Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.068 din 22 decembrie 2015  privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015

    În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 679.799 din 18 decembrie 2015 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă unele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:


 ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │ Model │
 │anexă│ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 1 │Chitanţă pentru încasarea creanţelor │Model 2016 ITL │
 │ │bugetelor locale │Regim special - 001 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 2 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 002 │
 │ │impozitului/taxei pe clădirile │ │
 │ │rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie │ │
 │ │mixtă aflate în proprietatea persoanelor │ │
 │ │juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 3 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 003 │
 │ │impozitului/taxei pe teren în cazul │ │
 │ │persoanelor fizice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 4 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 004 │
 │ │impozitului/taxei pe teren în cazul │ │
 │ │persoanelor juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 5 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 005 │
 │ │impozitului/taxei pe mijloacele de │ │
 │ │transport aflate în proprietatea │ │
 │ │persoanelor fizice/persoane juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 6 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 006 │
 │ │impozitului asupra mijloacelor de │ │
 │ │transport marfă cu masa totală autorizată │ │
 │ │de peste 12 tone aflate în proprietatea │ │
 │ │persoanelor fizice/juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 7 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 007 │
 │ │impozitului/taxei pe mijloacele de │ │
 │ │transport pe apă aflate în proprietatea │ │
 │ │persoanelor fizice/juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 8 │Decizie de impunere pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 008 │
 │ │impozitelor/taxelor datorate de persoanele│ │
 │ │fizice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 9 │Decizie de impunere pentru stabilirea │Model 2016 ITL - 009 │
 │ │impozitelor/taxelor datorate de persoanele│ │
 │ │juridice │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 10 │Cerere pentru eliberarea unui certificat │Model 2016 ITL 010 │
 │ │de atestare fiscală pentru persoane fizice│ │
 │ │privind impozite, taxe locale şi alte │ │
 │ │venituri datorate bugetului local │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 11 │Certificat de atestare fiscală pentru │Model 2016 ITL 011 │
 │ │persoane fizice privind impozitele şi │ │
 │ │taxele locale şi alte venituri datorate │ │
 │ │bugetului local │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 12 │Cerere pentru eliberarea unui certificat │Model 2016 ITL 012 │
 │ │de atestare fiscală pentru persoane │ │
 │ │juridice privind impozite, taxe locale şi │ │
 │ │alte venituri datorate bugetului local │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 13 │Certificat de atestare fiscală pentru │Model 2016 ITL 013 │
 │ │persoane juridice privind impozite, taxe │ │
 │ │locale şi alte venituri datorate bugetului│ │
 │ │local │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 14 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei│Model 2016 ITL 014 │
 │ │pentru servicii de reclamă şi publicitate │ │
 │ │în cazul contribuabililor persoane │ │
 │ │juridice/Decizie de impunere pentru │ │
 │ │stabilirea taxei pentru servicii de │ │
 │ │reclamă şi publicitate │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 15 │Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei│Model 2016 ITL 015 │
 │ │pentru afişaj în scop de reclamă şi │ │
 │ │publicitate/Decizie de impunere pentru │ │
 │ │stabilirea taxei pentru afişaj în scop de │ │
 │ │reclamă şi publicitate │ │
 └─────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


    (2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:
    a) "Model 2016", reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;
    b) grupa de litere "ITL", reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale;
    c) "Regim special", reprezentând caracterul special al înserierii şi numerotării tipizatelor;
    d) cifrele "001-015", care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.
    (3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, inspecţie fiscală, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).
    ART. 2
    (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 "Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001" se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Formularele prevăzute în anexele nr. 2-15 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
    (4) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
    ART. 3
    Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.
    ART. 4
    Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.


                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

    Bucureşti, 22 decembrie 2015.
    Nr. 2.068.


    ANEXA 1

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea Chitanţei pentru încasarea creanţelor bugetelor locale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 2

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea Declaraţiei fiscale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015 la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 3

                                                        Model 2016 ITL - 003

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrată sub nr. .... din ... /.../ 20... │
│La organul fiscal local din raza │
│administrativ-teritorială unde se află situate│
│terenurile. │
├─────────────────────┬────────────────────────┤
│Funcţionarul Public │ ...................... │
│ │ S.S. │
├─────────────────────┴────────────────────────┤
│Rol Nominal Unic nr. ................... │
└──────────────────────────────────────────────┘


