Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.034 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.034 din 10 octombrie 2011  pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.034 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 18 octombrie 2011

    În temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor mãsuri necesare intrãrii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
    în conformitate cu art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotãrârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã formularele de avize de înscriere în baza cãrora se efectueazã înregistrãrile în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, al cãror conţinut este prevãzut în anexele nr. 1-26, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Formularele prevãzute în anexa nr. 21 la prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de înscriere referitoare la creanţele bugetare.
    ART. 2
    (1) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de cãtre solicitant. Formularul de aviz de înscriere poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înregistrãrii.
    (2) Solicitanţii vor certifica prin semnãturã orice ştersãturi, adãugãri ori modificãri ce apar pe formularul de aviz de înscriere.
    (3) Solicitantul înregistrãrii în arhivã are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere. Rubricile care nu sunt aplicabile şi spaţiile goale vor fi barate cu linii.
    (4) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numãr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhivã au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
    ART. 3
    În vederea utilizãrii sistemului de transfer electronic de date, în condiţiile legii, autoritatea de supraveghere publicã pe site-ul arhivei o listã referitoare la tipul documentelor transmise şi formatele electronice ale formularelor de avize de înscriere.
    ART. 4
    Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului dupã efectuarea înregistrãrii în arhivã, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, dupã caz, în formã electronicã, semnat cu semnãtura electronicã extinsã a operatorului sau a agentului, cu menţionarea numãrului şi datei înregistrãrii formularului, precum şi a numãrului de identificare a înscrierii.
    ART. 5
    Serviciul profesii juridice conexe va lua mãsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 6
    (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 5 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.929/C/2008 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrãrile efectuate în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2008.


                            p. Ministrul justiţiei,
                                  Lidia Barac,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 10 octombrie 2011.
    Nr. 2.034/C.

    ANEXA 1
                                    FORMULAR
                           de aviz de ipotecã iniţial

    OPERATOR .................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ...................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ..................

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ......................
    Data ......... ora ...... minutul ........ secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ....................................., domiciliat în localitatea .................................., judeţul/sectorul ............................., str. .......................... nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de .... la data de ................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ............., nr. de telefon ................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):


                         creditor [] debitor []
     reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
     reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului []
     conform Legii nr. 31/2006*1)
                     constituitor []


    Alte date ......................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecã iniţial şi solicit înregistrarea lui:
    1. Destinaţia înscrierii


    Creditor Locatar/Locator Consignatar/
    garantat/debitor [] (finanţator) [] Consignant []

    Vânzãtor/ Obligaţii Creanţe
    Cumpãrãtor [] agricole [] securitizate []

    Înscriere fãcutã în legãturã cu o
    operaţiune privind finanţele publice [] Alte înscrieri []


    2. Numele/Denumirea creditorului*2)
    2.a) Creditorul persoanã juridicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ........ .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*3) ............ .
    Tipul persoanei juridice*4) .................
    Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ....., cod poştal ......., ţara ..........
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............ [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ....................
    Alte date*5)...........................................................................................................................
    2.b) Creditorul persoanã fizicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ............... .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................., prenumele tatãlui ........., prenumele mamei ............ .
    Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .............. judeţul/sectorul .........., cod poştal ........ ţara ................ .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*5) .........................................................................................................................
    3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului*6)
    3.a) Persoanã juridicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................ .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*3) ................................
    Tipul persoanei juridice*4) ......................................
    Sediul: str. ................. nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .................., judeţul/sectorul .............., codul poştal ..........., ţara ..................... .
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .............. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ..............................
    Alte date*5) .................................................................................................................
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:


    [] debitor al [] constituitor [] constituitor
       obligaţiei garantate debitor terţ
       (fãrã a avea calitatea
       de constituitor)


    3.b) Persoanã fizicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .......... .
    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .............., prenumele tatãlui ........, prenumele mamei ........... .
    Adresa: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., codul poştal ........., ţara ................ .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ...........................................................................................................
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:


    [] debitor al obligaţiei [] constituitor [] constituitor
       garantate debitor terţ
       (fãrã a avea calitatea
       de constituitor)


    4. Bunuri ipotecate (bifaţi una sau mai multe din cãsuţele de mai jos):
    4.a) [] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: .............. .
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Model ............, anul de fabricaţie ............, numãrul şasiului ..........., seria motorului ........., descriere suplimentarã ......................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ..........................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................
    Numãrul de ordine .......................
    4.b) [] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
    A. Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: __ .
    Bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos:
    [] Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil.
    [] Pãdure ce urmeazã a fi tãiatã
    [] Minerale ce urmeazã a fi extrase
    [] Fructe ce urmeazã a fi culese
    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât şi a bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Descrierea bunului: .......................................................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ...................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...............
    Numãrul de ordine ....................
    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobil ipotecat:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil cãruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ..................... .
    În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja înscrise, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ..........................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................
    Numãrul de ordine .............. .
    În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice .............. .
    Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., codul poştal .........., ţara ..................... .
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ................ [] nu existã
    Codul unic de înregistrare .....................
    Alte date*5) .......................................................................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil cãruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: .................. .
    În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja înscrise, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ........................
    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...................
    Numãrul de ordine ........................
    În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .............., prenumele tatãlui .........., prenumele mamei ............... .
    Adresa: str. ............... nr. ..., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, judeţul/sectorul .................., codul poştal .........., ţara ............... .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ...............................................................................................................................
    4.c) [] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ................. .
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii.
    Descrierea bunului*8)
    ......................................................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....................
    Numãrul de ordine ..........................
    4.d) [] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006*9)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................ .
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: ...................................................................................................................
    Localitatea*10) .............., judeţul/sectorul*10) ................, ţara*10)) .............., numãrul cãrţii funciare*10) ..............., numãr corp proprietate ................., numãrul cadastral*10) ....................., adresa/numãrul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil*10).................. .
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ..................... .
    Descriere suplimentarã*11) ..................................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...................
    Numãrul de ordine .........................
    5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicitã înscrierea acestui aviz
    5.a) Denumirea persoanei juridice ..............................
    5.b) Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..........

    Data ............ Semnãtura ..............

-----
    1)În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    2) Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliarã este constituitã în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.
    3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv.
    4) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generalã a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeazã fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercialã, regie autonomã, organizaţie cooperatistã, asociaţie sau fundaţie, instituţie publicã (pentru persoanele juridice de stat).
    5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicitãţii ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    6) Se vor menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecã.
    7) Numãrul de ordine trebuie sã fie de tipul pf sau pj urmat de cifra arabã corespunzãtoare.
    8) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
    9) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu ipoteci imobiliare.
    10) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006".
    11) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului.
    ANEXA 2
                                    FORMULAR
                              de aviz de intenţie

    OPERATOR .................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ........................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ..........................

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .....................................
    Data ............. ora ...... minutul ................. secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ............................, domiciliat în localitatea ............................., judeţul/sectorul ......................., str. ....................... nr. .... bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., actul de identitate .... seria ... nr. ..., eliberat de ............... la data de .................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ...................., nr. de telefon ............., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):


                        creditor [] debitor []
    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
    reprezentant al creditorului reprezentant al constituitorului []
    conform Legii nr. 31/2006*1) []
                    constituitor []


    Alte date .......................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de intenţie şi solicit înregistrarea lui:
    1. Destinaţia înscrierii


    Creditor Locatar/Locator Consignatar/
    garantat/debitor [] (finanţator) [] Consignant []

    Vânzãtor/ Obligaţii Creanţe
    Cumpãrãtor [] agricole [] securitizate []

    Înscriere fãcutã în legãturã cu o
    operaţiune privind finanţele publice [] Alte înscrieri []


    2. Numele/Denumirea creditorului*2)
    2.a) Creditorul persoanã juridicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ............. .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*3) ............... .
    Tipul persoanei juridice*4) .............. .
    Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ............, cod poştal ....., ţara ................... .
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .................... nu existã
    Codul unic de înregistrare ..................................
    Alte date*5) ..................................................................................................................................
    2.b) Creditorul persoanã fizicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ......................... .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................,prenumele tatãlui ............, prenumele mamei .................... .
    Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectoru ..........., codul poştal ........., ţara .................. .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*5) ..............................................................................................................
    3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului*6)
    3.a) Persoanã juridicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ...................... .
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*3)
    Tipul persoanei juridice*4) .............. .
    Sediul: str. ..................... nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., codul poştal ............, ţara .................... .
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .............. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ....................
    Alte date*5) ..................................................................................................
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:


    [] debitor al [] constituitor debitor [] constituitor terţ
       obligaţiei garantate
       (fãrã a avea
       calitatea de
       constituitor)


    3.b) Persoanã fizicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ................... .
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...................., prenumele tatãlui ............., prenumele mamei ................ .
    Adresa: str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., codul poştal .........., ţara ................. .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date .................................................................................................................................
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:


    [] debitor al obligaţiei [] constituitor debitor [] constituitor terţ
       garantate
       (fãrã a avea calitatea
       de constituitor)


