Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.044 din 12 octombrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.044 din 12 octombrie 2016  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.044 din 12 octombrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016

    Având în vedere:
    - prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
    - Avizul Consiliului Concurenţei nr. 15.074 din 10 octombrie 2016,
    în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă schema de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


            Ministrul fondurilor europene,
                   Cristian Ghinea


    Bucureşti, 12 octombrie 2016.
    Nr. 2.044.


    ANEXĂ

                          SCHEMĂ
          de ajutor de minimis "Diaspora Start Up"

    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în regiunile mai puţin dezvoltate, şi anume Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    II. Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    III. Definiţii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei scheme, următorii termeni se folosesc cu următoarele înţelesuri:
    a) administrator*1) al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului;
──────────
    *1) Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
──────────

    b) comercializarea produselor agricole*2) - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
──────────
    *2) Conform art. 1 alin. 3 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
──────────

    c) contract de finanţare - actul juridic semnat între Autoritatea de management/Organismul intermediar POCU (AM/OI POCU), pe de o parte, şi administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;
    d) contractul de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    e) întreprindere*3) - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice;
──────────
    *3) Conform art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    f) întreprinderea unică*4) - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
──────────
    *4) Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
──────────

      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate "întreprinderi unice";
    g) furnizor*5) al schemei de minimis - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis;
──────────
    *5) Conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
──────────

    h) My SMIS*6) - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
──────────
    *6) Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
──────────

    i) prelucrarea produselor agricole*7) - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
──────────
    *7) Conform art. 1 alin. 3 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
──────────

    j) produse agricole*8) - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
──────────
    *8) Conform art. 1 alin. 3 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
──────────

    k) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a Comisiei Europene;
    l) administratorul schemei de antreprenoriat - entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start-upuri, cu respectarea condiţiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up".
    (2) În cadrul prezentei scheme, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia generală programe capital uman, prin organismele intermediare care primesc delegare în acest sens.
    (3) În cadrul prezentei scheme, administratorii schemei de minimis sunt administratorii schemelor de antreprenoriat sau entităţi juridice din componenţa administratorilor schemelor de antreprenoriat responsabile cu derularea procedurii în domeniul ajutorului de minimis.
    (4) Administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up", următoarele categorii:
      (i) furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
      (ii) organizaţii sindicale şi patronate;
      (iii) membri ai comitetelor sectoriale şi comitete sectoriale cu personalitate juridică;
      (iv) autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
      (v) asociaţii profesionale;
      (vi) camere de comerţ şi industrie;
      (vii) ONG-uri;
      (viii) universităţi;
      (ix) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
      (x) parteneriate între categoriile mai sus menţionate.
    (5) Administratorii schemelor de antreprenoriat sunt selectaţi de către Ministerul Fondurilor Europene, ca furnizor al schemei de minimis, pe baza unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    - Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman;
    - Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020;
    - Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up".
    (6) În cadrul prezentei scheme, beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile cărora li se acordă, în cadrul proiectelor finanţate prin POCU, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", ajutor de minimis, de către administratorii schemei de minimis.
    IV. Obiectivul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României.
    V. Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înfiinţate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanţate în cadrul apelului privind obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".
    (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
    VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi
    ART. 6
    În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up" din cadrul Programului operaţional Capital uman, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", activităţile care respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) au ca scop înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up";
    b) respectă condiţiile de înfiinţare şi dezvoltare definite în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up";
    c) sunt realizate de întreprinderile nou-înfiinţate în cadrul proiectelor finanţate prin Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up".
    VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari
    ART. 7
    Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
    c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    e) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
    f) nu au fost subiectul unei decizii/unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    g) respectă condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up", respectiv:
    - angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema de minimis;
    - asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis pe o perioadă de minimum 12 luni pe durata implementării proiectului aferent contractului de finanţare;
    - asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă;
    - respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.
    Persoanele care înfiinţează întreprinderi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
    b) îşi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
    c) îşi au reşedinţa sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul;
    d) au vârsta minimă 18 ani;
    e) posedă cetăţenia română;
    f) fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul-ţintă;
    g) demonstrează experienţa antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi comerciale în străinătate, precum şi prin documente care să ateste experienţa specifică în domeniul în care doresc să iniţieze o afacere prin intermediul programului;
    sau
    demonstrează capacitatea tehnică şi profesională prin: contract de muncă, contract de colaborare etc. în domeniul în care doresc să iniţieze o afacere prin intermediul programului;
    sau
    demonstrează expertiza prin documente, recunoscute de statul român, care să ateste finalizarea studiilor de specializare în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, precum şi alte documente ce atestă certificări/formări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care doresc să iniţieze o afacere prin intermediul programului.
    VIII. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 8
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită la art. 3 alin. (1) lit. f).
    (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
    (4) Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau în mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (7) În sensul plafoanelor prevăzute la alin. (3), ajutoarele se exprimă ca grant în numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor. În cazul în care ajutorul este acordat sub altă formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenţie brută al ajutorului. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (8) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul relevant prevăzut la alin. (2), nicio parte a respectivelor ajutoare noi nu poate beneficia de dispoziţiile prezentului regulament.
    IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, evaluează proiecte pe baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman, documentului "Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional capital uman 2014-2020", Ghidului solicitantului - Condiţii specifice "Diaspora Start Up" şi semnează contracte de finanţare cu administratorii schemelor de antreprenoriat selectaţi.
    (3) În cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), administratorii schemei de minimis vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 7 ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenţie.
    (4) Pentru măsurile menţionate la art. 6 din prezenta schemă, administratorii schemei de minimis vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unui juriu. Juriul va include reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate şi confidenţialitate. Acordarea ajutorului de minimis va fi condiţionată de înfiinţarea legală a întreprinderii.
    (5) Juriul menţionat la alin. 4 va evalua şi selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Fondurilor Europene în cadrul cererii de finanţare înaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii şi criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum următoarele elemente:
    a) descrierea afacerii şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activităţi, rezultate, indicatori);
    b) analiza SWOT a afacerii;
    c) schema organizatorică şi politica de resurse umane;
    d) descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;
    e) analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei;
    f) strategia de marketing;
    g) proiecţii financiare.
    (6) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a asigura respectarea de către beneficiarul ajutorului de minimis a condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.
    (7) Valoarea maximă a subvenţiei acordate fiecărei întreprinderi nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
    (8) Contractul de subvenţie se încheie între administratorul schemei de minimis şi fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis şi trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:
    a) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv, respectiv recuperarea ajutorului de minimis.
    b) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii.
    c) Furnizorul, administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează o evidenţă detaliată privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    d) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.
    e) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.
    f) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător şi a accesoriilor.
    (9) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.
    (10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei*9), în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).
──────────
    *9) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
──────────

