordonat;
g) informarea directorului general adjunct coordonator cu privire la problemele specifice şi la eventualele disfuncţionalitãţi constatate în cadrul direcţiei pe care o conduc;
h) informarea celorlalte direcţii şi compartimente din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea proprie şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activitãţi;
i) iniţierea acţiunilor de instruire a personalului de specialitate din subordine;
j) implementarea şi aplicarea sistemului de management al calitãţii în cadrul direcţiei pe care o coordoneazã;
k) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 13
Şefii de serviciu din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt numiţi prin decizie a directorului general şi au urmãtoarele atribuţii:
a) stabilesc responsabilitãţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizeazã lucrãrile;
b) participã şi rãspund de realizarea calitativã şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate compartimentelor pe care le coordoneazã;
c) realizeazã efectiv o parte din lucrãrile repartizate compartimentului;
d) semneazã, prezintã şi susţin la conducerea direcţiei lucrãrile şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;
e) implementeazã şi aplicã sistemul de management al calitãţii în cadrul serviciului pe care îl coordoneazã;
f) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhicã în legãturã cu activitatea serviciului pe care îl conduc.
ART. 14
Şefii de birouri din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt numiţi prin decizie a directorului general şi au urmãtoarele atribuţii:
a) stabilesc responsabilitãţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizeazã lucrãrile;
b) rãspund de realizarea calitativã şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate;
c) semneazã toate documentele care angajeazã activitatea biroului;
d) realizeazã efectiv o parte din lucrãrile repartizate biroului;
e) implementeazã şi aplicã sistemul de management al calitãţii în cadrul biroului pe care îl coordoneazã;
f) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhicã în legãturã cu activitatea biroului pe care îl conduc.
ART. 15
Directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii, directorii adjuncţi, şefii de servicii şi şefii de birouri beneficiazã de indemnizaţia de conducere negociatã şi stabilitã prin contractul colectiv de muncã aprobat anual la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
ART. 16
(1) Colectivele sunt structuri organizatorice în cadrul cãrora se desfãşoarã acelaşi tip de activitãţi şi sunt formate din douã sau mai multe persoane cu atribuţii specifice activitãţii desfãşurate. Acestea se regãsesc în statul de funcţii aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
(2) Activitatea colectivelor poate fi coordonatã de o persoanã din cadrul structurii în subordinea cãreia funcţioneazã. Atribuţiile sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la propunerea directorului direcţiei din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal. Persoana care coordoneazã colectivul nu beneficiazã de indemnizaţie de conducere.

SECŢIUNEA a II-a
Atribuţiile direcţiilor din cadrul oficiului naţional al registrului comerţului şi ale compartimentelor din subordinea acestora

