Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.088 din 4 iulie 2019  pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei  energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.088 din 4 iulie 2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 581 din 16 iulie 2019
    În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al alin. (1) şi (3) ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, care cuprinde Centralizatorul creditelor de angajament alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în perioada 2019-2021 şi al creditelor bugetare alocate în anul 2019, precum şi estimările bugetare pe următorii ani, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor alin. (1) ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 7/2019, în limita creditelor bugetare alocate anual cu această destinaţie.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Adrian Ionuţ Gâdea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 iulie 2019.
    Nr. 2.088.
    ANEXA 1

    Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021
    CENTRALIZATORUL
    creditelor de angajament alocate pe unităţi administrativ-teritoriale
    în perioada 2019-2021 şi al creditelor bugetare alocate în anul 2019,
    precum şi estimările bugetare pe următorii ani

┌────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Total │Total │Estimat │Estimat │
│Nr. │Judeţul/ │Unitatea │credit │credit │credit │credit │
│crt.│Municipiul │administrativ-teritorială│de │bugetar │bugetar │bugetar │
│ │Bucureşti │ │angajament│2019 │2020 │2021 │
│ │ │ │2019-2021 │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│A. Lucrări în continuare cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi │
│Administraţiei Publice - 50% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1 │Bucureşti │Sectorul 2 │11.187.443│2.952.278 │4.117.583 │4.117.582 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti │Sectorul 5 │2.962.426 │2.962.426 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │161.573 │161.573 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Dâmboviţa │Târgovişte │2.263.763 │2.012.837 │250.926 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Gorj │Rovinari │244.627 │244.627 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6 │Gorj │Târgu Jiu │307.170 │307.170 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Harghita │Miercurea-Ciuc │63.068 │63.068 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Hunedoara │Petroşani │249.657 │249.657 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9 │Ilfov │Buftea │225.259 │225.259 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │Ilfov │Snagov │240.293 │240.293 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11 │Maramureş │Şomcuta Mare │205.462 │205.462 │0 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│12 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │1.088.479 │0 │0 │1.088.479 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13 │Prahova │Breaza │43.426 │37.596 │5.830 │0 │
├────┼─────────────┴─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total 1 │19.242.646│9.662.246 │4.374.339 │5.206.061 │
├────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│B. Lucrări noi cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi │
│Administraţiei Publice - 60% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1 │Bucureşti │Sectorul 5 │8.933.832 │4.000.000 │4.933.832 │0 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Gorj │Târgu Jiu │4.467.033 │644.284 │1.949.602 │1.873.147 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │1.321.228 │644.284 │345.241 │331.703 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Harghita │Miercurea-Ciuc │4.385.967 │644.284 │1.908.258 │1.833.425 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Mureş │Târgu Mureş │4.440.643 │644.284 │1.936.143 │1.860.216 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6 │Prahova │Câmpina │1.997.286 │644.284 │690.031 │662.971 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │4.092.547 │644.284 │1.758.614 │1.689.649 │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Vrancea │Adjud │472.047 │472.047 │0 │0 │
├────┼─────────────┴─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total 2 │30.110.583│8.337.751 │13.521.722│8.251.110 │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │T O T A L │49.353.229│17.999.997│17.896.061│13.457.171│
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘



    ANEXA 2

    Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021
    LISTA
    blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual
    privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
    cu finanţare în perioada 2019-2021

┌────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────┐
│Nr. │Judeţul/ │Unitatea │Adresa │Nr. │
│crt.│Municipiul │administrativ-teritorială│imobilului │unităţi │
│ │Bucureşti │ │ │locative│
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────┤
│A - Lucrări în continuare cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării │
│Regionale şi Administraţiei Publice - 50% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────┤
│ │ │ │Aleea Câmpul │ │
│1 │Bucureşti │Sector 2 │Moşilor nr. 3, │44 │
│ │ │ │bloc 1, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│2 │Bucureşti │Sector 2 │Aleea Pantelimon│84 │
│ │ │ │nr. 3, bloc 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│3 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Lacul Tei │60 │
│ │ │ │nr. 56, bloc 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│4 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │44 │
│ │ │ │145 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│5 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │12 │
│ │ │ │153 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│6 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │14 │
│ │ │ │155, bloc 155 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│7 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. 4,│33 │
