Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.143 din 17 noiembrie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.143 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1247 din 23 decembrie 2022
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul:
    - art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,

    ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 şi 121 bis din 15 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În cazul centrelor multifuncţionale sau complexurilor de servicii sociale se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale/activităţi care funcţionează/se derulează în cadrul centrului/complexului respectiv, cu excepţia standardelor referitoare la management şi resurse umane, care sunt comune.
    (2) În cazul centrelor de servicii sociale care funcţionează în reţea/în baza unor contracte de colaborare între furnizorii de servicii sociale, instrumentele şi procedurile de lucru specifice prevăzute în standardul minim de calitate se completează cu proceduri de colaborare în vederea asigurării managementului de caz."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale.
    (2) În vederea respectării standardelor minime de calitate, furnizorii de servicii sociale elaborează şi aprobă instrumentele şi procedurile de lucru, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (3) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.
    (4) În activitatea de monitorizare a respectării standardelor minime de calitate, furnizorii de servicii sociale au în vedere modul de îndeplinire a indicatorilor de monitorizare aferenţi standardului minim de calitate, ţinând cont de următoarele criterii: eficienţă, satisfacţia beneficiarului, impactul social şi riscul de discriminare.
    (5) Registrele de evidenţă menţionate în standardele de calitate din anexele nr. 1-9 pot fi întocmite şi consultate în format fizic sau electronic."

    3. La anexa nr. 6, secţiunea 1 „Standarde minime de calitate“ se modifică şi se completează, după cum urmează:
    "A. La modulul I Accesarea serviciului, standardul M.I. - Standard 1 Informare, criteriul/condiţia M.I.-S1.1 „Centrul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite“, după al patrulea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice asigură informarea persoanelor beneficiare/potenţialilor beneficiari prin telefon, 5 zile/săptămână, 2 ore/zi, în intervalul orar afişat la sediul serviciului sau pe site-ul instituţiei."

B. La modulul I Accesarea serviciului, standardul M.I. - Standard 1 Informare, după indicatorul de monitorizare M.I.Im^2S1.1 se introduce un nou indicator de monitorizare, indicatorul M.I.-Im^3S1.1, cu următorul cuprins:
    "M.I.-Im^3S1.1: Evidenţa apelurilor telefonice este disponibilă la sediul centrului."

C. La modulul II Evaluare şi planificare, standardul M.II. - Standard 1 Evaluare, condiţia/criteriul M.II.-S1.3 „Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/ situaţiei de dificultate în care se află acesta“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.II.-S1.3: Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta.
    Reevaluarea nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care acesta se află se realizează o dată la 6 luni, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau ale situaţiei socioeconomice a acestuia.
    Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/ persoanele care a/au realizat-o, semnătura acesteia/acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de evaluare.
    M.II.-ImS1.3: Reevaluarea beneficiarului se realizează o dată la 6 luni, precum şi atunci când situaţia o impune, iar rezultatele acesteia se înscriu în fişa de reevaluare a beneficiarului."

D. La modulul II Evaluare şi planificare, standardul M.II. - Standard 2 Planificarea activităţilor/serviciilor, condiţia/criteriul M.II.-S2.3 „Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/ planului de intervenţie“, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "În situaţia în care implementarea planului de îngrijire şi asistenţă se realizează în colaborare cu alte centre de servicii sociale, fişa de monitorizare a serviciilor include toate serviciile acordate, indiferent de centrul/furnizorul de servicii sociale care le-a acordat."

E. La modulul II Evaluare şi planificare, standardul M.II. - Standard 2 Planificarea activităţilor/serviciilor, condiţia/criteriul M.II.-S2.3, indicatorul de monitorizare M.II.-Im^2S2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.II.-Im^2S2.3.: Fişele de monitorizare servicii completate, inclusiv cu informaţiile privind acordarea serviciilor sociale de către colaboratorii centrului care participă la implementarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul de servicii al beneficiarului."

F. La modulul III Activităţi derulate/servicii acordate, standardul M.III. - Standard 2 Recuperare/reabilitare funcţională, condiţia/criteriul M.III.-S2.1. „Centrul are capacitatea de a acorda servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională conform recomandărilor din planul individualizat de asistenţă şi îngrijire“, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "În cadrul centrelor de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice se derulează/desfăşoară una sau mai multe activităţi de recuperare/reabilitare funcţională, cum ar fi:
    1. exerciţii care vizează menţinerea/recuperarea unei vieţi independente, respectiv:
    a) exerciţii pentru stimularea abilităţilor cognitive, menţinerea/ recuperarea deprinderilor de bază de învăţare, menţinerea/ dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra anumitor acţiuni/sarcini pe o durată adecvată, păstrarea cunoştinţelor acumulate de-a lungul vieţii şi menţinerea/dezvoltarea capacităţii de memorie etc.;
    b) exerciţii pentru menţinerea/dezvoltarea abilităţilor de organizare, planificare şi finalizare a activităţilor obişnuite din viaţa de zi cu zi, programul zilnic, gestionarea situaţiilor de stres şi risc, menţinerea autocontrolului asupra comportamentului şi exprimarea emoţiilor, altele;
    c) exerciţii pentru menţinerea/dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi scrisă, utilizarea echipamentelor/ tehnologiilor de comunicare, altele;
    d) exerciţii de manipulare manuală a obiectelor comune de uz zilnic;
    e) exerciţii pentru menţinerea/dezvoltarea autonomiei personale şi a abilităţilor de autoîngrijire: mers, cu sau fără echipament de susţinere, schimbarea poziţiei corpului şi trecerea de la pat în fotoliu/scaun, efectuarea toaletei totale şi parţiale, îngrijirea pielii şi igiena dentară, a părului şi îmbrăcămintei, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţare/descălţare, hrănire şi hidratare, conştientizare privind alegerea şi adaptarea hainelor în funcţie de microclimatul şi condiţiile de sezon, menţinerea igienei obiectelor personale, precum şi a spaţiului de locuit, menţinerea unei alimentaţii echilibrate, efectuarea de activităţi fizice, implicarea în viaţa de familie, participarea la viaţa socială şi culturală a comunităţii etc.;
    2. activităţi de reabilitare prin jocuri, desen/pictură, lucru manual etc.;
    3. activităţi de reabilitare fizică prin gimnastică de întreţinere, dans, plimbări în curtea centrului, grădinărit etc.
    Personalul de specialitate ţine evidenţa zilnică a beneficiarilor şi a activităţilor/serviciilor/terapiilor din domeniul recuperării/ reabilitării funcţionale, pe care le consemnează, pe intervale orare, în fişa de monitorizare servicii a fiecărui beneficiar, şi monitorizează progresele înregistrate.
    În funcţie de nevoile de recuperare/reabilitare ale beneficiarilor, se pot acorda servicii complementare, respectiv servicii specializate, precum: asistenţă medicală, servicii medicale din categoria îngrijirilor medicale la domiciliu, psihoterapie, kinetoterapie, gimnastică medicală, masaj, logopedie, alte terapii de reabilitare şi relaxare."

G. La modulul III, titlul standardului M.III. - Standard 3 Supravegherea şi menţinerea sănătăţii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.III. - Standard 3 Îngrijirea, supravegherea şi menţinerea sănătăţii"

H. La modulul III, standardul M.III. - Standard 3, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice asigură servicii de îngrijire personală, respectiv suport pentru îndeplinirea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice."

I. La modulul III, standardul M.III. - Standard 4 Alte servicii de suport, după al doilea paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:
    "Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice asigură, pentru persoanele vârstnice dependente care nu se pot deplasa la centru, servicii de îngrijire personală la domiciliu, prin echipe mobile proprii sau în baza contractelor de parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale.
    Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice pot asigura servicii de supraveghere de noapte pentru persoanele vârstnice dependente, la domiciliul acestora, ca serviciu de tip respiro pentru persoanele care asigură îngrijirea persoanelor vârstnice.
    Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice pot acorda beneficiarilor posibilitatea achiziţionării/ închirierii unor dispozitive electronice pentru a putea apela serviciul social, premergătoare, scaune cu rotile etc."

J. La modulul III, standardul M.III. - Standard 4 Alte servicii de suport, condiţia/criteriul M.III.-S4.1 „Centrul are capacitatea de a asigura masa beneficiarilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.III.-S4.1 Centrul poate asigura masa beneficiarilor."

K. La modulul VI Management şi resurse umane, standardul M.VI. - Standard 1 Administrare, organizare şi funcţionare, condiţia/criteriul M.VI.-S1.7, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Centrele de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice funcţionează complementar cu unităţile de îngrijire la domiciliu şi/sau serviciile de asistenţă comunitară în vederea implementării planului de îngrijire şi asistenţă a persoanei vârstnice."

L. La modulul VI Management şi resurse umane, standardul M.VI. - Standard 1 Administrare, organizare şi funcţionare, condiţia/criteriul M.VI.-S1.7, indicatorul de monitorizare M.VI.ImS1.7, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Contractele de colaborare între centrele de servicii sociale, având ca obiect prestarea serviciilor sociale în reţea, includ stabilirea procedurilor de lucru şi a instrumentelor utilizate în acordarea şi monitorizarea serviciilor sociale."
"

    4. La anexa nr. 6 secţiunea a 2-a, modelul Fişei de autoevaluare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. La anexa nr. 8, secţiunea 1 „Standarde minime de calitate“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    "A. La modulul III Acordarea îngrijirilor, standardul M.III. - Standard 1 Îngrijire personală, după condiţia/criteriul M.III.-S1.1 „Serviciul acordă ajutor beneficiarilor pentru realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice“ se introduce un nou criteriu, criteriul M.III.-S1.1^1, cu următorul cuprins:
    "M.III.-S1.1^1 Alte servicii de suport
    Centrul poate asigura posibilitatea achiziţionării/închirierii unor dispozitive electronice pentru a putea apela serviciul social, premergătoare, scaune cu rotile etc.
    Centrul sesizează familia sau serviciul public de asistenţă socială asupra necesităţii realizării unor lucrări de adaptare a locuinţei care pot facilita menţinerea beneficiarului la domiciliul propriu, cum ar fi: instalarea de detectoare de fum, de rampe portabile şi bare de sprijin, eliminarea pragurilor la uşi etc.
    Centrul poate asigura servicii de îngrijiri medicale curente pentru persoanele vârstnice, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală, activităţi terapeutice şi ocupaţionale etc.
    M.III.-ImS1.1^1: Personalul serviciului stabileşte, în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, toate serviciile de suport necesare pentru beneficiar."

