Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.129 din 24 august 2022  privind aprobarea Listelor de verificare a achiziţiilor publice aferente  Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.129 din 24 august 2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achiziţiilor publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 879 din 7 septembrie 2022
    Ţinând cont de prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    – Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 3 noiembrie 2021 (CID);
    – Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic,

    în conformitate cu prevederile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    – Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,

    în baza Protocolului privind colaborarea interinstituţională între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, înregistrat cu nr. 1.043/30.05.2022/11.466/27.05.2022,
    luând în considerare Referatul nr. 91.871 din 16.08.2022 de aprobare a Ordinului privind aprobarea Listelor de verificare a achiziţiilor publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României,
    în temeiul:
    - art. 5 alin. (8) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022;
    – art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Lista de verificare a procedurilor de atribuire şi a modificărilor contractelor de achiziţii publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, aplicabilă situaţiilor în care a fost exercitat controlul ex ante de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Lista de verificare a procedurilor de atribuire şi a modificărilor contractelor de achiziţii publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, aplicabilă situaţiilor în care nu a fost exercitat controlul ex ante de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Listele de verificare se vor utiliza de către personalul desemnat la nivelul coordonatorilor de reforme/ investiţii pentru verificarea achiziţiilor publice desfăşurate de autorităţile contractante din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, precum şi a celor derulate de unităţile de implementare constituite la nivelul acestora, precum şi de către coordonatorii de reforme/investiţii care implementează direct reformele şi/sau investiţiile, aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Iuliana Feclistov

    ANEXA 1

    LISTĂ DE VERIFICARE
    a procedurilor de atribuire şi a modificărilor contractelor de achiziţii publice aferente Planului naţional
    de redresare şi rezilienţă al României, aplicabilă situaţiilor în care a fost exercitat controlul
    ex ante de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Temei legal │ │
│ │ ├───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │ │
│ │ │2016 privind │2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi│modificările şi│ │
│ │ │completările │completările │ │
│ │ │ulterioare │ulterioare │ │
│ │ │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │Guvernului nr. │ │
│ │ │395/2016 pentru│394/2016 pentru│ │
│ │ │aprobarea │aprobarea │ │
│ │Obiectul │Normelor │Normelor │Documente │
│Nr. │verificării │metodologice de│metodologice de│verificate/ │
│crt.│Tipul │aplicare a │aplicare a │Observaţii │
│ │încălcării │prevederilor │prevederilor │ │
│ │ │referitoare la │referitoare la │ │
│ │ │atribuirea │atribuirea │ │
│ │ │contractului de│contractului │ │
│ │ │achiziţie │sectorial/ │ │
│ │ │publică/ │acordului-cadru│ │
│ │ │acordului-cadru│din Legea nr. │ │
│ │ │din Legea nr. │99/2016 privind│ │