    4. Bunuri ipotecate (bifaţi una sau mai multe din cãsuţele de mai jos):
    4.a) Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: ............ .
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Model .................., anul de fabricaţie .............., numãr şasiu ................, seria motorului ............., descriere suplimentarã ......................................
Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea
denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........................
    Numãrul de ordine ........................................
    4.b) [] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile.
    A. Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ............. .
    Bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos:
    [] Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil.
    [] Pãdure ce urmeazã a fi tãiatã
    [] Minerale ce urmeazã a fi extrase
    [] Fructe ce urmeazã a fi culese
    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât şi a bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Descrierea bunului: ......................................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ....................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine ......................
    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobil ipotecat:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil cãruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ................ .
    În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja înscrise, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....................
    Numãrul de ordine ..................... .
    În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice .............. .
    Sediul: str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul ................., codul poştal .........., ţara ........... .
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare .................. .
    Alte date*5).............................................................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil cãruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ..................... .
    În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja înscrise, menţionaţi
denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ....................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................ .
    Numãrul de ordine ....................... .
    În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................., prenumele tatãlui .................., prenumele mamei .................... .
    Adresa: str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................. judeţul/sectorul .............., codul poştal .......... ţara .............. .
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ..............................................................................................................................
    4.c) [] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ............................. .
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii.
    Descrierea bunului*8) ................................................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ............................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine ..............................
    4.d) [] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006*9)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: ...............................................................................................................
    Localitatea*10) .................., judeţul/sectorul*10) ...................., ţara*10) ..................., numãrul cãrţii funciare*10) ..........., numãr corp proprietate ......................, numãrul cadastral*10) ................, adresa/numãrul parcelei/elemente de identificare
amplasare imobil*10) .................. .
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) .............. .
    Descriere suplimentarã*11) ...............................................................................................
    Menţionaţi constituitorul/constituitorii cãruia/cãrora îi/le aparţine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent*7).
    Denumirea persoanei juridice ...................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......................
    Numãrul de ordine ..........................
    5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicitã înscrierea acestui aviz
    5.a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    5.b) Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ............

    Data .................. Semnãtura .................

-----
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliarã este constituitã în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.
    *3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv.
    *4) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generalã a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeazã fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercialã, regie autonomã, organizaţie cooperatistã, asociaţie sau fundaţie, instituţie publicã (pentru persoanele juridice de stat).
    *5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicitãţii ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    *6) Se vor/va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecã.
    *7) Numãrul de ordine trebuie sã fie de tipul pf sau pj urmat de cifra arabã corespunzãtoare.
    *8) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
    *9) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu ipoteci imobiliare.
    *10) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006".
    *11) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului.


    ANEXA 3
                                    FORMULAR
                      de aviz de transformare a intenţiei

    OPERATOR .................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ...................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): .........................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...............
    Data ............ ora ... minutul ........... secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ..........................., judeţul/sectorul ..........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate .... seria ..... nr. ......., eliberat de ....... la data de ..........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ...................., nr. de telefon ............, în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):


                      creditor [] debitor []
  reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
  reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului []
   conform Legii nr. 31/2006*)
                  constituitor []


    Alte date ................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenţiei şi solicit înregistrarea lui:
    1. Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecã prin care s-a fãcut publicã intenţia de constituire a ipotecii: ...........................
    2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicitã înscrierea acestui aviz
    2.a) Denumirea persoanei juridice .........................
    2.b) Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................

    Data ......... Semnãtura ................
-----
    *) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".

    ANEXA 4

                                    FORMULAR
                        de aviz de menţinere a ipotecii

    OPERATOR .................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ...........
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ..................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ................
    Data ......... ora .... minutul ....... secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ............................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul .........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de ........... la data de .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .............., nr. de telefon ......................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):


                     creditor [] debitor []
 reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
 reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului []
 conform Legii nr. 31/2006*)
                 constituitor []


    Alte date .......................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de menţinere a ipotecii şi solicit înregistrarea lui:
    1. Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecã asupra cãruia urmeazã a efectua menţiunea menţinerii bunului ipotecat: ..................
    2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicitã înscrierea acestui aviz
    2.a) Denumirea persoanei juridice ..........................
    2.b) Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................

    Data ......... Semnãtura .............
-----
    *) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".

    ANEXA 5

                                    FORMULAR
                         de aviz de ipotecã modificator

    OPERATOR .................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): .................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): .....................

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .........................
    Data ......... ora .... minutul ........... secunda ........... înscrierii
    Subsemnatul, ....................................., domiciliat în localitatea .................................., judeţul/sectorul ............................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de ............ la data de .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ............., nr. de telefon ..........., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ................................................................................................................................ creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de ipotecã iniţial, potrivit art. 28*2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    reprezentant al noului creditor*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ..............................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecã modificator, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*3)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .................
    I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEŞTE:
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos (Se vor bifa douã cãsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres aceastã posibilitate.) şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
    1. [] Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori
    Identificaţi debitorul/debitorii la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii lor, astfel cum figureazã în arhivã:
    .....................................................................................................................................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
    Noul nume al persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ..................................................................................................................................
    Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ..............., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .................
    Noua adresã/Noul sediu: localitatea ................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., codul poştal ........., ţara .................... .
    Alte date ..................................................................................................................................
    2. [] Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor
    Identificaţi creditorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale, astfel cum figureazã în arhivã:
    ....................................................................................................................................
    Noul nume al persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice .................., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .....................
    Noua adresã/Noul sediu: localitatea ..........., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ......, ap. ..., judeţul/sectorul ..........., codul poştal ........, ţara .................. .
    Alte date*4) .................................................................................................................................
    3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
    Identificaţi creditorul care urmeazã sã fie înlocuit, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale: ..................................
    Înscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: .................................................
    Denumirea persoanei juridice .........................................................................., tipul persoanei juridice ................., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..............................................................., sediul: localitatea ......................................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ...................., ţara ......................,
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...............................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ..................................................
    Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........................., prenumele tatãlui .........................., prenumele mamei ......................., domiciliul: localitatea .................................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul .................., codul poştal ......................, ţara ..................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....................................................................
    4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
    Înscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: .............................................. .
    Denumirea persoanei juridice ......................................................., tipul persoanei juridice ......................, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ....................................................., sediul: localitatea .................................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ......, ţara ..........................
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..........................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ........................ .
    Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........................., prenumele tatãlui ....................., prenumele mamei ...................., domiciliul: localitatea ......................, str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............................., codul poştal .........., ţara...................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)...........................................................................
    5. [] Radierea unuia sau mai multor debitori
    Identificaţi debitorul care urmeazã sã fie radiat, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:
    ..................................................................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice radiaţi: ............................................... .
    Denumirea persoanei juridice ..........................., tipul persoanei juridice ...................., numãrul de identificare al persoanei juridice, dacã existã ................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ....................................., sediul: localitatea .........................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........................, codul poştal ..............., ţara ........................
    Alte date ........................................................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice radiaţi: ..........................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................................., prenumele tatãlui ................................, prenumele mamei ......................, domiciliul: localitatea ..................................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................................................, codul poştal ............, ţara ............................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ...................................................................................................................
    Precizaţi dacã operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţitã de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul radiat: DA [] NU []
    În caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã ..................................................
    6. [] Radierea unui creditor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................., tipul persoanei juridice ........................, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..............................................., sediul: localitatea ........................................., str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................., codul poştal ..........., ţara ....................
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului).................................................................................
    Numele persoanei fizice ...................................................................................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ............................., prenumele tatãlui ..................., prenumele mamei ............................., domiciliul: localitatea ............................................, str. ....................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., codul poştal ........., ţara ..................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ............................................................
    7. [] Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
    Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale: ..............................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ................................................
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................., tipul persoanei juridice ........................., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...................................................................................., sediul: localitatea ........................, str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ............., ţara ..............................
    Alte date ..............................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ..................
    Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..............................., prenumele tatãlui .................., prenumele mamei ..................., domiciliul: localitatea .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........................., codul poştal ........., ţara ........................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ........................................................................................
    8. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei
    a) Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale ..............................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    În loc de ..................................................................................................................................
    se va înscrie ..............................................................................................................................
    b) Identificaţi bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã ..................................................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    În loc de .....................................................................................................................................
    se va înscrie .................................................................................................................................
    9. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
    În loc de ..................................................................................................................................
    se va înscrie ..............................................................................................................................
    10. [] Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã ........................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    ...................................................................................................................................................
    11. [] Adãugarea unui creditor celor deja existenţi
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: ................................................
    Denumirea persoanei juridice ......................................................................, tipul persoanei juridice .................., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..............................., sediul: localitatea ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ................................., codul poştal ..............., ţara ........................
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ....................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ..................
    Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........................, prenumele tatãlui ..................., prenumele mamei ......................., domiciliul: localitatea ......................, str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., codul poştal .........., ţara ............................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...............................................................................
    12. [] Adãugarea unui debitor subscriitor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ..................
    Denumirea persoanei juridice ............................................................., tipul persoanei juridice ................., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .........................., sediul: localitatea .........................., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., codul poştal ..........., ţara ...........................
    Alte date ..............................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ...............
    Numele persoanei fizice ................................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .........................., prenumele tatãlui ........................., prenumele mamei ........................, domiciliul: localitatea ..........................., str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .................., codul poştal ......., ţara .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ........................................................................................
    Precizaţi dacã operaţiunea de adãugare a unui debitor este însoţitã de aducerea de cãtre acesta a unor bunuri în garanţie: DA [] NU []
    În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.
    II. ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni: .........................................................
    III. DESCRIERE BUNURI
    a) [] Autovehicule
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat şi prin indicarea numãrului de ordine aferent ....................................................................................................................
    Descriere suplimentarã ......................................................................................................................
    b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile.
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat şi prin indicarea numãrului de ordine aferent ............................................................................................................................................
    Descrierea bunului .....................................................................................................................
    c) [] Alte bunuri
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat şi prin indicarea numãrului de ordine aferent ..................................................................................................................................
    Descriere bun .......................................................................................................................
    [] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006*6)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat şi prin indicarea numãrului de ordine aferent ....................
    Descrierea bunului imobil .................................................................................................................
    Descriere suplimentarã ....................................................................................................................
    IV. PRECIZAŢI DACĂ PENTRU ACTUALIZAREA INFORMAŢIEI CUPRINSE ÎN AVIZUL DE IPOTECĂ LA CARE SE RAPORTEAZĂ MODIFICAREA ESTE NECESARĂ ŞI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI ÎN GARANŢIE, CORESPUNZĂTOR DATELOR ÎNSCRISE DE SOLICITANT ÎN PREZENTUL FORMULAR: DA [] NU []
    În caz afirmativ, bifaţi pct. I.10, completând cu datele corespunzãtoare.
    V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de noul creditor, în condiţiile art. 28*2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Data ................ Semnãtura ........................