│ │ │ │bloc 1, sc. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Barbu │ │
│8 │Bucureşti │Sector 2 │Văcărescu nr. │26 │
│ │ │ │137, bloc 86, │ │
│ │ │ │sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Chişinău nr.│ │
│9 │Bucureşti │Sector 2 │21, bloc B6, sc.│36 │
│ │ │ │A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│10 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Chişinău nr.│86 │
│ │ │ │7, bloc A1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│11 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Ghica Tei │108 │
│ │ │ │nr. 91, bloc T32│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│12 │Bucureşti │Sector 2 │Bd. Lacul Tei │34 │
│ │ │ │nr. 67, bloc 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei │ │
│13 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 71, bloc 18,│44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei │ │
│14 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 71, bloc 18,│44 │
│ │ │ │sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Lacul Tei │ │
│15 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 71, bloc 18,│44 │
│ │ │ │sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│16 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor │106 │
│ │ │ │nr. 296, bloc 46│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│17 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 298, bloc │31 │
│ │ │ │48, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│18 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 199, bloc 3,│32 │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│19 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 209, bloc │32 │
│ │ │ │17, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│20 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 209, bloc │40 │
│ │ │ │17, sc. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│21 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor │40 │
│ │ │ │nr. 211, bloc 19│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│22 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 225, bloc │64 │
│ │ │ │33-35 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│23 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor │32 │
│ │ │ │nr. 233, bloc 41│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│24 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor │108 │
│ │ │ │nr. 237, bloc 45│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│25 │Bucureşti │Sector 2 │Calea Moşilor │96 │
│ │ │ │nr. 241, bloc 47│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│26 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 268, bloc │59 │
│ │ │ │12, sc. 1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│27 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 274, bloc │32 │
│ │ │ │18, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│28 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 294, bloc │40 │
│ │ │ │42, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│29 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 294, bloc │31 │
│ │ │ │42, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│30 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 308, bloc 48│32 │
│ │ │ │Bis, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Moşilor │ │
│31 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 308, bloc 48│24 │
│ │ │ │Bis, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│32 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │320 │
│ │ │ │nr. 354, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│33 │Bucureşti │Sector 2 │Aleea Avrig nr. │132 │
│ │ │ │14, bloc P6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│34 │Bucureşti │Sector 2 │cel Bun nr. 16, │52 │
│ │ │ │bloc T21A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│35 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Chopin nr. │40 │
│ │ │ │13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dimitrie │ │
│36 │Bucureşti │Sector 2 │Grozdea nr. 11, │38 │
│ │ │ │bloc 64 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│37 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Elena nr. │44 │
│ │ │ │4, bloc OD7B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Fabrica de │ │
│38 │Bucureşti │Sector 2 │Gheaţă nr. 6, │88 │
│ │ │ │bloc 89 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Grigore │ │
│39 │Bucureşti │Sector 2 │Moisil nr. 8, │110 │
│ │ │ │bloc 9, sc. E, F│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Grigore │ │
│40 │Bucureşti │Sector 2 │Moisil nr. 8, │110 │
│ │ │ │bloc 9, tronson │ │
│ │ │ │A, sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│41 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Herţa nr. │66 │
│ │ │ │20, bloc X2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Matei │ │
│42 │Bucureşti │Sector 2 │Voievod nr. │88 │
│ │ │ │115-123, bloc │ │
│ │ │ │O2, sc. B,C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Matei │ │
│43 │Bucureşti │Sector 2 │Voievod nr. │132 │
│ │ │ │125-133, bloc O1│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│44 │Bucureşti │Sector 2 │Str. Mihail │26 │
│ │ │ │Glinka nr. 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│45 │Bucureşti │Sector 2 │Glinka nr. 11, │16 │
│ │ │ │bloc 65 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│46 │Bucureşti │Sector 2 │Glinka nr. 7, │50 │
│ │ │ │bloc 53 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Sachelarie │ │
│47 │Bucureşti │Sector 2 │Visarion nr. 4, │30 │
│ │ │ │bloc 112 a, sc. │ │
│ │ │ │B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Sachelarie │ │
│48 │Bucureşti │Sector 2 │Visarion nr. 4, │58 │
│ │ │ │bloc 112 a, sc. │ │
│ │ │ │A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicu │ │
│49 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 14, │50 │
│ │ │ │bloc 8, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicul │ │
│50 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 16, │100 │
│ │ │ │bloc 6, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Stolnicul │ │