│ │ │98/2016 privind│achiziţiile │ │
│ │ │achiziţiile │sectoriale, cu │ │
│ │ │publice, cu │modificările şi│ │
│ │ │modificările şi│completările │ │
│ │ │completările │ulterioare │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documentele │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Acte adiţionale, │
│ │ │ │ │facturi, │
│ │ │ │ │procese-verbale │
│ │ │ │ │de recepţie, note│
│ │ │ │ │de renunţare/ │
│ │ │ │ │suplimentare │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Se vor verifica │
│ │ │ │ │dacă toate │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │contractului sunt│
│ │ │ │ │în conformitate │
│ │ │ │ │cu prevederile │
│ │ │ │ │art. 221 din Lege│
│ │ │ │ │şi se va stabili │
│ │ │ │ │dacă modificările│
│ │ │ │ │sunt substanţiale│
│ │ │ │ │în sensul │
│ │ │ │ │prevăzut de art. │
│ │ │ │ │221 alin. (7) din│
│ │ │ │ │Legea nr. 98/2016│
│ │ │ │ │şi/sau dacă │
│ │ │ │ │aceste modificări│
│ │ │ │ │nu sunt de natură│
│ │ │ │ │de a schimba │
│ │ │ │ │caracterul │
│ │ │ │ │general al │
│ │ │ │ │contractului. │
│ │ │ │ │NOTĂ: │
│ │ │ │ │Se va verifica │
│ │ │ │ │dacă în cazul │
│ │ │ │ │modificărilor │
│ │ │ │ │contractuale a │
│ │ │ │ │fost exercitat │
│ │ │ │ │controlul ex ante│
│ │ │ │ │de către Agenţia │
│ │Modificările │ │ │Naţională pentru │
│ │aduse │ │ │Achiziţii Publice│
│ │contractului │ │ │(ANAP), în │
│ │sunt │ │ │conformitate cu │
│ │substanţiale │Art. 221 şi 222│Art. 235-243 │prevederile art. │
│ │şi/sau nu mai │din Legea nr. │din Legea nr. │21 din Ordonanţa │
│ │sunt în │98/2016, cu │99/2016, cu │de urgenţă a │
│1. │consonanţă cu │modificările şi│modificările şi│Guvernului nr. 98│
│ │scopul iniţial│completările │completările │/2017 privind │
│ │al investiţiei│ulterioare │ulterioare │funcţia de │
│ │şi/sau schimbă│ │ │control ex ante │
│ │caracterul │ │ │al procesului de │
│ │general al │ │ │atribuire a │
│ │contractului │ │ │contractelor/ │
│ │ │ │ │acordurilor-cadru│
│ │ │ │ │de achiziţie │
│ │ │ │ │publică, a │
│ │ │ │ │contractelor/ │
│ │ │ │ │acordurilor-cadru│
│ │ │ │ │sectoriale şi a │
│ │ │ │ │contractelor de │
│ │ │ │ │concesiune de │
│ │ │ │ │lucrări şi │
│ │ │ │ │concesiune de │
│ │ │ │ │servicii, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │ │În acest sens, se│
│ │ │ │ │va solicita │
│ │ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │ │contractante │
│ │ │ │ │punerea la │
│ │ │ │ │dispoziţie a │
│ │ │ │ │recomandărilor │
│ │ │ │ │formulate de ANAP│
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │contractuale ce │
│ │ │ │ │au făcut obiectul│
│ │ │ │ │controlului ex │
│ │ │ │ │ante al ANAP. │
│ │ │ │ │În situaţia │
│ │ │ │ │exercitării │
│ │ │ │ │controlului ex │
│ │ │ │ │ante de către │
│ │ │ │ │ANAP se va │
│ │ │ │ │verifica exclusiv│
│ │ │ │ │punerea în │
│ │ │ │ │aplicare a │
│ │ │ │ │recomandărilor │
│ │ │ │ │formulate de │
│ │ │ │ │către ANAP. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Contractul │
│ │ │ │ │subsecvent şi │
│ │ │ │ │acordul-cadru │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Contractele care │
│ │ │ │ │se atribuie în │
│ │ │ │ │executarea unui │
│ │ │ │ │acord-cadru nu │
│ │ │ │ │pot fi încheiate │
│ │ │ │ │decât între │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │contractantă/ │
│ │ │ │ │autorităţile │
│ │ │ │ │contractante │
│ │ │ │ │menţionată(e) în │
│ │ │ │Art. 127 şi 128│anunţul de │
│ │Contractul │Art. 115-119 │din Legea nr. │participare prin │
│ │subsecvent nu │din Legea nr. │99/2016, cu │care a fost │
│ │a fost │98/2016; │modificările şi│iniţiată │