-----
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) Potrivit art. 28^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare "Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecã iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivã, dupã caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procurã autenticã sau împuternicire avocaţialã".
    *3) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicitãţii ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    *5) În situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresatã de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.
    *6) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu ipoteci imobiliare.    ANEXA 6

                                 FORMULAR
                        de aviz de cesiune a creanţei*1)

    OPERATOR ..............................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .......................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .......................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...............................................................................
    Data .................... ora ......... minutul ......... secunda ................ înscrierii
    Subsemnatul, ...................................., domiciliat în localitatea ......................., judeţul/sectorul ..................., str. .............................. nr. ......., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ....., actul de identitate ....... seria ........ nr. ........., eliberat de ........................... la data de .........................................., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ...................., nr. de telefon ................................
    în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe)
    cedent [] reprezentant al cedentului []
    cesionar [] reprezentant al cesionarului*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ...........................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanţei, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .................
    Precizaţi dacã înscrierea este efectuatã în legãturã cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selecţia rubricii "DA" impune ca destinaţia înscrierii sã fie "Creanţe securitizate"):
    DA [] NU []
    1. Prezentul aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã vizeazã (bifaţi una dintre cele douã posibilitãţi):
    [] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;
    [] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ; folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului cedent:
    Denumirea persoanei juridice .........., tipul persoanei juridice .........., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .........., sediul: localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal ...., ţara ..........
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..........
    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .........., prenumele tatãlui .........., prenumele mamei ..........
    Adresa: localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., codul poştal ...., ţara .........., codul numeric personal │_││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...............
    2. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):
    Creditorul persoanã juridicã
    ----------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice ce vor fi înscrişi: .......
    2.a) Denumirea persoanei juridice .........., tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .........., sediul: localitatea ........., strada .......... nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal .........., ţara ..........
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ................
    Creditorul persoanã fizicã
    --------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice ce vor fi înscrişi: .......
    2.b) Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .........., prenumele tatãlui .........., prenumele mamei .......... .
    Adresa: localitatea ......................, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal .........., ţara .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date*4)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ................
    3. Identificarea pãrţii care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de cesionar, în condiţiile art. 28^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Alte menţiuni, prevãzute în mod obligatoriu de lege*5)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni: .......... .

    Data ...................... Semnãtura .....................
-----------
    *1) Prin avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut în avizul de ipotecã drept creditor cu statut activ.
    *2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *3) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicitãţii ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    *5) În situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresatã de cesionar sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de cesionar în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.

    ANEXA 7

                                   FORMULAR
                        de aviz de extindere a ipotecii*1)

    OPERATOR ............................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..................................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .....................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .....................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ......................................................................................
    Data ...................... ora ........... minutul ........... secunda ........... înscrierii
    Subsemnatul, ..........................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ..............., str. ................................. nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ....., act de identitate ............ seria ........... nr. ........, eliberat de ......................... la data de ........................., codul numeric personal │.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│, ţara .............., nr. de telefon ..................................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor [] reprezentant al creditorului*2) []
    constituitor*3) [] reprezentant al constituitorului []
    Alte date ...........................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*4) ..........
    1. Acest aviz de ipotecã priveşte urmãtorul bun ipotecat (bifaţi una sau mai multe cãsuţe):
    a) [] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule asupra cãrora opereazã extinderea: ................... .
    Identificaţi bunul ipotecat asupra cãruia opereazã extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numãrului de ordine aferent acestui tip de bun: .......................................................................................................................... .
    Descriere suplimentarã ........................................................................................................... .
    b) [] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de bunuri ipotecate asupra cãrora opereazã extinderea: ................................... .
    Identificaţi bunul ipotecat asupra cãruia opereazã extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numãrului de ordine aferent acestui tip de bun: ............................................................................................................................. .
    Descriere suplimentarã .............................................................................................................. .
    c) [] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de bunuri ipotecate asupra cãrora opereazã extinderea: ...............
    Identificaţi bunul ipotecat asupra cãruia opereazã extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numãrului de ordine aferent acestui tip de bun: .............................................................................................................................. .
    Descrierea bunului*5) ..................................................................................................................
    d) [] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006*6)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de bunuri imobile asupra cãrora opereazã extinderea: ................
    Identificaţi bunul ipotecat asupra cãruia opereazã extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numãrului de ordine aferent acestui tip de bun: .............................................................................................................................. .
    Descrierea bunului imobil: .............................................................................................................
    2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresatã de (bifaţi una dintre posibilitãţi):
    - toţi creditorii cu statut activ
    - toţi constituitorii cu statut activ

    Data ................ Semnãtura ................
-------------
    *1) Înscrierea în arhivã a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitatã numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat sau vine în completarea acestuia.
    *2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *3) Avizul de extindere poate fi subscris şi de cãtre debitor, cu condiţia ca acesta sã aibã şi calitatea de proprietar al bunului asupra cãruia opereazã extinderea.
    *4) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *5) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
    *6) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu ipoteci imobiliare.

    ANEXA 8

                                    FORMULAR
    de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecã iniţial

    OPERATOR .........................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...................................................................................
    Data .............. ora .......... minutul ........... secunda ............ înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea ........................., judeţul/sectorul ............, str. ...................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, act de identitate ....... seria ..... nr. ....., eliberat de ............................... la data de ................................, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .............., nr. de telefon ........................ în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ........................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*2)(vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..................................
    1. Acest aviz de ipotecã priveşte urmãtorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã):
    a) [] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule degrevate: .....................................................
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.
    Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Model ................., an de fabricaţie .........., numãr şasiu .........., seria motorului .........., descriere suplimentarã .................
    b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile degrevate: ........ .
    Bifaţi una sau mai multe dintre posibilitãţi:
    - bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile []
    - pãdure care urmeazã a fi defrişatã []
    - minerale care urmeazã a fi extrase []
    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.
    Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Descrierea bunului degrevat: .................
    .................
    c) [] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile degrevate: ...........
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Descriere bun degrevat*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului):
    ..................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    [] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...................
    Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: .......................................................................................................
    Localitatea*5) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ......................., judeţul/sectorul*5).........., ţara*5) .........., numãrul cãrţii funciare*5) ........, numãr corp proprietate .............., numãrul cadastral*5) .........................., adresa/numãrul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil*5) .................
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ..........................................................................................
    Descriere suplimentarã*6) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    ..................................................................................................................................

    Data ................. Semnãtura ..................
----------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
    *4) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu ipoteci imobiliare.
    *5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform Legii nr. 31/2006".
    *6) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului.