│51 │Bucureşti │Sector 2 │Vasile nr. 20, │100 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Teiul │ │
│52 │Bucureşti │Sector 2 │Doamnei nr. 6, │35 │
│ │ │ │bloc 22 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vatra │ │
│53 │Bucureşti │Sector 2 │Luminoasă nr. │142 │
│ │ │ │1-27, bloc D7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vatra │ │
│54 │Bucureşti │Sector 2 │Luminoasă nr. │44 │
│ │ │ │70, bloc W1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. A.p. │ │
│55 │Bucureşti │Sector 2 │Concordia, │320 │
│ │ │ │Pantelimon nr. │ │
│ │ │ │309, bloc 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│56 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │325 │
│ │ │ │nr. 1, bloc 34 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│57 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 2A, bloc 3, │44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│58 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 2b, bloc 4A,│44 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│59 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 8, bloc 5, │44 │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│60 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │88 │
│ │ │ │nr. 85, bloc 86 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│61 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 87, bloc 87,│88 │
│ │ │ │sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│62 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Colentina │44 │
│ │ │ │nr. 95, bloc 93 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Colentina │ │
│63 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 97, bloc 94,│39 │
│ │ │ │sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│64 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Fundeni nr.│106 │
│ │ │ │227, bloc 116A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Fundeni nr.│ │
│65 │Bucureşti │Sector 2 │229, bloc 115, │108 │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│66 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 10, bloc │104 │
│ │ │ │114B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│67 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 17, bloc │92 │
│ │ │ │106C, sc. A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│68 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 41, bloc │58 │
│ │ │ │102D, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│69 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 57, bloc │32 │
│ │ │ │101B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│70 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 59, bl. 101A│40 │
│ │ │ │, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│71 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 59, bloc │40 │
│ │ │ │101A , sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Iancului │ │
│72 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 59, bloc │32 │
│ │ │ │101A, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu│ │
│73 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 123-135, │132 │
│ │ │ │bloc D11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu│ │
│74 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 42-62, bloc │176 │
│ │ │ │P8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│75 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Mihai Bravu│106 │
│ │ │ │nr. 43, bloc P14│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu│ │
│76 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 64-88, bloc │176 │
│ │ │ │P7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Mihai Bravu│ │
│77 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 98-106, bloc│188 │
│ │ │ │D16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│78 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 311a-311b, │60 │
│ │ │ │bloc 7a+b, sc. │ │
│ │ │ │7a, 7b │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│79 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │323 │
│ │ │ │nr. 225, bloc 66│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│80 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │116 │
│ │ │ │nr. 227, bloc 70│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│81 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 241, bloc │44 │
│ │ │ │61, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│82 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 241, bloc │44 │
│ │ │ │61, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│83 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │462 │
│ │ │ │nr. 255, bloc 43│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│84 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 256, bloc │258 │
│ │ │ │53, sc. A, B, C,│ │
│ │ │ │D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│85 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │80 │
│ │ │ │nr. 285, bloc 11│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│86 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 285a, bloc │27 │
│ │ │ │11a, sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│87 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 287, bloc │160 │
│ │ │ │10, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│88 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 324, bloc D │96 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│89 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 328, bloc 5,│201 │
│ │ │ │sc. 1 - 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│90 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │261 │
│ │ │ │nr. 332, bloc 32│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Pantelimon │ │
│91 │Bucureşti │Sector 2 │nr. 358-362, │60 │
│ │ │ │bloc 15abc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│92 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │40 │
│ │ │ │nr. 359, bloc B2│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│93 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │40 │
│ │ │ │nr. 369, bloc A4│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│94 │Bucureşti │Sector 2 │Şos. Pantelimon │54 │