                                      DECLARAŢIE FISCALĂ
              pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice   Subsemnatul ......................, identificat prin actul de identitate ......, seria ....,
nr. .............. şi codul numeric personal ............... domiciliat în ROMÂNIA/............
Judeţul .............., codul poştal ..........., municipiul/oraşul/comuna ....................
satul/sectorul ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
adresa de poştă electronică ...............tel. ............... declar că:
   1. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   2. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   3. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   4. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   5. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐
│ │Parcela/│ │ Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în mp │ │ │
│ │ adresa │ ├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ │ZONA│
│Nr. │ unde │Intravilan│Terenuri cu│ │ │ │ │ │ │ Terenuri │Drumuri şi │ │ │ │
│crt.│ este │ (I) │construcţii│ │ │ │ Vie │ Livadă │ Pădure │ cu ape │căi ferate │ Terenuri │ Rang │ │
│ │ situat │Extravilan│ │Arabil│Păşune│Fâneaţă├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│localit.│ │
│ │terenul │ (E) │ │ │ │ │Intrată│Neintrată│Intrată│Neintrată│Până în 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fără amenajare│Liber│Ocup.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod │cu rol de protecţie│ de ani │ piscicolă │ piscicolă │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘

 Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de........, în calitate de ..................... conform documentelor anexate .............................
 [] Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
 Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
 modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
 1. ...................... 4. ..................... 7. .....................
 2. ...................... 5. ..................... 8. .....................
 3. ...................... 6. ..................... 9. .....................
 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

 Data ........... Numele şi prenumele ................. Semnătura olografă .................    ANEXA 4

                                                        Model 2016 ITL - 004

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Înregistrată sub nr. .... din ... /.../ 20... │
│La organul fiscal local din raza │
│administrativ-teritorială unde se află situate│
│terenurile. │
├─────────────────────┬────────────────────────┤
│Funcţionarul Public │ ...................... │
│ │ S.S. │
├─────────────────────┴────────────────────────┤
│Rol Nominal Unic nr. ................... │
└──────────────────────────────────────────────┘


                                      DECLARAŢIE FISCALĂ
              pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice


   Subsemnatul ......................, identificat prin actul de identitate ......, seria ....,
nr. .............. şi codul numeric personal ............... domiciliat în ROMÂNIA/............
Judeţul .............., codul poştal ..........., municipiul/oraşul/comuna ....................
satul/sectorul ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
în calitate de reprezentant al ........................, Codul de identificare fiscală ........
............, judeţ ........... loc. ..................... cod poştal ............. sector ...,
str. ................... nr. ....., bloc ... scara .... etaj .... ap ... tel. .................
fax .............., adresă de e-mail ....................., înregistrat la registrul comerţului
la nr. ..........., cont IBAN ................. deschis la .............. declar că:
   1. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   2. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   3. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   4. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................
   5. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/
închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/
oraşul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZIŢIA NR. ..........,
cota proprietate ......................................., coproprietari: ......................┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐
│ │Parcela/│ │ Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în mp │ │ │
│ │ adresa │ ├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ │ZONA│
│Nr. │ unde │Intravilan│Terenuri cu│ │ │ │ │ │ │ Terenuri │Drumuri şi │ │ │ │
│crt.│ este │ (I) │construcţii│ │ │ │ Vie │ Livadă │ Pădure │ cu ape │căi ferate │ Terenuri │ Rang │ │
│ │ situat │Extravilan│ │Arabil│Păşune│Fâneaţă├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│localit.│ │
│ │terenul │ (E) │ │ │ │ │Intrată│Neintrată│Intrată│Neintrată│Până în 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fără amenajare│Liber│Ocup.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod │cu rol de protecţie│ de ani │ piscicolă │ piscicolă │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘

 Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de........, în calitate de ..................... conform documentelor anexate .............................
 [] Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
 Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
 modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
 1. ...................... 2. ..................... 3. .....................
 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.