B. La modulul III Acordarea îngrijirilor, standardul M.III. - Standard 1 Îngrijire personală, condiţia/criteriul M.III.-S1.2 „Serviciul are capacitatea de a asigura monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire“, al şaselea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru beneficiarii care necesită tratament medical supravegheat, în fişa de monitorizare servicii se consemnează zilnic medicamentele acordate (denumire şi doză zilnică)."

C. La modulul III Acordarea îngrijirilor, standardul M.III. - Standard 1 Îngrijire personală, condiţia/criteriul M.III.-S1.2 „Serviciul are capacitatea de a asigura monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire“, după al şaselea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "În situaţia în care implementarea planului de îngrijire şi asistenţă se realizează în colaborare cu alte servicii sociale, prin grija responsabilului de caz, fişa de monitorizare a serviciilor include toate serviciile acordate, indiferent de centrul/furnizorul de servicii sociale care le-a acordat."

D. La modulul III Acordarea îngrijirilor, standardul M.III. - Standard 1 Îngrijire personală, condiţia/criteriul M.III.-S1.2, indicatorul de monitorizare M.III.-Im^2S1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.III.-Im^2S1.2: Fişele de monitorizare servicii completate, inclusiv cu informaţiile privind acordarea serviciilor sociale de către colaboratorii centrului care participă la implementarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, sunt disponibile la sediul serviciului, în dosarul de servicii al beneficiarului."

E. La modulul III, titlul standardului 2 M.III. - Standard 2 Integrare socială şi participare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "M.III. - Standard 2 Prevenire, integrare socială şi participare"

F. La modulul III, standardul M.III. - Standard 2 Integrare socială şi participare, condiţia/criteriul M.III.-S2.1 „Serviciul asigură, după caz, activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate“, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Centrul asigură sprijin pentru dezvoltarea personală, menţinerea respectului de sine, facilitatea participării la activităţi în cadrul centrelor de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice etc., în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului."

G. La modulul V Management şi resurse umane, standardul M.V. - Standard 1 administrare, organizare şi funcţionare, condiţia/criteriul M.V.-S1.7 „Conducerea serviciului/Furnizorul acestuia asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active din comunitate, în folosul beneficiarilor“, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Centrele de îngrijire la domiciliu colaborează cu centrele de zi de asistenţă şi recuperare şi/sau serviciile de asistenţă comunitară în vederea implementării planului de îngrijire şi asistenţă al persoanei vârstnice."
"

    6. La anexa nr. 8, secţiunea a 2-a, modelul Fişei de autoevaluare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    7. La anexele nr. 1-8 modulul I, la standardul M.I.-S.2.1, şi la anexa nr. 9 modulul I, la standardul M.I.-S.3.1. după ultimele paragrafe se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "În cazul serviciilor sociale finanţate din bugetele publice, procedura de admitere prevede prioritate în accesarea serviciilor de către persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la servicii sociale ca măsură de asistenţă socială."    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    (1) Cererile de licenţiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform prevederilor legale în vigoare la data înregistrării lor la registratura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Inspectorii sociali realizează evaluarea în teren şi inspecţiile de monitorizare şi control pe baza fişelor de autoevaluare conform cărora a fost eliberată licenţa de funcţionare provizorie/ licenţa de funcţionare.
    (3) Raportul de evaluare întocmit în urma evaluării realizate în condiţiile alin. (1) conţine în mod obligatoriu şi recomandări cu privire la conformarea cu standardele minime de calitate în vigoare la data realizării evaluării de teren, într-un termen de cel mult 6 luni de la data realizării evaluării de teren.

    ART. IV
    Prevederile art. III vor fi duse la îndeplinire de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi, respectiv, de agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi

    Bucureşti, 17 noiembrie 2022.
    Nr. 2.143.
    ANEXA 1

    FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
    Prezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul ................, având funcţia de ................., pentru serviciul social ....................(denumire).................,
    cu sediul în localitatea ..........(municipiu, oraş, comună).........., str. ............................... nr. …, bl. ..., sc. ...., et. …, ap. ...,
    judeţul/sectorul ....................................., cod poştal .........., telefon ........................., fax ........................., e-mail ............, pagina de internet ...........................

