Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.084 din 1 noiembrie 2022  privind modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.084 din 1 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2023
    Având în vedere:
    - art. IV alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 208/2019;
    – art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 30 alin. (6) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    – art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, ministrul afacerilor interne şi ministrul justiţiei emit următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 11 iunie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Identificarea şi referirea victimelor traficului de persoane se realizează conform prevederilor Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane."

    2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În aplicarea art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, fiecărei persoane care se adresează CSVI/SSVI din cadrul DGASPC sau, după caz, altor furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, prevăzuţi la art. 3^1 din lege, i se înmânează un material de informare care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. Activitatea de informare prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege nu este limitată la înmânarea acestui formular şi se va realiza în mod individualizat, adaptat în funcţie de nevoile fiecărui caz în parte."

    3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    În aplicarea prevederilor art. 3^9 alin. (10) şi (11) din lege, prin protocolul de cooperare interinstituţională încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie se stabilesc:
    a) fişele cu datele pe care DGASPC le înregistrează în Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie, cu indicatori generali pentru adulţii victime ale infracţiunilor şi indicatori specifici pentru copii, precum şi indicatori specifici pentru victimele traficului de persoane;
    b) procedura de înregistrare a datelor în registru;
    c) modalitatea transmiterii datelor statistice la Ministerul Justiţiei, respectiv la Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
    d) publicarea datelor statistice;
    e) obligaţiile părţilor pentru asigurarea unei prelucrări legale şi echitabile a datelor cu caracter personal, condiţiile în care datele cu caracter personal furnizate pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice, descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii prelucrărilor, măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidenţialităţii prelucrărilor, măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate."

    4. După anexa care devine nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, „Protocol de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor“, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    la metodologie
    PROTOCOL
    de cooperare interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului special privind victimele infracţiunilor Părţile:
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, denumit în continuare MMSS, cu sediul în Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, reprezentat prin domnul Marius-Constantin Budăi, în calitate de ministru,
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MFTES, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 3, sectorul 1, reprezentat prin doamna Gabriela Firea, în calitate de ministru,
    Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1a, sectorul 1, reprezentat prin domnul Lucian Nicolae Bode, în calitate de ministru, şi
    Ministerul Justiţiei, denumit în continuare MJ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin domnul Marian-Cătălin Predoiu, în calitate de ministru,
    convin să încheie prezentul protocol, în următoarele condiţii:
    CAP. I
    Obiectul protocolului
    ART. 1
    (1) Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea interinstituţională dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, în vederea aplicării unitare a prevederilor art. 3^9 alin. (10) şi (11) dinLegea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv stabilirea:
    a) fişelor cu datele pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) le înregistrează în Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie, cu indicatori generali pentru adulţii victime ale infracţiunilor şi indicatori specifici pentru copii, precum şi indicatori specifici pentru victimele traficului de persoane;
    b) procedurii de înregistrare a datelor în registru;
    c) modalităţii şi periodicităţii transmiterii datelor statistice la Ministerul Justiţiei, respectiv la Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
    d) publicării datelor statistice.
    (2) Datele înregistrate în Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie sunt colectate în procesul de evaluare a situaţiei victimelor şi de monitorizare a serviciilor acordate, prin colaborarea interinstituţională, între Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor/Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor (CSVI/SSVI), organele judiciare şi poliţie, în conformitate cu prevederile art. 9 dinMetodologia de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021, cu modificările şi completările ulterioare.    CAP. II
    Fişele de date privind victimele infracţiunilor şi colaborarea interinstituţională pentru completarea acestora
    ART. 2
    Fişele de date privind victimele infracţiunilor înregistrate de DGASPC în Registrul special sunt următoarele:
    A. Fişa de date în cazul copiilor victime ale infracţiunilor:
    I. Date de identificare a copilului victimă a infracţiunii
    a) numele şi prenumele copilului ......................;
    b) codul numeric personal (CNP) ......................;
    c) data naşterii ......................;
    d) vârsta ......................;
    e) sex (M/F) ......................;
    f) cetăţenia: cetăţean român/cetăţean străin/minor cetăţean străin neînsoţit;
    g) dizabilitate (cu certificat de încadrare sau plan de abilitare-reabilitare) (Da/Nu) ......................;
    h) mama ......................;
    i) tatăl ..........................;
    j) reprezentantul legal al copilului ......................;
    k) domiciliul ......................;
    l) reşedinţa ......................;
    m) date de contact (număr de telefon şi/sau adresa de email) ......................;
    n) aflat în protecţie specială [asistent maternal profesionist (AMP)/persoană sau familie de plasament/serviciu rezidenţial] ........ .
