Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2024
    În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 744.185 din 27.12.2023,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 şi 1056 bis din 4 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“ (010) se modifică şi se înlocuieşte cu formularul din anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. La anexa nr. 1, Instrucţiunile de completare a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“, la capitolul V „Date privind secţiunile completate“ secţiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificat
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Codul fiscal.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:
    - în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
    – în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
    – până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.
    La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;
    b) exprimării opţiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    c) exprimării opţiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal."

    3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    4. La anexa nr. 3, formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România“ (015) se modifică şi se înlocuieşte cu formularul din anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    5. La anexa nr. 3, Instrucţiunile de completare a formularului 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La capitolul „Depunerea declaraţiei“, paragraful 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Declaraţia se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare."

    b) La capitolul „Depunerea declaraţiei“ paragraful 9, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
    "8. Organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat reprezentantul în scopul rambursării, desemnat de către persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, care solicită rambursarea TVA potrivit prevederilor art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal."

    c) La capitolul VI „Alte date despre contribuabil“, rândul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rândul 7. Reprezentanţă
    Se marchează cu «X» de către contribuabilul nerezident care nu are pe teritoriul României un sediu permanent şi care înfiinţează o reprezentanţă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.
    Rândul 7.1. Denumirea reprezentanţei
    Se completează cu denumirea reprezentanţei.
    Rândul 7.2. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare
    Se completează cu numărul şi data autorizaţiei de funcţionare a reprezentanţei în România.
    Rândul 7.3. Numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei
    Se completează cu numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei în România."

    d) La capitolul VIII „Date privind secţiunile completate“ secţiunea E „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite şi taxe datorate“, după rândul 3 se introduce un nou rând, rândul 4, cu următorul cuprins:
    "Rândul 4. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
    Se marchează cu «X» de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, de către plătitorii contribuţiilor trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii."


    6. La anexa nr. 4, formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ (016) se modifică şi se înlocuieşte cu formularul din anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    7. La anexa nr. 4, Instrucţiunile de completare a formularului 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“, la capitolul VII „Date privind secţiunile completate“ secţiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificat
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Codul fiscal.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:
    - în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
    – în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
    – până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.
    La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;
    b) exprimării opţiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    c) exprimării opţiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal."

    8. La anexa nr. 10, formularul „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale“ (700) se modifică şi se înlocuieşte cu formularul din anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    9. La anexa nr. 10, Instrucţiunile de completare a formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La capitolul IV „Alte date privind contribuabilul“, după rândul 2 se introduce un nou rând, rândul 3, cu următorul cuprins:
    "Rândul 3. Reprezentanţă
    Se marchează cu «X» de către contribuabilul nerezident care nu este prezent în România sau de către contribuabilul nerezident care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente şi care are înfiinţată o reprezentanţă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.
    Rândul 3.1. Denumirea reprezentanţei
    Se completează cu denumirea reprezentanţei.
    Rândul 3.2. Cod de identificare fiscală
    Nu se completează la înregistrarea iniţială.
    Rândul 3.3. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare
    Se completează cu numărul şi data autorizaţiei de funcţionare a reprezentanţei în România.
    Rândul 3.4. Numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei
    Se completează cu numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei în România."

    b) La capitolul V „Date privind secţiunile completate“ secţiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificat
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Codul fiscal.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:
    - în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
    – în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
    – până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.
    La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;
    b) exprimării opţiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    c) exprimării opţiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal."

    c) La capitolul V secţiunea F „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite şi taxe datorate“, rândul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rândul 2. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
    Se marchează cu «X» de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, de către plătitorii contribuţiilor trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii."

    d) La capitolul V secţiunea F, după rândul 8 se introduce un nou rând, rândul 9, cu următorul cuprins:
    "Rândul 9. Impozit pe reprezentanţă
    Se marchează cu «X», de către reprezentanţa contribuabilului nerezident care nu este prezent în România sau de către contribuabilul nerezident care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente şi care are înfiinţată o reprezentanţă, potrivit legii, care/pentru care are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă, conform prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă."
    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

    Bucureşti, 28 decembrie 2023.
    Nr. 2.079.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.699/2021)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.699/2021)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului (013) „Declaraţie de înregistrare fiscală/
    Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii
    nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul
    sau mai multe sedii permanente“

    Depunerea declaraţiei
    Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.
    Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
    Atenţie! În situaţia în care contribuabilul are înfiinţate mai multe sedii permanente pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente şi reprezentanţelor înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor“, precum şi „Lista sediilor permanente şi reprezentanţelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor“, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.
    Declaraţia se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
    Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
    Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele „PDF“, „JPEG“ sau „TIFF“.
    Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat, potrivit legii.
    Atenţie! În situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VII din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.