    ANEXA 9

                                   FORMULAR
                         de aviz de cesiune a ipotecii

    OPERATOR ..........................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ....................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ....................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã ..........................................................................................
    Data ................ ora ......... minutul ....... secunda ............. înscrierii
    Subsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea .........................., judeţul/sectorul ..............., str. ............................ nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria .................. nr. .........., eliberat de ................................... la data de ...................., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .................., nr. de telefon ........................................... în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    cedent [] reprezentant al cedentului []
    cesionar [] reprezentant al cesionarului*1) []
    Alte date .........................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã ce urmeazã a fi modificat prin cesiunea ipotecii*2)
    ...................
    1. Cedentul ipotecii*3)
    Identificaţi persoana care cesioneazã ipoteca, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..................................................................................
    Numãrul de ordine .................................................................................................................
    2. Cesionarul ipotecii*4)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane juridice înscrise: .............................................. .
    Denumirea persoanei juridice ..............., tipul persoanei juridice ....., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .............., codul unic de înregistrare ......, sediul: localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., codul poştal ......................., ţara ........ .
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane fizice înscrise: ........... .
    Numele persoanei fizice ..................................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ............., prenumele tatãlui ........, prenumele mamei .................................
    Adresa: str. ........... nr. .... bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ........, judeţul/sectorul ......., codul poştal ....... ţara .........
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    3. Înlocuirea unor debitori, în cazul în care debitorul obligaţiei principale este altã persoanã:
    Identificaţi persoana care urmeazã a fi înlocuitã, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine ........
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane juridice înscrise: ...... .
    Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........., codul unic de înregistrare ......, sediul: localitatea ............, str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .........................., codul poştal .............., ţara ......................
    Alte date .......................................................................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane fizice înscrise: ........................................... .
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......................, prenumele tatãlui ..........., prenumele mamei ................
    Adresa: str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .................................., judeţul/sectorul ....., codul poştal ...., ţara ..................................
    Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Alte date ........................................................................................................................
    Dacã este necesar, folosiţi spaţiul de mai jos pentru a introduce descrierea actualizatã a bunului corespunzãtoare tipului de bun ipotecat: .....................
    4. Menţiuni prevãzute în mod obligatoriu de lege*5)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni: ...............

    Data ...................... Semnãtura ............................
-----------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Cedentul ipotecii va fi înlocuit ca urmare a cedãrii ipotecii cãtre un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.
    *4) Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecã care se modificã prin cesiunea ipotecii.
    *5) În situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresatã de cesionar sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de cesionar în faţa notarului public, privind cesiunea ipotecii.

    ANEXA 10

                                    FORMULAR
                de aviz de schimbare a rangului ipotecilor*1)

    OPERATOR ........................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã .......................................................................................
    Data ................ ora ........ minutul ........... secunda ............... înscrierii
    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ...................., str. ........................... nr. .........., bl. ........., sc. ......, et. ........, ap. ....., act de identitate ........ seria ............ nr. .........., eliberat de ................................... la data de ................, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ........................., nr. de telefon ............................................. în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*2) []
    Alte date ...............................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    1. Nr. de identificare a avizului de ipotecã al cãrei rang se schimbã*3) .........
    2. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea a fost adresatã de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.
    În cazul în care solicitarea a fost adresatã de unul/unii dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .............................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...........
    Numãrul de ordine ....................................................

    Data ....................... Semnãtura .............................
-------------
    *1) În cazul solicitãrii de schimbare a rangului ipotecilor este necesarã completarea a douã formulare de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, subscrise de cãtre fiecare dintre creditorii celor douã ipoteci care îşi schimbã rangul, rezultând douã avize de schimbare a rangului cu ID-uri distincte, dar cu aceeaşi datã (an, lunã, zi, orã, minut, secundã) a înregistrãrii.
    *2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *3) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    ANEXA 11

                                    FORMULAR
                             de aviz de executare

    OPERATOR ........................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ..................................................................................
    Data ................. ora ............. minutul ................ secunda .............. înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..............................., judeţul/sectorul ................, str. ....................... nr. .........., bl. ........., sc. ...., et. ........, ap. ......, act de identitate ................ seria ............ nr. ........ eliberat de ...................................... la data de ......................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .........................., nr. de telefon .........................................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) []
    Alte date ................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*2) ............
    ACEST AVIZ DE EXECUTARE PRIVEŞTE:
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
    1. [] Publicitatea notificãrii de executare a bunului ipotecat
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul notificãrii de executare*3)) ............
    2. [] Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea şi distribuirea sumei rezultate din executare
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt datele cuprinse în procesul-verbal*4)) .....................
    3. [] Încetarea executãrii pe baza hotãrârii instanţei judecãtoreşti
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o) ...................
    4. [] Preluarea bunului ipotecat în vederea administrãrii
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul notificãrii ofertei de preluare*3)) ....................

    Data ...................... Semnãtura ...............................
----------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Se vor menţiona obligatoriu elementele prevãzute la art. 2.451 din Codul civil.
    *4) Se va menţiona obligatoriu procesul-verbal la care se referã art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.

    ANEXA 12

                                    FORMULAR
                     de aviz de preluare în contul creanţei

    OPERATOR ....................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..........................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .............................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .............................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ..............................................................................
    Data .................. ora ........... minutul ............. secunda .............. înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ................., judeţul/sectorul .................., str. .......................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ....., act de identitate ......... seria .......... nr. ........, eliberat de ........................... la data de ............, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .................., nr. de telefon ........................, în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) []
    Alte date ....................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat în contul creanţei, vizând avizul de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã ce urmeazã a fi modificat prin preluarea în contul creanţei*2)
    ..............................................................................................................................

    ACEST AVIZ DE PRELUARE PRIVEŞTE:
    Bifaţi una din cãsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
    1. [] Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul notificãrii ofertei de preluare*3)) .............................................................................................
    2. [] Anularea preluãrii bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotãrârii instanţei judecãtoreşti
    Menţiuni obligatorii (folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o) .............................................

    Data ..................... Semnãtura ...........................
----------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanţei, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Se va menţiona, pe scurt, conţinutul ofertei de preluare prevãzute la art. 2.461 din Codul civil.

    ANEXA 13

                                     FORMULAR
                de aviz de stingere a avizului de ipotecã iniţial

    OPERATOR .................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..........................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..........................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...........................................................................
    Data ................ ora ............. minutul ............ secunda ................. înscrierii
    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea .........................., judeţul/sectorul ...................., str. ............................. nr. ..........., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ....., act de identitate ................ seria ........... nr. ........., eliberat de .................... la data de .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara .............., nr. de telefon ..........................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe)
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ..............
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*2) (vezi explicaţiile de sfârşitul formularului) ................................

    Data ...................... Semnãtura .............................
----------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial etc.), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    ANEXA 14

                                   FORMULAR
               de aviz de nulitate a avizului de ipotecã iniţial

    OPERATOR .........................................................................................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...................................................................................
    Data ................. ora ......... minutul ........... secunda ............. înscrierii
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ............, str. ........................ nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ......, ap. ....., act de identitate ........... seria ...... nr. ......., eliberat de ...................... la data de ..............., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, ţara ................., nr. de telefon .............................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ........................................................................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea*2) (vezi explicaţiile de sfârşitul formularului) avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*3) (vezi explicaţiile de sfârşitul formularului) .......................................

    Data ....................... Semnãtura .........................
---------
    *1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivã numai în situaţia în care prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã s-a dispus anularea contractului de ipotecã mobiliarã ori a convenţiei principale, pe lângã care contractul de ipotecã este accesoriu.
    *3) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial etc.), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.


    ANEXA 15

                          FORMULAR
         de aviz de prelungire a avizului de ipotecã iniţial

    OPERATOR .......................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .....................................................
    Data ................... ora ........... minutul .......... secunda ................. înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ......................, judeţul/sectorul ...................., str. .............. nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ....., act de identitate ........ seria ....... nr. ..., eliberat de .............. la data de ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. de telefon ..............., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor []
    reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ........
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecã iniţial, identificat mai jos, pentru o perioadã (bifaţi una dintre cele douã cãsuţe):
    [] de 5 ani
    [] mai micã de 5 ani. Folosiţi spaţiile alãturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a înscrierii .....
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*2) (vezi explicaţiile de sfârşitul formularului) ..............
    Identificarea pãrţii care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilitãţi şi completaţi cu datele corespunzãtoare:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresatã de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folosiţi spaţiile alãturate pentru a menţiona datele de identificare a acestuia/acestora.
    Denumirea persoanei juridice ......
    Tipul persoanei juridice .........
    Sediul: str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., codul poştal ..... ţara .....
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .................................................................................
    Alte date*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...........................................................................
    Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....., prenumele tatãlui ........, prenumele mamei .........
    Adresa: localitatea ...., str. ......... nr. ...., bl. ..., scara ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ....., codul poştal ...., ţara ....., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
    Alte date*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ....................................................

    Data ..... Semnãtura ......
--------
    *1 ) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
    *2 ) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial etc.), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicitãţii ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.

    ANEXA 16

                           FORMULAR
       de aviz de reactivare a avizului de ipotecã iniţial*1)

    OPERATOR ........................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .............................................
    Data ................. ora ........... minutul ....... secunda ............ înscrierii
    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul ............, str. ................... nr. .............., bl. ........, sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............. seria ......... nr. ........., eliberat de ................. la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. de telefon ................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    creditor [] debitor []
    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
    constituitor [] reprezentant al constituitorului []
    Alte date ................
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecã iniţial, identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*2) .......
    1. Identificaţi persoana care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .........................................................
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .......................
    Numãrul de ordine ...................................
    2. Menţiuni obligatorii*3)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni: ......................