    II. Date privind infracţiunea
    a) data la care copilul victimă/însoţit de părinţi sau reprezentant legal s-a adresat direct la SSVI/DGASPC ................
    b) Copil victimă referit la SSVI/DGASPC: da/nu
    1. organul judiciar/instituţia care l-a referit ...........
    2. cu/fără formular de referire (nr./dată) ............
    3. data la care copilul victimă/însoţit de părinţi sau reprezentant legal s-a prezentat la SSVI/DGASPC în baza formularului de referire ...........
    c) Tipul infracţiunii (stabilit de organul judiciar care a referit victima sau stabilit cu sprijinul organelor de cercetare penală):
    1. infracţiuni contra vieţii (art. 188-192 din Codul penal);
    2. lovirea sau alte violenţe (art. 193 din Codul penal);
    3. vătămarea corporală (art. 194 din Codul penal);
    4. rele tratamente aplicate minorului (art. 197 din Codul penal);
    5. alte infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (art. 195, 196,198 din Codul penal);
    6. violenţa în familie (art. 199 din Codul penal);
    7. lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205 din Codul penal);
    8. hărţuirea (art. 208 din Codul penal);
    9. alte infracţiuni contra libertăţii persoanei (art. 206, 207 din Codul penal);
    10. traficul de minori (art. 211 din Codul penal);
    11. infracţiuni referitoare la cerşetori (art. 214, 215 din Codul penal);
    12. folosirea prostituţiei infantile (art. 216^1 din Codul penal);
    13. alte infracţiuni de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile (art. 209,212, 213,216, 217 din Codul penal);
    14. violul (art. 218 din Codul penal);
    15. agresiunea sexuală (art. 219 din Codul penal);
    16. actul sexual cu un minor (art. 220 din Codul penal);
    17. hărţuirea sexuală (art. 223 din Codul penal);
    18. alte infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (art. 221, 221^1,^ 222 din Codul penal);
    19. infracţiuni de furt (art. 228-232 din Codul penal);
    20. infracţiuni de tâlhărie şi piraterie (art. 233-237 din Codul penal);
    21. incitarea la violenţă, ură sau discriminare (art. 369 din Codul penal);
    22. pornografia infantilă (art. 374 din Codul penal);
    23. abandonul de familie (art. 378 din Codul penal);
    24. împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu (art. 380 din Codul penal);
    25. traficul de droguri (art. 13 din Legea nr. 143/2000);
    26. încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau a regimului de muncă al minorilor [art. 265 alin. (1) din Codul muncii];
    27. alte infracţiuni prevăzute de Codul penal/alte legi.
    d) Se efectuează cercetare penală (da/nu) ......................
    e) Presupusul autor al infracţiunii:
    1. din familie/din afara familiei ......................
    2. minor/adult ......................
    3. cunoscut/necunoscut de minor ......................
    f) Locul comiterii infracţiunii:
    1. în propria familie
    2. la altă familie
    3. la asistentul maternal profesionist
    4. la rudă/familie/persoană de plasament
    5. în serviciu de tip rezidenţial
    6. în unităţi de învăţământ
    7. în alte instituţii
    8. pe stradă
    9. la un angajator
    10. pe internet
    11. în alte locuri
    III. Date privind măsurile de protecţie specială, serviciile de sprijin şi serviciile specializate acordate
    a) plasament în regim de urgenţă dispus de directorul DGASPC/instanţă prin ordonanţă preşedinţială:
    1. AMP;
    2. persoană/familie de plasament;
    3. centre de primire în regim de urgenţă (CPRU);
    4. alt serviciu rezidenţial specializat (pentru copiii străzii/copiii traficaţi);
    5. alt serviciu rezidenţial.
    b) servicii de sprijin (acordate de SSVI sau compartimentul specializat):
    1. informare privind drepturile victimei;
    2. sprijin emoţional/consiliere psihologică;
    3. consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare;
    4. consiliere privind aspectele financiare şi subsecvente infracţiunii;
    5. informare şi consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces.
    c) alte servicii (prevăzute în planul de reabilitare şi reintegrare socială/planul individualizat de protecţie pentru copiii victime ale violenţei care se constituie în infracţiune):
    1. consiliere psihologică;
    2. psihoterapie;
    3. alte terapii;
    4. servicii medicale;
    5. reintegrare şcolară;
    6. orientare şi pregătire profesională;
    7. consiliere/asistenţă juridică.
    d) Decizia/Deciziile de referire (nr./dată şi instituţia la care se referă copilul pentru alte servicii în cazul copiilor victime ale altor infracţiuni decât violenţa) ................