ART. 17
Secretariatul are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã interfaţa conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu personalul angajat şi terţii;
b) organizeazã spaţiul de lucru pentru a asigura desfãşurarea eficientã a activitãţii de secretariat;
c) desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice de secretariat:
c.1. primirea şi înregistrarea documentelor, cronologic, în ordinea primirii, prin atribuirea unui numãr unic de înregistrare fiecãrui document;
c.2. ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit prevederilor legale în vigoare;
c.3. prezentarea corespondenţei/documentelor conducerii, în vederea înscrierii rezoluţiei de cãtre aceasta;
c.4 repartizarea/distribuirea documentelor, dupã rezoluţionare, pe compartimente, în vederea soluţionãrii;
c.5 prezentarea la conducere a lucrãrilor elaborate de cãtre compartimentele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea aprobãrii/avizãrii;
c.6 verificarea termenelor de corespondenţã (termen de soluţionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/ expediere);
c.7 expedierea/transmiterea corespondenţei, prin fax, e-mail, poştã, curier;
d) furnizarea cãtre conducere a tuturor informaţiile primite de instituţie;
e) colaborarea cu toate compartimentele din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului teritoriale;
f) asigurarea legãturii persoanelor din conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu instituţii ale statului, în vederea rezolvãrii tuturor solicitãrilor adresate acestora;
g) îndeplinirea oricãror alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 18
(1) Direcţia juridicã asigurã consultanţã conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi celorlalte direcţii/compartimente funcţionale, asigurã reprezentarea şi apãrarea drepturilor şi intereselor instituţiei în instanţã şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, avizeazã şi contrasemneazã actele care produc efectele juridice şi asigurã îndrumarea metodologicã a activitãţii de ţinere a registrelor comerţului şi de asistenţã.
În cadrul Direcţiei juridice funcţioneazã urmãtoarele structuri:
a) Serviciul îndrumare juridicã şi metodologicã;
b) Serviciul contencios.
(2) Serviciul îndrumare juridicã şi metodologicã are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã şi înainteazã consiliului de conducere proiectul normelor privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, care urmeazã a fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei;
b) asigurã stabilirea unitarã pentru toate oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale a modului de efectuare a înregistrãrilor, în cazul apariţiei unor acte normative noi cu incidenţã în activitatea specificã;
c) elaboreazã precizãri şi instrucţiuni punctuale pentru aplicarea unitarã a dispoziţiilor legale în vigoare, la solicitarea oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) analizeazã şi înainteazã directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului propuneri de îmbunãtãţire a reglementãrilor specifice registrului comerţului, precum şi propuneri privind procedura de autorizare a funcţionãrii comercianţilor;
e) sesizeazã directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în legãturã cu aspectele de naturã juridicã ridicate de aplicarea actelor normative şi propune soluţii unitare de efectuare a înregistrãrilor şi de autorizare a funcţionãrii comercianţilor;
f) elaboreazã propuneri de simplificare a procedurilor de înregistrare şi de autorizare a funcţionãrii comercianţilor;
g) avizeazã pentru legalitate deciziile emise de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, contractele în care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este parte şi orice alte acte care necesitã avizare;
h) participã la negocierea contractelor ce urmeazã a fi încheiate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
i) participã la derularea procedurilor de achiziţie publicã, la întocmirea documentaţiei aferente şi la soluţionarea contestaţiilor;
j) colaboreazã cu compartimentele din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi le acordã asistenţã de specialitate cu privire la activitãţile specifice acestora;
k) aduce la cunoştinţã compartimentelor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului actele normative cu implicaţii în activitatea acestora;
l) colaboreazã cu autoritãţile publice implicate în activitatea specificã instituţiei registrului comerţului;
m) avizeazã din punctul de vedere al legalitãţii documentele întocmite de compartimentele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
n) la solicitarea ministerelor care iniţiazã acte normative cu implicaţii în activitatea oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, formuleazã şi comunicã acestora punctul de vedere al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
o) controleazã şi sprijinã activitatea consilierilor juridici din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, activitatea de asistenţã şi acordã acestora asistenţã de specialitate;
p) urmãreşte, în activitatea oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, aplicarea unitarã a legislaţiei privind înregistrarea şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor şi propune mãsuri pentru organizarea instruirii profesionale a consilierilor juridici;
q) se implicã în soluţionarea problemelor rezultate din aplicarea în practicã a normelor privind modul de ţinere a registrelor şi de efectuare a înregistrãrilor, precum şi din aplicarea procedurilor şi a metodologiei de lucru pentru autorizarea funcţionãrii comercianţilor;
r) elaboreazã nomenclatorul arhivistic, conform <>Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
s) participã la elaborarea modificãrilor aduse legislaţiei române în vigoare, potrivit solicitãrilor Comisiei Europene, Bãncii Mondiale şi altor organizaţii internaţionale, transmise de cãtre Ministerul Justiţiei;
t) elaboreazã sau, dupã caz, participã la elaborarea raportãrilor solicitate de Ministerul Justiţiei pentru îndeplinirea Planului de mãsuri adoptat în vederea integrãrii în Uniunea Europeanã sau în cadrul altor proiecte;
u) participã la proiectele iniţiate de Ministerul Justiţiei pentru îndeplinirea Planului de mãsuri adoptat în vederea integrãrii în Uniunea Europeanã sau în colaborare cu alte organizaţii internaţionale, în care este desemnat Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
v) asigurã stabilirea unitarã a modului de efectuare a înregistrãrilor, în vederea elaborãrii aplicaţiilor informatice;
w) în cazul apariţiei unor acte normative noi, cu incidenţã în activitatea specificã registrului comerţului, elaboreazã norme metodologice în vederea actualizãrii aplicaţiilor informatice;
x) colaboreazã cu direcţiile de specialitate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea identificãrii soluţiilor privind perfecţionarea aplicaţiilor informatice;
y) elaboreazã precizãri şi instrucţiuni punctuale pentru aplicarea reglementãrilor legale în vigoare, la solicitarea expresã a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale care se confruntã cu probleme la înregistrarea în registrul comerţului computerizat;
z) analizeazã din punct de vedere juridic, în colaborare cu direcţiile de specialitate informaticã din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi înainteazã directorului direcţiei juridice propunerile de îmbunãtãţire a aplicaţiilor informatice, a reglementãrilor specifice registrului comerţului computerizat, formulate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
) asigurã analiza reclamaţiilor şi sesizãrilor primite şi soluţioneazã reclamaţiile şi sesizãrile solicitanţilor, în termenele legale;
bb) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(3) Serviciul contencios are urmãtoarele atribuţii:
a) redacteazã şi depune în termen cererile de chemare în judecatã, întâmpinãrile, notele de şedinţã/probele şi concluziile scrise, precum şi motivele care stau la baza exercitãrii cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreşti, atunci când este cazul, în dosarele în care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt parte;
b) coordoneazã şi urmãreşte activitatea oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, legatã de litigiile în care acestea au calitatea de parte;
c) ţine evidenţa litigiilor în care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este parte;
d) reprezintã Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în dosarele în care este parte şi/sau propune delegarea dreptului de reprezentare;
e) formuleazã note argumentate privind renunţarea la folosirea cãilor de atac, atunci când este cazul;
f) prezintã informãri referitoare la cazuistica în care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale este/sunt parte;
g) participã la anchetele administrative;
h) asigurã controlul activitãţii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
i) colaboreazã şi acordã asistenţã de specialitate compartimentelor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 19
Biroul relaţii cu Ministerul Justiţiei asigurã legãtura Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Ministerul Justiţiei pe linia activitãţii specifice prevãzute de lege, îndeplinind urmãtoarele atribuţii:
a) atribuţiile specifice compartimentelor din cadrul Ministerului Justiţiei în care îşi desfãşoarã activitatea;
b) orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de şefii compartimentelor din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 20
Serviciul audit public intern are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã norme metodologice specifice activitãţii de audit public intern, conform <>Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justiţiei sau, dupã caz, U.C.A.A.P.I.;
b) elaboreazã proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
d) informeazã organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justiţiei sau, dupã caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandãrile neînsuşite de cãtre directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi despre consecinţele neimplementãrii acestora;
e) raporteazã periodic asupra constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor rezultate din activitãţile sale de audit;
f) elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit public intern;
g) în cazul identificãrii unor iregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi structurii de control intern abilitate;
h) desfãşoarã misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
i) desfãşoarã misiuni de consiliere formalizate, cuprinse întro secţiune distinctã a planului anual de audit intern, efectuate prin abordãri sistematice şi metodice, conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat;
j) desfãşoarã misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu duratã determinatã, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informaţii, urmând a se desfãşura dupã procedurile specifice acestora;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 21
Biroul informare şi relaţii publice asigurã accesul la informaţiile de interes public şi are în principal urmãtoarele atribuţii:
a) publicã pe internet şi actualizeazã informaţiile de interes public prevãzute de <>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
b) înlesneşte accesul la informaţiile de interes public prin afişare la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale în spaţii special amenajate, prin publicaţii proprii, prin mass-media, precum şi prin pagina proprie de internet;
c) asigurã solicitanţilor furnizarea informaţiilor de interes public solicitate în scris, cu respectarea termenelor legale pentru rãspuns;
d) asigurã solicitanţilor, la cererea verbalã a acestora, informaţiile de interes public în cadrul unui program stabilit de conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
e) asigurã accesul mass-media la informaţiile de interes public;
f) asigurã, prin comunicate de presã, informarea comercianţilor cu privire la obligaţiile rezultate din legislaţia specificã, precum şi promovarea politicilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
g) asigurã informarea iniţialã a solicitanţilor cu privire la categoriile de informaţii existente în registrul central computerizat, precum şi informarea privind serviciile oferite de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
h) colaboreazã cu autoritãţile publice competente pentru autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice pe baza declaraţieitip pe propria rãspundere, precum şi cu oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale în acest domeniu;
i) elaboreazã proiectul protocoalelor de furnizare a informaţiilor şi al celor privind relaţiile interinstituţionale specifice activitãţii desfãşurate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
j) colaboreazã cu Direcţia registrul comerţului central computerizat, Direcţia juridicã şi Direcţia economicã pentru urmãrirea îndeplinirii prevederilor contractelor şi protocoalelor privind serviciul RECOM on-line;
k) traduce documente şi corespondenţa din/în limba englezã;
l) promoveazã şi implementeazã politicile de imagine ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 22
(1) Direcţia economicã asigurã şi rãspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, potrivit legii, în urmãtoarele domenii:
a) elaborarea, fundamentarea şi urmãrirea obţinerii acordului ordonatorului principal de credite pe proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul urmãtor, precum şi pe propunerile de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
b) financiar-contabil;
c) administrarea şi gestionarea patrimoniului propriu constituit la nivel central şi teritorial;
d) achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrãrilor necesare realizãrii rolului sãu, gestionând cu eficienţã resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate şi ale programului anual aprobat al achiziţiilor publice;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, în concordanţã cu domeniul de activitate.
(2) Direcţia economicã are urmãtoarele atribuţii la nivel central:
a) fundamenteazã şi elaboreazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, având ca sursã de finanţare veniturile proprii, ca urmare a analizei propunerilor direcţiilor acestuia şi propunerilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
b) întocmeşte situaţiile financiare anuale şi trimestriale pe baza datelor centralizate din balanţa lunarã de verificare proprie şi a celor din teritoriu;
c) efectueazã periodic inventarierea patrimoniului, potrivit dispoziţiilor legale;
d) centralizeazã şi analizeazã propunerile primite de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale privind veniturile şi cheltuielile acestora, în vederea elaborãrii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, iar varianta adoptatã o transmite spre executare atât pentru nivelul veniturilor, care reprezintã valori minime, cât şi pentru cel al cheltuielilor, care reprezintã valori maximale;
e) întocmeşte documentele necesare angajãrii, lichidãrii, ordonanţãrii şi plãţii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintã limite maximale aprobate;
f) asigurã evidenţa resurselor financiare necesare activitãţii proprii;
g) urmãreşte angajarea şi utilizarea resurselor financiare potrivit necesitãţilor proprii, în condiţiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale;
h) ţine registrele contabile prevãzute de lege;
i) asigurã condiţii pentru organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform dispoziţiilor legale;
j) ţine evidenţa tuturor operaţiunilor financiare;
k) urmãreşte modul în care se gestioneazã patrimoniul în condiţii de eficienţã maximã;
l) urmãreşte realizarea ultimei faze a procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor bugetare, respectiv plata, cu respectarea prevederilor legale;
m) verificã şi avizeazã pentru controlul financiar preventiv operaţiunile prevãzute în <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
n) asigurã achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrãrilor necesare realizãrii rolului sãu, gestionând cu eficienţã resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate şi ale programului anual aprobat al achiziţiilor publice.
(3) Direcţia economicã are urmãtoarele atribuţii la nivel teritorial:
a) asigurã îndrumarea metodologicã a activitãţii financiar-contabile pe linie de achiziţii publice şi administrare a patrimoniului, desfãşuratã de personalul de specialitate economicã din teritoriu;
b) asigurã supravegherea şi controlul activitãţii pe linie financiar-contabilã şi de achiziţii publice desfãşurate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(4) În cadrul Direcţiei economice funcţioneazã urmãtoarele structuri:
a) Serviciul financiar, format din:
- Biroul financiar, buget;
- Biroul salarii.
b) Serviciul contabilitate, format din:
- Biroul evidenţã contabilã, metodologie, analizã;
c) Serviciul achiziţii publice, format din:
- Biroul plan achiziţii;
- Biroul achiziţii.
d) Serviciul administrativ investiţii.
(5) Serviciul financiar este organizat în birouri grupate pe activitãţi, astfel:
a) Biroul financiar, buget are urmãtoarele atribuţii:
a.1. În ceea ce priveşte operaţiunile de trezorerie, deruleazã operaţiunile cu Trezoreria Statului, având urmãtoarele atribuţii:
a.1.1. întocmeşte documentele de platã pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementãrilor în vigoare;
a.1.2. întocmeşte documentele necesare angajãrii, lichidãrii, ordonanţãrii şi plãţii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintã limite maximale aprobate;
a.1.3. efectueazã ridicãrile şi depunerile de numerar din şi în conturile proprii;
a.1.4. efectueazã plata drepturilor bãneşti ale salariaţilor şi/sau terţilor şi rãspunde pentru întocmirea corectã a formelor de platã.
a.2. În ceea ce priveşte obligaţiile fiscale:
a.2.1. rãspunde de îndeplinirea obligaţiilor fiscale atât pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cât şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, referitoare la impozitele şi taxele cuvenite bugetului de stat şi bugetelor locale, impozitele şi contribuţiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale şi altor beneficiari stipulate în actele normative aprobate;
a.2.2. întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind îndeplinirea obligaţiilor de naturã fiscalã, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi rãspunde pentru corecta întocmire a acestora.
a.3. În ceea ce priveşte bugetul:
a.3.1. în baza analizelor economice, face propuneri în vederea fundamentãrii şi elaborãrii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe baza propunerilor direcţiilor acestuia şi a propunerilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
a.3.2. centralizeazã şi analizeazã propunerile primite de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale privind veniturile şi cheltuielile acestora, în vederea elaborãrii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, iar varianta adoptatã o transmite acestora, reprezentând pentru venituri valori minime, iar pentru cheltuieli valori maximale;
a.3.3. ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii, şi urmãreşte execuţia bugetului;
a.3.4. întocmeşte lista de dotãri independente, în baza solicitãrilor fundamentate de direcţiile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe care o supune aprobãrii, potrivit competenţelor.
a.4. În ceea ce priveşte alte activitãţi financiare:
a.4.1. întocmeşte şi verificã decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna şi transportul salariaţilor aflaţi în delegaţie în ţarã şi în strãinãtate;
a.4.2. verificã deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;
a.4.3. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul salarii are urmãtoarele atribuţii:
b.1. În ceea ce priveşte relaţia cu salariaţii:
b.1.1. calculeazã drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor pe baza contractelor individuale, actelor adiţionale, deciziilor şi fişelor de prezenţã primite de la Direcţia management resurse umane şi serviciile/birourile economice ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, în vederea achitãrii acestora la datele stabilite prin contractul colectiv de muncã;
b.1.2. opereazã, ori de câte ori este necesar, în statul de personal modificãrile privind drepturile de naturã salarialã;
b.1.3. ţine evidenţa concediilor de odihnã, a concediilor medicale şi de maternitate şi asigurã efectuarea integralã şi la timp a drepturilor bãneşti cuvenite;
b.1.4. întocmeşte documentele de platã cãtre unitãţile bancare, respectiv borderourile cu drepturile bãneşti ale salariaţilor care posedã carduri;
b.1.5. depune la unitãţile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru nou-angajaţi, distribuie salariaţilor cardurile emise de unitãţile bancare, depune lunar situaţia persoanelor cãrora le-a încetat contractul individual de muncã şi a documentaţiilor privind acordarea facilitãţilor de trezorerie (overdraft), ori de câte ori este cazul;
b.1.6. întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, şi le transmite, în termen legal, atât unitãţii fiscale, cât şi personalului;
b.1.7. ţine evidenţa individualã a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului şi urmãreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, ocupându-se de lichidarea acestora;
b.1.8. elibereazã adeverinţele ce cuprind câştigurile salariale realizate de salariaţi;
b.1.9. întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind îndeplinirea obligaţiilor de platã la bugetul general consolidat, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi rãspunde pentru corecta întocmire a acestora;
b.1.10. ţine evidenţa individualã a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului;
b.1.11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.
(6) La nivelul Serviciului contabilitate este constituit Biroul evidenţã contabilã, metodologie, analizã cu urmãtoarele atribuţii:
a.1. În ceea ce priveşte înregistrãrile în contabilitate pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale:
a.1.1. organizeazã şi conduce activitatea contabilã, în conformitate cu prevederile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; rãspunde de efectuarea corectã şi la timp a înregistrãrilor contabile;
a.1.2. întocmeşte notele contabile pentru orice operaţiune care afecteazã patrimoniul instituţiei. Documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat ori înregistrat în contabilitate;
a.1.3. întocmeşte fişele de conturi, analizeazã şi urmãreşte soldurile conturilor;
a.1.4. înregistreazã în contabilitate operaţiunile patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupã data de întocmire sau de intrare în instituţie, şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului jurnal;
a.1.5. verificã înregistrarea în contabilitate a drepturilor de naturã salarialã, a decontãrilor cu personalul şi a celorlalte decontãri care intrã în categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fişelor de cont;
a.1.6. întocmeşte facturile fiscale pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementãrilor în vigoare;
a.1.7. urmãreşte procesul de decontare a sumelor încasate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
a.1.8. verificã toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;
a.1.9. verificã şi înregistreazã în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de încasãri şi plãţi cuprinse în registrul de casã.
a.2. În ceea ce priveşte inventarierea patrimoniului şi evaluarea elementelor patrimoniale pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale:
a.2.1. organizeazã şi implementeazã evidenţa cantitativ-valoricã a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu;
a.2.2. evidenţiazã rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistreazã atât în evidenţa tehnico-operativã, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate dupã natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistreazã în registrul inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;
a.2.3. urmãreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casãrii bunurilor, potrivit reglementãrilor legale;