    Data ...... Semnãtura ..............
---------
    *1) Acest formular poate fi solicitat doar în cazul în care s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã prin care s-a dispus aceastã reactivare, iar solicitantul a fost parte în cauza în care s-a pronunţat hotãrârea.
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial, executare a ipotecii, preluare în contul creanţei, stingere, nulitate), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Se vor completa numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o.


    ANEXA 17

                         FORMULAR
       de aviz de ipotecã iniţial - Obligaţiuni ipotecare

    OPERATOR ..........................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ...................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ...................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ....................................
    Data ................ ora ............. minutul ............. secunda ............... înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ............, judeţul/sectorul ..........., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate ............. seria .............. nr. ................., eliberat de ................. la data de ................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..................., nr. de telefon ................., în calitate de reprezentant*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Alte date ..................................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecã iniţial şi solicit înregistrarea lui:
    1. Denumirea reprezentantului creditorilor (agent)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul agenţilor ce vor fi înscrişi: ......
    Denumirea agentului*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...............
    Tipul agentului*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...................
    Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., localitatea ......, judeţul/sectorul ....., codul poştal ....., ţara ......
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..............
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .........
    2. Denumirea debitorului
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: .......
    Denumirea persoanei juridice ......
    Tipul persoanei juridice ..........
    Sediul: str. .... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., codul poştal ...., ţara ......
    Numãrul de identificare a persoanei juridice ......
    Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......
    Alte date ......
    3. Acest aviz de ipotecã priveşte totalitatea drepturilor de creanţã şi a drepturilor accesorii cu care debitorul garanteazã emisiunea de obligaţiuni ipotecare:
    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: .......................................................
    Localitatea*5) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .............., judeţul/sectorul*5) ....., ţara*5) ...., numãrul cãrţii funciare*5) ......, numãr corp proprietate ............., numãrul cadastral*5) ............., adresa/numãrul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*5) .....
    Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului)*5) .................................................................................
    Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã .......................................
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*5) ...................................................
    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ...............................

    Data ...... Semnãtura .......
---------
    *1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
    *2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acţiuni, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *3) Solicitanţii vor avea în vedere clasificarea prevãzutã de Legea nr. 32/2006, astfel încât, dacã este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c), se va selecta "S.A.", "S.R.L." etc., iar dacã este vorba de lit. d)-e) se va selecta "Alte tipuri", pentru ambele situaţii fiind obligatorii completãri suplimentare în câmpul "Alte date".
    *4) Se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana juridicã/organizaţia fãrã personalitate juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    *5) Câmpuri obligatorii.

    ANEXA 18

                           FORMULAR
        de aviz de ipotecã modificator - Obligaţiuni ipotecare

    OPERATOR ...................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .........................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ............................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ............................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .................
    Data ............ ora ........ minutul ......... secunda ........... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............. nr. ........., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ........, eliberat de .................. la data de .................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. de telefon .................. în calitate de (bifaţi una dintre posibilitãţi):
    reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date ...........
    reprezentant al noului creditor (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte/înlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de ipotecã iniţial, potrivit art. 28^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) []
    Alte date .................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecã modificator, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ........
    I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEŞTE:
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos (se vor bifa douã cãsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres aceastã posibilitate) şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
    1. [] Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitori
    Identificaţi debitorul/debitorii la care se raporteazã modificarea prin menţionarea denumirii lor, astfel cum figureazã în arhivã:
    .................................................................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
    Noua denumire a persoanei juridice ......., tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .............
    Noul sediu: str. ...................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ...., codul poştal ....., ţara ......
    Alte date ................
    2. [] Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unui creditor
    Identificaţi creditorul la care se raporteazã modificarea prin menţionarea denumirii sale, astfel cum figureazã în arhivã:
    ..............................................................................................
    Noua denumire a persoanei juridice ......................, tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .......
    Noul sediu: str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ....., judeţul/sectorul ...., codul poştal ...., ţara .....
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..........
    3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
    Identificaţi creditorul care urmeazã sã fie înlocuit prin menţionarea denumirii sale:
    .................................................................
    Înscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: ........................................
    Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ........., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., codul poştal ....., ţara .....
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ......
    4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
    Înscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: ........
    Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ....., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........, sediul: str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ....., codul poştal ....., ţara ....
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ......
    5. [] Radierea unuia sau mai multor debitori
    Identificaţi debitorul care urmeazã sã fie radiat prin menţionarea denumirii sale:
    .....................................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor radiaţi: ..................................
    Denumirea persoanei juridice ............., tipul persoanei juridice ........, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..................., sediul: str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., localitatea ......, judeţul/sectorul ......, codul poştal ....., ţara .....
    Alte date ....
    Precizaţi dacã operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţitã de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul radiat: DA [] NU []
    În caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    .................................................................
    6. [] Radierea unui creditor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:
    Denumirea persoanei juridice .........................., tipul persoanei juridice ....., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...., sediul: str. ... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., codul poştal ...., ţara ....
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...
    7. [] Menţionarea denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
    Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii sale:
    .........................................................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori înscrişi: .....
    Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ..., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..., sediul: str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ....................., codul poştal ...., ţara ......................
    Alte date ......................................................
    8. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei
    a) Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii sale .......................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    În loc de ......................................................
    se va înscrie ..................................................
    b) Identificaţi bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    ................................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    În loc de ......................................................
    se va înscrie ..................................................
    9. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
    În loc de ......................................................
    se va înscrie ..................................................
    10. [] Modificarea/Completarea descrierii bunului în garanţie
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    ...............................................................
    ...............................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    ...............................................................
    ...............................................................
    11. [] Adãugarea unui creditor celor deja existenţi
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: .......
    Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...., sediul: str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ......, judeţul/sectorul ..............., codul poştal ......., ţara ......
    Alte date*4) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....
    12. [] Adãugarea unui debitor subscriitor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori înscrişi: ....
    Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ....., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .............................., sediul: str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ...., judeţul/sectorul ...., codul poştal ..., ţara .....
    Alte date .......................................................
    Precizaţi dacã operaţiunea de adãugare a unui debitor este însoţitã de aducerea de cãtre acesta a unor bunuri în garanţie: DA [] NU []
    În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.
    13. [] Înlocuirea, totalã ori parţialã, a bunurilor afectate ipotecii, în condiţiile Legii nr. 32/2006, în condiţiile în care debitorul/creditorul rãmâne acelaşi.
    a) Înlocuire totalã a bunurilor afectate ipotecii []. Folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
    b) Înlocuirea parţialã a bunurilor afectate ipotecii []
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanţie ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    ..................................................................
    ..................................................................
    Folosiţi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
    II. ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni:
    .................................................................
    .................................................................
    III. DESCRIERE CREANŢE IPOTECARE
    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descrierea şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: ......................................
    Localitatea*6) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...., judeţul/sectorul*6) ...., ţara*6) ...., numãrul cãrţii funciare*6) ...., numãr corp proprietate ..., numãrul cadastral*6) ...., adresa/numãrul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*6) .....
    .................................................................
    .................................................................
    Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului)*6) .......
    .................................................................
    .................................................................
    Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã
    .................................................................
    .................................................................
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*6) .....
    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ....
    ...................................................................
    ...................................................................
    IV. PRECIZAŢI DACĂ PENTRU ACTUALIZAREA INFORMAŢIEI CUPRINSE ÎN AVIZUL DE IPOTECĂ LA CARE SE RAPORTEAZĂ MODIFICAREA ESTE NECESARĂ ŞI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI ÎN GARANŢIE, CORESPUNZĂTOR DATELOR ÎNSCRISE DE SOLICITANT ÎN PREZENTUL FORMULAR: DA [] NU []
    În caz afirmativ, bifaţi pct. I.10, completând cu datele corespunzãtoare.
    V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de noul creditor, în condiţiile art. 28^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Data ...... Semnãtura ..........
---------
    *1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
    *2) Potrivit art. 28 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecã iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivã, dupã caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procurã autenticã sau împuternicire avocaţialã".
    *3) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *4) Se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana juridicã/organizaţia fãrã personalitate juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
    *5) În situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresatã de noul creditor sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.
    *6) Câmpuri obligatorii.

    ANEXA 19

                           FORMULAR
              de aviz de extindere a ipotecii asupra
                altor bunuri - Obligaţiuni ipotecare

    OPERATOR .........................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .......................
    Data ....................... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii
    Subsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ............., judeţul/sectorul .........., str. ............. nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ......, act de identitate ......... seria ....... nr. ........., eliberat de ............. la data de ...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .............., nr. de telefon ..........................
    în calitate de reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Alte date ..........................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ................
    1. Acest aviz de ipotecã priveşte suplimentarea creanţelor ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006
    Descrierea bunului imobil: ..............................
    Localitatea*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...., judeţul/sectorul*3) ...., ţara*3) ....., numãrul cãrţii funciare*3) ...., numãr corp proprietate ......, numãrul cadastral*3) ...., adresa/numãrul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*3) ....................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului) *3) ..........................................................
    .................................................................
    .................................................................
    Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã
    .................................................................
    .................................................................
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*3) ......
    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 .....
    .................................................................
    2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresatã de (bifaţi cãsuţa):
    [] toţi creditorii cu statut activ

    Data ...... Semnãtura ...........
--------
    *1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Câmpuri obligatorii.


