Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.048 din 1 septembrie 2022  privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.048 din 1 septembrie 2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 878 din 7 septembrie 2022
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021."

    2. După punctul 592^1 se introduce un nou capitol, capitolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 13^1
    Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    SECŢIUNEA 13^1.1
    Definiţii legate de raportarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit
    592^2. (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
    1. societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi;
    2. situaţii financiare anuale consolidate înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice;
    3. jurisdicţie fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit;
    4. entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit la pct. 8 subpct. 11.
    (2) În sensul pct. 592^3-592^8, cifra de afaceri netă are înţelesul definiţiei de la pct. 8 subpct. 5. SECŢIUNEA 13^1.2
    Entităţile şi sucursalele care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
    592^3. (1) Societăţile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate.
    (3) Entităţile autonome a căror cifră de afaceri netă a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când cifra de afaceri netă a acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare.
    592^4. - Prevederile pct. 592^3 nu se aplică entităţilor autonome sau societăţilor-mamă finale şi entităţilor lor afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru şi în nicio altă jurisdicţie fiscală.
    592^5. (1) Filialele mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidenţa prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) Atunci când informaţiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societăţii sale mamă finale să îi furnizeze toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informaţiile solicitate, filiala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile, obţinute sau dobândite, pe care aceasta le deţine, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    (3) Filialele mijlocii şi mari nu mai fac obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când totalul cifrei de afaceri nete consolidate a societăţii-mamă finale la data bilanţului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate.
    592^6. (1) Sucursalele din România, înfiinţate de entităţi care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă menţionată la alin. (6) lit. a), în ceea ce priveşte cel mai recent dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) În cazul în care informaţiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile de publicitate menţionate la pct. 592^13 alin. (2) solicită societăţii-mamă finale sau entităţii autonome menţionate la alin. (6) lit. a) să le furnizeze toate informaţiile necesare pentru a le permite să îşi îndeplinească obligaţiile.
    (3) În cazul în care nu sunt furnizate toate informaţiile solicitate, sucursala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile pe care aceasta le deţine, le-a obţinut sau le-a dobândit, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    (4) Obligaţiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă a depăşit pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (5) O sucursală supusă obligaţiilor de raportare în temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligaţii atunci când cifra sa de afaceri netă scade sub pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (6) Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:
    a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislaţia unui stat membru şi a cărui cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare din ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă a cărei cifră de afaceri netă a depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare; şi
    b) societatea-mamă finală menţionată la lit. a) nu are o filială mijlocie sau mare, astfel cum se menţionează la pct. 592^5.
    (7) O sucursală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciţii financiare consecutive.
    592^7. - Prevederile pct. 592^5 şi 592^6 nu se aplică în cazul în care un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru într-un mod coerent cu pct. 592^9-592^11 şi îndeplineşte următoarele criterii:
    a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit şi într-un format de raportare electronică cu citire automată:
    (i) pe pagina de internet a respectivei societăţi-mamă finale sau a entităţii autonome respective;
    (ii) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
    (iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul; şi
    b) identifică denumirea şi sediul social al unei singure filiale sau denumirea şi adresa unei singure sucursale care intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru şi care a publicat un raport în conformitate cu pct. 592^12 alin. (1).
    592^8. - Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispoziţiilor de la pct. 592^5 şi 592^6 au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerinţelor de raportare stabilite în prezentul capitol. SECŢIUNEA 13^1.3
    Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    592^9. (1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 592^3 -592^8 include informaţii cu privire la toate activităţile entităţii autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate, consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) cuprind:
    a) numele societăţii-mamă finale sau al entităţii autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;
    c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă;
    d) veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entităţile afiliate, a veniturilor din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat şi a altor venituri similare enumerate la pct. 600;
    e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
    f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către entităţi şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă;
    g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către entităţi şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; şi
    h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză.
    În sensul lit. d), veniturile includ tranzacţiile cu părţi legate.
    În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activităţile unei entităţi din exerciţiul financiar relevant şi nu includ provizioane pentru obligaţii fiscale incerte.
    În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi şi sucursale din cadrul unui grup.
    În sensul lit. h), câştigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce priveşte sucursalele, câştigurile acumulate sunt cele ale entităţii care a deschis sucursala.
    (3) Informaţiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucţiunilor de raportare menţionate în secţiunea III părţile B
    şi C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^1, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională.
    ^1 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.
    (4) Informaţiile menţionate la alin. (2) şi (3) sunt prezentate utilizând un model comun şi formate de raportare electronică cu citire automată.
    (5) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.
    (6) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, şi prezintă aceste informaţii separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul şi la data de 1 martie a exerciţiului financiar precedent, a fost menţionată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
    (7) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicţii fiscale.