│ │ │ │nr. 96, bloc 210│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│95 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 35, │38 │
│ │ │ │bloc 31, sc. 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│96 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 10, │39 │
│ │ │ │bloc 18A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│97 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 15, │29 │
│ │ │ │bloc 15, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│98 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 17, │116 │
│ │ │ │bloc 17 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│99 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 224, │28 │
│ │ │ │bloc 43, sc.2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│100 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 26, │40 │
│ │ │ │bloc 24 A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│101 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 32, │108 │
│ │ │ │bloc 26A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│102 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 35, │150 │
│ │ │ │bloc 31, sc. 1-4│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│103 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 38, │62 │
│ │ │ │bloc 30A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│104 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 46, │40 │
│ │ │ │bloc 33B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şos. Ştefan cel │ │
│105 │Bucureşti │Sector 2 │Mare nr. 52, │39 │
│ │ │ │bloc 36A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│106 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │108, bloc V87 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│107 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │36 │
│ │ │ │137, bloc V79, │ │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│108 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │139, bloc V74 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│109 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │32 │
│ │ │ │23, bloc S13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│110 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │36 │
│ │ │ │27, bloc S10, │ │
│ │ │ │sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│111 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │31, bloc S8, sc.│ │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│112 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │31, bloc S8, sc.│ │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│113 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │31, bloc S8, sc.│ │
│ │ │ │3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│114 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │36 │
│ │ │ │33, bloc S6, sc.│ │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│115 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │33, bloc S6, sc.│ │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. C-tin │ │
│116 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Daicovici, bloc │20 │
│ │ │ │45 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│117 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Str. George │60 │
│ │ │ │Enescu, bloc 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│118 │Caraş-Severin│Moldova Nouă │Str. Ioan │70 │
│ │ │ │Slavici, bloc 49│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│119 │Constanţa │Cernavodă │Răsăritului, │20 │
│ │ │ │bloc nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. 24 │ │
│120 │Constanţa │Cernavodă │Ianuarie, bloc │21 │
│ │ │ │nr. 23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. 24 │ │
│121 │Constanţa │Cernavodă │Ianuarie, bloc │20 │
│ │ │ │nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│122 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │17 │
│ │ │ │bloc C 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│123 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │24 │
│ │ │ │bloc B 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│124 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, │16 │
│ │ │ │bloc C 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Boerescu │ │
│125 │Dâmboviţa │Târgovişte │Zaharia nr. 3, │19 │
│ │ │ │bloc K 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Căpitan │ │
│126 │Dâmboviţa │Târgovişte │Stănică Ilie, │20 │
│ │ │ │bloc 49, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Căpitan │ │
│127 │Dâmboviţa │Târgovişte │Stănică Ilie, │15 │
│ │ │ │bloc 50, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│128 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc │10 │
│ │ │ │39, sc. E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│129 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc │10 │
│ │ │ │39, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Dinu │ │
│130 │Dâmboviţa │Târgovişte │Lipatti, bloc │10 │
│ │ │ │39, sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. George │ │
│131 │Dâmboviţa │Târgovişte │Cair, bloc 25, │15 │
│ │ │ │sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. I.C. │ │
│132 │Dâmboviţa │Târgovişte │Brătianu, bloc │19 │
│ │ │ │24, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│133 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica,│20 │
│ │ │ │bloc 10, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│134 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica,│20 │
│ │ │ │bloc 10, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│135 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│136 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│137 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, │16 │
│ │ │ │bloc 13, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Lăzărică │ │
│138 │Dâmboviţa │Târgovişte │Petrescu, bloc │12 │
│ │ │ │51, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihai │ │
│139 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc │19 │