a.2.4. elaboreazã indicaţii metodologice pentru evaluarea la valoarea contabilã a bunurilor de natura imobilizãrilor, stocurilor şi a celorlalte bunuri, la preţurile la care acestea au fost înregistrate în contabilitate la intrarea în patrimoniu;
a.2.5. întocmeşte situaţia bunurilor depreciate şi fãrã mişcare şi înainteazã propuneri pentru valorificarea lor;
a.2.6. stabileşte creanţele şi obligaţiile incerte şi în litigiu şi propune mãsurile corespunzãtoare pentru lichidarea lor;
a.2.7. evalueazã la valoarea lor nominalã creanţele şi obligaţiile faţã de terţi, ocupându-se de lichidarea acestora;
a.2.8. evalueazã la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în funcţie de utilitatea bunului în instituţie şi de preţul pieţei;
a.2.9. evalueazã la valoarea de utilitate creanţele şi obligaţiile incerte şi în litigiu, stabilitã în funcţie de valoarea lor posibil de încasat, respectiv de platã;
a.2.10. evalueazã la cursul în vigoare creanţele, obligaţiile, precum şi disponibilitãţile în devize.
a.3. În ceea ce priveşte situaţiile lunare, trimestriale şi anuale:
a.3.1. stabileşte totalul sumelor debitoare şi creditoare, precum şi soldul final al fiecãrui cont;
a.3.2. întocmeşte balanţa de verificare (sinteticã şi analiticã) centralizatã pe total Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pe oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, asigurând egalitatea dintre totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;
a.3.3. verificã şi centralizeazã balanţele lunare ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
a.3.4. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, ce se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetarã şi anexe, acestea incluzând situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute, respectiv a activelor şi pasivelor, precum şi a cheltuielilor, veniturilor şi a excedentului sau deficitului;
a.3.5. întocmeşte raportãrile statistice cãtre Institutul Naţional de Statisticã privind fondurile salariale şi alte fonduri datorate cãtre bugetul de stat.
a.4. În ceea ce priveşte activitatea de analizã economicã:
a.4.1. întocmeşte pentru directorul general informãri şi analize privind situaţia principalilor indicatori economico-financiari şi de eficienţã (lunar şi anual);
a.4.2. întocmeşte situaţia operativã a încasãrilor din extrasele conturilor de trezorerie şi din registrul de casã şi ia mãsuri pentru urgentarea încasãrii facturilor;
a.4.3. întocmeşte note, informãri şi analize dispuse de conducerea instituţiei;
a.4.4. asigurã aplicarea legislaţiei în acest domeniu şi aduce la cunoştinţã conducerii apariţia unor situaţii financiare neprevãzute.
a.5. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(7) Serviciul achiziţii publice, în vederea realizãrii atribuţiilor ce rezultã din aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, are obligaţia de a solicita sprijinul celorlalte structuri organizatorice ale instituţiei, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmeazã sã fie rezolvate în contextul procedurii de atribuire. De asemenea, poate solicita organelor cu drept de decizie, atunci când situaţia o impune, achiziţionarea de servicii de consultanţã, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în scopul elaborãrii documentaţiei de atribuire şi/sau aplicãrii procedurii de atribuire. Serviciul achiziţii publice este organizat în birouri grupate pe activitãţi, astfel:
a) Biroul plan achiziţii are urmãtoarele atribuţii:
a.1. întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitãrilor fundamentate ale direcţiilor şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobãrii, potrivit competenţelor;
a.2. propune modificarea programului anual al achiziţiilor publice ori de câte ori respectivele necesitãţi nu au fost cuprinse în varianta iniţialã, iar introducerea acestora în program este permisã de asigurarea surselor de finanţare;
a.3. asigurã repartizarea trimestrialã a informaţiilor cuprinse în programul anual de achiziţii, în funcţie de oportunitate, de gradul de prioritate, de contractele de achiziţie publicã aflate în derulare şi de anticipãrile cu privire la fondurile ce urmeazã a fi alocate;
a.4. efectueazã studiul de piaţã şi realizeazã baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrãri privind achiziţiile ce fac obiectul programului de achiziţii;
a.5. solicitã şi analizeazã situaţia stocurilor finale lunare pentru stabilirea obiectivã a necesarului de produse;
a.6. participã, dupã caz, ca membru în comisia de elaborare a documentaţiei de atribuire, în special la întocmirea fişei de date a achiziţiei;
a.7. atunci când situaţia o impune, întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru contractul în cauzã, urmãrind cuprinderea tuturor documentelor şi actelor care au stat la baza atribuirii;
a.8. atunci când situaţia o impune, îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , respectiv anunţurile de intenţie, anunţurile de participare, anunţurile de atribuire, invitaţiile de participare, precum şi comunicãrile cãtre participanţi cu privire la rezultatele procedurilor de achiziţie;
a.9. atunci când situaţia o impune, notificã Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la verificarea proceduralã;
a.10. în cazul în care participã ca membru în comisia de evaluare a ofertelor, asigurã participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verificã eligibilitatea ofertanţilor, înregistrarea acestora şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnicã şi economico-financiarã;
a.11. în cazul în care participã ca membru în comisii, colaboreazã la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobãrii conducerii instituţiei, cu avizul direcţiilor de specialitate implicate, note ce conţin motivarea îndeplinirii unor cerinţe minime de cãtre ofertanţi, cu referire la situaţia economicã şi financiarã sau la capacitatea tehnicã şi/sau profesionalã;
a.12. în cazul în care participã ca membru în comisii, colaboreazã la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobãrii conducerii instituţiei, cu avizul direcţiilor de specialitate implicate, note ce conţin criteriile de atribuire ce urmeazã a fi aplicate;
a.13. când este membru în comisia de evaluare şi se înregistreazã contestaţii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunoştinţã celor implicaţi faptul cã procedura este suspendatã de drept, conţinutul deciziei Consiliului de soluţionare a contestaţiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungitã, sau, dupã caz, decizia de anulare a procedurii;
a.14. atunci când este nominalizat ca responsabil cu derularea contractului, urmãreşte ca bunurile, serviciile sau lucrãrile ce urmeazã a fi facturate şi plãtite sã fie în concordanţã din punctul de vedere al cantitãţii, calitãţii şi valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, dupã caz;
a.15. urmãreşte derularea şi executarea întocmai a obligaţiilor contractuale asumate de pãrţi;
a.16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul achiziţii are urmãtoarele atribuţii:
b.1. efectueazã achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrãri prevãzute în programul anual, aprobat potrivit competenţelor, prin procedurile prevãzute de lege;
b.2. asigurã întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţã cu prevederile legislaţiei în vigoare;
b.3. participã, dupã caz, ca membru în comisia de elaborare a documentaţiei de atribuire, în special la întocmirea fişei de date a achiziţiei;
b.4. întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract, urmãrind cuprinderea tuturor documentelor şi actelor care au stat la baza atribuirii;
b.5. dupã caz, întocmeşte proiectele de contracte de bunuri, servicii şi lucrãri; deruleazã contractele, urmãrind executarea lor, sesizeazã partenerii contractuali asupra nerespectãrii termenelor sau altor obligaţii contractuale şi informeazã direcţiile de specialitate pentru propunerea mãsurilor necesare recuperãrii eventualelor prejudicii;
b.6. aduce la cunoştinţã direcţiilor/oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale contractele de achiziţie publicã încheiate;
b.7. înştiinţeazã responsabilul cu derularea contractului cã bunurile, serviciile sau lucrãrile ce urmeazã a fi facturate şi plãtite trebuie sã fie în concordanţã din punctul de vedere al cantitãţii, calitãţii şi valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, dupã caz;
b.8. asigurã aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã; alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publicã se realizeazã în funcţie de valoarea estimatã de produse, servicii sau lucrãri, conform sistemului de grupare şi codificare, cumulatã pe parcursul anului bugetar; la estimarea valorii se vor lua în considerare toate costurile aferente, modalitatea de dobândire din opţiunile posibile, eventualele majorãri ca urmare a acceptãrii ajustãrii preţului contractului, precum şi orice eventuale suplimentãri faţã de obiectul iniţial;
b.9. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv anunţurile de intenţie, anunţurile de participare, anunţurile de atribuire, invitaţiile de participare, precum şi comunicãrile cãtre participanţi cu privire la rezultatele procedurilor de achiziţie;
b.10. notificã Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la verificarea proceduralã;
b.11. în cazul în care participã ca membru în comisia de evaluare, asigurã participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verificã eligibilitatea ofertanţilor, înregistrarea acestora şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnicã şi economico-financiarã;
b.12. participã la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobãrii conducerii instituţiei, cu avizul direcţiilor de specialitate implicate, note ce conţin motivarea îndeplinirii unor cerinţe minime de cãtre ofertanţi, cu referire la situaţia economicã şi financiarã sau la capacitatea tehnicã şi/sau profesionalã;
b.13. participã la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobãrii conducerii instituţiei, cu avizul direcţiilor de specialitate implicate, note ce conţin criteriile de atribuire ce urmeazã a fi aplicate;
b.14. colaboreazã la elaborarea propunerilor privind punctul de vedere asupra contestaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã;
b.15. în cazul înregistrãrii unor contestaţii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunoştinţã celor implicaţi faptul cã procedura este suspendatã de drept, conţinutul deciziei Consiliului de soluţionare a contestaţiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungitã, sau, dupã caz, decizia de anulare a procedurii;
b.16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.
(8) Serviciul administrativ investiţii are urmãtoarele atribuţii:
a) administreazã şi gestioneazã bunurile mobile şi imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt deţinute; urmãreşte folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor instituţiei, potrivit destinaţiei acestora şi cu respectarea normativelor în vigoare;
b) organizeazã gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor şi pieselor de schimb, a carburanţilor, lubrifianţilor şi a altor valori materiale aflate în dotare şi asigurã înscrierea numãrului de inventar pe mijloacele fixe;
c) organizeazã şi controleazã modul de ţinere a evidenţei operative de cãtre gestionari şi ia mãsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor legale de gestionare (magazii, arhive proprii activitãţii);
d) elaboreazã propuneri de investiţii şi reparaţii capitale a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar; ia mãsuri în vederea întreţinerii şi efectuãrii de reparaţii pentru clãdiri, dotãri şi alte active din patrimoniul instituţiei, în regie proprie sau cu terţi;
e) colaboreazã la acţiunile de inventariere a bunurilor şi valorilor pe care le gestioneazã, fãcând propuneri de noi dotãri (mijloace fixe şi obiecte de inventar);
f) fundamenteazã şi înainteazã propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, şi asigurã valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obţine aprobarea;
g) organizeazã activitãţile pentru care are dotãri şi personal, iar pentru alte activitãţi necesare propune încheierea de contracte de prestãri de servicii cu terţii şi urmãreşte realizarea acestora, confirmând plata;
h) fundamenteazã şi înainteazã propuneri în vederea asigurãrii necesarului de produse, servicii şi lucrãri pentru buna desfãşurare a activitãţii;
i) acordã viza "bun de platã" şi "viza compartiment" pe facturi şi pe alte documente de platã, confirmând astfel livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrãri;
j) asigurã distribuirea produselor achiziţionate şi urmãreşte utilizarea eficientã a acestora, cu încadrarea în normativele aprobate;
k) urmãreşte încadrarea în plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixã şi mobilã şi stabileşte sumele ce urmeazã a fi recuperate;
l) întocmeşte şi depune, sub semnãtura persoanelor autorizate, la autoritãţile fiscale competente, declaraţiile anuale privind clãdirile, mijloacele auto şi firmele de reprezentare aflate în patrimoniul instituţiei; urmãreşte achitarea obligaţiilor cãtre bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) referitor la acordarea tichetelor de masã, asigurã parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru distribuirea acestora cãtre salariaţi, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncã;
n) administreazã şi gestioneazã parcul auto din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt deţinute;
o) organizeazã gestionarea pieselor de schimb, a carburanţilor şi a lubrifianţilor şi urmãreşte folosirea sau exploatarea parcului auto pentru satisfacerea nevoilor instituţiei, potrivit destinaţiei acestora şi cu respectarea normativelor în vigoare;
p) organizeazã întreţinerea şi efectuarea reparaţiilor parcului auto, în regie proprie sau cu terţi, fundamenteazã şi înainteazã propuneri privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanţi, precum şi de încheiere a poliţelor de asigurare obligatorie de rãspundere civilã auto şi CASCO pentru toate autovehiculele din dotare;
q) urmãreşte derularea contractelor încheiate având ca obiect serviciile de întreţinere şi reparaţii pentru autoturisme, confirmând îndeplinirea obligaţiilor în vederea efectuãrii plãţii;
r) organizeazã şi supravegheazã activitatea de exploatare a parcului auto propriu, urmãreşte şi îndrumã metodologic aplicarea dispoziţiilor legale privind condiţiile ce trebuie întrunite pentru circulaţia pe drumurile publice ce intrã în competenţa sa;
s) ţine evidenţa trimiterilor poştale pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi întocmeşte notele de aprobare pentru propunerile de ordonanţare poştale, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli;
t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.
(9) Controlul financiar preventiv (C.F.P.) se exercitã de persoanele propuse de directorul general spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justiţiei, pe baza dosarelor complete ale acestor persoane, întocmite în conformitate cu prevederile legale, respectiv dispoziţiile cap. III, pct. 6 din Codul specific de norme profesionale.
ART. 23
(1) Direcţia registrul comerţului central computerizat asigurã administrarea registrelor comerţului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne şi naţionale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme şi embleme, arhiva de documente pe suport hârtie şi în format electronic, coordoneazã întreţinerea şi administrarea acestora la nivel teritorial, asigurã publicitatea datelor din registrul central al comerţului prin eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informaţii, statistici. Participã la elaborarea de specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de sisteme informatice specializate, servicii de consultanţã pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, achiziţia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanţã şi suport pentru produsele software şi aplicaţii implementate. În colaborare cu Direcţia juridicã asigurã proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comerţului.
În cadrul direcţiei funcţioneazã urmãtoarele structuri:
a) Serviciul registrul comerţului central computerizat;
b) Serviciul valorificare date, format din:
- Biroul certificate constatatoare, eliberare informaţii;
- Biroul prelucrãri statistice.
c) Serviciul arhiva electronicã şi de documente a comercianţilor.
(2) Serviciul registrul comerţului central computerizat asigurã administrarea registrelor comerţului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne şi naţionale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme şi embleme, bazelor de date cu indicatorii din situaţiile financiare anuale şi are urmãtoarele atribuţii:
a) recepţioneazã bazele de date transmise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
b) asigurã auditul bazelor de date prin verificarea coerenţei şi consistenţei datelor transmise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
c) actualizeazã informaţiile din registrul central computerizat al comerţului;
d) monitorizeazã transmisiile oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale - Ministerul Economiei şi Finanţelor în procesul de înregistrare fiscalã şi obţinerea codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei şi Finanţelor;
e) proceseazã informaţiile cuprinse în bazele de date accesate prin serviciile de furnizare de informaţii pe internet;
f) proceseazã informaţiile transmise de oficiile registrului comerţului în vederea asigurãrii publicitãţii pe internet a informaţiilor şi/sau a actelor dispuse prin lege;
g) transmite şi recepţioneazã înştiinţãrile la şi de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale pe probleme de registru computerizat;
h) întreţine nomenclatoarele proprii cu informaţii necesare pentru activitatea curentã de ţinere a registrelor comerţului la nivel central şi teritorial;
i) preia, verificã, adapteazã nomenclatoarele preluate de la alte instituţii în vederea utilizãrii în activitatea curentã;
j) elaboreazã noi nomenclatoare, potrivit cerinţelor activitãţii proprii;
k) administreazã solicitãrile de rezervare a denumirilor de firme pe o anumitã arie geograficã sau la nivel naţional;
l) întreţine şi actualizeazã catalogul cu denumirile de firme rezervate la nivel naţional sau pe o anumitã arie geograficã;
m) administreazã bazele de date cu indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse de comercianţi la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
n) transmite cãtre diverse instituţii, în format electronic, datele prevãzute de actele normative în vigoare;
o) asigurã urmãrirea derulãrii protocoalelor încheiate cu alte instituţii prin selecţia, validarea şi transmiterea datelor cãtre acestea;
p) dezvoltã programe pentru susţinerea activitãţilor mai sus menţionate;
q) asigurã permanent salvarea bazelor de date, iar în cazul unor incidente majore, restaurarea acestora;
r) acordã asistenţã de specialitate personalului oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, implicat în procesarea datelor care se înregistreazã în registrul comerţului computerizat;
s) primeşte de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, înregistreazã şi transmite la Secretariatul General al Guvernului documentaţia depusã de societãţile comerciale în vederea obţinerii acordului privind folosirea firmei, în conformitate cu prevederile <>art. 39 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, astfel cum a fost modificat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 ;
t) înştiinţeazã în scris oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale despre acordul eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, dupã caz, refuzul eliberãrii acordului sau despre necesitatea completãrii documentaţiei înaintate acestuia;
u) transmite înştiinţãrile cãtre oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, cu confirmare de primire;
v) asigurã controlul activitãţii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(3) Serviciul valorificare date asigurã publicitatea datelor din registrul comerţului central computerizat în conformitate cu prevederile legale; este organizat în birouri grupate pe activitãţi astfel:
a) Biroul certificate constatatoare, eliberare informaţii asigurã eliberarea de certificate constatatoare cã un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat, extrase de registru, precum şi informaţii din datele înregistrate în registrul comerţului computerizat; are urmãtoarele atribuţii:
a.1. asigurã informarea iniţialã a persoanelor solicitante privind categoriile de informaţii existente în registrul central computerizat şi îndrumare în completarea cererilor de eliberare de certificate sau informaţii;
a.2. elaboreazã şi emite certificate constatatoare cã un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat;
a.3. elaboreazã şi emite extrase de registru;
a.4. elaboreazã rapoarte şi elibereazã informaţii din registrul comerţului computerizat sau din bazele de date cuprinzând indicatorii financiari, pentru satisfacerea cerinţelor de informare ale autoritãţilor şi instituţiilor publice şi persoanelor solicitante;
a.5. elaboreazã programe informatice şi/sau interogãri speciale pentru furnizarea de informaţii ce nu pot fi obţinute cu aplicaţiile informatice existente dezvoltate de Direcţia analizã programare;
a.6. asigurã derularea contractelor de furnizare informaţii din registrul comerţului central computerizat;
a.7. intermediazã relaţia dintre solicitanţi şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale pentru obţinerea rezervãrii denumirii de firmã pe aria judeţului în care se doreşte stabilirea sediului social;
a.8. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul prelucrãri statistice asigurã prelucrarea informaţiilor din registrul comerţului central computerizat în scopul elaborãrii de situaţii statistice care sã ofere o privire de ansamblu asupra comunitãţii de afaceri româneşti; statistici pe tematici, criterii pentru soluţionarea cererilor formulate de autoritãţile şi instituţiile publice şi persoanele solicitante din ţarã şi din strãinãtate.
Are urmãtoarele atribuţii:
b.1. elaboreazã publicaţiile statistice lunare;
b.2. elaboreazã statistici periodice (lunare, anuale etc.) pentru informarea conducerii, a autoritãţilor şi instituţiilor publice;
b.3. elaboreazã statistici pentru soluţionarea solicitãrilor formulate de terţi;
b.4. dezvoltã programe pentru susţinerea activitãţii mai sus menţionate;
b.5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(4) Serviciul arhiva electronicã şi de documente a comercianţilor asigurã funcţionarea şi administrarea sistemului de arhivare electronicã (SAE) acordã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale privind metodologia de transpunere în format electronic a documentelor din arhiva comercianţilor; are urmãtoarele atribuţii:
a) configureazã şi menţine în funcţiune sistemul de arhivare (echipamente şi software);
b) asigurã securitatea funcţionãrii sistemului de arhivare electronicã, inclusiv drepturi de acces;
c) monitorizeazã: pachetele transmise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, actualizarea informaţiilor din bazele de date aferente şi salvarea permanentã a bazelor de date;
d) acordã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale în implementarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului informatic de arhivare electronicã a documentelor;
e) asigurã auditul sistemului central prin exploatarea software-ului implementat în SAE;
f) controleazã respectarea de cãtre personalul implicat în operaţiunile de arhivare (selectare şi pregãtire documente, scanare, verificare şi indexare) a instrucţiunilor privind procesarea documentelor;
g) analizeazã sistemul în funcţiune în vederea optimizãrii/dezvoltãrii arhivei electronice şi elaboreazã specificaţii pentru aplicaţiile informatice;
h) asigurã evidenţa şi arhivarea documentelor privitoare la înregistrãrile efectuate, comunicate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, depozitarea şi pãstrarea acestora;