    IV. Date specifice pentru victimele traficului de persoane (art. 211 şi 374 din Codul penal)
    a) tipul de trafic:
    1. trafic intern;
    2. trafic extern;
    3. trafic intern şi extern;
    4. tentativă;
    5. nu se cunoaşte.
    b) modul de exploatare:
    1. sexuală;
    2. muncă;
    3. obligare la practicarea cerşetoriei;
    4. pornografie infantilă;
    5. pornografie pe internet;
    6. obligare la comiterea de furturi;
    7. trafic de organe şi ţesuturi;
    8. tentativă;
    9. alte forme de exploatare;
    10. nu se cunoaşte.
    c) instituţia/organizaţia de identificare:
    1. autoritate judiciară;
    2. serviciu specializat trafic de persoane, organizaţie neguvernamentală (ONG);
    3. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP);
    4. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM);
    5. alte situaţii.
    d) instituţia/organizaţia de referire:
    1. autoritate judiciară;
    2. ANITP;
    3. alte instituţii;
    4. ONG;
    5. referire transnaţională (repatriere voluntară asistată);
    6. s-a adresat direct la DGASPC.
    e) participare în cadrul procesului penal: da/nu.
    B. Fişa de date în cazul adulţilor victime ale infracţiunilor:
    I. Nume şi prenume beneficiar:
    Act de identificare: BI/CI/paşaport/certificat de naştere/declaraţie pe propria răspundere - serie, nr.
    CNP: ...................................
    Data naşterii: ......................
    Sex (M/F): ..........................
    Cetăţenie: ..........................
    Domiciliu: ...........................
    Date de contact: ...................... .
    II. Tipul infracţiunii (stabilit de organul judiciar care a referit victima sau stabilit cu sprijinul organelor de cercetare penală)
    III. Modalitatea de accesare a serviciilor:
    1. din iniţiativa victimei;
    2. la iniţiativa familiei;
    3. prin referirea de către organele judiciare/alte instituţii;
    4. prin alte modalităţi.
    IV. Tipuri de servicii de sprijin acordate:
    1. informare privind drepturile victimei;
    2. consiliere psihologică;
    3. consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare;
    4. consiliere privind aspectele financiare şi practice subsecvente infracţiunii;
    5. servicii de inserţie/reinserţie socială;
    6. sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale;
    7. informare şi consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces;
    8. îndrumarea victimei către alte servicii specializate, de tipul: servicii sociale, servicii medicale, servicii de ocupare, de educaţie sau alte servicii de interes general.
    V. Alte servicii către care victima a fost referită:
    1. consiliere psihologică;
    2. psihoterapie;
    3. servicii sociale;
    4. servicii medicale;
    5. reintegrare şcolară;
    6. orientare şi pregătire profesională;
    7. consiliere/asistenţă juridică;
    8. cazare;
    9. alte servicii.
    VI. Data referirii (iniţial şi ulterior):
    VII. Tipul furnizorului care a acordat servicii victimei:
    1. furnizor public;
    2. furnizor privat.
    VIII. Date specifice privind victimele traficului de persoane:
    a) tipul de trafic:
    1. trafic intern;
    2. trafic extern;
    3. trafic intern şi extern;
    4. tentativă;
    5. nu se cunoaşte.
    b) modul de exploatare:
    1. sexuală;
    2. muncă;
    3. obligare la practicarea cerşetoriei;
    4. pornografie infantilă;
    5. pornografie pe internet;
    6. obligare la comiterea de furturi;
    7. trafic de organe şi ţesuturi;
    8. tentativă;
    9. alte forme de exploatare;
    10. nu se cunoaşte.
    c) instituţia/organizaţia de identificare
    1. autoritate judiciară;
    2. serviciu specializat trafic de persoane/alt serviciu specializat DGASPC;
    3. serviciu specializat trafic de persoane/alt serviciu specializat ONG;
    4. ANITP;
    5. OIM;
    6. alte situaţii.
    d) instituţia/organizaţia de referire:
    1. autoritate judiciară;
    2. ANITP;
    3. alte instituţii;
    4. ONG;
    5. referire transnaţională (repatriere voluntară asistată), alte date specifice;
    6. s-a adresat direct la SSVI/DGASPC.
    e) participare în cadrul procesului penal: da/nu.
