Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.139 din 14 decembrie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.139 din 14 decembrie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 253/2020,
    în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se constituie Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare comitet ministerial, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Situaţiile potenţiale de convocare a comitetului ministerial sunt prezentate în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Comitetul ministerial are în componenţă un preşedinte, vicepreşedinţi, membri şi consultanţi. Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    În situaţii de urgenţă, comitetul ministerial este convocat de către ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor/înlocuitorul legal, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a structurii organizatorice a ministerului/entităţii/autorităţii care a transmis la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, denumit în continuare centru operativ, informaţii referitoare la situaţia de urgenţă.

    ART. 5
    În urma deciziei de convocare a comitetului ministerial, aceasta este transmisă personalului de serviciu din centrul operativ, care va pune în aplicare procedura de convocare a membrilor comitetului.

    ART. 6
    În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la solicitarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, a comitetului ministerial sau a şefului centrului operativ, entităţile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor desemna personal de specialitate care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent în cadrul centrului operativ, precum şi în Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor entităţilor din subordinea sau autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pe niveluri de competenţă, precum şi entităţilor de stat sau private (administratori de aeroporturi sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situaţiilor de urgenţă.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2017 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 13 iulie 2017, se abrogă.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 14 decembrie 2020.
    Nr. 2.139.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Nivel de │Funcţia în │
│crt.│reprezentare │comitetul │
│ │ │ministerial │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│A │COMPONENTA │ │
│ │CENTRALĂ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ministrul │ │
│1. │transporturilor, │preşedinte │
│ │infrastructurii şi│ │
│ │comunicaţiilor │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│3. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│4. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│5. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│6. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│7. │secretar de stat │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│8. │secretar general │vicepreşedinte│
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│9. │secretar general │vicepreşedinte│
│ │adjunct │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│10. │secretar general │vicepreşedinte│
│ │adjunct │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│11. │secretar general │vicepreşedinte│
│ │adjunct │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│12. │Serviciul audit │membru │
│ │public intern │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia │ │
│ │comunicare, │ │
│13. │relaţia cu │membru │
│ │sindicatele, │ │
│ │patronatele şi │ │
│ │organizaţiile │ │
│ │neguvernamentale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│14. │Serviciul relaţia │membru │
│ │cu Parlamentul │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│15. │Direcţia corp │membru │
│ │control şi │ │
│ │anticorupţie │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│16. │Serviciul probleme│membru │
│ │speciale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│17. │Serviciul situaţii│membru │
│ │de urgenţă │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general │ │
│ │adjunct - Direcţia│ │
│ │generală │ │
│ │management, │ │
│18. │strategie, │membru │
│ │politici publice, │ │
│ │privatizare şi │ │
│ │guvernanţă │ │
│ │corporativă │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │secretar naţional │ │
│19. │- Secretariatul │membru │
│ │Naţional Traceca │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Direcţia generală │ │
│20. │organismul │membru │
│ │intermediar pentru│ │
│ │transport │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia │ │
│ │reglementare, │ │
│21. │politici, │membru │
│ │strategii şi │ │
│ │proiecte în │ │
│ │comunicaţii │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia afaceri │ │
│22. │europene şi │membru │
│ │relaţii │ │
│ │internaţionale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│23. │Direcţia generală │membru │
│ │transport terestru│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│24. │Direcţia transport│membru │
│ │naval │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│25. │Direcţia transport│membru │
│ │aerian │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│26. │director - │membru │
│ │Direcţia medicală │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia │ │
│ │reglementări │ │
│27. │tehnice, │membru │
│ │autorizaţii de │ │
│ │construire şi │ │
│ │mediu │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia achiziţii│ │
│28. │publice şi │membru │
│ │administrarea │ │
│ │domeniului public │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│29. │Direcţia │membru │
│ │reprezentare în │ │
│ │instanţă │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│30. │director - │membru │
│ │Direcţia avizare │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│31. │Serviciul tehnic │membru │
│ │şi administrativ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Direcţia proiecte │ │
│ │strategice, │ │
│32. │monitorizare │membru │
│ │proiecte şi │ │
│ │parteneriat public│ │
│ │privat │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│33. │Direcţia │membru │
│ │investiţii şi │ │
│ │infrastructură │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef serviciu - │ │
│34. │Serviciul resurse │membru │
│ │umane │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│35. │Direcţia economică│membru │
│ │şi ajutor de stat │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef compartiment -│ │
│36. │Compartimentul │membru │
│ │prelucrare date cu│ │
│ │caracter personal │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │şef compartiment -│ │
│ │Compartimentul │ │
│ │investigaţii │ │
│37. │incidente şi │membru │
│ │accidente în │ │
│ │transporturile │ │
│ │navale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│B │COMPONENTA │ │
│ │FEROVIARĂ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │preşedinte - │ │
│38. │Autoritatea pentru│membru │
│ │Reformă Feroviară │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│39. │Autoritatea │membru │
│ │Feroviară Română -│ │
│ │AFER │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│40. │Societatea │membru │