│ │ │ │28, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│140 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │34 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 1│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│141 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │16 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 2│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│142 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 3│9 │
│ │ │ │/C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│143 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 3│9 │
│ │ │ │/D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│144 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │16 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 4│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│145 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 6│19 │
│ │ │ │/H │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mircea cel │ │
│146 │Dâmboviţa │Târgovişte │Bătrân, bloc H 6│21 │
│ │ │ │/I │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│147 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel │23 │
│ │ │ │Bătrân, bloc H 8│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│148 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc │44 │
│ │ │ │23, sc. F │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│149 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc │44 │
│ │ │ │29, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Radu │ │
│150 │Dâmboviţa │Târgovişte │Popescu, bloc │44 │
│ │ │ │31, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│151 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei,│16 │
│ │ │ │bloc C 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│152 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei,│16 │
│ │ │ │bloc C14 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│153 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei,│16 │
│ │ │ │bloc C 10 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│154 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei,│16 │
│ │ │ │bloc C 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│155 │Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei,│12 │
│ │ │ │bloc C16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│156 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc │20 │
│ │ │ │24, sc. C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│157 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc │20 │
│ │ │ │25C , sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│158 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc │12 │
│ │ │ │24, sc. D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│159 │Dâmboviţa │Târgovişte │Florescu, bloc │20 │
│ │ │ │20, sc. A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Vasile │ │
│160 │Dâmboviţa │Târgovişte │Blendea, bloc │12 │
│ │ │ │24, sc. B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│161 │Gorj │Rovinari │Str. Jiului nr. │38 │
│ │ │ │5, bloc I4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│162 │Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. │30 │
│ │ │ │12, bloc H1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│163 │Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. │30 │
│ │ │ │2, bloc I1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│164 │Gorj │Rovinari │Termocentralei │38 │
│ │ │ │nr. 16, bloc R1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│165 │Gorj │Rovinari │Str. Tineretului│44 │
│ │ │ │nr. 10, bloc M1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│166 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │48 │
│ │ │ │nr. 10 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│167 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │32 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│168 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │15 │
│ │ │ │nr. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│169 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii │30 │
│ │ │ │nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│170 │Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 │60 │
│ │ │ │Februarie nr. 10│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│171 │Gorj │Târgu Jiu │Str. General │44 │
│ │ │ │Tell nr. 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│172 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. │44 │
│ │ │ │Oancea nr. 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│173 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. │120 │
│ │ │ │Oancea, nr. 7, 2│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Unirii nr. │ │
│174 │Gorj │Târgu Jiu │1 (Aleea Unirii │40 │
│ │ │ │nr. 1) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│175 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │20 │
│ │ │ │16 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│176 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │60 │
│ │ │ │17 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│177 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. │60 │
│ │ │ │23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│178 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │12 │
│ │ │ │nr. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│179 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │24 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│180 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │42 │
│ │ │ │nr. 13 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│181 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │24 │
│ │ │ │nr. 15 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│182 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │8 │
│ │ │ │nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│183 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │23 │
│ │ │ │nr. 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│184 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │12 │
│ │ │ │nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│185 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei │26 │
│ │ │ │nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│186 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului │6 │