    (8) Informaţiile se atribuie fiecărei jurisdicţii fiscale relevante pe baza sediului sau a existenţei unui sediu comercial fix sau a unei activităţi economice permanente care, având în vedere activităţile grupului sau ale entităţii autonome, poate face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în jurisdicţia fiscală respectivă.
    (9) În cazul în care activităţile mai multor entităţi afiliate pot face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicţii fiscale, informaţiile atribuite jurisdicţiei fiscale respective reprezintă suma informaţiilor referitoare la astfel de activităţi ale fiecărei entităţi afiliate şi ale sucursalelor lor în jurisdicţia fiscală respectivă.
    (10) Nicio informaţie privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicţii fiscale.
    (11) Una sau mai multe informaţii specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţilor la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicaţie motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.
    (12) Toate informaţiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii iniţiale.
    (13) Nu pot fi omise niciodată informaţiile referitoare la jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menţionate la alin. (6).
    (14) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicaţii cu privire la orice discrepanţă semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) şi g), ţinând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exerciţiile financiare anterioare.
    592^10. (1) Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale sau situaţiile financiare anuale individuale ale entităţii autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare.
    (2) Totuşi, în cazul menţionat la pct. 592^5 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala îşi publică situaţiile financiare anuale.
    (3) Pragurile menţionate la pct. 592^5 şi 592^6 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda naţională a oricărei ţări terţe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată.
    592^11. - Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 592^9 alin. (2) sau (3). SECŢIUNEA 13^1.4
    Publicarea şi accesibilitatea
    592^12. (1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia menţionate la pct. 592^3-592^8 se publică în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului^2, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională.
    ^2 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.
    (2) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia publicate de entităţi în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet:
    a) a entităţii, atunci când se aplică pct. 592^3;
    b) a filialei sau a unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 592^5; sau
    c) a sucursalei sau a entităţii care a deschis sucursala sau a unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 592^6.
    (3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevăzute la alin. (2) acele entităţi al căror raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispoziţia publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menţionat de Directiva (UE) 2017/1.132, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională, şi gratuit pentru orice terţ situat în Uniune. Pagina de internet a entităţilor şi sucursalelor, astfel cum este menţionat la alin. (2), conţine informaţii privind scutirea respectivă şi o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.
    (4) Raportul menţionat la pct. 592^3 şi 592^5-592^8 şi, după caz, declaraţia menţionată la pct. 592^5 şi 592^6 rămân accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi. SECŢIUNEA 13^1.5
    Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi asigurarea accesului la raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    592^13. (1) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă finale sau ale entităţilor autonome menţionate la pct. 592^3, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 592^3-592^12.
    (2) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la pct. 592^5, precum şi persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalităţile de publicitate prevăzute de Directiva (UE) 2017/1.132, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională, pentru sucursalele menţionate la pct. 592^6, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 592^3-592^11, şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 592^12. SECŢIUNEA 13^1.6
    Declaraţia auditorului statutar
    592^14. - În cazul în care există obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, raportul de audit stabileşte dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligaţia, în temeiul pct. 592^3-592^8, de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 592^12."    ART. II
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 se adaugă o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021."

    2. În anexa nr. 1, după punctul 60 se introduce un nou capitol, capitolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 8^1
    Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    SECŢIUNEA 8^1.1
    Definiţii legate de raportarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit
    60^1. (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
    1. societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi;
    2. situaţii financiare anuale consolidate înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice;
    3. jurisdicţie fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit;
    4. entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit în IFRS-uri.
    (2) În sensul pct. 60^2-60^6, venituri are înţelesul prevăzut de IFRS-uri. SECŢIUNEA 8^1.2
    Entităţile care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
    60^2. (1) Societăţile-mamă finale, ale căror venituri consolidate au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când veniturile consolidate totale ale acesteia la data bilanţului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate.
    (3) Entităţile autonome ale căror venituri au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când veniturile totale ale acesteia la data bilanţului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare.
    60^3. - Prevederile pct. 60^2 nu se aplică entităţilor autonome sau societăţilor-mamă finale şi entităţilor lor afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru şi în nicio altă jurisdicţie fiscală.
    60^4. (1) Filialele controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidenţa prezentelor reglementări, atunci când veniturile consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.
    (2) Atunci când informaţiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societăţii sale mamă finale să îi furnizeze toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informaţiile solicitate, filiala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile, obţinute sau dobândite, pe care aceasta le deţine, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    (3) Filialele nu mai fac obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când veniturile consolidate totale ale societăţii-mamă finale la data bilanţului său scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate.
