Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.091 din 9 septembrie 2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.091 din 9 septembrie 2011  privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.091 din 9 septembrie 2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 20 septembrie 2011

    Având în vedere:
    - prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinţeazã şi administreazã unitãţi de asistenţã socialã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - prevederile anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţã socialã şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţã socialã, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificãrile ulterioare,
    în baza art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã unitãţile de asistenţã socialã şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinţeazã şi administreazã unitãţi de asistenţã socialã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generalã asistenţã socialã şi agenţiile teritoriale de prestaţii sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul muncii, familiei
                  şi protecţiei sociale,
               Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

    Bucureşti, 9 septembrie 2011.
    Nr. 2.091.


    ANEXÃ

        UNITÃŢILE DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI CAPITOLELE DE CHELTUIELI
       pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii
      de la bugetul de stat, pentru anul 2012, în baza prevederilor
     Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
          şi fundaţiilor române cu personalitate juridicã, care
        înfiinţeazã şi administreazã unitãţi de asistenţã socialã
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Unitãţi │Categorii de persoane beneficiare/│ Categorii de cheltuieli eligibile │
│ de asistenţã socialã │ încadrarea în Nomenclatorul │ │
│ │instituţiilor de asistenţã socialã│ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│centre rezidenţiale, │- persoane aflate în diferite │1. cheltuieli cu salariile de încadrare a │
│centrele care acordã │ situaţii de dificultate │ personalului calificat în domeniul asis- │
│gãzduire mai mult de │ │ tenţei sociale care participã efectiv la │
│24 de ore │ │ acordarea serviciilor de asistenţã soci- │
│ │ │ alã: asistent social, lucrãtor social, │
│ │ │ pedagog social; │
│ │ │2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele │
│ │ │ asistate; │
│ │ │3. cheltuieli pentru încãlzirea şi prepararea│
│ │ │ hranei; │
│ │ │4. cheltuieli cu iluminatul; │
│ │ │5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apã, │
│ │ │ canal, salubrizare, telefon; │
│ │ │6. cheltuieli cu materialele didactice pentru│
│ │ │ persoanele asistate (numai la centrele │
│ │ │ pentru copii); │
│ │ │7. cheltuieli cu obiecte de inventar de │
│ │ │ micã valoare sau scurtã duratã de utili- │
│ │ │ zare şi echipament pentru persoanele │
│ │ │ asistate; │
│ │ │8. cheltuieli de transport pentru persoanele │
│ │ │ asistate şi însoţitorii lor; │
│ │ │9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru │
│ │ │ persoanele asistate; │
│ │ │10. cheltuieli cu materiale pentru curãţenie │
│ │ │ pentru persoanele asistate; │
│ │ │11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubri- │
│ │ │ fianţii necesari în funcţionarea mijloa- │
│ │ │ celor de transport specific activitãţii │
│ │ │ unitãţii de asistenţã socialã. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│cantine sociale şi │- persoane şi familii cu venituri │1. cheltuieli cu salariile de încadrare a │
│alte servicii de │ mici │ personalului calificat în domeniul asis- │
│acordare a hranei │ │ tenţei sociale care participã efectiv la │
│(masã pe roţi) │ │ acordarea serviciilor de asistenţã │
│ │ │ socialã: asistent social, lucrãtor social;│
│ │ │2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele │
│ │ │ asistate; │
│ │ │3. cheltuieli pentru încãlzirea şi prepararea│
│ │ │ hranei; │
│ │ │4. cheltuieli cu iluminatul; │
│ │ │5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apã, │
│ │ │ canal, salubrizare, telefon; │
│ │ │6. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifi- │
│ │ │ anţii necesari în funcţionarea mijloa- │
│ │ │ celor de transport specific activitãţii │
│ │ │ unitãţii de asistenţã socialã. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│unitãţi de îngrijiri │- persoane cu handicap │1. cheltuieli cu salariile de încadrare a │
│la domiciliu, pentru │- persoane vârstnice │ personalului calificat în domeniul asis- │
│serviciile prevãzute │ │ tenţei sociale care participã efectiv la │
│la art. 3^5 alin. (2) │ │ acordarea serviciilor de asistenţã │
│lit. a) şi b) din │ │ socialã: asistent social, lucrãtor social,│
│Ordonanţa Guvernului │ │ îngrijitor la domiciliu; │
│nr. 68/2003 privind │ │2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru │
│serviciile sociale, │ │ spaţiul destinat funcţionãrii unitãţii de │
│aprobatã cu modificãri│ │ îngrijiri); │
│şi completãri prin │ │3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apã, │
│Legea nr. 515/2003, │ │ canal, salubrizare, telefon; │
│cu modificãrile şi │ │4. cheltuieli cu materiale pentru curãţenie │
│completãrile │ │ pentru persoanele asistate; │
│ulterioare │ │5. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifi- │
│ │ │ anţii necesari în funcţionarea mijloacelor│
│ │ │ de transport specific activitãţii unitãţii│
│ │ │ de asistenţã socialã. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│centre de zi (inclusiv│- copii separaţi sau cu risc de │1. cheltuieli cu salariile de încadrare a │
│adãposturile şi │ separare de pãrinţi │ personalului calificat în domeniul │
│centrele care acordã │- persoane cu handicap │ asistenţei sociale care participã efectiv │
│gãzduire mai puţin de │- persoane vârstnice │ la acordarea serviciilor de asistenţã │
│24 de ore) care acordã│- persoane victime ale violenţei │ socialã: asistent social, lucrãtor social,│
│cel puţin unul sau mai│ în familie │ pedagog social; │
│multe dintre urmãtoa- │- persoane toxicodependente │2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele │
│rele servicii: gãzdu- │- persoane victime ale traficului │ asistate; │
│ire, îngrijire perso- │ de persoane │3. cheltuieli pentru încãlzirea şi prepararea│
│nalã şi supraveghere, │- persoane imigrante şi refugiaţi │ hranei; │
│recuperare şi terapii │- persoane fãrã adãpost │4. cheltuieli cu iluminatul; │
│de recuperare, terapii│- persoane tinere care pãrãsesc │5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apã, │
│ocupaţionale │ sistemul de protecţie a │ canal, salubrizare, telefon; │
│ │ copilului │6. cheltuieli cu materialele didactice la │
│ │ │ persoanele asistate (numai la centrele │
│ │ │ pentru copii); │
│ │ │7. cheltuieli cu obiecte de inventar de micã │
│ │ │ valoare sau scurtã duratã de utilizare şi │
│ │ │ echipament pentru persoanele asistate; │
│ │ │8. cheltuieli de transport pentru persoanele │
│ │ │ asistate şi însoţitorii lor; │
│ │ │9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru │
│ │ │ persoanele asistate; │
│ │ │10. cheltuieli cu materiale pentru curãţenie │
│ │ │ pentru persoanele asistate; │
│ │ │11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifi-│
│ │ │ anţii necesari în funcţionarea mijloa- │
│ │ │ celor de transport specific activitãţii │
│ │ │ unitãţii de asistenţã socialã. │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘                          -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016