│ │ │ │nr. 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│187 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Harghitei │9 │
│ │ │ │nr. 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│188 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc│30 │
│ │ │ │12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│189 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc│30 │
│ │ │ │18 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│190 │Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc│30 │
│ │ │ │20 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Mihai │ │
│191 │Ilfov │Buftea │Eminescu nr. 1, │137 │
│ │ │ │bloc R1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. Mihai │ │
│192 │Ilfov │Buftea │Eminescu nr. 6, │75 │
│ │ │ │bloc R 5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│193 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │12 │
│ │ │ │nr. 286, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│194 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │66 │
│ │ │ │nr. 49A, bloc B1│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│195 │Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului │35 │
│ │ │ │nr. 49A, bloc B2│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│196 │Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia,│9 │
│ │ │ │bloc P19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│197 │Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau │18 │
│ │ │ │nr. 11, bloc P17│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│198 │Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti│6 │
│ │ │ │nr. 31, bloc A1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│199 │Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti│6 │
│ │ │ │nr. 37, bloc A6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│200 │Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu,│15 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│201 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Aleea Danubius │52 │
│ │ │ │nr. 7, bloc XF13│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea Grigore │ │
│202 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Florescu nr. 8, │100 │
│ │ │ │bloc A5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│203 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Privighetorilor │100 │
│ │ │ │nr. 8, bloc T1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Bd. I.C. │ │
│204 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Brătianu nr. 9, │220 │
│ │ │ │bloc 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│205 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │22, bloc B8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│206 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Carol I nr. │44 │
│ │ │ │85, bloc A2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│207 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bd. Revoluţiei │60 │
│ │ │ │nr. 9, bloc E2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│208 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Calea Timişoarei│12 │
│ │ │ │nr. 161, bloc S4│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│209 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Splai M. Viteazu│70 │
│ │ │ │nr. 21, bloc A2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│210 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Splai M. Viteazu│75 │
│ │ │ │nr. 3, bloc 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│211 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Alion nr. │80 │
│ │ │ │1, bloc B2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│212 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Alion nr. │28 │
│ │ │ │68, bloc IA1B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│213 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Aurelian │25 │
│ │ │ │nr. 51 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. C. │ │
│214 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Brâncoveanu nr. │43 │
│ │ │ │174, bloc E15 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│215 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Calomfirescu nr.│29 │
│ │ │ │21, bloc F21 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│216 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │30 │
│ │ │ │100, bloc XF2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│217 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │29 │
│ │ │ │106, bloc XF11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│218 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Cicero nr. │44 │
│ │ │ │107, bloc S4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│219 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Crişan nr. │132 │
│ │ │ │29, bloc B3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│220 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Dr. Babeş │20 │
│ │ │ │nr. 101, bloc C1│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│221 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Dr. Babeş │58 │
│ │ │ │nr. 4, bloc TN19│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Eroii de la│ │
│222 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Cerna nr. 27, │30 │
│ │ │ │bloc E14 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Eugen │ │
│223 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Mareşi nr. 6, │60 │
│ │ │ │bloc U3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Eugen │ │
│224 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Mareşi nr. 8, │40 │
│ │ │ │bloc U7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Gh. │ │
│225 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Bibicescu nr. 4,│55 │
│ │ │ │bloc 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│226 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Horaţiu │43 │
│ │ │ │32A, bloc F19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│227 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Horaţiu nr.│43 │