    ART. 3
    (1) Organele de cercetare penală participă împreună cu juriştii din SSVI la stabilirea tipului de infracţiune pentru victimele care se adresează direct SSVI/DGASPC, indiferent dacă fost începută urmărirea penală în legătură acea faptă prevăzută de legea penală.
    (2) În acest scop, inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul General al Poliţiei Române (IJP/DGPMB/IGPR) numeşte persoane care să asigure colaborarea cu SSVI/DGASPC în domeniul victimelor infracţiunilor.
    (3) Personalul din cadrul SSVI/DGASPC cooperează cu specialiştii centrelor regionale ANITP în vederea aplicării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane şi a monitorizării serviciilor de asistenţă, sprijin şi protecţie acordate.     CAP. III
    Procedura de înregistrare a fişelor de date în registru
    ART. 4
    (1) Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie va fi realizat atât în format electronic, cât şi fizic, pe suport hârtie.
    (2) În subsolul fiecărei pagini, cu excepţia documentelor clasificate, se inserează următorul text: „Document ce conţine date cu caracter personal“.
    ART. 5
    Prelucrarea datelor cu caracter personal de către DGASPC se va realiza cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    ART. 6
    (1) Conducerea DGASPC desemnează cel puţin o persoană responsabilă de înregistrarea datelor în Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie.
    (2) Managerul de caz din cadrul SSVI public sau privat completează fişa de date a victimei în termen de două zile de la realizarea referatului de evaluare a victimei în vederea furnizării de servicii sociale. În cazul copiilor victime ale violenţei care se constituie în infracţiune, managerul de caz din cadrul compartimentului specializat completează fişa de date în termen de două zile de la aprobarea raportului de evaluare detaliată.
    (3) Managerul de caz transmite fişa de date a victimei persoanei responsabile de înregistrarea datelor în Registrul special privind victimele infracţiunilor, iar aceasta o înregistrează în două zile de la primire.
    (4) În cazul victimelor traficului de persoane, managerul de caz transmite un formular de notificare a cazului la centrul regional ANITP din zona de competenţă, conform Mecanismului naţional de identificare şi referire, şi rapoarte periodice de monitorizare a măsurilor acordate.
    ART. 7
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului protocol se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu excepţia situaţiilor în care prelucrarea se circumscrie dispoziţiilor unei legi speciale.
    (2) Datele colectate în temeiul prezentului protocol nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
    (3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului protocol se stochează pe o perioadă de 5 ani pe teritoriul României.    CAP. IV
    Datele statistice
    ART. 8
    (1) Datele statistice privind victimele infracţiunilor, adulţi şi copii, din Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie se transmit semestrial de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la Ministerul Justiţiei, în format Excel/electronic la adresa de email rsvictime@just.ro.
    (2) Datele statistice privind victimele infracţiunilor de trafic de persoane, adulţi şi copii, din Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie se transmit semestrial de către DGASPC la Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi centrelor regionale ANITP din zonele de competenţă.
    ART. 9
    (1) Datele statistice semestriale şi anuale privind victimele infracţiunilor se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.
    (2) Datele statistice semestriale şi anuale privind victimele infracţiunilor de trafic se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.
