Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.085 din 29 iulie 2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.085 din 29 iulie 2019  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.085 din 29 iulie 2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 71.587 din 26 iulie 2019,
    în temeiul prevederilor art. 88 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 109 „Declaraţie privind taxa pe active financiare nete“ prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 29 iulie 2019.
    Nr. 2.085.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului 109 „Declaraţie privind taxa pe active financiare nete“
    I. Depunerea declaraţiei
    Declaraţia privind taxa pe active financiare nete se completează şi se depune de către instituţiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă. Pentru taxa datorată conform art. 87 alin. (5) din ordonanţă, declaraţia se depune până la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se datorează. Pentru taxa datorată conform art. 87 alin. (6) din ordonanţă, declaraţia se depune până la data de 25 august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active.
    Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă, până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz. În acest caz, contribuabilii vor înscrie „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop.
    Contribuabilii nou-înfiinţaţi în cursul anului datorează taxa pe active începând cu anul următor.
    Taxa nu se datorează şi nu se declară la nivelul primului semestru, în situaţiile prevăzute la art. 87 alin. (5) din ordonanţă, şi anume:
    a) dacă a îndeplinit 100% ţinta de creştere a creditării; sau
    b) dacă a îndeplinit 100% ţinta de diminuare a marjei de dobândă; sau
    c) dacă nivelul procentual agregat al creşterii creditării şi al diminuării marjei de dobândă este cel puţin 100%.

    În cazul în care contribuabilul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop.
    Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
    Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care contribuabilul depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare“ şi se completează temeiul legal pentru depunerea declaraţiei, în rubrica prevăzută în acest scop.
    La completarea formularului se au în vedere prevederile ordonanţei.
    Declaraţia privind taxa pe active financiare nete se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
    Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    II. Completarea declaraţiei
    1. Secţiunea A „Date de identificare a contribuabilului“
    În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“, cu modificările şi completările ulterioare, şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii care şi-a încetat existenţa.
    În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
    În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea contribuabilului.
    Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    2. Secţiunea B „Taxa pe active financiare nete datorată conform art. 87 alin. (5) din OUG nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare“
    În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia.
    Rândurile 1-2 se completează cu datele corespunzătoare, existente în sold la sfârşitul perioadei de raportare pentru care se datorează taxa pe activele financiare nete, potrivit evidenţei contabile.
    Rândurile 4 şi 5 se completează, după caz, cu suma rezultată din aplicarea cotei corespunzătoare asupra bazei de impunere.
    Rândurile 6-9 se completează cu sumele reprezentând reducerea taxei pe activele financiare nete, în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (4) din ordonanţă.
    Rândul 11.1 se completează cu „zero“, în cazul prevăzut la art. 87 alin. (8) din ordonanţă.
    Rândul 11.2 se completează cu taxa pe active datorată, determinată conform prevederilor art. 87 alin. (9) din ordonanţă.
    Rândul 11.3 se completează cu taxa pe active datorată, determinată conform prevederilor art. 87 alin. (10) din ordonanţă.
    Rândul 12 se completează cu una dintre sumele înscrise la rândurile 4, 5, 10 sau 11, după caz.

    3. Secţiunea C „Taxa pe active financiare nete datorată conform art. 87 alin. (6), precum şi în alte situaţii, potrivit OUG nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare“
    În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia.
    Rândurile 1-2 se completează cu datele corespunzătoare, existente în sold la sfârşitul perioadei de raportare pentru care se datorează taxa pe activele financiare nete, potrivit evidenţei contabile.
    Rândurile 4 şi 5 se completează, după caz, cu suma rezultată din aplicarea cotei corespunzătoare asupra bazei de impunere.
    Rândurile 6-9 se completează cu sumele reprezentând reducerea taxei pe activele financiare nete, în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (4) din ordonanţă.
    Rândul 11.1 se completează cu „zero“, în cazul prevăzut la art. 87 alin. (8) din ordonanţă.
    Rândul 11.2 se completează cu taxa pe active datorată, determinată conform prevederilor art. 87 alin. (9) din ordonanţă.
    Rândul 11.3 se completează cu taxa pe active datorată, determinată conform prevederilor art. 87 alin. (10) din ordonanţă.
    Rândul 12 se completează cu una dintre sumele înscrise la rândurile 4, 5, 10 sau 11, după caz.
    Rândul 13 se completează cu taxa pe activele financiare nete datorată conform art. 87 alin. (5) din ordonanţă, pentru anul de raportare.
    Rândul 14 sau 15 se completează cu diferenţa de taxă datorată/de recuperat, pentru anul de raportare.

    4. Secţiunea D „Datele de identificare a împuternicitului“
    Secţiunea se completează în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
    Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
    Atenţie!
    Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă, până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz.
    De exemplu, contribuabilii care încetează să existe după data de 25 august completează şi depun:
    - formularul 109, având completate secţiunile B şi C pentru declararea taxei pe active conform art. 87 alin. (5) şi (6) din ordonanţă, până la data de 25 august, potrivit legii;
    – un nou formular 109, având completată secţiunea C pentru declararea taxei pe active aferentă anului în curs, conform art. 88 alin. (1) din ordonanţă, până la data depunerii situaţiilor financiare anuale, respectiv până la data radierii pentru definitivarea anului în curs.
    ANEXA 3

    CARACTERISTICI
    de editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului
    1. Denumire: „Declaraţie privind taxa pe active financiare nete“ (formular 109)
    2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    3. Se utilizează la declararea de către instituţiile bancare a taxei pe active financiare nete.
    4. Se completează şi se depune de către instituţiile bancare, care au obligaţia declarării taxei pe active financiare nete.
    5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.
    6. Se arhivează la organul fiscal competent.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016