    Completarea declaraţiei
    I. Felul declaraţiei
    Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
    Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni/declaraţiei de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepţia declaraţiei de menţiuni depuse în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul VI „Date privind secţiunile completate“, unde se completează numai secţiunea/secţiunile care se modifică.

    II. Date de identificare a contribuabilului
    Rândul 1. Cod de identificare fiscală
    Se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului acordat în ţara de rezidenţă.

    Rândul 2. Denumire
    Se completează cu denumirea contribuabilului din ţara de rezidenţă.

    Rândul 3. Ţara de rezidenţă
    Se completează ţara de rezidenţă, precum şi adresa contribuabilului din ţara de rezidenţă.


    III. Date de identificare a sediului permanent desemnat
    Rândul 1. Cod de identificare fiscală
    Nu se completează la înregistrarea iniţială.
    Atenţie! În cazul în care declaraţia de menţiuni/declaraţia de radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat.

    Rândul 2. Denumire
    Se completează cu denumirea sediului permanent desemnat.

    Rândul 3. Domiciliu fiscal
    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.
    Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va trece domiciliul fiscal al sediului permanent desemnat pe care îl reprezintă.

    Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
    Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul permanent desemnat.

    Rândul 5. Modul de dobândire al spaţiului
    Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spaţiului, numărul, precum şi data acestuia.


    IV. Alte date despre contribuabil
    Rândul 1. Reprezentanţă
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilul nerezident care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente şi care înfiinţează o reprezentanţă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.

    Rândul 2. Denumirea reprezentanţei
    Se completează cu denumirea reprezentanţei.

    Rândul 3. Cod de identificare fiscală
    Nu se completează la înregistrarea iniţială.

    Rândul 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare
    Se completează cu numărul şi data autorizaţiei de funcţionare a reprezentanţei în România.

    Rândul 5. Numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei
    Se completează cu numărul şi data documentului care atestă retragerea autorizaţiei/desfiinţarea reprezentanţei în România.


    V. Reprezentare prin:
    Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relaţia cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul şi data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.
    Date de identificare
    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.

    Caseta „Ţara“ se completează dacă s-a marcat cu „X“ căsuţa „Reprezentant legal“.

    VI. Date privind secţiunile completate
    Secţiunea A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
    Secţiunea se completează de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin sediu permanent, care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.
    I. Domiciliul fiscal actual al contribuabilului
    Se completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident are ultimul domiciliu fiscal.

    II. Adresa unde urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului
    Se completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident doreşte să îşi stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiţia respectării prevederilor art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul Modul de dobândire al spaţiului se completează cu tipul documentului care face dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum şi data acestuia.


    Secţiunea B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA şi vectorul fiscal privind TVA
    Subsecţiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
    Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
    Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:
    Rândul 1.1. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor
    Rândul 1.2. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor
    Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, care implică:
    Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal
    Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal
    Rândul 1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
    Rândul 1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

    Rândul 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, şi care nu este înregistrată şi nici nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara România, dar sunt stabilite în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, şi care nu sunt înregistrate şi nici nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.
    Rândul 1.5. Cifra de afaceri
    Rândul 1.5.1. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.
    Rândul 1.5.2. Se completează numai dacă, drept urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.6. Perioada fiscală
    Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
    În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.    Subsecţiunea II - Menţiuni privind schimbarea/menţinerea perioadei fiscale
    Rândul 1.7. Menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România - se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România.
    Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.
    Se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri.
    De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată.
    Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
    a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
    b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;
    c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.


    Rândul 1.8. Menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent - se marchează cu „X“ de către:
    a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;
    b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situaţie se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situaţie marchează cu „X“ şi rândul 1.8.2.
    Rândul 1.8.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.8, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.


    Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv pentru anul precedent.

    Subsecţiunea III - Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă şi locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) - se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru, şi/sau care prestează servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).
    Rândul 1.9.1 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanţă şi/sau locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.
    Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă sau prestează servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică.

    Rândul 1.9.2 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat cel puţin doi ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal şi care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).