i) dezvoltã programe pentru susţinerea activitãţilor mai sus menţionate;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 24
(1) Direcţia analizã-programare asigurã analiza, proiectarea, realizarea, implementarea şi evidenţa aplicaţiilor utilizate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale pentru activitãţile de înregistrare, furnizare de informaţii prevãzute de lege şi are în structurã Serviciul dezvoltare sistem informatic unitar al registrului comerţului. Participã la elaborarea de specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de sisteme informatice specializate, de servicii de consultanţã pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenanţã şi suport pentru produsele software şi aplicaţii implementate.
(2) Serviciul dezvoltare sistem informatic unitar al registrului comerţului este organizat în birouri grupate pe activitãţi astfel:
a) Biroul aplicaţii procesare intrãri care are urmãtoarele atribuţii:
a.1. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile pentru efectuarea înregistrãrilor în registrul comerţului computerizat, necesare oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, pentru ţinerea registrelor comerţului;
a.2. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile pentru efectuarea înregistrãrilor în buletinul procedurilor de insolvenţã;
a.3. participã la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comerţului;
a.4. transmite Direcţiei registrul comerţului central computerizat modificãrile intervenite în structura bazelor de date şi a algoritmilor de validare a datelor pentru actualizarea procedurilor de validare a bazei de date;
a.5. realizeazã testarea aplicaţiilor proprii din cadrul biroului;
a.6. acordã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale în implementarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului informatic;
a.7. controleazã respectarea de cãtre referenţi şi operatori a instrucţiunilor privind procesarea cererilor şi documentelor specifice;
a.8. elaboreazã documentaţia de prezentare şi de utilizare a aplicaţiilor informatice realizate;
a.9. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul aplicaţii procesare ieşiri are urmãtoarele atribuţii:
b.1. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile necesare pentru furnizarea de informaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
b.2. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile pentru furnizarea de informaţii din buletinul procedurilor de insolvenţã, conform specificaţiilor primite de la Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã;
b.3. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile/serviciile necesare furnizãrii pe internet a informaţiilor din registrul comerţului computerizat;
b.4. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile pentru schimbul de informaţii şi colaborare cu alte instituţii;
b.5. participã la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comerţului;
b.6. proiecteazã şi realizeazã aplicaţiile informatice necesare pentru informatizarea activitãţii curente;
b.7. transmite Direcţiei registrul comerţului central computerizat modificãrile intervenite în structura bazelor de date şi a algoritmilor de validare a datelor pentru actualizarea procedurilor de validare a bazei de date;
b.8. realizeazã testarea aplicaţiilor proprii din cadrul biroului;
b.9. acordã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale în implementarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului informatic;
b.10. elaboreazã documentaţia de prezentare şi de utilizare a aplicaţiilor informatice realizate;
b.11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 25
(1) Direcţia tehnologia informaţiei asigurã întreţinerea infrastructurii hardware şi software, precum şi a serviciilor de comunicaţii de date necesare funcţionãrii sistemului informatic al registrului comerţului, proiectarea, realizarea şi întreţinerea site-urilor web ale instituţiei. Participã la elaborarea de specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de echipamente, produse software, servicii informatice şi sisteme informatice specializate, servicii de consultanţã pentru proiectarea/realizarea şi implementarea sistemelor informatice, achiziţia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanţã şi suport pentru produsele software şi aplicaţiile implementate.
Direcţia tehnologia informaţiei are în structurã:
a) Serviciul tehnologia informaţiei, format din:
- Biroul administrare sistem informatic şi servicii internet;
b) Biroul cablare şi testare reţele.
(2) Serviciul tehnologia informaţiei are urmãtoarele atribuţii:
a) culege informaţii privind configuraţia reţelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente şi produse software, precum şi necesarul de servicii de comunicaţii de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
b) propune necesarul de echipamente, produse software şi servicii (comunicaţii de date, servicii de întreţinere postgaranţie, servicii de mentenanţã şi suport etc.) pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
c) asigurã securitatea funcţionãrii sistemului informatic la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) asigurã instalarea, configurarea şi administrarea echipamentelor şi pachetelor software din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi a reţelelor interne;
e) asigurã instalarea, configurarea şi administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web etc.);
f) asigurã întreţinerea unor sisteme cu scop special;
g) proiecteazã, realizeazã şi întreţine site-urile şi aplicaţiile web proprii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
h) acordã asistenţã tehnicã şi suport utilizatorilor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale pe probleme informatice, precum şi clienţilor pentru accesul la servicii;
i) asigurã colaborarea cu Direcţia de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea implementãrii strategiei de informatizare a instituţiei şi a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;
j) asigurã legãtura cu firmele furnizoare de echipamente, software şi servicii informatice;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(3) La nivelul Serviciului tehnologia informaţiei este constituit Biroul administrare sistem informatic şi servicii internet, cu urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã instalarea şi configurarea echipamentelor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - servere de baze de date, servere cu scop special (de exemplu, servere de aplicaţii), staţii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere, echipamente de reţea şi de comunicaţie (switch-uri, routere) etc.;
b) asigurã administrarea serverelor de baze de date şi a celor cu scop special;
c) asigurã administrarea reţelelor interne din punct de vedere hardware şi software;
d) asigurã întreţinerea echipamentelor (servere, staţii de lucru, imprimante etc.);
e) asigurã integrarea în sistem a unor echipamente şi configuraţii noi;
f) asigurã salvarea periodicã a datelor de pe servere;
g) monitorizeazã funcţionarea echipamentelor şi activitatea în reţea;
h) asigurã instalarea, configurarea şi administrarea echipamentelor de comunicaţii;
i) monitorizeazã funcţionarea serviciilor de comunicaţii de date;
j) asigurã gestionarea optimã a resurselor hardware, software şi a reţelei interne;
k) asigurã legãtura cu furnizorii de echipamente, pachete software şi servicii informatice;
l) participã la elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru achiziţiile de echipamente, produse software şi servicii informatice;
m) asigurã instalarea şi configurarea serverelor ce asigurã serviciile de internet din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
n) asigurã instalarea, configurarea şi administrarea pachetelor software pentru servicii de internet;
o) asigurã administrarea serverelor internet;
p) proiecteazã şi realizeazã site-urile şi aplicaţiile web proprii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
q) întreţine şi actualizeazã site-urile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (site-ul oficial al instituţiei, RECOM);
r) stabileşte şi implementeazã politicile de securitate la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
s) asigurã instalarea, configurarea şi administrarea pachetelor software şi a echipamentelor care implementeazã politicile de securitate (firewall, routere, produse antivirus);
t) propune şi implementeazã soluţii pentru asigurarea funcţionãrii continue a echipamentelor critice;
u) rezolvã incidentele de securitate la nivelul întregului sistem informatic;
v) acordã asistenţã tehnicã pentru personalul instituţiei din toate compartimentele şi asigurã rezolvarea problemelor tehnice apãrute în funcţionarea echipamentelor şi pachetelor software;
w) acordã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale la instalarea şi configurarea echipamentelor şi a software-lui, precum şi la soluţionarea problemelor tehnice apãrute în funcţionarea sistemului informatic;
x) acordã consultanţã şi asistenţã tehnicã pentru utilizatorii din reţeaua registrului comerţului pe orice probleme hardware, software de sisteme şi utilizare, comunicaţii şi securitate;
y) asigurã intervenţii în oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale - de la distanţã sau prin deplasare la sediul acestora, dupã caz - în situaţii de funcţionare necorespunzãtoare sau de întrerupere a funcţionãrii echipamentelor, produselor software şi serviciilor;
z) acordã asistenţã tehnicã şi suport oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, precum şi clienţilor pentru accesul la servicii (site-ul oficial al instituţiei, RECOM online, intranet, mail etc.);
) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(4) Biroul cablare şi testare reţele asigurã proiectarea, realizarea şi întreţinerea lucrãrilor de cablare, modificare şi extindere a reţelelor de transmisii de date şi voce la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale. Are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectele pentru execuţia lucrãrilor de cablare structuratã şi stabilirea necesarului de materiale;
b) realizeazã lucrãri de cablare, modificare şi extindere a reţelelor de transmisii de date şi voce la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
c) verificã periodic reţelele structurate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) elaboreazã cãrţile de reţea pentru lucrãrile realizate;
e) elaboreazã specificaţiile tehnice pentru achiziţiile de echipamente, scule şi materiale necesare executãrii lucrãrilor de cablare şi verificare a reţelelor;
f) asigurã instalarea, configurarea şi funcţionarea corespunzãtoare a reţelelor de transmisii de date şi voce;
g) întreţine sisteme cu scop special ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit închis);
h) participã la elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru achiziţia unor sisteme/servicii/lucrãri cu scop special (sisteme antiefracţie, lucrãri electrice etc.);
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 26
(1) Direcţia management resurse umane reprezintã structura instituţiei, cadrul organizatoric şi funcţional, abilitatã sã punã în valoare toate celelalte resurse de care dispune instituţia, în vederea atingerii obiectivelor strategice şi imediate. Direcţia management resurse umane întocmeşte, pãstreazã şi arhiveazã, potrivit Nomenclatorului de documente, aprobat, referitoare la fondul arhivistic şi materialele reconstituite, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale ale salariaţilor. Direcţia management resurse umane gestioneazã şi coordoneazã activitatea de evidenţã a personalului şi de formare profesionalã a acestuia şi este structuratã în:
a) Serviciul management resurse umane, format din:
- Biroul evidenţa resurselor umane, legislaţia muncii, salarizare şi control.
(2) Serviciul management resurse umane are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã şi avizeazã notele de fundamentare primite de la direcţiile din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale privind necesitatea organizãrii concursurilor de angajare şi a examenelor de promovare;
b) în funcţie de structura organizatoricã şi de propunerile directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, întocmeşte statele de funcţii pentru oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pe care le prezintã spre avizare conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, urmând apoi a fi înaintate spre aprobare Ministerului Justiţiei;
c) ţine la zi statele de funcţii pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
d) organizeazã şi coordoneazã activitatea de recrutare a personalului şi de angajare a acestuia;
e) elaboreazã proceduri privind criteriile de recrutare şi selecţie a personalului;
f) asigurã organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi de promovare a personalului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei;
g) elaboreazã pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - sediul central - anunţurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi asigurã publicarea acestora;
h) colaboreazã cu oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, în ceea ce priveşte concursurile organizate în teritoriu, pentru ocuparea posturilor vacante;
i) colaboreazã cu instituţiile abilitate, anunţând periodic numãrul posturilor vacante din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
j) colaboreazã cu agenţiile judeţene/municipiului Bucureşti de ocupare a forţei de muncã şi formare profesionalã, solicitând, când este cazul, sistarea plãţii ajutorului de şomaj;
k) urmãreşte angajarea şi repartizarea pe posturi a noilor salariaţi;
l) întocmeşte dosarul de angajare pentru candidaţii declaraţi admişi la concursuri;
m) elibereazã legitimaţiile de serviciu şi urmãreşte vizarea acestora;
n) participã la negocierea contractelor individuale de muncã încheiate pentru persoanele nou-angajate;
o) întocmeşte documentaţia pe baza cãreia urmeazã sã înceteze raporturile de muncã ale salariaţilor;
p) asigurã consultanţã tuturor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, la solicitarea acestora, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
q) întocmeşte formalitãţile necesare organizãrii examenului/concursului de promovare pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
r) când situaţia o impune, colaboreazã cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei şi din cadrul Ministerului Justiţiei;
s) elaboreazã planul anual de formare şi perfecţionare a personalului instituţiei, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, şi urmãreşte îndeplinirea acestuia dupã aprobare;
t) întocmeşte planificarea cursurilor de formare profesionalã;
u) elaboreazã procedurile privind realizarea planului anual sau pe termen mediu de formare profesionalã;
v) opereazã modificãri în planificarea cursurilor, în cazul în care apar schimbãri legate de participarea la cursurile de formare profesionalã;
w) organizeazã şi coordoneazã, în condiţiile legii, activitatea de formare profesionalã şi perfecţionare a personalului propriu;
x) întocmeşte şi transmite la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi la direcţiile din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului adresele cu notele de informare privind formarea profesionalã, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesionalã;
y) primeşte şi centralizeazã referatele privind cursurile de formare profesionalã trimise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi la direcţiile din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
z) ţine evidenţa salariaţilor prin centralizatorul cursurilor de formare profesionalã, în scopul respectãrii legislaţiei în vigoare;
) întocmeşte actele adiţionale la contractul individual de muncã privind cursurile de formare profesionalã, urmãreşte semnarea acestora de cãtre cele douã pãrţi (angajat şi angajator) şi apoi le transmite în teritoriu;
bb) urmãreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecãrui post şi loc de muncã şi perfecţionarea profesionalã pentru ocupaţiile de bazã;
cc) ţine evidenţa şi informeazã conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale asupra ofertelor şi a invitaţiilor venite de la furnizorii de formare profesionalã, a cererilor înaintate de compartimentele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale privitoare la cursurile de formare profesionalã;
dd) participã, împreunã cu reprezentanţii din Direcţia economicã şi cu conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la analiza propunerilor din notele de fundamentare trimise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi de direcţiile din cadrul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind cursurile de formare profesionalã;
ee) redacteazã documentele, documentaţiile şi obiectivele specifice fiecãrei categorii profesionale existente în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, privitoare la cursurile de formare profesionalã (iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare), în funcţie de categoria de competenţe profesionale;
ff) întocmeşte şi transmite la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi la direcţiile din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului adresele cu notele de informare privind formarea profesionalã, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesionalã;
gg) primeşte şi centralizeazã referatele privind cursurile de formare profesionalã trimise de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi de direcţiile din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
hh) întocmeşte actele adiţionale la contractele individuale de muncã privind cursurile de formare profesionalã şi urmãreşte semnarea acestora de cãtre cele douã pãrţi (angajat şi angajator);
ii) ţine evidenţa salariaţilor prin centralizatorul cursurilor de formare profesionalã, în scopul respectãrii legislaţiei în vigoare (<>Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ş.a.) şi a contractului colectiv de muncã;
jj) elaboreazã şi redacteazã certificatele sau diplomele de absolvire a cursurilor proprii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi le transmite în teritoriu;
kk) vizeazã notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncã ale salariaţilor, confirmând dacã aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesionalã şi dacã au de restituit contravaloarea cursului;
ll) primeşte cereri, îndrumã şi acordã informaţiile necesare elevilor, studenţilor care solicitã efectuarea stagiului de practicã profesionalã în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
mm) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(3) La nivelul Serviciului management resurse umane este constituit Biroul evidenţã resurse umane, legislaţia muncii, salarizare şi control, cu urmãtoarele atribuţii:
a) ţine registrul de evidenţã a personalului, mişcarea acestuia în cadrul instituţiei, precum şi dosarele personale ale salariaţilor;
b) întocmeşte şi completeazã la zi, în ordine cronologicã, registrele generale de evidenţã a salariaţilor, în format electronic, pentru fiecare oficiu al registrului comerţului de pe lângã tribunal şi pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
c) asigurã completarea legalã, pãstrarea şi evidenţa carnetelor de muncã în conformitate cu prevederile legale;
d) asigurã securitatea pãstrãrii carnetelor de muncã şi inventarierea periodicã a acestora, în prezenţa unei comisii stabilite prin decizie a directorului general;
e) asigurã transmiterea, prin poştã, cãtre oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale a tuturor documentelor aprobate cu ocazia angajãrilor, negocierilor sau modificãrii unui element din contractul de muncã (acte adiţionale, contracte de muncã, legitimaţii, decizii);
f) urmãreşte întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat, asigurã înmânarea acesteia titularului şi o ataşeazã ca anexã la contractul individual de muncã;
g) completeazã, verificã şi actualizeazã dosarele de personal, inclusiv fişele de post. Fişele de post se vor întocmi de fiecare direcţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de fiecare oficiu al registrului comerţului de pe lângã tribunal şi vor fi trimise la Direcţia management resurse umane, care verificã corectitudinea întocmirii acestora;
h) elibereazã documentele solicitate de salariaţii care îşi depun dosarele de pensie în vederea pensionãrii anticipate sau pentru limitã de vârstã;
i) elibereazã, la cererea salariaţilor, adeverinţele care atestã calitatea de salariat;
j) întocmeşte, pe baza cererilor primite şi aprobate de conducere, decizii de suspendare a contractului individual de muncã al salariatelor care solicitã concediul de creştere a copilului, precum şi cele de reluare a activitãţii;
k) gestioneazã din programul de personal nomenclatorul de mãrci pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
l) actualizeazã în baza de personal orice modificare intervenitã cu privire la schimbarea funcţiei, modificarea locurilor de muncã, încetarea raporturilor de muncã;
m) înregistreazã în baza de date modificãrile intervenite în situaţia personalului (angajãri, suspendãri contracte de muncã, promovãri, schimbãri locuri de muncã, modificãri ale datelor personale);
n) elibereazã adrese privind programarea concediilor de odihnã ale salariaţilor pentru anul urmãtor şi urmãreşte efectuarea programãrilor acestora;
o) întocmeşte fişele colective de prezenţã pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi le predã serviciului financiar;
p) întocmeşte şi actualizeazã listele cu salariaţii care beneficiazã de tichetele de masã, conform legii;
q) ţine evidenţa concediilor de odihnã, concediilor medicale şi a orelor suplimentare pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
r) întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului care îşi înceteazã activitatea;
s) întocmeşte şi ţine la zi statul de personal al tuturor salariaţilor;
t) prezintã directorului general situaţia drepturilor salariale (sporuri etc.) ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncã, în vederea dimensionãrii cheltuielilor cu salariile;
u) participã la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncã anual al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi asigurã înregistrarea acestuia în timp util la D.G.F.S.S.;
v) întocmeşte contractul colectiv de muncã cu ocazia negocierilor anuale;
w) asigurã cadrul organizatoric necesar alegerii reprezentanţilor salariaţilor;
x) întocmeşte contractele individuale de muncã şi deciziile de angajare ale salariaţilor nou-angajaţi şi, când este cazul, acte adiţionale la contractele individuale de muncã;
y) verificã corectitudinea încadrãrii în grila salarialã a drepturilor bãneşti stabilite pentru noii angajaţi sau pentru cei care îşi reiau activitatea;
z) elibereazã, la cererea salariaţilor, adeverinţe cu venitul brut salarial lunar;
) ţine la zi şi opereazã în programul de personal tranşele de vechime în muncã a salariaţilor pe baza cãrora se acordã sporul de vechime;
bb) ţine evidenţa deducerilor suplimentare ale salariaţilor, în baza reglementãrilor legale în vigoare;
cc) vizeazã cererile salariaţilor privind acordarea ajutoarelor prevãzute în contractul colectiv de muncã pe anul în curs;
dd) întocmeşte raportãrile statistice cãtre Institutul Naţional de Statisticã privind categoriile de salariaţi şi numãrul şi natura posturilor vacante;
ee) primeşte şi analizeazã temeinicia reclamaţiilor, sesizãrilor şi contestaţiilor în legãturã cu relaţiile de muncã înaintate de salariaţi, fãcând propuneri pentru soluţionarea lor, în condiţiile legii, şi urmãreşte comunicarea rãspunsurilor;
ff) asigurã participarea unui reprezentant al Direcţiei management resurse umane în comisiile desemnate la efectuarea cercetãrii disciplinare în cazul sãvârşirii de abateri de la regulamentul intern;
gg) întocmeşte lucrãrile necesare numirii, delegãrii, detaşãrii, suspendãrii şi încetãrii raporturilor de muncã pentru salariaţi;
hh) efectueazã lucrãri privind acordarea unor drepturi de personal şi urmãreşte respectarea legislaţiei care reglementeazã aceste drepturi;