│ │METROREX - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│41. │Compania Naţională│membru │
│ │de Căi Ferate │ │
│ │„C.F.R.“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Societatea │ │
│ │Naţională de │ │
│42. │Transport Feroviar│membru │
│ │de Călători │ │
│ │„C.F.R. Călători“ │ │
│ │- S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Societatea │ │
│43. │Naţională de │membru │
│ │Transport Feroviar│ │
│ │de Marfă „C.F.R. │ │
│ │Marfă“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Societatea de │ │
│44. │Administrare │membru │
│ │Active Feroviare -│ │
│ │„S.A.A.F.“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Societatea │ │
│45. │Feroviară de │membru │
│ │Turism „S.F.T. - │ │
│ │C.F.R.“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Agenţia de │ │
│46. │Investigare │membru │
│ │Feroviară Română -│ │
│ │AGIFER │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│47. │Societatea │membru │
│ │„Telecomunicaţii │ │
│ │C.F.R.“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Societatea │ │
│48. │Naţională a Căilor│membru │
│ │Ferate Române - │ │
│ │S.N.C.F.R. - R.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - Centrul│ │
│ │naţional de │ │
│49. │calificare şi │membru │
│ │instruire │ │
│ │feroviară - │ │
│ │CENAFER │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│ │Societatea „Grup │ │
│50. │Exploatare şi │membru │
│ │Întreţinere Palat │ │
│ │CFR“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│51. │director - Clubul │membru │
│ │Sportiv „Rapid“ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│C │COMPONENTA RUTIERĂ│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │inspector de stat │ │
│ │şef - │ │
│52. │Inspectoratul de │membru │
│ │Stat pentru │ │
│ │Controlul în │ │
│ │Transportul Rutier│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│53. │Autoritatea │membru │
│ │Rutieră Română - │ │
│ │A.R.R. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│54. │Regia Autonomă │membru │
│ │„Registrul Auto │ │
│ │Român“ - R.A.R. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director - │ │
│55. │Compania Naţională│membru │
│ │de Investiţii │ │
│ │Rutiere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│56. │de Administrare a │membru │
│ │Infrastructurii │ │
│ │Rutiere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│D │COMPONENTA │ │
│ │AVIATICĂ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Regia Autonomă │ │
│57. │„Autoritatea │membru │
│ │Aeronautică Civilă│ │
│ │Română“ - A.A.C.R.│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Autoritatea de │ │
│58. │Investigaţii şi │membru │
│ │Analiză pentru │ │
│ │Siguranţa Aviaţiei│ │
│ │Civile - A.I.A.S. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Regia Autonomă │ │
│ │„Administraţia │ │
│59. │Română a │membru │
│ │Serviciilor de │ │
│ │Trafic Aerian - │ │
│ │ROMATSA“ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│60. │Compania Naţională│membru │
│ │„Aeroporturi │ │
│ │Bucureşti“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Societatea │ │
│ │Naţională │ │
│61. │„Aeroportul │membru │
│ │Internaţional «M. │ │
│ │Kogălniceanu» │ │
│ │Constanţa“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Societatea │ │
│ │Naţională │ │
│62. │„Aeroportul │membru │
│ │Internaţional │ │
│ │Timişoara «Traian │ │
│ │Vuia»“ - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│63. │de Transporturi │membru │
│ │Aeriene Române - │ │
│ │TAROM - S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│64. │Şcoala Superioară │membru │
│ │de Aviaţie Civilă │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│65. │Aeroclubul │membru │
│ │României │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│E │COMPONENTA NAVALĂ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│66. │Autoritatea Navală│membru │
│ │Română │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│67. │„Administraţia │membru │
│ │Canalelor │ │
│ │Navigabile“ - S.A.│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│68. │„Administraţia │membru │
│ │Porturilor │ │
│ │Maritime“ - S.A. │ │
│ │Constanţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Regia Autonomă │ │
│69. │„Administraţia │membru │
│ │Fluvială a Dunării│ │
│ │de Jos“ - S.A. │ │
│ │Galaţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│70. │„Administraţia │membru │
│ │Porturilor Dunării│ │
│ │Fluviale“ - S.A. │ │
│ │Giurgiu │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Compania Naţională│ │
│71. │„Administraţia │membru │
│ │Porturilor Dunării│ │
│ │Maritime“ - S.A. │ │
│ │Galaţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Centrul Român │ │
│ │pentru Pregătirea │ │
│72. │şi Perfecţionarea │membru │
│ │Personalului din │ │
│ │Transporturi │ │
│ │Navale - CERONAV │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│73. │director general -│membru │
│ │ARSVOM Constanţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general –│ │
│ │Regia Autonomă │ │
│74. │„Administraţia │membru │
│ │Canalului │ │
│ │Navigabil Bega“ │ │
│ │Timiş │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│F │COMPONENTA │ │
│ │MEDICALĂ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│75. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │nr. 1 Witting │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│76. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │nr. 2 Bucureşti │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│77. │General Căi Ferate│membru │
│ │Paşcani │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│78. │General Căi Ferate│membru │
│ │Simeria │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│79. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Oradea │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│80. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Timişoara │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│81. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Constanţa │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│82. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│83. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Craiova │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│84. │Clinic Căi Ferate │membru │
│ │Iaşi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│85. │General Căi Ferate│membru │
│ │Braşov │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│86. │General Căi Ferate│membru │
│ │Galaţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│87. │General Căi Ferate│membru │
│ │Ploieşti │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│88. │General Căi Ferate│membru │
│ │Sibiu │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │manager - Spitalul│ │
│89. │General Căi Ferate│membru │
│ │Drobeta-Turnu │ │
│ │Severin │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│G │COMPONENTA │ │
│ │COMUNICAŢII │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│90. │Compania Naţională│membru │
│ │„Poşta Română“ - │ │
│ │S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│ │Societatea │ │
│91. │Naţională de │membru │
│ │Radiocomunicaţii -│ │
│ │S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │director general -│ │
│92. │Telekom România │membru │
│ │Comunications - │ │
│ │S.A. │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘    ANEXA 2