│ │încheiat în │art. 107-111 │completările │procedura de │
│2. │conformitate │din anexa la │ulterioare; │atribuire a │
│ │cu prevederile│Hotărârea │art. 113-117 │acordului-cadru │
│ │din │Guvernului nr. │din anexa la │şi operatorul │
│ │acordul-cadru.│395/2016 │Hotărârea │economic/ │
│ │ │ │Guvernului nr. │operatorii │
│ │ │ │394/2016 │economici care │
│ │ │ │ │sunt parte a │
│ │ │ │ │acordului │
│ │ │ │ │respectiv. │
│ │ │ │ │Clauzele unui │
│ │ │ │ │contract atribuit│
│ │ │ │ │în executarea │
│ │ │ │ │unui acord-cadru │
│ │ │ │ │nu pot în niciun │
│ │ │ │ │caz să aducă │
│ │ │ │ │modificări │
│ │ │ │ │substanţiale │
│ │ │ │ │termenilor şi │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │stabilite iniţial│
│ │ │ │ │prin │
│ │ │ │ │acordul-cadru │
│ │ │ │ │respectiv. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Informaţiile şi │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │transmise de │
│ │ │ │ │contractant │
│ │ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │ │contractante când│
│ │ │ │ │solicită │
│ │ │ │ │introducerea unui│
│ │ │ │ │nou │
│ │ │ │ │subcontractant │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Contractantul are│
│ │ │ │ │dreptul de a │
│ │ │ │ │implica noi │
│ │ │ │ │subcontractanţi, │
│ │ │ │ │pe durata │
│ │ │ │ │executării │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │achiziţie │
│ │ │ │ │publică, cu │
│ │ │ │ │condiţia ca │
│ │ │ │ │nominalizarea │
│ │ │ │ │acestora să nu │
│ │ │ │ │reprezinte o │
│ │ │ │ │modificare │
│ │ │ │ │substanţială a │
│ │Introducerea │ │ │contractului de │
│ │unui nou │ │ │achiziţie │
│ │subcontractant│Art. 219 alin. │Art. 233 alin. │publică. │
│ │pe parcursul │(3)-(5) din │(3)-(5) din │În această │
│ │derulării │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │situaţie, │
│ │contractului │2016; │2016; │contractantul va │
│3. │cu încălcarea │art. 151-160 │art. 156-157 │obţine acordul │
│ │prevederilor │din anexa la │din anexa la │autorităţii │
│ │legislaţiei │Hotărârea │Hotărârea │contractante │
│ │privind │Guvernului nr. │Guvernului nr. │privind │
│ │achiziţiile │395/2016 │394/2016 │eventualii noi │
│ │publice/ │ │ │subcontractanţi │
│ │sectoriale │ │ │implicaţi │
│ │ │ │ │ulterior în │
│ │ │ │ │executarea │
│ │ │ │ │contractului. │
│ │ │ │ │Atunci când │
│ │ │ │ │înlocuirea sau │
│ │ │ │ │introducerea unor│
│ │ │ │ │noi │
│ │ │ │ │subcontractanţi │
│ │ │ │ │are loc după │
│ │ │ │ │atribuirea │
│ │ │ │ │contractului, │
│ │ │ │ │aceştia transmit │
│ │ │ │ │certificatele şi │
│ │ │ │ │alte documente │
│ │ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │ │verificarea │
│ │ │ │ │inexistenţei unor│
│ │ │ │ │situaţii de │
│ │ │ │ │excludere şi, │
│ │ │ │ │respectiv, a │
│ │ │ │ │existenţei │
│ │ │ │ │resurselor/ │
│ │ │ │ │capacităţilor │
│ │ │ │ │corespunzătoare │
│ │ │ │ │părţii lor de │
│ │ │ │ │implicare în │
│ │ │ │ │contractul care │
│ │ │ │ │urmează să fie │
│ │ │ │ │îndeplinit. │
└────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘


    NOTĂ:
    Se va ataşa prezentei liste de verificare avizul conform final emis de ANAP cu privire la procedura de atribuire.


    ANEXA 2

    LISTĂ DE VERIFICARE
    a procedurilor de atribuire şi a modificărilor contractelor de achiziţii publice aferente Planului naţional
    de redresare şi rezilienţă al României, aplicabilă situaţiilor în care nu a fost exercitat controlul
    ex ante de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Temei legal │ │
│ │ ├───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │ │
│ │ │2016 privind │2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi│modificările şi│ │
│ │ │completările │completările │ │
│ │ │ulterioare │ulterioare │ │
│ │ │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │Guvernului nr. │ │
│ │ │395/2016 pentru│394/2016 pentru│ │
│ │ │aprobarea │aprobarea │ │
│ │Obiectul │Normelor │Normelor │Documente │
│Nr. │verificării │metodologice de│metodologice de│verificate/ │
│crt.│Tipul │aplicare a │aplicare a │Observaţii │
│ │încălcării │prevederilor │prevederilor │ │
│ │ │referitoare la │referitoare la │ │
│ │ │atribuirea │atribuirea │ │
│ │ │contractului de│contractului │ │
│ │ │achiziţie │sectorial/ │ │
│ │ │publică/ │acordului-cadru│ │
│ │ │acordului-cadru│din Legea nr. │ │
│ │ │din Legea nr. │99/2016 privind│ │
│ │ │98/2016 privind│achiziţiile │ │
│ │ │achiziţiile │sectoriale, cu │ │
│ │ │publice, cu │modificările şi│ │
│ │ │modificările şi│completările │ │
│ │ │completările │ulterioare │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │a) documentul │
│ │ │ │ │unic de achiziţii│
│ │ │ │ │european şi │
│ │ │ │ │instrucţiunile │
│ │ │ │ │către ofertanţi/ │
│ │ │ │ │candidaţi; │
│ │ │ │ │b) caietul de │
│ │ │ │ │sarcini sau │
│ │ │ │ │documentul │
│ │ │ │ │descriptiv, │
│ │ │ │ │acesta din urmă │
│ │Documentaţia │ │ │fiind aplicabil │
│ │de atribuire │ │ │în cazul │
│ │conţine toate │ │ │procedurilor de │
│ │elementele │Art. 20 din │Art. 22 din │dialog │
│ │prevăzute de │anexa la │anexa la │competitiv, de │
│1. │legislaţia în │Hotărârea │Hotărârea │negociere sau de │
│ │materia │Guvernului nr. │Guvernului nr. │parteneriat │
│ │achiziţiilor │395/2016 │394/2016 │pentru inovare; │
│ │publice/ │ │ │c) proiectul de │
│ │sectoriale. │ │ │contract │
│ │ │ │ │conţinând │
│ │ │ │ │clauzele │
│ │ │ │ │contractuale │
│ │ │ │ │obligatorii; │
│ │ │ │ │d) formulare şi │
│ │ │ │ │modele de │
│ │ │ │ │documente. │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │La acest punct se│
│ │ │ │ │va verifica │
│ │ │ │ │existenţa acestor│
│ │ │ │ │documente, fără a│
│ │ │ │ │se verifica şi │
│ │ │ │ │conţinutul lor. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Atribuirea │ │ │ │
│ │unui contract │ │ │ │
│ │de achiziţie │ │ │ │
│ │publică/ │ │ │Documente │
│ │sectorială/ │ │ │verificate: │
│ │acord-cadru │ │ │Se va verifica │
│ │sau │ │ │dacă a fost │
│ │organizarea │ │ │publicat un anunţ│
│ │unui concurs │ │ │de participare/ │
│ │de soluţii │Art. 111, art. │Art. 124, art. │simplificat/anunţ│
│ │fără │113, art. 144 │126 alin. (2), │de intenţie │
│ │publicarea │şi art. 224 │art. 154 şi │valabil în mod │
│2. │prealabilă a │alin. (1) lit. │art. 245 alin. │continuu, după │
│ │unui anunţ de │c) din Legea │(2) lit. a) din│caz, în │
│ │participare/ │nr. 98/2016 │Legea nr. 99/ │conformitate cu │
│ │anunţ de │ │2016 │prevederile │
│ │participare │ │ │menţionate. │
│ │simplificat, │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │în cazurile în│ │ │Verificarea se │
│ │care │ │ │realizează în │
│ │publicarea │ │ │SEAP. │
│ │acestuia este │ │ │ │
│ │obligatorie │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │legii. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate, după │
│ │ │ │ │caz: │
│ │ │ │ │Anunţul de │
│ │ │ │ │intenţie, anunţul│
│ │ │ │ │de participare/ │
│ │Încălcarea │Art. 111, art. │Art. 124, art. │simplificat, │
│ │regulilor de │142-150 şi art.│151-160 şi art.│anunţul de │
│ │publicitate şi│224 alin. (1) │245 alin. (2) │atribuire │
│3. │transparenţă │lit. f) din │lit. d) din │OBSERVAŢII: │
