Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.012 din 5 iulie 2016  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.012 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 3 august 2016

    Având în vedere dispoziţiile art. 316 şi 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 88 alin. (1) lit. d) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 56, 58 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;
    c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 4
    Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.
    ART. 5
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:
    a) de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;
    b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
    c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
    1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
    e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    ART. 6
    (1) Referirile la codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscală,
                               Eugen-Dragoş Doroş

    Bucureşti, 5 iulie 2016.
    Nr. 2.012.


    ANEXA 1

                                   PROCEDURA
                    de modificare, din oficiu, a vectorului
                            fiscal cu privire la TVA

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
    2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), după caz.
    3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice;
    c) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
    d) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    e) şeful serviciului fiscal municipal;
    f) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
    g) şeful biroului fiscal comunal;
    h) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
    i) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
    4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei pentru contribuabilii mijlocii din direcţia generală regională a finanţelor publice;
    c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    e) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.
    5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.
    6.1. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:
    a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 316 alin. (10) sau art. 317 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6) ori ale art. 317 alin. (1), după caz, din codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;
    b) pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. a) sau art. 317 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală;
    c) pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. b) sau art. 317 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
    d) pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
    1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    e) pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
    f) pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
    g) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 317 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 din Codul fiscal;
    h) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
    6.2. Pentru anularea, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, sunt aplicabile reglementările aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. a), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal.
    8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b)-f) şi h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

    CAP. II
    Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea

    1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6) ori art. 317 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.
    2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 84 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, (normele metodologice). În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.
    3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 317 din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.
    5. În situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 88 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 90 alin. (2) din normele metodologice, după caz.
    6. Dacă declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 317 din Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.
    7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.
    8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.
    13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 336 din Codul de procedură fiscală.
    15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispoziţiile pct. 2.

    CAP. III
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

    SECŢIUNEA 1
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 316 alin. (11) lit. a) sau art. 317 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.
    2. După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    3. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu o copie a deciziei de declarare în inactivitate, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data declarării ca inactivă a persoanei impozabile, respectiv data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    6. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    7. În cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale şi pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea actelor emise ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anularea scoaterii din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    8. După aprobarea referatului de către conducătorul unităţii fiscale, compartimentul de specialitate desfiinţează actele întocmite ca urmare a declarării inactivităţii fiscale şi anulează scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul păstrându-şi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.
    9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

    1. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (11) lit. b) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară şi care nu au fost declarate inactive fiscal, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, până la data selecţiei.
    2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmeşte pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    3. Documentele prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
    a) administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    b) asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
    2. Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile prezentei secţiuni, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în administrarea organului fiscal sau asociaţii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:
    a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau
    b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie.
    3. În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicaţiei informatice:
    a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;
    b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 şi care au calitatea de asociaţi/administratori ai persoanei impozabile. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înregistrate în scopuri de TVA se selectează administratorii şi asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2.
    4. După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    5. Pentru societăţile comerciale care îndeplinesc condiţia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, datorită faptului că asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii deţin această calitate la data aplicării procedurii. Documentele prevăzute la pct. 4 se întocmesc după verificarea menţinerii condiţiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Documentele se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    7. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA A 4-A
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 din codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.
    2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.
    3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont - formular (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" şi întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
    b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.
    4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.
    7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    8. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.
    3.1. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul calendaristic ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat, în rândurile cu caracter de impunere, nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.
    3.2. Începând cu deconturile de TVA aferente lunii ianuarie 2016, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul calendaristic ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii, nici în rândurile cu caracter de impunere, nici în rândurile cu caracter informativ - informaţii privind TVA neexigibilă sau nedeductibilă aferentă operaţiunilor realizate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice (rândurile A1 şi B1 din secţiunea informativă a decontului de TVA).
    4. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
    b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.
    5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    9. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 317 din codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 din Codul fiscal