    SITUAŢII POTENŢIALE
    pentru convocarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă poate fi convocat în următoarele situaţii potenţiale de urgenţă:
    1. Evenimente aviatice:
    - prăbuşirea unor aparate de zbor cu pasageri la bord care a dus la decesul sau vătămarea gravă a acestora;
    – deteriorarea gravă/distrugerea unor aparate de zbor cu pasageri la bord pe timpul pregătirii pentru decolare/aterizare din cauza unor defecţiuni tehnice, incendii, explozii, avarii, care s-au soldat cu pierderi sau vătămări de vieţi omeneşti.

    2. Evenimente feroviare:
    - coliziuni/deraieri de trenuri CF sau metrou, în urma cărora au rezultat victime multiple;
    – deteriorarea gravă/distrugerea unor vagoane de călători (CF sau metrou), vagoane de marfă CF, locomotive, din cauza unor defecţiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, în urma cărora au rezultat victime şi pagube materiale importante;
    – explozii, deraieri, accidente, incendii în interiorul unui tunel feroviar/metrou, în urma cărora au rezultat pierderi şi vătămări de vieţi omeneşti;
    – deteriorarea/distrugerea infrastructurii de transport feroviar sau a infrastructurii metroului, în urma căreia au rezultat pierderi şi vătămări de vieţi omeneşti;
    – prăbuşiri de poduri/viaducte ce susţin calea ferată sau pasarele, surpări de teren, care au ca rezultat rănirea sau decesul unor persoane.

    3. Evenimente navale:
    - coliziuni de nave/ambarcaţiuni în urma cărora au rezultat victime;
    – scufundări de nave/ambarcaţiuni care pun în pericol vieţile pasagerilor;
    – deteriorări grave/distrugeri de nave în urma unor defecţiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, care pun în pericol vieţile omeneşti.

    4. Evenimente rutiere:
    - prăbuşiri de poduri/viaducte ce susţin căi rutiere sau pasarele şi care au provocat rănirea sau decesul unor persoane;
    – deteriorarea gravă/distrugerea sau producerea de fisuri de mari dimensiuni ale reţelei de autostrăzi şi drumuri naţionale, în urma unor fenomene naturale, ce au condus la producerea de victime şi la blocarea traficului rutier în zona supusă dezastrului.

    5. Alte evenimente:
    - eşecul utilităţilor publice - afectarea gravă a sistemelor de comunicaţii şi informatică şi a reţelei de televiziune şi radiodifuziune (întreruperea transmisiilor radio şi tv pentru mai mult de o oră, imposibilitatea asigurării comunicaţiilor şi serviciilor poştale în anumite zone, pentru anumite perioade mai mari de o zi);
    – în urma cutremurelor care au produs victime/au pus în pericol vieţile omeneşti şi au produs modificări ale structurii de rezistenţă a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau al entităţilor din subordine sau sub autoritate;
    – în urma unor incendii, explozii puternice produse la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau al entităţilor din subordine sau sub autoritate în care s-au produs victime omeneşti sau au fost puse în pericol vieţile omeneşti ori a avut loc deteriorarea gravă/distrugerea clădirilor respective;
    – în cazul căderii unor obiecte din atmosferă şi din cosmos pe imobilele aparţinând Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau entităţilor din subordine sau sub autoritate în urma căreia s-au produs victime omeneşti sau au fost puse în pericol vieţile oamenilor ori a avut loc distrugerea sau avarierea clădirilor respective;
    – în orice alte situaţii de risc, la solicitarea preşedintelui (vicepreşedinţilor) comitetului ministerial.


    NOTE:
    1. Prin victime multiple se înţelege cel puţin un decedat şi mai multe persoane rănite, exceptând cazurile de suicid;
    2. Deteriorarea gravă presupune afectarea în proporţie de maximum 50% a obiectivului respectiv, iar distrugerea, peste 50%.


    ANEXA 3

    REGULAMENT

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016