                                      Director P.J., Şef compartiment contabil,
 Data ........... L.S. ............................ ..........................
                               (prenume, nume şi semnătura) (prenume, nume şi semnătura)    ANEXA 5


┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ ROMÂNIA │ Model 2016 ITL-005 │
│STEMA UNITĂŢII│ Judeţul ........................ │ │
│ADMINISTRATIV-│ UNITATEA/SUBDIVIZIUNE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ │Nr. înreg. ........./data .........│
│ TERITORIALE │..................................................│ │
│ │Codul de înregistrare fiscală: .............. │ │
│ │Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail │ │
├──────────────┼──────┬───────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────┤
│Numărul de rol│ │Nr. şi data înregistrării în Registrul de evidenţă a │ │
│ nominal mic │ │mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării│ │
└──────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

                                          DECLARAŢIE FISCALĂ:
    pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea
                      [] persoanelor fizice (PF) [] persoanelor juridice (PJ)

     Subsemnatul [] Contribuabilul PF/[] împuternicit (PJ) ..........................................,
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ....... nr. ..........., C.N.P. .................................,
judeţ .................. loc. ........................ cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ................., adresă de e-mail ..........................,
    Contribuabilul (PJ) ........................, Codul de identificare fiscală .....................,
judeţ ................ loc. .......................... cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ................., adresă de e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului
la nr. ..........., cont IBAN ................. deschis la ..............
    în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing
următoarele mijloace de transport:
    ● mijloace de transport cu tracţiune mecanică supuse înmatriculării
┌────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ Marca şi tipul │Data dobândirii│ Serie şasiu │ Serie motor │Capacitate │ Anul │
│crt.│ │ │ │ │cilindrică │fabricaţiei│
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Motociclete, tricicluri, cvadriciluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc, │
│inclusiv │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Motociclete, tricicluri, cvadriciluri cu capacitatea cilindrică peste la 1600 cmc │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Tractoare înmatriculate │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Motociclete, motorete, scutere şi atase │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
    În cazul în care contribuabilul a dobândit un ataş care circulă la una din motocicletele declarate
se precizează data dobândirii ataşului şi motocicleta de care este ataşat în cele ce urmează:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este hibrid se face precizarea în
cele ce urmează:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este exclusiv electric se face
precizarea în cele ce urmează:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● remorci, semiremorci sau rulote supuse înmatriculării
┌────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Marca şi tipul │Data dobândirii│ Serie şasiu │ Masa totală │Anul fabricaţiei│
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┘
    ● Vehicule supuse înregistrării
┌────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ Marca şi tipul │Data dobândirii│ Serie şasiu │ Serie motor │Capacitate │ Anul │
│crt.│ │ │ │ │cilindrică │fabricaţiei│
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 cmc │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică peste 4800 cmc │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ X │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ X │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ X │ │
└────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de........, în calitate de
 ..................... conform documentelor anexate .............................
 [] Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă
 electronică.
 Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul,
 conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
 şi completările ulterioare, după cum urmează:
 1. ...................... 2. .....................
 3. ...................... 4. .....................
 5. ...................... 6. .....................
 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se
 pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.


                                    Subsemnatul
 Data ........... ............................
                               (nume, prenume şi semnătura)
                           L.S. în cazul persoanelor juridice

    Secţiune rezervată organului fiscal:
 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ Prenumele şi numele │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ Nr. legitimaţie │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ Semnătura │ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────┘    ANEXA 6


┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ ROMÂNIA │ Model 2016 ITL-006 │
│STEMA UNITĂŢII│ Judeţul ........................ │ │
│ADMINISTRATIV-│ UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │Nr. înreg. ........./data .........│
│ TERITORIALE │..................................................│ │
│ │Codul de înregistrare fiscală: .............. │ │
│ │Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail │ │
├──────────────┼──────┬───────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────┤
│Numărul de rol│ │Nr. şi data înregistrării în Registrul de evidenţă a │ │
│ nominal unic │ │mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării│ │
└──────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

                                          DECLARAŢIE FISCALĂ
 pentru stabilirea impozitului asupra mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste
                                   12 tone aflate în proprietatea
                      [] persoanelor fizice (PF) [] persoanelor juridice (PJ)

     Subsemnatul [] Contribuabilul PF/[] împuternicit (PJ) ..........................................,
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ....... nr. ..........., C.N.P. .................................,
judeţ .................. loc. ........................ cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ................., adresă de e-mail ..........................,
    Contribuabilul (PJ) ........................, Codul de identificare fiscală .....................,
judeţ .................. loc. ........................ cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ..............., adresă de e-mail .........................., înregistrat la registrul comerţului
................... la nr. .........., cont IBAN ........................., deschis la ...............
    în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing
următoarele mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone:
┌────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ Marca şi tipul │Data dobândirii│ Serie şasiu │Masa autorizată│Suspensie*)│ Anul │
│crt.│ │ │ │ │ SP/AS │fabricaţiei│
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu două axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu trei axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu patru axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu 2+1 axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu 2+2 axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu 2+3 axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu 3+2 axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┤
│Vehicule cu 3+3 axe │
├────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘

    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, în calitate de
................. conform documentelor anexate .............................
    [] Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă
electronică.
    Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul,
conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. ........................................... 2. ..............................................
3. ........................................... 4. ..............................................
5. ........................................... 6. ..............................................
    Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

    Data ......................... Subsemnatul
                                                      ..................................
                                                       (numele, prenumele şi semnătura)
                                                      L.S. în cazul persoanelor juridice

    Secţiune rezervată organului fiscal:
 ┌───────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Prenumele şi numele│ │
 ├───────────────────┼───────────────────────────────┤
 │Nr. legitimaţie │ │
 ├───────────────────┼───────────────────────────────┤
 │Semnătura │ │
 └───────────────────┴───────────────────────────────┘

──────────
    Notă:
    *) SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut
       AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
──────────

    ANEXA 7


┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ ROMÂNIA │ Model 2016 ITL-007 │
│STEMA UNITĂŢII│ Judeţul ........................ │ │
│ADMINISTRATIV-│ UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │Nr. înreg. ........./data .........│
│ TERITORIALE │..................................................│ │
│ │Codul de înregistrare fiscală: .............. │ │
│ │Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail │ │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Numărul de rol nominal unic │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                          DECLARAŢIE FISCALĂ
     PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA
                      [] persoanelor fizice (PF) [] persoanelor juridice (PJ)

     Subsemnatul [] Contribuabilul PF/[] împuternicit (PJ) ..........................................,
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ....... nr. ..........., C.N.P. .................................,
judeţ .................. loc. ........................ cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ................., adresă de e-mail ..........................,
    Contribuabilul (PJ) ........................, Codul de identificare fiscală .....................,
judeţ .................. loc. ........................ cod poştal ............ sector ...............,
str. ......................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., tel. ..............
fax. ..............., adresă de e-mail .........................., înregistrat la registrul comerţului
................... la nr. .........., cont IBAN ........................., deschis la ...............
    în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing
următoarele mijloace de transport pe apă:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Marca, tipul, serie motor şi lungime │ Data dobândirii │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Bărci fără motor, folosite în alte scopuri │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Bărci cu motor │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Nave de sport şi agrement │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Scutere de apă │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ Remorchere şi împingătoare: │ │până la │ peste 500 │peste 2.000│peste│
│crt.│ Marca şi tipul │ Data │ 500 CP │CP şi până │CP şi până │4.000│
│ │ │dobândirii│inclusiv│la 2.000 CP│la 4.000 CP│ CP │
│ │ │ │ │ inclusiv │ inclusiv │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw │ Data │ Capacitate tdw │ Nr. fracţii │
│crt.│ sau fracţiune din acesta │dobândirii│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ 1. │ Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: │ │ cu │ cu │ cu │
│ │ Marca şi tipul │ │capacitatea │ capacitatea │capacitatea│
│ │ │ Data │de încărcare│de încărcare │ de │
│ │ │dobândirii│ până la │ de peste │ încărcare │
│ │ │ │ 1.500 tone │1.500 tone şi│ de peste │
│ │ │ │ inclusiv │până la 3.000│3.000 tone │
│ │ │ │ │tone inclusiv│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, în calitate de
................. conform documentelor anexate .............................
    [] Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă
electronică.
    Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul,
conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. ........................................... 2. ..............................................
3. ........................................... 4. ..............................................
5. ........................................... 6. ..............................................
    Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

    Data ......................... Subsemnatul
                                                      ..................................
                                                       (numele, prenumele şi semnătura)
                                                      L.S. în cazul persoanelor juridice

    Secţiune rezervată organului fiscal:
 ┌───────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Prenumele şi numele│ │
 ├───────────────────┼───────────────────────────────┤
 │Nr. legitimaţie │ │
 ├───────────────────┼───────────────────────────────┤
 │Semnătura │ │
 └───────────────────┴───────────────────────────────┘


    ANEXA 8


┌──────────────┐
│Stema unităţii│
│administrativ-│
│ teritoriale │ ROMÂNIA Model 2016 ITL - 008
└──────────────┘ Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                                  Denumirea organului fiscal local

Codul de identificare fiscală: .......... Nr. ........../data elib....../20....
Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail

                                      DECIZIE DE IMPUNERE
                                      pentru anul .......
                pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