│ │ │ │29 , bloc F20 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│228 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Independenţei │44 │
│ │ │ │nr. 32, bloc │ │
│ │ │ │IA1A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│229 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Kiseleff │15 │
│ │ │ │nr. 2, bloc B6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│230 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Kiseleff │15 │
│ │ │ │nr. 2, bloc B7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│231 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Mărăcineanu│100 │
│ │ │ │nr. 8, bloc 12 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│232 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Orly nr. │110 │
│ │ │ │86, bloc H2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│233 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Orly nr. │165 │
│ │ │ │88, bloc H3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│234 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Păcii nr. │70 │
│ │ │ │3, bloc O2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│235 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 13,│60 │
│ │ │ │bloc C5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│236 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 15,│60 │
│ │ │ │bloc C6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Petre │ │
│237 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Sergescu nr. 5, │60 │
│ │ │ │bloc C1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│238 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Sergescu │55 │
│ │ │ │nr. 6, bloc B 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│239 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Traian nr. │38 │
│ │ │ │64, bloc 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│240 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │Str. Veterani │42 │
│ │ │ │nr. 5, bloc KM6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Republicii │ │
│241 │Prahova │Breaza │nr. 33 B, bloc │9 │
│ │ │ │N3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│242 │Prahova │Breaza │Str. Victoriei │19 │
│ │ │ │nr. 1, bloc N2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│243 │Prahova │Breaza │Str. Victoriei │8 │
│ │ │ │nr. 3, bloc N1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│244 │Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii,│12 │
│ │ │ │bloc 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│245 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc│15 │
│ │ │ │1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│246 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc│9 │
│ │ │ │1 bis │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│247 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc│16 │
│ │ │ │3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│248 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc│15 │
│ │ │ │5 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│249 │Vrancea │Panciu │Independenţei, │11 │
│ │ │ │bloc 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│250 │Vrancea │Panciu │Str. Libertatii,│15 │
│ │ │ │bloc 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│251 │Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii,│15 │
│ │ │ │bloc 11 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ciprian │ │
│252 │Vrancea │Panciu │Porumbescu, bloc│20 │
│ │ │ │6 │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────┤
│B - Lucrări noi cu cotă aferentă Ministerului Dezvoltării Regionale şi│
│Administraţiei Publice - 60% │
├────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────┤
│Nr. │Judeţul/ │Unitatea │Adresa │Nr. │
│Crt.│Municipiul │administrativ-teritorială│imobilului │unităţi │
│ │Bucureşti │ │ │locative│
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│1 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │27, bloc S10, │ │
│ │ │ │sc. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│2 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │27 │
│ │ │ │27, bloc S10, │ │
│ │ │ │sc. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│3 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │33 │
│ │ │ │31, bloc S8, sc.│ │
│ │ │ │4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea Rahovei │ │
│4 │Bucureşti │Sector 5 │nr. 319, bloc │53 │
│ │ │ │30, sc. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Zamfir │ │
│5 │Bucureşti │Sector 5 │Olaru nr. 8, │35 │
│ │ │ │bloc 87D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Mihail │ │
│6 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │36 │
│ │ │ │17, bloc S 21 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Strada Mihail │ │
│7 │Bucureşti │Sector 5 │Sebastian nr. │64 │
│ │ │ │21, bloc S12, │ │
│ │ │ │sc. 1 + 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Şoseaua │ │
│8 │Bucureşti │Sector 5 │Alexandriei nr. │44 │
│ │ │ │100, bloc L 28 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│9 │Bucureşti │Sector 5 │Calea Rahovei │97 │
│ │ │ │nr. 330, bloc 57│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│10 │Bucureşti │Sector 5 │Aleea Livezilor │60 │
│ │ │ │nr. 33, bloc 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│11 │Bucureşti │Sector 5 │Aleea Livezilor │40 │
│ │ │ │nr. 5, bloc 23 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│12 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Alexandru │35 │
│ │ │ │Vlahuţă, bloc 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│13 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Alexandru │35 │
│ │ │ │Vlahuţă, bloc 6 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│14 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Alexandru │37 │
│ │ │ │Vlahuţă, bloc 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│15 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii, │64 │
│ │ │ │bloc nr. 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│16 │Gorj │Târgu Jiu │Str. Popa Şapcă,│16 │
│ │ │ │bloc nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│17 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc │36 │