    ANEXA 20

                            FORMULAR
          de aviz de reducere a ipotecii la o parte dintre
          bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecã
              iniţial - Obligaţiuni ipotecare

    OPERATOR .........................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ..................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...................
    Data ..................... ora .................... minutul ........... secunda ............ înscrierii
    Subsemnatul, ..............., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ............, bl. ..........., sc. ........, et. ........, ap. .., act de identitate .......... seria ............ nr. ........., eliberat de ............. la data de ................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .................., nr. de telefon ......................
    în calitate de reprezentant al creditorului*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului)
    Alte date ............................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte dintre bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*2) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....
    Acest aviz de ipotecã priveşte reducerea creanţelor ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006
    Descrierea bunului imobil: ....
    Localitatea*3) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...., judeţul/sectorul*3) ...., ţara*3) ...., numãrul cãrţii funciare*3) ...., numãr corp proprietate ....., numãrul cadastral*3) ....., adresa/numãrul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*3) ..................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului) *3)
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã
    ....................................................................
    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*3) .........
    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................

    Data ......... Semnãtura ..........
--------
    *1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
    *2) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.
    *3) Câmpuri obligatorii.    ANEXA 21

                         FORMULARE-MODEL
               pentru înscrierea avizelor de ipotecã
                  referitoare la creanţele bugetare

                A. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL


    OPERATOR: ....... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....... Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent ...... Şef administraţie/
    Data ...... Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ..... Data ........
    Data ......... Semnãtura ...    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .................................
    Data ...... ora ..... minutul ..... secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ....., act de identitate ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ..... la data de ......, codul numeric personal I_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecã iniţial:
    1. Felul înscrierii:
    Înscriere iniţialã
    2. Destinaţia înscrierii:
    Înscriere fãcutã în legãturã cu o operaţiune privind finanţele publice
    3. Creditorul persoanã juridicã
    Denumirea persoanei juridice ......
    Tipul persoanei juridice ..........
    Sediul: str. ......... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ........, ap. ......., localitatea ...., judeţul/sectorul ........., codul poştal ........., ţara ...........
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....................
    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .....................
    4. Debitorul persoanã juridicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ....
    Denumirea persoanei juridice .....................................
    Tipul persoanei juridice .........................................
    Sediul: str. .......... nr. ......., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, codul poştal ............., ţara ...........
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......................
    Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .......................
    5. Debitorul persoanã fizicã
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: ......
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........, prenumele tatãlui ........, prenumele mamei ...........
    Adresa: localitatea ......., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .......... codul poştal ........., ţara ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    6. Descrierea bunului în garanţie
    Observaţie: Se recomandã ca descrierea bunului în garanţie sã se facã cel puţin prin precizarea naturii creanţei bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numãrului titlului executoriu şi a emitentului acestuia.
    Se înscrie în arhivã un numãr de (precizaţi numãrul) .................... creanţe bugetare.
    Fiecare creanţã va fi individualizatã prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.

    Creanţã a bugetului de stat în sumã de ............. lei, înregistratã la data de ............, reprezentând ........, cod ......., pentru care s-au emis titlurile executorii (numãr şi data) ............................

    Data ............ Semnãtura .............

    Verificat:
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ......................
    Data .....................................
    Semnãtura ................................
    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet ..........................
    Data .................................................
    Semnãtura ............................................

             B. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR    OPERATOR: ............... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: ...... Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent ......... Şef administraţie/
    Data ........... Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ..... Data ........
    Data .............. Semnãtura .....    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ................................
    Data ..................... ora ................ minutul ........... secunda ........... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., act de identitate ...... seria ..... nr. ..........., eliberat de ............... la data de .............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial, identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ...........................
    1. Modificare privind pãrţile avizului de ipotecã iniţial
    Aceastã modificare priveşte (bifaţi una dintre cele trei cãsuţe şi, dacã este cazul, completaţi spaţiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raporteazã modificarea):
    [] Creditorul
    [] Debitorul persoanã juridicã
    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .................
    [] Debitorul persoanã fizicã
    Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    De asemenea, bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzãtoare:
    [] Schimbarea adresei/sediului şi/sau schimbarea numelui/denumirii
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona noile date de identificare:
    Noua adresã/sediu: localitatea ..........., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............., codul poştal .........., ţara ............
    Noua denumire a persoanei juridice ..................., tipul persoanei juridice ............, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ................
    Noul nume al persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .............., act de identitate .............. seria ........ nr. ..............., eliberat de ................... la data de ...............
    [] Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ......
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................., prenumele tatãlui ..............., prenumele mamei ............., adresa: localitatea ...................., str. ........................ nr. ......, bl. .... sc. ....., et. ...., ap. .........., judeţul/sectorul ................, codul poştal ..........., ţara ............... codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ....
    Denumirea persoanei juridice ..............................................................................
    Tipul persoanei juridice ...............................................................................
    Sediul: str. ................. nr. .........., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, localitatea ................, judeţul/sectorul ................, codul poştal ............, ţara ...........
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............................... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ............................................
    [] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de ipotecã iniţial privind datele de identificare a pãrţilor
    În loc de .........................................................
    se va înscrie .....................................................
    2. Modificãri ale bunului în garanţie
    Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:
    [] Modificarea/Completarea descrierii bunului în garanţie
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    ...................................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    ...................................................................
    [] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de ipotecã, privitor la descrierea bunului în garanţie
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã.
    ...................................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
    În loc de .........................................................
    se va înscrie .....................................................
    3. Alte modificãri
    [] Adãugarea unui debitor subscriitor
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: ......
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................., prenumele tatãlui ..........., prenumele mamei ............., adresa: localitatea ............., str. ............ nr. ......, bl. .... sc. ..., et. ...., ap. .......... judeţul/sectorul .................., codul poştal ............., ţara ....................., codul numeric personal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ....
    Denumirea persoanei juridice ..............................................
    Tipul persoanei juridice ..................................................
    Sediul: str. ........... nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., codul poştal ............, ţara .............
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............................... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .............................................

    Data .......... Semnãtura

    Verificat:
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele .......
    Data ......................
    Semnãtura .................
    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet ...............................
    Data ................................................
    Semnãtura ............................................
---------
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII ASUPRA ALTOR BUNURI

    OPERATOR: .......... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------

                                                    Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/
    Data ............ Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............
    Data ............ Semnãtura ..............

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ................................
    Data ........... ora ......... minutul ......... secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ........................., act de identitate ........ seria ..... nr. ............, eliberat de ................ la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial, identificat mai jos:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..........................
    Acest aviz de ipotecã priveşte urmãtorul bun în garanţie: .........................................................
    Se înscrie în arhivã un numãr de (precizaţi numãrul) ............................... creanţe bugetare.
    Fiecare creanţã va fi individualizatã prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Creanţã a bugetului de stat în sumã de ................... lei, înregistratã la data de .................., reprezentând: .................., cod ................................, pentru care s-au emis titlurile executorii (numãr şi data) .....................

    Data ............ Semnãtura .............

    Verificat:
    ----------
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ................
    Data ...................
    Semnãtura ................
    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet .......................
    Data ......................
    Semnãtura .................
_________
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.


    D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII LA O PARTE DIN BUNURILE AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE IPOTECĂ INIŢIAL

    OPERATOR: .......... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------

                                                    Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/
    Data ............ Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............
    Data ............ Semnãtura ..............

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ........................................
    Data .............. ora ........ minutul ......... secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, .........................., act de identitate ..... seria ...... nr. ......., eliberat de ................... la data de ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecã iniţial, identificat mai jos:
    Numãrul de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ..................................
    Acest aviz de ipotecã priveşte urmãtorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de ipotecã): ......................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul creanţelor bugetare ce au fost recuperate: .....................................
    Creanţã a bugetului de stat în sumã de ..................... lei, înregistratã la data de ......................, reprezentând: ..................., cod ......................., pentru care s-au emis titlurile executorii (numãr şi data) ...................

    Data .............. Semnãtura ................
    Verificat:
    ----------
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele .................
    Data ................
    Semnãtura ..................
    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet ...................
    Data ...................
    Semnãtura ...................
___________
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIREA AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    OPERATOR: .......... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------

                                                    Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/
    Data ............ Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............
    Data ............ Semnãtura ..............

    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ......................................
    Data ................ ora .......... minutul .......... secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ............................., act de identitate ...... seria ..... nr. ......., eliberat de ................. la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecã iniţial cu numãrul de identificare menţionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .............................
    Efectele avizului de ipotecã, identificat mai sus, sunt prelungite pentru încã:
    Precizaţi noua duratã de valabilitate a înscrierii .................................................

    Data .............. Semnãtura ................

    Verificat:
    ----------
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ...............
    Data .................
    Semnãtura ..................

    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet .................
    Data ..................
    Semnãtura .........................
___________
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL

    OPERATOR: .......... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------

                                                    Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/
    Data ............ Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............
    Data ............ Semnãtura ..............

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ........................................
    Data ................ ora .......... minutul ............ secunda ......... înscrierii
    Subsemnatul, ............................, act de identitate ..... seria ....... nr. ........, eliberat de ................. la data de ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de nulitate a avizului de ipotecã iniţial menţionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .................

    Data ................ Semnãtura ..............

    Verificat:
    ----------
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ............
    Data .............
    Semnãtura ..............

    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet ................
    Data ..................
    Semnãtura .............
____________
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.

    G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL

    OPERATOR: .......... Aprobat
    AGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------

                                                    Director executiv adjunct/
    Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/
    Data ............ Şef administraţie adjunct,
    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............
    Data ............ Semnãtura ..............

    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...................................................
    Data ............ ora ........ minutul ....... secunda ....... înscrierii.
    Subsemnatul, ..........................., act de identitate ..... seria ...... nr. .............., eliberat de _____. la data de _____., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de ipotecã iniţial menţionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã*) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ....................

    Data ............. Semnãtura ............

    Verificat:
    ----------
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ............
    Data ...........
    Semnãtura ............
    Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:
    Numele şi prenumele complet ...............
    Data .............
    Semnãtura ............
___________
    *) În situaţia în care avizul de ipotecã iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecã iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a ipotecii mobiliare.


    ANEXA 22
                                    FORMULAR
                           de aviz de fiducie iniţial

    OPERATOR ......................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .....................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ........................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .....................................
    Data ................ ora ......... minutul ........... secunda ........... înscrierii
    Subsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul .................., str. ............................. nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ....., act de identitate ..... seria ....... nr. ............., eliberat de ..................... la data de ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..................., nr. de telefon .................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    reprezentant al fiduciarului*1) []
    constituitor [] reprezentant al constituitorului []
    Alte date*2) ........................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie iniţial şi solicit înregistrarea lui.
    1. Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent*3) ...............................
    Numãrul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal ...................
    Data înregistrãrii contractului de fiducie la organul fiscal ................
    2. Durata transferului*4) (Se completeazã data încetãrii contractului.) ..................
    3. Scopul fiduciei .................
    4. Întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului/fiduciarilor ......................
    5. Numele/Denumirea constituitorului fiduciei
    Constituitorul persoanã juridicã
    ---------------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*5) ....................
    Tipul persoanei juridice*6) .................
    Sediul: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., judeţul/sectorul ............, codul poştal .........., ţara .................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......... - nu existã
    Codul unic de înregistrare .................
    Alte date ................
    Constituitorul persoanã fizicã
    ------------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ..................
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .............., prenumele tatãlui ............., prenumele mamei ................
    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, ţara ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date .....................
    6. Denumirea fiduciarului
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul fiduciarilor ce vor fi înscrişi: .................
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane înscrise.
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ..................
    Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului*7) ................
    Sediul: str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul .............., codul poştal ..........., ţara .............
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .............. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...................
    Alte date ................
    7. Numele/Denumirea beneficiarului*8)
    Beneficiarul persoanã juridicã
    ------------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice*5) .............
    Tipul persoanei juridice*6) .................
    Sediul: str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ..........., judeţul/sectorul ............., codul poştal ......., ţara .............
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ..............
    Alte date ....................
    Beneficiarul persoanã fizicã
    ----------------------------
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ...............
    Atribuiţi un numãr de ordine (cifrã arabã) fiecãrei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..............., prenumele tatãlui ..........., prenumele mamei .............
    Adresa: str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea .............., judeţul/sectorul ................., codul poştal ........, ţara ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ........................................
    Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie .........................
    8. Masa patrimonialã fiduciarã (bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos):
    8.a) [] Bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...................
    Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
    Descrierea bunului imobil: .............................................
    Localitatea ................., judeţul/sectorul .............., ţara ................, numãrul cãrţii funciare .............., numãr corp proprietate ........................, numãrul cadastral ........., adresa/numãrul parcelei/elemente identificare amplasare imobil ................
    Descriere suplimentarã ................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartã asupra bunurilor menţionate mai sus:


  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţã [] Garanţii [] Alte drepturi
                                                                patrimoniale


    8.b) [] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: ..............
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Model .............., an de fabricaţie ........, numãr şasiu ............., seria motorului ............, descriere suplimentarã .................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartã asupra bunurilor menţionate mai sus:


  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţã [] Garanţii [] Alte drepturi
                                                                patrimoniale


    8.c) [] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..................
    Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.
    Descrierea bunului .................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartã asupra bunurilor menţionate mai sus:


  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţã [] Garanţii [] Alte drepturi
                                                                patrimoniale    Data .............. Semnãtura ...................
___________
    *1) Pot avea calitatea de fiduciari numai instituţiile de credit, societãţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societãţile de servicii de investiţii financiare, societãţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate, notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispoziţiilor art. 776 alin. (2) şi (3) din Codul civil.
    *2) Se va menţiona, în câmpul "Alte date", calitatea în care acţioneazã fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.
    *3) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.
    *4) Durata transferului nu poate depãşi 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispoziţiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.
    *5) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv sau actul de înfiinţare.
    *6) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generalã a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeazã fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercialã, regie autonomã, organizaţie cooperatistã, asociaţie sau fundaţie, instituţie publicã (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.
    *7) Se va completa una dintre entitãţile prevãzute la art. 776 din Codul Civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.
    *8) Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceştia este/sunt determinat/determinaţi în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinaţi, se vor menţiona regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul "Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie".


    ANEXA 23
                                    FORMULAR
                       de aviz de acceptare a fiduciei*1)

    OPERATOR ...............................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT .....................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ........................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ........................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ..........................
    Data ............... ora ...... minutul ...... secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ............., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ...., act de identitate ....... seria ...... nr. ..............., eliberat de ...................... la data de .............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..................., nr. de telefon ......................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []
    Alte date ...........................................................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei, vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ......................
    I. Înregistrarea acceptãrii contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent*3) .....................
    Numãrul de înregistrare a acceptãrii contractului de fiducie la organul fiscal ..................
    Data înregistrãrii modificãrii contractului de fiducie la organul fiscal ......................
    II. Identificaţi beneficiarul care acceptã fiducia, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulatã de toţi beneficiarii fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulatã de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei. În acest caz, identificaţi beneficiarul care acceptã fiducia, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine .....................

    Data ............. Semnãtura .................
___________
    *1) În cazul în care în avizul de fiducie iniţial nu a/au fost determinat/determinaţi beneficiarul/beneficiarii fiduciei, este necesarã înscrierea unui aviz modificator care sã cuprindã datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor. Ulterior, beneficiarul/beneficiarii poate/pot solicita înscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.
    *2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a fiduciei.
    *3) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.


    ANEXA 24
                                    FORMULAR
                         de aviz de fiducie modificator