ii) ţine evidenţa salariilor de merit pentru toţi salariaţii, prin încadrarea în procentele prevãzute de lege;
jj) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(4) Direcţia management resurse umane colaboreazã cu directorii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, asigurând îndrumarea metodologicã, coordonând activitatea de resurse umane desfãşuratã în cadrul acestora şi urmãrind respectarea procedurilor de desfãşurare a concursurilor de formare profesionalã, a negocierilor individuale, aplicarea legislaţiei muncii, şi controleazã modul în care sunt duse la îndeplinire solicitãrile conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, privind problemele de personal.
ART. 27
(1) Direcţia managementul calitãţii-organizare desfãşoarã o activitate complexã şi eterogenã. În principal, la nivelul direcţiei se stabileşte politica referitoare la calitate, se urmãresc implementarea şi menţinerea sistemului de management al calitãţii, se asigurã îndrumarea şi coordonarea activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã, P.S.I. şi protecţie civilã. De asemenea, elaboreazã taxele şi tarifele pentru operaţiunile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, centralizeazã rapoartele de activitate, întocmeşte proiectul de organigramã şi proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, întocmeşte fişele-cadru ale posturilor, psihoprofesiogramele aferente categoriilor profesionale, modelul statelor de funcţii, asigurã funcţionarea sistemului acces control şi operabilitatea sistemului electronic antiefracţie, ţine arhiva generalã a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Participã la elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru achiziţii publice în domeniul de activitate al direcţiei.
Direcţia managementul calitãţii-organizare funcţioneazã în urmãtoarea structurã:
a) Serviciul managementul calitãţii, format din:
- Biroul elaborare şi urmãrire implementare proceduri de sistem şi de lucru;
- Biroul evaluare personal, elaborare structuri organizatorice.
b) Biroul securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilã.
(2) Serviciul managementul calitãţii este structurat în birouri, pe activitãţi, astfel:
a) Biroul elaborare şi urmãrire implementare proceduri de sistem şi de lucru are urmãtoarele atribuţii:
a.1. elaboreazã nomenclatorul de operaţiuni ce se efectueazã în registrul comerţului;
a.2. elaboreazã fluxul operaţional al activitãţilor desfãşurate în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
a.3. identificã activitãţile şi procesele care se desfãşoarã în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
a.4. stabileşte interacţiunea dintre procese la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, în colaborare cu persoanele desemnate din compartimente;
a.5. identificã şi descrie responsabilitãţile proprietarilor de procese;
a.6. elaboreazã procedurile specifice în colaborare cu persoanele desemnate din compartimente;
a.7. evalueazã sistemul existent - analiza diagnostic;
a.8. instruieşte personalul din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale cu privire la cerinţele standardului implementat şi la funcţionarea sistemului de management al calitãţii, precum şi la documentele de sistem;
a.9. elaboreazã şi gestioneazã documentaţia sistemului de management al calitãţii;
a.10. identificã şi descrie documentele care circulã în sistem;
a.11. elaboreazã matricea documentelor;
a.12. verificã periodic respectarea cerinţelor standardului implementat şi respectarea cerinţelor legale în vigoare;
a.13. implementeazã sistemul de management al calitãţii;
a.14. elaboreazã proiectul de fundamentare a taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile specifice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
a.15. propune, împreunã cu direcţiile de specialitate implicate, proiectul de hotãrâre a Guvernului privind aprobarea taxelor şi tarifelor;
a.16. centralizeazã rapoartele de activitate ale direcţiilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi înainteazã proiectul, spre avizare, Consiliului de conducere;
a.17. asigurã controlul activitãţii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale pe domeniul de activitate specific;
a.18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.
b) Biroul evaluare personal, elaborare structuri organizatorice are urmãtoarele atribuţii:
b.1. întocmeşte proiectul de organigramã a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, pe baza propunerilor primite de la conducãtorii structurilor implicate;
b.2. întocmeşte proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi îl transmite Ministerului Justiţiei pentru aprobare prin ordin;
b.3. întocmeşte modelul statelor de funcţii, iar dupã aprobare îl transmite Direcţiei management resurse umane în vederea actualizãrii;
b.4. întocmeşte fişele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
b.5. întocmeşte psihoprofesiogramele aferente categoriilor profesionale existente în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
b.6. participã la concursurile de angajare şi promovare a salariaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, efectuând testarea psihologicã, atunci când situaţia o impune;
b.7. urmãreşte integrarea în activitate a personalului nou-angajat;
b.8. efectueazã evaluarea psihologicã periodicã a personalului angajat în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea conducerii;
b.9. asigurã, ori de câte ori este necesar, consilierea psihologicã a personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
b.10. elaboreazã şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanţelor salariaţilor;
b.11. centralizeazã calificativele obţinute în baza fişelor de evaluare a performanţelor;
b.12. efectueazã analiza climatului organizaţional la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
b.13. opereazã sistemul de acces-control în incinta Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
b.14. opereazã sistemul electronic de antiefracţie;
b.15. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.
(3) Biroul securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilã are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, îndrumã şi coordoneazã activitãţile de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor;
b) realizeazã fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate şi sãnãtate în muncã având atribuţii specifice în realizarea acesteia;
c) colaboreazã cu cabinetul medical ce asigurã serviciile de medicina muncii la nivel de instituţie pentru fundamentarea programului de mãsuri pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã;
d) stabileşte mãsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzãtoare condiţiilor de muncã şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncã;
e) întocmeşte anual programul de mãsuri pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi prevenire şi stingere a incendiilor şi prevede fondurile necesare realizãrii acestora;
f) asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
g) verificã modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea de cãtre personalul încadrat a utilizãrii acestora;
h) acordã asistenţã tehnicã de specialitate la stabilirea mãsurilor în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor în caz de calamitãţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul funcţionãrii instalaţiilor (termice, de ventilaţie, de energie electricã etc.);
i) elaboreazã instrucţiuni de apãrare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncã;
j) participã la acţiuni de stingere a incendiilor şi la cercetarea cauzelor care le-au determinat;
k) întocmeşte necesarul de formulare tipizate (permise de lucru cu foc, fişe de instruire) şi a documentaţiei de specialitate pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor;
l) întocmeşte şi înainteazã spre aprobare documente, cum ar fi: decizii, dispoziţii pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor şi le actualizeazã ori de câte ori apar modificãri;
m) analizeazã anual, cu prilejul controalelor sau dupã producerea incendiilor ori accidentelor de muncã, activitatea de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor şi înainteazã conducerii raportul de analizã;
n) asigurã întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea sã fie operaţionale în orice moment;
o) participã la angajarea personalului, verificând modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;
p) asigurã instruirea reprezentanţilor desemnaţi pentru activitatea de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor;
q) participã la cercetarea accidentelor de muncã şi ţine evidenţa acestora;
r) supravegheazã condiţiile de sãnãtate în muncã;
s) stabileşte şi urmãreşte îndeplinirea mãsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregãtire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilã;
t) participã la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilã şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlãturare a urmãrilor situaţiilor de urgenţã desfãşurate de unitãţile proprii;
u) asigurã sistematic instruirea reprezentanţilor desemnaţi privind protecţia civilã, împreunã cu instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor;
v) înştiinţeazã persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnaleazã, de îndatã, iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de urgenţã civilã la nivelul instituţiei;
w) întocmeşte planul de evacuare pentru situaţii de urgenţã şi îl înainteazã Ministerului Justiţiei pentru integrarea în planul local pentru situaţii de urgenţã;
x) actualizeazã planul de evacuare pentru situaţii de urgenţã ori de câte ori este necesar;
y) propune fondurile necesare realizãrii mãsurilor de protecţie civilã în programul anual de mãsuri;
z) îndeplineşte orice alte obligaţii potrivit legii sau emise de organele abilitate;
) organizeazã şi gestioneazã evidenţa personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru activitatea de medicinã a muncii;
bb) întocmeşte solicitãrile pentru examenul medical de angajare, precum şi solicitãrile pentru examenul medical periodic;
cc) întocmeşte fişele de expunere la riscuri profesionale;
dd) organizeazã efectuarea examenelor medicale la angajare şi a celor periodice;
ee) întocmeşte evidenţa examenelor medicale efectuate angajaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
ff) ţine evidenţa şi transmite medicului de medicinã a muncii situaţia angajatelor însãrcinate, iar pentru angajatele aflate în aceastã situaţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului transmite documentaţia aferentã la Inspectoratul Teritorial de Muncã Bucureşti;
gg) asigurã controlul activitãţii oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale în domeniul de activitate specific;
hh) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(4) În cadrul Direcţiei managementul calitãţii-organizare este constituitã Arhiva generalã a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, având urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã depozitul de arhivã conform prevederilor din <>Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) ia mãsuri pentru depozitarea documentelor în spaţii şi condiţii corespunzãtoare, avizate de Arhivele Naţionale;
c) asigurã evidenţa, inventarierea, selecţionarea, pãstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
d) înregistreazã şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) urmãreşte predarea de cãtre compartimentele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la depozitul arhivei proprii a documentelor create, pe bazã de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform <>art. 9 din Legea nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) elibereazã, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creeazã, dacã acestea se referã la drepturi care îl privesc pe solicitant;
g) pune la dispoziţie, în anumite situaţii, pe bazã de semnãturã şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, pe baza registrului de evidenţã a intrãrilor-ieşirilor unitãţilor arhivistice; la restituire verificã integritatea documentelor împrumutate;
h) sprijinã comisia de selecţionare, în activitatea de selecţionare a documentelor create şi deţinute, cu respectarea termenelor de pãstrare prevãzute în Nomenclatorul arhivistic al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
i) prin şeful compartimentului de arhivã (care este şi secretarul comisiei de selecţionare), convoacã comisia în vederea analizãrii dosarelor cu termene de pãstrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;
j) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuãrii activitãţii de control;
k) comunicã, în scris, Arhivelor Naţionale orice fel de modificãri survenite în activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu implicaţii asupra compartimentului de arhivã;
l) asigurã aplicarea prevederilor <>Legii nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind pãstrarea în condiţii corespunzãtoare a documentelor create sau deţinute, protejându-le împotriva distrugerii, degradãrii, sustragerii ori comercializãrii în alte condiţii decât cele prevãzute de lege;
m) îndeplineşte atribuţiile prevãzute în declaraţiile managementului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului privind politica şi obiectivele în domeniul calitãţii şi în documentaţia sistemului de management al calitãţii (Manualul calitãţii, proceduri şi instrucţiuni de lucru);
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 28
(1) Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã publicã Buletinul procedurilor de insolvenţã şi desfãşoarã activitãţi specifice <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi alte activitãţi conexe, asigurã îndrumarea metodologicã a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale şi primirea directã a actelor de procedurã pentru persoanele din raza teritorialã a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, precum şi din alte judeţe. Participã la elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru achiziţii publice în domeniul de activitate al direcţiei. Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã funcţioneazã în urmãtoarea structurã:
a) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolvenţã, format din:
- Biroul editare Buletinul procedurilor de insolvenţã;
- Biroul organizare electronicã Buletinul procedurilor de insolvenţã;
b) Serviciul asistenţã juridicã Buletinul procedurilor de insolvenţã, format din:
- Biroul verificare Buletinul procedurilor de insolvenţã;
- Biroul relaţii interinstituţionale şi control;
c) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolvenţã.
(2) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolvenţã este structurat pe birouri astfel:
a) Biroul editare Buletinul procedurilor de insolvenţã are urmãtoarele atribuţii:
a.1. recepţioneazã şi confirmã electronic transmiterea actelor de procedurã şi a informaţiilor de la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale/instanţe judecãtoreşti şi practicieni în insolvenţã, în format electronic şi hârtie;
a.2. înregistreazã şi valideazã actele de procedurã ce urmeazã a fi publicate în Buletin;
a.3. transmite actele de procedurã grupate spre verificare la Serviciul asistenţã juridicã a Buletinului procedurilor de insolvenţã;
a.4. proceseazã şi încarcã actele de procedurã şi informaţiile în baza de date a Buletinului, verificã informaţiile încãrcate, le valideazã, le salveazã şi actualizeazã baza de date;
a.5. arhiveazã actele de procedurã manual sau prin arhiva electronicã, salveazã şi actualizeazã baza de documente;
a.6. monitorizeazã actele de procedurã în vederea stabilirii tirajului şi a periodicitãţii, precum şi a numãrului de buletine care se publicã într-o singurã zi;
a.7. pregãteşte formatul Buletinului, pune în paginã actele de procedurã, îl tehnoredacteazã şi realizeazã verificarea preliminarã a acestuia;
a.8. transmite Buletinul spre verificare la Serviciul asistenţã juridicã Buletinul procedurilor de insolvenţã;
a.9. salveazã şi actualizeazã baza Buletinului;
a.10. transmite Buletinul la Biroul organizare electronicã Buletinul procedurilor de insolvenţã în vederea afişãrii pe internet;
a.11. transmite Buletinul în vederea tipãririi;
a.12. transmite Buletinul şi actele de procedurã în format hârtie, în vederea arhivãrii de cãtre personalul cu atribuţii de furnizare a Buletinului;
a.13. comunicã pe cale electronicã la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare;
a.14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul organizare electronicã Buletinul procedurilor de insolvenţã are urmãtoarele atribuţii:
b.1. afişeazã pe internet Buletinul, prin organizarea şi actualizarea serviciului Buletinul procedurilor de insolvenţã on-line;
b.2. editeazã şi transmite spre verificare la Serviciul asistenţã juridicã Buletinul procedurilor de insolvenţã dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/ convocare;
b.3. actualizeazã dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, actualizeazã baza de date, valideazã şi transmite dovezile la Biroul editare Buletinul procedurilor de insolvenţã, pentru comunicare pe cale electronicã la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale;
b.4. organizeazã şi actualizeazã serviciul de furnizare electronicã a informaţiilor cu titlu gratuit;
b.5. urmãreşte transmiterea electronicã a Buletinului cãtre beneficiari;
b.6. actualizeazã site-ul Buletinului;
b.7. identificã structurile şi operaţiunile specifice editãrii Buletinului;
b.8. asigurã întreţinerea şi administrarea bazei de date a Buletinului şi de clienţi, precum şi a arhivei electronice a documentelor;
b.9. efectueazã interogãri ale bazei de date şi situaţii statistice;
b.10. asigurã transmiterea şi recepţia de date de la/cãtre diverse baze de date;
b.11. asigurã asistenţã tehnicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale şi celorlalte compartimente din cadrul direcţiei;
b.12. rezolvã incidentele pe linie informaticã apãrute în procesul de publicare a Buletinului;
b.13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(3) Serviciul asistenţã juridicã a Buletinului procedurilor de insolvenţã desfãşoarã activitãţi în relaţia cu publicul şi este structurat pe birouri, astfel:
a) Biroul verificare Buletinul procedurilor de insolvenţã are urmãtoarele atribuţii:
a.1. primeşte actele de procedurã transmise de instanţele judecãtoreşti şi practicienii în insolvenţã direct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
a.2. verificã şi avizeazã actele care se publicã în Buletin, precum şi îndeplinirea formalitãţilor legale;
a.3. transmite spre soluţionare la compartimentul competent actele care conţin erori materiale, precum şi actele care conţin dispoziţii privind înregistrarea de menţiuni în registrul comerţului;
a.4. stabileşte tirajul şi periodicitatea Buletinului;
a.5. verificã şi avizeazã numerele de Buletin ce urmeazã a fi publicate, precum şi dupã publicare, în vederea efectuãrii rectificãrilor necesare;
a.6. verificã şi urmãreşte transmiterea dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare;
a.7. elaboreazã conţinutul-cadru al actelor care se publicã în Buletin şi realizeazã actualizarea acestora;
a.8. elaboreazã conţinutul-cadru al Buletinului şi realizeazã actualizarea acestuia;
a.9. elaboreazã procedura de comunicare a actelor şi informaţiilor între instanţele judecãtoreşti, administratorii şi lichidatorii judiciari şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi realizeazã actualizarea acesteia;
a.10. elaboreazã norme metodologice şi instrucţiuni de lucru privind Buletinul procedurilor de insolvenţã;
a.11. elaboreazã norme metodologice şi instrucţiuni de lucru privind procedura de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolvenţã, pentru care colaboreazã cu compartimentele implicate;
a.12. elaboreazã studii şi documentare privind procedura insolvenţei;
a.13. formuleazã şi comunicã opinia Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu privire la modificãrile actelor normative ce reglementeazã procedura de insolvenţã ori de câte ori se impune;
a.14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
b) Biroul relaţii interinstituţionale şi control are urmãtoarele atribuţii:
b.1. soluţioneazã erorile materiale existente în cuprinsul actelor care se publicã în Buletin;
b.2. transmite actele de procedurã primite direct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înregistrare menţiuni în registrul comerţului, dacã este cazul, şi urmãreşte efectuarea tuturor menţiunilor în registrul comerţului în baza <>Legii nr. 85/2006 , cu modificãrile ulterioare, indiferent de modalitatea de comunicare a actelor de procedurã;
b.3. colaboreazã cu instanţele judecãtoreşti şi cu practicienii în insolvenţã în vederea publicãrii Buletinului şi înregistrãrii în registrul comerţului a menţiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolvenţã;
b.4. întocmeşte actele procedurale în cauzele ce au ca obiect procedura de insolvenţã;
b.5. reprezintã Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, dupã caz, oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale în faţa instanţelor judecãtoreşti, în cauzele privind procedura insolvenţei, precum şi în faţa altor organe jurisdicţionale, pe bazã de delegaţie;
b.6. întocmeşte şi transmite delegaţiile de reprezentare în faţa instanţelor judecãtoreşti, pentru oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, în cauzele privind procedura insolvenţei;
b.7. soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile cu privire la Buletinul procedurilor de insolvenţã;
b.8. soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile cu privire la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolvenţã, pentru care colaboreazã cu compartimentele implicate;
b.9. redacteazã şi avizeazã contractele dintre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi terţi privind furnizarea şi difuzarea Buletinului şi furnizarea de informaţii din acesta;
b.10. exercitã controlul asupra activitãţi de publicare a Buletinului şi asigurã aplicarea unitarã a actelor normative incidente, a normelor metodologice şi a instrucţiunilor de lucru emise;
b.11. exercitã controlul asupra activitãţii de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolvenţã şi asigurã aplicarea unitarã a actelor normative incidente, a normelor metodologice şi a instrucţiunilor de lucru emise, pentru care colaboreazã cu compartimentele implicate;
b.12. acordã asistenţã de specialitate juridicã oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale şi celorlalte compartimente din cadrul direcţiei;
b.13. rezolvã incidentele pe linie juridicã apãrute în procesul de publicare a Buletinului;
b.14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
(4) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolvenţã desfãşoarã activitãţi în relaţia cu publicul şi are urmãtoarele atribuţii:
a) furnizeazã şi difuzeazã Buletinul, punctual sau pe bazã de abonamente, în format electronic sau format hârtie;
b) asigurã cadrul contractual dintre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi terţi pentru furnizarea şi difuzarea Buletinului, a informaţiilor din acesta şi a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin;
c) urmãreşte realizarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate în vederea furnizãrii şi difuzãrii Buletinului şi a informaţiilor din acesta;
d) comunicã directorului Buletinului procedurilor de insolvenţã orice nerespectare a contractelor încheiate ca urmare a furnizãrii şi difuzãrii Buletinului şi a informaţiilor cuprinse în acesta, precum şi situaţiile de încetare a contractelor în cauzã;
e) furnizeazã şi difuzeazã informaţii din Buletin, punctual sau pe bazã de abonament, în format electronic sau format hârtie;
f) elibereazã copii certificate de pe actele de procedurã publicate în Buletin;
g) sprijinã oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale în activitatea de furnizare şi difuzare a Buletinului, a informaţiilor din acesta şi a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin;
h) arhiveazã Buletinul, documentele care au fost publicate, precum şi alte documente;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