│ │prevăzute de │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │Se va verifica │
│ │lege │2016 │2016 │respectarea │
│ │ │ │ │termenelor │
│ │ │ │ │stabilite de lege│
│ │ │ │ │la articolele în │
│ │ │ │ │cauză referitoare│
│ │ │ │ │la regulile de │
│ │ │ │ │publicitate şi │
│ │ │ │ │transparenţă. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Anunţul de │
│ │ │ │ │participare/ │
│ │ │ │ │simplificat, │
│ │ │ │ │instrucţiuni │
│ │Utilizarea │ │ │pentru ofertanţi │
│ │altor criterii│ │ │(fişă de date) │
│ │de calificare │Art. 163, art. │Art. 176, art. │OBSERVAŢII: │
│ │şi selecţie şi│187 alin. (3) │209 alin. (3) │Se va urmări ca │
│ │a altor │şi art. 224 │şi art. 245 │autoritatea/ │
│4. │criterii de │alin. (1) lit. │alin. (2) lit. │entitatea │
│ │atribuire │g) din Legea │e) din Legea │contractantă să │
│ │decât cele │nr. 98/2016 │nr. 99/2016 │nu utilizeze alte│
│ │prevăzute de │ │ │criterii de │
│ │lege │ │ │calificare şi │
│ │ │ │ │selecţie şi alte │
│ │ │ │ │criterii de │
│ │ │ │ │atribuire decât │
│ │ │ │ │cele stabilite de│
│ │ │ │ │legislaţie la │
│ │ │ │ │articolele │
│ │ │ │ │menţionate. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Raportul │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │ │propunerea │
│ │ │ │ │financiară a │
│ │ │ │ │ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Conform art. 137 │
│ │ │ │ │alin. (2) lit. f)│
│ │ │ │ │din Hotărârea │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │
│ │ │ │ │395/2016, oferta │
│ │ │ │ │trebuie respinsă │
│ │ │ │ │ca inacceptabilă │
│ │ │ │ │dacă preţul, fără│
│ │ │ │ │TVA, inclus în │
│ │Oferta │ │ │propunerea │
│ │câştigătoare │ │ │financiară │
│ │depăşeşte │ │ │depăşeşte │
│ │valoarea │Art. 137 alin. │Art. 143 alin. │valoarea estimată│
│ │estimată, │(2) lit. f) din│(2) lit. f) din│comunicată prin │
│ │peste │anexa la │anexa la │anunţul de │
│5. │procentul │Hotărârea │Hotărârea │participare şi, │
│ │prevăzut de │Guvernului nr. │Guvernului nr. │deşi există │
│ │legislaţia în │395/2016 │394/2016 │posibilitatea │
│ │materia │ │ │disponibilizării │
│ │achiziţiilor │ │ │de fonduri │
│ │publice. │ │ │suplimentare │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │achiziţie publică│
│ │ │ │ │respectiv, se │
│ │ │ │ │constată că │
│ │ │ │ │acceptarea unei │
│ │ │ │ │astfel de oferte │
│ │ │ │ │ar conduce la │
│ │ │ │ │modificarea │
│ │ │ │ │substanţială în │
│ │ │ │ │sensul depăşirii │
│ │ │ │ │procentelor de la│
│ │ │ │ │art. 221 alin. │
│ │ │ │ │(1) lit. f) pct. │
│ │ │ │ │(ii) din Lege şi │
│ │ │ │ │articolele │
│ │ │ │ │corespondente din│
│ │ │ │ │Legea nr. 99/ │
│ │ │ │ │2016. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Pentru atribuirea│
│ │ │ │ │contractelor de │
│ │ │ │ │achiziţie publică│
│ │ │ │ │verzi, aşa cum │
│ │ │ │ │sunt definite la │
│ │ │ │ │art. 2 lit. b) │
│ │ │ │ │din Legea nr. 69/│
│ │ │ │ │2016 privind │
│ │ │ │ │achiziţiile │
│ │ │ │ │publice verzi, │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │contractantă va │
│ │ │ │ │include în cadrul│
│ │ │ │ │criteriului de │
│ │ │ │ │atribuire │
│ │ │ │ │prevăzut la alin.│
│ │ │ │ │(3) lit. c) şi d)│
│ │ │ │ │factori de │
│ │ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │ │protecţia │
│ │ │ │ │mediului. │
│ │ │ │ │Autoritatea │
│ │ │ │ │contractantă nu │
│ │ │ │ │are dreptul de a │
│ │ │ │ │utiliza costul │
│ │ │ │ │cel mai scăzut/ │
│ │ │ │ │preţul cel mai │
│ │ │ │ │scăzut drept │
│ │Încălcarea │ │ │criteriu de │
│ │dispoziţiilor │ │ │atribuire în │
│ │prevăzute la │Art. 187 alin. │Art. 209 alin. │cazul: │