    Subsecţiunea IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
    Se marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi h) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.
    Se marchează cu „X“ în căsuţa corespunzătoare, astfel:
    Rândul 1.10 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.
    Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situaţiei care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situaţii.
    Rândul 1.12 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
    Rândul 1.13 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operaţiune realizată şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
    Rândul 1.14 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
    Rândul 1.15 - se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispoziţiilor art. 322 din Codul fiscal.
    Rândul 1.16 Perioada fiscală
    Se marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.


    Prin completarea acestei subsecţiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfăşoare activităţi economice.

    Subsecţiunea V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
    Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA şi se înscrie data scoaterii din evidenţă, stabilită conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare.
    Rândul 1.17 se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.
    Rândul 1.18 - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.
    Rândul 1.19 - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.
    Rândul 1.20 - se completează în cazul în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.

    Secţiunea C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
    Rândul 1. Impozit pe profit
    Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

    Rândurile 1.1 şi 1.2 - se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Rândurile 1.3.1-1.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligaţiei fiscale în vectorul fiscal.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 1.4 Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii pentru anul fiscal modificat se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

    Rândurile 1.4.1 şi 1.4.2 - se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi;
    b) renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 Date privind perioada anului fiscal modificat
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Codul fiscal.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:
    - în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
    – în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
    – până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.


    La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;
    b) exprimării opţiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    c) exprimării opţiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.


    Secţiunea D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilaţi acestora
    Rândul 1. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale
    Rândul 1.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale
    Rândul 1.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv“ şi rândul 1.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

    Rândul 1.2. Perioada fiscală
    Rândul 1.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale, potrivit legii.
    Rândul 1.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
    Atenţie! Rândul 1.2.2 „Lunară prin opţiune“ se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie inclusiv pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor sociale.

    Rândul 1.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

    Rândul 1.3. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.
    Rândurile 1.3.1 şi 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 1.4. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.4.1 şi 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 1.5. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
    Rândul 1.5 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.5.1 şi 1.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.    Rândul 1.6. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
    Rândul 1.6 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.6.1 şi 1.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
    Secţiunea E - Date privind vectorul fiscal pentru alţi plătitori de venit
    Rândul 1. Impozit pe venit şi contribuţii sociale, cu regim de reţinere la sursă
    Se marchează cu „X“ de plătitorii care au obligaţia de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.
    Rândul 1.1. Perioada fiscală
    Se marchează cu „X“ rândul 1.1.1.

    Rândul 1.2. Impozit pe venit
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal.
    Rândurile 1.2.1 şi 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 1.3. Contribuţie de asigurări sociale
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de declarare a acestei contribuţii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.3.1 şi 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 1.4. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de declarare a acestei contribuţii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.4.1 şi 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
    Secţiunea F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite şi taxe datorate
    Rândul 1. Accize
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
    Rândurile 1.1 şi 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 2. Redevenţe miniere
    La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
    Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 3. Redevenţe petroliere
    La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
    Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare.
    Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018.
    Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
    Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
    Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.


    Rândul 7. taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.
    Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie! Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    Rândul 8. Impozit pe reprezentanţă
    Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nerezident a înfiinţat o reprezentanţă în România, potrivit legii, pentru care are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă, conform prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

    Rândul 9. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, de către plătitorii contribuţiilor trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.


    Secţiunea G - Date privind sediile secundare care nu au obligaţia înregistrării fiscale
    Secţiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înfiinţează.
    Rândul 1. Sediu secundar înfiinţat în:
    Se marchează cu „X“ una din cele două rubrici.

    Rândul 2. Denumire
    Se completează cu denumirea sediului secundar.

    Rândul 3. Adresa sediului secundar
    Se completează cu adresa sediului secundar.

    Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar
    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul secundar.

    Rândul 5. Modul de dobândire al spaţiului
    Se înscriu, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spaţiului, numărul, precum şi data acestuia.

    Rândul 6. Date privind starea sediului secundar
    Se marchează cu „X“ rândul corespunzător şi se înscrie data la care contribuabilul îşi începe activitatea sau îşi încetează activitatea.


    VII. Date privind starea contribuabilului
    Se marchează cu „X“ şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale.
    Atenţie! Declaraţia de radiere va fi însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.
    În cazul depunerii declaraţiei de radiere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, actul doveditor cu privire la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal se va anexa în format electronic, iar certificatul de înregistrare fiscală va fi transmis organului fiscal competent, fie prin poştă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării acestuia.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.699/2021)
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.699/2021)
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.699/2021)
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016