    ART. 10
    Formularele privind datele statistice pentru victimele infracţiunilor care au beneficiat de servicii de sprijin şi protecţie sunt următoarele:
    A. Formularul cu datele statistice generale

┌──────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Distribuţia victimelor infracţiunilor pe sex şi │
│Indicatori │ │vârstă │
│din perioada │ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│de referinţă │Total│Minori │Adulţi 19-64 de │Adulţi peste 65 │
│(semestrul I/ │ │ │ani │de ani │
│anual) │ ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┤
│ │ │feminin│masculin│feminin│masculin│feminin│masculin│
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│1. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │ │ │ │
│la DGASPC în │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │
│referinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime │ │ │ │ │ │ │ │
│referite de │ │ │ │ │ │ │ │
│organele │ │ │ │ │ │ │ │
│judiciare │ │ │ │ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.1. Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │ │ │ │ │
│din formularul│ │ │ │ │ │ │ │
│de referire │ │ │ │ │ │ │ │
│stabilit cu │ │ │ │ │ │ │ │
│participarea │ │ │ │ │ │ │ │
│organelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│penală │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime │ │ │ │ │ │ │ │
│referite de │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.1. Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │ │ │ │ │
│stabilit cu │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijinul │ │ │ │ │ │ │ │
│organelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│penală │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│s-au adresat │ │ │ │ │ │ │ │
│direct SSVI/ │ │ │ │ │ │ │ │
│DGASPC │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.1. Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │ │ │ │ │
│stabilit cu │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijinul │ │ │ │ │ │ │ │
│organelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│penală │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5. Nr. total │ │ │ │ │ │ │ │
│de victime │ │ │ │ │ │ │ │
│care au │ │ │ │ │ │ │ │
│beneficiat de │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie din │ │ │ │ │ │ │ │
│partea: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│Furnizorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│publici │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│Furnizorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│privaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│Furnizorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│publici şi │ │ │ │ │ │ │ │
│privaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│au primit │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.1. Informare│ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturile │ │ │ │ │ │ │ │
│victimei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│psihologică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere cu │ │ │ │ │ │ │ │
│privire la │ │ │ │ │ │ │ │
│riscurile de │ │ │ │ │ │ │ │
│victimizare │ │ │ │ │ │ │ │
│secundară şi │ │ │ │ │ │ │ │
│repetată sau │ │ │ │ │ │ │ │
│de intimidare │ │ │ │ │ │ │ │
│şi răzbunare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│aspectele │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│practice │ │ │ │ │ │ │ │
│subsecvente │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.5. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│de inserţie/ │ │ │ │ │ │ │ │
│reinserţie │ │ │ │ │ │ │ │
│socială │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.6. Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
│emoţional şi │ │ │ │ │ │ │ │
│social în │ │ │ │ │ │ │ │
│scopul │ │ │ │ │ │ │ │
│reintegrării │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.7. Informare│ │ │ │ │ │ │ │
│şi consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │
│rolul victimei│ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│penale, │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│participarea │ │ │ │ │ │ │ │
│la proces │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7. Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│au fost │ │ │ │ │ │ │ │
│referite către│ │ │ │ │ │ │ │
│alte servicii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│psihologică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│Psihoterapie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.3. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.4. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│medicale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.5. │ │ │ │ │ │ │ │
│Reintegrare │ │ │ │ │ │ │ │
│şcolară │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.6. Orientare│ │ │ │ │ │ │ │
│şi pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│profesională │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.7. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │
│Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.8. Cazare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.10. Data │ │ │ │ │ │ │ │
│referirii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│8. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│cetăţeni │ │ │ │ │ │ │ │
│străini │ │ │ │ │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │
│săvârşite pe │ │ │ │ │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │
│României │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    B1. Tipul infracţiunii

┌─────────────┬─────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │
│ │ │Nr. de │Nr. de │victime │
│ │ │victime │victime │minore │
│ │ │minore │minore │care s-au │
│ │ │referite de│referite de│adresat │
│Tipul │ │organele │alte │direct la │
│infracţiunii │ │judiciare │instituţii │SSVI/ │
│din perioada │ │şi care au │şi care au │DGASPC şi │
│de referinţă │Total│beneficiat │beneficiat │care au │
│(semestrul I/│ │de servicii│de servicii│beneficiat│
│anual) │ │de sprijin │de sprijin │de │
│ │ │şi │şi │servicii │
│ │ │protecţie │protecţie │de sprijin│
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │protecţie │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┤
│ │ │F │M │F │M │F │M │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
│Infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│contra vieţii│ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 188-192│ │ │ │ │ │ │ │
│din Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│2. Lovirea │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │ │ │ │
│violenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 193 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│3. Vătămarea │ │ │ │ │ │ │ │
│corporală │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 194 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│4. Rele │ │ │ │ │ │ │ │
│tratamente │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicate │ │ │ │ │ │ │ │
│minorului │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 197 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│5. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│contra │ │ │ │ │ │ │ │
│integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale sau│ │ │ │ │ │ │ │
│sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 195, │ │ │ │ │ │ │ │
│196,198 din │ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│6. Violenţa │ │ │ │ │ │ │ │
│în familie │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 199 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│7. Lipsirea │ │ │ │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │ │ │ │
│în mod ilegal│ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 205 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│8. Hărţuirea │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 208 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│contra │ │ │ │ │ │ │ │
│libertăţii │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanei │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 206, │ │ │ │ │ │ │ │
│207 din Codul│ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│10. Traficul │ │ │ │ │ │ │ │
│de minori │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 211 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │ │
│Exploatarea │ │ │ │ │ │ │ │
│cerşetoriei │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 214 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
│şi folosirea │ │ │ │ │ │ │ │
│unui minor în│ │ │ │ │ │ │ │
│scop de │ │ │ │ │ │ │ │
│cerşetorie │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 215 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│12. Folosirea│ │ │ │ │ │ │ │
│prostituţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│infantile │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 216^1 │ │ │ │ │ │ │ │
│din Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│13. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│de trafic şi │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare a │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │
│vulnerabile │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. │ │ │ │ │ │ │ │
│209,212, │ │ │ │ │ │ │ │
│213,216, 217 │ │ │ │ │ │ │ │
│din Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│14. Violul │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 218 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│15. │ │ │ │ │ │ │ │
│Agresiunea │ │ │ │ │ │ │ │
│sexuală (art.│ │ │ │ │ │ │ │
│219 din Codul│ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│16. Actul │ │ │ │ │ │ │ │
│sexual cu un │ │ │ │ │ │ │ │
│minor (art. │ │ │ │ │ │ │ │
│220 din Codul│ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│17. Hărţuirea│ │ │ │ │ │ │ │
│sexuală (art.│ │ │ │ │ │ │ │
│223 din Codul│ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│18. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│contra │ │ │ │ │ │ │ │
│libertăţii şi│ │ │ │ │ │ │ │
│integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sexuale (art.│ │ │ │ │ │ │ │
│221, 222, 222│ │ │ │ │ │ │ │
│^1 din Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│19. │ │ │ │ │ │ │ │
│Infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│de furt (art.│ │ │ │ │ │ │ │
│228-232 din │ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│20. │ │ │ │ │ │ │ │
│Infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│de tâlhărie │ │ │ │ │ │ │ │
│şi piraterie │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 233-237│ │ │ │ │ │ │ │
│din Codul │ │ │ │ │ │ │ │
│penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│21. Incitarea│ │ │ │ │ │ │ │
│la violenţă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ură sau │ │ │ │ │ │ │ │
│discriminare │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 369 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│22. │ │ │ │ │ │ │ │
│Pornografia │ │ │ │ │ │ │ │
│infantilă │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 374 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│23. Abandonul│ │ │ │ │ │ │ │
│de familie │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 378 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│24. │ │ │ │ │ │ │ │
│Împiedicarea │ │ │ │ │ │ │ │
│accesului la │ │ │ │ │ │ │ │
│învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 380 din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│25. Traficul │ │ │ │ │ │ │ │
│de droguri │ │ │ │ │ │ │ │
│(art. 13 din │ │ │ │ │ │ │ │
│Legea nr. 143│ │ │ │ │ │ │ │
│/2000) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│26. │ │ │ │ │ │ │ │
│Încadrarea în│ │ │ │ │ │ │ │
│muncă a │ │ │ │ │ │ │ │
│minorilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│nerespectarea│ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│legale de │ │ │ │ │ │ │ │
│vârstă sau a │ │ │ │ │ │ │ │
│regimului de │ │ │ │ │ │ │ │
│muncă al │ │ │ │ │ │ │ │
│minorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│[art. 265 │ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) din│ │ │ │ │ │ │ │
│Codul muncii]│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│27. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│Codul penal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte legi │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘


    B2. Alţi indicatori specifici pentru victimele minore

┌───────────────┬─────┬───────┬────────┐
│Alţi indicatori│ │ │ │
│specifici │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│victimele │ │ │ │
│minore din │Total│Feminin│Masculin│
│perioada de │ │ │ │
│referinţă │ │ │ │
│(semestrul I/ │ │ │ │