│ │art. 187 alin.│(4^1) şi (8) şi│(4^1) şi (8) şi│a) anumitor │
│ │(4^1) şi (8) │art. 224 alin. │art. 245 alin. │categorii de │
│6. │din Legea nr. │(1) lit. g^1) │(2) lit. e^1) │contracte de │
│ │98/2016 şi la │din Legea nr. │din Legea nr. │achiziţie publică│
│ │art. 209 alin.│98/2016 │99/2016 │/acorduri-cadru │
│ │(4^1) şi (8) │ │ │de lucrări sau de│
│ │din Legea nr. │ │ │servicii care au │
│ │99/2016 │ │ │ca obiect │
│ │ │ │ │servicii │
│ │ │ │ │intelectuale şi │
│ │ │ │ │care presupun │
│ │ │ │ │activităţi cu │
│ │ │ │ │nivel de │
│ │ │ │ │complexitate │
│ │ │ │ │ridicat; │
│ │ │ │ │b) contractelor │
│ │ │ │ │de achiziţie │
│ │ │ │ │publică/ │
│ │ │ │ │acordurilor-cadru│
│ │ │ │ │de proiectare şi │
│ │ │ │ │execuţie sau de │
│ │ │ │ │servicii care │
│ │ │ │ │sunt aferente │
│ │ │ │ │proiectelor de │
│ │ │ │ │infrastructură de│
│ │ │ │ │transport │
│ │ │ │ │transeuropene, │
│ │ │ │ │aşa cum sunt │
│ │ │ │ │definite în lege,│
│ │ │ │ │şi drumuri │
│ │ │ │ │judeţene; │
│ │ │ │ │c) anumitor │
│ │ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ │contracte de │
│ │ │ │ │achiziţie publică│
│ │ │ │ │/acorduri-cadru │
│ │ │ │ │de produse care │
│ │ │ │ │au impact asupra │
│ │ │ │ │mediului, pe │
│ │ │ │ │durata întregului│
│ │ │ │ │ciclu de viaţă. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Raportul │
│ │ │ │ │procedurii, │
│ │ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │ │de evaluare şi │
│ │ │ │ │oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare │
│ │ │ │ │Autoritatea │
│ │ │ │ │contractantă │
│ │ │ │ │stabileşte oferta│
│ │ │ │ │câştigătoare pe │
│ │ │ │ │baza criteriului │
│ │ │ │ │de atribuire şi a│
│ │ │ │ │factorilor de │
│ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │precizaţi în │
│ │ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │ │participare/ │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │ │ │ │participare şi în│
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │achiziţiei, dacă │
│ │ │ │ │sunt îndeplinite │
│ │ │ │ │în mod cumulativ │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │condiţii: │
│ │Încălcarea │ │ │a) oferta │
│ │prevederilor │ │ │respectivă │
│ │art. 207 alin.│Art. 207 alin. │Art. 219 alin. │îndeplineşte │
│ │(1) din Legea │(1) şi art. 224│(1) şi art. 245│toate cerinţele, │
│7. │nr. 98/2016 şi│alin. (1) lit. │alin. (2) lit. │condiţiile şi │
│ │ale art. 219 │j) din Legea │h) din Legea │criteriile │
│ │alin. (1) din │nr. 98/2016 │nr. 99/2016 │stabilite prin │
│ │Legea nr. 99/ │ │ │anunţul de │
│ │2016 │ │ │participare şi │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │achiziţiei, având│
│ │ │ │ │în vedere, dacă │
│ │ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │ │dispoziţiile art.│
│ │ │ │ │162; │
│ │ │ │ │b) oferta │
│ │ │ │ │respectivă a fost│
│ │ │ │ │depusă de un │
│ │ │ │ │ofertant care │
│ │ │ │ │îndeplineşte │
│ │ │ │ │criteriile │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │capacitatea şi, │
│ │ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │ │criteriile de │
│ │ │ │ │selecţie şi nu se│
│ │ │ │ │află sub │
│ │ │ │ │incidenţa │
│ │ │ │ │motivelor de │
│ │ │ │ │excludere. │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Dintre ofertele │
│ │ │ │ │depuse se va │
│ │ │ │ │verifica doar │
│ │ │ │ │oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │Încălcarea │ │ │verificate: │
│ │prevederilor │ │ │Raportul │
│ │art. 214 şi │ │ │procedurii, │
│ │ale art. 215 │Art. 214, art. │Art. 227, art. │comunicările │
│ │alin. (1) şi │215 alin. (1) │228 alin. (1) │către ofertanţi │