┌───────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Punctaj │ │
│ │Punctaj │rezultat în │ │
│ │maxim al │urma │ │
│ │standardelor│autoevaluării│ │
│ │minime de │îndeplinirii │ │
│ │calitate │standardelor │ │
│ │ │minime de │ │
│ │ │calitate │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL I ACCESAREA │ │ │ │
│SERVICIULUI │16 │ │ │
│(standardele 1-3) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I. - STANDARD 1 │ │ │ │
│INFORMARE │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│asigură informarea │ │ │ │
│potenţialilor │ │ │ │
│beneficiari şi a │ │ │ │
│oricăror persoane │ │ │ │
│interesate cu │ │ │ │
│privire la scopul │ │ │ │
│său/funcţiile sale,│ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite.│ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Persoanele │6 │ │ │
│interesate au acces│ │ │ │
│la informaţii │ │ │ │
│referitoare la │ │ │ │
│modul de organizare│ │ │ │
│şi funcţionare a │ │ │ │
│centrului de zi, │ │ │ │
│scopul/funcţiile │ │ │ │
│acestuia, │ │ │ │
│condiţiile de │ │ │ │
│admitere şi oferta │ │ │ │
│de servicii, │ │ │ │
│drepturile şi │ │ │ │
│obligaţiile │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │
│beneficiare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Materialele │ │ │ │
│informative privind│ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │1 │ │ │
│în cadrul centrului│ │ │ │
│sunt aprobate prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^2S1.1: Cel │ │ │ │
│puţin una din │ │ │ │
│formele de │ │ │ │
│prezentare a │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│informative privind│ │ │ │
│activităţile │1 │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │ │ │ │
│în cadrul centrului│ │ │ │
│este disponibilă/ │ │ │ │
│poate fi accesată │ │ │ │
│la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^3S1.1: │ │ │ │
│Evidenţa apelurilor│ │ │ │
│telefonice este │1 │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS1.2: La │ │ │ │
│intrarea în centru │ │ │ │
│este afişat un │ │ │ │
│program de vizită │1 │ │ │
│care prevede cel │ │ │ │
│puţin o zi/lună │ │ │ │
│planificată în │ │ │ │
│acest scop. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS1.3: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│informarea │1 │ │ │
│beneficiarilor este│ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS1.4: │ │ │ │
│Atribuţiile │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │
│responsabile pentru│ │ │ │
│activităţile de │ │ │ │
│comunicare cu │1 │ │ │
│publicul şi de │ │ │ │
│informare a │ │ │ │
│beneficiarilor sunt│ │ │ │
│trecute în fişa │ │ │ │
│postului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I. - STANDARD 2 │ │ │ │
│ADMITERE │ │ │ │
│Centrul de zi se │ │ │ │
│adresează exclusiv │ │ │ │
│categoriilor de │ │ │ │
│beneficiari ale │ │ │ │
│căror nevoi pot fi │ │ │ │
│soluţionate prin │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate/serviciile│6 │ │ │
│oferite. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate│ │ │ │
│Beneficiarii/ │ │ │ │
│Reprezentanţii │ │ │ │
│legali ori │ │ │ │
│convenţionali │ │ │ │
│cunosc şi acceptă │ │ │ │
│condiţiile de │ │ │ │
│admitere în centrul│ │ │ │
│de zi. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│admitere este │ │ │ │
│aprobată prin │1 │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│admitere este │1 │ │ │
│afişată în loc │ │ │ │
│vizibil la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^1S2.2: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│furnizare servicii │1 │ │ │
│este aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^2S2.2: │ │ │ │
│Contractele │ │ │ │
│încheiate cu │ │ │ │
│beneficiarii sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│în dosarul │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS2.3: │ │ │ │
│Dosarele personale │ │ │ │
│ale beneficiarilor │ │ │ │
│sunt disponibile la│ │ │ │
│sediul centrului şi│1 │ │ │
│sunt depozitate în │ │ │ │
│condiţii care să │ │ │ │
│permită păstrarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│datelor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS2.4: │ │ │ │
│Dosarele personale │ │ │ │
│ale beneficiarilor │ │ │ │
│sunt arhivate pe │ │ │ │
│perioada prevăzută │ │ │ │
│în nomenclatorul │ │ │ │
│arhivistic al │ │ │ │
│furnizorului, │ │ │ │
│confirmat de │ │ │ │
│comisia de │1 │ │ │
│selecţionare din │ │ │ │
│cadrul serviciului │ │ │ │
│judeţean al │ │ │ │
│Arhivelor │ │ │ │
│Naţionale, iar │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă a acestora│ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I. - STANDARD 3 │ │ │ │
│ÎNCETAREA │ │ │ │
│SERVICIILOR │ │ │ │
│Centrul de zi îşi │ │ │ │
│încetează │ │ │ │
│serviciile în │ │ │ │
│condiţii cunoscute │ │ │ │
│de beneficiari. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii │4 │ │ │
│primesc serviciile │ │ │ │
│centrului de zi pe │ │ │ │
│perioada pe care o │ │ │ │
│doresc, cu excepţia│ │ │ │
│situaţiilor │ │ │ │
│speciale prevăzute │ │ │ │
│de lege sau a celor│ │ │ │
│stipulate în │ │ │ │
│procedura privind │ │ │ │
│încetarea acordării│ │ │ │
│serviciilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^1S3.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│încetarea acordării│ │ │ │
│serviciilor către │ │ │ │
│beneficiar este │1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-Im^2S3.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│încetare a │ │ │ │
│acordării │1 │ │ │
│serviciilor, pe │ │ │ │
│suport hârtie, este│ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS3.2: │ │ │ │
│Informarea │ │ │ │
│beneficiarilor cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│condiţiile/ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │
│încetare a │1 │ │ │
│serviciilor se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.I.-ImS3.3: │ │ │ │
│Dosarul în care se │ │ │ │
│arhivează listele │ │ │ │
│semestriale de │ │ │ │
│evidenţă a │1 │ │ │
│beneficiarilor faţă│ │ │ │
│de care au încetat │ │ │ │
│serviciile este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL II EVALUARE │ │ │ │
│ŞI PLANIFICARE │15 │ │ │
│(standardele 1 şi │ │ │ │
│2) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II. - STANDARD 1 │ │ │ │
│EVALUARE │ │ │ │
│Acordarea │ │ │ │
│serviciilor se │ │ │ │
│realizează în baza │ │ │ │
│evaluării nevoilor │ │ │ │
│individuale ale │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │6 │ │ │
│Beneficiarii se │ │ │ │
│asigură că centrul │ │ │ │
│de zi are │ │ │ │
│capacitatea de a │ │ │ │
│acorda servicii │ │ │ │
│adecvate şi în │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │
│nevoile │ │ │ │
│identificate ale │ │ │ │
│fiecăruia. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│evaluare a nevoilor│ │ │ │
│beneficiarului este│1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│evaluare a nevoilor│ │ │ │
│beneficiarului este│1 │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Modelul fişei de │ │ │ │
│evaluare/reevaluare│ │ │ │
│a beneficiarului │1 │ │ │
│este aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Modelul fişei de │ │ │ │
│evaluare/reevaluare│1 │ │ │
│a beneficiarului │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^3S1.2: │ │ │ │
│Fişele de evaluare/│ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │
│completate conform │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│standardului şi │ │ │ │
│semnate de │ │ │ │
│beneficiari/ │1 │ │ │
│reprezentanţi │ │ │ │
│legali/ │ │ │ │
│convenţionali sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│în dosarele │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-ImS1.3: │ │ │ │
│Reevaluarea │ │ │ │
│beneficiarului se │ │ │ │
│realizează o dată │ │ │ │
│la 6 luni, precum │ │ │ │
│şi atunci când │1 │ │ │
│situaţia o impune, │ │ │ │
│iar rezultatele │ │ │ │
│acesteia se înscriu│ │ │ │
│în fişa de │ │ │ │
│reevaluare a │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II. - STANDARD 2 │ │ │ │
│PLANIFICAREA │ │ │ │
│ACTIVITĂŢILOR/ │ │ │ │
│SERVICIILOR │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│derulează │ │ │ │
│activităţi/acordă │ │ │ │
│servicii conform │ │ │ │
│planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │9 │ │ │
│îngrijire/planului │ │ │ │
│de intervenţie al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: Fiecare │ │ │ │
│beneficiar primeşte│ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│necesare, în │ │ │ │
│funcţie de nevoile │ │ │ │
│individuale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Modelul planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire/planului │1 │ │ │
│de intervenţie este│ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Modelul planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire/planului │1 │ │ │
│de intervenţie, pe │ │ │ │
│suport hârtie, este│ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^3S2.1: │ │ │ │
│Planurile de │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │
│asistenţă/Planurile│ │ │ │
│de intervenţie ale │ │ │ │
│beneficiarilor, │ │ │ │
│completate conform │1 │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│standardului, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│în dosarul personal│ │ │ │
│al beneficiarului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-ImS2.2: │ │ │ │
│Revizuirea planului│ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│intervenţie se │ │ │ │
│realizează în │1 │ │ │
│termen de maximum 3│ │ │ │
│zile de la │ │ │ │
│finalizarea │ │ │ │
│reevaluării. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^1S2.3: │ │ │ │
│Modelul fişei de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│servicii aprobat │ │ │ │
│prin decizie a │1 │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale, │ │ │ │
│pe suport hârtie, │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^2S2.3: │ │ │ │
│Fişele de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│completate, │ │ │ │
│inclusiv cu │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │
│privind acordarea │ │ │ │
│serviciilor sociale│ │ │ │
│de către │ │ │ │
│colaboratorii │ │ │ │
│centrului care │1 │ │ │
│participă la │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │
│planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │
│asistenţă, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│în dosarul de │ │ │ │
│servicii al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^1S2.4: │ │ │ │
│Programul zilnic │1 │ │ │
│este de minimum 8 │ │ │ │
│ore. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-Im^2S2.4: │ │ │ │
│Centrul afişează │ │ │ │
│programul de │ │ │ │
│activitate astfel │1 │ │ │
│încât să fie │ │ │ │
│accesibil tuturor │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.II.-ImS2.5: │ │ │ │
│Dosarele de │ │ │ │
│servicii ale │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │ │
│dosarele personale │ │ │ │
│se păstrează în │ │ │ │
│fişete/dulapuri │ │ │ │
│închise, accesibile│ │ │ │
│doar personalului │1 │ │ │
│de conducere şi │ │ │ │
│angajaţilor cu │ │ │ │
│atribuţii stabilite│ │ │ │
│în acest sens, │ │ │ │
│pentru protejarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│asupra datelor │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL III │ │ │ │
│ACTIVITĂŢI DERULATE│23 │ │ │
│/SERVICII ACORDATE │ │ │ │
│(standardele 1-4) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III. - STANDARD 1│ │ │ │
│INTEGRARE/ │ │ │ │
│REINTEGRARE SOCIALĂ│ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│promovează şi │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│integrarea/ │ │ │ │
│reintegrarea │ │ │ │
│socială a │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate │3 │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii │ │ │ │
│urmează programe de│ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială│ │ │ │
│în vederea │ │ │ │
│prevenirii şi │ │ │ │
│combaterii riscului│ │ │ │
│de excluziune │ │ │ │
│socială. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Programele de │ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială│ │ │ │
│şi fişele de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│servicii ale │ │ │ │
│beneficiarilor │1 │ │ │
│detaliază │ │ │ │
│serviciile/ │ │ │ │
│terapiile de │ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială│ │ │ │
│recomandate şi │ │ │ │
│urmate de │ │ │ │
│beneficiari. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Programele de │ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială│1 │ │ │
│sunt revizuite │ │ │ │
│periodic şi sunt │ │ │ │
│semnate de │ │ │ │
│beneficiar. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS1.2: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţii special │ │ │ │
│amenajate pentru │ │ │ │
│diversele tipuri de│ │ │ │
│activităţi/servicii│1 │ │ │
│şi terapii │ │ │ │
│derulate, precum şi│ │ │ │
│de materialele şi │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │
│necesare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III. - STANDARD 2│ │ │ │
│RECUPERARE/ │ │ │ │
│REABILITARE │ │ │ │
│FUNCŢIONALĂ │ │ │ │
│Centrul de zi, în │ │ │ │
│funcţie de scopul/ │ │ │ │
│funcţiile sale şi │ │ │ │
│categoriile de │ │ │ │
│beneficiari cărora │ │ │ │
│li se adresează, │ │ │ │
│poate acorda │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│recuperare/ │ │ │ │
│reabilitare în │ │ │ │
│scopul menţinerii │4 │ │ │
│sau ameliorării │ │ │ │
│statusului │ │ │ │
│funcţional al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii îşi │ │ │ │
│menţin sau │ │ │ │
│ameliorează │ │ │ │
│capacităţile │ │ │ │
│fizice, psihice şi │ │ │ │
│senzoriale care să │ │ │ │
│le permită o viaţă │ │ │ │
│cât mai autonomă. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS2.1: │ │ │ │
│Planurile │ │ │ │
│individualizate de │ │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire şi fişele│ │ │ │
│de monitorizare │ │ │ │
│servicii │ │ │Se notează │
│consemnează │ │ │doar dacă │
│activităţile/ │1 │ │desfăşoară │
│serviciile/ │ │ │activitatea.│
│terapiile de │ │ │ │
│recuperare/ │ │ │ │
│reabilitare │ │ │ │
│funcţională │ │ │ │
│recomandate şi │ │ │ │
│urmate de │ │ │ │
│beneficiari. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS2.2: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţii special │ │ │ │
│amenajate pentru │ │ │ │
│diversele │ │ │Se notează │
│activităţi derulate│ │ │doar dacă │
│şi tipuri de │1 │ │desfăşoară │
│terapii oferite │ │ │activitatea.│
│(cabinete/săli/băi │ │ │ │
│etc.), precum şi de│ │ │ │
│materialele şi │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │
│corespunzătoare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS2.3: │ │ │ │
│Pentru activităţile│ │ │ │
│/serviciile/ │ │ │ │
│terapiile din │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│recuperării/ │ │ │Se notează │
│reabilitării │ │ │doar dacă │
│funcţionale, │1 │ │desfăşoară │
│centrul dispune de │ │ │activitatea.│
│personal de │ │ │ │
│specialitate │ │ │ │
│angajat şi poate │ │ │ │
│achiziţiona │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│specialiştilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS2.4: │ │ │ │
│Registrul/ │ │ │ │
│Registrele de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │Se notează │
│programelor de │ │ │doar dacă │
│recuperare/ │1 │ │desfăşoară │
│reabilitare │ │ │activitatea.│
│funcţională este/ │ │ │ │
│sunt disponibil(e) │ │ │ │
│la sediul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III. - STANDARD 3│ │ │ │
│SUPRAVEGHEREA ŞI │ │ │ │
│MENŢINEREA │ │ │ │
│SĂNĂTĂŢII │ │ │ │
│Centrul de zi, în │ │ │ │
│funcţie de scopul/ │ │ │ │
│funcţiile sale şi │ │ │ │
│categoriile de │ │ │ │
│beneficiari cărora │ │ │ │
│li se adresează, │ │ │ │
│poate monitoriza │ │ │ │
│starea de sănătate │ │ │ │
│a beneficiarilor şi│ │ │ │
│poate asigura unele│ │ │ │
│servicii medicale. │ │ │ │
│Rezultate │5 │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│monitorizaţi din │ │ │ │
│punctul de vedere │ │ │ │
│al stării de │ │ │ │
│sănătate pe │ │ │ │
│perioada în care se│ │ │ │
│află în centru şi, │ │ │ │
│după caz, pot primi│ │ │ │
│servicii medicale │ │ │ │
│de bază sau de │ │ │ │
│specialitate, în │ │ │ │
│funcţie de situaţia│ │ │ │
│particulară în care│ │ │ │
│se află. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS3.1: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│condiţiile necesare│ │ │ │
│acordării │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│medicale: un │ │ │ │
│cabinet medical │ │ │ │
│dotat cu pat/ │ │ │Se notează │
│canapea de │ │ │doar dacă │
│consultaţii, │1 │ │desfăşoară │
│stetoscop şi │ │ │activitatea.│
│tensiometru, precum│ │ │ │
│şi aparat de │ │ │ │
│urgenţă dotat cu │ │ │ │
│medicamentele şi │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │
│normativele în │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS3.2: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │Se notează │
│consultaţii şi │ │ │doar dacă │
│tratamente este │1 │ │desfăşoară │
│disponibil la │ │ │activitatea.│
│cabinetul medical │ │ │ │
│al centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS3.3: │ │ │ │
│Medicamentele şi │ │ │Se notează │
│materialele │ │ │doar dacă │
│sanitare sunt │1 │ │desfăşoară │
│păstrate în │ │ │activitatea.│
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS3.4: │ │ │ │
│Condica de │ │ │ │
│medicamente şi │ │ │Se notează │
│materiale │1 │ │doar dacă │
│consumabile se │ │ │desfăşoară │
│păstrează la │ │ │activitatea.│
│cabinetul medical │ │ │ │
│al centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-ImS3.5: │ │ │ │
│Instruirea │ │ │ │
│personalului cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│îngrijire a │ │ │ │
│persoanelor │1 │ │ │
│dependente se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III. - STANDARD 4│ │ │ │
│ALTE SERVICII DE │ │ │ │
│SUPORT │ │ │ │
│Centrul de zi, în │ │ │ │
│funcţie de scopul/ │ │ │ │
│funcţiile sale şi │ │ │ │
│categoriile de │ │ │ │
│beneficiari cărora │ │ │ │
│li se adresează, │ │ │ │
│poate acorda o gamă│ │ │ │
│variată de servicii│ │ │ │
│în sprijinul │ │ │ │
│beneficiarilor │11 │ │ │
│aflaţi în risc de │ │ │ │
│excluziune socială.│ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii │ │ │ │
│primesc o serie de │ │ │ │
│servicii care pot │ │ │ │
│contribui la │ │ │ │
│depăşirea situaţiei│ │ │ │
│de dificultate în │ │ │ │
│care se află la un │ │ │ │
│moment dat. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^1S4.1: │ │ │ │
│Centrul deţine un │ │ │ │
│spaţiu destinat │ │ │ │
│depozitării şi │ │ │ │
│păstrării │ │ │ │
│alimentelor sau │ │ │ │
│hranei preparate │ │ │ │
│dotat cu instalaţii│ │ │ │
│şi aparatură │ │ │Se notează │
│specifice, cum ar │1 │ │doar dacă │
│fi: chiuvete cu apă│ │ │desfăşoară │
│curentă caldă şi │ │ │activitatea.│
│rece, instalaţii │ │ │ │
│pentru încălzirea │ │ │ │
│hranei/gătirea │ │ │ │
│micului dejun, │ │ │ │
│hotă, frigider, │ │ │ │
│congelator, maşină │ │ │ │
│de spălat vase şi │ │ │ │
│altele. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^2S4.1: │ │ │ │
│Centrul deţine o │ │ │ │
│sală care se poate │ │ │ │
│amenaja ca sală de │ │ │ │
│mese, dotată cu │ │ │Se notează │
│mobilier adecvat, │ │ │doar dacă │
│funcţional şi │1 │ │desfăşoară │
│confortabil şi │ │ │activitatea.│
│materiale uşor de │ │ │ │
│igienizat. Centrul │ │ │ │
│asigură vesela şi │ │ │ │
│tacâmurile │ │ │ │
│necesare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^3S4.1: │ │ │Se notează │
│Meniul este variat │1 │ │doar dacă │
│şi se afişează │ │ │desfăşoară │
│zilnic. │ │ │activitatea.│
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^4S4.1: │ │ │ │
│Alimentaţia zilnică│ │ │Se notează │
│a beneficiarilor │ │ │doar dacă │
│conţine fructe şi │1 │ │desfăşoară │
│legume proaspete, │ │ │activitatea.│
│specifice fiecărui │ │ │ │
│sezon. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^5S4.1: Se│ │ │ │
│evită servirea │ │ │ │
│produselor │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │
│procesate │ │ │Se notează │
│(semipreparate │1 │ │doar dacă │
│congelate cu mult │ │ │desfăşoară │
│sodiu, chipsuri, │ │ │activitatea.│
│napolitane, │ │ │ │
│mezeluri şi alte │ │ │ │
│tipuri de carne │ │ │ │
│procesată etc.). │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^6S4.1: De│ │ │ │
│cel puţin 3 ori/ │ │ │ │
│săptămână, │ │ │Se notează │
│deserturile │ │ │doar dacă │
│asigurate │1 │ │desfăşoară │
│beneficiarilor vor │ │ │activitatea.│
│fi preparate în │ │ │ │
│bucătăria │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^7S4.1: │ │ │ │
│Stabilirea │ │ │ │
│modelelor meniului │ │ │ │
│de alimentaţie │ │ │ │
│zilnică se │ │ │ │
│efectuează pe baza │ │ │Se notează │
│recomandărilor │1 │ │doar dacă │
│medicului │ │ │desfăşoară │
│nutriţionist sau │ │ │activitatea.│
│ale asistentului │ │ │ │
│dietetician, ţinând│ │ │ │
│cont de prevederile│ │ │ │
│prezentului │ │ │ │
│standard. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^1S4.2: │ │ │ │
│Centrul deţine │ │ │ │
│spaţii │ │ │ │
│igienico-sanitare: │ │ │ │
│săli de duşuri │ │ │ │
│(separate pe sexe) │ │ │ │
│şi băi, dotate cu │ │ │ │
│echipamente pentru │ │ │ │
│alimentare cu apă │1 │ │ │
│caldă şi rece, │ │ │ │
│amenajate │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│pentru evitarea │ │ │ │
│posibilelor │ │ │ │
│accidente şi a │ │ │ │
│oricăror riscuri de│ │ │ │
│infecţie. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^2S4.2: │ │ │ │
│Serviciile de │ │ │ │
│igienă personală │ │ │ │
│sunt acordate │1 │ │ │
│conform programului│ │ │ │
│zilnic afişat la │ │ │ │
│intrarea în centru.│ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^1S4.3: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţiile şi │ │ │ │
│dotările adecvate │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │
│unor servicii de │ │ │Se notează │
│îngrijire personală│1 │ │doar dacă │
│(frizerie-coafură, │ │ │desfăşoară │
│pedichiură, masaj) │ │ │activitatea.│
│adresate exclusiv │ │ │ │
│persoanelor cu │ │ │ │
│venituri mici şi │ │ │ │
│dispune de personal│ │ │ │
│calificat. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.III.-Im^2S4.3: │ │ │ │
│Centrul elaborează │ │ │ │
│un program │ │ │ │
│săptămânal/ lunar │ │ │ │
│de activităţi/ │1 │ │ │
│servicii, afişat │ │ │ │
│într-un loc │ │ │ │
│accesibil │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL IV AMENAJARE │ │ │ │
│ŞI DOTARE │22 │ │ │
│(standardele 1-4) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV. - STANDARD 1 │ │ │ │
│SIGURANŢĂ ŞI │ │ │ │
│ACCESIBILITATE │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│asigură condiţii de│ │ │ │
│siguranţă şi │ │ │ │