    D-lui./D-nei ..............................., identificat(a) prin actul de identitate ............,
seria ....., nr. ........... CIF/CNP ......................., domiciliat/(ă) în ROMÂNIA/..............,
judeţul ............, codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna ........................
satul/sectorul ............., str. .................., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et ..., ap. ...,
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al
comunei/oraşului/municipiului/sectorului ....................:
                                                                     Nr. de rol nominal unic: .......
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ Categorie impozit/taxă │ Sumă (lei) │ Termene de plată │ Cont IBAN │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│3 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│4 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│5 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Total impozit │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘

    Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere ......% de la plata impozitelor/taxelor, în
calitate de .....................
    Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează
organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de .....% pe lună
sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată
în sarcina contribuabilului.
    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de
45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
    Alte menţiuni ale organului fiscal:
    ................................................................................................
    ................................................................................................

                                  Conducătorul organului fiscal local
                                  ...................................
                                      (prenume, nume şi ştampilă)

                                                                    Întocmit azi data .............,
                                                                          ..........................
                                                                           (funcţia, prenume, nume)

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
   Prenume şi nume ..................., CNP ............. B.I./C.I.P./C.I. serie ..... nr. ..........
   Semnătură contribuabil ..............
   Data ....../......./................. sau
   Nr. şi data confirmării de primire: ............................


    ANEXA 9


┌──────────────┐
│Stema unităţii│
│administrativ-│
│ teritoriale │ ROMÂNIA Model 2016 ITL - 009
└──────────────┘ Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                                  Denumirea organului fiscal local

Codul de identificare fiscală: .......... Nr. ........../data elib...../20....
Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail

                                      DECIZIE DE IMPUNERE
                                      pentru anul .......
                pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

    Contribuabilul ............................, CIF/CNP ......................., judeţul ............,
codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna ................ satul/sectorul .............,
str. .................., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et ..., ap. ...,
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al
comunei/oraşului/municipiului/sectorului ....................:

                                                                     Nr. de rol nominal unic: .......
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ Categorie impozit/taxă │ Sumă (lei) │ Termene de plată │ Cont IBAN │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│3 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│4 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│5 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Total impozit │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘

    Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere ......% de la plata impozitelor/taxelor, în
calitate de .....................
    Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează
organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de .....% pe lună
sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată
în sarcina contribuabilului.
    Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de
45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
    Alte menţiuni ale organului fiscal:
    ................................................................................................
    ................................................................................................

                                  Conducătorul organului fiscal local
                                  ...................................
                                      (prenume, nume şi ştampilă)

                                                                    Întocmit azi data .............,
                                                                          ..........................
                                                                           (funcţia, prenume, nume)

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
   Prenume şi nume ..................., CNP ............. B.I./C.I.P./C.I. serie ..... nr. ..........
   Semnătură contribuabil ..............
   Data ....../......./................. sau
   Nr. şi data confirmării de primire: ............................


    ANEXA 10

                                            ┌─────────────────────────────────┐
                                            │ Model 2016 ITL-010 │
                                            └─────────────────────────────────┘
Nr. de înregistrare ......../.........

                                     CERERE
          PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU
            PERSOANELE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, taxe LOCALE ŞI ALTE
                       VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

                              D-le./D-nă DIRECTOR

    Subsemnatul(a) ........................, domiciliat(ă) în ................,
strada ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/executor*1)/moştenitor*2) în
baza act .................. legitimat(ă) prin B.I./C.I./Paşaport Seria ....,
nr. .............. C.N.P ................, adresa de e-mail ...................
solicit eliberarea unui certificat*3) privind situaţia obligaţiilor de plată la
bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.*4) ...................
    fiindu-mi necesar pentru:

    a) Înstrăinare bunuri
 [] pentru bunurile imobile situate la adresele: ..............................
    ...........................................................................
 [] pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: ....................
    ...........................................................................
    b) Alte destinaţii .............. în legătură cu bunurile
 [] pentru bunurile imobile situate la adresele: ..............................
    ...........................................................................
 [] pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: ....................
    ...........................................................................
    c) Alte destinaţii
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Notă: În cazul unor bunuri aflate în coproprietate, coproprietarul poate
solicita distinct situaţia fiscală doar pentru cota de proprietate sau pentru
întreg bunul cu evidenţierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor
obligaţiilor de plată aferente bunului respectiv.

 [] Solicit ca în certificatul de atestare fiscal să fie trecute doar
    informaţiile de natură fiscală care privesc doar cota parte aflată în
    proprietatea mea.
 [] Solicit ca în certificatul de atestare fiscal să fie trecute toate
    informaţiile de natură fiscală care privesc bunurile aflate în
    coproprietate.