│ │ │ │nr. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Alexandru │ │
│18 │Gorj │Târgu Jiu │Vlahuţă, bloc │36 │
│ │ │ │nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│19 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Ecaterina │40 │
│ │ │ │Teodoroiu nr. 3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│20 │Gorj │Târgu Jiu │Bd. Ecaterina │40 │
│ │ │ │Teodoroiu nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│21 │Gorj │Târgu Jiu │Energeticienilor│45 │
│ │ │ │bloc nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Aleea │ │
│22 │Gorj │Târgu Jiu │Energeticienilor│40 │
│ │ │ │bloc nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ion Barbu │ │
│23 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │nr. 2, bloc P1, │23 │
│ │ │ │sc. 1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ion Barbu │ │
│24 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │nr. 11, bloc │23 │
│ │ │ │P10, sc. 1, 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Ion Barbu │ │
│25 │Ilfov │Comuna 1 Decembrie │nr. 12, bloc 3 │12 │
│ │ │ │COMAICO, sc. 1, │ │
│ │ │ │2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│26 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Pictor Nagy│20 │
│ │ │ │Istvan nr. 6B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Korosi │ │
│27 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Csoma Sandor nr.│40 │
│ │ │ │3, A, B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│28 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Culmei nr. │20 │
│ │ │ │20A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│29 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Culmei nr. │20 │
│ │ │ │9B │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│30 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului │60 │
│ │ │ │nr. 9, A, B, E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│31 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Nicolae │20 │
│ │ │ │Bălcescu nr. 7 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│32 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Mihail │12 │
│ │ │ │Sadoveanu nr. 34│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Mihail │ │
│33 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Sadoveanu nr. 33│20 │
│ │ │ │D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│34 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Kossuth │12 │
│ │ │ │Lajos nr. 37 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│35 │Harghita │Miercurea-Ciuc │Bd. Timişoarei │20 │
│ │ │ │nr. 53A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│36 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Făget nr. │15 │
│ │ │ │34 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Gh. │ │
│37 │Mureş │Târgu Mureş │Marinescu nr. │29 │
│ │ │ │47-49 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│38 │Mureş │Târgu Mureş │Aleea Cornişa │44 │
│ │ │ │nr. 8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│39 │Mureş │Târgu Mureş │Aleea Cornişa │15 │
│ │ │ │nr. 19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│40 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Ion Buteanu│20 │
│ │ │ │nr. 22 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│41 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Petru Dobra│20 │
│ │ │ │nr. 18 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│42 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Înfrăţirii │72 │
│ │ │ │nr. 6-8 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│43 │Mureş │Târgu Mureş │Aleea Covasna │14 │
│ │ │ │nr. 9 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│44 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Moldovei │20 │
│ │ │ │nr. 4 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│45 │Mureş │Târgu Mureş │Str. Păcii nr. │20 │
│ │ │ │70 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│46 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │4, bloc nr. 1 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│47 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │6, bloc nr. 1A │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│48 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │8, bloc nr. 1C │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│49 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │10, bloc nr. 1D │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│50 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │12, bloc nr. 1E │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│51 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │8 │
│ │ │ │14, bloc nr. 1F │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│52 │Prahova │Câmpina │Bd. Carol I nr. │16 │
│ │ │ │16, bloc nr. 1G │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│53 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Calea lui Traian│108 │
│ │ │ │nr. 45, bloc 2 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Calea lui Traian│ │
│54 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │nr. 116, bloc │38 │
│ │ │ │Anton Pann │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Regina │ │
│55 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Maria nr. 1, │32 │
│ │ │ │bloc L │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│56 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Calea lui Traian│83 │
│ │ │ │nr. 129, bloc L │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Scuarul Mircea │ │
│57 │Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │cel Bătrân nr. │18 │
│ │ │ │6, bloc K │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Tudor │ │
│58 │Vrancea │Adjud │Vladimirescu nr.│25 │
│ │ │ │9, bloc 31 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│59 │Vrancea │Adjud │Str. Republicii │16 │
│ │ │ │nr. 43, bloc 92 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│60 │Vrancea │Adjud │Str. Republicii │20 │
│ │ │ │nr. 10, bloc 72 │ │
└────┴─────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────┘



    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice