Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.010 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.010 din 15 septembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.010 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 161.749 din 15 septembrie 2015,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) solicitanţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., şi care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    - deţin sau exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G. şi autorizate în acest sens, şi produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;
    - achiziţionează struguri pentru vin cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G., produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin.
    Solicitanţii trebuie să fie:
    - întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau
    - microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro; sau
    - întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; şi
    - să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare."

    2. La punctul 6, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Acordarea sprijinului financiar în cadrul măsurii de investiţii"

    3. La punctul 7 subpunctul 7.1, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice autorizate, întreprinderii familiale, întreprinderii individuale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoanei juridice, descrierea situaţiei plantaţiei viticole/infrastructurii de vinificaţie şi motivaţia solicitării sprijinului;
    ........................................................................
    c) declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz."

    4. La punctul 7 subpunctul 7.1, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) proiectul tehnic în cazul operaţiunilor de renovare/ modernizare a structurii de prezentare/vânzare cu detaliere clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor;
    b^2) autorizaţia de renovare/modernizare în cazul acestor investiţii (vinotecă, săli de prezentare), după caz;"

    5. La punctul 7 subpunctul 7.1, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:
    "h) documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de solicitant, aşa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);
    i) declaraţie pe propria răspundere că investiţia va fi implementată doar cu fonduri F.E.G.A.;
    j) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că investiţia se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani după data finalizării ei, în acelaşi loc şi în stare de funcţionare, fără modificări importante a condiţiilor de proprietate/exploatare;
    k) copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi statutul societăţii, însuşită sub semnătură de solicitant, după caz;"

    6. La punctul 7 subpunctul 7.2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:
    "e) copii ale contractelor de servicii pentru lucrările efectuate cu terţi, însoţite de devizele lucrărilor;
    f) copii ale facturilor care atestă achiziţii de materii/materiale şi/sau prestări servicii;
    g) copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziţionate."

    7. La punctul 7, după subpunctul 7.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.7, cu următorul cuprins:
    "7.7. Solicitantul are obligaţia:
    a) să ţină o evidenţă separată a operaţiunilor financiare legate de programul de investiţii;
    b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât şi la faţa locului) efectuată de către autorităţile competente însărcinate cu controlul tuturor plăţilor solicitate din F.E.G.A., inclusiv sub forma verificării furnizorilor, sau a oricărui terţ care intervine în proiect şi să permită/să faciliteze accesul în spaţiile administrative şi de producţie;
    c) să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţie orice document care să permită verificarea realizării efective a investiţiei."

    8. În anexa nr. 1 "Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile", alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comercializarea produselor vinicole
    Renovarea/Modernizarea infrastructurii de vânzare şi de prezentare, amplasată în perimetrul unităţii de vinificaţie:
    - vinoteci;
    - săli de prezentare/vânzare, în care beneficiarul îşi prezintă/vinde produsele proprii."

    9. Anexa nr. 2 "Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 p. Ministrul agriculturii
                    şi dezvoltării rurale,
                   Dumitru Daniel Botănoiu,
                      secretar de stat


    Bucureşti, 15 septembrie 2015.
    Nr. 2.010.


    ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

    Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii


┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ Nr. de înregistrare/Data │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │ Ştampila A.P.I.A. - C.J. │
├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Denumirea solicitantului: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. CUI: │
├───────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3. Adresa completă a solicitantului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────┬──┬──┤
│4. Cod poştal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.1. Cod ţară │ │ │
├──────────────────────────┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┼──┤
│5. Telefon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.1. Fax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│5.2. E-mail │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Banca/Filiala │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. Cod IBAN │
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului (UE) │
│nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de │
│instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a │
│Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/│
│2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 │
│al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) │
│nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce │
│priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi │
│privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, │
│şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, │
│nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în │
│aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului │
│naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1. Denumirea programului: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│8. Data începerii lucrărilor: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│9. Data finalizării lucrărilor: │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│10. Suma totală a programului (lei) │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│10.1. Suma sprijinului financiar solicitat (lei) │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│11. Suma totală a programului (euro) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│11.1. Suma sprijinului financiar solicitat (euro) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Rata de schimb utilizată: │ │ ,│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Data de referinţă a ratei de schimb: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ Angajamente şi declaraţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul, ........, legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de │
│......... la data ......., CNP ................., reprezentant/împuternicit legal al │
│......................................................................................., │
│declar că: │
│Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez │
│lucrările prevăzute în programul de investiţii, în termenul menţionat, să furnizez orice │
│document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul│
│în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de │
│Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub│
│titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate │
│împotriva mea. │
│Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de │
│condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul │
│agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările şi completările │
│ulterioare, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de │
│A.P.I.A. antrenează respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor incorect încasate. │
│Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, │
│complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate │
│în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în │
│baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise │
│autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări │
│economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la │
│prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu │
│modificările şi completările ulterioare. │
│În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în │
│scris aceasta către A.P.I.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii. │
│În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit │
│modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la │
│producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A. │
│Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum│
│şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu │
│realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. │
│ │
│ATENŢIE! │
│ │
│Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie. │
│O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea │
│posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele solicitantului │
│Reprezentant sau împuternicit legal: │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul întocmirii: │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: │ Semnătura/Ştampila │
├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016