│confort pentru │ │ │ │
│desfăşurarea │5 │ │ │
│activităţilor. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii │ │ │ │
│primesc servicii │ │ │ │
│într-un mediu │ │ │ │
│accesibil şi sigur.│ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS1.1: │ │ │ │
│Amplasamentul │ │ │ │
│centrului permite │1 │ │ │
│accesul facil al │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS1.2: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│echipamentele de │ │ │ │
│comunicare prin │ │ │ │
│telefonie fixă sau │ │ │ │
│mobilă: cel puţin │ │ │ │
│un post telefonic │1 │ │ │
│fix accesibil │ │ │ │
│beneficiarilor sau │ │ │ │
│un telefon mobil ce│ │ │ │
│poate fi pus la │ │ │ │
│dispoziţia │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS1.3: │ │ │ │
│Centrul este │ │ │ │
│amenajat │ │ │ │
│corespunzător │1 │ │ │
│pentru a oferi │ │ │ │
│siguranţă şi │ │ │ │
│confort │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.4: │ │ │ │
│Planul de │ │ │ │
│îmbunătăţire şi │ │ │ │
│adaptare a mediului│ │ │ │
│ambiant este │1 │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.4: │ │ │ │
│Planul de │ │ │ │
│îmbunătăţire şi │ │ │ │
│adaptare a mediului│1 │ │ │
│ambiant este │ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV. - STANDARD 2 │ │ │ │
│AMENAJAREA │ │ │ │
│SPAŢIILOR COMUNE ŞI│ │ │ │
│A SPAŢIILOR CU │ │ │ │
│DESTINAŢIE SPECIALĂ│ │ │ │
│Centrul de zi este │ │ │ │
│amenajat │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│scopului/funcţiilor│ │ │ │
│sale. │8 │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Activităţile │ │ │ │
│centrului se │ │ │ │
│desfăşoară în │ │ │ │
│condiţii optime │ │ │ │
│pentru beneficiari │ │ │ │
│şi personalul │ │ │ │
│centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│cel puţin o sală de│1 │ │ │
│primire pentru │ │ │ │
│beneficiari. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Sala de primire şi │ │ │ │
│coridoarele sunt │ │ │ │
│suficient de │1 │ │ │
│spaţioase şi sunt │ │ │ │
│dotate cu scaune │ │ │ │
│(canapele) pentru │ │ │ │
│beneficiari. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^3S2.1: │ │ │ │
│Intrarea în centru │ │ │ │
│şi deplasarea în │ │ │ │
│spaţiile comune │ │ │ │
│trebuie să fie │ │ │ │
│accesibilă inclusiv│ │ │ │
│pentru beneficiarii│1 │ │ │
│aflaţi în scaune cu│ │ │ │
│rotile. După caz, │ │ │ │
│se amplasează │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │
│sprijin, semne │ │ │ │
│indicatoare etc. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS2.2: │ │ │ │
│Spaţiile comune │ │ │ │
│deţin mijloace de │ │ │ │
│iluminat natural şi│ │ │ │
│artificial, │ │ │ │
│ventilaţie naturală│1 │ │ │
│şi, după caz, │ │ │ │
│aparate de aer │ │ │ │
│condiţionat, │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │
│încălzire pentru │ │ │ │
│confort termic. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^1S2.3: În │ │ │ │
│funcţie de scopul/ │ │ │ │
│funcţiile │ │ │ │
│centrului, pentru │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate se │ │ │ │
│amenajează spaţii │ │ │ │
│cu destinaţie │ │ │ │
│specială, │ │ │ │
│respectiv: cabinet │ │ │ │
│de consiliere │ │ │ │
│psihologică şi │ │ │ │
│psihoterapie, │ │ │ │
│cabinet medical, │ │ │ │
│sală de │ │ │ │
│kinetoterapie şi │ │ │ │
│masaj, cabinet de │ │ │ │
│fizioterapie, sală │ │ │ │
│de gimnastică, săli│1 │ │ │
│pentru terapia de │ │ │ │
│grup, pentru │ │ │ │
│terapie │ │ │ │
│ocupaţională şi │ │ │ │
│orice alte tipuri │ │ │ │
│de terapii necesare│ │ │ │
│beneficiarilor sau │ │ │ │
│alte activităţi │ │ │ │
│derulate (servirea │ │ │ │
│masei, activităţi │ │ │ │
│pentru menţinerea │ │ │ │
│igienei personale │ │ │ │
│etc.), precum şi │ │ │ │
│birourile sau │ │ │ │
│cabinetele │ │ │ │
│personalului de │ │ │ │
│conducere, │ │ │ │
│administrativ şi │ │ │ │
│auxiliar. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-Im^2S2.3: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│echipamentele, │ │ │ │
│materialele, │ │ │ │
│aparatura şi │ │ │ │
│mobilierul necesare│1 │ │ │
│pentru derularea │ │ │ │
│activităţilor în │ │ │ │
│toate spaţiile cu │ │ │ │
│destinaţie │ │ │ │
│specială. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS2.4: │ │ │ │
│Centrul asigură │ │ │ │
│securizarea │ │ │ │
│ferestrelor │ │ │ │
│(mecanismele de │ │ │ │
│închidere │ │ │ │
│funcţionează, după │ │ │ │
│caz, sunt prevăzute│ │ │ │
│cu elemente de │ │ │ │
│siguranţă), │ │ │ │
│securizarea │ │ │ │
│instalaţiilor │ │ │ │
│electrice, │ │ │ │
│utilizarea de │ │ │ │
│materiale │1 │ │ │
│antiderapante │ │ │ │
│pentru pardoseală, │ │ │ │
│fixarea cablurilor │ │ │ │
│în afara drumului │ │ │ │
│de acces obişnuit, │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│obiectelor │ │ │ │
│contondente etc. │ │ │ │
│Uşile din centru │ │ │ │
│sunt prevăzute cu │ │ │ │
│sisteme de │ │ │ │
│închidere │ │ │ │
│accesibile │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS2.5: │ │ │ │
│Centrul deţine şi │ │ │ │
│aplică un program │ │ │ │
│de curăţenie şi │ │ │ │
│igienizare pentru │ │ │ │
│toate spaţiile │ │ │ │
│interioare şi │ │ │ │
│exterioare. │ │ │ │
│Spaţiile comune │1 │ │ │
│intens frecventate │ │ │ │
│şi spaţiile cu │ │ │ │
│destinaţie specială│ │ │ │
│în care au acces │ │ │ │
│beneficiarii fac │ │ │ │
│obiectul unui │ │ │ │
│program de │ │ │ │
│curăţenie zilnic. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV. - STANDARD 3 │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│dispune de spaţii │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│suficiente şi │ │ │ │
│accesibile │5 │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii au │ │ │ │
│acces la spaţii │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│adecvate. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS3.1: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│grupuri sanitare │ │ │ │
│suficiente, │1 │ │ │
│funcţionale şi │ │ │ │
│echipate │ │ │ │
│corespunzător. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS3.2: │ │ │ │
│Spaţiile │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│sunt suficient de │ │ │ │
│spaţioase pentru a │ │ │ │
│evita riscul de │ │ │ │
│lovire sau cădere, │ │ │ │
│utilizează │ │ │ │
│materiale │1 │ │ │
│antiderapante şi │ │ │ │
│care permit o │ │ │ │
│igienizare │ │ │ │
│adecvată, deţin │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│electrice bine │ │ │ │
│izolate şi │ │ │ │
│funcţionale etc. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS3.3: │ │ │ │
│Echipamentele din │ │ │ │
│material textil │1 │ │ │
│utilizate zilnic │ │ │ │
│sunt curate şi │ │ │ │
│igienizate. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS3.4: │ │ │ │
│Spaţiile de │ │ │ │
│depozitare sunt │ │ │ │
│amenajate │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│igienico-sanitare, │1 │ │ │
│precum şi pentru │ │ │ │
│depozitarea │ │ │ │
│oricăror alte │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│consumabile şi │ │ │ │
│mijloace fixe în │ │ │ │
│condiţii de igienă │ │ │ │
│şi siguranţă. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS3.5: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│mijloacele necesare│ │ │ │
│realizării toaletei│ │ │ │
│parţiale sau │1 │ │ │
│integrale a │ │ │ │
│beneficiarilor care│ │ │ │
│necesită astfel de │ │ │ │
│servicii. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV. - STANDARD 4 │ │ │ │
│IGIENA ŞI CONTROLUL│ │ │ │
│INFECŢIILOR │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│aplică măsurile de │ │ │ │
│prevenire şi │ │ │ │
│control al │ │ │ │
│infecţiilor, în │ │ │ │
│conformitate cu │4 │ │ │
│legislaţia în │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│protejaţi contra │ │ │ │
│riscului │ │ │ │
│infecţiilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS4.1: În │ │ │ │
│funcţie de tipul de│ │ │ │
│activităţi şi │ │ │ │
│servicii derulate, │ │ │ │
│centrul deţine │ │ │ │
│mobilier (cuiere, │ │ │ │
│dulap) sau un │ │ │ │
│spaţiu adecvat (o │ │ │ │
│cameră) pentru │ │ │ │
│păstrarea hainelor │1 │ │ │
│beneficiarilor şi, │ │ │ │
│după caz, a │ │ │ │
│lenjeriei, │ │ │ │
│încălţămintei, │ │ │ │
│obiectelor │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│de uz propriu, pe │ │ │ │
│perioada în care │ │ │ │
│urmează diverse │ │ │ │
│terapii. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS4.2: │ │ │ │
│Centrul respectă │ │ │ │
│normele legale │ │ │ │
│privind o serie de │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │
│desfăşurate în │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │
│scopul/funcţiile │ │ │ │
│sale şi serviciile │ │ │ │
│oferite: izolarea │ │ │ │
│persoanei cu boli │ │ │ │
│infecţioase, │ │ │ │
│colectarea, │ │ │ │
│împachetarea, │1 │ │ │
│manevrarea şi │ │ │ │
│eliberarea │ │ │ │
│produselor de │ │ │ │
│laborator, │ │ │ │
│manipularea │ │ │ │
│echipamentelor şi │ │ │ │
│instrumentarului │ │ │ │
│medical, manevrarea│ │ │ │
│şi depozitarea │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│infectate, a │ │ │ │
│deşeurilor clinice │ │ │ │
│şi altele. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS4.3: │ │ │ │
│Centrul elaborează │ │ │ │
│şi aplică un plan │ │ │ │
│propriu de │ │ │ │
│igienizare, care │ │ │ │
│cuprinde date │ │ │ │
│despre programele │ │ │ │
│de curăţenie │ │ │ │
│(zilnică, │1 │ │ │
│săptămânală, │ │ │ │
│lunară) pentru │ │ │ │
│spaţiile de care │ │ │ │
│dispune, etape de │ │ │ │
│igienizare/ │ │ │ │
│dezinfecţie │ │ │ │
│parţială şi/sau │ │ │ │
│generală, materiale│ │ │ │
│folosite etc. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.IV.-ImS4.4: │ │ │ │
│Centrul dispune de │ │ │ │
│spaţii sau │ │ │ │
│containere speciale│ │ │ │
│pentru colectarea │ │ │ │
│deşeurilor şi │1 │ │ │
│depozitarea │ │ │ │
│acestora şi are │ │ │ │
│încheiate contracte│ │ │ │
│cu firmele de │ │ │ │
│salubrizare. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL V DREPTURI ŞI│ │ │ │
│ETICĂ (standardele │19 │ │ │
│1 şi 2) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V. - STANDARD 1 -│ │ │ │
│RESPECTAREA │ │ │ │
│DREPTURILOR │ │ │ │
│BENEFICIARILOR │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│respectă drepturile│ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│prevăzute de lege. │12 │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor sunt│ │ │ │
│cunoscute şi │ │ │ │
│respectate de │ │ │ │
│personal. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│furnizare servicii │1 │ │ │
│este aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Contractul de │ │ │ │
│furnizare servicii │ │ │ │
│conţine date │1 │ │ │
│referitoare la │ │ │ │
│drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-ImS1.2: │ │ │ │
│Sesiunile de │ │ │ │
│instruire a │ │ │ │
│personalului │ │ │ │
│privind respectarea│ │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│beneficiarilor sunt│1 │ │ │
│consemnate în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S1.3: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│măsurare a gradului│ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor este│1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S1.3: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│chestionarului este│ │ │ │
│stabilit de │ │ │ │
│conducătorul │1 │ │ │
│centrului şi este │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^3S1.3: │ │ │ │