CAP. IV

SECŢIUNEA I
Organizarea şi funcţionarea oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

ART. 29
(1) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(2) Funcţiile principale ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt ţinerea registrului comerţului pentru persoanele juridice şi persoanele fizice sau asociaţiile familiale supuse înregistrãrii, cu sediul în raza teritorialã a tribunalului pe lângã care funcţioneazã, asigurarea publicitãţii legale a actelor şi faptelor acestora, precum şi transmiterea actelor de procedurã emise în cadrul procedurii insolvenţei în vederea publicãrii în Buletinul procedurilor de insolvenţã. La nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, cu excepţia Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi a Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângã Tribunalul Bucureşti, sunt organizate 40 de colective îndrumate metodologic de Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(3) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt conduse de un director care reprezintã Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în raporturile cu terţii pe raza teritorialã a tribunalului pe lângã care funcţioneazã, în limita competenţelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
ART. 30
(1) Numãrul de posturi şi categoriile de structuri interne care funcţioneazã în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt stabilite prin statul de funcţii aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului stabileşte, în funcţie de regulamentul de organizare şi funcţionare şi de atribuţiile conferite de lege, structurile funcţionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comerţului, precum şi numãrul de personal.
(3) Numãrul de personal va putea fi majorat prin ordin al ministrului justiţiei în funcţie de reglementãrile nou-apãrute, care prevãd noi atribuţii în sarcina oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(4) Structurile interne (servicii, birouri, colective) ale oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt subordonate directorului fiecãrui oficiu şi sunt în acelaşi timp îndrumate metodologic de direcţiile de specialitate corespondente din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(5) În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor specifice activitãţii de ţinere a registrelor comerţului, precum şi activitãţi economico-administrative.

SECŢIUNEA a II-a
Atribuţiile oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