    Semnătura ...................
                                               Data ...................

──────────
    *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.
    *2) Moştenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
    *3) Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.
    *4) Dacă se cunoaşte.
──────────


    ANEXA 11

 ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐
 │Stema unităţii│ │Model 2016 ITL 011│
 │administrativ-│ └──────────────────┘
 │teritoriale │ ROMÂNIA
 └──────────────┘ Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                        Denumirea organului fiscal local

                                                    Nr. ..../data elib..../2.....
 Codul de identificare fiscală: ........
 Adresă/Cont IBAN/tel/fax, e-mail

                 CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE
            PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE
                             BUGETULUI LOCAL*)

   Ca urmare a cererii D-lui/D-nei .............................. nr. ....../
 data ........ cu domiciliul în str. ........................ nr. ...., bl ....,
 sc. ...., ap. ...., sector ...., loc. ....................., legitimată prin
 B.I./C.I./C.I.P./Paşaport/ seria .... nr. ........, cu CNP ..................,
 având calitatea de proprietar/coproprietar/mandatar*1)/executor*2)/
 moştenitor*3) şi a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de
 specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale la nr.
 de rol nominal unic ............................. se atestă următoarele:
 Prenumele şi numele .............................. domiciliul ...............
 .............................................................................
 ...........................*4)...............................................
 ............................................................................
 .............................................................................
 .........................................................................*5).

   La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de
 atestare fiscală, [] figurează/[] nu figurează în evidenţele compartimentului
 fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată scadente către bugetul local,
 conform evidenţelor existente la data întocmirii:
┌───┬──────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Nr.│Denumirea creanţei│ Curent │ Rămăşiţă │ Majorări de │ Total │
│ │ bugetare │ │ │ întârziere │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ Total │ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘

   În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul
 se poate elibera cu debitele înregistrate până la data decesului*6), iar
 notarul are obligaţia înscrierii în certificatul de moştenitor a debitelor ce
 revin moştenitorilor şi comunicarea către organul fiscal a unei copii de pe
 certificatul de moştenitor.
   Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..................................
   Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor
 şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează
 trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste
 achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii
 administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce
 se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie
 să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul cu
 excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se
 datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se
 înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea
 prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
 procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule
 de drept.
 Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu
 conferă această calitate.
 Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

                     Conducătorul organului fiscal
              ................................................
                      (prenume, nume şi ştampila)

                    Întocmit azi data .....................,
                   ........................................
                       (funcţia, prenume şi nume)

──────────
    *1) Spre exemplu notarul public conform delegării date de către contribuabil.
    *2) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.
    *3) Moştenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
    *4) Contribuabilul figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri .... proprietate-folosinţă din data ...../alte situaţii.
    *5) În cazul în care informaţiile nu au loc în această secţiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând menţiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet şi va purta semnăturile şi ştampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoţită de certificat.
    *6) Debitele înregistrate până la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele înregistrate după data decesului reprezintă de drept sarcina fiscală a moştenitorilor.
    *) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi în format electronic.
──────────

    ANEXA 12

                                                           ┌──────────────────┐
    Nr. de înregistrare ......../......... │Model 2016 ITL 012│
                                                           └──────────────────┘


                                     CERERE
             PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
           PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, taxe LOCALE
                ŞI ALE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

                               D-le/D-nă DIRECTOR,

    DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE
    Subscrisa ..................., Cod unic de identificare ...................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ........... sector ...., str. ........................ nr. ..., bloc ... scara ... etaj ... ap. .... tel. ............. fax ..........., adresă de e-mail ................., înregistrat la registrul comerţului ................. la nr. ....................
    Pentru punctul de lucru: ......................., având Codul de identificare fiscală .................., judeţ ................ loc. ........................ cod poştal .............. sector ...., Stradă .............. nr. ...., bloc .... scara .... etaj ... ap. ... Telefon .................. fax ........... adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului .................. la nr. .......................... .
    Reprezentată prin ......., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/notar/executor/lichidator domiciliat în: judeţ ..............., loc. ................ cod poştal ............. sector ... strada ............... nr. ....., bloc ... scara ... etaj ... ap. ..., tel. ........... fax .........., adresă de e-mail ................ posesorul B.I./C.I./A.I./Paşaport seria .... nr. ............. eliberat/ă de .................. la data de: .................
    solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la ...............................................
    Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.
    În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.