    (11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (12) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    (13) Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe, după cum urmează:
    a) o tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat;
    b) o tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă.
    ART. 10
    Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis.
    X. Cheltuieli eligibile
    ART. 11
    Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:


┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│Descriere cheltuială eligibilă│ Categorie MySMIS │ Subcategorie MySMIS │Subcategoria (descrierea │
│ │ │ │cheltuielii) conţine: │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Taxe pentru înfiinţarea │Cheltuieli cu taxe/ │Cheltuieli cu taxe/ │Taxe pentru înfiinţarea │
│întreprinderii │abonamente/cotizaţii/ │abonamente/cotizaţii/ │de start-up-uri │
│ │acorduri/autorizaţii │acorduri/autorizaţii │ │
│ │necesare pentru │necesare pentru │ │
│ │implementarea proiectului:│implementarea │ │
│ │ │proiectului │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Cheltuieli necesare │Microgranturi │Subvenţii pentru │Subvenţii (microgranturi)│
│înfiinţării şi dezvoltării │ │start-up-uri │pentru înfiinţarea unei │
│întreprinderii │ │ │afaceri (antreprenoriat) │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


    XI. Durata schemei
    ART. 12
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate, urmând ca operaţiunile financiare aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.
    (2) Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.
    XII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
    (2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 15.000.000 euro, echivalent în lei, din care 12,75 milioane euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 2,25 milioane euro contribuţia naţională.
    (3) Alocarea bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Total fonduri │
│ ├──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ An │ Total │ Total fonduri publice │ │
│ │ ├──────────────────────────┬──────────────────────┤ Contribuţie │
│ │ │ Contribuţie naţională │Contribuţie comunitară│ proprie │
│ │ ├───────────┬──────────────┼─────────┬────────────┼───────┬─────────┤
│ │ │ Procent │ Valoare │ Procent │ Valoare │Procent│ Valoare │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│2017│ 12.000.000 │ 15% │ 1.800.000 │ 85% │ 10.200.000 │ 0% │ 0 │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│2018│ 3.000.000 │ 15% │ 450.000 │ 85% │ 2.550.000 │ 0% │ 0 │
└────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┘


    ART. 14
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 375 de întreprinderi.
    XIII. Efecte şi beneficii
    ART. 15
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    1. creşterea gradului de ocupare;
    2. dezvoltarea mediului antreprenorial prin înfiinţarea de întreprinderi noi (start-upuri).
    XIV. Reguli privind transparenţa
    ART. 16
    (1) Administratorul schemei de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.
    (2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro, a informaţiilor privind activităţile finanţate din ajutorul de minimis acordat.
    XV. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor
    ART. 17
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.
    ART. 18
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*10), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
──────────
    *10) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
──────────

    (4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (5) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (6) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    ART. 19
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    ART. 20
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.
    ART. 21
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    XVI. Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 22
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către administratorul schemei de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, la solicitarea furnizorului schemei de minimis. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va pune la dispoziţia administratorului schemei de minimis metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperării va fi dedusă de către Ministerul Fondurilor Europene din costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011*11), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare încheiat între administratorul schemei de minimis ca beneficiar al finanţării, pe de o parte, şi Ministerul Fondurilor Europene, pe de altă parte.
──────────
    *11) Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
──────────

    (3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016