│Procedura │ │ │ │
│(chestionarul) de │ │ │ │
│măsurare a gradului│ │ │ │
│de satisfacţie a │1 │ │ │
│beneficiarilor este│ │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^4S1.3: │ │ │ │
│Chestionarul de │ │ │ │
│măsurare a gradului│ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor se │ │ │ │
│aplică de către │1 │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale, │ │ │ │
│într-o manieră care│ │ │ │
│să respecte │ │ │ │
│confidenţialitatea.│ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^5S1.3: │ │ │ │
│Rezultatele │ │ │ │
│chestionarului de │ │ │ │
│măsurare a gradului│ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │ │
│modul în care a │ │ │ │
│fost îmbunătăţită │ │ │ │
│acordarea │1 │ │ │
│serviciilor, atunci│ │ │ │
│când este cazul, │ │ │ │
│sunt păstrate de │ │ │ │
│către furnizorul de│ │ │ │
│servicii sociale şi│ │ │ │
│vor fi puse la │ │ │ │
│dispoziţia │ │ │ │
│organelor de │ │ │ │
│control. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S1.4: │ │ │ │
│Cutia pentru │ │ │ │
│sesizări şi │ │ │ │
│reclamaţii este │1 │ │ │
│dispusă într-un loc│ │ │ │
│accesibil tuturor │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S1.4: │ │ │ │
│Sesizările şi │ │ │ │
│reclamaţiile vor fi│ │ │ │
│transmise │ │ │ │
│furnizorului de │1 │ │ │
│servicii sociale şi│ │ │ │
│membrilor familiei/│ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │
│legal al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S1.5: │ │ │ │
│Codul de etică este│ │ │ │
│aprobat prin │1 │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S1.5: │ │ │ │
│Codul de etică este│ │ │ │
│disponibil, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│iar informarea │ │ │ │
│beneficiarilor cu │ │ │ │
│privire la │1 │ │ │
│drepturile înscrise│ │ │ │
│în acesta se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă pentru │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V. - STANDARD 2 -│ │ │ │
│PROTECŢIA ÎMPOTRIVA│ │ │ │
│ABUZURILOR ŞI │ │ │ │
│NEGLIJĂRII │ │ │ │
│Centrul de zi ia │ │ │ │
│măsuri pentru │ │ │ │
│prevenirea şi │ │ │ │
│combaterea oricăror│ │ │ │
│forme de tratament │ │ │ │
│abuziv, neglijent, │ │ │ │
│degradant asupra │7 │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│protejaţi împotriva│ │ │ │
│abuzurilor, │ │ │ │
│neglijării, │ │ │ │
│discriminării sau │ │ │ │
│tratamentului │ │ │ │
│degradant sau │ │ │ │
│inuman. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz │1 │ │ │
│şi neglijenţă este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │1 │ │ │
│cazurilor de abuz │ │ │ │
│şi neglijenţă este │ │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^3S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz │ │ │ │
│şi neglijenţă │1 │ │ │
│cuprinde elemente │ │ │ │
│de prevenire a │ │ │ │
│diverselor situaţii│ │ │ │
│de abuz şi este │ │ │ │
│adusă la cunoştinţa│ │ │ │
│întregului personal│ │ │ │
│al centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-ImS2.2: │ │ │ │
│Centrul organizează│ │ │ │
│sesiuni de │ │ │ │
│informare a │ │ │ │
│beneficiarilor cu │ │ │ │
│privire la tipurile│ │ │ │
│de abuz, │ │ │ │
│modalitatea de │ │ │ │
│identificare şi │ │ │ │
│sesizare a │1 │ │ │
│eventualelor │ │ │ │
│abuzuri sau a altor│ │ │ │
│forme de tratament │ │ │ │
│degradant. Acestea │ │ │ │
│se înscriu în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-ImS2.3: │ │ │ │
│Sesiunile de │ │ │ │
│instruire a │ │ │ │
│personalului │ │ │ │
│privind cunoaşterea│ │ │ │
│şi combaterea │ │ │ │
│formelor de abuz şi│1 │ │ │
│neglijare se │ │ │ │
│înscriu în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^1S2.4: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│cazurilor de abuz, │ │ │ │
│neglijare şi │1 │ │ │
│discriminare este │ │ │ │
│completat la zi şi │ │ │ │
│este disponibil, pe│ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.V.-Im^2S2.4: │ │ │ │
│Orice caz de abuz │ │ │ │
│sesizat în centru │ │ │ │
│este adus la │ │ │ │
│cunoştinţa │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale şi│ │ │ │
│a membrilor │1 │ │ │
│familiei/ │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │
│legal al │ │ │ │
│beneficiarului de │ │ │ │
│îndată, în termen │ │ │ │
│de maximum 2 ore de│ │ │ │
│la semnalarea │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│MODUL VI MANAGEMENT│ │ │ │
│ŞI RESURSE UMANE │19 │ │ │
│(standardele 1 şi │ │ │ │
│2) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI. - STANDARD 1 │ │ │ │
│ADMINISTRARE, │ │ │ │
│ORGANIZARE ŞI │ │ │ │
│FUNCŢIONARE │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│respectă │ │ │ │
│prevederile legale │ │ │ │
│privind organizarea│11 │ │ │
│şi funcţionarea sa.│ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii │ │ │ │
│primesc servicii │ │ │ │
│într-un centru care│ │ │ │
│funcţionează în │ │ │ │
│condiţiile legii. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Conducătorul │ │ │ │
│centrului este │ │ │ │
│absolvent de │1 │ │ │
│învăţământ │ │ │ │
│superior, cu │ │ │ │
│diplomă de licenţă │ │ │ │
│sau echivalentă. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Fişa de post a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│centrului, precum │ │ │ │
│şi rapoartele/ │1 │ │ │
│fişele de evaluare │ │ │ │
│a activităţii │ │ │ │
│acestuia sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Regulamentul │ │ │ │
│propriu de │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare este │ │ │ │
│aprobat prin │1 │ │ │
│decizie/hotărâre a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale/ │ │ │ │
│autorităţii locale/│ │ │ │
│judeţene, în │ │ │ │
│funcţie de caz. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Regulamentul │ │ │ │
│propriu de │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare, pe │1 │ │ │
│suport hârtie, şi │ │ │ │
│organigrama │ │ │ │
│centrului sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS1.3: │ │ │ │
│Instruirea │ │ │ │
│personalului │ │ │ │
│privind cunoaşterea│ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │
│utilizate în centru│1 │ │ │
│se consemnează în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^1S1.4: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare este │ │ │ │
│aprobat prin │1 │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^2S1.4: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare este │1 │ │ │
│disponibil, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^1S1.5: │ │ │ │
│Indicatorii │ │ │ │
│utilizaţi şi │ │ │ │
│rapoartele de audit│ │ │ │
│intern/evaluare │ │ │ │
│internă, precum şi │ │ │ │
│documentele │1 │ │ │
│financiar-contabile│ │ │ │
│şi rapoartele de │ │ │ │
│inspecţie sau │ │ │ │
│control sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│pe suport hârtie. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^2S1.5: │ │ │ │
│Coordonatorul │ │ │ │
│centrului este │1 │ │ │
│evaluat anual de │ │ │ │
│către furnizorul de│ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS1.6: │ │ │ │
│Raportul de │ │ │ │
│activitate, pe │ │ │ │
│suport hârtie, este│ │ │ │
│disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului şi│1 │ │ │
│se publică anual pe│ │ │ │
│pagina web a │ │ │ │
│centrului/ │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS1.7: │ │ │ │
│Centrul consemnează│ │ │ │
│şi păstrează │ │ │ │
│corespondenţa cu │ │ │ │
│orice autoritate │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │
│instituţie publică,│ │ │ │
│cu organizaţii ale │ │ │ │
│societăţii civile, │ │ │ │
│culte etc. sau │ │ │ │
│orice alte │ │ │ │
│documente care │ │ │ │
│evidenţiază │ │ │ │
│colaborarea sau │ │ │ │
│parteneriatul cu │ │ │ │
│acestea. │ │ │ │
│Contractele de │1 │ │ │
│colaborare dintre │ │ │ │
│centrele de │ │ │ │
│servicii sociale │ │ │ │
│având ca obiect │ │ │ │
│prestarea │ │ │ │
│serviciilor sociale│ │ │ │
│în reţea includ │ │ │ │
│stabilirea │ │ │ │
│procedurilor de │ │ │ │
│lucru şi a │ │ │ │
│instrumentelor │ │ │ │
│utilizate în │ │ │ │
│acordarea şi │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│sociale. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI. - STANDARD 2 │ │ │ │
│RESURSE UMANE │ │ │ │
│Centrul de zi │ │ │ │
│dispune de o │ │ │ │
│structură de │ │ │ │
│personal capabilă │ │ │ │
│să asigure │ │ │ │
│activităţile şi │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│acordate, în │ │ │ │
│concordanţă cu │8 │ │ │
│scopul/funcţiile │ │ │ │
│centrului şi cu │ │ │ │
│nevoile │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate │ │ │ │
│aşteptate: │ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│asistaţi de │ │ │ │
│personal suficient │ │ │ │
│şi competent. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.1: │ │ │ │
│Centrul angajează │ │ │ │
│personal calificat,│ │ │ │
│achiziţionează │ │ │ │
│serviciile unor │ │ │ │
│specialişti şi │1 │ │ │
│încheie contracte │ │ │ │
│de voluntariat │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │
│activităţilor/ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│acordate. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI-Im^1S2.2: │ │ │ │
│Contractele de │ │ │ │
│muncă, contractele │ │ │ │
│de prestări │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│voluntariat, │ │ │ │
│respectiv │1 │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│internship sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│iar angajaţii sunt │ │ │ │
│înscrişi în │ │ │ │
│REVISAL. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-Im^2S2.2: │ │ │ │
│Pentru serviciile │ │ │ │
│acordate în │ │ │ │
│centrele de zi │ │ │ │
│pentru persoane │ │ │ │
│vârstnice, │ │ │ │
│încadrate potrivit │ │ │ │
│grilei de evaluare │ │ │ │
│a nevoilor │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │
│vârstnice în │ │ │ │
│gradele de │ │ │ │
│dependenţă IIIA şi │1 │ │ │
│IIIB, raportul │ │ │ │
│angajat/beneficiar │ │ │ │
│recomandat este de │ │ │ │
│minimum 1/20. │ │ │ │
│Pentru serviciile │ │ │ │
│acordate în │ │ │ │
│centrele de zi │ │ │ │
│pentru persoane │ │ │ │
│vârstnice │ │ │ │
│dependente raportul│ │ │ │
│angajat/beneficiar │ │ │ │
│recomandat este de │ │ │ │
│minimum 1/4. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.3: │ │ │ │
│Fişele de post ale │ │ │ │
│personalului (în │ │ │ │
│original sau în │1 │ │ │
│copie) sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.4: │ │ │ │
│Fişele de evaluare │ │ │ │
│a personalului sunt│1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.5: │ │ │ │
│Programul zilnic de│ │ │ │
│lucru este afişat │ │ │ │
│la loc vizibil la │1 │ │ │
│birouri/oficii şi │ │ │ │
│cabinetele de │ │ │ │
│specialitate. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.6: │ │ │ │
│Planul de instruire│ │ │ │
│şi formare │ │ │ │
│profesională, │ │ │ │
│precum şi copii │ │ │ │
│după atestatele, │1 │ │ │
│certificatele, │ │ │ │
│diplomele obţinute │ │ │ │
│de personalul │ │ │ │
│centrului sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│M.VI.-ImS2.7: │ │ │ │
│Documentele emise │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │
│controalelor │ │ │ │
│medicale periodice │1 │ │ │
│se păstrează la │ │ │ │
│dosarele de │ │ │ │
│personal ale │ │ │ │
│angajaţilor. │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Total punctaj: │114 │ │ │
└───────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