    Data: ......./........20...

    Prenume şi nume .....................
    Calitatea ...........................

                 Semnătura şi stampila ....................

    Notă: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.

    ANEXA 13


┌──────────────┐ ┌────────────────────┐
│Stema unităţii│ │Model 2016 ITL 013 │
│administrativ-│ └────────────────────┘
│ teritoriale │
└──────────────┘
                                            ROMÂNIA
                               Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                              Denumirea organului fiscal local

                                             Nr. ........./data elib. .../20...

   Codul de identificare fiscală: ...............
   Adresă/Cont IBAN/tel/fax, e-mail

                    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU
              PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE, TAXELE LOCALE
                  ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*)

   Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ............... nr: ....../data ............
 cu domiciliul în str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sector ...,
 loc .........., legitimată prin B.I./C.I./A.I./Paşaport/seria .... nr. .....,
 cu CNP ........., având calitatea de acţionar unic/asociat/administrator/
 împuternicit/mandatar*1)/executor*1)/lichidator*1) şi a verificărilor
 efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităţilor
 administraţiei publice locale la nr. de rol nominal unic ........
 se atestă următoarele:
 Denumire ...................... cu sediul ...............................
 *2) ......................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 .......................................................................*3)
   La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de
 atestare fiscală, [ ] figurează/[ ] nu figurează în evidenţele
 compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată către
 bugetul local, conform evidenţelor existente la data întocmirii:
┌───┬───────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬──────┐
│Nr.│Denumirea creanţei bugetare│Curent│Rămăşiţă│Majorări de întârziere│Total │
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────┼──────┤
│ │ Total │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────┴──────┘
   În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/
 fuziune/absorbţie/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite.
 În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân
 debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.
 Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ................................ .
   Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor
 şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează
 trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste
 achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii
 administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce
 se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie
 să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu
 excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se
 datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se
 înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea
 prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
 procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule
 de drept.
 Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu
 conferă această calitate.
 Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

                    Conducătorul organului fiscal
                   .....................................
                     (prenume, nume şi ştampila)

                       Întocmit azi data .........,
                       ..........................
                       (funcţia, prenume şi nume)

──────────
    *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori, notari.
    *2) Figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri .... proprietate-folosinţă din data ...../alte situaţii.
    *3) În cazul în care informaţiile nu au loc în această secţiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând menţiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet şi va purta semnăturile şi ştampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoţită de certificat.
    *) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi în format electronic.
──────────

    ANEXA 14


                                                                                                                           ┌──────────────────┐
                                                                                                                           │Model 2016 ITL 014│
                                                                                                                           └──────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │┌──────────────┐ ROMÂNIA │
│Împuternicit ..........., CNP ........,B.I./C.I./A.I. serie .... nr. ....││Stema unităţii│ Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul │
│judeţ .......... loc. ............ cod poştal ....... sector ...., str...││administrativ-│ Denumirea organului fiscal local │
│nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ......, tel. ....,││ teritoriale │ │
│fax ............................, adresă de e-mail .....................,│└──────────────┘ │
│Contribuabilul ............ Codul de identificare fiscală ..............,│Codul de identificare fiscală ....................... │
│judeţ ..... loc. ..... cod poştal ......... sector ...., str. ...........│Adresa/Cont IBAN/tel/fax │
│nr. ...., bloc ..... scara.... etaj ..... ap ... tel. ....... fax. .....,│Nr. rol nominal unic .............. Nr. ..... /data elib. ..../200...│
│adresă de e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului .........│ │
│la nr. ....., cont IBAN ..........., deschis la .........................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. şi data înregistrării la organul fiscal .............../...................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Declaraţie fiscală │ DECIZIE DE IMPUNERE │
│ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în │ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi │
│ cazul contribuabililor persoane juridice depusă pentru anul 20...... │ publicitate pentru anul 20... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul │În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,│
│fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire │cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 207/2015 │
│contribuabil) ..............., avem în derulare următoarele contracte de │privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările │
│publicitate: │ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul │
│ │local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ...................: │
├────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr. │ Beneficiar │ Contract nr. │Data intrării│Valoarea serviciilor de │ Cota │ Taxă datorată │ Termenele de plată │
│crt.│ │ din data │în vigoare │reclamă şi publicitate │ % │ (lei) │ │
│ │ │ │ │ fără TVA │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) = (4) x (5) │ (7) │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ │ Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai │
│ │sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua │
│ Director P.J., Şef compartiment contabil,│următoare scadenţei, accesorii în cuantum de ...1% pe lună sau fracţie │
│L.S. ......................... ...........................│de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă │
│ (prenumele, numele şi semnătura) (prenumele, numele şi semnătura)│creanţe fiscale de plată în sarcina contribuabilului. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.│
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere, │Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, │
│Prenume şi nume ........, CNP ....... B.I./A.I./C.I. serie .... nr. .....│care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal│
│ │local emitent. │
│ │ │
│Semnătura contribuabil ......... │Conducătorul organului fiscal, │
│Data ..../..../.... sau │............................. │
│Nr. şi data confirmării de primire: │ (prenume, nume şi ştampilă) │
│................................... │ Întocmit azi data .................│
│ │ ...................................│
│ │ (funcţia, prenume şi nume) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 15