│anual) │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│1. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │
│mediu │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│1.1. Urban │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│1.2. Rural │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│2. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│pe grupe de │ │ │ │
│vârstă │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│Sub 1 an │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│1-2 ani │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3-6 ani │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│7-9 ani │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│10-13 ani │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│14-17 ani │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│provenite din: │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3.1. Familie │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3.2. Din │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
│specială, din │ │ │ │
│care │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3.2.1. AMP │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3.2.2. Persoană│ │ │ │
│/Familie de │ │ │ │
│plasament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│3.2.3. Serviciu│ │ │ │
│rezidenţial │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4. Număr de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │
│locul comiterii│ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.1. în propria│ │ │ │
│familie │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.2. în altă │ │ │ │
│familie │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.3. în │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
│specială, din │ │ │ │
│care │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.3.1. la AMP │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.3.2. la │ │ │ │
│persoană/ │ │ │ │
│familie de │ │ │ │
│plasament │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.3.3. în │ │ │ │
│serviciu │ │ │ │
│rezidenţial │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.4. în unităţi│ │ │ │
│de învăţământ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.5. în alte │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.6. pe stradă │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.7. la un │ │ │ │
│angajator │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.8. pe │ │ │ │
│internet │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│4.9. Alte │ │ │ │
│locuri │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │
│presupusul │ │ │ │
│autor al │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.1. din │ │ │ │
│familie │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.2. din afara │ │ │ │
│familiei │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.3. minori │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.4. adulţi │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.5. cunoscuţi │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│5.6. │ │ │ │
│necunoscuţi de │ │ │ │
│minor │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│6. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│cu dizabilităţi│ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│7. Nr. de │ │ │ │
│victime minore │ │ │ │
│cu cauze aflate│ │ │ │
│în cercetare │ │ │ │
│penală │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼────────┤
│8. Nr de │ │ │ │
│victime minori │ │ │ │
│cetăţeni │ │ │ │
│străini │ │ │ │
│neînsoţiţi │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴────────┘


    B3. Plasament în regim de urgenţă (PRU)

┌───────────┬─────┬─────────────┬─────────────┐
│Plasament │ │PRU prin │PRU prin │
│în regim de│ │dispoziţie a │ordonanţă │
│urgenţă din│ │directorului │preşedinţială│
│perioada de│Total│DGASPC │de către │
│referinţă │ │ │instanţă │
│(semestrul │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤
│I/anual) │ │F │M │F │M │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1. AMP │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. Persoană│ │ │ │ │ │
│/Familie de│ │ │ │ │ │
│plasament │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. CPRU │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4. Alt │ │ │ │ │ │
│serviciu │ │ │ │ │ │
│rezidenţial│ │ │ │ │ │
│specializat│ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│copii │ │ │ │ │ │
│victime ale│ │ │ │ │ │
│violenţei │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5. Alt │ │ │ │ │ │
│serviciu │ │ │ │ │ │
│rezidenţial│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    B4. Alte servicii pentru copii victime ale violenţei care se constituie în infracţiune

┌────────────┬─────┬───────────┬─────────────┐
│Alte │ │Planul de │Planul de │
│servicii din│ │reabilitare│intervenţie │
│perioada de │ │şi │personalizat │
│referinţă │Total│reintegrare│(PIP) │
│(semestrul I│ │socială │ │
│/anual) │ ├─────┬─────┼──────┬──────┤
│ │ │F │M │F │M │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │
│psihologică │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Psihoterapie│ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│3. Alte │ │ │ │ │ │
│terapii │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│4. Servicii │ │ │ │ │ │
│medicale │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │
│Reintegrare │ │ │ │ │ │
│şcolară │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│6. Orientare│ │ │ │ │ │
│şi pregătire│ │ │ │ │ │
│profesională│ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │
│Consiliere/ │ │ │ │ │ │
│Asistenţă │ │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    C. Formularul cu datele privind victimele infracţiunilor de trafic de persoane

┌──────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Indicatori din│ │Distribuţia pe sex şi vârstă │
│perioada de │ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│referinţă │Total│Minori │Adulţi 19-64 de │Adulţi peste 65 │
│(semestrul I/ │ │ │ani │de ani │
│anual) │ ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┤
│ │ │feminin│masculin│feminin│masculin│feminin│masculin│
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│1. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │ │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │ │ │ │
│la DGASPC în │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │
│referinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2. Tipul de │ │ │ │ │ │ │ │
│trafic │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.1. Trafic │ │ │ │ │ │ │ │
│intern │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.2. Trafic │ │ │ │ │ │ │ │
│extern │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.3. Trafic │ │ │ │ │ │ │ │
│intern şi │ │ │ │ │ │ │ │
│extern │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.4. Tentativă│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│2.5. Nu se │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoaşte │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3. Modul de │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.1. Sexuală │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.2. Muncă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.3. Obligare │ │ │ │ │ │ │ │
│la practicarea│ │ │ │ │ │ │ │
│cerşetoriei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│Pornografie │ │ │ │ │ │ │ │
│infantilă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │ │ │
│Pornografie pe│ │ │ │ │ │ │ │
│internet │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.6. Obligare │ │ │ │ │ │ │ │
│la comiterea │ │ │ │ │ │ │ │
│de furturi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.7. Trafic de│ │ │ │ │ │ │ │
│organe şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ţesuturi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.8. Tentativă│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│forme de │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3.10. Nu se │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoaşte │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4. Instituţia/│ │ │ │ │ │ │ │
│Organizaţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│identificare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│Autoritate │ │ │ │ │ │ │ │
│judiciară │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.2. Serviciu │ │ │ │ │ │ │ │
│specializat │ │ │ │ │ │ │ │
│trafic de │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane ONG │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.3. ANITP │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.4. OIM │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│4.5. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5. Instituţia/│ │ │ │ │ │ │ │
│Organizaţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│referire │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│Autoritate │ │ │ │ │ │ │ │
│judiciară │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.2. CR ANITP │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.3. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.4. ONG │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.5. Referire │ │ │ │ │ │ │ │
│transnaţională│ │ │ │ │ │ │ │
│(repatriere │ │ │ │ │ │ │ │
│voluntară │ │ │ │ │ │ │ │
│asistată) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│5.6. Victime │ │ │ │ │ │ │ │
│care s-au │ │ │ │ │ │ │ │
│adresat direct│ │ │ │ │ │ │ │
│SSVI/DGASPC │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.1. Furnizori│ │ │ │ │ │ │ │
│publici │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.2. Furnizori│ │ │ │ │ │ │ │
│privaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│6.3. Furnizori│ │ │ │ │ │ │ │
│publici şi │ │ │ │ │ │ │ │
│privaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7. Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│au beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│sprijin şi │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie în │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.1. Informare│ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturile │ │ │ │ │ │ │ │
│victimei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│psihologică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere cu │ │ │ │ │ │ │ │
│privire la │ │ │ │ │ │ │ │
│riscurile de │ │ │ │ │ │ │ │
│victimizare │ │ │ │ │ │ │ │
│secundară şi │ │ │ │ │ │ │ │
│repetată sau │ │ │ │ │ │ │ │
│de intimidare │ │ │ │ │ │ │ │
│şi răzbunare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│aspectele │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│practice │ │ │ │ │ │ │ │
│subsecvente │ │ │ │ │ │ │ │
│infracţiunii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.5. Informare│ │ │ │ │ │ │ │
│şi consiliere │ │ │ │ │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │
│rolul victimei│ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│penale, │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│participarea │ │ │ │ │ │ │ │
│la proces │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.6. Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
│emoţional şi │ │ │ │ │ │ │ │
│social │ │ │ │ │ │ │ │
│în scopul │ │ │ │ │ │ │ │
│reintegrării │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.7. │ │ │ │ │ │ │ │
│Psihoterapie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.8. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│terapii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.9. Cazare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.10. Servicii│ │ │ │ │ │ │ │
│medicale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.11. │ │ │ │ │ │ │ │
│Reintegrare │ │ │ │ │ │ │ │
│şcolară │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.12. │ │ │ │ │ │ │ │
│Orientare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│profesională │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.13. │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliere/ │ │ │ │ │ │ │ │
│Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│juridică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│7.14. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│8. Număr de │ │ │ │ │ │ │ │
│victime care │ │ │ │ │ │ │ │
│participă în │ │ │ │ │ │ │ │
│procesul penal│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│9. Număr │ │ │ │ │ │ │ │
│cetăţeni │ │ │ │ │ │ │ │
│străini │ │ │ │ │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │ │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul justiţiei,
                    Marian-Cătălin Predoiu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016