│ │(2) din Legea │şi (2) şi art. │şi (2) şi art. │OBSERVAŢII: │
│8. │nr. 98/2016, │224 alin. (1) │245 alin. (2) │Se vor verifica │
│ │respectiv ale │lit. l) din │lit. j) din │termenele │
│ │art. 227 şi │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │stabilite de lege│
│ │ale art. 228 │2016 │2016 │şi conţinutul │
│ │alin. (1) şi │ │ │comunicărilor │
│ │(2) din Legea │ │ │privind │
│ │nr. 99/2016 │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │procedurii. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documentele │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Acte adiţionale, │
│ │ │ │ │facturi, │
│ │ │ │ │procese-verbale │
│ │ │ │ │de recepţie, note│
│ │ │ │ │de renunţare/ │
│ │ │ │ │suplimentare │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Se vor verifica │
│ │ │ │ │toate │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │contractului, │
│ │ │ │ │respectiv dacă │
│ │ │ │ │acestea se │
│ │ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │ │prevederile art. │
│ │ │ │ │221 din Legea nr.│
│ │ │ │ │98/2016, │
│ │ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ │articolele │
│ │ │ │ │corespondente din│
│ │ │ │ │Legea nr. 99/2016│
│ │ │ │ │şi se va stabili │
│ │ │ │ │dacă modificările│
│ │ │ │ │sunt substanţiale│
│ │ │ │ │în sensul │
│ │ │ │ │prevăzut de art. │
│ │ │ │ │221 alin. (7) din│
│ │ │ │ │Legea nr. 98/2016│
│ │ │ │ │/articolele │
│ │ │ │ │corespondente din│
│ │ │ │ │Legea nr. 99/2016│
│ │ │ │ │şi/sau dacă │
│ │ │ │ │aceste modificări│
│ │ │ │ │nu sunt de natură│
│ │ │ │ │de a schimba │
│ │ │ │ │caracterul │
│ │ │ │ │general al │
│ │ │ │ │contractului. │
│ │ │ │ │NOTĂ: │
│ │ │ │ │Se va verifica │
│ │ │ │ │dacă în cazul │
│ │Modificările │ │ │modificărilor │
│ │aduse │ │ │contractuale a │
│ │contractului │ │ │fost exercitat │
│ │sunt │ │ │controlul ex ante│
│ │substanţiale │ │ │de către Agenţia │
│ │şi/sau nu mai │Art. 221 şi │ │Naţională pentru │
│ │sunt în │art. 222 din │Art. 235-243 │Achiziţii Publice│
│9. │consonanţă cu │Legea nr. 98/ │din Legea nr. │(ANAP), în │
│ │scopul iniţial│2016 │99/2016 │conformitate cu │
│ │al investiţiei│ │ │prevederile art. │
│ │şi/sau schimbă│ │ │21 din Ordonanţa │
│ │caracterul │ │ │de urgenţă a │
│ │general al │ │ │Guvernului nr. 98│
│ │contractului. │ │ │/2017 privind │
│ │ │ │ │funcţia de │
│ │ │ │ │control ex ante │
│ │ │ │ │al procesului de │
│ │ │ │ │atribuire a │
│ │ │ │ │contractelor/ │
│ │ │ │ │acordurilor-cadru│
│ │ │ │ │de achiziţie │
│ │ │ │ │publică, a │
│ │ │ │ │contractelor/ │
│ │ │ │ │acordurilor-cadru│
│ │ │ │ │sectoriale şi a │
│ │ │ │ │contractelor de │
│ │ │ │ │concesiune de │
│ │ │ │ │lucrări şi │
│ │ │ │ │concesiune de │
│ │ │ │ │servicii, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │ │În acest sens, se│
│ │ │ │ │va solicita │
│ │ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │ │contractante │
│ │ │ │ │punerea la │
│ │ │ │ │dispoziţie a │
│ │ │ │ │recomandărilor │
│ │ │ │ │formulate de ANAP│
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │contractuale ce │
│ │ │ │ │au făcut obiectul│
│ │ │ │ │controlului ex │
│ │ │ │ │ante al ANAP. │
│ │ │ │ │În situaţia │
│ │ │ │ │exercitării │
│ │ │ │ │controlului ex │
│ │ │ │ │ante de către │
│ │ │ │ │ANAP se va │
│ │ │ │ │verifica exclusiv│
│ │ │ │ │punerea în │
│ │ │ │ │aplicare a │
│ │ │ │ │recomandărilor │
│ │ │ │ │formulate de │
│ │ │ │ │către ANAP. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Contractul │
│ │ │ │ │subsecvent şi │
│ │ │ │ │acordul-cadru │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Contractele care │