                                                                                                                           ┌──────────────────┐
                                                                                                                           │Model 2016 ITL 015│
                                                                                                                           └──────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │┌──────────────┐ ROMÂNIA │
│Împuternicit ..........., CNP ........,B.I./C.I./A.I. serie .... nr. ....││Stema unităţii│ Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul │
│judeţ .......... loc. ............ cod poştal ....... sector ...., str...││administrativ-│ Denumirea organului fiscal local │
│nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ......, tel. ....,││ teritoriale │ │
│fax ............................, adresă de e-mail .....................,│└──────────────┘ │
│Contribuabilul ............ Codul de identificare fiscală ..............,│Codul de identificare fiscală ....................... │
│judeţ ..... loc. ..... cod poştal ......... sector ...., str. ...........│Adresa/Cont IBAN/tel/fax │
│nr. ...., bloc ..... scara.... etaj ..... ap ... tel. ....... fax. .....,│Nr. rol nominal unic .............. Nr. ..... /data elib. ..../200...│
│adresă de e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului .........│ │
│la nr. ....., cont IBAN ..........., deschis la .........................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. şi data înregistrării la organul fiscal .............../...................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DECLARAŢIE FISCALĂ │ DECIZIE DE IMPUNERE │
│ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi │ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi │
│ publicitate depusă pentru anul 20...... │ publicitate pentru anul 20... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul │În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,│
│fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire │cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 207/2015 │
│contribuabil) ..............., avem în derulare următoarele contracte de │privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările │
│publicitate: │ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul │
│ │local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ...................: │
├────┬────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr. │ Amplasament│ Suprafaţă şi dimensiuni │ Durata amplasării*) │ Nivelul │ Taxă datorată │ Termenele de plată │
│crt.│ │ (mp) │(luni/fracţiuni de luni) │taxei anuale│ (lei) │ │
│ │ │ │ │ (lei/mp) │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │(5) = (2) x (3) x (4)/12 │ (6) │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ ● afişaj situat în alt loc decât cel în care persoana derulează o │ │
│ activitate economică │ │
├────┬────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr. │ Amplasament│ Suprafaţă şi dimensiuni │ Durata amplasării*) │ Nivelul │ Taxă datorată │ │
│crt.│ │ (mp) │(luni/fracţiuni de luni) │taxei anuale│ (lei) │ │
│ │ │ │ │ (lei/mp) │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │(5) = (2) x (3) x (4)/12 │ (6) │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│*) se înscrie numărul de luni sau fracţiuni de luni din anul pentru care │ Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai │
│este întocmită declaraţia în care este amplasat afişajul │sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua │
│Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul │următoare scadenţei, accesorii în cuantum de ...1% pe lună sau fracţie │
│fiscal │de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă │
│ │creanţe fiscale de plată în sarcina contribuabilului. │
│ Director P.J., Şef compartiment contabil,│ Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile │
│L.S. ......................... ...........................│legii. │
│ (prenumele, numele şi semnătura) (prenumele, numele şi semnătura)│ Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal│
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere, │emitent. │
│Prenume şi nume ........, CNP ....... B.I./A.I./C.I. serie .... nr. .....│ │
│Semnătura contribuabil ......... │Conducătorul organului fiscal, │
│Data ..../..../.... sau │............................. │
│Nr. şi data confirmării de primire: │ (prenume, nume şi ştampilă) │
│................................... │ Întocmit azi data .................│
│ │ ...................................│
│ │ (funcţia, prenume şi nume) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                            -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016