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 317 alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, efectuată în condiţiile art. 317 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal.
    2. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din codul fiscal se aplică, potrivit prezentei secţiuni, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 317 din codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 din codul fiscal sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 316 din Codul fiscal.
    3. Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 317 din codul fiscal şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 317 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 sunt aplicabile în mod corespunzător.
    6. După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 317 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.
    7. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

    CAP. IV
    Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

    1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune îndreptarea erorii;
    b) proiectul deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.
    2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    3. Decizia pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Împotriva deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    5. După emiterea deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor efectele îndreptării erorii, după cum urmează:
    a) în situaţia în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316, din eroare, această înregistrare se anulează şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit se radiază, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.
    Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;
    b) în cazul în care se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, din eroare, aceasta va fi înregistrată de organele fiscale competente. În această situaţie se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.
    6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.
    7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.


    ANEXĂ
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Unitatea fiscală .......................
    Nr. .........................
                                                           Aprobat
                                                           -------
                                                 Conducătorul unităţii fiscale,
                     Avizat ..............................
                     ------
    Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,
    ........................................
                     Avizat
                     ------
    Şef compartiment specialitate,
    ..............................


                                      REFERAT

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea persoanei│Cod de înregistrare│Domiciliul│Propunere:│Data înregistrării/│ Informaţii şi documente │
│crt.│ impozabile │ în scopuri de TVA │ fiscal │ Î/A*1) │ Data anulării │care stau la baza propunerii│
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘

──────────
    *1) Se înscrie propunerea compartimentului de specialitate, după cum urmează:
    Î - pentru propunerea de înregistrare în scopuri de TVA;
    A - pentru propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
──────────

                                                                  Întocmit
                                                           ......................


    ANEXA 2


          MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ┌───────────┐
[SIGLĂ*)] AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │ Sigla │
                                                                    │D.G.R.F.P./│
                                                                    │D.G.A.M.C. │
                                                                    └───────────┘
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........... Adresa ............
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili ...................
    Unitatea fiscală ...................................... Tel: ..............
    Nr. ..../............. Fax: ..............
                                                                    E-mail: ...........

──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016 la pagina 11 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

                                   NOTIFICARE
             privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
               potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317
             alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
                   cu modificările şi completările ulterioare


    Către: Denumirea/Numele şi prenumele .................................
           Domiciliul fiscal:
           Localitatea ............, str. ............ nr. ...., bl. ....,
           ap. ......., et. ......, judeţul/sectorul .....................
           Codul de identificare fiscală .................................

    Având în vedere că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente în evidenţele organului fiscal, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316/ art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare/menţiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării, în termen de maximum 15 zile de la data primirii prezentei notificări.
    În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare/menţiuni sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.


    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Cod 14.13.07.60/î.o.
    www.anaf.ro


    ANEXA 3


              MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Număr de înregistrare
┌───────────┐ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ca operator de date cu
│ Sigla │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........../ caracter personal .......
│D.G.R.F.P./│ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
│D.G.A.M.C. │ Unitatea fiscală ................. Adresa: ............
└───────────┘ Nr. ........... Tel.: ..............
                                                                         Fax: ...............
                                                                         E-mail: ............                                    DECIZIE
              privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA
               potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317
             alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
                   cu modificările şi completările ulterioare

    Către:
          Denumirea/Numele şi prenumele ...................................
          Domiciliul fiscal:
          Localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ...,
          judeţul/sectorul ..................
          Codul de identificare fiscală ..........................

    În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .... din ...... şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .... din ....../a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. .... din ......, vă comunicăm următoarele:
    [] Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:
    [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din codul fiscal şi ale Normelor metodologice
    SAU
    [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 317 din codul fiscal şi ale Normelor metodologice.
    Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.
    Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.
    Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ...................
    ..........................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.