    60^5. - Regulile stabilite la pct. 60^4 nu se aplică în cazul în care un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru într-un mod coerent cu pct. 60^7-60^9 şi îndeplineşte următoarele criterii:
    a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit şi într-un format de raportare electronică cu citire automată:
    (i) pe pagina de internet a respectivei societăţi-mamă finale sau a entităţii autonome respective;
    (ii) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
    (iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul; şi
    b) identifică denumirea şi sediul social al unei singure filiale care intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru şi care a publicat un raport în conformitate cu pct. 60^10 alin. (1).
    60^6. - Filialele care nu fac obiectul dispoziţiilor de la pct. 60^4 au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale servesc exclusiv obiectivului eludării cerinţelor de raportare stabilite în prezentul capitol. SECŢIUNEA 8^1.3
    Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    60^7. (1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 60^2-60^6 include informaţii cu privire la toate activităţile entităţii autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate, consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) cuprind:
    a) numele societăţii-mamă finale sau al entităţii autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;
    c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă;
    d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate;
    e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
    f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către entităţi în jurisdicţia fiscală relevantă;
    g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către entităţi în jurisdicţia fiscală relevantă; şi
    h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză.
    În sensul lit. d), veniturile includ tranzacţiile cu părţi legate.
    În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activităţile unei entităţi din exerciţiul financiar relevant şi nu includ impozite amânate sau provizioane pentru obligaţii fiscale incerte.
    În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi din cadrul unui grup.
    În sensul lit. h), câştigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă.
    (3) Informaţiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucţiunilor de raportare menţionate în secţiunea III părţile B şi C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^3, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională.
    ^3 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.
    (4) Informaţiile menţionate la alin. (2) şi (3) sunt prezentate utilizând un model comun şi formate de raportare electronică cu citire automată.
    (5) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.
    (6) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale şi prezintă aceste informaţii separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul şi la data de 1 martie a exerciţiului financiar precedent, a fost menţionată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
    (7) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicţii fiscale.
    (8) Informaţiile se atribuie fiecărei jurisdicţii fiscale relevante pe baza sediului sau a existenţei unui sediu comercial fix sau a unei activităţi economice permanente care, având în vedere activităţile grupului sau ale entităţii autonome, poate face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în jurisdicţia fiscală respectivă.
    (9) În cazul în care activităţile mai multor entităţi afiliate pot face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicţii fiscale, informaţiile atribuite jurisdicţiei fiscale respective reprezintă suma informaţiilor referitoare la astfel de activităţi ale fiecărei entităţi afiliate şi ale sucursalelor lor în jurisdicţia fiscală respectivă.
    (10) Nicio informaţie privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicţii fiscale.
    (11) Una sau mai multe informaţii specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţilor la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicaţie motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.
    (12) Toate informaţiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii iniţiale.
    (13) Nu pot fi omise niciodată informaţiile referitoare la jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menţionate la alin. (6).
    (14) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicaţii cu privire la orice discrepanţă semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) şi g), ţinând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exerciţiile financiare anterioare.
    60^8. (1) Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale sau situaţiile financiare anuale individuale ale entităţii autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare.
    (2) Totuşi, în cazul menţionat la pct. 60^4 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala îşi publică situaţiile financiare anuale.
    (3) Pragul menţionat la pct. 60^4 se converteşte într-o sumă echivalentă în moneda naţională a oricărei ţări terţe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată.^
    60^9. - Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 60^7 alin. (2) sau (3). SECŢIUNEA 8^1.4
    Publicarea şi accesibilitatea
    60^10. (1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia menţionate la pct. 60^2-60^6 se publică în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului^4, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională.
    ^4 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.
    (2) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia publicate de entităţi în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet:
    a) a entităţii, atunci când se aplică pct. 60^2; sau
    b) a filialei sau a unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 60^4.
    (3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevăzute la alin. (2) acele entităţi al căror raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispoziţia publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menţionat de Directiva (UE) 2017/1.132, aşa cum este transpusă în legislaţia naţională, şi gratuit pentru orice terţ situat în Uniune. Pagina de internet a entităţilor şi sucursalelor, astfel cum este menţionat la alin. (2), conţine informaţii privind scutirea respectivă şi o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.
    (4) Raportul menţionat la pct. 60^2 şi 60^4-60^6 şi, după caz, declaraţia menţionată la pct. 60^4 rămân accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi. SECŢIUNEA 8^1.5
    Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi asigurarea accesului la raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
    60^11. (1) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă finale sau ale entităţilor autonome menţionate la pct. 60^2, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 60^2-60^10.
    (2) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la pct. 60^4, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 60^2-60^9, şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 60^10. SECŢIUNEA 8^1.6
    Declaraţia auditorului statutar
    60^12. - În cazul entităţilor cărora li se aplică cerinţele prezentului capitol, raportul de audit stabileşte dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligaţia, în temeiul pct. 60^2-60^6, de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 60^10."    ART. III
    (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
    (2) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 1 septembrie 2022.
    Nr. 2.048.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016