    Data ....................
    Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) ...........................................
    Semnătură şi ştampilă ..........................................

    ANEXA 2

    FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
    Prezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul .................., având funcţia de .............., pentru serviciul social .................(denumire)..........,
    cu sediul în localitatea .......(municipiu, oraş, comună)........., str. ................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
    judeţul/sectorul ....................................., cod poştal ....., telefon ................., fax ...................., e-mail .............., pagina de internet .............................

┌────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │Punctaj │ │
│ │Punctaj │rezultat în │ │
│ │maxim al │urma │ │
│ │standardelor│autoevaluării│Observaţii│
│ │minime de │îndeplinirii │ │
│ │calitate │standardelor │ │
│ │ │minime de │ │
│ │ │calitate │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│MODUL I ACCESAREA │ │ │ │
│SERVICIULUI │11 │ │ │
│(standardele 1 şi 2)│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I. - STANDARD 1 │ │ │ │
│INFORMARE │ │ │ │
│Serviciul de │ │ │ │
│îngrijiri la │ │ │ │
│domiciliu, denumit │ │ │ │
│în continuare │ │ │ │
│serviciu, asigură │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│potenţialilor │ │ │ │
│beneficiari şi a │ │ │ │
│oricăror persoane │ │ │ │
│interesate cu │ │ │ │
│privire la scopul/ │ │ │ │
│funcţiile sale şi │TOTAL: 3 │TOTAL: │ │
│modul propriu de │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Persoanele │ │ │ │
│interesate au acces │ │ │ │
│la informaţii │ │ │ │
│referitoare la modul│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare a │ │ │ │
│serviciului, scopul/│ │ │ │
│funcţiile acestuia, │ │ │ │
│condiţiile de │ │ │ │
│accesare. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Materialele │ │ │ │
│informative privind │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │1 │ │ │
│în cadrul centrului │ │ │ │
│sunt aprobate prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^2S1.1: Cel │ │ │ │
│puţin una dintre │ │ │ │
│formele de │ │ │ │
│prezentare a │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│informative privind │ │ │ │
│activităţile │1 │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │ │ │ │
│în cadrul centrului │ │ │ │
│este disponibilă/ │ │ │ │
│poate fi accesată la│ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-ImS1.2: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│informarea │1 │ │ │
│beneficiarilor este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I. - STANDARD 2 │ │ │ │
│ACCESAREA │ │ │ │
│SERVICIULUI │ │ │ │
│Serviciul se │ │ │ │
│adresează exclusiv │ │ │ │
│categoriilor de │ │ │ │
│beneficiari cu nevoi│ │ │ │
│de îngrijire │TOTAL: 8 │TOTAL: │ │
│personală. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii/ │ │ │ │
│Reprezentanţii │ │ │ │
│legali cunosc şi │ │ │ │
│acceptă condiţiile │ │ │ │
│de acordare a │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│accesare a │ │ │ │
│serviciului este │1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│accesare a │ │ │ │
│serviciului, pe │1 │ │ │
│suport hârtie, este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^1S2.2: │ │ │ │
│Modelul contractului│ │ │ │
│de furnizare │ │ │ │
│servicii este │1 │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^2S2.2: │ │ │ │
│Contractele │ │ │ │
│încheiate cu │ │ │ │
│beneficiarii sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, în│ │ │ │
│dosarul │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-ImS2.3: │ │ │ │
│Dosarele personale │ │ │ │
│ale beneficiarilor │ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului şi │1 │ │ │
│sunt depozitate în │ │ │ │
│condiţii care să │ │ │ │
│permită păstrarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│datelor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-ImS2.4: │ │ │ │
│Dosarele personale │ │ │ │
│ale beneficiarilor │ │ │ │
│sunt arhivate pe │ │ │ │
│perioada prevăzută │ │ │ │
│în nomenclatorul │ │ │ │
│arhivistic al │ │ │ │
│furnizorului, │ │ │ │
│confirmat de comisia│1 │ │ │
│de selecţionare din │ │ │ │
│cadrul serviciului │ │ │ │
│judeţean al │ │ │ │
│Arhivelor Naţionale,│ │ │ │
│iar registrul de │ │ │ │
│evidenţă a acestora │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^1S2.5: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│suspendarea/ │ │ │ │
│încetarea acordării │ │ │ │
│serviciilor către │1 │ │ │
│beneficiar este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.I.-Im^2S2.5: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│suspendarea/ │ │ │ │
│încetarea acordării │ │ │ │
│serviciilor către │1 │ │ │
│beneficiar, pe │ │ │ │
│suport hârtie, este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│MODUL II EVALUARE ŞI│ │ │ │
│PLANIFICARE │5 │ │ │
│(standardele 1 şi 2)│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II. - STANDARD 1 │ │ │ │
│EVALUARE │ │ │ │
│Îngrijirea la │ │ │ │
│domiciliu a │ │ │ │
│beneficiarilor se │ │ │ │
│realizează în baza │ │ │ │
│evaluării nevoilor │ │ │ │
│individuale şi a │ │ │ │
│situaţiei personale │ │ │ │
│a fiecărui │ │ │ │
│beneficiar. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│TOTAL: 2 │TOTAL: │ │
│Beneficiarii primesc│ │ │ │
│asistenţa şi │ │ │ │
│suportul necesar │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │
│activităţilor de │ │ │ │
│bază ale vieţii │ │ │ │
│zilnice, în funcţie │ │ │ │
│de nevoile │ │ │ │
│individuale, │ │ │ │
│corelate cu gradul │ │ │ │
│de dependenţă/gradul│ │ │ │
│de handicap │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Modelul fişei de │ │ │ │
│evaluare/reevaluare │1 │ │ │
│a beneficiarului │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Fişele de evaluare/ │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │
│completate conform │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│standardului şi │ │ │ │
│semnate de │ │ │ │
│beneficiari/ │1 │ │ │
│reprezentanţi legali│ │ │ │
│/convenţionali sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului, │ │ │ │
│în dosarele │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II. - STANDARD 2 │ │ │ │
│PLANIFICAREA │ │ │ │
│ÎNGRIJIRILOR │ │ │ │
│Îngrijirea la │ │ │ │
│domiciliu se │ │ │ │
│realizează conform │ │ │ │
│unui plan │ │ │ │
│individualizat de │TOTAL: 3 │TOTAL: │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Fiecare beneficiar │ │ │ │
│primeşte ajutorul │ │ │ │
│necesar, în funcţie │ │ │ │
│de nevoile │ │ │ │
│individuale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Modelul planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │1 │ │ │
│îngrijire, este │ │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Modelul planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │1 │ │ │
│îngrijire, pe suport│ │ │ │
│hârtie, este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.II.-Im^3S2.1: │ │ │ │
│Planurile de │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │
│asistenţă ale │ │ │ │
│beneficiarilor, │1 │ │ │
│completate conform │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│standardului, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│MODUL III ACORDAREA │ │ │ │
│ÎNGRIJIRILOR │13 │ │ │
│(standardele 1 şi 2)│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III. - STANDARD 1 │ │ │ │
│ÎNGRIJIRE PERSONALĂ │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│organizează şi │ │ │ │
│acordă servicii de │ │ │ │
│îngrijire personală │ │ │ │
│la domiciliul │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii primesc│TOTAL: 11 │TOTAL: │ │
│ajutor şi îngrijire │ │ │ │
│adecvată pentru a-şi│ │ │ │
│menţine, pe cât │ │ │ │
│posibil, autonomia │ │ │ │
│funcţională şi │ │ │ │
│pentru a-şi continua│ │ │ │
│viaţa în propria │ │ │ │
│locuinţă, în │ │ │ │
│demnitate şi │ │ │ │
│respect. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.1: │ │ │ │
│Activităţile de │ │ │ │
│îngrijire sunt │ │ │ │
│înscrise în planul │ │ │ │
│individualizat de │1 │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire şi sunt │ │ │ │
│detaliate în fişele │ │ │ │
│de monitorizare │ │ │ │
│servicii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.1^1: │ │ │ │
│Personalul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│stabileşte, în │ │ │ │
│planul │ │ │ │
│individualizat de │1 │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire, toate │ │ │ │
│serviciile de suport│ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │
│beneficiar. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Modelul fişei de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│servicii, aprobat │ │ │ │
│prin decizie a │1 │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale, pe│ │ │ │
│suport hârtie, este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Fişele de │ │ │ │
│monitorizare │ │ │ │
│servicii completate,│ │ │ │
│inclusiv cu │ │ │ │
│informaţiile privind│ │ │ │
│acordarea │ │ │ │
│serviciilor sociale │ │ │ │
│de către │ │ │ │
│colaboratorii │ │ │ │
│centrului care │1 │ │ │
│participă la │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │
│planului │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │
│asistenţă, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului, │ │ │ │
│în dosarul de │ │ │ │
│servicii al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-Im^3S1.2: │ │ │ │
│Fişa de monitorizare│ │ │ │
│servicii este │ │ │ │
│verificată şi │1 │ │ │
│avizată săptămânal │ │ │ │
│sau lunar de │ │ │ │
│responsabilul de │ │ │ │
│caz. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.3: │ │ │ │
│Personalul │ │ │ │
│serviciului comunică│ │ │ │
│periodic cu medicul │ │ │ │
│de familie al │ │ │ │
│beneficiarului │1 │ │ │
│pentru cunoaşterea │ │ │ │
│stării de sănătate a│ │ │ │
│acestuia şi a │ │ │ │
│recomandărilor │ │ │ │
│terapeutice. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.4: │ │ │ │
│Sesiunile de │ │ │ │
│instruire se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului, în │1 │ │ │
│care se menţionează:│ │ │ │
│data şi tema │ │ │ │
│instruirii, numele │ │ │ │
│şi semnătura │ │ │ │
│participanţilor, │ │ │ │
│numele şi semnătura │ │ │ │
│persoanei care a │ │ │ │
│realizat instruirea.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.5: │ │ │ │
│Dosarele personale, │ │ │ │
│dosarele de servicii│ │ │ │
│ale beneficiarilor │ │ │ │
│şi fişele de │ │ │ │
│monitorizare se │ │ │ │
│păstrează în fişete/│ │ │ │
│dulapuri închise │ │ │ │
│accesibile doar │ │ │ │
│responsabililor de │ │ │ │
│caz şi personalului │ │ │ │
│de conducere al │1 │ │ │
│serviciului/ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │
│acestuia, pentru │ │ │ │
│protejarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│asupra datelor │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│beneficiarilor şi a │ │ │ │
│situaţiei de │ │ │ │
│dificultate în care │ │ │ │
│aceştia se află. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.6: │ │ │ │
│Serviciul deţine │ │ │ │
│propriile │ │ │ │
│autovehicule care │ │ │ │
│asigură transportul │ │ │ │
│îngrijitorilor la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│beneficiarilor sau │ │ │ │
│pune la dispoziţia │1 │ │ │
│acestora abonamente │ │ │ │
│pentru transportul │ │ │ │
│în comun, în cazul │ │ │ │
│în care distanţa │ │ │ │
│până la domiciliul │ │ │ │
│beneficiarilor nu │ │ │ │
│poate fi parcursă │ │ │ │
│prin mersul pe jos. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.7: │ │ │ │