    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Cod 14.13.02.60/î.o.
    www.anaf.ro


    ANEXA 4


              MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Număr de înregistrare
┌───────────┐ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ca operator de date cu
│ Sigla │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........../ caracter personal .......
│D.G.R.F.P./│ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
│D.G.A.M.C. │ Unitatea fiscală ................. Adresa: ............
└───────────┘ Nr. ........... Tel.: ..............
                                                                         Fax: ...............
                                                                         E-mail: ............                                    DECIZIE
            privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri
           de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317
            alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind
            Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ......................................
    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ......, judeţul/sectorul ..........
    Codul de identificare fiscală .........................
    În baza prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal) şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ..... din ......., vă comunicăm că:
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din codul fiscal a fost anulată cu data de ......, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din codul fiscal a fost anulată cu data de ......, ca urmare a înscrierii în registrul comerţului a stării de inactivitate temporară;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/ asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, cu data de ......, întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, cu data de ......, întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică care implică operaţiuni din sfera TVA, potrivit art. 316 alin. (9) din Codul fiscal;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din codul fiscal a fost anulată cu data de ......, ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din acelaşi Cod fiscal;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.
    Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ......................
    ........................................................................
    Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ....... nr. ..... .
    De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Cod M.F.P.14.13.02.60/a.î.
    www.anaf.ro


    ANEXA 5


              MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Număr de înregistrare
┌───────────┐ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ca operator de date cu
│ Sigla │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........../ caracter personal .......
│D.G.R.F.P./│ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
│D.G.A.M.C. │ Unitatea fiscală ................. Adresa: ............
└───────────┘ Nr. ........... Tel.: ..............
                                                                         Fax: ...............
                                                                         E-mail: ............


                                    DECIZIE
               pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea
                    în scopuri de TVA/anularea, din oficiu,
                       a înregistrării în scopuri de TVA

    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ....................................
           Domiciliul fiscal:
           Localitatea ............, str. ...... nr. ...., bl. ..., ap. ....,
           et. ...., judeţul/sectorul .....................
    Codul de identificare fiscală .................................

    Având în vedere dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal) şi ale normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [] din eroare aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ......;
    Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA nr. .... din data de ......, precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria .... nr. .... .
    Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veţi fi scos din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum şi din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.
    Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;
    [] din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ...... .
    Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ..... din data de ...... .
    Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că veţi fi înregistrat în scopuri de TVA, menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.
    Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura şi ştampila unităţii .......

    Cod 14.13.02.60/e.m.
    www.anaf.ro


    ANEXA 6

                Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
                   de utilizare şi de arhivare a formularelor

    1. "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    1.1. Denumire "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.
    1.3. Format: A4/t1
    1.4. Caracteristici de tipărire:
         - pe o singură faţă;
         - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    1.5. U/M: set (două file)
    1.6. Se difuzează gratuit.
    1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
    1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    1.9. Circulă:
         - originalul la contribuabil;
         - copia la organul fiscal.
    1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    2. "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.
    2.3. Format: A4/t1
    2.4. Caracteristici de tipărire:
         - pe o singură faţă;
         - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    2.5. U/M: set (două file)
    2.6. Se difuzează gratuit.
    2.7. Se utilizează pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
    2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    2.9. Circulă:
         - originalul la contribuabil;
         - copia la organul fiscal.
    2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    3. "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.
    3.3. Format: A4/t1
    3.4. Caracteristici de tipărire:
         - pe o singură faţă;
         - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    3.5. U/M: set (două file)
    3.6. Se difuzează gratuit.
    3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
    3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    3.9. Circulă:
         - originalul la contribuabil;
         - copia la organul fiscal.
    3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    4.1. Denumire: "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.
    4.3. Format: A4/t1
    4.4. Caracteristici de tipărire:
         - pe o singură faţă;
         - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    4.5. U/M: set (două file)
    4.6. Se difuzează gratuit.
    4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
    4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    4.9. Circulă:
         - originalul la contribuabil;
         - copia la organul fiscal.
    4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    NOTĂ:
    La editarea acestor formulare se va insera sigla Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, a direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016