ART. 31
(1) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale îndeplinesc atribuţiile biroului unic prevãzute de <>Legea nr. 359/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ţin, gestioneazã şi administreazã registrele comerţului pentru toate categoriile de persoane fizice şi juridice prevãzute de <>Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv:
a) registrul computerizat al persoanelor fizice care desfãşoarã în mod independent activitãţi economice şi al asociaţiilor familiale, ambele categorii cu sediul situat pe raza teritorialã a tribunalului;
b) registrul computerizat al persoanelor juridice (societãţi comerciale înfiinţate conform <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sucursale şi puncte de lucru ale acestora, societãţi şi companii naţionale, organizaţii din sistemul cooperaţiei meşteşugãreşti, al cooperaţiei de consum şi al cooperaţiei de credit, regii autonome, grupuri de interes economic înfiinţate şi organizate potrivit legii), toate cu sediul situat pe raza teritorialã a tribunalului;
c) registrul computerizat al societãţilor cooperative, conform <>Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperativei;
d) dosarele conţinând toate documentele pe baza cãrora s-au fãcut înregistrãri în registrul comerţului, pentru persoanele fizice şi juridice menţionate la lit.a), b) şi c), arhivate şi pe suport electronic.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale mai au şi alte atribuţii prevãzute de lege dupã cum urmeazã:
a) asigurarea informãrii iniţiale a persoanelor solicitante privind înregistrarea în registrul comerţului;
b) distribuirea gratuitã şi la cerere a formularelor-tip ce conţin documentele legale pentru înregistrarea comercianţilor şi/sau înregistrarea modificãrii actelor constitutive;
c) distribuirea gratuitã a formularelor-tip: "Cerere de eliberare de acte", "Cerere de furnizare informaţii", "Cerere de verificare/ rezervare disponibilitate firmã şi emblemã", "Cerere depunere situaţii financiare" etc;
d) îndrumarea solicitanţilor cãtre serviciile de asistenţã;
e) ţinerea registrului unic de intrare-ieşire pe fiecare an calendaristic;
f) primirea şi înregistrarea în registrul unic, în ordinea cronologicã a intrãrilor, a tuturor cererilor-tip;
g) înscrierea numãrului şi datei înregistrãrii pe cerere şi anexe, precum şi pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;
h) eliberarea pe bazã de semnãturã de primire în registrul unic a documentelor finale care atestã efectuarea operaţiunilor în registrul comerţului, verificând identitatea şi calitatea persoanei care se prezintã la eliberare (operarea acestor date, precum şi a datei eliberãrii în evidenţa informatizatã sau manualã);
i) comunicarea, în scris, cãtre oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale a datei eliberãrii documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu în alt judeţ;
j) gestionarea tuturor documentelor primite spre eliberare şi neridicate;
k) prelucrarea arhivisticã a lucrãrilor şi predarea acestora pe bazã de borderou de predare-primire la compartimentul arhivã;
l) primirea şi înregistrarea cererilor de verificare/rezervare disponibilitate firmã;
m) motivarea refuzului eliberãrii dovezilor de disponibilitate a emblemelor, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc cerinţele legale;
n) redactarea şi listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei şi eliberarea lor solicitanţilor pe bazã de semnãturã de primire;
o) întocmirea fişelor de prezentare a emblemelor şi clasarea acestora în catalogul emblemelor, în funcţie de descrierea fãcutã şi de codul de clasificare;
p) ţinerea catalogului emblemelor rezervate pentru firmele cu sediul pe raza teritorialã a oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
q) verificarea disponibilitãţii firmelor şi/sau rezervarea acestora prin înregistrarea lor în registrul comerţului;
r) rezervarea şi redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei;
s) motivarea refuzului eliberãrii dovezilor de disponibilitate când firma nu îndeplineşte cerinţele legale;
t) eliberarea dovezilor de disponibilitate şi rezervare a denumirii firmei;
u) adãugarea bazei la nomenclatorul existent de cuvinte rezervate;
v) primirea cererilor de rezervare firmã pentru persoanele fizice/asociaţii familiale, transmise de primãrii, efectuarea verificãrii şi rezervarea acestora, transmiterea cãtre primãrii a dovezilor privind rezervarea firmelor sau, dupã caz, a refuzului de a rezerva;
w) primirea, înregistrarea şi transmiterea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, dupã caz, la prefecturã a documentaţiei depuse de comercianţi în vederea obţinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/prefecturii privind folosirea denumirii firmei;
x) ţinerea evidenţei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefecturii sau al refuzurilor acestora;
y) clasarea în ordine cronologicã a cererilor şi a actelor doveditoare, opisarea acestora şi predarea lor periodic la compartimentul arhivã, pe bazã de semnãturã de predare;
z) verificarea cererilor depuse şi a actelor doveditoare, în ceea ce priveşte: completarea corectã a rubricilor, identitatea şi calitatea solicitantului, existenţa machetelor în numãrul de exemplare prevãzut de lege şi a dovezii privind plata taxelor de registru, inclusiv a cuantumului acestora;
) primirea, direct sau prin corespondenţã, a cererilor de înregistrare însoţite de actele doveditoare prevãzute de lege:
.1. verificarea modului de întocmire a cererii;
.2. verificarea condiţiilor de formã ale actelor însoţitoare, dacã sub aspectul regularitãţilor sunt prevãzute de lege şi dacã acestea sunt efectiv depuse la dosar, urmãrind cel puţin orientãrile conţinute în Ghidul general de informare a comercianţilor, inclusiv existenţa chitanţelor care atestã achitarea taxelor pentru efectuarea înregistrãrilor;
.3. întocmirea şi semnarea fişei fluxului;
.4. verificarea existenţei, în original, a declaraţiei-tip cu privire la îndeplinirea condiţiilor de autorizare a funcţionãrii;
.5. întocmirea, verificarea şi rãspunderea pentru calcularea şi, implicit, încasarea corectã a taxelor şi tarifelor;
.6. predarea la registraturã a dosarului în vederea alocãrii numãrului de înregistrare;
.7. introducerea în aplicaţia informaticã a datelor provizorii privind autorizarea/înregistrarea;
.8. listarea şi verificarea listei de control;
.9. listarea şi verificarea încheierii extrasului judecãtorului delegat;
.10. organizarea lucrãrilor de grefã prin:
.10.1. întocmirea zilnic/în ziua şedinţei de judecatã a listei/listelor de şedinţã cuprinzând dosarele cu termen de judecatã şi afişarea acestora la avizier/la uşa judecãtorului delegat;
.10.2. pregãtirea dosarelor pentru şedinţa de judecatã;
.10.3. asistarea judecãtorului delegat;
.10.4. completarea minutei pentru dosarele pronunţate;
.10.5. completarea încheierilor de şedinţã, în situaţiile în care judecãtorul delegat acordã termen pentru prezentarea altor acte doveditoare în susţinerea cererii sau dispune suspendarea soluţionãrii acesteia;
.10.6. completarea condicii de şedinţã cu soluţiile dispuse de judecãtorul delegat;
.10.7. întocmirea comunicãrilor cãtre pãrţi, privind termenele acordate;
.10.8. înregistrarea actelor depuse în completarea dosarelor, la solicitarea judecãtorului delegat;
.10.9. pãstrarea mapei cu încheierile pronunţate de judecãtorul delegat în soluţionarea dosarelor;
.10.10. primirea şi înregistrarea cererilor având ca obiect preschimbarea termenelor de soluţionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renunţarea la judecatã;
bb) actualizarea datelor provizorii înscrise în registrul computerizat;
bb.1. asigurarea atribuirii numerelor de încheiere sau de ordine în registrul comerţului pentru toate categoriile de persoane juridice şi persoane fizice supuse înregistrãrii;
bb.2. asigurarea tehnoredactãrii şi editãrii documentelor emise în soluţionarea cererilor depuse de reprezentanţii comercianţilor (încheieri, extrase ale încheierilor, certificate de înregistrare, certificate constatatoare, certificate de înregistrare menţiuni, extrase de registru etc.);
bb.3. eliberarea certificatului de înregistrare însoţit de certificatul constatator (conform <>Legii nr. 359/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare) şi, dupã caz, a celorlalte documente prevãzute de lege cãtre comerciant;
cc) asigurarea colaborãrii şi/sau comunicãrii pe cale electronicã cu autoritãţile şi instituţiile publice implicate în procedurile de înregistrare şi de autorizare a funcţionãrii persoanelor juridice înregistrate, inclusiv înregistrarea fiscalã a acestora;
dd) organizarea şi executarea operaţiunilor necesare asigurãrii publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi Partea a VII-a a actelor care, potrivit legii, se publicã, precum şi ţinerea evidenţei şi contabilitãţii specifice acestei activitãţi;
ee) asigurarea comunicãrii pe cale electronicã cu celelalte oficii ale registrului comerţului de pe lângã tribunale în vederea efectuãrii operaţiunilor comune, când este cazul;
ff) arhivarea electronicã a cererilor de înregistrare şi a documentelor depuse în susţinerea acestora;
gg) ţinerea, gestionarea şi administrarea tuturor bazelor de date şi/sau a documentelor prevãzute de lege;
hh) transmiterea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a bazelor de date necesare ţinerii registrului comerţului computerizat la nivel central şi a documentelor arhivate electronic;
ii) eliberarea de copii certificate de pe actele aflate în dosarul tuturor categoriilor de comercianţi înregistraţi, certificate constatatoare care atestã cã un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului, elibereazã informaţii punctuale şi/sau agregate, la cerere şi contra cost, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 26/1990 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi extrasele de registru;
jj) eliberarea de copii legalizate de pe încheierile judecãtorului delegat şi dovezi privind stadiul dosarului;
kk) executarea lucrãrilor necesare pentru înregistrarea acţiunilor de radiere, a recursurilor şi a opoziţiilor, precum şi evidenţa acestora;
ll) pãstrarea, gestionarea, ţinerea evidenţei arhivelor de documente şi asigurarea integritãţii şi securitãţii acestora;
mm) întocmirea şi comunicarea cãtre tribunalul pe lângã care funcţioneazã a situaţiei privind cererile depuse şi soluţionate de judecãtorii delegaţi;
nn) eliberarea, la cerere şi contra cost, a duplicatelor certificatelor de înregistrare şi/sau a anexelor la certificatele de înregistrare aflate în arhiva lor;
oo) eliberarea din registrul comerţului a cererilor care atestã înregistrarea îndreptãrilor de erori materiale;
pp) aplicarea, atunci când este cazul, a procedurii îndreptãrii erorilor materiale prin înregistrare din oficiu;
qq) primirea documentelor transmise de primãrii pentru înfiinţarea/înregistrarea modificãrilor persoanelor fizice/asociaţiilor familiale, împreunã cu nota de calcul şi dovada privind achitarea taxelor aferente operaţiunilor solicitate;
qq.1. formarea dosarului pentru fiecare autorizaţie de funcţionare emisã de primãrie şi verificarea documentelor primite;
qq.2. înregistrarea şi încãrcarea datelor provizorii în registrul computerizat;
qq.3. emiterea facturii pentru plata taxelor aferente înregistrãrii la registrul comerţului;
qq.4. alocarea numãrului de ordine în registrul comerţului;
qq.5. efectuarea transmiterii cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru obţinerea codului unic de înregistrare;
qq.6. listarea certificatului de înregistrare şi/sau, dupã caz, a certificatului de înregistrare de menţiuni;
qq.7. întocmirea adreselor de înaintare şi a borderourilor de predare-primire, precum şi predarea acestora cãtre primãrii;
rr) primirea şi înregistrarea cererilor de depunere a situaţiilor financiare anuale, în format hârtie şi electronic;
rr.1. verificarea cererilor de depunere a situaţiilor financiare primite în ceea ce priveşte completarea corectã a tuturor rubricilor incluse în formularul-tip, identitatea şi calitatea deponentului, existenţa la dosar a actelor doveditoare prevãzute de lege, inclusiv a chitanţelor privind achitarea taxelor de registru şi de publicare în Monitorul Oficial al României;
rr.2. validarea datelor de pe suportul electronic;
rr.3. operarea în registrul computerizat a datelor privind firmele care au depus situaţia financiarã anualã;
rr.4. transmiterea la Ministerul Economiei şi Finanţelor a datelor înscrise pe suportul electronic;
rr.5. primirea, înregistrarea şi verificarea cererilor care au ca obiect declaraţiile comercianţilor care nu au desfãşurat activitãţi economice, potrivit precizãrilor Ministerului Economiei şi Finanţelor;
rr.6. confirmarea, prin semnãturã, a depunerii şi înregistrãrii situaţiilor financiare anuale;
rr.7. asigurarea relaţiei cu Regia Autonomã "Monitorul Oficial";
rr.8. urmãrirea încasãrilor mandatelor poştale şi a ordinelor de platã, prin colaborare directã cu compartimentul economic şi înregistrarea facturilor emise de acesta; ss) efectuarea radierii din aplicaţia informaticã a denumirii societãţii comerciale radiate;
tt) înregistrarea notificãrilor emise de instituţiile implicate în procesul de autorizare;
uu) transmiterea prin corespondenţã, dupã caz, a documentelor emise de registrul comerţului;
vv) asigurarea, pe bazã de protocol, a eliberãrii de informaţii din baza de date a registrului comerţului şi/sau punerea la dispoziţia organelor de cercetare/urmãrire penalã a documentelor, pe suport fizic sau electronic, aflate în arhivã;
ww) executarea procedurilor prevãzute de lege pentru refacerea înscrisurilor pierdute, dispãrute sau degradate;
xx) asigurarea creãrii şi administrãrii bazelor de date specifice registrului comerţului, utilizând în mod obligatoriu aplicaţiile informatice şi instrucţiunile de operare elaborate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
yy) asigurarea securitãţii sistemului informatic şi a bazelor de date;
zz) asigurarea pentru solicitanţi a informaţiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale pentru rãspuns, şi comunicarea lunar cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a situaţiilor statistice privind solicitãrile de informaţii de interes public;
a) gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, a activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã, P.S.I. şi protecţie civilã;
bbb) colaborarea pe plan local cu instituţiile implicate în activitãţile de securitate şi sãnãtate în muncã, P.S.I. şi protecţie civilã;
ccc) asigurarea transparenţei activitãţii registrului comerţului;
ddd) implicarea în dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calitãţii, prin contribuţie la realizarea obiectivelor calitãţii;
eee) sã se asigure cã cerinţele referitoare la sistemul de management al calitãţii sunt implementate şi menţinute conform standardului ISO 9001:2001;
fff) organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea regulamentului de concurs şi a procedurii pentru desfãşurarea concursurilor;
ggg) organizarea examinãrilor în vederea promovãrilor pe posturi cu studii superioare şi de conducere a propriilor salariaţi;
hhh) întocmirea notelor de lichidare pentru salariaţii care îşi înceteazã activitatea;
iii) întocmirea şi transmiterea lunar cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a foilor colective de prezenţã şi urmãrirea corelãrii prezenţei cu actele justificative, ataşate;
jjj) ţinerea evidenţei efectuãrii concediului de odihnã;
kkk) colectarea şi constituirea dosarului de angajare pentru candidaţii declaraţi admişi şi transmiterea acestuia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea întocmirii şi aprobãrii documentelor de angajare;
lll) înaintarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a propunerilor privind necesitatea organizãrii de cursuri de formare profesionalã, pentru a fi analizate şi incluse în planul anual de formare profesionalã;
mmm) negocierea anualã, în baza fondurilor de salarii transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a drepturilor salariale ale angajaţilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
nnn) înaintarea cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitãţii, în cazul salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limitã de vârstã;
ooo) fundamentarea necesitãţii angajãrii de personal în vederea aprobãrii;
ppp) încadrarea corespunzãtoare a personalului în statul de funcţii aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, în raport cu pregãtirea profesionalã, în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli şi posturile corespunzãtoare vacante;
qqq) actualizarea fişelor de post ale salariaţilor, ori de câte ori se modificã locul de muncã sau li se atribuie noi sarcini;
rrr) efectuarea evaluãrii personalului şi acordarea calificativelor;
sss) îndeplinirea altor atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 32
Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale asigurã organizarea şi coordonarea activitãţii de prestare a serviciilor de asistenţã în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 33
Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţii de transmitere a actelor de procedurã emise în cadrul procedurii insolvenţei în vederea publicãrii în Buletinul procedurilor de insolvenţã, în relaţia cu publicul, cu excepţia Oficiului Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângã Tribunalul Bucureşti, primirea actelor de procedurã pentru entitãţile din raza teritorialã a acestora urmând a se realiza direct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. De asemenea, toate oficiile registrului de pe lângã tribunale asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor de furnizare a copiilor de pe Buletinul procedurilor de insolvenţã şi a informaţiilor din acesta, în relaţia cu publicul. Astfel, structurile teritoriale au urmãtoarele atribuţii:
a) primesc, recepţioneazã, verificã, efectueazã indexarea primarã, scaneazã şi transmit la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã actele de procedurã şi informaţiile comunicate de instanţele judecãtoreşti şi practicienii în insolvenţã, în format electronic şi hârtie;
b) dupã caz, transmit actele de procedurã pentru efectuarea înregistrãrilor în registrul comerţului a menţiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolvenţã;
c) recepţioneazã şi comunicã dovezile privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare a actelor de procedurã;
d) transmit actele de procedurã în format hârtie la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
e) întocmesc actele procedurale necesare în cauzele ce au ca obiect procedura de insolvenţã, pe baza îndrumãrilor juridice transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã;
f) asigurã reprezentarea în faţa instanţelor judecãtoreşti a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în cauzele mai sus precizate, pe baza delegaţiilor de reprezentare emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
g) furnizeazã copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţã şi informaţii din acesta;
h) duc la îndeplinire îndrumãrile metodologice elaborate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã pentru aplicarea unitarã a dispoziţiilor legale privind procedura de insolvenţã, precum şi cele elaborate ca urmare a modificãrii cadrului legal şi informatic;
i) comunicã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţã situaţiile privind interpretarea juridicã a dispoziţiilor legale privind procedura de insolvenţã, care ar conduce la modificarea sistemului informatic;
j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.
ART. 34
Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale desfãşoarã activitãţi financiar-contabile pe linie de achiziţii publice şi administrarea patrimoniului.
ART. 35
(1) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfãşoarã serviciile de asistenţã prevãzute de <>Legea nr. 359/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o parte din serviciile specifice activitãţii de ţinere a registrelor comerţului şi activitãţi economico-administrative.
(2) Activitãţile de asistenţã se desfãşoarã în funcţie de dotarea birourilor teritoriale şi de nivelul comunicaţiei.
(3) Activitãţile specifice registrului comerţului, care pot fi desfãşurate la birourile teritoriale, în funcţie de dotarea acestora şi de nivelul comunicaţiei, sunt:
a) verificarea şi rezervarea denumirii şi/sau emblemei;
b) verificarea calitãţii de asociat unic şi a unicitãţii sediului;
c) certificarea specimenului de semnãturã a persoanelor care, potrivit legii, au obligaţia sã depunã semnãtura în registrul comerţului;
d) calculul şi încasarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile comandate, precum şi a celor privind înregistrarea documentelor în registrul comerţului, a taxelor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României a extraselor încheierilor judecãtorului delegat, a actelor adiţionale, hotãrârilor adunãrii generale a acţionarilor, precum şi a altor acte pentru care legea dispune obligativitatea publicãrii;
e) calculul şi încasarea taxei judiciare de timbru, precum şi verificarea aplicãrii timbrului judiciar, realizate numai pe baza încheierii de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal a unui act adiţional la protocolul cu primãria, în vederea decalãrii termenului prevãzut pentru virament;
f) primirea, verificarea şi formarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal, împreunã cu declaraţiile-tip pentru autorizarea activitãţii;
g) transmiterea/depunerea spre înregistrare a dosarelor la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal şi urmãrirea acestora;
h) preluarea şi transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru şi a certificatelor constatatoare din care rezultã cã un act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului;
i) preluarea şi transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal a situaţiilor financiare ale persoanelor juridice;
j) preluarea şi transmiterea/depunerea spre înregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente în dosarul comerciantului;
k) eliberarea:
k.1. în cazul înmatriculãrii - a certificatelor de înregistrare conţinând numãrul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor, însoţit de încheierea judecãtorului delegat, precum şi de alte acte prevãzute de lege;
k.2. în cazul modificãrilor - a certificatului de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecãtorului delegat, precum şi a altor acte prevãzute de lege;
k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate şi a altor documente;
l) activitãţi de multiplicare.

CAP. V
Responsabilitãţile personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

ART. 36
(1) Personalul salariat are obligaţia sã îndeplineascã cu profesionalism, corectitudine şi în mod conştiincios toate îndatoririle de serviciu stabilite prin fişa postului şi trebuie sã se abţinã de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii instituţiei din care face parte.
(2) Personalul salariat este obligat sã se conformeze dispoziţiilor date de personalul cu funcţii de conducere şi cãruia îi este subordonat ierarhic, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
(3) Fac excepţie de la regula stabilitã la alineatul precedent situaţiile în care salariatul este obligat de conducãtorul ierarhic sã dea curs unor dispoziţii ilegale. În asemenea cazuri salariatul are obligaţia sã motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite şi temeiul legal al susţinerilor sale.
(4) Personalul are obligaţia de a îndeplini şi alte sarcini de serviciu, dacã acestea sunt stabilite de conducãtorul ierarhic, dacã sunt compatibile cu pregãtirea sa profesionalã şi dacã au legãturã cu interesele instituţiei.
(5) Conducãtorii tuturor compartimentelor sunt obligaţi sã implementeze planul de mãsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi sã asigure cunoaşterea şi respectarea de cãtre întregul personal din subordine a dispoziţiilor prezentului regulament.
ART. 37
Constituie abateri disciplinare şi atrag aplicarea sancţiunilor disciplinare prevãzute de Codul muncii acele fapte în legãturã cu munca şi care constau într-o acţiune sau inacţiune sãvârşitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin care acesta a încãlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncã şi dispoziţiile legale ale conducãtorilor ierarhici.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 38
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu dispoziţiile legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, cu dispoziţiile legale referitoare la raporturile de muncã, la disciplina financiar-contabilã, precum şi cu orice alte dispoziţii legale aplicabile în activitatea desfãşuratã.
ART. 39
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale au siglã proprie, înregistratã ca marcã de servicii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci.
(2) În corespondenţa purtatã cu autoritãţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum şi între oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sau între acestea şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, folosirea siglei proprii este obligatorie.
(3) În toate documentele emanând de la instituţie, precum şi în contractele încheiate de aceasta, în care se face referire atât la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cât şi la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va fi desemnat prin sintagma "sediul central".
ART. 40
Direcţiile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pregãtesc şi predau la arhiva generalã a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului documentele compartimentului, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
ART. 41
Anexele nr. 1, 1a)-1i), 2 şi 3 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1


MINISTERUL JUSTIŢIEI Numãrul maxim de posturi ONRC, ORC de pe lângã
OFICIUL NAŢIONAL AL tribunale = 2.220,
AL REGISTRULUI exclusiv numãrul de posturiaferente birourilor
COMERŢULUI teritoriale = 50
Din care posturi de conducere = 333
Numãrul maxim de posturi ONRC = 295

┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ Biroul ├┐ │ │ ┌┤ Secretariat │
│relaţia cu Ministerul │├─┤ DIRECTOR GENERAL ├───┤└────────────────────┘
│ Justiţiei ││ │ │ │┌────────────────────┐
└──────────────────────┘│ └─────────┬───────────┘ ││ Biroul │
┌──────────────────────┐│ │ └┤informare şi relaţii│
│ Serviciul ││ │ │ publice │
│ audit public intern ├┘ │ └────────────────────┘
└──────────────────────┘ │
┌──────────────┬──────────┼───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │
┌─────────┴─────────┐ │ │ │ ┌───────┴────────┐
┌─┤ Director general │ │ │ │ │Director general├─┐
│ │ adjunct │ │ │ │ │ adjunct │ │
│ └─────────┬─────────┘ │ │ │ └───────┬────────┘ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ┌─────┬┴────┐ │ │ │ ┌──────┬┴──────┐ │
│ ┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ │
│ │Di- ││Di- ││Di- │ │Di- │ │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │
│ │rec-││rec-││rec-│ │rec-│ │ │rec-│ │rec-│ │rec-│ │rec-│ │
│ │ţia ││ţia ││ţia │ │ţia │ │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │
│ │Re- ││ana-││teh-│ │ju- │ │ │eco-│ │ma- │ │ma- │ │bu- │ │
│ │gis-││lizã││no- │ │ri- │ │ │no- │ │na- │ │na- │ │le- │ │
│ │tru ││pro-││lo- │ │dicã│ │ │micã│ │ge- │ │ge- │ │ti- │ │
│ │ ││gra-││gia │ │ │ │ │ │ │ment│ │men-│ │nul │ │
│ │ ││mare││in- │ │ │ │ │ │ │re- │ │tul │ │pro-│ │
│ │ ││ ││for-│ │ │ │ │ │ │sur-│ │ca- │ │ce- │ │
│ │ ││ ││ma- │ │ │ │ │ │ │se │ │li- │ │du- │ │
│ │ ││ ││ţiei│ │ │ │ │ │ │uma-│ │tã- │ │ri- │ │
│ └────┘└────┘└────┘ └────┘ │ └────┘ │ne │ │ţii-│ │lor │ │
│ │ │ │ │or- │ │de │ │
│ │ │ │ │ga- │ │in- │ │
│ │ │ │ │ni- │ │sol-│ │
│ │ │ │ │zare│ │ven-│ │
│ │ │ │ │ │ │ţã │ │
│ │ └────┘ └────┘ └────┘ │
│ │ │
│ ┌───────────────────┴──────────────────┬──┐ │
└─────────────────┤ Oficiile Registrului Comerţului de pe│42├─────────────────┘
│ lângã Tribunale │ │
└──────────────────────────────────────┴──┘
ANEXA 1a)