    OPERATOR ....................................................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ..........................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .............................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .............................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) .................................
    Data .................. ora ....... minutul ....... secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea ....................., judeţul/sectorul ..................., str. ............................. nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, act de identitate ........ seria ......... nr. ............., eliberat de ....................... la data de .................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .................., nr. de telefon ................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    constituitor [] reprezentant al constituitorului []
    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []
    fiduciar [] reprezentant al fiduciarului []
    administratorul provizoriu []
    Alte date ......................
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator, vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie*1) ............
    I. Înregistrarea modificãrii contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent*2) ...................
    Numãrul de înregistrare a modificãrii contractului de fiducie la organul fiscal .................
    Data înregistrãrii modificãrii contractului de fiducie la organul fiscal .................
    II. Bifaţi tipul de modificare ce urmeazã a fi efectuatã*3):
    1. [] Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor
    2. [] Menţionarea numelui/denumirii noului constituitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor
    3. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
    4. [] Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului
    5. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului
    6. [] Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu
    7. [] Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar
    8. [] Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar
    9. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
    10. [] Radierea unor beneficiari
    11. [] Înlocuirea unor beneficiari
    12. [] Adãugarea unor beneficiari
    13. [] Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare
    14. [] Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale fiduciarului
    15. [] Determinarea beneficiarului
    1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...................
    Numãrul de ordine .........................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
    Noul nume al persoanei fizice ............. prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ........................................................
    Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ................, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..............., codul unic de înregistrare ..................
    Noua adresã/Noul sediu: localitatea ................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..............., codul poştal ..........., ţara ...................
    Alte date ............................
    2. Menţionarea numelui/denumirii noului constituitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor
    Identificaţi persoana care urmeazã a fi înlocuitã, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................
    Numãrul de ordine ........................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane juridice înscrise: ..........................
    Denumirea persoanei juridice*4) ................
    Tipul persoanei juridice*5) ....................
    Sediul: str. ....................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ...................., judeţul/sectorul ..................., codul poştal ..............., ţara ......................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .................................. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare .....................................
    Alte date ...................................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane fizice înscrise: ......................
    Numele persoanei fizice ........................... prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....................., prenumele tatãlui ....................., prenumele mamei .......................
    Adresa: str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......, localitatea ................., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............., ţara ..................
    Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ....................................
    3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raporteazã rectificarea, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .........................
    Numãrul de ordine ..................
    În loc de ...............................
    se va înscrie ..........................
    Înscrierea uneia dintre modificãrile de la pct. 1-3 poate fi solicitatã de cãtre constituitorul asupra datelor cãruia opereazã modificarea sau de cãtre fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul în cauzã.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ........................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .......................
    Numãrul de ordine ......................
    4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului
    Identificaţi persoana la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ...........................
    Numãrul de ordine ........................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
    Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului .............................
    Tipul persoanei juridice*6) .................................
    Sediul: str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ..................., judeţul/sectorul ................, codul poştal ............... ţara ....................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............................ [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ............................
    Alte date ....................................
    5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului
    Identificaţi persoana la care se raporteazã rectificarea, prin menţionarea denumirii şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .................................................
    Numãrul de ordine ..............................
    În loc de .......................................
    se va înscrie ..............................................
    Înscrierea uneia dintre modificãrile de la pct. 4 şi 5 poate fi solicitatã de cãtre oricare dintre constituitori sau de cãtre fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitor.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ....................................
    Numele persoanei fizice .......................... prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ............................
    Numãrul de ordine ..........................
    6. Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu
    Identificaţi persoana care urmeazã a fi înlocuitã, prin menţionarea denumirii şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ........................
    Numãrul de ordine ......................
    Denumirea administratorului provizoriu - persoanã juridicã/notar public/avocat ..........................
    Tipul persoanei juridice*6) .............................
    Sediul: str. ...................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .............., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, ţara ..............
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare .....................
    Alte date*7) ..................................
    Înscrierea modificãrii de mai sus poate fi solicitatã de constituitorul fiduciei sau de beneficiarul acesteia.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de beneficiarul fiduciei.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...............
    Numãrul de ordine ..........................
    7. Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar
    Identificaţi persoana care urmeazã a fi înlocuitã prin menţionarea denumirii şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ........................
    Numãrul de ordine ..........................
    Denumirea noului fiduciar - persoanã juridicã/notar public/avocat ............................
    Tipul persoanei juridice*6) ..................................
    Sediul: str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., localitatea .................., judeţul/sectorul ............., codul poştal ........., ţara .................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..................... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare .....................
    Alte date ...................
    Înscrierea modificãrii de mai sus poate fi solicitatã de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sau de administratorul provizoriu.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de beneficiarul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de noul fiduciar*8).
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de administratorul provizoriu.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ............................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine .....................
    8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar
    Identificaţi persoana la care se raporteazã modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........................
    Numãrul de ordine ...................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
    Noul nume al persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ...............................
    Noua denumire a persoanei juridice ............., tipul persoanei juridice ..............., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..............., codul unic de înregistrare .................
    Noua adresã/noul sediu: localitatea .............., str. ....................... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............., codul poştal ............., ţara ..............
    Alte date ............................
    9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
    Identificaţi persoana la care se raporteazã rectificarea, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...............
    Numãrul de ordine ......................
    În loc de .......................
    se va înscrie .........................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 8 şi 9 poate fi solicitatã de oricare dintre constituitorii fiduciei, de beneficiarul în cauzã sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de beneficiarul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice .........................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................
    Numãrul de ordine ..................
    10. Radierea unor beneficiari
    Identificaţi beneficiarii care se radiazã, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..............................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................
    Numãrul de ordine ...................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 10 poate fi solicitatã de cãtre toţi constituitorii fiduciei, de beneficiarul care se radiazã sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de beneficiarul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ...................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...................
    Numãrul de ordine ..................
    11. Înlocuirea unor beneficiari
    Identificaţi persoana care urmeazã a fi înlocuitã, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numãrului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....................
    Numãrul de ordine ................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane juridice înscrise: ...............
    Denumirea persoanei juridice*4) .........................
    Tipul persoanei juridice*5) ......................
    Sediul: str. ....................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .................., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............., ţara ................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...................... [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ............................
    Alte date ..........................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane fizice înscrise: ..................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................., prenumele tatãlui ................., prenumele mamei ....................
    Adresa: str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ................., judeţul/sectorul ............., codul poştal .............., ţara ....................
    Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ........................
    12. Adãugarea unor beneficiari
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane juridice înscrise: ................
    Denumirea persoanei juridice*4) .........................
    Tipul persoanei juridice*5) .........................
    Sediul: str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea ................, judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, ţara ....................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .............. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ........................
    Alte date ..........................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor persoane fizice înscrise: ................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .................., prenumele tatãlui .................., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ..............., ţara ...............
    Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ..........................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 11 şi 12 poate fi solicitatã de cãtre toţi constituitorii fiduciei sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ..................................
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) .....................
    Numãrul de ordine ..........................
    13. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare
    Menţionaţi noua duratã a transferului (se completeazã data încetãrii contractului) ...................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 13 poate fi solicitatã de cãtre toţi constituitorii fiduciei sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numãrul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice .........................
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...............
    Numãrul de ordine ................
    14. Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale fiduciarului
    Precizaţi întinderea puterilor fiduciarului ............................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 14 poate fi solicitatã de cãtre toţi constituitorii fiduciei.
    15. Determinarea beneficiarului
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul beneficiarilor persoanelor juridice care sunt determinaţi: ....................
    Denumirea persoanei juridice*4) ......................
    Tipul persoanei juridice*5) ...................................
    Sediul: str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul ............., codul poştal ..................., ţara ...................
    Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............................. [] nu existã
    Codul unic de înregistrare ..............................
    Alte date ..........................................
    Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul beneficiarilor persoane fizice care sunt determinaţi: ..................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ................, prenumele tatãlui ............., prenumele mamei ..............
    Adresa: str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea ................., judeţul/sectorul ................, codul poştal .........., ţara .................
    Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Alte date ................................
    Înscrierea modificãrilor de la pct. 15 poate fi solicitatã de cãtre toţi constituitorii fiduciei, de beneficiarul determinat sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilitãţi:
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de constituitorul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de beneficiarul fiduciei.
    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de fiduciar.

    Data ............ Semnãtura ...................
_________
    *1) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a fiduciei.
    *2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.
    *3) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzãtor modificãrii selectate, urmând a se tipãri numai capitolele ce conţin date completate.
    *4) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv.
    *5) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generalã a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeazã fiecare din aceste persoane juridice: societate comercialã, regie autonomã, organizaţie cooperatistã, asociaţie sau fundaţie, instituţie publicã (pentru persoanele juridice de stat).
    *6) Se va completa una dintre entitãţile prevãzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.
    *7) Se va completa, în mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.
    *8) În cazul în care solicitarea de înscriere în arhivã a fost formulatã de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentului numirea sa dispusã de instanţa de judecatã.


    ANEXA 25
                                    FORMULAR
               de aviz de stingere a avizului de fiducie iniţial

    OPERATOR ..........................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ........................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    ........................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ...........................
    Data .............. ora ........ minutul ......... secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria .... nr. ............., eliberat de ............... la data de ..............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon .................., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    constituitor [] reprezentant al constituitorului []
    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []
    reprezentant al fiduciarului []
    Alte date .........................................
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie*1) ..........................
    Înregistrarea încetãrii contractului de fiducie la organul fiscal.
    Organul fiscal competent*2) .....................
    Numãrul de înregistrare a încetãrii contractului de fiducie la organul fiscal .....................
    Data înregistrãrii încetãrii contractului de fiducie la organul fiscal ....................

    Data ............ Semnãtura .................
________
    *1) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a fiduciei.
    *2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.


    ANEXA 26
                                    FORMULAR
               de aviz de nulitate a avizului de fiducie iniţial

    OPERATOR ..............................
    AGENT ÎMPUTERNICIT ....................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .........................................................................
    Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
    .........................................................................
    Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecã (ID) ......................................
    Data .............. ora ...... minutul ....... secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ............., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ...... nr. .............., eliberat de ............. la data de ............., codul numeric personal .................., ţara ................., nr. de telefon .............,
    în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
    constituitor [] reprezentant al constituitorului []
    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []
    reprezentant al fiduciarului []
    Alte date ......................
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea*1) avizului de fiducie iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ...........................
    Înregistrarea anulãrii contractului de fiducie la organul fiscal.
    Organul fiscal competent*3) .....................
    Numãrul de înregistrare a anulãrii contractului de fiducie la organul fiscal ..........................
    Data înregistrãrii anulãrii contractului de fiducie la organul fiscal ................

    Data ............. Semnãtura ....................
__________
    *1) Avizul de nulitate se înscrie în arhivã numai în situaţia în care prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã s-a dispus anularea contractului de fiducie.
    *2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a fiduciei.
    *3) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016