│Planul de vizită la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│beneficiarului │ │ │ │
│pentru personalul │1 │ │ │
│care monitorizează │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│îngrijitorilor este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS1.8: │ │ │ │
│Serviciul deţine o │ │ │ │
│cameră sau un dulap/│ │ │ │
│fişet pentru │ │ │ │
│depozitarea în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă şi igienă │ │ │ │
│a materialelor │ │ │ │
│sanitare şi │ │ │ │
│echipamentelor │ │ │ │
│utilizate de │1 │ │ │
│îngrijitori în │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│acestora, precum şi │ │ │ │
│un registru special │ │ │ │
│de evidenţă cu │ │ │ │
│denumirea şi │ │ │ │
│cantitatea │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│sanitare şi a │ │ │ │
│echipamentelor │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III. - STANDARD 2 │ │ │ │
│INTEGRARE SOCIALĂ ŞI│ │ │ │
│PARTICIPARE │ │ │ │
│Serviciul asigură │ │ │ │
│sprijin │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│pentru dezvoltarea │ │ │ │
│personală şi │ │ │ │
│menţinerea │TOTAL: 2 │TOTAL: │ │
│respectului de sine.│ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│sprijiniţi să îşi │ │ │ │
│menţină statul de │ │ │ │
│membru activ al │ │ │ │
│familiei şi │ │ │ │
│comunităţii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS2.1: │ │ │ │
│Planul │ │ │ │
│individualizat de │ │ │ │
│asistenţă şi │ │ │ │
│îngrijire conţine │ │ │ │
│diverse acţiuni de │ │ │ │
│petrecere a timpului│1 │ │ │
│liber, evenimente │ │ │ │
│culturale sau orice │ │ │ │
│alte iniţiative │ │ │ │
│cetăţeneşti şi este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.III.-ImS2: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│informarea │1 │ │ │
│beneficiarilor este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│MODUL IV DREPTURI ŞI│ │ │ │
│ETICĂ (standardele 1│12 │ │ │
│şi 2) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV. - STANDARD 1 │ │ │ │
│RESPECTAREA │ │ │ │
│DREPTURILOR │ │ │ │
│BENEFICIARILOR │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului respectă│ │ │ │
│drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor │TOTAL: 7 │TOTAL: │ │
│prevăzute de lege. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor sunt │ │ │ │
│cunoscute şi │ │ │ │
│respectate de │ │ │ │
│personal. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-ImS1.1: │ │ │ │
│Drepturile şi │ │ │ │
│obligaţiile │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│serviciilor de │1 │ │ │
│îngrijire la │ │ │ │
│domiciliu sunt │ │ │ │
│menţionate în │ │ │ │
│contractul de │ │ │ │
│furnizare servicii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│chestionarului este │ │ │ │
│stabilit de │ │ │ │
│conducătorul │1 │ │ │
│centrului şi este │ │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Procedura │ │ │ │
│(chestionarul) de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │1 │ │ │
│beneficiarilor este │ │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^3S1.2: │ │ │ │
│Chestionarul de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor se │ │ │ │
│aplică de către │1 │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale, │ │ │ │
│într-o manieră care │ │ │ │
│să respecte │ │ │ │
│confidenţialitatea. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^4S1.2: │ │ │ │
│Rezultatele │ │ │ │
│chestionarului de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │ │
│modul în care a fost│ │ │ │
│îmbunătăţită │ │ │ │
│acordarea │1 │ │ │
│serviciilor, atunci │ │ │ │
│când este cazul, │ │ │ │
│sunt păstrate de │ │ │ │
│către furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale şi │ │ │ │
│vor fi puse la │ │ │ │
│dispoziţia organelor│ │ │ │
│de control. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^1S1.3: │ │ │ │
│Codul de etică este │ │ │ │
│aprobat prin decizie│1 │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^2S1.3: │ │ │ │
│Codul de etică este │ │ │ │
│disponibil, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social, iar │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│beneficiarilor cu │1 │ │ │
│privire la │ │ │ │
│drepturile înscrise │ │ │ │
│în acesta se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă pentru │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV. - STANDARD 2 │ │ │ │
│PROTECŢIA ÎMPOTRIVA │ │ │ │
│ABUZURILOR ŞI │ │ │ │
│NEGLIJĂRII │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului ia │ │ │ │
│măsuri pentru │ │ │ │
│prevenirea şi │ │ │ │
│combaterea oricăror │ │ │ │
│forme de tratament │ │ │ │
│abuziv, neglijent, │TOTAL: 5 │TOTAL: │ │
│degradant asupra │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│protejaţi împotriva │ │ │ │
│abuzurilor, │ │ │ │
│neglijării, │ │ │ │
│discriminării sau │ │ │ │
│tratamentului │ │ │ │
│degradant sau │ │ │ │
│inuman. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz şi│1 │ │ │
│neglijenţă este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │1 │ │ │
│cazurilor de abuz şi│ │ │ │
│neglijenţă este │ │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-ImS2.2: │ │ │ │
│Sesiunile de │ │ │ │
│instruire a │ │ │ │
│personalului privind│ │ │ │
│cunoaşterea şi │ │ │ │
│combaterea formelor │ │ │ │
│de abuz şi neglijare│1 │ │ │
│se înscriu în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^1S2.3: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a cazurilor│ │ │ │
│de abuz, neglijare, │ │ │ │
│discriminare şi │ │ │ │
│incidente deosebite │1 │ │ │
│este completat la zi│ │ │ │
│şi este disponibil, │ │ │ │
│pe suport hârtie, la│ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.IV.-Im^2S2.3: │ │ │ │
│Notificarea se │ │ │ │
│realizează de │ │ │ │
│îndată, în maximum │1 │ │ │
│24 de ore de la │ │ │ │
│producerea │ │ │ │
│incidentului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│MODUL V MANAGEMENT │ │ │ │
│ŞI RESURSE UMANE │16 │ │ │
│(standardele 1 şi 2)│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V. - STANDARD 1 │ │ │ │
│ADMINISTRARE, │ │ │ │
│ORGANIZARE ŞI │ │ │ │
│FUNCŢIONARE │ │ │ │
│Serviciul respectă │ │ │ │
│prevederile legale │ │ │ │
│privind organizarea │TOTAL: 10 │TOTAL: │ │
│şi funcţionarea sa. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii primesc│ │ │ │
│servicii într-un │ │ │ │
│centru care │ │ │ │
│funcţionează în │ │ │ │
│condiţiile legii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Regulamentul propriu│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare este │ │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│/hotărâre a │1 │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale/ │ │ │ │
│autorităţii locale/ │ │ │ │
│judeţene, în funcţie│ │ │ │
│de caz. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Regulamentul propriu│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare, pe │ │ │ │
│suport hârtie, şi │1 │ │ │
│organigrama │ │ │ │
│centrului sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS1.2: │ │ │ │
│Persoana cu │ │ │ │
│atribuţii de │ │ │ │
│conducere este │ │ │ │
│absolventă de │1 │ │ │
│învăţământ superior,│ │ │ │
│cu diplomă de │ │ │ │
│licenţă sau │ │ │ │
│echivalentă. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^1S1.3: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare este │1 │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^2S1.3: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │
│serviciului este │1 │ │ │
│disponibil, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS1.4: │ │ │ │
│Instruirea lunară │ │ │ │
│sau ori de câte ori │ │ │ │
│situaţia o impune a │ │ │ │
│personalului privind│ │ │ │
│cunoaşterea │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │
│utilizate pentru │1 │ │ │
│acordarea │ │ │ │
│serviciului se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^1S1.5: │ │ │ │
│Documentele │ │ │ │
│financiar-contabile,│ │ │ │
│rapoartele de │ │ │ │
│inspecţie sau │ │ │ │
│control, rapoartele │1 │ │ │
│de audit intern sunt│ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului/ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-Im^2S1.5: │ │ │ │
│Coordonatorul │ │ │ │
│centrului este │1 │ │ │
│evaluat anual de │ │ │ │
│către furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS1.6: │ │ │ │
│Raportul de │ │ │ │
│activitate, pe │ │ │ │
│suport hârtie, este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│serviciului social │1 │ │ │
│şi este postat pe │ │ │ │
│site-ul de │ │ │ │
│prezentare al │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS1.7: │ │ │ │
│Conducerea │ │ │ │
│serviciului/ │ │ │ │
│Managerul de program│ │ │ │
│consemnează şi │ │ │ │
│păstrează │ │ │ │
│corespondenţa cu │ │ │ │
│orice autoritate │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │
│instituţie publică, │ │ │ │
│cu organizaţii ale │ │ │ │
│societăţii civile, │ │ │ │
│culte etc., precum │ │ │ │
│şi orice alte │ │ │ │
│documente care │1 │ │ │
│evidenţiază │ │ │ │
│colaborarea sau │ │ │ │
│parteneriatul cu │ │ │ │
│acestea. Listele │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│transmise │ │ │ │
│serviciilor publice │ │ │ │
│de asistenţă socială│ │ │ │
│se păstrează la │ │ │ │
│sediul serviciului/ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │
│acestuia, pe suport │ │ │ │
│hârtie sau │ │ │ │
│electronic. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V. - STANDARD 2 │ │ │ │
│RESURSE UMANE │ │ │ │
│Serviciul dispune de│ │ │ │
│o structură de │ │ │ │
│personal capabilă să│ │ │ │
│asigure activităţile│ │ │ │
│de îngrijire la │TOTAL: 6 │TOTAL: │ │
│domiciliu. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│asistaţi de personal│ │ │ │
│suficient şi │ │ │ │
│competent. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.1: Centrul│ │ │ │
│angajează personal │ │ │ │
│calificat, │ │ │ │
│achiziţionează │ │ │ │
│serviciile unor │ │ │ │
│specialişti şi │ │ │ │
│încheie contracte de│1 │ │ │
│voluntariat, │ │ │ │
│respectiv contracte │ │ │ │
│de internship, │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │
│activităţilor/ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│acordate. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.2: │ │ │ │
│Contractele de │ │ │ │
│muncă, contractele │ │ │ │
│de prestări │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│voluntariat, │1 │ │ │
│respectiv │ │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│internship sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului, │ │ │ │
│iar angajaţii sunt │ │ │ │
│înscrişi în REVISAL.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.3: Fişele │ │ │ │
│de post ale │ │ │ │
│personalului (în │ │ │ │
│original sau în │1 │ │ │
│copie) sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.4: Fişele │ │ │ │
│de evaluare a │ │ │ │
│personalului sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.5: Planul │ │ │ │
│de instruire şi │ │ │ │
│formare │ │ │ │
│profesională, precum│ │ │ │
│şi copii după │ │ │ │
│atestatele, │1 │ │ │
│certificatele, │ │ │ │
│diplomele obţinute │ │ │ │
│de personal sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│M.V.-ImS2.6: │ │ │ │
│Documentele emise ca│ │ │ │
│urmare a │ │ │ │
│controalelor │1 │ │ │
│medicale periodice │ │ │ │
│se păstrează la │ │ │ │
│dosarele de personal│ │ │ │
│ale angajaţilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│Punctaj total: │57 │ │ │
└────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


    Data ............................................................
    Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) ............................................................
    Semnătură şi ştampilă

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016