│ │ │ │ │se atribuie în │
│ │ │ │ │executarea unui │
│ │ │ │ │acord-cadru nu │
│ │ │ │ │pot fi încheiate │
│ │ │ │ │decât între │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │contractantă/ │
│ │ │ │ │autorităţile │
│ │ │ │ │contractante │
│ │ │ │ │menţionată(e) în │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │Contractul │Art. 115-119 │Art. 127 şi 128│participare prin │
│ │subsecvent nu │din Legea nr. │din Legea nr. │care a fost │
│ │a fost │98/2016; │99/2016; │iniţiată │
│ │încheiat în │art. 107-111 │art. 113-117 │procedura de │
│10. │conformitate │din anexa la │din anexa la │atribuire a │
│ │cu prevederile│Hotărârea │Hotărârea │acordului-cadru │
│ │din │Guvernului nr. │Guvernului nr. │şi operatorul │
│ │acordul-cadru.│395/2016 │394/2016 │economic/ │
│ │ │ │ │operatorii │
│ │ │ │ │economici care │
│ │ │ │ │sunt parte a │
│ │ │ │ │acordului │
│ │ │ │ │respectiv. │
│ │ │ │ │Clauzele unui │
│ │ │ │ │contract atribuit│
│ │ │ │ │în executarea │
│ │ │ │ │unui acord-cadru │
│ │ │ │ │nu pot în niciun │
│ │ │ │ │caz să aducă │
│ │ │ │ │modificări │
│ │ │ │ │substanţiale │
│ │ │ │ │termenilor şi │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │stabilite iniţial│
│ │ │ │ │prin │
│ │ │ │ │acordul-cadru │
│ │ │ │ │respectiv. │
├────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │verificate: │
│ │ │ │ │Informaţiile şi │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │transmise de │
│ │ │ │ │contractant │
│ │ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │ │contractante când│
│ │ │ │ │solicită │
│ │ │ │ │introducerea unui│
│ │ │ │ │nou │
│ │ │ │ │subcontractant │
│ │ │ │ │OBSERVAŢII: │
│ │ │ │ │Contractantul are│
│ │ │ │ │dreptul de a │
│ │ │ │ │implica noi │
│ │ │ │ │subcontractanţi, │
│ │ │ │ │pe durata │
│ │ │ │ │executării │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │achiziţie │
│ │ │ │ │publică, cu │
│ │ │ │ │condiţia ca │
│ │ │ │ │nominalizarea │
│ │ │ │ │acestora să nu │
│ │ │ │ │reprezinte o │
│ │ │ │ │modificare │
│ │ │ │ │substanţială a │
│ │Introducerea │ │ │contractului de │
│ │unui nou │ │ │achiziţie │
│ │subcontractant│Art. 219 alin. │Art. 233 alin. │publică. │
│ │pe parcursul │(3)-(5) din │(3)-(5) din │În această │
│ │derulării │Legea nr. 98/ │Legea nr. 99/ │situaţie, │
│ │contractului │2016; │2016; │contractantul va │
│11. │cu încălcarea │art. 151-160 │art. 156-157 │obţine acordul │
│ │prevederilor │din anexa la │din anexa la │autorităţii │
│ │legislaţiei │Hotărârea │Hotărârea │contractante │
│ │privind │Guvernului nr. │Guvernului nr. │privind │
│ │achiziţiile │395/2016 │394/2016 │eventualii noi │
│ │publice/ │ │ │subcontractanţi │
│ │sectoriale │ │ │implicaţi │
│ │ │ │ │ulterior în │
│ │ │ │ │executarea │
│ │ │ │ │contractului. │
│ │ │ │ │Atunci când │
│ │ │ │ │înlocuirea sau │
│ │ │ │ │introducerea unor│
│ │ │ │ │noi │
│ │ │ │ │subcontractanţi │
│ │ │ │ │are loc după │
│ │ │ │ │atribuirea │
│ │ │ │ │contractului, │
│ │ │ │ │aceştia transmit │
│ │ │ │ │certificatele şi │
│ │ │ │ │alte documente │
│ │ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │ │verificarea │
│ │ │ │ │inexistenţei unor│
│ │ │ │ │situaţii de │
│ │ │ │ │excludere şi, │
│ │ │ │ │respectiv, a │
│ │ │ │ │existenţei │
│ │ │ │ │resurselor/ │
│ │ │ │ │capacităţilor │
│ │ │ │ │corespunzătoare │
│ │ │ │ │părţii lor de │
│ │ │ │ │implicare în │
│ │ │ │ │contractul care │
│ │ │ │ │urmează să fie │
│ │ │ │ │îndeplinit. │
└────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘



    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016