┌───────────────────┐
│ DIRECTOR GENERAL │
└─────────┬─────────┘│ ┌─────────────┐
├────────┤ Secretariat │
│ └─────────────┘


┌─────────────────┼───────────────┐
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ ┌─┴───┐ │
│ │Ser- │ │
│ │vi- │ │
│ │ciul │ │
│ │audit│ │
│ │pu- │ │
│ │blic │ │
│ │in- │ │
│ │tern │ │
│ └─────┘ │
│ │
│ │
┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐
│ Biroul │ │ Biroul │
│relaţia cu│ │informare │
│Ministerul│ │şi relaţii│
│ Justiţiei│ │ publice │
└──────────┘ └──────────┘
ANEXA 1b)


┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ registrului comerţului central computerizat │
└───────────────────────┬──────────────────────┘


┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐
│ │ │
┌─────────┴───────────┐ ┌────────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐
│ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Serviciul │
│registrul comerţului │ │ valorificare date │ │arhiva electronicã│
│central computerizat │ │ │ │şi de documente a │
└─────────────────────┘ └────────┬──────────┘ │ comercianţilor │
│ └──────────────────┘
┌──────────┴───────────┐
│ │
┌──────┴───────┐ ┌─────┴─────┐
│ Biroul │ │ Biroul │
│ certificate │ │prelucrãri │
│constatatoare,│ │statistice │
│ eliberare │ │ │
│ informaţii │ │ │
└──────────────┘ └───────────┘
ANEXA 1c)


┌─────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ analizã programare │
└──────────┬──────────────┘


┌────────────────┴───────────────────┐
│ Serviciul │
│dezvoltare sistem informatic unitar │
│ al registrului comerţului │
└────────────────┬───────────────────┘

┌──────────┴───────────┐
│ │
┌──────┴───────┐ ┌─────┴─────┐
│ Biroul │ │ Biroul │
│ aplicaţii │ │ aplicaţii │
│ procesare │ │ procesare │
│ intrãri │ │ ieşiri │
└──────────────┘ └───────────┘
ANEXA 1d)


┌────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ tehnologia informaţiei │
└────────────┬───────────┘


┌────────────────────────┴────────────────────┐
│ │
│ │
┌──────────┴───────────┐ │
│ Serviciul │ │
│tehnologia informaţiei│ │
└──────────┬───────────┘ │
│ │
│ │
│ │
┌──────────┴───────────┐ ┌──────┴───────┐
│ Biroul │ │ Biroul │
│ administrare sistem │ │ cablare şi │
│ informatic şi │ │testare reţele│
│ servicii internet │ │ │
└──────────────────────┘ └──────────────┘
ANEXA 1e)


┌───────────────────┐
│ Direcţia │
│ juridicã │
└────────┬──────────┘

┌────────────────┴───────────────┐
│ │
│ │
┌──────────┴──────────┐ ┌──────┴──────┐
│ Serviciul │ │ Serviciul │
│ îndrumare juridicã │ │ contencios │
│ şi metodologicã │ │ │
└─────────────────────┘ └─────────────┘ANEXA 1f)


┌──────────────────────┐
│ Direcţia │
│ economicã │
└──────────┬───────────┘

┌───────────────────┬─────────┴─────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
┌──────┴───────┐ ┌───────┴──────┐ ┌───┴─────┐ ┌──────┴──────┐
│ Serviciul │ │ Serviciul │ │Serviciul│ │ Serviciul │
│ financiar, │ │ contabilitate│ │achiziţii│ │administrativ│
│buget, salarii│ └───────┬──────┘ │ publice │ │ investiii │
└──────┬───────┘ │ └───┬─────┘ └─────────────┘
│ │ │
│ │ │
┌──┴──────┐ │ ┌────┴───────┐
│ │ │ │ │
┌─────┴────┐┌───┴───┐┌───────┴───────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐
│ Biroul ││ Biroul││ Biroul │ │ Biroul │ │ Biroul │
│financiar-││salarii││ contabilitate,│ │ plan- │ │achiziţii│
│ buget ││ ││ metodologie, │ │ achiziţii│ │ │
└──────────┘└───────┘│ analizã │ └──────────┘ └─────────┘
└───────────────┘
ANEXA 1g


┌──────────────────────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ management resurse umane │
└────────────────────┬─────────────────────┘┌──────────────┴──────────────┐
│ Serviciul │
│ management resurse umane │
└──────────────┬──────────────┘┌──────────────┴──────────────┐
│ Biroul │
│ evidenţã resurse umane, │
│legislaţia muncii, salarizare│
│ şi control │
└─────────────────────────────┘
ANEXA 1h)


┌──────────────────────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ managementul calitãţii - organizare │
└────────────────────┬─────────────────────┘


┌───────────────┴────────┬──────────────┐
│ │ │
│ │ │
│ │ │
┌────────┴───────┐ │ │
│ Serviciul │ │ │
│ Managementul │ │ │
│ Calitãţii │ │ │
└────────┬───────┘ │ │
│ │ │
┌────────┴───────┐ │ │
│ │ │ │
┌─────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌─────┴────────┐ ┌───┴──────┐
│ Biroul │ │ Biroul │ │ Biroul │ │ Arhiva │
│elaborare şi│ │ evaluare │ │ securitatea │ │generalã │
│ urmãrire │ │ personal, │ │muncii, P.S.I.│ │ O.N.R.C. │
│implementare│ │ elaborare │ │şi protecţie │ │ │
│proceduri de│ │ structuri │ │ civilã │ │ │
│ sistem de │ │organizatorice│ │ │ │ │
│ lucru │ │ │ │ │ │ │
└────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────┘
ANEXA 1i)


┌───────────────────────────────────────────┐
│ Direcţia │
│ Buletinul procedurilor de insolvenţã │
└───────────────────┬───────────────────────┘┌──────────────────────────┴──┬──────────────────────────┐
│ │ │
│ │ │
┌────────┴──────────┐ ┌───────────────┴─────────────┐ ┌─────────┴─────────┐
│ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Serviciul │
│publicare buletinul│ │ asistenţã juridicã buletinul│ │furnizare buletinul│
│ procedurilor de │ │ procedurilor de insolvenţã │ │ procedurilor de │
│ insolvenţã │ │ │ │ insolvenţã │
└────────┬──────────┘ └───────────────┬─────────────┘ └───────────────────┘
│ │
┌───┴────────┐ ┌───────┴──────┐
│ │ │ │
┌────┴─────┐┌─────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌──────┴─────┐
│ Biroul ││ Biroul │ │ Biroul │ │ Biroul │
│editare ││organizare │ │verificare│ │ relaţii │
│buletinul ││electronicã│ │ Buletinul│ │ interin- │
│procedu- ││Buletinul │ │proceduri-│ │stituţionale│
│rilor de ││proceduri- │ │lor de │ │ şi control │
│insolvenţã││lor de │ │insolvenţã│ │ │
│ ││insolvenţã │ │ │ │ │
└──────────┘└───────────┘ └──────────┘ └────────────┘
ANEXA 2
MINISTERUL JUSTIŢIEI Numãrul maxim de
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI posturi = 1570
COMERŢULUI


ORGANIGRAMA
oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale

┌──────────────────────────────────────────┐
│OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI│
└───────────────────┬──────────────────────┘


┌────────────────────────┴──────────────────────────┐
│OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNAL│
└────────────────────────┬──────────────────────────┘


┌─────┴───────┐
│ DIRECTOR │
└─────┬───────┘


┌────────────────────┬─────────┴──────────┬───────────┬─────┬───────────┐─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ │ │ │
┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ │ │ ┌───────┴──────┐
│Compartimentul*)│ │ Compartimentul │ │ Compartimentul │ │ │ │Compartimentul│ │
│ biroul unic │ │ registrul │ │ tehnologia │ │ │ │ economic │
└──────┬─────────┘ │ comerţului │ │ informaţiei, │ │ │ └──────────────┘ │
│ └───────┬────────┘ │ baze de date │ │ │
│ │ │şi valorificarea│ │ │ │
│ │ │ informaţiei │ │ │
│ │ └───────┬────────┘ │ │ │
│ │ │ │ │
┌───┴──┐ ┌─────┬──┴──┬─────┐ ┌─────┴┬────┐ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐┌──┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌──┴─┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐ ┌──┴─┐
│Com-│ │Com │ │Com-││Com- ││Com-││Com-││Com-││Com-││Com-││Com-││Com-│ │Com-│
│par-│ │par-│ │par-││par- ││par-││par-││par-││par-││par-││par-││par-│ │par-│
│ti- │ │ti- │ │ti- ││ti- ││ti- ││ti- ││ti- ││ti- ││ti- ││ti- ││ti- │ │ti- │
│men-│ │men-│ │men-││men- ││men-││men-││men-││men-││men-││men-││men-│ │men-│
│tul │ │tul │ │tul ││tul ││tul ││tul ││tul ││tul ││tul ││tul ││tul │ │tul │
│în- │ │ve- │ │în- ││lu- ││re- ││ar- ││ve- ││teh-││va- ││ju- ││Bu- │ │te- │
│re- │ │ri- │ │re- ││crãri││la- ││hiva││ri- ││no- ││lo- ││ri- ││le- │ │ri- │
│gis-│ │fi- │ │gis-││de ││ţii ││de ││fi- ││lo- ││ri- ││dic ││ti- │ │to- │
│tra-│ │care│ │tra-││grefã││in- ││do- ││care││gia ││fi- ││ ││nul │ │rial│
│re/ │ │ce- │ │re ││ ││te- ││cu- ││dis-││in- ││care││ ││pro-│ │ │
│e- │ │reri│ │în ││ ││rin-││men-││po- ││for-││date││ ││ce- │ │ │
│li- │ │ │ │re- ││ ││sti-││te ││ni- ││ma- ││din ││ ││du- │ │ │
│be- │ │ │ │gis-││ ││tu- ││ ││bi- ││ţi- ││re- ││ ││ri- │ │ │
│rare│ │ │ │trul││ ││ţio-││ ││li- ││ei, ││gis-││ ││lor │ │ │
│do- │ │ │ │co- ││ ││nale││ ││tate││baze││trul││ ││de │ │ │
│cu- │ │ │ │mer-││ ││(MF,││ ││fir-││de ││co- ││ ││in- │ │ │
│men-│ │ │ │ţu- ││ ││pri-││ ││mã ││date││mer-││ ││sol-│ │ │
│te │ │ │ │lui ││ ││mã- ││ ││şi ││ ││ţu- ││ ││ven-│ │ │
│ │ │ │ │com-││ ││rii,││ ││em- ││ ││lui ││ ││ţã │ │ │
│ │ │ │ │pu- ││ ││MO, ││ ││ble-││ ││ ││ ││**) │ │ │
│ │ │ │ │te- ││ ││in- ││ ││mã, ││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │ri- ││ ││sti-││ ││uni-││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │zat ││ ││tu- ││ ││ci- ││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │şi ││ ││ţii ││ ││tate││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │ve- ││ ││avi-││ ││se- ││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │ri- ││ ││za- ││ ││diu,││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │fi- ││ ││toa-││ ││aso-││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │care││ ││re) ││ ││ciat││ ││ ││ ││ │ │ │
│ │ │ │ │date││ ││ ││ ││unic││ ││ ││ ││ │ │ │
└────┘ └────┘ └────┘└─────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘ └────┘


____________
*) "Compartimentul" se organizeazã corespunzãtor urmãtoarelor structuri:serviciu, birou, colectiv şi se aprobã conform statelor de funcţiuni prin ordin al ministrului justiţiei.
**) Cu excepţia Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângã tribunalul Bucureşti care se aflã în structura Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.


ANEXA 3
MINISTERUL JUSTIŢIEI Numãrul maxim de
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI posturi = 355
COMERŢULUI Legendã:
Biroul Unic cuprinde urmãtoarele
structuri:
Serviciul registraturã
Serviciul validare cereri

┌──────────────────────────────────────────┐
│OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI│
└───────────────────┬──────────────────────┘


┌───────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
│OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI│
└───────────────────────────┬───────────────────────────────────┘


┌─────┴───────┐
│ DIRECTOR │
└─────┬───────┘

│ ┌───────────┐
├──────┤Secretariat│
│ └───────────┘
┌───────────────────────┬────────────────────────────┴───────────┬────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │
┌──────────┴───────────┐ │ ┌──────────┴───────┐ │ │
│ Director adjunct │ │ │ Director adjunct │ │ │
└──────────┬───────────┘ │ └──────────┬───────┘ │ │
│ │ │ │ │
┌───────────┬┴───────────┐ │ │ │ │
│ │ │ │ ┌───────────────────────────┴──────────┐ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
┌─────┴──────┐┌───┴─────┐┌─────┴──────┐┌───┴─────┐┌─────┴──────┐┌────────────┐┌──────────┐┌────┴────┐┌───┴─────┐┌───┴─────┐
│ Serviciul ││Serviciul││ Serviciul ││Serviciul││Serviciul ││Serviciul ││Serviciul ││Serviciul││Serviciul││Serviciul│
│registraturã││ validare││ procesare ││ lucrãri ││ editare ││tehnologia ││evidenţã ││ arhivã ││ juridic ││ economic│
│ ││ cereri ││ date în ││de grefã ││înregistrãri││informaţiei,││situaţii ││ ││ ││ │
│ ││ ││ registrul ││ ││şi relaţii ││administrare││financiare││ ││ ││ │
│ ││ ││ comerţului ││ ││interinsti- ││registrul ││ anuale ││ ││ ││ │
│ ││ ││computerizat││ ││tuţionale ││comerţului ││ ││ ││ ││ │
└─────┬──────┘└───┬─────┘└─────┬──────┘└───┬─────┘└─────┬──────┘│computerizat│└─────┬────┘└────┬────┘└───┬─────┘└────┬────┘
│ │ │ │ │ └──────┬─────┘ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ┌──┴──┐ │ │ │
│ │ │ │ │ ┌ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ │─ ─ ├ ┐ │ │ │
┌─┴┐ ┌──┼──┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌────┼────┐ ┌──┴──┐ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌──┼──┐ ┌──┼──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐│ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐
│ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴┐┌─┐┌┴┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │
│ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │
│a││b│ │c││d││e│ │f││g│ │h││i│ │j│ │k│ │l│ ││m││n││o│ │p│ │r│ │s│ │t│ │u││v││x│ │y││z││w│
│ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │
│ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │
│ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │
└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘Legendã:
---------
a - Biroul registraturã intrãri
b - Biroul registraturã eliberãri informare stadiu dosar
c - Biroul verificare disponibilitate denumire firmã şi emblemã, unicitate sediu/asociat unic
d - Biroul validare cereri constituiri/menţiuni
e - Biroul validare alte tipuri de cereri
f - Biroul procesare date cereri de constituiri şi menţiuni
g - Biroul procesare date alte tipuri de cereri
h - Biroul lucrãri de grefã cereri constituiri/menţiuni
i - Biroul lucrãri de grefã pentru alte tipuri de cereri
j - Biroul pregãtire documente pentru eliberare
k - Biroul relaţii interinstituţionale
l - Biroul soluţionare erori materiale
m - Biroul tehnologia informaţiei, baze de date
n - Biroul verificare date din registrul comerţului computerizat
o - Biroul arhiva electronicã
p - Biroul primire, validare situaţii financiare anuale
r - Biroul procesare indicatori din situaţii financiare anuale
s - Biroul copii certificate
t - Biroul arhiva de documente
u - Biroul aplicare norme metodologice unitare
v - Biroul întocmire acte procedurale şi reprezentare
x - Biroul asistenţã societãţi comerciale
y - Biroul financiar contabilitate
z - Biroul administrativ
w - Biroul evidenţã personal, protecţia muncii, P.S.I. şi protecţie civilã

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016